Byla 2-8267-615/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant V. M., dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovui pagal įgaliojimą A. G. ir atstovei advokatei Z. R. pagal atstovavimo sutartį, atsakovei I. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovei I. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. S. 604,23 Lt. skolos už suteiktas paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje, dublike, taip pat ieškovo atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad L. P. IĮ ( - ), kurios teises ir pareigas vėliau perėmė ieškovas, su atsakovė I. S. 2006-07-01 pasirašė sutartį Nr. ( - ), kuria kad L. P. IĮ ( - ) įsipareigojo atsakovei teikti interneto ryšio paslaugas nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutinkamai su 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) 5.1 punktu sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus. Jeigu nei viena iš susitariančių šalių likus dviem mėnesiams iki sutarties galiojimo termino pabaigos nepateikia raštiško pasiūlymo kitai šaliai nutraukti sutartį, tai ši sutartis laikoma neterminuota, automatiškai pratęsiama kasmet vieneriems metams ir galioja tol, kol jos nenutraukia bet kuri šalis, pranešusi apie tai raštu kitai šaliai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties nutraukimo. Ieškovas nėra gavęs raštiško atsakovės I. S. prašymo nutraukti sutartį, o ir pati atsakovė šio fakto dokumentaliai patvirtinti negali. Ieškovas teigia, kad atsakovė raštu (pažeidžiant sutarties ( - ) 5.1. straipsnį) nenutraukusi sutarties su ieškovu, sudarė sutartį su kitu analogiškų paslaugų tiekėju. Raštu neinformuotas ieškovas skaičiavo abonentinį mokestį už atsakovei teikiamas paslaugas remiantis sutarties ( - ) 3.3. bei 5.3. straipsniu. Ieškovo ir atsakovės 2006-07-01 sutartis ( - ) ieškovo iniciatyva nutraukta 2010 m. liepos mėnesio 31 d., remiantis sutarties 5.4. punktu. Už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2013-12-31 atsakovei I. S. už interneto paslaugų teikimą su PVM buvo priskaičiuota mokėtina suma 1561,73 Lt. Atsakovė dalinai padengė abonentinį mokestį tiekėjui- ieškovui, t.y. buvo sumokėta 957,50 Lt. Jo įsiskolinimas ieškovui už suteiktas paslaugas yra 604,23 Lt. Šį įsiskolinimą atsakovas prašo priteisti iš atsakovės.

4Atsakovė I. S. rašytiniu atsiliepimu į ieškinį ir tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį, triplike, taip pat teismo posėdžio metu nurodė, kad 2006-07-01 su ieškovu sudarė vienerių metų interneto ryšio paslaugų sutartį Nr. ( - ). Faktiškai interneto ryšio paslauga buvo suteikta 2006-07-12. Pagal 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) 3.2 punktą paslaugų tiekėjas įsipareigoja siųsti mėnesines sąskaitas už paslaugas siųsti paštu. Atsakovė teigia, kad sąskaitas gaudavo iki 2009 metų gegužės mėnesio ir apmokėdavo jas 2-3 mėnesiams į priekį. Interneto ryšio paslauga naudojosi iki 2009-05-03, t.y. 2 metus 10 mėnesių. Kadangi paslaugų kokybė buvo prasta, dažnai dingdavo ryšys, atsakovė nutarė sutartį nutraukti ir 2009 metų balandžio mėnesį parašė prašymą, kurį ieškovui nuvežė ir įteikė jos sutuoktinis. Tikslios datos neprisimena, nes prašymas buvo parašytas vienu egzemplioriumi ir praėjo jau beveik penkeri metai. 2009 05 14 sudarė interneto ryšio paslaugų sutartį Nr. 145369 su „Mikrovisata“.

52012-01-05, t.y. praėjus 2 metams ir 8 mėnesiams nuo 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) nutraukimo, atsakovė iš ( - ) gavo laišką, jog yra skolinga 727,97 Lt ir pranešimą, kad 2010 m. liepos 31 d. sutartis ieškovo iniciatyva buvo nutraukta dėl kliento sutarties sąlygų nevykdymo (įsiskolinimo). Ieškovė 2012-01-21 elektroniniu paštu kreipėsi į ieškovą prašydama argumentuotai atsakyti kodėl jai nežinant ieškovas teikė paslaugas ir jai nesiuntė sąskaitų už teikiamas paslaugas, kadangi nuo 2009-05-14 iki 2010-07-31 atsakovė negavo nei vienos sąskaitos iš ieškovo. Jokio atsakymo atsakovė iš ieškovo negavo. Atsakovė 2012-01-21 taip pat išsiuntė pakartotinį elektroninį laišką ieškovui, atsakymo į kurį taip pat negavo. Tačiau 2012-03-06 gavo antrą laišką (praėjus 2 mėnesiams po pirmojo), kuriame nurodoma, kad atsakovė turi sumokėti 770,10 Lt skolą ieškovui. 2012-04-11 atsakovė gavo dar vieną ieškovo pranešimą. 2012-04-11 atsakovė parašė dar tris elektroninius laiškus su prašymu argumentuotai atsakyti į ieškovės pateiktus klausimus. Jokio atsakymo atsakovė iš ieškovo vėl negavo. 2012-04-11 atsakovė skambino ( - )vadovui norėdama sužinoti, kodėl negauna atsakymo į pateiktus klausimus. Ieškovo vadovo atsakymas buvo toks: „aš į elektroninius laiškus neatsakinėju". Atsakovė taip pat nurodė, kad 2014-02-10 kreditorius prašė teismo iš jos išieškoti 604,23 Lt, o siunčiamuose laiškuose ragino sumokėti tokias sumas: 727,97 Lt, 770,10 Lt, 794,24 Lt. Tai rodo, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį, nėra sąžiningas. Ieškinyje jis nutyli dalį faktinių aplinkybių, kurios yra reikšmingos nagrinėjant šią bylą. Mano, kad jos prašymas nutraukti sutartį galimai tyčia yra pradangintas.

6Ieškinys atmestinas.

7Išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad L. P. IĮ "( - )" ir atsakovė I. S. 2006-07-01 pasirašė sutartį Nr. ( - ) bei duomenų perdavimo tinklo paslaugų užsakymą Nr. l, prie abonento sutarties Nr. ( - ) (24-26 b.l.). L. P. individuali įmonė "( - )" individualios įmonės savininko 2011-08-22 sprendimu buvo pertvarkyta į ( - ). Po pertvarkymo, ( - )perėmė visas pertvarkytos L. P. individualios įmonės "Kompiuterinis langas" teises ir pareigas, turtą ir įsipareigojimus (20-23 b.l.).

8Pagal 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) 4.3 punktą paslaugos teikėjas įsipareigojo užtikrinti paslaugos gavėjui kokybišką ryšį į interneto tinklą. Pagal nurodytos sutarties 3.2 punktą paslaugos teikėjas įsipareigojo kiekvieną mėnesį paštu paslaugos gavėjui pateikti (iki sekančio mėnesio 10 dienos) mėnesines sąskaitas, o paslaugos gavėjas jam pateiktas sąskaitas įsipareigojo apmokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pagal sutarties 5.1 punktą sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos ir galiojo vienerius metus. Sutarties 5.1 punktu šalys taip pat susitarė, kad jeigu nei viena iš susitariančių šalių likus dviem mėnesiams iki sutarties galiojimo termino pabaigos nepateikia raštiško pasiūlymo kitai šaliai nutraukti sutartį, tai ši sutartis laikoma neterminuota, automatiškai pratęsiama kasmet vieneriems metams ir galioja tol, kol jos nenutraukia bet kuri šalis, pranešusi apie tai raštu kitai šaliai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki sutarties nutraukimo. Pagal sutarties 5.3 punktą tuo atveju, jeigu paslaugos gavėjas vėluoja paslaugos teikėjui sumokėti mokesčius sutarties 3.2 punkte numatytu laikotarpiu, paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą klientui. Pagal sutarties 5.4 punktą paslaugos teikėjas savo iniciatyva turi teisę nutraukti sutartį per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo nutraukimo dienos paslaugų gavėjui nesumokėjus mokesčių. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

9Tarp šalių civilinėje byloje yra kilęs ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo ir jų tinkamo vykdymo, ieškovo bei atsakovės veiksmų po sutarties pasirašymo, taip pat šalių į bylą pateiktų įrodymų vertinimo. Aukštesnių instancijų teismai savo praktiko pažymi, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai šios nustatytos imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008, Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-536-440/2014 ir kt.). Ir nors konkrečiu šioje civilinėje byloje nagrinėjamu atveju atsakovė negali būti laikoma vartotoja Vartotojų teisių apsaugos įstatymo prasme, kadangi iš paslaugos teikėjo gaunamas paslaugas naudojo ne vien tik savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, tačiau iš į civilinę bylą pateiktos 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) teksto (24-25 b.l.) matyti, kad sutartį atsakovė su ieškovu, kaip paslaugos teikėju, sudarė pasirašydamas ieškovo iš anksto paruoštą standartinį paslaugų teikimo sutarties tekstą, t.y. sutartį atsakovė su ieškovu sudarė prisijungimo būdu. Todėl pagal Civilinio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, tarp sutarties šalių kilus ginčui dėl sutarties sąlygų, jos turi būti aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2008).

