Byla e2A-398-826/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Mariaus Dobrovolskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kristinos Domarkienės, Jolantos Gailevičienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. D. apeliacinį skundą ir trečiojo asmens A. D., prisidėjusios prie apeliacinio skundo dėl Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. D. (buvusi pavardė Malinauskaitė) patikslintą ieškinį atsakovui A. V., tretiesiems asmenims A. D., valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl leidimo įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus ir pakeisti gyvenamojo namo kadastro duomenis VĮ Registrų centre ir įregistruoti nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą be atsakovo sutikimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

1.

6Ieškovė J. D. su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama: 1) pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo A. V. sutikimo; 2) leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Palangoje, kadastro duomenis VĮ Registrų centre, įregistruoti 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo A. V. sutikimo; 3) priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

71.1.

8Nurodė, kad jai priklausančio namo antro aukšto patalpose buvo atlikti statybos darbai, vandens ir nuotekų vidaus tinklų įrengimo darbai pagal buvusio savininko T. C. ir atsakovo 2015 m. balandžio 27 d. bendraturčių susitarimą. Atsakovui už tai buvo sumokėta kompensacija. Šiems darbams statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, tai patvirtina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – VTPSI) pateikta išvada. Atlikti statybos darbai neturi įtakos atsakovo valdomoms patalpoms bei kitoms namo patalpoms ar konstrukcijoms. Šią aplinkybę patvirtino architektas M. S. 2014 m. rugsėjo 19 d. rašte. UAB „Palangos vandenys“ 2014 m. balandžio 4 d. rašte Nr. (2.7.)IS-563 nurodė, jog individualių gyvenamųjų namų vidaus vandentiekio ir nuotakyno tinklų projektai nerengiami ir nederinami. Atsakovas nepagrįstai atsisako duoti sutikimą įteisinti statybos darbus ir įregistruoti naują kadastro duomenų bylą. Statybos įteisinimas nepažeidžia nė vieno iš bendraturčio teisių.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

102.

11Plungės apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismo motyvai:

122.1.

13Ieškovės reikalavimas pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus be atsakovo sutikimo pažeidžia kitų bendraturčių interesus, todėl ieškovės ieškinio reikalavimas nepagrįstas.

142.1.1.

15Civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 buvo nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių ir dėl to paties objekto, todėl teismo sprendime nustatyti faktai ir aplinkybės pripažintini pagrįstais bei teisingais. Pirmosios instancijos teismo sprendime, kuris paliktas galioti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartimi, konstatuota, jog ieškovės reikalavimas pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus be atsakovo sutikimo pažeidžia kitų bendraturčių interesus.

162.1.2.

17Ieškovės pateiktoje VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultacijoje Nr. (16.17)2D-625 nurodyta, kad pagal teisinį reglamentavimą ir ieškovės prašyme nurodytus duomenis statybą leidžiantis dokumentas atlikti vieno buto gyvenamojo namo kapitalinį ar paprastąjį remontą ( - ), Palangoje, nėra privalomas. Teismo nuomone, šis atsakymas nepaneigia civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nustatytų aplinkybių.

182.1.3.

19Atsakovas yra nurodęs konkrečias savo atsisakymo duoti sutikimą įteisinti atliktus remonto darbus priežastis. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovas savo nesutikimo nemotyvavo.

202.1.4.

21Remonto įteisinimo proceso baigtį lemia ne vien tik bendraturčių sutikimas, bet ir VTPSI teritorinio padalinio įgalioto pareigūno sprendimas. Jis pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 97 punktą tikrins, ar nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kitų įstatymo reikalavimų. Jei pareigūno sprendimas bus teigiamas, tada bus patvirtinta deklaracija.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

233.

24Ieškovė J. D. (toliau – apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir klausimą išnagrinėti iš esmės – ieškinį tenkinti. Pagrindiniai apeliacinio skundo motyvai:

253.1.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 (Nr. 2A-269-112/2015) nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę. Skiriasi bylų nagrinėjimo dalykas, t. y. civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 ieškovė reiškė reikalavimą sudaryti ir įregistruoti atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, o šioje byloje – leisti įteisinti atliktus statybos darbus. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartyje nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nesprendžiamas klausimas dėl statybų įteisinimo. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimais analogiško pobūdžio bylose.

273.2.

28Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultacija Nr. (16.17)2D-625 nepagrindžia aplinkybės, jog atliktiems statybos darbams nereikėjo gauti statybos leidimo. Šis raštas yra oficialus įrodymas ir turi didesnę įrodomąją reikšmę. Ši išvada nėra paneigta jokiais kitais byloje surinktais įrodymais. Tad teismo nurodomi dokumentai, t. y. kapitalinio remonto projektas bei paprastojo remonto aprašas, nagrinėjamu atveju neprivalėjo būti rengiami.

293.3.

30Atsakovas savo atsisakymo įteisinti statybą neargumentavo. Pirmosios instancijos teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Statybos darbai buvo atlikti su atsakovo žinia, jam pasirašius su buvusiu bendraturčiu susitarimą ir gavus už tai kompensaciją. Atsakovas nepateikė duomenų, jog šiems darbams atlikti buvo būtinas statybos leidimas, buvo pažeistos autorių teisės. Dviejų angų namo sienose padarymas nepažeidžia namo projekto autorinių teisių, namo projektas nėra platinamas, kopijuojamas ir t. t. Teismo posėdžio metu buvo nurodytos naujos aplinkybės, t. y. jog nėra garso izoliacijos, vandens, fekalijų tekėjimas aidi po visą aukštą, pastatas nepritaikytas keliems butams, padidės asmenų skaičius, vaikštančių per kiemą. Jos nebuvo nurodytos procesiniuose dokumentuose iki bylos nagrinėjimo iš esmės, todėl neturi būti vertinamos. Nuo šios bylos baigties priklauso bendraturčių J. D. ir A. D. galimybė perskaičiuoti bendraturčių dalis nuosavybėje, patvirtinti naują naudojimosi turtu tvarką.

313.4.

32Pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nepagrįstai nurodė, jog atliktų darbų įteisinimas priklauso ne tik nuo atsakovo sutikimo, bet ir atsakingos institucijos atstovo sprendimo priėmimo bei papildomų dokumentų pateikimo. Paaiškino, kad visus dokumentus pagal teisės aktus yra pateikusi, tai patvirtinta VTPSI 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimas. Yra tik du trūkumai, kuriuos turi pašalinti.

334.

34Trečiasis asmuo A. D. pateikė pranešimą, kad prisideda prie ieškovės apeliacinio skundo, ir prašė jį tenkinti. Pagrindiniai argumentai:

354.1.

36Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, pažeidė įrodinėjimo taisykles, nepagrįstai pripažino ankstesnėse bylose teismų iškeltas abejones prejudiciniais faktais, dėl to priėmė neteisingą ir neteisėtą sprendimą. Ankstesnės bylos nagrinėjamo dalykas susijęs su atskiro nekilnojamojo objekto suformavimu – buvo pareikštas reikalavimas sudaryti ir įregistruoti atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą. Ieškovė siekė atidalyti savo namo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir šis reikalavimas buvo atmestas. Nebuvo analizuojamas atliktų statybos darbų įteisinimas. Iš esmės nėra jokių kliūčių įteisinti atliktus statybos darbus, įregistruoti kadastro duomenų bylą, išskyrus tą aplinkybę, jog atsakovas neduoda sutikimo. Atlikti statybos darbai neturi įtakos nei atsakovo valdomoms patalpoms, nei kitoms namo patalpoms ar konstrukcijoms. Skundžiamu teismo sprendimu yra užkertamas kelias įregistruoti naują kadastrinių matavimų bylą ir kitoje, jos pačios inicijuotoje byloje (Plungės apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. e2-54-549/2018, teisminio proceso Nr. 2-10-3-00074-2017-7, iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje Nr. e2-1199-549/2018), perskaičiuoti bendraturčių dalis.

375.

38Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

41Apeliacinis skundas tenkintinas.

426.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

447.

45CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

46Dėl įrodymų išreikalavimo

478.

48Ieškovė apeliaciniame skunde pateikė prašymą kreiptis į VTPSI dėl išvados nagrinėjamoje byloje pateikimo. Nurodė, kad ši institucija pateiks atsakymus į klausimus: ar nagrinėjamu atveju yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, ar yra privalomas statybos projekto parengimas, ar deklaracija apie statybos užbaigimą turi būti tvirtinama VTPSI, kaip turi būti įteisinti jau atlikti paprastojo ir kapitalinio remonto darbai.

499.

50Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turinčių atitinkamą rašytinį įrodymą, konkretizuota CPK 198 straipsnio 1 dalyje ir 199 straipsnyje. Asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti.

5110.

52Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė pateikė VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. raštą Nr. (16.17) 2D-6259, kuriame buvo pateikti atsakymai į apeliantės prašyme suformuluotus klausimus. Šis dokumentas buvo vertinamas visų įrodymų kontekste. Kokius papildomus paaiškinimus ši institucija galėtų nurodyti, ieškovė nenurodė. Be to, šį prašymą ieškovė galėjo reikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės prašymą dėl įrodymų išreikalavimo.

5311.

54Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovės ieškinys dėl leidimo įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus be bendraturčio sutikimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

55Faktinės bylos aplinkybės

5612.

57Nustatyta, kad 720,72 kv. m bendro ploto pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Palangoje, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ieškovei J. M. (D.) (16977/72072 dalys), atsakovui A. V. (1/2 dalys) ir trečiajam asmeniui A. D. (19059/72072 dalys). Iš 2003 m. spalio 25 d. pirkimo–pardavimo sutarties matyti, kad T. C. iš A. D. ir A. D. įsigijo 50/100 dalių, t. y. 360,36 kv. m, gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 720,72 kv. m, esančio ( - ), Palangoje. Iš 2013 m. birželio 13 d. turto pardavimo iš varžytynių akto matyti, jog ieškovė 2013 m. birželio 4 d. įvykusiose varžytynėse nusipirko 16977/72072 dalis ginčo namo, nuosavybės teise priklausančias skolininkui T. C..

5813.

59Ieškovė prašė pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. ( - ), ir leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Palangoje, kadastro duomenis ir įregistruoti 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą be atskiro A. V. sutikimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo leisti ieškovei įteisinti atliktą statybą be atsakovo sutikimo, nes jau išnagrinėtoje civilinėje byloje pasisakyta, jog toks leidimas pažeistų bendraturčių interesus. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi prejudiciniais faktais, nustatytais kitoje civilinėje byloje, nes skiriasi bylų nagrinėjimo dalykai, o byloje esantys duomenys patvirtina, jog toks leidimas nepažeis kitų bendraturčių interesų. Teisėjų kolegija sutinka su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

6014.

61Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 straipsnio 1 dalis nustato, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ši nuostata reiškia įstatymo įtvirtintą kiekvieno bendraturčio pareigą visus su bendru turtu susijusius klausimus spręsti vadovaujantis interesų derinimo, proporcingumo, savitarpio supratimo principais. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo daiktu tvarka nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

6215.

63Pagal 2017 m. spalio 24 d. atliktus namo, esančio ( - ), Palangoje, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus buvo suformuota nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla, iš kurios matyti, kad bendras namo plotas yra 703,13 kv. m. 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)RS-1247 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo ir daiktinių teisių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ nurodyta, kad prašymas pakeisti gyvenamojo namo 1A2p (unikalus Nr. ( - ), kategorija ,,Neypatingasis statinys“) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre netenkintas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 14 straipsnio 3 punktu – dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis. Pateikta 2017 m. lapkričio 10 d. deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1 surašyta tik dėl paprastojo remonto darbų, o 2017 m. spalio 24 d. sudarytoje pastato kadastro duomenų byloje nustatytas ne tik pastato paprastasis remontas, bet ir kapitalinis remontas. Nurodyta pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taip pat pažymėta, kad prašymą pakeisti gyvenamojo namo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre turi pateikti visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgaliotas asmuo. Dėl Nekilnojamojo turto kadastro duomenų keitimo pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnį būtinas savininkų prašymas. Nesant bent vieno iš savininkų prašymo ar sutikimo procesas negalimas. Byloje ginčo nėra, kad ieškovei trūksta tik atsakovo sutikimo, nes trečiasis asmuo A. D. sutikimą davė (CPK 187 straipsnio 1 dalis).

6416.

65Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui labai svarbu ieškoti visoms šalims priimtino sprendimo būdo, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita. Interesams suderinti būtinas bendraturčių kooperavimasis, o siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2012; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012). Įpareigojimas statytojui gauti kitų asmenų, kurių teisės ar teisėti interesai susiję su būsima statyba ar rekonstrukcija, sutikimą yra vienas teisės laisvai disponuoti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimu daiktu ribojimų.

6617.

67Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad jau išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 tarp tų pačių šalių ir dėl to paties objekto buvo nurodyta, jog ieškovės reikalavimas pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus (duoti sutikimą suformuoti ir įregistruoti naują nekilnojamojo turto kadastro objektą) be atsakovo sutikimo pažeidžia kitų bendraturčių interesus. Tai vertino kaip prejudicinį faktą. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad skiriasi bylų dalykas, todėl pirmosios instancijos teismas faktais, nustatytais civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014, negalėjo remtis. Teisėjų kolegija sutinka su tokiais apeliacinio skundo argumentais.

6818.

69CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

7019.

71Aiškindamas CPK 279 straipsnio 4 dalies nuostatas kasacinis teismas yra nurodęs, kad šioje teisės normoje įtvirtinta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata galia. Fakto prejudicijos paskirtis – išvengti pakartotinio aplinkybės nustatymo teisme, kai ji teismo jau buvo nustatyta kitoje byloje tarp tų pačių asmenų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-286-421/2018 23 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

7220.

73Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo yra išsamiai pasisakęs ir suformulavęs tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-271-313/2017 17 ir 18 punktus; 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-205-415/2017 18 punktą; kt.). Teismui konstatavus, kad pirmiau nurodytos aplinkybės egzistavo, jos byloje dalyvavusiems asmenims tampa prejudiciniais faktais, kurių kitoje byloje tarp tų pačių šalių įrodinėti nereikia, jos negali būti ginčo objektu kitoje, vėliau iškeltoje civilinėje byloje.

7421.

75Bylos duomenimis, civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 ieškovė reiškė reikalavimus – pripažinti atsakovo atsisakymą duoti sutikimą suformuoti ir įregistruoti naują nekilnojamojo turto kadastro objektą nepagrįstu bei neteisėtu; pripažinti ieškovei teisę be atsakovo sutikimo sudaryti ir įregistruoti atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą iš namo, esančio ( - ), Palangoje, ieškovei priklausančių antro aukšto patalpų: 201 (22,58 kv. m); 202 (11,30 kv. m); 203 (2,82 kv. m); 204 (4,26 kv. m); 205 (16,16 kv. m); 206 (2,91 kv. m); 207 (12,22 kv. m); 208 (13,01 kv. m); 209 (14,96 kv. m); 210 (2,24 kv. m); 211 (2,16 kv. m); 212 (15,11 kv. m); 213 (17,07 kv. m); 214 (2,27 kv. m); 215 (2,86 kv. m); 216 (9,28 kv. m); 217 (13,81 kv. m). Šioje civilinėje byloje ieškovė reiškia reikalavimą – pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo sutikimo. Kaip ir nurodė apeliantė, civilinės bylos Nr. 2-331-890/2014 ir šios civilinės bylos dalykai skiriasi, t. y. tenkinus šios bylos reikalavimą atskiras nekilnojamojo turto kadastro objektas iš namo, esančio ( - ), Palangoje, nebus formuojamas, nesikeis bendro daikto teisinis režimas. Tad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo remtis civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nurodyta išvada kaip prejudiciniu faktu, kad tenkinus ieškovės reikalavimą bus pažeisti bendraturčių interesai. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nustatytos aplinkybės nelaikytinos prejudicinėmis ir turi būti vertinamas atsakovo atsisakymo duoti ieškovei sutikimą įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus argumentų pagrįstumas.

7622.

77Kasacinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys į bendraturčio nesutikimo tinkamą motyvavimą: nesutikimas turi būti protingai motyvuotas, pagrįstas, atskleisti projektinio pasiūlymo neigiamą poveikį, grėsmę jo kaip bendraturčio teisėms ir teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2009; 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-571/2009). Tačiau ne bet koks teisių suvaržymas yra pagrindas atsisakyti duoti sutikimą dėl statybos. Protingais motyvais teismas gali pripažinti faktais, specialistų išvadomis, kitais patikimais duomenimis pagrįstus argumentus, kurie patvirtina, kad rekonstrukcija lems (lemia) esminį kito bendraturčio naudojimosi savo nuosavybe pablogėjimą arba pakeis (pakeičia) bendraturčių gyvenimo ar veiklos sąlygas, buvusias iki rekonstrukcijos, kitaip nei nustatyta statybos techniniais dokumentais, teisės normomis, reglamentuojančiomis statinio saugos ir eksploatavimo sąlygas, pvz., pablogėja esama pastato techninė būklė, neišlaikomi atitinkamų higienos standartų reikalavimai dėl triukšmo, vibracijos, oro taršos ir kitos sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-1064/2003; 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; kt.). Pareiga įrodyti, kad atsisakymas duoti sutikimą atlikti bendro daikto pakeitimus pagrįstas, t. y. kad bus pažeistos kitų bendraturčių teisės, tenka atsisakančiam duoti sutikimą asmeniui. Bendraturtis, neduodamas sutikimo, turi nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus joms pagrįsti (CPK 178 straipsnis), iš kurių galima būtų daryti išvadą, kad pastato rekonstrukcija iš esmės pažeidžia jo teises ar įstatymo saugomus interesus.

7823.

79Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovas neįrodė, jog pakeitus pagal 2017 m. spalio 24 d. namo, esančio ( - ), Palangoje, unikalus Nr. ( - ), kadastrinius matavimus suformuotą nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimas ir daiktinių teisių įregistravimas Nekilnojamojo turto registre pažeis jo kaip bendraturčio interesus. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas apie atliktus kapitalinio, paprastojo remonto darbus žinojo ir pats davė sutikimą. Tai patvirtina 2005 m. balandžio 27 d. T. C. ir atsakovo sudarytas Bendraturčių susitarimas, kuriuo atsakovas davė sutikimą T. C. jo lėšomis namo rūsyje išvedžioti fekalinių nuotekų vamzdyną, reikalingą T. C. patalpoms aptarnauti, pagrindinėse namo konstrukcijose – namo sienose ir per pamatus nutiesti fekalinių nuotekų vamzdžius, žemės sklype atlikti reikiamus darbus ir įrengti fekalinių nuotekų surinkimo sistemą, aptarnaujančią T. C. patalpas. Atsakovas sutiko, kad būtų išduoti reikalingi institucijų leidimai, įvykdyti šioje sutartyje išvardyti darbai. Pagal šio susitarimo 4 p. atsakovas gavo kompensaciją. Šis susitarimas patvirtintas notaro ir atsakovas jo neginčija (CPK 187 straipsnio 1 dalis). Atsakovas teismui nepateikė duomenų, kad ieškovė siekia įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, kuriems jis nedavė sutikimo ar jie pažeidžia jo, kaip bendraturčio, interesus (CPK 12, 178 straipsniai).

8024.

81Atsakovas nurodė, kad ieškovė atliktiems darbams įteisinti turėjo pateikti statybos leidimą. Ieškovė šiam argumentui paneigti pateikė VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultaciją Nr. (16.17)2D-625, kurioje nurodyta, jog pagal teisinį reglamentavimą ir ieškovės prašyme nurodytus duomenis statybą leidžiantis dokumentas atlikti vieno buto gyvenamojo namo kapitalinį ar paprastąjį remontą ( - ), Palangoje, nėra privalomas. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo šiuo dokumentu motyvuodamas tuo, kad šis atsakymas nepaneigia civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nustatytų aplinkybių. Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes, t. y. kad civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 faktai nėra laikytini prejudiciniais, šis pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentas teisiškai nepagrįstas. Pagrindo nesivadovauti šios institucijos konsultacija nėra, atsakovas priešingų duomenų teismui nepateikė. Atsižvelgus į tai laikytina, kad atliktiems kapitalinio ir paprastojo remonto darbams, fiksuotiems 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. 50/159520, joks statybos leidimas nereikalingas.

8225.

83Kad jokie kitokie projektai atliktiems darbams įteisinti nereikalingi, patvirtina byloje pateikti rašytiniai duomenys. UAB „Ateivis LT“ architektas M. S. 2014 m. rugsėjo 19 d. rašte nurodė, kad namo 2 aukšte užfiksuoti atlikti statybos darbai ir sprendiniai neturi įtakos bendro naudojimo patalpoms ar konstrukcijoms, jog namo vidaus tinklams nereikalingas atskiras projektas. UAB „Palangos vandenys“ 2014 m. balandžio 4 d. rašte Nr. (2.7.)IS-563 nurodė, kad individualių gyvenamųjų namų vidaus vandentiekio ir nuotakyno tinklų projektai nerengiami ir nederinami. Atsakovas priešingų duomenų teismui nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai).

8426.

85Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes spręstina, kad atsakovo atsisakymas ieškovei leisti įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus ir pakeisti gyvenamojo namo kadastro duomenis ir pakeitimus įregistruoti viešajame registre yra nesąžiningas ir neteisėtas veiksmas, nes nenustatyta, jog tai pažeistų jo teises ir teisėtus interesus.

8627.

87Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi, pagal kasacinio teismo praktiką, įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

88Dėl procesinės bylos baigties

8928.

90Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, pažeidė įrodinėjimo, įrodymų vertinimo taisykles, nepagrįstai vadovavosi prejudiciniais faktais, dėl to priėmė neteisingą ir neteisėtą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir klausimas išnagrinėtinas iš esmės – ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

91Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme

9229.

93Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

9430.

95Atsakovas pateikė duomenis, kad jo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 800 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą. Tenkinus visiškai ieškovės ieškinį, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

9631.

97Ieškovė pateikė duomenis, kad jos turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme sudaro 1 825 Eur: 75 Eur žyminis mokestis, 1 750 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

9832.

99Teisėjų kolegija, įvertinusi bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą ir atsižvelgusi į Rekomendacijoje nustatytus maksimalius dydžius, sprendžia, kad šios išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos visos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

10033.

101Trečiasis asmuo A. D. pateikė prašymą priteisti jos patirtas bylinėjimo išlaidas, kurias sudaro 980 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, konsultacijas, informacijos rinkimą, atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą, dalyvavimą parengiamuosiuose posėdžiuose, dalyvavimą 2018 m. rugpjūčio 22 d. teismo posėdyje. Įstatyme tiesiogiai nenurodyta apie trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teises ir pareigas dėl bylinėjimosi išlaidų, tačiau, pagal teismų praktiką, remiantis CPK 47 straipsnio 2 dalimi, trečiasis asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. A. D. civiliniame procese dalyvavo ieškovės pusėje. Tenkinus ieškinį, trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

102Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

10334.

104Tenkinus apeliantės apeliacinį skundą, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos atlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10535.

106Ieškovė pateikė duomenis, kad jos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme sudaro 875 Eur: 75 Eur žyminis mokestis, 800 Eur už apeliacinio skundo parengimą.

10736.

108Teisėjų kolegija, įvertinusi bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą ir atsižvelgusi į Rekomendacijoje nustatytus maksimalius dydžius, sprendžia, kad šios išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos visos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

109Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

110ieškovės J. D. apeliacinį skundą tenkinti.

111Panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai:

1121.

113Pripažinti ieškovei J. D. teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. 50/159520, be atskiro atsakovo A. V. sutikimo.

1142.

115Leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Palangoje, kadastro duomenis VĮ Registrų centre, įregistruoti 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo A. V. sutikimo.

116Priteisti J. D. iš A. V. 1 825 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

117Priteisti A. D. iš A. V. 980 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

118Priteisti J. D. iš A. V. 875 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.

1.... 6. Ieškovė J. D. su patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama: 1)... 7. 1.1.... 8. Nurodė, kad jai priklausančio namo antro aukšto patalpose buvo atlikti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 2.... 11. Plungės apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. 2.1.... 13. Ieškovės reikalavimas pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio... 14. 2.1.1.... 15. Civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 buvo nagrinėjamas ginčas tarp tų... 16. 2.1.2.... 17. Ieškovės pateiktoje VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultacijoje Nr.... 18. 2.1.3.... 19. Atsakovas yra nurodęs konkrečias savo atsisakymo duoti sutikimą įteisinti... 20. 2.1.4.... 21. Remonto įteisinimo proceso baigtį lemia ne vien tik bendraturčių sutikimas,... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 3.... 24. Ieškovė J. D. (toliau – apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 25. 3.1.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog išnagrinėtoje... 27. 3.2.... 28. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad VTPSI 2018 m.... 29. 3.3.... 30. Atsakovas savo atsisakymo įteisinti statybą neargumentavo. Pirmosios... 31. 3.4.... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nepagrįstai nurodė, jog... 33. 4.... 34. Trečiasis asmuo A. D. pateikė pranešimą, kad prisideda prie ieškovės... 35. 4.1.... 36. Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, pažeidė... 37. 5.... 38. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 41. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 42. 6.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 44. 7.... 45. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 46. Dėl įrodymų išreikalavimo... 47. 8.... 48. Ieškovė apeliaciniame skunde pateikė prašymą kreiptis į VTPSI dėl... 49. 9.... 50. Teismo teisė pagal asmens prašymą reikalauti rašytinių įrodymų iš... 51. 10.... 52. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė pateikė VTPSI 2018 m. gegužės 9 d.... 53. 11.... 54. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 55. Faktinės bylos aplinkybės... 56. 12.... 57. Nustatyta, kad 720,72 kv. m bendro ploto pastatas – gyvenamasis namas,... 58. 13.... 59. Ieškovė prašė pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir... 60. 14.... 61. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 straipsnio 1 dalis... 62. 15.... 63. Pagal 2017 m. spalio 24 d. atliktus namo, esančio ( - ), Palangoje, unikalus... 64. 16.... 65. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad esant interesų išsiskyrimui labai... 66. 17.... 67. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad jau išnagrinėtoje civilinėje... 68. 18.... 69. CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių,... 70. 19.... 71. Aiškindamas CPK 279 straipsnio 4 dalies nuostatas kasacinis teismas yra... 72. 20.... 73. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo... 74. 21.... 75. Bylos duomenimis, civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 ieškovė reiškė... 76. 22.... 77. Kasacinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys į bendraturčio nesutikimo... 78. 23.... 79. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovas... 80. 24.... 81. Atsakovas nurodė, kad ieškovė atliktiems darbams įteisinti turėjo pateikti... 82. 25.... 83. Kad jokie kitokie projektai atliktiems darbams įteisinti nereikalingi,... 84. 26.... 85. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes spręstina, kad atsakovo atsisakymas... 86. 27.... 87. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 88. Dėl procesinės bylos baigties... 89. 28.... 90. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 91. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme... 92. 29.... 93. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 94. 30.... 95. Atsakovas pateikė duomenis, kad jo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 800... 96. 31.... 97. Ieškovė pateikė duomenis, kad jos turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios... 98. 32.... 99. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą ir... 100. 33.... 101. Trečiasis asmuo A. D. pateikė prašymą priteisti jos patirtas bylinėjimo... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme... 103. 34.... 104. Tenkinus apeliantės apeliacinį skundą, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos... 105. 35.... 106. Ieškovė pateikė duomenis, kad jos turėtos bylinėjimosi išlaidos... 107. 36.... 108. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą ir... 109. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 110. ieškovės J. D. apeliacinį skundą tenkinti.... 111. Panaikinti Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir... 112. 1.... 113. Pripažinti ieškovei J. D. teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir... 114. 2.... 115. Leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 116. Priteisti J. D. iš A. V. 1 825 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus... 117. Priteisti A. D. iš A. V. 980 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų)... 118. Priteisti J. D. iš A. V. 875 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis...