Byla 2-302-531/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovams J. D. (J. D.) ir N. M. dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas J. V. nurodo, jog 2009 m. kovo 17 d. jis paskolino atsakovams J. D. ir N. M. 6600 litų, kuriuos atsakovai solidariai įsipareigojo grąžinti dalimis iki 2010-03-17. Atsakovai įsipareigojo mokėti 0,5 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą atsikaityti dieną nuo negrąžintos skolos sumos. Atsakovai skolos negrąžino, todėl ieškovas prašo teismo priteisti solidariai iš atsakovų 6600 Lt skolą, 2307,36 Lt delspinigių, kuriuos ieškovas prašo priteisti už laikotarpį nuo 2011-08-20 iki 2012-02-19, mažindamas delspinigių dydį nuo 0,5 procento iki 0,19 procento už kiekvieną uždelstą dieną, 773,01 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-04-17 iki 2011-08-19, 5 procentų palūkanas už priteistą sumą nuo 2012-02-20 iki sprendimo visiško įvykdymo bei 291,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (290,00 Lt žyminio mokesčio, 1,00 Lt kopijavimo išlaidos).

3Atsakovams J. D. ir N. M. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2012-02-24 Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka. Atsakovai, gavę procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad J. D. ir N. M. 2009 m. kovo 17 d. pasiskolino iš J. V. 6600 Lt. Atsakovai įsipareigojo solidariai grąžinti skolą iki 2010-03-17, už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną mokėti 0,5 procento delspinigius nuo negrąžintos skolos (b.l. 3).

7Dėl skolos priteisimo

8Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio neginčijo. Vadovaujantis CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovai pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant solidariai iš atsakovų ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimą - 6600 Lt. Kadangi paskolą gavo du asmenys (sutartyje numatyta apie jų solidarią atsakomybę), jie atsako solidariai (CK 6.6 str., 6.873 str.).

9Dėl delspinigių

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“.

11Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

12Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti dieną kas sudaro 69,35% metinių delspinigių, t. y. tik 0,01% mažesnes už netesybas, kurios Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje pripažįstamos kaip aiškiai per didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, kaip jau buvo minėta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

13Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos negrąžinus reikalauja delspinigių kurie sudaro daugiau nei trečdalį paskolintos sumos. Be to, ieškovas reikalauja ir palūkanų. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl vertinant reikšmingas bylai aplinkybes – prievolęs vertę, laiką, praėjusį nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimais, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1% už kiekvieną praleistą mokėti dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), kas sudarys 1214,40 Lt arba 36,5% metinių delspinigių arba CK 6.210 str. 2 d. įtvirtintas 5 procentų dydžio metines palūkanas.

14Dėl palūkanų

15Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal įstatymą mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.874 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Ieškovas prašo palūkanas priteisti ir pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, ieškovo reikalavimas priteisti 773,01 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-04-17 iki 2011-08-19 tenkintinas.

16Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 8587,41 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-02-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 290 Lt žyminio mokesčio, 1,00 Lt. kopijavimo išlaidų.

19Ieškovas prašo priteisti 1,00 Lt – išlaidų už dokumentų kopijavimą, bet nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovas tokias išlaidas turėjo (CPK 135 str. 1 d. 3 p.), todėl jos nepriteistinos. Ieškovo pateikti UAB „Brontozauras“ kasos čekiai 1,00 Lt. sumai negali būti pripažinti tinkamu įrodymu dėl turėtų kopijavimo išlaidų, nes neaišku, už ką sumokėtos kasos čekiuose nurodytos sumos.

20Ieškovo reikalavimai patenkinti 88,71 % (8587,41 Lt / 9680,37 Lt ×100 %), todėl ieškovui priteistina 257,26 Lt (290 Lt x 88,71%) bylinėjimosi išlaidų.

21Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (CK 6.6 str.). CPK VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, o bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvieno atsakovo.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti solidariai iš atsakovų J. D. (J. D.), a.k. ( - ) ir N. M., a.k. ( - ) 6600,00 Lt (šešių tūkstančių šešių šimtų litų 00 ct) skolą, 1214,40 Lt (vieną tūkstantį du šimtus keturiolika litų 40 ct) delspinigių, 773,01 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt tris litus 01 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2009-04-17 iki 2011-08-18, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 8587,41 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-02-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai.

25Priteisti iš atsakovės N. M. 128,63 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis Lt 63 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

26Priteisti iš atsakovo J. D. 128,63 Lt 128,63 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis Lt 63 ct) ieškovo J. V. naudai.

27Ieškovo J. V. ieškinį dalyje dėl 1092,96 Lt delspinigių, 33,74 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovų N. M. ir J. D. atmesti.

28Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Visagino miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas, rašytinio... 2. Ieškovas J. V. nurodo, jog 2009 m. kovo 17 d. jis paskolino atsakovams J. D.... 3. Atsakovams J. D. ir N. M. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2012-02-24... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad J. D. ir N. M. 2009 m.... 7. Dėl skolos priteisimo... 8. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio... 9. Dėl delspinigių... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 11. Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės... 12. Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną... 13. Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos... 14. Dėl palūkanų... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 16. Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Ieškovas prašo priteisti 1,00 Lt – išlaidų už dokumentų kopijavimą,... 20. Ieškovo reikalavimai patenkinti 88,71 % (8587,41 Lt / 9680,37 Lt ×100 %),... 21. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų J. D. (J. D.), a.k. ( - ) ir N. M., a.k. ( -... 25. Priteisti iš atsakovės N. M. 128,63 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis... 26. Priteisti iš atsakovo J. D. 128,63 Lt 128,63 Lt (vieną šimtą dvidešimt... 27. Ieškovo J. V. ieškinį dalyje dėl 1092,96 Lt delspinigių, 33,74 Lt... 28. Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 29. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...