Byla e2-3332-934/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ ieškinius atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“, uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, uždaroji akcinė bendrovė „Eneksta“, uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Skominta“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus inžinerija“, uždaroji akcinė bendrovė „Dujostata“, uždaroji akcinė bendrovė „Alduva“, uždaroji akcinė bendrovė „Mėlynoji liepsna“, uždaroji akcinė bendrovė „Asirinta“, uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Vanduja“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Klaipėdos ugnė“.

3Teismas

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių ir argumentų santrauka

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Dujus“ (toliau – UAB ir ieškovė) pateikė penkis ieškinius dėl atsakovių UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinės bendrovės (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ vykdomų pirkimų ir juose priimtų sprendimų panaikinimo. Vilniaus apygardos teismo 2020-06-25 nutartimi tenkintas atsakovių prašymas dėl bylų sujungimo ir civilinės bylos Nr. e2-3333-933/2020, Nr. e2-3334-432/2020, Nr. e2-3336-779/2020 ir e2-3337-653/2020 prijungtos prie civilinės bylos Nr. e2-3332-934/2020, civilinei bylai suteiktas numeris Nr. e2-3332-934/2020.

72.

8UAB „Dujus“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydama: 1) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020-05-12 sprendimus atmesti ieškovės UAB „Dujus“ galutinius pasiūlymus, priimtus pirkimuose „(2020-ESO-152) Dujotiek. projektav. pasl. ir statyb., rekonstr. ( - ) ( - )., Nr15, darbai“ (pirkimo Nr. 472329), „(2020-ESO-144) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo ( - ) Nr.5 darbai “ (pirkimo Nr. 472342), „(2020-ESO-150) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo ( - ) Nr.13, darbai“ (pirkimo Nr. 472310), „(2020-ESO-149) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo darbai ( - ) Nr. 12“ (pirkimo Nr. 472316), „(2020-ESO-145) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo ( - ) Nr. 6 darbai“ (pirkimo Nr. 472315) (toliau – Pirkimai); 2) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2020-05-12 sprendimus patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę, priimtus aukščiau nurodytuose Pirkimuose; 3) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2020-05-12 sprendimus laimėjusiais pasiūlymais pripažinti trečiojo asmens UAB „Labas GAS“ pateiktus pasiūlymus, priimtus aukščiau nurodytuose Pirkimuose; 4) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2020-05-12 sprendimus sudaryti sutartis su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“, priimtus aukščiau nurodytuose Pirkimuose; 5) įpareigoti atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo vardu pagal įgaliojimą veikiančią atsakovę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ iš naujo sudaryti ir patvirtinti galutinių pasiūlymų eiles Pirkimuose; 6) pripažinti neteisėtais atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020-02-27 tiekėjams išplatintus atsakymus: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“; 7) priteisti ieškovės naudai lygiomis dalimis iš atsakovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Ieškiniai ir dublikai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (1 t., b. l. 1-76; 2 t., b. l. 76-111, 115-126, 3 t., b. l. 21-32):

113.1.

12Ieškovė 2020-04-06 pateikė savo galutinius pasiūlymus atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ organizuotuose supaprastintuose skelbiamų derybų pagal kvalifikacijos vertinimo sistemą Pirkimuose Nr. 472329, Nr. 472342, Nr. 472310, Nr. 472316 ir Nr. 472315. Pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atiekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas). Galutiniai pasiūlymai Pirkime turėjo būti vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Remiantis pastarąja metodika, kiekvieno dalyvio pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) turėjo būti apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir prie pasiūlymo pateiktoje Sistelos lentelėje nurodytų koeficientų kainos (S) kriterijų balus (E=C+S). Tiekėjo siūlomų Sistelos koeficientų kaina (S) turėjo būti vertinama pagal metodikoje nurodytą formulę, kur didžiausią ekonominio naudingumo balą gauna tas pasiūlymas, kurio Sistelos koeficientų kaina yra mažiausia;

133.2.

14Savo pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose ieškovė tam tikroms darbų/medžiagų pozicijoms pasiūlė Perkančiajai organizacijai labai palankų nulinį (0 proc.) jų kainos skaičiavimo koeficientą (konkrečiai – skiltyse R1-R8, K8: Siūloma papildoma medžiagų vertė – 0 proc., Siūloma papildoma mechanizmų vertė – 0 proc., Sezoniniai darbai – 0 proc., Specifiniai darbai – 0 proc., Papildomas darbo užmokestis – 0 proc., Statybvietės išlaidos – 0 proc., Pridėtinės išlaidos – 0 proc., Pelnas – 0 proc., K8 [specifinių darbų koeficientas] – 0 proc.);

153.3.

162020-05-12 išsiųstais pranešimais atsakovė informavo ieškovę, jog priėmė sprendimus atmesti ieškovės galutinius pasiūlymus bei patvirtinti galutinių pasiūlymų eiles, kuriose pirmą vietą skyrė trečiojo asmens UAB „Labas GAS“ pasiūlymams ir nusprendė UAB „Labas GAS“ galutinius pasiūlymus pripažinti laimėjusiais ir sudaryti su juo sutartis. Kaip ieškovės galutinių pasiūlymų atmetimo pagrindas atsakovės pranešimuose buvo nurodyta tai, kad: „Galutinis pasiūlymas neatitinka Bendrųjų pirkimo sąlygų BPS 9.4.1.1. punkte nurodytų reikalavimų (t. y. jis yra nepriimtinas, kadangi neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl kvalifikacijos reikalavimų, pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (Kai kurios Sistelos lentelėje pateiktos reikšmės neviršija nulio (2020-02-27 tiekėjams buvo išplatintas atsakymas į klausimą: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“);

173.4.

182020-05-19 ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas dėl atsakovės priimtų sprendimų neteisėtumo, kuriose motyvuotai prašė neteisėtus sprendimus panaikinti, grįžti į ankstesnę pirkimų stadiją ir patvirtinti naujas galutinių pasiūlymų eiles. 2020-05-20 atsakovė ieškovės pretenzijas atmetė dėl tariamo jų nepagrįstumo, iš esmės motyvuodama atmetimą tuo, kad savo 2020-02-27 atsakymais pirkimo kainos neva neleistinai nefiksavo, o tik nustatė jos minimalią ribą; esą jos 2020-02-27 atsakymai teisėtai tapo pirkimo sąlygų dalimi; neva šias pirkimo sąlygas ieškovė galėjo ginčyti iškart po pirkimo sąlygų paskelbimo;

193.5.

20Ieškovės teigimu, atsakovės draudimas taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą, dėl kurio buvo atmesti ieškovės galutiniai pasiūlymai, yra iš esmės neteisėtas. 2020-02-27 išplatintas atsakovės atsakymas (su neteisėtu draudimu taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą) negalėjo pakeisti ir atitinkamai nepakeitė jau paskelbtų pirkimo sąlygų, nes toks pakeitimas būtų buvęs „esminis“ (t. y. negalimas), todėl tuo metu neturėjo būti ieškovės ginčijamas ir negalėjo būti atsakovės taikomas vertinant ieškovės galutinius pasiūlymus. Pirkimų įstatymas bei kiti galiojantys teisės aktai nenumato ribojimo/nedraudžia teikti pasiūlymų su kai kurių darbų, medžiagų nuliniais įkainiais. Šiam požiūriui visiškai pritaria suformuota visų instancijų teismų praktika, tad konkrečiu atveju nulinio koeficiento panaudojimas kainos paskaičiavimui ieškovės galutinių pasiūlymų Sistelos lentelėje yra laikytinas teisėtu;

213.6.

22Papildomai pažymėjo, kad pačioje Sistelos lentelėje yra aiškiai įtvirtintas tik vienintelis kriterijus, kuomet lentelė laikoma „užpildyta ne pagal reikalavimus“ – kai yra „viršyta maksimali leistina reikšmė“ (tuomet atsakovės parengtos lentelės skiltis automatiškai nusidažo rožine spalva). Nulinio koeficiento įtraukimas lentelėje jokia užpildymo netinkamumą signalizuojančia spalva nenusidažo, nėra apribotas ir nėra laikomas lentelės užpildymu „ne pagal reikalavimus“. Jokie kiti pirkimo dokumentai (pirkimo sąlygos) taip pat neribojo ieškovės teisės galutiniuose pasiūlymuose (Sistelos lentelėje) nurodyti nulinį koeficientą;

233.7.

24Ginčijamuose atsakovės sprendimuose nurodytas Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.4.1.1. punktas, kurio neva neatitinka ieškovės pasiūlymai, nėra konkrečius reikalavimus pasiūlymui įtvirtinantis punktas. Tai tik pasiūlymų atmetimą reguliuojantis punktas – jis įtvirtina, kad pasiūlymas yra atmetamas, jei jis yra nepriimtas dėl to, kad „jis neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų“. Atsakovės draudimas taikyti pasiūlyme nulinį kainos skaičiavimo koeficientą jokiose paskelbtose pirkimo sąlygose nebuvo numatytas, o buvo paminėtas tik atsakovo vėliau – 2020-02-27 tiekėjams išplatintame atsakyme į kažkurio tiekėjo užduotą klausimą, tačiau atsakovės 2020-02-27 išplatintas atsakymas (su neteisėtu draudimu taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą) negalėjo pakeisti ir nepakeitę jau paskelbtų pirkimo sąlygų, nes būtų reiškęs esminį paskelbtų pirkimo sąlygų keitimą, kuris yra negalimas;

253.8.

26Atsakovei pateiktų ieškovės 2020-05-19 pretenzijų turinys vienareikšmiškai patvirtina, kad jose yra kvestionuojamas atsakovės 2020-02-27 išplatinto atsakymo turinio teisėtumas (dalyje dėl draudimo taikyti pasiūlymo Sistelos lentelėje nulinį kainos skaičiavimo koeficientą). Atsakovės 2020-05-20 atsakymai į pretenzijas taip pat vienareikšmiškai įrodo, kad tokias ieškovės pretenzijas atsakovė priėmė ir išnagrinėjo. Akivaizdu, kad tokiais veiksmais atsakovė pati atnaujino ieškovei terminą ginčyti 2020-02-27 išplatinto atsakymo neteisėtumą. Dėl išdėstytų reikalavimų ieškovė papildomai reiškia reikalavimą – pripažinti neteisėtu atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintą atsakymą, kadangi ieškovės 2020-05-19 pretenzijose buvo aiškiai keliamas šio atsakovės atsakymo neteisėtumo klausimas, ieškinio pagrindas ir dalykas iš esmės yra tapatūs pretenzijai, pareikštai ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje;

273.9.

28Šioje byloje formalus pretenzijos termino praleidimas (jei jis būtų pripažintas) nenusvertų viešojo intereso pažeidimo, pasireiškusio atsakovės padaryto šiurkštaus viešojo pirkimo tikslo, principų ir sąžiningos konkurencijos nepaisymu, atstatymo būtinumo ir svarbos (turinio prieš formą bei veiksmingumo principų įgyvendinimas). Principų gynimas ir realizavimas šiuo konkrečiu atveju turėtų prioritetą;

293.10.

30Atsakovė savo atsiliepime visiškai nepasisako dėl esmės – ji nepateikė teismui jokio 2020-02-27 paaiškinime nurodyto draudimo logiško pagrindimo. Savo argumentuose ji akivaizdžiai stengiasi jai nepatogią esmę „apeiti“, daugiausia dėmesio sutelkdama į ieškinio senaties termino taikymą bei ne esminius, paviršutinius ir deklaratyvaus pobūdžio atsikirtimus;

313.11.

32Atsakovės nurodytu metu ieškinio senaties terminas net negalėjo (ir nebuvo) prasidėjęs (o atitinkamai ir nepasibaigė), o kalbėti šiuo atveju galima būtų nebent apie procedūrinio pretenzijos pateikimo atsakovei termino praleidimą. Tik 2020-05-12 atsakovei faktiškai pasivadovavus 2020-02-27 paaiškinimu kaip pirkimo sąlygų pakeitimu ir realiai pritaikius jį ieškovės atžvilgiu priimtame sprendime dėl pasiūlymo atmetimo, ieškovės teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti ir jai atsirado pareiga teikti dėl tokio pažeidimo atsakovei pretenziją, o vėliau ir ieškinį teismui.

334.

34Atsakovės su ieškiniais ir dublikais nesutiko, prašė ieškovės reikalavimams pripažinti neteisėtu atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintą atsakymą: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“ taikyti ieškinio senatį, teismui nusprendus netaikyti ieškinio senaties, ieškovės ieškiniuose nurodytų reikalavimų netenkinti ir ieškinius atmesti kaip nepagrįstus visa apimtimi, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimai, triplikai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais (2 t., b. l. 23-73; 151-157, 170-176, 182-188, 3 t., b. l. 1-7):

354.1.

36Ieškovė akivaizdžiai praleido terminą ginčyti 2020-02-27 atsakovės atsakymu tiekėjams išplatintą Pirkimo sąlygų paaiškinimą/patikslinimą, kadangi atsakovė, atsakydama į ieškovės pretenzijas, neatnaujino termino šio Pirkimo dokumentų reikalavimo ginčijimui, todėl šiems ieškovės reikalavimams turi būti taikoma ieškinio senatis ir jie palikti nenagrinėti;

374.2.

38Ieškiniai yra grindžiami tik subjektyviu ieškovės Pirkimų sąlygų ir situacijos vertinimu, ieškovė nepateikė objektyvių ir jos teiginius pagrindžiančių argumentų bei įrodymų, o ieškovės reikalavimai yra neteisėti, pareikšti pažeidžiant viešųjų pirkimų procedūrinę tvarką ir nesilaikant nustatytų procedūrų terminų;

394.3.

40Pirkime atlikti procedūriniai veiksmai, susiję su Pirkimo sąlygų nustatymu, buvo atliekami laikantis teisės aktų nuostatų, formuojamos teismų ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) praktikos, todėl ieškovė neturi pagrindo kelti klausimo dėl Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, kol tokie veiksmai nėra pripažinti neteisėtais teisės aktų nustatyta tvarka;

414.4.

42Atsakymas dėl Pirkimo sąlygos paaiškinimo, kad Sistelos koeficientas turi viršyti nulinę reikšmę CVP IS buvo paskelbtas 2020-02-27, todėl tiekėjas turėjo teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos priimtų sprendimų (šiuo atveju, dėl paskelbtos Pirkimo sąlygos) per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Ieškovės reikalaujamas pripažinti neteisėtu atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintas atsakymas nebuvo ginčytas, dėl jo nebuvo gauta klausimų iš tiekėjų, jis taip pat nebuvo keistas ir/ar tikslintas iki pat ieškinių pateikimo. Darytina išvada, kad daugiau negu 1,5 mėnesio ieškovei Pirkimo sąlyga buvo suprantama, aiški bei tiksli ir klausimų dėl jos teisėtumo nekilo;

434.5.

44Priešingai nei ieškiniuose teigia ieškovė, atsakovė, atsakydama į pretenzijas, neatnaujino termino ginčyti Pirkimo sąlygą. Atsakovė atsakymuose nurodė ieškovei, kad ginčijama Pirkimo sąlyga buvo paskelbta visiems tiekėjams laiku ir išdėstė ieškovės pasiūlymų atmetimo priežastis ir argumentus, nurodė kokių Pirkimo dokumentų reikalavimų ieškovės pasiūlymai neatitiko, taip pat aiškiai nurodė, kad Pirkimo sąlyga po Pirkimo laimėtojo išrinkimo nebegali būti kvestionuojama. Ieškovės ieškinių argumentai, jog atsakovė, atsakydama į pretenzijas neva atnaujino terminą ginčyti Pirkimo sąlygą, yra nepagrįsti, paremti tik pačios ieškovės tendencingu situacijos vertinimu, iškreiptai aiškinant ir interpretuojant atsakovės atsakymą į pretenziją ir neatitinka tikrovės;

454.6.

46Ieškovė, kaip patyręs atitinkamos verslo srities subjektas, kuri viešuosiuose pirkimuose dalyvauja laisva valia, turi tinkamai įsivertinti savo galimybes dalyvauti pirkimuose, jiems tinkamai pasiruošti ir atsižvelgdamas į paskelbtas pirkimų sąlygas gebėtų parengti ir pateikti tinkamą, Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą (juo labiau, kad kaip jau minėta, ginčijama Pirkimo sąlyga buvo paskelbta daugiau negu prieš 3 mėnesius);

474.7.

48Atsakovės neginčija, kad galiojantys teisės aktai nedraudžia teikti pasiūlymo su nuliniais įkainiais, tačiau svarbu pažymėti, kad šio Pirkimo atveju Pirkimo dokumentuose buvo nustatyta sąlyga, kad pateiktos Sistelos koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui). Atsakovės, Pirkimo dokumentuose nustatydamos ginčijamą Pirkimo sąlygą, nefiksavo perkamų įkainių – nenustatė konkrečios jų išraiškos, o nurodė tik minimalią ir maksimalią ribas, kurių neturėtų viršyti siūloma Sistelos koeficiento reikšmė ir toks ribos nustatymas nesuvaržė tiekėjų galimybės konkuruoti, nes ji nustatyta tik Sistelos įkainiui, nesuvaržant kitų darbų įkainių, dėl kurių tiekėjai galėjo konkuruoti, be to, pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (Sistelos įkainiai sudaro tik 7 proc. pasiūlymo vertinimo balo). Atsakovių įsitikinimu, ginčijamos Pirkimo sąlygos nustatymas yra pateisinamas ne tik galiojančiu ir Pirkimui taikomu teisiniu reglamentavimu, tačiau ir atsakovės, kurio naudai yra vykdomas Pirkimas, objektyviomis ir pagrįstomis priežastimis, kurios yra geriausiai žinomos būtent atsakovei, nes ji šiuo atveju laikytina Pirkimų objektų ekspertu;

494.8.

50Ieškovė dublikuose iš esmės nepaneigė atsakovių atsiliepimuose į ieškinius išdėstytų argumentų, tik papildomai, plečiamai ir subjektyviai pakartojo savo ieškiniuose išdėstytą poziciją. Iš byloje esančių duomenų akivaizdu, kad ginčijamos Pirkimo sąlygos paaiškinimas buvo paskelbtas 2020-02-27, todėl jų skundimo terminas baigėsi 2020-03-03.

515.

52Trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ pateikė atsiliepimus į ieškinius ir triplikus, kuriais prašė ieškinius atmesti ir priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 148-180, 2 t., b. l. 12-18, 158-169, 177-181, 189-194, 3 t., b. l. 8-13). Atsiliepimai ir triplikai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

535.1.

54Ginčijamuose Pirkimuose susiklostė situacija, kai ieškovė nepastebėjo 2020-02-27 pateikto Pirkimo sąlygų paaiškinimo ir pateikė savo galutinius pasiūlymus neatsižvelgusi į jį. Paaiškinimas buvo paskelbtas Pirkimo sąlygose nustatytais terminais ir tvarka visiems Pirkimo dalyviams CVP IS sistemoje ir vadovaujantis Pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi bei teismų praktika, yra laikomas neatskiriama pirkimo sąlygų dalimi. Šio paaiškinimo nei ieškovė, nei kiti Pirkimo dalyviai neginčijo, bent 10 Pirkimo dalyvių vadovavosi šia sąlyga ir pateikė Pirkimo sąlygas atitinkančius pasiūlymus;

555.2.

56Trečiojo asmens įsitikinimu, ieškovės kvestionuojamas nulinio įkainio / kainos taikymas viešuosiuose pirkimuose nėra šio ginčo objektas, nes bendro draudimo (kaip tokio) teisės aktuose ar teismų praktikoje tikėtina nėra. Šiame Pirkime atsakovė pasinaudojo savo diskrecijos teise nustatyti Pirkimo sąlygas ir nustatė tokį draudimą – ieškovė arba privalėjo vadovautis nustatytomis Pirkimo sąlygomis, arba privalėjo jas ginčyti Pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. Pirkimo sąlygų nustatymas pirkimo dokumentuose yra perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto diskrecija;

575.3.

58Atsakovė 2020-05-20 atsakyme išnagrinėjo bei pateikė atsakymą dėl atmetimo pagrindo, pateikė bendro pobūdžio informaciją dėl nulinio įkainio bei aiškiai nurodė, kad terminas ginčyti Pirkimo sąlygas dėl nulinio termino yra praleistas ir dabartinėje stadijoje jo nėra įmanoma atnaujinti, tad nėra pagrindo teigti, kad atsakovė ėmėsi nagrinėti pretenzijas ar tuo labiau atnaujino terminą jai pateikti;

595.4.

60Vienas iš ieškovės reikalavimų yra pripažinti neteisėtu atsakovės tiekėjams išplatintą atsakymą: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“. Šio reikalavimo tenkinimas reikštų pirkimo sąlygų keitimą po pasiūlymų pateikimo. Visi 10 Pirkimo dalyvių, kurie elgėsi apdairiai, rūpestingai, išsamiai susipažino su pirkimo sąlygomis ir preciziškai jomis vadovavosi, turėtų pagrįstas prielaidas teigti, jog jų galutinis pasiūlymas, jo kaina, galbūt būtų kitokia nei teikiant pasiūlymą pagal galiojančias sąlygas. Tokia situacija iš esmės reikštų viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) pažeidimą;

615.5.

62Ieškovės cituojamos teismų praktikos, kuriose faktinės aplinkybės iš esmės aiškiai nesutampa – cituojamų bylų pirkimo dokumentuose nebuvo, priešingai nei šiuo atveju, nustatytas draudimas taikyti nulinį įkainį / koeficientą. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas suteikia perkančiosioms organizacijoms diskreciją nustatyti pirkimo sąlygas. Jeigu bet kuris pirkimo dalyvis nesutinka su tokiomis taisyklėmis, jis privalo pirkimo sąlygose bei teisės aktuose nustatytais terminais ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus / veiksmus.

636.

64Trečiasis asmuo UAB „Asirinta“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais prašė patenkinti ieškovės ieškinius (3 t., b. l. 62-67). Rašytiniai paaiškinimai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

656.1.

66Perkančiosios organizacijos pateiktas atsakymas negali būti laikomas Pirkimo sąlygų dalimi. Priešingai nei rašte nurodė perkančioji organizacija, atsakymas negali būti laikomas Pirkimo sąlygų paaiškinimu (patikslinimu), nes atsakymo antroje dalyje nėra paaiškinamos jokios Pirkimo sąlygos, o nustatomi nauji reikalavimai, į kuriuos atsižvelgti ar kuriuos tenkinti teikdami savo pasiūlymus tiekėjai neturi nei pareigos, nei teisinio pagrindo. Atitinkamai, Pirkimo sąlygas galima ginčyti tik iškart po jų paskelbimo – Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2020-02-07. Kadangi paskelbtose Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta apie Sistelos koeficientų dydžių ribojimą, nebuvo nei poreikio, nei teisinio pagrindo skųsti tinkamas paskelbtas Pirkimo sąlygas šiuo aspektu. Kadangi atsakymo 2 dalis nėra pirkimo sąlygų paaiškinimas, o yra 2020-02-07 paskelbtų Pirkimo sąlygų vėlesnis draudžiamas keitimas, laikytina, kad atsakymo 2 dalis yra niekinė ab initio;

676.2.

68Net laikant, kad atsakymas yra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis, pažymėtina, jog perkančioji organizacija negalėjo atmesti Tiekėjo pasiūlymo remiantis vien tik šiuo atsakymu. Kaip matyti iš rašto, pagrindas, kuriuo buvo atmestas Tiekėjo pasiūlymas, yra tik atsakymas, t.y. sprendimas priimtas remiantis tik Perkančiojo subjekto Pirkimo sąlygų paaiškinimu, tačiau ne pačiomis Pirkimo sąlygomis, o tai lemia sprendimo neteisėtumą;

696.3.

70Pažymėtina, jog tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, t. y. sprendimo atmesti Tiekėjo pasiūlymą motyvavimas tik Pirkimo sąlygų paaiškinimu, o ne pačiomis Pirkimo sąlygomis, yra ne tik neteisėtas ir pažeidžiantis sąžiningą Pirkimo dalyvių varžymąsi bei viešųjų pirkimų principus, tačiau taip pat lemia, jog perkančioji organizacija pažeidžia savo pareigą tinkamai motyvuoti priimamus sprendimus;

716.4.

72Perkančioji organizacija sprendime nurodė, jog Tiekėjo pasiūlymas neatitinka Bendrųjų pirkimo sąlygų BPS 9.4.1.1 punkte nurodytų reikalavimų. Bendrųjų pirkimo sąlygų BPS 9.4.1.1 punktas nustato, jog dalyvio pateiktas pasiūlymas atmetamas, kai jis neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų. Perkančioji organizacija sprendime nenurodė jokio konkretaus Pirkimo sąlygų reikalavimo (konkretaus Bendrųjų pirkimo sąlygų BPS ar Specialiųjų pirkimo sąlygų SPS punkto), kurio Tiekėjo pasiūlymas tariamai neatitinka. Toks sprendimo (ne)motyvavimas akivaizdžiai riboja Tiekėjo galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises, o sprendimas dėl to laikytinas neskaidriu ir neteisėtu;

736.5.

74Perkančioji organizacija atsakymu nustatė kokybiškai naują reikalavimą tiekėjams, t.y. jog Sistelos lentelėje pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui). Šis naujai suformuotas reikalavimas ne tik, kad keičia Pirkimo sąlygas (todėl jo laikytis ar jį vykdyti nėra jokio teisinio pagrindo), tačiau taip pat yra akivaizdžiai pažeidžiantis viešųjų pirkimų principus.

757.

76Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą (3 t., b. l. 56-60), kurioje nurodė, kad 2020-02-27 atsakovės pranešime buvo įtvirtinta informacija, kuri nebuvo nurodyta pirminėse Pirkimo sąlygose, t. y. informacija, kad tiekėjų siūlomi įkainių skaičiavimo koeficientai negali būti nuliniai ar neigiami (minusiniai), o ieškovės pasiūlymas būtent ir buvo atmestas dėl pasiūlytų nulinių įkainių skaičiavimo koeficientų. Manytina, kad siekiant įrodyti, jog 2020-02-27 sprendimas buvo neteisėtas, pretenzijos pateikimo terminas dėl šio sprendimo yra skaičiuojamas nuo 2020-02-27. Remiantis atsakyme į pretenziją pateikta medžiaga, manytina, jog nagrinėjamu atveju, vienas iš ieškovės pretenzijos atmetimo pagrindų buvo pretenzijos pateikimo termino nesilaikymas, todėl, atsižvelgiant į kasacinio teismo jurisprudenciją, Tarnybos vertinimu, pretenzijos pateikimo terminas neturėtų būti pripažintas atnaujintu. Nors ieškovei, remiantis kasacinio teismo jurisprudencija ir Pirkimų įstatymo nuostatomis, ir suteikiama teisė viešojo pirkimo sutartimi nesiekti tiesioginės finansinės naudos, tačiau šiuo atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad jau Pirkimo dokumentuose, t. y. Pirkimo sąlygų paaiškinime buvo nustatyta sąlyga (nėra duomenų, kad ji tiekėjų būtų ginčyta iki pasiūlymų pateikimo), jog pateiktos Sistelos koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę, t. y. negali būti mažesnės arba lygios nuliui.

77Ieškinys atmestinas.

78II. Ginčo esmė

798.

80Byloje kilo ginčas dėl ieškovės UAB „Dujus“ galutinių pasiūlymų Pirkimuose atitikimo Bendrųjų pirkimo sąlygų BPS 9.4.1.1. punkte nurodytiems reikalavimams, t. y. Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, įskaitant reikalavimus dėl kvalifikacijos reikalavimų, pašalinimo pagrindų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (kai kurios Sistelos lentelėje pateiktos reikšmės neviršija nulio). Ieškovė pateiktais ieškiniais įrodinėjo, jog atsakovės draudimas (reikalavimas) taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą, dėl kurio buvo atmesti ieškovės galutiniai pasiūlymai, yra iš esmės neteisėtas. Ieškovės teigimu, 2020-02-27 išplatintas atsakovės atsakymas (su neteisėtu draudimu taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą) negalėjo pakeisti ir atitinkamai nepakeitė jau paskelbtų pirkimo sąlygų, nes toks pakeitimas būtų buvęs „esminis“ (t. y. negalimas), todėl negalėjo būti atsakovės taikomas vertinant ieškovės galutinius pasiūlymus, kadangi jokie kiti pirkimo dokumentai (pirkimo sąlygos) neribojo ieškovės teisės galutiniuose pasiūlymuose (Sistelos lentelėje) nurodyti nulinį koeficientą. Akcentavo, jog atsakovei pateiktų ieškovės 2020-05-19 pretenzijų turinys vienareikšmiškai patvirtina, kad jose yra kvestionuojamas atsakovės 2020-02-27 išplatinto atsakymo turinio teisėtumas, todėl atsakovės 2020-05-20 atsakymai į pretenzijas taip pat vienareikšmiškai įrodo, kad tokias ieškovės pretenzijas atsakovė priėmė ir išnagrinėjo, t. y. tokiais veiksmais atsakovė pati atnaujino ieškovei terminą ginčyti 2020-02-27 išplatinto atsakymo neteisėtumą.

819.

82Atsakovės ir trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ su ieškovės pozicija nesutiko. Pažymėjo, jog ieškovė akivaizdžiai praleido terminą ginčyti 2020-02-27 atsakovės atsakymu tiekėjams išplatintą Pirkimo sąlygų paaiškinimą/patikslinimą, kadangi atsakydama į ieškovės pretenzijas, atsakovė neatnaujino termino šio Pirkimo dokumento reikalavimo ginčijimui, todėl šiems ieškovės reikalavimams turi būti taikoma ieškinio senatis ir jie palikti nenagrinėti. Akcentavo, jog pateikti ieškiniai yra grindžiami tik subjektyviu ieškovės Pirkimų sąlygų ir situacijos vertinimu, kadangi atsakymas dėl Pirkimo sąlygos paaiškinimo, kad Sistelos koeficientas turi viršyti nulinę reikšmę CVP IS buvo paskelbtas 2020-02-27, todėl tiekėjas turėjo teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl jos priimtų sprendimų (šiuo atveju, dėl paskelbtos Pirkimo sąlygos) per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Atsakovės, Pirkimo dokumentuose nustatydamos ginčijamą Pirkimo sąlygą, nefiksavo perkamų įkainių – nenustatė konkrečios jų išraiškos, o nurodė tik minimalią ir maksimalią ribas, kurių neturėtų viršyti siūloma Sistelos koeficiento reikšmė ir toks ribos nustatymas nesuvaržė tiekėjų galimybės konkuruoti, nes ji nustatyta tik Sistelos įkainiui, nesuvaržant kitų darbų įkainių, dėl kurių tiekėjai galėjo konkuruoti, be to, pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (Sistelos įkainiai sudaro tik 7 proc. pasiūlymo vertinimo balo), todėl ginčijamos Pirkimo sąlygos nustatymas yra pateisinamas ne tik galiojančiu ir Pirkimui taikomu teisiniu reglamentavimu, tačiau ir atsakovės, kurios naudai yra vykdomas Pirkimas, objektyviomis ir pagrįstomis priežastimis, kurios yra geriausiai žinomos būtent atsakovei, nes ji šiuo atveju laikytina Pirkimų objektų ekspertu.

83III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

8410.

85Byloje esančiais duomenimis nustatyta („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“), jog atsakovė UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo penkis Pirkimus supaprastintų skelbiamų derybų pagal kvalifikacijos vertinimo sistemą būdu: 1) „(2020-ESO-152) Dujotiek. projektav. pasl. ir statyb., rekonstr. ( - ) (( - ) Nr 15, darbai“ (pirkimo Nr. 472329); 2) „(2020-ESO-144) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo ( - ) Nr. 5 darbai“ (pirkimo Nr. 472342); 3) „(2020-ESO-150) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo ( - ) Nr.13, darbai“ (pirkimo Nr. 472310); 4) „(2020-ESO-149) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo darbai ( - ) Nr. 12“ (pirkimo Nr. 472316); 5) „(2020-ESO-145) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo ( - )Nr. 6 darbai“ (pirkimo Nr. 472315).

8611.

87Pirkimai vykdomi vadovaujantis Pirkimų įstatymu, o galutiniai pasiūlymai Pirkime turėjo būti vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Remiantis pastarąja metodika, kiekvieno dalyvio pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) turėjo būti apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir prie pasiūlymo pateiktoje Sistelos lentelėje nurodytų koeficientų kainos (S) kriterijų balus (E=C+S). Tiekėjo siūlomų Sistelos koeficientų kaina (S) turėjo būti vertinama pagal metodikoje nurodytą formulę, kur didžiausią ekonominio naudingumo balą gauna tas pasiūlymas, kurio Sistelos koeficientų kaina yra mažiausia.

8812.

89Ieškovė 2020-04-06 pateikė savo galutinius pasiūlymus Pirkimuose atsakovės organizuotuose Pirkimuose ir tam tikroms darbų/medžiagų pozicijoms pasiūlė Perkančiajai organizacijai nulinį (0 proc.) jų kainos skaičiavimo koeficientą (konkrečiai – skiltyse R1-R8, K8: Siūloma papildoma medžiagų vertė – 0 proc., Siūloma papildoma mechanizmų vertė – 0 proc., Sezoniniai darbai – 0 proc., Specifiniai darbai – 0 proc., Papildomas darbo užmokestis – 0 proc., Statybvietės išlaidos – 0 proc., Pridėtinės išlaidos – 0 proc., Pelnas– 0 proc., K8 [specifinių darbų koeficientas] – 0 proc.). 2020-05-12 išsiųstais pranešimais atsakovė informavo ieškovę, jog priėmė sprendimus atmesti ieškovės galutinius pasiūlymus, kadangi jie neatitinka Bendrųjų pirkimo sąlygų BPS 9.4.1.1. punkte nurodytų reikalavimų, bei patvirtinti galutinių pasiūlymų eiles, kuriose pirmą vietą skyrė trečiojo asmens UAB „Labas GAS“ pasiūlymui ir nusprendė UAB „Labas GAS“ galutinius pasiūlymus pripažinti laimėjusiais ir sudaryti su juo sutartis.

9013.

912020-05-19 ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas dėl atsakovės priimtų sprendimų neteisėtumo, kuriose prašė neteisėtus sprendimus panaikinti, grįžti į ankstesnę pirkimų stadiją ir patvirtinti naujas galutinių pasiūlymų eiles. 2020-05-20 atsakovė ieškovės pretenzijas atmetė dėl tariamo jų nepagrįstumo, iš esmės motyvuodama atmetimą tuo, kad savo 2020-02-27 atsakymais pirkimo kainos neleistinai nefiksavo, o tik nustatė jos minimalią ribą, taip pat, kad jos 2020-02-27 atsakymai Tiekėjams teisėtai tapo Pirkimo sąlygų dalimi, kurias ieškovė galėjo ginčyti iškart po Pirkimo sąlygų paskelbimo.

92Dėl draudimo taikyti nulinį Sistelos kainos skaičiavimo koeficientą (ne)teisėtumo

9314.

94Ieškovė iš esmės įrodinėjo, kad atsakovių 2020-02-27 išplatintame atsakyme nurodytas draudimas taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą yra neteisėtas. Ieškovės teigimu, Pirkimų įstatymas bei kiti galiojantys teisės aktai nenumato ribojimo/nedraudžia teikti pasiūlymo su kai kurių darbų nuliniais įkainiais, tokia galimybė numatyta ir suformuotoje teismų praktikoje.

9515.

96Teismas pažymi, jog kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog perkančiosios organizacijos pirkimuose, kuriuose pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, negali (neturi teisės) fiksuoti paslaugos ar jos dalies kainos (t. y. nustatyti tam tikrą konkrečią jos išraišką, privalomą tiekėjams) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2013). Tiekėjas viešojo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, bet ir gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-10-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2014, 2010-05-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, kad nulinių ir minusinių kainų pasiūlymai viešuosiuose pirkimuose yra galimi ir patys savaime negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Neįprastai maža pasiūlyta kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti – tik tokia kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t.y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2020-01-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-576-381/2020).

9716.

98Pirkimų įstatymo 66 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkantysis subjektas gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, tačiau nėra įtvirtinto draudimo teikti pasiūlymo su kai kurių darbų nuliniais įkainiais. Todėl teismas iš dalies sutinka su ieškove, jog tiek Pirkimų įstatymas, tiek kiti galiojantys teisės aktai, tiek teismų praktika nedraudžia teikti pasiūlymo su nuliniais įkainiais. Tačiau nagrinėjamo ginčo kontekste, atsakovės Pirkimo sąlygose nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nefiksavo perkamų įkainių, nenustatė konkrečios jų išraiškos ir neuždraudė teikti pasiūlymų su nuliniais įkainiais. 2020-02-27 tiekėjams išplatintame atsakyme buvo nustatyta sąlyga, kad rangovo pateiktos Sistelos koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui). Taigi, Perkančioji organizacija nurodė tik minimalią ir maksimalią ribas, kurių neturėtų viršyti tiekėjo siūloma Sistelos koeficiento reikšmė, tačiau nenumatė reikalavimo (draudimo) perkamų paslaugų įkainiams, tuo pačiu ir draudimo teikti pasiūlymus su nuliniais darbų įkainiais.

9917.

100Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra nurodęs, kad konkurenciją ribojančios pirkimo sąlygos, taip pat ir tam tikros pirkimo dalies tikslios, nekintamos kainos nustatymas turi būti objektyviai pateisinamas, pagrįstas kitų vertybių apsaugos prioritetu. Be to, tik tokiu atveju, kai vienai pirkimo daliai dėl pirkimo specifikos nustačius fiksuotas kainas, kita pirkimo dalis, dėl kurios tiekėjai gali laisvai varžytis, yra pakankamai didelė, palyginti su bendra pirkimo verte, galima pripažinti, kad reali ir veiksminga galimybė konkuruoti egzistavo ir nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-02 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-198/2013). Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo išaiškinimą, spręstina, kad minimalios kainos nustatymas (šiuo atveju draudimas taikyti mažesnį ar nulinį kainos skaičiavimo koeficientą) pats savaime nėra draudžiamas, nebent šis nustatymas (draudimas) varžytų tiekėjų konkurenciją.

10118.

102Nagrinėjamu atveju atsakovės vykdytuose Pirkimuose kiekvieno dalyvio pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) turėjo būti apskaičiuojamas sudedant pasiūlymo kainos (C) ir prie pasiūlymo pateiktoje Sistelos lentelėje nurodytų koeficientų kainos (S) kriterijų balus (E=C+S) (Specialiųjų Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 3 „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika“) („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su .zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“). Atsižvelgiant į tai, Perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas (draudimas) nesuvaržė tiekėjų galimybės konkuruoti ir pateikti skirtingus darbų įkainius, kadangi minėtas reikalavimas (draudimas) buvo nustatytas tik Sistelos koeficentui, nenustatant reikalavimų ar apribojimų kitų darbų įkainiams, dėl kurių tiekėjai galėjo konkuruoti. Be to, nagrinėjamu atveju galutiniai pasiūlymai Pirkimuose turėjo būti vertinami ne pagal mažiausios kainos, o ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų (Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.6.2. punktas), tiekėjų nurodytas Sistelos koeficentas (įkainis) pagal Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodiką sudarė tik dalį vertinamo pasiūlymo balo (darbų kaina sudarė 93 proc., o Sistelos koeficientų kaina – 7 proc.), todėl ieškovės ginčijamas atsakovės nustatytas reikalavimas (draudimas) pats savaime nėra neteisėtas ar varžantis tiekėjų konkurenciją, kadangi Pirkime dalyvaujantys tiekėjai galėjo konkuruoti siūlomomis darbų kainomis (įkainiais).

10319.

104Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovės 2020-02-07 tiekėjams išplatintame atsakyme/paaiškinime nurodytas draudimas taikyti nulinį ar mažesnį Sistelos kainos skaičiavimo koeficientą nėra neteisėtas, nepažeidžia tiekėjų teisių ir teisėtų interesų bei nevaržo jų konkurencijos, todėl ieškovės ieškiniuose nurodyti argumentai dėl minėto draudimo neteisėtumo, atmetami kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 straipsnis). Atsakovė, kaip Perkančioji organizacija, turi diskrecijos teisę nustatyti Pirkimo sąlygas. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012).

105Dėl atsakovės 2020-02-27 atsakyme numatyto draudimo (reikalavimo) kaip naujos Pirkimo sąlygos

10620.

107Pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 punkte yra įtvirtinta, jog pirkimo dokumentais taip pat laikomi ir pirkimui taikomų reikalavimų paaiškinimai. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, jog teisinis reglamentavimas suponuoja būtinybę dėl pirkimo objekto apimties ir pirkimo sąlygų turinio spręsti pagal pirkimo dokumentų visumą, be kita ko, pirkimo sąlygų paaiškinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015). Viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai laikytini sudėtine pirkimo sąlygų dalimi, todėl dėl pirkimo objekto ir kitų iškeltų reikalavimų turinio spręstina pagal perkančiosios organizacijos dokumentų visumą; šalys ir teismai negali ignoruoti perkančiosios organizacijos procedūrų metu atliktų pirkimo sąlygų paaiškinimų, patikslinimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019; 2015-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015 ir kt.).

10821.

109Pateiktuose ieškiniuose ieškovė nurodė, kad atsakovės draudimas taikyti pasiūlyme nulinį kainos skaičiavimo koeficientą jokiose paskelbtose pirkimo sąlygose nebuvo numatytas, o buvo paminėtas tik vėliau – atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintame atsakyme į kažkurio tiekėjo užduotą klausimą. Ieškovės teigimu, jau paskelbtos prasidėjusio Pirkimo sąlygos atsakovės 2020-02-27 atsakymu galėjo būti tik patikslintos/pakeistos, tačiau juo iš esmės buvo nustatyta nauja, iki tol nepaskelbta esminė Pirkimo sąlyga, todėl šis atsakymas vertintinas kaip neteisėtas Pirkimo sąlygų keitimas.

11022.

111Nagrinėjamu atveju Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2 punktas, Pirkimų įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 19 punktas numatė Perkančiosios organizacijos teisę paaiškinti ar patikslinti Pirkimo sąlygas, kuria Perkančioji organizacija pasinaudojo tiekėjams išplatindama 2020-02-27 atsakymą/paaiškinimą, kuriame nurodė draudimą taikyti nulinį ar mažesnį kainos skaičiavimo koeficientą. Minėtas atsakymas/paaiškinimas buvo pateiktas/išviešintas Pirkimo sąlygose nustatytais terminais ir tvarka visiems Pirkimo dalyviams, ginčo dėl pastarųjų aplinkybių tarp šalių nekilo. Taip pat byloje nėra duomenų, kad iki pasiūlymų Pirkime pateikimo, 2020-02-27 tiekėjams išplatintas atsakymas/paaiškinimas būtų ginčytas ieškovės ar kitų tiekėjų.

11223.

113Susipažinus su 2020-02-27 Perkančiosios organizacijos atsakymo turiniu nustatyta, kad Perkančiajai organizacijai tiekėjai buvo pateikę šiuos klausimus: „1) Kokią įtaką ekonominio naudingumo vertinimui daro Tiekėjo Priede Nr. 2 Įkainių lentelėje pasiūlyti įkainiai ir būtini nurodyti Priede Nr. 3 Sistelos koeficientų lentelėje nurodomi koeficientai?; 2) Kokią reikšmę Tiekėjo pasiūlymui turėtų nulinis Priede Nr. 2 Sistelos koeficientų lentelėje pateiktas koeficientas?“ („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su .zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“). Į aukščiau nurodytus klausimus Perkančioji organizacija atsakė: „Pasiūlymų vertinimo skaičiavimo formulė nurodyta ekonominio naudingumo vertinimo metodikos priede. Darbų įkainių lentelės įtaka pasiūlymų vertinimui yra 93%, o Sistelos koeficientų reikšmė – 7%. Visos skaičiavimo formulės nurodytos ekonominio naudingumo vertinimo metodikos priede, bei Sutarties priede Nr.: 3 Sistelos koeficientai. Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“. Konstatuotina, kad iš esmės patys Pirkime dalyvaujantys tiekėjai Perkančiajai organizacijai iškėlė klausimą dėl nulinio Sistelos sistemos koeficiento nurodymo ir tokio nurodymo reikšmės, todėl Perkančioji organizacijai turėjo pasisakyti/atsakyti dėl galimybės nurodyti tokį Sistelos koefincientą.

11424.

115Teismo vertinimu, 2020-02-27 atsakymu Perkančioji organizacija ne pakeitė Pirkimo sąlygas ar nustatė naują Pirkimo sąlygą, o jas patikslino/paaiškino. Pažymėtina, jog Pirkimo sąlygose buvo numatyta, jog tiekėjų galutiniai pasiūlymai Pirkimuose bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų (žr., 18 punktą), todėl atsakovės pateiktas atsakymas, kad Sistelos koeficientų reikšmė pasiūlymų vertinimui sudaro 7 proc., ir kad tiekėjų pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui), nelaikytinas naujos Pirkimo sąlygos nustatymu, kadangi juo iš esmės nebuvo pakeistos jau paskelbtos Pirkimo sąlygos.

11625.

117Taigi, įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, spręstina, jog atsakovės 2020-02-27 atsakyme pateiktas paaiškinimas/patikslinimas, kuriuo numatytas draudimas pateikti nulinį ar mažesnį Sistelos koeficientą, laikytinas sudėtine Pirkimo sąlygų dalimi, kurios negalėjo nepaisyti tiekėjai, tarp jų ir ieškovė UAB „Dujus“. Todėl konstatuotina, jog ieškovei galutiniuose pasiūlymuose tam tikroms darbų/medžiagų pozicijoms pasiūlius nulinį jų kainos skaičiavimo koeficientą, Perkančioji organizacija 2020-05-12 sprendimu pagrįstai jį atmetė, kaip neatitinkantį Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.4.1.1. punkto, numatančio, jog atmetami Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai, reikalavimų.

11826.

119Teismui konstatavus, jog ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, taip pat atmestini ieškovės išvestiniai reikalavimai dėl Perkančiosios organizacijos 2020-05-12 priimtų sprendimų (atmesti ieškovės pasiūlymus, patvirtinti galutinių pasiūlymų eiles, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti trečiojo asmens UAB „Labas GAS“ pateiktą pasiūlymą ir sprendimą sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“) panaikinimo.

120Dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2020-02-07 tiekėjams išplatintą atsakymą

12127.

122Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 4232 straipsnio 1 dalis) įtvirtintas imperatyvus įpareigojimas tiekėjams VPĮ nustatytais atvejais prieš pareiškiant reikalavimus teisme laikytis ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir kreiptis su pretenzija į perkančiąją organizaciją, taip pat nustatyti konkretūs tiek pretenzijų pateikimo, tiek ir jų nagrinėjimo terminai. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014). Tiekėjai, siekdami efektyviai apginti savo galimai pažeistas teises, negali nepaisyti jiems nustatytų procedūrinių reikalavimų, be kita ko, reikalavimo laikytis privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Priešingu atveju jie turi prisiimti neigiamų padarinių atsiradimo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-717-790/2019).

12328.

124Teismų praktikoje pažymima, jog, tuo atveju, kai tiekėjo pretenziją perkančioji organizacija atsisako nagrinėti dėl to, kad praleistas jos pateikimo terminas, tiekėjas, siekdamas, kad jo reikalavimai būtų nagrinėjami teisme, turi įrodyti, kad jis nepraleido pretenzijos pateikimo termino (nurodyti motyvus, pagrindžiančius, kad perkančioji organizacija netinkamai nustatė termino pradžios momentą ir pan.) arba pagrįsti, kad terminas pretenzijai pateikti buvo praleistas dėl objektyvių ir išskirtinių aplinkybių. Tiekėjui nepagrindus, kad jis pateikė pretenziją nepraleidęs teisės aktuose įtvirtinto termino ar kad šį terminą jis praleido dėl aplinkybių, objektyviai sukliudžiusių jam ginti savo teises laiku, taip pat teismui nenustačius aplinkybių, sudarančių pagrindą dėl ieškovo reikalavimų spręsti ex officio, jo atžvilgiu turi būti taikomi teisės aktuose nurodyti išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo padariniai (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-24 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-09 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-717-790/2019).

12529.

126Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų.

12730.

128Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2020-05-19 ieškovė UAB „Dujus“ Perkančiajai organizacijai pateikė pretenzijas, kuriomis prašė panaikinti Perkančiosios organizacijos 2020-05-12 sprendimus: dėl Tiekėjo Galutinio pasiūlymo atmetimo; dėl Galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo; dėl UAB „Labas GAS“ galutinio pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; dėl sutarties sudarymo; taip pat grįžti į ankstesnę pirkimo stadiją ir patvirtinti naują Galutinių pasiūlymų eilę bei nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūrą tol, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. 2020-05-20 atsakymais į pretenzijas Perkančioji organizacija nusprendė ieškovės pretenzijas atmesti kaip nepagrįstas.

12931.

130Teismui pateiktais ieškiniais, be 2020-05-19 pretenzijose nurodytų reikalavimų, ieškovė taip pat prašė pripažinti neteisėtais atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintus atsakymus: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“. Pažymėtina, jog minėtas reikalavimas nebuvo pareikštas ieškovės 2020-05-19 pateiktose pretenzijose.

13132.

132Ieškovės teigimu, 2020-05-19 pretenzijų turinys vienareikšmiškai patvirtina, kad jose yra kvestionuojamas atsakovės 2020-02-27 išplatinto atsakymo turinio teisėtumas (dalyje dėl draudimo taikyti pasiūlymo Sistelos lentelėje nulinį kainos skaičiavimo koeficientą). Be to, atsakovės 2020-05-20 atsakymai į pretenzijas taip pat vienareikšmiškai įrodo, kad tokias ieškovės pretenzijas atsakovė priėmė ir išnagrinėjo, todėl tokiais veiksmais atsakovė pati atnaujino ieškovei terminus ginčyti 2020-02-27 išplatintų atsakymų neteisėtumą. Teismas su tokiais ieškovės teiginiais nesutinka, kadangi ieškovė ginčija Pirkimo sąlygas, praleidusi pretenzijos pateikimo terminą.

13333.

134Pažymėtina, kad ginčijamas Pirkimas yra vykdomas laikantis supaprastintiems pirkimams nustatytos tvarkos ir terminų. Kaip jau buvo minėta (žr., 29 punktą), tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai dėl jos priimtų sprendimų per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Minėtu terminu ieškovės reikalaujamas pripažinti neteisėtu atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintas atsakymas ir jame nurodytas reikalavimas, kad Sistelos koefincientas negali būti mažesnis ar lygus nuliui, nebuvo ginčytas, dėl minėto reikalavimo ieškovė UAB „Dujus“ neteikė klausimų iki pat savo galutinių pasiūlymų pateikimo dienos 2020-04-06, taip pat neteikė pretenzijos ir minėtą reikalavimą (Pirkimo sąlygą) ginčija tik teismui pateiktais ieškiniais.

13534.

136Nagrinėjamu atveju, teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybės ir aukščiau nurodyta teismų praktika, nesutinka su ieškovės teiginiais, jog atsakymais į ieškovės 2020-05-19 pretenzijas, atsakovė atnaujino ieškovei terminus ginčyti 2020-02-27 išplatintų atsakymų neteisėtumą. Priešingai, 2020-05-20 atsakymuose į pretenzijas atsakovė nurodė ieškovės pateiktų pasiūlymų atmetimo priežastis, nurodė, kokių Pirkimo dokumentų reikalavimų ieškovės pasiūlymai neatitiko, taip pat nurodė, kad Pirkimo sąlyga po Pirkimo laimėtojo išrinkimo nebegali būti ginčijama, t. y., vienas iš pretenzijos atmetimo pagrindų buvo ir pretenzijos dėl 2020-02-27 atsakovės išplatintų atsakymų neteisėtumo pateikimo termino nesilaikymas.

13735.

138Nagrinėjamu atveju taip pat reikšminga pretenzijos pateikimo termino praleidimo trukmė. Siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti itin trumpi atskirų procedūrų (be kita ko, ir pretenzijų pateikimo, jų išnagrinėjimo) terminai. Tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama tiekėjo pareiga domėtis vykdomu konkursu, jo sąlygomis ir eiga bei operatyviai ginti pažeistas subjektines teises, taip pat siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui, su kuriuo ji rengiasi sudaryti sutartį. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje tokio pobūdžio bylose termino praleidimas 8 dienomis nelaikomas nereikšmingu (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-05-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-717-790/2019).

13936.

140Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog terminas pareikšti pretenziją dėl 2020-02-27 atsakovės atsakymuose numatyto reikalavimo dėl Sistelos kainos koeficiento pasibaigė 2020-03-05, todėl 2020-05-19 ieškovės pateikta pretenzija, kurioje iš esmės kvestionuojamas ir 2020-02-27 išplatinto atsakymo turinio teisėtumas, pateikta daugiau nei 2 mėnesius praleidus Pirkimų įstatyme numatytą terminą ginčyti atsakyme nurodytą Pirkimo sąlygą. Be to, pateiktuose ieškiniuose ieškovė iš esmės nenurodė objektyvių aplinkybių, dėl kurių ji praleido terminą ginčyti atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintame atsakyme numatytą reikalavimą. Ieškovės deklaratyvūs teiginiai, kad prievolė ginčyti 2020-02-27 atsakyme nurodytą draudimą, atsirado tik tuomet, kai atsakovė 2020-05-12 faktiškai šį draudimą įgyvendino/pritaikė, nesudaro pagrindo praleistą terminą atnaujinti.

14137.

142Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog ieškovė daugiau nei du mėnesius praleidusi terminą pretenzijai pateikti, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, o praleidimo terminas negali būti vertinamas kaip nereikšmingas viešųjų pirkimų vykdymo operatyvumo ir ekonomiškumo kontekste. Priešinga išvada šiuo atveju reikštų išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos privalomumo paneigimą. Ieškovei nesilaikius imperatyviai nustatytos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir nustatytų terminų, byla dalyje dėl reikalavimų pripažinti neteisėtais atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintus atsakymus: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“, nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

14338.

144Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

145Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

14639.

147CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies.

14840.

149Teismui atmetus ieškovės UAB „Dujus“ ieškinius, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš antrosios šalies nepriteisiamos. Atsakovės duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl nespręstinas jų atlyginimo klausimas.

15041.

151Maksimalūs advokato ar advokato padėjėjo atlyginimo už suteiktas teisines paslaugas civilinėse bylose dydžiai ir jų nustatymo kriterijai yra pateikti Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija) (toliau – Rekomendacijos). CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip patvirtintų Rekomendacijoje.

15242.

153Trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriame nurodė, kad patyrė 5 445,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimų į ieškinius ir triplikų parengimą, pateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Įvertinus ginčo pobūdį, rengtų procesinių dokumentų turinį, spręstina, jog trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, protingos bei neviršija Rekomendacijoje nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, jog trečiasis asmuo veikė atsakovių pusėje, atmetus ieškovės ieškinius, trečiojo asmens patirtos išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

154Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

15543.

156Nors teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pasisakė, jog jos galioja iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos, papildomai pasisakytina dėl jų panaikinimo (CPK 150 straipsnio 2 dalis). Atmetus ieškinius, naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2020-06-01 nutartimis civilinėse bylose Nr. e2-3332-934/2020, Nr. e2-3334-432/2020, Nr. e2-3336-779/2020 ir Nr. e2-3337-653/2020 taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

157Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

158Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl ieškovės reikalavimų pripažinti neteisėtais atsakovės 2020-02-27 tiekėjams išplatintus atsakymus: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“.

159Kitoje dalyje ieškinius atmesti.

160Priteisti iš ieškovės UAB „Dujus“, juridinio asmens kodas 302566466, trečiojo asmens UAB „Labas GAS“, juridinio asmens kodas 124552684, naudai 5 445,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

161Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3332-934/2020 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pagal įgaliojimą veikiančios atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomo pirkimo „(2020-ESO-152) Dujotiek. projektav. pasl. ir statyb., rekonstr. Kauno reg, Kauno r.sav. (Zapyškio sen. Ežerėlio sen. Kačerginės sen. Ringaudų sen. Akadem. sen. Alšėnų sen. Garliavos sen. Garl. apyl., Nr15, darbai“, pirkimo Nr.472329, procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

162Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3334-432/2020 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pagal įgaliojimą veikiančią atsakovę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sustabdyti vykdomo pirkimo „(2020-ESO-145) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos reg, Klaipėdos r. sav. Nr. 6 darbai“ (pirkimo Nr. 472315) procedūrą iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos ir nesudaryti sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

163Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3336-779/2020 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „(2020-ESO-144) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos reg., Klaipėdos m. sav. Nr. 5 darbai“ (pirkimo Nr. 472342) procedūras ir uždrausti atsakovėms AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“ iki įsiteisėjusio teismo sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo.

164Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-06-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3337-653/2020 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo Nr. 472310 procedūras ir įpareigoti atsakovą AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pagal įgaliojimą veikiantį atsakovą UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ nesudaryti pirkime „(2020-ESO-150) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Kauno reg, Kauno m..sav. Aleksoto sen., Panemunės sen. Nr.13, darbai“ (pirkimo Nr.472310) pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

165Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Dujus“ (toliau – UAB ir ieškovė)... 7. 2.... 8. UAB „Dujus“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydama: 1) panaikinti... 9. 3.... 10. Ieškiniai ir dublikai iš esmės grindžiami šiomis aplinkybėmis ir... 11. 3.1.... 12. Ieškovė 2020-04-06 pateikė savo galutinius pasiūlymus atsakovės UAB... 13. 3.2.... 14. Savo pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose ieškovė tam tikroms... 15. 3.3.... 16. 2020-05-12 išsiųstais pranešimais atsakovė informavo ieškovę, jog... 17. 3.4.... 18. 2020-05-19 ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas dėl atsakovės priimtų... 19. 3.5.... 20. Ieškovės teigimu, atsakovės draudimas taikyti nulinį kainos skaičiavimo... 21. 3.6.... 22. Papildomai pažymėjo, kad pačioje Sistelos lentelėje yra aiškiai... 23. 3.7.... 24. Ginčijamuose atsakovės sprendimuose nurodytas Bendrųjų pirkimo sąlygų... 25. 3.8.... 26. Atsakovei pateiktų ieškovės 2020-05-19 pretenzijų turinys... 27. 3.9.... 28. Šioje byloje formalus pretenzijos termino praleidimas (jei jis būtų... 29. 3.10.... 30. Atsakovė savo atsiliepime visiškai nepasisako dėl esmės – ji nepateikė... 31. 3.11.... 32. Atsakovės nurodytu metu ieškinio senaties terminas net negalėjo (ir nebuvo)... 33. 4.... 34. Atsakovės su ieškiniais ir dublikais nesutiko, prašė ieškovės... 35. 4.1.... 36. Ieškovė akivaizdžiai praleido terminą ginčyti 2020-02-27 atsakovės... 37. 4.2.... 38. Ieškiniai yra grindžiami tik subjektyviu ieškovės Pirkimų sąlygų ir... 39. 4.3.... 40. Pirkime atlikti procedūriniai veiksmai, susiję su Pirkimo sąlygų nustatymu,... 41. 4.4.... 42. Atsakymas dėl Pirkimo sąlygos paaiškinimo, kad Sistelos koeficientas turi... 43. 4.5.... 44. Priešingai nei ieškiniuose teigia ieškovė, atsakovė, atsakydama į... 45. 4.6.... 46. Ieškovė, kaip patyręs atitinkamos verslo srities subjektas, kuri... 47. 4.7.... 48. Atsakovės neginčija, kad galiojantys teisės aktai nedraudžia teikti... 49. 4.8.... 50. Ieškovė dublikuose iš esmės nepaneigė atsakovių atsiliepimuose į... 51. 5.... 52. Trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ pateikė atsiliepimus į ieškinius ir... 53. 5.1.... 54. Ginčijamuose Pirkimuose susiklostė situacija, kai ieškovė nepastebėjo... 55. 5.2.... 56. Trečiojo asmens įsitikinimu, ieškovės kvestionuojamas nulinio įkainio /... 57. 5.3.... 58. Atsakovė 2020-05-20 atsakyme išnagrinėjo bei pateikė atsakymą dėl... 59. 5.4.... 60. Vienas iš ieškovės reikalavimų yra pripažinti neteisėtu atsakovės... 61. 5.5.... 62. Ieškovės cituojamos teismų praktikos, kuriose faktinės aplinkybės iš... 63. 6.... 64. Trečiasis asmuo UAB „Asirinta“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriais... 65. 6.1.... 66. Perkančiosios organizacijos pateiktas atsakymas negali būti laikomas Pirkimo... 67. 6.2.... 68. Net laikant, kad atsakymas yra sudėtinė Pirkimo dokumentų dalis,... 69. 6.3.... 70. Pažymėtina, jog tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, t. y. sprendimo... 71. 6.4.... 72. Perkančioji organizacija sprendime nurodė, jog Tiekėjo pasiūlymas... 73. 6.5.... 74. Perkančioji organizacija atsakymu nustatė kokybiškai naują reikalavimą... 75. 7.... 76. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą (3 t., b. l. 56-60), kurioje... 77. Ieškinys atmestinas.... 78. II. Ginčo esmė... 79. 8.... 80. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės UAB „Dujus“ galutinių pasiūlymų... 81. 9.... 82. Atsakovės ir trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ su ieškovės pozicija... 83. III. Byloje nustatytos teisės taikymui reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 84. 10.... 85. Byloje esančiais duomenimis nustatyta („Liteko“ sistema neformatuoja bylos... 86. 11.... 87. Pirkimai vykdomi vadovaujantis Pirkimų įstatymu, o galutiniai pasiūlymai... 88. 12.... 89. Ieškovė 2020-04-06 pateikė savo galutinius pasiūlymus Pirkimuose atsakovės... 90. 13.... 91. 2020-05-19 ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas dėl atsakovės priimtų... 92. Dėl draudimo taikyti nulinį Sistelos kainos skaičiavimo koeficientą... 93. 14.... 94. Ieškovė iš esmės įrodinėjo, kad atsakovių 2020-02-27 išplatintame... 95. 15.... 96. Teismas pažymi, jog kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog... 97. 16.... 98. Pirkimų įstatymo 66 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkantysis subjektas... 99. 17.... 100. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo formuojamoje praktikoje yra nurodęs,... 101. 18.... 102. Nagrinėjamu atveju atsakovės vykdytuose Pirkimuose kiekvieno dalyvio... 103. 19.... 104. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovės... 105. Dėl atsakovės 2020-02-27 atsakyme numatyto draudimo (reikalavimo) kaip naujos... 106. 20.... 107. Pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 punkte yra įtvirtinta, jog pirkimo... 108. 21.... 109. Pateiktuose ieškiniuose ieškovė nurodė, kad atsakovės draudimas taikyti... 110. 22.... 111. Nagrinėjamu atveju Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2 punktas, Pirkimų... 112. 23.... 113. Susipažinus su 2020-02-27 Perkančiosios organizacijos atsakymo turiniu... 114. 24.... 115. Teismo vertinimu, 2020-02-27 atsakymu Perkančioji organizacija ne pakeitė... 116. 25.... 117. Taigi, įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, spręstina, jog atsakovės... 118. 26.... 119. Teismui konstatavus, jog ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų,... 120. Dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2020-02-07 tiekėjams... 121. 27.... 122. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 4232 straipsnio... 123. 28.... 124. Teismų praktikoje pažymima, jog, tuo atveju, kai tiekėjo pretenziją... 125. 29.... 126. Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tiekėjas turi teisę... 127. 30.... 128. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2020-05-19 ieškovė UAB... 129. 31.... 130. Teismui pateiktais ieškiniais, be 2020-05-19 pretenzijose nurodytų... 131. 32.... 132. Ieškovės teigimu, 2020-05-19 pretenzijų turinys vienareikšmiškai... 133. 33.... 134. Pažymėtina, kad ginčijamas Pirkimas yra vykdomas laikantis supaprastintiems... 135. 34.... 136. Nagrinėjamu atveju, teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybės ir... 137. 35.... 138. Nagrinėjamu atveju taip pat reikšminga pretenzijos pateikimo termino... 139. 36.... 140. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog terminas pareikšti pretenziją dėl... 141. 37.... 142. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog... 143. 38.... 144. Kitos šalių nurodytos aplinkybės bei argumentai neturi esminės reikšmės... 145. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 146. 39.... 147. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 148. 40.... 149. Teismui atmetus ieškovės UAB „Dujus“ ieškinius, ieškovės patirtos... 150. 41.... 151. Maksimalūs advokato ar advokato padėjėjo atlyginimo už suteiktas teisines... 152. 42.... 153. Trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 154. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 155. 43.... 156. Nors teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pasisakė, jog jos... 157. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 158. Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl ieškovės reikalavimų pripažinti... 159. Kitoje dalyje ieškinius atmesti.... 160. Priteisti iš ieškovės UAB „Dujus“, juridinio asmens kodas 302566466,... 161. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 162. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 163. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 164. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 165. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiama...