Byla e2A-1003-370/2018
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (arbitražo byloje – atsakovės) SOOO „Zov-Plita“ skundą dėl Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 96-TKA/17, iškeltoje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Parket Trade“ ieškinį atsakovei SOOO „Zov-Plita“ dėl skolos priteisimo bei atsakovės priešieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teisme buvo nagrinėjamas ginčas pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Parket Trade“ ieškinį atsakovei SOOO „Zov-Plita“ dėl 79 216,24 Eur dydžio skolos priteisimo (2018-03-27 ieškinio reikalavimas sumažintas iki 74 216,24 Eur) ir atsakovės SOOO „Zov-Plita“ priešieškinį dėl 2016-06-27 garantijos prie 2015-12-11 tiekimo sutarties Nr. MAN 06/15, garantijos suma 70 000 Eur, ir 2016-07-05 garantijos prie 2016-06-30 tiekimo sutarties Nr. MAN 01/16, garantijos suma 70 000 Eur, pripažinimo negaliojančiomis kaip prieštaraujančias atsakovės teisnumui, išduotas nesąžiningai ir neteisėtai.

62.

7Ieškovė teigė, kad atsakovės prievolė sumokėti skolą kildinama iš atsakovės SOOO „Zov-Plita“, atstovaujamos direktoriaus pareigas einančio Š. M. N., išduotų 2016-06-27 garantijos sutarties ir 2016-07-05 garantijos sutarties, kuriomis buvo užtikrintos Baltarusijos įmonės OOO „Manolsa“ prievolės ieškovei (pirkėjai) UAB „Parket Trade“ pagal ieškovės UAB „Parket Trade“ ir Baltarusijos įmonės OOO „Manolsa“ 2015-12-11 tiekimo sutartį Nr. MAN 06/15 ir 2016-06-30 tiekimo sutartį Nr. MAN 01/16. Atsakovei neįvykdžius įsipareigojimų pagal garantijas, kreiptasi į arbitražo teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo.

83.

9Atsakovė SOOO „Zov-Plita“ su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad sudaryti sandoriai – garantijos – prieštarauja juridinio asmens teisnumui, t. y. buvo sudaryti pažeidžiant juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jo valdymo organų kompetenciją ir prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams, todėl pripažintini negaliojančiais CK 1.82 straipsnio ir CK 2.83 straipsnio pagrindu.

10II. Arbitražo teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismas 2018 m. birželio 8 d. priėmė sprendimą, kuriuo: 1) ieškovės ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė; 2) iš atsakovės ieškovei priteisė 74 216,24 Eur dydžio skolą ir 10 767,29 Eur arbitražo išlaidų.

13III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

145.

15Pareiškėja (arbitražo byloje – atsakovė) SOOO „Zov-Plita“ teismo prašo panaikinti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimą.

166.

17Pareiškėjos skunde detaliai išdėstoma arbitražo bylos ginčo esmė, jos įrodinėtos aplinkybės ir argumentai, kurie, pareiškėjos teigimu, patvirtina ginčytinų sandorių neteisėtumą, todėl, pareiškėjos įsitikinimu, arbitražo teismui sprendimu tenkinus ieškinį, grindžiamą neteisėtomis priemonėmis ir būdais pasirašytomis garantijomis, kurios negali būti pripažintos ir galioti civilinėje apyvartoje, buvo paneigti teisingumo ir sąžiningumo principai. Pareiškėjos teigimu, tai sudaro pagrindą naikinti arbitražo teismo sprendimą kaip prieštaraujantį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytai viešajai tvarkai, kuri teismų praktikoje aiškinama kaip tarptautinė viešoji tvarka, apimanti fundamentalius sąžiningo proceso principus, taip pat imperatyviąsias normas, įtvirtinančias pagrindinius ir visuotinai pripažintus teisės principus.

187.

19Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo (arbitražo byloje – ieškovė) UAB „Parket Trade“ teismo prašo pareiškėjos skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

208.

21Atsiliepimas į skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

228.1.

23Pareiškėja apeliaciniame skunde nenurodė nė vieno svaraus argumento ar motyvo, kurie galėtų sudaryti pagrindą svarstyti, ar arbitražo teismo sprendimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymų įtvirtintai viešajai tvarkai. Pareiškėjos nesutikimas su sprendime arbitražo teismo atliktu įrodymų vertinimu bei jo pagrindu priimtu sprendimu atmesti priešieškinį dėl garantijų pripažinimo negaliojančiomis, nėra pakankamas pagrindas jį peržiūrėti ir, juo labiau, naikinti arbitražo teismo sprendimą, kaip prieštaraujantį viešajai tvarkai.

248.2.

25Skundas grindžiamas tik pareiškėjos subjektyviu ginčo faktinių aplinkybių interpretavimu, ignoruojant faktą, kad byloje esančių įrodymų visuma patvirtina pareiškėjos pozicijos byloje nepagrįstumą ir neatitikimą tikrovei. Arbitražo teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad nebuvo paneigta sąžiningumo prezumpcija ir neįrodytos kitos aplinkybės, kurių visetas yra būtinas siekiant garantijas pripažinti negaliojančiomis CK 1.82 straipsnio 1 dalies ir 2.83 straipsnio pagrindais.

268.3.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.82 ir 2.83 straipsniuose įtvirtinti sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai, kuriais rėmėsi atsakovė (pareiškėja), priskiriami ne niekinių, o nuginčijamų sandorių kategorijai, t. y. šie sandoriai yra galiojantys ir šalių gali būti patvirtinti, o jiems pripažinti negaliojančiais yra būtinas teismo sprendimas (turi būti įrodytos ir teismo konstatuotos būtinos šių sandorių negaliojimo sąlygos). Pareiškėjai neįrodžius įstatyme ir teismų praktikoje įtvirtintų privalomų pagrindų garantijas pripažinti negaliojančiomis, jų palikimas galioti negali pažeisti nei privataus pareiškėjos intereso, nei CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bendrųjų teisės principų, juolab viešosios tvarkos.

288.4.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, arbitražo sprendimai gali būti naikinami tik išimtiniais atvejais, t. y. tik esant pagrindui, nurodytam baigtiniame KAĮ 50 straipsnyje įtvirtintame sąraše, tačiau nė vieno iš jų egzistavimo pareiškėja neįrodė.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

319.

32Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo tvarka ir sąlygos įtvirtinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) III dalies XVI skyriaus bei KAĮ VIII skyriaus normose. Pagal CPK 301 straipsnio 5 dalį skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių arbitražų sprendimų, pateikti KAĮ nustatyta tvarka, yra pateikiami tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui ir nagrinėjami mutatis mutandis taikant šiame skyriuje nustatytas taisykles.

3310.

34Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios metu sprendžiama dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, vykdoma ne apeliacijos (angl. appeal) ar remisijos (angl. remission), o anuliavimo forma (angl. annulment) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1226/2014, 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-469/2014 ir kt.). Tai reiškia, kad arbitražo sprendimams nėra būdinga instancinė procesinių sprendimų kontrolės sistema, o galimybė peržiūrėti arbitražo sprendimus Lietuvos Respublikoje yra ribota (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-61-381/2017). Lietuvos apeliacinis teismas pagal jam priskirtą kompetenciją gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą tik KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais pagrindais, kurių sąrašas yra baigtinis, o sprendžiant dėl minėtų pagrindų egzistavimo, arbitražo teismo sprendimai netikrinami fakto ir materialiosios teisės taikymo aspektu.

3511.

36KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindai, taip pat ir jų patikrinimo tvarka, yra skirtingi – sprendimo suderinamumas su viešosios tvarkos reikalavimais ir ginčo arbitruotinumas (KAĮ 50 str. 3 d. 5 ir 6 p.) tikrinami ex officio (pagal pareigas) (KAĮ 50 str. 4 d.), o visi kiti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai, numatyti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, analizuojami tik esant tokiam vienos iš šalių reikalavimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016). Taigi, nors pareiškėja nagrinėjamu atveju savo prašymo negrindžia KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 punkte įtvirtintu arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindu, teisėjų kolegija, turėdama pareigą, ex officio pasisako dėl ginčo arbitruotinumo.

3712.

38KAĮ 12 straipsnyje įtvirtinti ginčai, kurie negali būti perduoti arbitražui. Arbitražas negali spręsti ginčų, nagrinėtinų administracinių bylų teisena, ir nagrinėti bylų, kurių nagrinėjimas priskirtas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, ir ginčai dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos. Arbitražui negali būti perduoti ginčai, kylantys iš darbo ir vartojimo sutarčių, išskyrus atvejus, kai arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas (KAĮ 12 str. 2 d.). Be to, arbitražui negali būti perduoti ginčai, jeigu viena iš šalių yra valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat valstybės ar savivaldybės įstaiga ar organizacija, išskyrus Lietuvos banką, jeigu dėl arbitražinio susitarimo nebuvo gautas išankstinis šios įmonės, įstaigos ar organizacijos steigėjo sutikimas (KAĮ 12 str. 3 d.).

3913.

40Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių ginčo pobūdį ir arbitražinį susitarimą sudariusių subjektų teisinę formą, nenustatė, kad tarp dviejų privačių juridinių asmenų (UAB „Parket Trade“ ir SOOO „Zov-Plita“) kilęs ginčas dėl skolos pagal garantijas priteisimo (ieškinio pagrindas) ir garantijų pripažinimo negaliojančiomis (priešieškinio pagrindas), negali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas (KAĮ 12 str., 185 str.).

4114.

42Pareiškėja arbitražo teismo sprendimą prašo panaikinti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkte įtvirtintu arbitražo teismo sprendimo panaikinimo pagrindu – arbitražo teismo sprendimo prieštaravimu Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

4315.

44Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad nors, kaip minėta, KAĮ 50 straipsnio 4 dalies norma įpareigoja teismą ex officio (pagal pareigas) patikrinti, ar skundžiamas arbitražo teismo sprendimas neprieštarauja šio straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytiems pagrindams, ir tokia teismo pareiga egzistuoja visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kokiu KAĮ 50 straipsnyje nurodytu pagrindu suinteresuoto asmens yra skundžiamas arbitražo teismo sprendimas, ši nuostata nepanaikina teisės su skundu dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo besikreipiantį asmenį pateikti įrodymus apie jo įrodinėjamo KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje nurodyto pagrindo, įskaitant ir KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ar 6 punkte nurodytus, egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-298-687/2018).

4516.

46Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašomo panaikinti arbitražo teismo sprendimo prieštaravimą viešajai tvarkai grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais bylą nagrinėjant arbitraže rėmėsi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (nurodomos garantijų pasirašymo aplinkybės, įrodinėjamas SOOO „Zov-Plita“ direktoriaus, pasirašiusio garantijas, įgaliojimų (kompetencijos) viršijimas, pateikiamas bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų parodymų ir į bylą pateiktų įrodymų turinys, faktinės situacijos vertinimas per sandorių negaliojimo pagrindus ir kt.) ir, jais remiantis, teigia, kad arbitražo teismo sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys atsakovei dėl skolos priteisimo pagal garantijas, pasirašytas neteisėtomis priemonėmis ir būdais, tenkintas, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams, o tai sudaro pagrindą naikinti arbitražo teismo sprendimą pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktą.

4717.

48Teisėjų kolegijos vertinimu, tokiais argumentais pareiškėja nepagrįstai siekia revizuoti arbitražo teismo sprendimo turinį, išplėsti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto normos taikymo apimtį ir, atitinkamai, teismo atliekamo arbitražo teismo sprendimo patikros ribas, kurios teismų praktikoje yra aiškiai apibrėžtos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad atliekant arbitražo teismo sprendimo vertinimą prieštaravimo viešajai tvarkai pagrindu, nesprendžiama, ar arbitražo teismas tinkamai nustatė faktines aplinkybes ir tinkamai jas įvertino, nenagrinėjama, kaip buvo tiriami įrodymai arbitražo procese, taip pat nevertinama, ar tinkamai buvo taikytos proceso ir materialiosios teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2011; 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2012; 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-611/2015). Draudimas peržiūrėti arbitražo teismo sprendimo turinį yra vienas pagrindinių (tarptautinio) arbitražo principų. Doktrinoje, kalbant apie tarptautinių arbitražų sprendimų pripažinimą ir leidimą juos vykdyti, nurodoma, kad draudimas peržiūrėti arbitražo teismo sprendimo turinį yra vienas svarbiausių principų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-298-687/2018).

4918.

50Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad teismas, nagrinėjantis skundą dėl arbitražo teismo sprendimo, neturi teisės nagrinėti bylą iš esmės, o plečiamasis KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto normos aiškinimas yra neleistinas ir nepateisinamas, taip pat prima facie peržiūros metu nenustačiusi, kad sprendimu suteiktos vykdomosios galios realizavimas akivaizdžiai reikštų neabejotiną pamatinių (imperatyvių) teisės normų–principų pažeidimą, konstatuoja, kad pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, kuriais iš esmės tik kvestionuojamas arbitražo teismo atliktas faktinių aplinkybių ir įrodymų teisinis įvertinimas, nepatenka po viešosios tvarkos samprata ir nesudaro pagrindo naikinti arbitražo teismo sprendimo pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktą.

5119.

52Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką viešosios tvarkos turinį sudaro ir procesinės nuostatos tiek, kiek jos numato pačius svarbiausius ir pagrindinius proceso principus, pabrėžiant svarbą kiekvienai iš šalių užtikrinti (sudaryti) vienodas galimybes pagrįsti savo reikalavimus ar prieštaravimus, pateikti paaiškinimus faktų ar teisės klausimais, teikti įrodymus, išklausyti ir atskirsti į kitos šalies poziciją, žinoti apie bylos nagrinėjimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-611/2015).

5320.

54Nagrinėjamu atveju pareiškėja neįrodinėjo, o teisėjų kolegija nenustatė, kad šalių ginčą nagrinėjant arbitražo teisme būtų pažeisti sąžiningo proceso principai. Iš arbitražo bylos medžiagos, taip pat prašomo panaikinti arbitražo sprendimo turinio nėra pagrindo daryti išvados, kad arbitražo teismas būtų nepagrįstai ir (ar) be motyvų atsisakęs priimti kokius nors atsakovės įrodymus, nevertinęs jos pateiktų argumentų, netenkinęs procesinio pobūdžio prašymų ir pan., t. y. kad vienai iš bylos šalių (šiuo atveju – ieškovei) būtų buvusios sudarytos palankesnės sąlygos savo reiškiamiems reikalavimams įrodyti. Vien tai, kad arbitražo teismo sprendimas nesutapo su atsakovės byloje įrodinėta pozicija, nelemia tokio sprendimo akivaizdaus klaidingumo ir (ar) nesuponuoja išvados dėl pažeistų pagrindinių civilinės teisės (teisingumo, sąžiningumo) principų (CPK 185 str.).

5521.

56Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai ex officio nenustačius, o pareiškėjai neįrodžius aplinkybių, dėl kurių arbitražo teismo sprendimas turėtų būti panaikintas KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5, 6 punktuose įtvirtintais pagrindais, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

5722.

58Suinteresuotam asmeniui UAB „Parket Trade“ iki bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje dienos nepateikus jos patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, šios išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str., 98 str.).

59Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsniu,

Nutarė

60pareiškėjos (atsakovės) SOOO „Zov-Plita“ skundą dėl Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismo 2018 m. birželio 8 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 96-TKA/17, panaikinimo, atmesti.

61Arbitražo bylą Nr. 96-TKA/17 grąžinti arbitražo institucijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teisme buvo... 6. 2.... 7. Ieškovė teigė, kad atsakovės prievolė sumokėti skolą kildinama iš... 8. 3.... 9. Atsakovė SOOO „Zov-Plita“ su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį,... 10. II. Arbitražo teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo teismas 2018 m.... 13. III. Skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 14. 5.... 15. Pareiškėja (arbitražo byloje – atsakovė) SOOO „Zov-Plita“ teismo... 16. 6.... 17. Pareiškėjos skunde detaliai išdėstoma arbitražo bylos ginčo esmė, jos... 18. 7.... 19. Atsiliepime į skundą suinteresuotas asmuo (arbitražo byloje – ieškovė)... 20. 8.... 21. Atsiliepimas į skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 22. 8.1.... 23. Pareiškėja apeliaciniame skunde nenurodė nė vieno svaraus argumento ar... 24. 8.2.... 25. Skundas grindžiamas tik pareiškėjos subjektyviu ginčo faktinių aplinkybių... 26. 8.3.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.82 ir 2.83... 28. 8.4.... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau –... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. 9.... 32. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo... 33. 10.... 34. Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios... 35. 11.... 36. KAĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti arbitražo teismo sprendimo panaikinimo... 37. 12.... 38. KAĮ 12 straipsnyje įtvirtinti ginčai, kurie negali būti perduoti... 39. 13.... 40. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių ginčo pobūdį ir arbitražinį... 41. 14.... 42. Pareiškėja arbitražo teismo sprendimą prašo panaikinti KAĮ 50 straipsnio... 43. 15.... 44. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad nors, kaip minėta, KAĮ 50 straipsnio... 45. 16.... 46. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašomo panaikinti arbitražo teismo... 47. 17.... 48. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokiais argumentais pareiškėja nepagrįstai... 49. 18.... 50. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad teismas,... 51. 19.... 52. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką viešosios tvarkos turinį... 53. 20.... 54. Nagrinėjamu atveju pareiškėja neįrodinėjo, o teisėjų kolegija... 55. 21.... 56. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijai ex officio nenustačius, o... 57. 22.... 58. Suinteresuotam asmeniui UAB „Parket Trade“ iki bylos nagrinėjimo iš... 59. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 60. pareiškėjos (atsakovės) SOOO „Zov-Plita“ skundą dėl Vilniaus... 61. Arbitražo bylą Nr. 96-TKA/17 grąžinti arbitražo institucijai....