10Tarp šalių civilinėje byloje yra kilęs ginčas iš esmės dėl to, nutraukė ar nenutraukė atsakovė 2009 metų balandžio mėnesį su ieškovu 2006-07-01 sutartį Nr. ( - ), ieškovui per savo sutuoktinį pateikdama rašytinį prašymą dėl šios sutarties nutraukimo, naudojosi ar nesinaudojo atsakovė ieškovo teikiamomis paslaugomis vėlesniu laikotarpiu bei dėl to, ar ieškovas vėlesniu laikotarpiu siuntė atsakovei 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) 3.2 punkte numatytas mėnesines sąskaitas. Tiek ieškovas, tiek atsakovė viso civilinio bylos nagrinėjimo metu ginčijo viena kitos nurodomas aplinkybes. Ieškovas ginčija atsakovės nurodomas aplinkybes, kad ji, per savo sutuoktinį, 2009 metų balandžio mėnesį pateikė ieškovui rašytinį prašymą dėl 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) nutraukimo bei nuo to laiko iš ieškovo jokių paslaugų negavo ir jomis nesinaudojo. Tuo tarpu atsakovė ginčija ieškovo nurodomas aplinkybes, kad ieškovas nuo po 2009 metų gegužės mėnesio yra jai siuntė mėnesines sąskaitas ir teikė ryšio į interneto tinklą paslaugas.

11Konkrečių įrodymų, kurie nenuginčijamai patvirtintų arba paneigtų kitos šalies ginčijamas aplinkybes, į civilinę bylą šalys nepateikė netgi po to, kai teismas, vadovaudamasis CPK 179 straipsnio 1 dalimi, 2014-09-04 teismo posėdžio metu abiems šalims tokius įrodymus pasiūlė pateikti ir nustatė terminą įrodymų pateikimui (83 b.l.).

12Teismas sutinka su ieškovo atstovės 2014-10-14 teismo posėdžio metu išsakytais argumentais, kad atsakovės prašymu šio posėdžio metu apklausto liudytojo V. S. duoti parodymai vertintini kritiškai, kadangi šis liudytojas prieš tai savo noru dalyvavo 2014-09-04 viešame teismo posėdyje kaip žiūrovas, o prašymą apklausti šį liudytoją atsakovė pareiškė tiktai 2014-10-14 posėdžio metu. Be to, liudytojas V. S., kaip atsakovės sutuoktinis, yra suinteresuotas civilinės bylos baigtimi atsakovės naudai asmuo. Todėl teismas liudytojo V. S. parodymais priimdamas šį teismo sprendimą nesivadovauja. Tuo tarpu ieškovas, pasinaudodamas teismo CPK 179 straipsnio 1 dalies pagrindu jam sudaryta galimybe, į civilinę bylą pateikė savo išrašytas mokėjimų ataskaitų kopijas. Tačiau šie rašytiniai įrodymai visai nepatvirtina jų išsiuntimo atsakovei ginčo laikotarpiu fakto. Nei registruotų pašto siuntų siuntimo atsakovei ginčo laikotarpiu kvitų, nei jokių kitų rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovės ginčijamą aplinkybę, jog sąskaitos po 2009 metų gegužės mėnesio jai buvo siunčiamos, ieškovas nenurodė, į bylą nepateikė ir teismo išreikalauti neprašė.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodinėjimo tikslas- teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir įrodymų visetą bei iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo. Vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2006). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką- nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008 ir kt.).

14Visapusiškai įvertinęs ieškovo ir atsakovės į civilinę bylą pateiktų įrodymų visumą, taip pat tą aplinkybę, kad atsakovė nurodė, o ieškovas byloje neginčijo, jog iki atsakovės nurodomo sutarties nutraukimo 2009 metų balandžio mėnesį, atsakovė už ieškovo suteikiamas paslaugas atsiskaitydavo laiku, o mokėti ieškovui nustojo tiktai po jos nurodomo įteikimo ieškovui rašytinio prašymo dėl sutarties nutraukimo, taip pat tą aplinkybę, kad atsakovė į bylą pateikė rašytinius įrodymus, kurie neginčijamai patvirtina, jog iš karto po jos nurodomo sutarties nutraukimo atsakovė 2009-05-14 sudarė sutartį su kitu interneto tiekėju dėl interneto tiekimo tam pačiam butui (40 b.l.), taip pat tą aplinkybę, kad ieškovas, atsakovei nemokant už ieškovo teigimu jai tebeteikiamas paslaugas, visiškai jokių veiksmų nesiėmė ne vienerius metus (nei siuntė atsakovei pretenzijas, nei pasinaudojo 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) 5.3 ir 5.4 punktais jam suteikta teise nutraukti paslaugų atsakovei teikimą, o vėliau ir sutartį su atsakove), taip pat tą aplinkybę, kad atsakovas į civilinę bylą nepateikė visiškai jokių įrodymų, kad per sprendime aukščiau nurodytą ilgą laikotarpį nuo 2009 metų balandžio mėnesio atsakovės bute buvo nors kartą pasinaudota ieškovo teiktomis, jo teigimu, interneto ryšio paslaugomis (pavyzdžiui buvo šalinamas koks nors interneto ryšio tiekimo šiam butui sutrikimas), taip pat tą aplinkybę, kad Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 2012-06-25 nutarimu ne ieškovo naudai išsprendus panašaus pobūdžio ginčą su kitu vartotoju (41-47 b.l.), ieškovas nei skundė šį nutarimą teisės aktų nustatyta tvarka, nei ėmėsi kokių nors priemonių siekdamas išvengti panašaus pobūdžio ginčų su vartotojais, pavyzdžiui sąskaitas paslaugos gavėjams pradėjo siųsti registruotu paštu (ieškovo atstovas 2014-10-14 posėdžio metu patvirtino, kad nurodyto nutarimo ieškovas neskundė ir sąskaitų registruotu paštu paslaugos gavėjamas nesiunčia iki šiol), taip pat tą aplinkybę, kad 2014-10-14 teismo posėdyje ieškovas pateikė jo paties surašytas kasmėnesines mokėjimų ataskaitas atsakovei iki 2011-02-04, nors pats ieškovas savo dublike, kurį ieškovui surašė kvalifikuotą teisinę pagalbą teikianti advokatė, nurodė, jog „Ieškovo ( - )ir atsakovės I. S. sutartis ( - ) ieškovo iniciatyva nutraukta 2010 m. liepos mėnesio 31 d., remiantis sutarties ( - ) 5.4 punktu (59, 60 b.l.), teismas sprendžia yra labiau tikėtina buvus atsakovės nurodomas aplinkybes, jog 2006-07-01 sutartis Nr. ( - ) tarp šalių buvo nutraukta 2009 metų balandžio mėnesį atsakovės rašytiniu prašymu, negu ieškovo nurodomas aplinkybes, jog atsakovė, be jokios aiškios priežasties, 2009-05-14 sudarė sutartį su kitu interneto tiekėju, nuo to laiko sąmoningai naudojosi dviejų interneto tiekėjų paslaugomis vienam butui, nors vieno interneto tiekėjo paslaugų užtenka keliems kompiuteriams, ir reguliariai gaudama sąskaitas iš abiejų interneto tiekėjų, vienam iš jų už suteiktas paslaugas sumokėdavo laiku, o kitam nemokėjo, tačiau nesiėmė jokių priemonių jai nereikalingai sutarčiai nutraukti. Įvertinęs visas sprendime aukščiau nurodytas aplinkybes ir įrodymus bei vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotu tikimybių pusiausvyros principu, kuriuo yra grindžiama įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese, teismas sprendžia, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimų atsakovės atžvilgiu neįrodė (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

18Ieškovo ( - )ieškinį atsakovei I. S. atmesti.

19Priteisti iš ieškovo UAB ( - ) į.k. ( - ), buveinė ( - ), 24,94 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu- valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant V. M.,... 2. Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje, dublike, taip pat ieškovo atstovai teismo posėdžio metu nurodė,... 4. Atsakovė I. S. rašytiniu atsiliepimu į ieškinį ir tripliku su ieškiniu... 5. 2012-01-05, t.y. praėjus 2 metams ir 8 mėnesiams nuo 2006-07-01 sutarties Nr.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad L. P. IĮ "( - )"... 8. Pagal 2006-07-01 sutarties Nr. ( - ) 4.3 punktą paslaugos teikėjas... 9. Tarp šalių civilinėje byloje yra kilęs ginčas dėl sutarties sąlygų... 10. Tarp šalių civilinėje byloje yra kilęs ginčas iš esmės dėl to,... 11. Konkrečių įrodymų, kurie nenuginčijamai patvirtintų arba paneigtų kitos... 12. Teismas sutinka su ieškovo atstovės 2014-10-14 teismo posėdžio metu... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą yra pažymėjęs, kad... 14. Visapusiškai įvertinęs ieškovo ir atsakovės į civilinę bylą pateiktų... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 16. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos,... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,... 18. Ieškovo ( - )ieškinį atsakovei I. S. atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ) į.k. ( - ), buveinė ( - ), 24,94 Lt teismo... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...