Byla 2-684-758/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SMScredit.lt”, buveinė ( - ), Kaunas, įm.k. ( - ), a.s. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas ( - ), atsakovei A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės 125,00 Lt skolą, 252,00 Lt delspinigių, 15,00 Lt pelūkanų, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė 2010-03-05 paskolos sutarties pagrindu atsakovei suteikė 125,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovė, įsipareigojusi grąžinti kreditą, mokėdama nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolinga 125,00 Lt negrąžintos skolos, 15,00 Lt palūkanų už paskolą, 252,00 Lt delspinigių, prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2011-05-07.

5Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

8Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010-03-05 telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu UAB „SMScredit“ įsipareigojo suteikti 125,00 Lt kreditą atsakovei A. B., o pastaroji įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdama įmokas, palūkanas bei delspinigius. Ieškovas atsakovei suteikė 125,00 Lt kreditą.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), tačiau atsakovė savo prievolės grąžinti kreditą neįvykdė, todėl iš jos priteistina 125,00 Lt skolos.

12Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo komisinis mokestis – 15,00 Lt. Atsakovė prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolinga ieškovui 125,00 Lt skolos, 15,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Ieškovas atsakovei paskaičiavo 252,00 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 % nuo negerąžintos sumos per dieną.

13Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

14Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2010-03-05 mokėjimo nurodymas Nr. 7601202, kuriame nurodyta, jog 125,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovės sąskaita, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutartis Nr. 7601202.

15Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 125,00 Lt skolos, 15,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

16Savo reikalavimą priteisti 252,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

17Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (540,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

18Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo priteistina ieškovui 25,20 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

19Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

20Ieškovas patyrė 67,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 42,14 % reikalavimų, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 28,23 Lt žyminio mokesčio (67,00 Lt × 42,14 % = 28,23 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 67,00 Lt, todėl iš atsakovės priteistina 67,00 Lt žyminio mokesčio.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

22Ieškinį tenkinti dalinai.

23Priteisti iš atsakovės A. B. 125,00 Lt skolą, 15,00 Lt palūkanų, 25,20 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 165,20 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-05-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67,00 Lt žyminio mokesčio ieškovo UAB “SMScredit.lt” naudai. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovės A. B. – 3,22 Lt, iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ – 4,41 Lt (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, įm.k. 188659752, a.s. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

24Sprendimas už akių atsakovės A. B. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data..

25Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123... 5. Atsakovė gavusi procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Atsiliepimo nepateikimas laiku rodo, kad atsakovė pareikštam ieškiniui... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2010-03-05... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 12. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 15. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 16. Savo reikalavimą priteisti 252,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 17. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 18. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių... 19. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 20. Ieškovas patyrė 67,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 22. Ieškinį tenkinti dalinai.... 23. Priteisti iš atsakovės A. B. 125,00 Lt skolą, 15,00 Lt palūkanų, 25,20 Lt... 24. Sprendimas už akių atsakovės A. B. apeliacine ir kasacine tvarka... 25. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti...