Byla 3K-3-167/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Grabinsko ir Sigito Gurevičiaus (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Geltonasis laivas“ kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Geltonasis laivas“ ieškinį atsakovui Coface Austria Kreditversicherung AG, trečiajam asmeniui nereiškiančiam savarankiškų reikalavimų AB SEB Vilniaus bankui, dėl sutarties sąlygos panaikinimo ir draudimo išmokos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti prekinio kredito draudimo sutarties VRPKD Nr.0583/05 priedo prekinio kredito draudimo taisyklių Nr. 008 8.2.3 papunktį; priteisti iš atsakovo 60 607,46 Lt (apskaičiuotos bei sumokėtos draudimo išmokos pagal 2006 m. kovo 27 d. sprendimą dėl draudimo išmokos ir sumos, kuri turėjo būti apskaičiuota, skirtumą). Ieškovas savo reikalavimą grindė, teigdamas, kad pagal jo ir UAB draudimo įmonės Lietuvos eksporto ir importo draudimas (nuo 2006 m. kovo 14 d. – jos teisių perėmėjas atsakovas Coface Austria Kreditversicherung AG, atstovaujamas Lietuvos filialo) sudarytas prekinio kredito draudimo sutartis buvo apdrausti prekiniai kreditai, suteikti UAB „Kraitenė“ (pirkėjas). Draudėjas draudikui pateikė prašymus dėl draudimo išmokos už 299 070,32 Lt neapmokėtą sumą, tačiau draudikas sprendimu dėl draudimo išmokos draudiminiu įvykiu pripažino apdraustojo prekinio kredito neapmokėjimo faktą tik iš dalies, t. y. dėl 182 087,42 Lt sumos, išmokėdamas 85 proc. šios sumos sudarančią 154 774,31 Lt draudimo išmoką.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

6Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2004 m. liepos 8 d. sudarė prekinio kredito draudimo sutartį, kurios galiojimo terminas – iki 2005 m. liepos 8 d., naudos gavėjas – AB Vilniaus bankas. Tą pačią dieną šios sutarties priedu Nr. 5, kurį sudarė ieškovas, atsakovas ir trečiasis asmuo AB Vilniaus bankas, susitarta dėl ieškovo ir banko faktoringo santykių. 2004 m. liepos 9 d. ieškovas ir trečiasis asmuo AB Vilniaus bankas sudarė atlygintinę faktoringo sutartį, galiojusią iki faktoringo limito pabaigos – 2005 m. balandžio 8 d. (vėliau terminas pratęstas iki 2006 m. sausio 10 d.). Faktoringo sutarties 50 punkte nustatyta, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis pagal sutartį ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas arbitražu. 2005 m. liepos 11 d. ieškovas ir atsakovas vėl sudarė prekinio kredito draudimo sutartį. Teismas padarė išvadą, kad 2005 m. liepos 8 d. draudimo sutartis yra neatskiriama nuo tos pačios dienos trišalio susitarimo (priedo Nr. 5) ir nuo 2004 m. liepos 9 d. faktoringo sutarties, nes nesant sudarytos naujos trišalės draudiko (atsakovo), draudėjo – kliento (ieškovo) ir faktoriaus (trečiojo asmens) sutarties, civilinių santykių dalyviams galioja 2004 m. liepos 8 d. trišalis susitarimas. Visas tris šalis glaudžiai sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, tai rodo priedo Nr. 5 turinys ir prasmė, kurio 23 punkte nurodyta, kad šis susitarimas yra neatskiriama draudimo sutarties dalis. Teismas konstatavo, kad ieškovo ir atsakovo sutarta arbitražinė išlyga galioja, todėl, atsakovui prieštaraujant ginčo nagrinėjimui teisme ir reikalaujant laikytis arbitražinio susitarimo, ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. nutartį paliko nepakeistą. Kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog 2004 m. liepos 8 d. trišalio susitarimo sąlygos pagal priedą Nr. 5 buvo susitarimo dalyvių pripažįstamos ir vykdomos galiojant 2005 m. liepos 11 d. draudimo sutarčiai, tai įrodo, kad trišalio susitarimo dalyviai laikė jį šios draudimo sutarties dalimi. Taigi galioja šalių susitarimas dėl ginčų, kilusių iš draudimo santykių, nagrinėjimo arbitraže, ir, esant atsakovo reikalavimui taikyti arbitražinę išlygą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko ieškinį dėl draudimo taisyklių vienos iš sąlygų nuginčijimo ir draudimo išmokos sumos padidinimo nenagrinėtą (CPK 293 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Geltonasis laivas“ prašo panaikinti Vilniaus m. 3-iojo apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – pripažinti, kad byla pagal kasatoriaus ieškinį nagrinėtina teisme. Kasatorius savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

101. Nei priede Nr. 5, nei 2005 m. draudimo sutartyje ar kituose kasatoriaus, atsakovo ir trečiojo asmens susitarimuose nėra tiesioginės nuorodos, jog, pasibaigus 2004 m. sutarties galiojimui, priedas taikomas tolimesniems šalių santykiams. Padarę išvadą, kad jo tolimesnį taikymą lemia priedo Nr. 5 šalių santykių pobūdis, teismai šios išvados aiškiai nepagrindė teisės normomis. Kilus ginčui dėl sutarties ir jos priedų ar kelių sutarčių tarpusavio santykio, neaiškumai šalinami pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles aiškinant sutarčių sąlygas. Laikydamiesi šių taisyklių, teismai turėjo atsižvelgti į tai, kad priedo Nr. 5 pavadinimas rodo jo ryšį su konkrečia 2004 m. draudimo sutartimi; priedas keičia vieną iš 2004 m. draudimo sutarties dokumentų – draudimo taisykles; kasatoriaus ir trečiojo asmens faktoringo sutartyje kalbama tik apie 2004 m. draudimo sutartį, nedarant nuorodų į kitas sutartis; nebuvo tinkamai išaiškintos priede vartojamos sąvokos. Priedas neatskiriamai susietas su draudimo dokumentais, todėl, vadovaujantis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, vertintinas kaip sudėtinė 2004 m. draudimo sutarties dalis ir negali būti laikomas savarankiška neterminuota sutartimi. Pasibaigus 2004 m. draudimo sutarties galiojimo terminui, neteko galios ir jos priedo nuostata dėl arbitražinės išlygos, todėl pagal 2005 m. draudimo sutartį ginčas nagrinėtinas teisme.

112. Reikalavimai dėl dalies neapmokėtos sumos, kurie pagal 2004 m. draudimo sutartį nagrinėtini arbitraže, kaip susiję su reikalavimais, nagrinėtinais teisme, vadovaujantis CPK 24 straipsnyje įtvirtintu bylos priskyrimo teismui prioriteto principu, proceso koncentruotumo (CPK 7 straipsnis) principu, taip pat nagrinėtini teisme.

12Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Coface Austria Kreditversicherung AG prašo kasacinį skundą atmesti ir priteisti iš kasatoriaus bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas savo prašymą grindžia šiais argumentais:

131. Teismai tinkamai aiškino sutartis, įvertindami ne tik pažodinius sutarčių tekstus, bet ir šalių susiklosčiusius santykius ir tikrąją šalių valią sudarant sutartis, atsižvelgdami į tai, kad, įsigaliojus 2005 m. draudimo sutarčiai, šalys toliau palaikė santykius, reglamentuotus priede Nr. 5.

142. Kadangi priedo Nr. 5 27 punkte nustatyta, kad kiekvienas ginčas ar reikalavimas, kylantis iš šio susitarimo ar draudimo dokumentų ar su jais susijęs, turi būti sprendžiamas arbitražu, tai kasatorius nepagrįstai teigia, jog tik dalis reikalavimų nagrinėtina arbitraže. Pagal priedo nuostatas visi ginčai spręstini arbitraže.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

17Byloje vyksta ginčas dėl arbitražinės išlygos taikymo. Byloje nustatyta, kad 2004 metų liepos 8 d. atsakovas AB draudimo įmonė Lietuvos eksporto ir importo draudimas (vėliau – jo teisių perėmėjas Austrijos draudimo bendrovė Coface Austria Kreditversicherunge AG) ir AB „Geltonasis laivas“, vadovaudamiesi 2002 metų birželio 18 d. Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos patvirtintomis Prekinio kredito draudimo taisyklėmis Nr. 008 sudarė prekinio kredito draudimo sutartį VRPKD Nr. 0361/04, kurios draudimo objektas – draudiko apdrausti prekiniai kreditai, suteikiami pirkėjui – UAB „Kraitenė“. Tą pačią dieną UAB draudimo įmonė Lietuvos eksporto ir importo draudimas (draudikas), UAB „Geltonasis laivas“(draudėjas) ir AB Vilniaus bankas (Bankas) pasirašė susitarimą – priedą Nr. 5 prie 2004 m. liepos 8 d. kredito draudimo sutarties EPKD Nr. 0361/04 (trišalis susitarimas), kuriame, be kitų sąlygų, buvo nustatyta, kad draudimo išmokos gavėjas yra Bankas. Šioje trišalėje sutartyje taip pat buvo susitarta dėl faktoringo santykių tarp sutarties šalių. Minėtos sutarties 27 punktu šalys susitarė, kad „kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio susitarimo ir (ar) draudimo dokumentų ar su jais susijęs, turi būti sprendžiamas arbitražu pagal Arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai – Lietuva arbitražo taisykles“. Sutarties 29 punkte šalys įtvirtino taisyklę, jog esant prieštaravimams tarp draudimo dokumentų ir šio susitarimo, taikomos šio susitarimo nuostatos. 2004 metų liepos 8 d. prekinio kredito draudimo sutarties pagrindu išduotame prekinio kredito draudimo liudijime (polise), kuris galiojo iki 2005 metų liepos 8 d., naudos gavėju nurodyta AB Vilniaus bankas. Kitą dieną po prekinio kredito draudimo sutarties sudarymo AB Vilniaus bankas ir UAB „Geltonasis laivas“ sudarė faktoringo sutartį, kurios 15.5 punkte buvo nustatyta, kad klientas (UAB „Geltonasis laivas“) laikysis visų prekinių kreditų draudimo sutarties ir susitarimo prie prekinių kreditų draudimo sutarties (priedo Nr. 5) sąlygų. Taigi darytina išvada, kad minėtu faktoringo sutarties 15.5 punktu ieškovas įsipareigojo laikytis ir susitarimo dėl arbitražinės išlygos, įtvirtintos trišalio susitarimo 27 punkte, juolab, kad faktoringo sutarties 50 punkte taip pat įtvirtinta identiška arbitražinė išlyga. 2005 metų balandžio 11 d. buvo pasirašytas šios faktoringo sutarties Pakeitimas Nr. 1, kuriame nurodoma, kad faktoringo limito galiojimo terminas pratęsiamas iki 2006 m. sausio 10 d. (vietoje nustatyto galiojimo iki 2005 m. balandžio 8 d.). Pažymėtina ir tai, kad 2005 m. liepos 11 d. buvo sudaryta nauja Prekinio kredito draudimo sutartis VRPKD Nr. 0583/05 ir jos pagrindu išrašytas prekinio kredito draudimo liudijimas (polisas) serija VRPKD Nr. 0583, kuriame nurodyta, kad draudimo sutartis galioja nuo 2005 m. liepos 9 d. iki 2006 m. liepos 8 d. Šiame prekinio kredito draudimo liudijime (polise) taip pat nurodyta, kad naudos gavėjas pagal naująją prekinio kredito draudimo sutartį yra AB SEB Vilniaus bankas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad visos šios teismų nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad 2004 m. liepos 8 d. trišalio susitarimo sąlygos dėl arbitražinės išlygos galiojo ir sudarius naują prekinio kredito sutartį bei padarius 2005 m. balandžio 11 d. faktoringo sutarties pakeitimą, nes bylos duomenimis nustatyta, kad trišalio susitarimo šalys savo verslo santykius ir toliau grindė nuostatomis, kurios buvo įtvirtintos minėtose sutartyse. Dėl šių aplinkybių, nepagrįstas yra kasacinio skundo argumentas, kad teismai netinkamai aiškino ir taikė CK 6.193 straipsnį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai atsižvelgė į minėto straipsnio nuostatas, jog aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, atsižvelgiant į sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo. Šalių elgesys kaip tik ir patvirtino, kad šalys siekia vadovautis jau nustatytomis ir sutartyse aptartomis taisyklėmis.

18Dėl išdėstytų aplinkybių tenkinti kasacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

19Atsiliepime į ieškovo kasacinį skundą atsakovas prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė šias išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl šis atsakovo prašymas negali būti tenkinamas.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti prekinio kredito draudimo... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 6. Vilniaus m. 3-iasis apylinkės teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m.... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Geltonasis laivas“ prašo panaikinti... 10. 1. Nei priede Nr. 5, nei 2005 m. draudimo sutartyje ar kituose kasatoriaus,... 11. 2. Reikalavimai dėl dalies neapmokėtos sumos, kurie pagal 2004 m. draudimo... 12. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Coface Austria Kreditversicherung AG... 13. 1. Teismai tinkamai aiškino sutartis, įvertindami ne tik pažodinius... 14. 2. Kadangi priedo Nr. 5 27 punkte nustatyta, kad kiekvienas ginčas ar... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 17. Byloje vyksta ginčas dėl arbitražinės išlygos taikymo. Byloje nustatyta,... 18. Dėl išdėstytų aplinkybių tenkinti kasacinį skundą jame nurodytais... 19. Atsiliepime į ieškovo kasacinį skundą atsakovas prašo priteisti iš... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 22. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...