Byla 2A-70-527/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovui G. B., jo atstovui advokatui Tomui Vildžiūnui, atsakovams M. P. ir A. N., atsakovų A. N. ir A. P. atstovei advokatei Jurgitai Spaičienei, atsakovui A. K., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. B. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2023-530/2008 pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovams O. B. (po jos mirties 2006-06-02 – jos teisių perėmėjams M. P., A. N. ir A. P.) ir A. K. dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia (tretieji asmenys: notarė Stasė Berlickaitė, VĮ Registrų centras Kauno filialas).

2Kolegija

Nustatė

3ieškovas patikslintu ieškiniu (t. 1, b. l. 98-99, 169-170), vadovaudamasis CK 1.81, 1.87 ir 1.89 str., prašė pripažinti negaliojančiais 2005-05-19 buto su rūsiu dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 11B–1572) ir įgaliojimą (notarinio registro Nr. 11B–1561) bei priteisti ieškovui iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad jo tėvas B. B. mirė 2006-04-21. 1999-02-23 testamentu B. B. visą savo turtą notarės S. Berlickaitės patvirtintu testamentu paliko ieškovui. Kauno miesto 11-sis notarų biuras 2006-05-16 ieškovui, po tėvo mirties priėmusiam palikimą pagal įstatymą, išdavė liudijimą tvarkyti paveldėjimo reikalus. Ieškovo tėvas 2004-04-29 buvo sudaręs santuoką su O. B.. Pradėjęs tvarkyti palikimo reikalus ieškovas sužinojo, kad jo tėvas 2005-04-07 išdavė įgaliojimą O. B. valdyti ir tvarkyti visą jam priklausantį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje. Įgaliojimą už B. B. pasirašė A. K., įgaliojimą patvirtino notarė S. Berlickaitė. 2005-05-19 B. B. įgaliojo A. K. padovanoti O. B. jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Įgaliojimą už B. B. pasirašė A. G., įgaliojimą patvirtino notarė S. Berlickaitė. 2005-05-19 B. B., atstovaujamas įgaliotinio A. K., ir O. B. sudarė buto su rūsiu, esančio ( - ), dovanojimo sutartį. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti sandorius negaliojančiais, nes jo tėvas B. B. nuo 2005-03-30 sunkiai sirgo, pats negalėjo savarankiškai judėti, jo būklė kasdien blogėjo, be to, jis piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, kurių vartojimą skatino atsakovė o B. (kas prieštaravo gerai moralei – CK 1.81 str.), dėl ko jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Tai, kad įgaliojimas ir sutartis sudaryti tą pačią dieną, ieškovo nuomone, rodo, jog įgaliojimas buvo sudarytas apsimestinai, siekiant pridengti vėliau tą pačią dieną sudarytą dovanojimo sutartį (CK 1.87 str.)

5Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 17 d. sprendimu (t. 2, b. l. 140-145) ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo atsakovui A. P. 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, atsakovei A. N. 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir valstybei 134,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

6Ieškovas apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 154-158) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą ir, priėmus naują sprendimą, ieškinį patenkinti: pripažinti 2005-05-19 buto su rūsiu dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 11B-1572) ir 2005-05-19 įgaliojimą (notarinio registro Nr. 11B-1561) negaliojančiais, priteisti ieškovui iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, suformuota civilinėse bylose Nr. 3K-3-451/2005 ir Nr. 3K-3-1022/2003, teigia, jog teismas gali pripažinti negaliojančiu sandorį, kurį sudarė nors juridiškai veiksnus fizinis asmuo, bet kurį sandorio sudarymo metu buvo ištikusi būsena, sukėlusi faktinį neveiksnumą. Be to, tai, ar asmuo iš tikrųjų buvo tokios būsenos, kad nesuvokė savo veiksmų reikšmės ar negalėjo jų valdyti sandorio sudarymo metu, turi būti nustatyta ne tik medicininiais duomenimis, bet atsižvelgiant į bylos aplinkybių visumą. Ieškovas nurodo, jog įgaliojimo ir turto dovanojimo sutarties sudarymo aplinkybės yra neaiškios, nes, jeigu B. B. būtų norėjęs padovanoti savo turtą, tai galėjo padaryti vienu sandoriu, o ne pasirašant įgaliojimą. Nors notarė, patvirtindama sandorį, nustatė, kad B. B. negali pasirašyti pats, tačiau paaiškinimų, kokiu pagrindu nustatė ligos faktą, teismui nepateikė. 2005-05-19 sandoriais B. B. atėmė iš ieškovo teisę paveldėti butą. Ieškovas akcentuoja, kad tiek B. B. testamentas, tiek ginčijami sandoriai buvo sudaryti tame pačiame notarų biure, pas tą pačią notarę. Ieškovo nuomone, notarė, žinodama tą faktą, privalėjo išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie juos atlieka. To nepadarius, dėl sveikatos būklės B. B. galėjo nesuprasti, kad atima paveldėjimo teisę iš sūnaus.

8Pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad B. B. sandorių sudarymo metu piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais. 2007-12-28 ekspertizės akte konstatuojama, kad B. B. sirgo encefalopatija ir polineuropatįja ir kad šių ligų vystymuisi turėjo įtakos 1987 m. patirtas išeminis galvos smegenų insultas ir dažnas alkoholio vartojimas. Tai, kad B. B. sistemingai vartojo alkoholinius gėrimus, patvirtina medicininiai dokumentai, liudytojų parodymai. 2004-08-09 B. B. buvo paskirta psichiatro konsultacija į namus, tačiau O. B. nei šeimos gydytojo, nei psichiatro į namus neįsileido. Tokie jos veiksmai patvirtina faktą, kad O. B. nesirūpino B. B. sveikatos būkle. 2004-04-29 B. B. namuose sudarė santuoką su O. B.. Tuo metu galioję teisės aktai numatė tik vieną priežastį, kuriai esant santuoka sudaroma namuose - sunki liga (2001-06-29 LR teisingumo ministro įsakymo Nr. 126, 37 p.). Šios aplinkybės patvirtina tą faktą, kad B. B., sudarydamas santuoką, jau sirgo.

9Atsakovai A. N. ir A. P. atsiliepimais į apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 167-170, 174-177) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti atsakovams iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovai nesutinka su apeliaciniu skundu dėl šių motyvų:

11Dėl sandorių negaliojimo CK 1.89 str. pagrindu

12Pagal CK 1.89 str. 1 d. sandoris, sudarytas veiksnaus asmens, tačiau tuo metu negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik pagal šio fizinio asmens ieškinį. Kiti asmenys negali pasinaudoti sandorį sudariusio asmens būsena, nesvarbu kas ją sukėlė. Tuo atveju, jei nurodytu pagrindu ginčytiną sandorį sudaręs asmuo mirė, teisė pareikšti tokį ieškinį pereina jo teisių perėmėjams. Netgi laikant, kad apeliantas yra palikėjo B. B. teisių perėmėjas, nes jis yra priėmęs palikimą pagal įstatymą, tai neturi įtakos sandorio negaliojimui, nes ginčijant sandorį CK 1.89 str. pagrindu yra svarbi asmens būsena sandorio sudarymo metu, o byloje nustatyta, kad ieškovas nebuvo šalia B. B. jam suteikiant įgaliojimą A. K., todėl konstatuotina, kad ieškovas negali teikti jokių paaiškinimų dėl B. B. gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę ar juos valdyti sandorio sudarymo metu, o taip pat ir teisės ginčyti CK 1.89 str. 1 d. pagrindu A. K. išduotą įgaliojimą. Teismas, spręsdamas sandorio galiojimo klausimą, išsamiai ištyrė duomenis apie B. B. būseną sandorio sudarymo metu, nuodugniai nagrinėjo jo sveikatos ir psichikos būklę, kitas svarbias, galinčias turėti įtakos jo veiksmų suvokimui, aplinkybes, ištyrė sandorio pagrįstumą, naudingumą ar žalingumą, tai pat tinkamai įvertino aplinkybių visumą. Ieškovas nepagrįstai rėmėsi CK 1.89 str. pagrindais. Dovanojimo sutartis buvo sudaryta per atstovą, veikiantį pagal notariškai patvirtintą įgaliojimą, todėl B. B. būsena dovanojimo sutarties sudarymo metu neturi įtakos nagrinėjamai bylai. Dovanojimo sutartį sudarė ne jis pats, bet jo įgaliotas atstovas, kuris, neviršydamas savo įgaliojimų, vykdė tai, kas jam buvo pavesta įgaliojimu. Atstovaujamasis savo valią išreiškė įgaliodamas kitą asmenį sudaryti tam tikrą sandorį jo vardu. Atstovaujamojo būsena yra svarbi tik įgaliojimo sudarymo metu, o dovanojimo sutarties sudarymo metu svarbi būsena jo atstovo, kuris 2005-05-19 buto su rūsiu dovanojimo sandorio neginčija.

13Dėl sandorių negaliojimo CK 1.87 str. pagrindu

14CK 1.87 str. nustato, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris, kuris atspindi įgaliotojo valią jo surašymo metu, jeigu neįrodoma priešingai. Iš byloje pateikto 2005-05-19 įgaliojimo matyti, jog jis buvo išduotas tam tikriems konkretiems veiksmams atlikti, tai yra padovanoti O. B. butą. Teismas, įvertinęs visus byloje patiktus įrodymus, objektyviai ir neginčytinai nustatė, kad B. B. dėl ligos pats pasirašyti negalėjo, todėl už jį pasirašė A. G., kuri apklausos metu patvirtino, kad pasirašė įgaliojime už B. B., nes jis nevaldė dešinės rankos, bei nurodė, kad B. B. buvo sveiko proto, kalbėjosi su notare, kuri paaiškino jam apie pasirašomą dokumentą ir jo pasekmes. Šios nustatytos ir ištirtos faktinės aplinkybės rodo, jog B. B. valia buvo aiškiai išdėstyta A. K. išduotame 2005-05-19 įgaliojime, kurio pagrindu buvo sudaryta 2005-05-19 buto dovanojimo sutartis. Tą pačią dieną patvirtintos buto dovanojimo sutarties pripažinti apsimestine taip pat nėra jokio teisinio pagrindo, nes nei ieškovas, nei jo atstovas ar į teismo posėdį pakviesti ieškovo liudytojai nenurodė, kokia buvo tikroji sandorį sudariusių asmenų valia.

15Dėl sandorių negaliojimo CK 1.81 str. pagrindu

16Aplinkybė, jog įgaliojimas ir buto dovanojimo sandoriai buvo sudaryti tą pačią dieną, nedaro sandorių negaliojančiais ir nekeičia ginčo esmės. B. B. įgaliojimas A. K. padovanoti butą buvo duotas vieneriems metams ir galėjo būti sudarytas bet kurią šio laikotarpio dieną. B. B. 2005-04-07 pačiai O. B. buvo suteikęs įgaliojimą valdyti ir tvarkyti visą jam priklausantį turtą, kas rodo jo pasitikėjimą sutuoktine. Šiuo įgaliojimu O. B. nepasinaudojo, jo pagrindu buto niekam neperleido. Įgaliotinis A. K. iš pasirašyto dovanojimo sandorio naudos neturėjo, todėl toks apelianto argumentas yra nepagrįstas. Ieškovo nurodoma aplinkybė, kad jo tėvas B. B. 1999 m. testamentu paliko visą turtą jam, o vėliau savo butą padovanojo O. B. ir dėl šio fakto sandoris laikytinas negaliojančiu, kaip prieštaraujantis gerai moralei, yra nepagrįsta. Testamento sudarymo metu B. B. dar nepažinojo O. B., kuri vėliau tapo jo žmona, kartu su juo gyveno, juo rūpinosi, prižiūrėjo. Testamento sudarymas nereiškia, jog testatorius negali sumažinti ar padidinti savo turto, kuris liktų po testatoriaus mirties. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad B. B. būtų buvęs nepatenkintas sutuoktines priežiūra, būtų kreipęsis į ką nors pagalbos.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 dalis, 329 str. 2 dalis), todėl pasisako tik dėl apeliaciniame skunde nurodyto faktinio ir teisinio pagrindo.

19Kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo argumentais ir mano, kad sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

20Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu, tai yra sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Todėl sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo stabilumo tikslui prieštarautų (CPK 4 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2001-09-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-745/2001 m. (Teismų praktika, Nr. 16, p. 146-156).

21Teismas, vertindamas šalių susitarimus, turi aiškintis visas jų sudarymo aplinkybes, vertinti su ginčijamomis sutartimis susijusias sutartis, nustatyti tikrąją sandorių šalių valią ir kvalifikuoti ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007-05-08 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-195/2007), nes tik teisingai kvalifikavus sudarytą sandorį galima spręsti jo pripažinimo negaliojančiu klausimą.

22Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad 1999-02-23 notarės S. Berlickaitės patvirtintu testamentu (1 t., b. l. 8) B. B. visą savo turtą buvo palikęs ieškovui (savo sūnui), kuris priėmęs palikimą po tėvo mirties 2006-04-21 (1 t., b. l. 7, 9) ir ėmęs tvarkyti paveldėjimo reikalus sužinojo, kad jo tėvui asmeninės nuosavybės teise priklausęs butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), 2005-05-19 dovanojimo sutartimi (notarinio registro Nr. 11B-1572) (1 t., b. l. 11), sudaryta per B. B. įgaliotinį A. K., veikusį 2005-05-19 įgaliojimo pagrindu (1 t., b. l. 163), buvo padovanotas O. B., su kuria B. B. susituokė 2004-04-29.

23Ieškovas sandorius ginčijo trim pagrindais: pagal CK 1.80 str., kaip prieštaraujančius gerai moralei; pagal CK 1.87 str., kaip apsimestinius, ir pagal CK 1.89 str., kaip sandorius, sudarytus savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti asmens.

24Pagal CK 1.89 str. 1 dalį sandoris, sudarytas veiksnaus asmens, tačiau tuo metu negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, gali būti pripažįstamas negaliojančiu pagal šio asmens ieškinį. Ieškinį toks asmuo turi galimybę pareikšti pasibaigus veiksmų suvokimą ir jų valdymą ribojusiai būsenai. Tuo atveju, jei nurodytu pagrindu ginčytiną sandorį sudaręs asmuo mirė, teisė pareikšti tokį ieškinį pereina jo teisių perėmėjams (CK 5.1 str.). Pagal CK 6.470 str. 7 d. dovanojimo sutartis gali būti pripažinta negaliojančia pagal dovanotojo ar jo įpėdinių ieškinį, jeigu sutarties sudarymo metu dovanotojas sirgo sunkia nepagydoma liga, dėl kurios jis negalėjo pareikšti savo tikrosios valios.

25Ginčijant sandorį CK 1.89 str. pagrindu yra svarbi asmens būsena sandorio sudarymo metu. Neteisus yra apeliantas, teigdamas, kad apie B. B. būseną įgaliojimo sudarymo metu teismas sprendė tik pagal medicininiais duomenimis. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl įgaliojimo, kaip vienašalio sandorio, galiojimo, kolegijos nuomone, vertino ne tik medicininius duomenis ir jų pagrindu duotą ekspertų išvadą (kurios, beje, ieškovas neginčijo ir neprašė skirti pakartotinės ar papildomos ekspertizės), bet ir atsižvelgė į bylos aplinkybių visumą. Kadangi, kaip byloje nustatyta, ieškovas nebuvo šalia B. B. jam suteikiant įgaliojimą A. K., pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nesivadovavo paties ieškovo paaiškinimais dėl B. B. gebėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę ar juos valdyti ginčijamo įgaliojimo sudarymo metu. Apylinkės teismas išsamiai ištyrė duomenis apie B. B. būseną sandorio sudarymo metu, nuodugniai nagrinėjo jo sveikatos ir psichikos būklę, kitas svarbias, galinčias turėti įtakos jo veiksmų suvokimui, aplinkybes, ištyrė sandorio pagrįstumą, naudingumą ar žalingumą, tokiu būdu tinkamai įvertindamas aplinkybių visumą, ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog jo tėvo 2005-05-19 išduotas įgaliojimas turėjo įgaliotojo valios trūkumų. Kolegijos nuomone, bylos medžiaga nepatvirtina, kad B. B. sirgo tokia sunkia nepagydoma liga, dėl kurios jis negalėjo pareikšti savo tikrosios valios ir suprasti savo atliktų veiksmų reikšmės.

26Ta aplinkybė, kad dovanojimo sutartis buvo sudaryta per atstovą, veikusį pagal notariškai patvirtintą įgaliojimą, kolegijos nuomone, reiškia, jog B. B. būsena ginčijamos dovanojimo sutarties sudarymo metu neturėtų turėti reikšmės ginčijamos sutarties galiojimui, nes dovanojimo sutartį sudarė ne jis pats, o jo įgaliotas atstovas, kuris, neviršydamas savo įgaliojimų, vykdė tai, kas jam buvo pavesta įgaliojimu. Atstovaujamasis savo valią išreiškė įgaliodamas kitą asmenį sudaryti tam tikrą sandorį jo vardu. Atstovaujamojo būsena yra svarbi tik įgaliojimo sudarymo metu, o dovanojimo sutarties sudarymo metu svarbi būsena jo atstovo. Tačiau ta aplinkybė, kad ir ginčijamas įgaliojimas, ir ginčijama dovanojimo sutartis buvo sudaryti tą pačią dieną, kolegijos nuomone, leidžia daryti išvadą, kad ir dovanojimo sutarties, nors ir sudarytos per atstovą, sudarymo metu B. B. valia dėl buto perleidimo jo sutuoktinei buvo nepakitusi ir atitiko jo išduotame įgaliojime pareikštą valią. Ieškovo teiginys, jog įgaliojimo ir turto dovanojimo sutarties sudarymo aplinkybės yra neaiškios, nes, jeigu B. B. būtų norėjęs padovanoti savo turtą, tai galėjo padaryti vienu sandoriu, o ne pasirašydamas įgaliojimą, kolegijos nuomone, jokiu būdu nepatvirtina B. B. valios trūkumų. Pažymėtina, jog tvirtinant įgaliojimą nereikalingi jokie papildomi dokumentai, o dovanojimo sutarčiai sudaryti turėjo būti gauta detalizuota pažyma iš Registrų centro, kurią K., tik gavęs iš B. B. 2005-05-19 įgaliojimą, ir galėjo užsakyti. Tai, kad tuo pačiu įgaliojimu (už tą patį notarinį mokestį) A. K. buvo suteikta ne tik teisė gauti iš Registrų centro pažymas, bet ir padovanoti butą O. B., kolegijai nekelia jokių įtarimų, nes, kaip nustatyta bylos medžiaga, B. B. buvo sunku ne tik pačiam pasirašyti dokumentus, bet ir judėti. O tai reiškia, kad priešingu atveju (jei kartu nebūtų išduotas įgaliojimas ir sutarties sudarymui) notarę vėl būtų tekę vežti į namus, mokėti su tuo susijusius didesnius notarinius mokesčius bei vėl ieškoti žmogaus, kuris pasirašytų už B. B.. Natūralu, kad tokių papildomų apsisunkinimų ir buvo siekiama išvengti, pirmiausia sudarant ginčijamą įgaliojimą, o po to per įgaliotinį sudarant dovanojimo sutartį.

27CK 1.87 str. nustato, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris, kuris atspindi įgaliotojo valią jo surašymo metu, jeigu neįrodoma priešingai. Iš 2005-05-19 įgaliojimo (1 t., b. l. 163) matyti, jog jis buvo išduotas tam tikriems konkretiems veiksmams atlikti, tai yra padovanoti O. B. butą ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. Teismas, įvertinęs visus byloje patiktus įrodymus, objektyviai ir neginčytinai nustatė, kad B. B. dėl ligos pats pasirašyti negalėjo, todėl už jį pasirašė A. G., kuri apklausta liudininke patvirtino, kad pasirašė įgaliojime už B. B., nevaldžiusį dešinės rankos, bei nurodė, kad B. B. buvo sveiko proto, kalbėjosi su notare, paaiškinusia jam apie pasirašomą dokumentą ir jo pasekmes. Šios pirmosios instancijos teismo nustatytos ir ištirtos faktinės aplinkybės rodo, jog B. B. valia buvo aiškiai išdėstyta A. K. išduotame 2005-05-19 įgaliojime, kurio pagrindu buvo sudaryta 2005-05-19 buto dovanojimo sutartis. Tą pačią dieną patvirtintos buto dovanojimo sutarties pripažinti apsimestine taip pat nėra jokio teisinio pagrindo, nes nei ieškovas, nei jo atstovas ar į teismo posėdį pakviesti ieškovo liudytojai nenurodė, kokia buvo tikroji sandorį sudariusių asmenų valia ir kokiam sandoriui pridengti buvo sudaryti ginčijama sutartis.

28Aplinkybė, jog įgaliojimas ir buto dovanojimo sandoriai buvo sudaryti tą pačią dieną, kolegijos nuomone, niekaip negali įtakoti ginčijamų sandorių galiojimo. B. B. įgaliojimas A. K. padovanoti butą buvo duotas vieneriems metams ir galėjo būti sudarytas bet kurią šio laikotarpio dieną. Pažymėtina, jog B. B. dar 2005-04-07 buvo suteikęs pačiai O. B. įgaliojimą dešimčiai metų valdyti ir tvarkyti visą jam priklausantį turtą (1 t., b. l. 10), kas rodo jo pasitikėjimą sutuoktine. Šiuo įgaliojimu O. B. nepasinaudojo, jo pagrindu buto niekam neperleido, nors tokią teisę turėjo.

29Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jo tėvas B. B. 1999 m. testamentu paliko visą turtą jam, o vėliau savo butą padovanojo O. B. ir dėl šio fakto sandoris laikytinas negaliojančiu, kaip prieštaraujantis gerai moralei, yra nepagrįsta. Nustatyta, kad testamento sudarymo metu B. B. dar nepažinojo O. B., kuri vėliau tapo jo žmona, kartu su juo gyveno, juo rūpinosi, slaugė ir iki mirties prižiūrėjo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad B. B. būtų buvęs nepatenkintas sutuoktinės priežiūra, būtų kreipęsis į ką nors pagalbos. Pažymėtina, jog testamento sudarymas nereiškia, jog testatorius negali jį bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti. Be to, įstatymas nedraudžia testatoriui bet kada kitokiu būdu (pavyzdžiui, sudarant dovanojimo arba pirkimo-pardavimo sutartį) nuspręsti dėl testamentu palikto turto.

30Ieškovas, ginčydamas sandorius CK 1.81 str. pagrindu, teigė, jog sandorių sudarymo metu tėvas piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, kurių vartojimą skatino O. B.. Kolegijos nuomone, ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad B. B. sandorių sudarymo metu buvo neblaivus ir (ar) kad jo sudaryti sandoriai neatitiko jo tikrosios valios dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais. Nors 2007-12-28 ekspertizės akte ir konstatuota, kad B. B. sirgo encefalopatija ir polineuropatija ir kad šių ligų vystymuisi turėjo įtakos 1987 m. patirtas išeminis galvos smegenų insultas ir dažnas alkoholio vartojimas, tačiau byloje nėra nustatyta, kad dėl šių priežasčių ginčijami sandoriai būtų sudaryti B. B. nesuprantant savo veiksmų reikšmės. Tai, kad 2004-08-09 B. B. buvo paskirta psichiatro konsultacija į namus, tačiau nei šeimos gydytojas, nei psichiatras į namus nebuvo įleisti, kolegijos nuomone, dar nepatvirtina, jog O. B. sąmoningai nesirūpino B. B. sveikatos būkle. Kaip nustatyta bylos medžiaga, 2005 m. kovo mėn. B. B. buvo perrašytas į privačią Kalniečių šeimos kliniką, kur iki mirties jis buvo konsultuojamas ir gydomas. Be to, pažymėtina, jog į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, kaip pats ieškovas rūpinosi tėvo sveikata, jo gydymu ir slauga. Ieškovas, matydamas, kad, jo nuomone, jo tėvui nėra suteikiama reikiamų gydytojų pagalba, turėjo teisę pats pasirūpinti jų iškvietimu ir konsultacijomis, tačiau nenustatyta, kad ieškovas tokių veiksmų būtų ėmęsis. Tai, kad B. B. santuoką su O. B. 2004-04-29 sudarė namuose, tuo metu jau sunkiai sirgdamas, kolegijos nuomone, taip pat niekaip nepatvirtina ieškinio pagrįstumo. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad B. B. sunkiai sirgo, atsakovų nėra ginčijama, tačiau konstatuoti vien sunkios ligos fakto šiuo atveju nepakanka.

31Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, o apeliacinį skundą atmeta (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Be to, iš ieškovo, pralaimėjusio apeliaciją, atsakovams A. N. ir A. P. priteistina po 1 000 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų, neviršijančių LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatytų maksimalių dydžių, atsižvelgiant į tai, kad advokatas ruošė ir pateikė teismui atsiliepimus į apeliacinį skundą bei dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje (CPK 98 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

33apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovo G. B. (a. kj. ( - ) advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų atsakovei A. N. (a. k. ( - ) 1 000 Lt ir A. P. (a. k. ( - ) 1 000 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija... 3. ieškovas patikslintu ieškiniu (t. 1, b. l. 98-99, 169-170), vadovaudamasis CK... 4. Ieškovas nurodė, kad jo tėvas B. B. mirė 2006-04-21. 1999-02-23 testamentu... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 17 d. sprendimu (t. 2, b. l.... 6. Ieškovas apeliaciniu skundu (t. 2, b. l. 154-158) prašo panaikinti Kauno... 7. Ieškovas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, suformuota... 8. Pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje esančių įrodymų.... 9. Atsakovai A. N. ir A. P. atsiliepimais į apeliacinį skundą (t. 2, b. l.... 10. Atsakovai nesutinka su apeliaciniu skundu dėl šių motyvų:... 11. Dėl sandorių negaliojimo CK 1.89 str. pagrindu... 12. Pagal CK 1.89 str. 1 d. sandoris, sudarytas veiksnaus asmens, tačiau tuo metu... 13. Dėl sandorių negaliojimo CK 1.87 str. pagrindu... 14. CK 1.87 str. nustato, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti,... 15. Dėl sandorių negaliojimo CK 1.81 str. pagrindu... 16. Aplinkybė, jog įgaliojimas ir buto dovanojimo sandoriai buvo sudaryti tą... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.... 19. Kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, iš esmės sutinka su pirmos... 20. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose... 21. Teismas, vertindamas šalių susitarimus, turi aiškintis visas jų sudarymo... 22. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad 1999-02-23... 23. Ieškovas sandorius ginčijo trim pagrindais: pagal CK 1.80 str., kaip... 24. Pagal CK 1.89 str. 1 dalį sandoris, sudarytas veiksnaus asmens, tačiau tuo... 25. Ginčijant sandorį CK 1.89 str. pagrindu yra svarbi asmens būsena sandorio... 26. Ta aplinkybė, kad dovanojimo sutartis buvo sudaryta per atstovą, veikusį... 27. CK 1.87 str. nustato, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti,... 28. Aplinkybė, jog įgaliojimas ir buto dovanojimo sandoriai buvo sudaryti tą... 29. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jo tėvas B. B. 1999 m. testamentu paliko... 30. Ieškovas, ginčydamas sandorius CK 1.81 str. pagrindu, teigė, jog sandorių... 31. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija teisėtą ir pagrįstą... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,... 33. apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio... 34. Priteisti iš ieškovo G. B. (a. kj. ( - ) advokato pagalbos apeliacinės...