Byla e2-932-264/2016
Dėl kainų skirtumo priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Energovija“ atstovams advokatei L. M. ir direktoriui E. R., atsakovės UAB „Pusbroliai“ atstovams advokatui V. R. ir UAB „Baltijos paslaugų agentūra“ įgaliotam asmeniui A. B.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Energovija“ ieškinį atsakovei UAB „Pusbroliai“, trečiasis asmuo AB „Jonavos šilumos tinklai“ dėl kainų skirtumo priteisimo,

Nustatė

3I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovė UAB „Energovija“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės UAB „Pusbroliai” 239‘849,16 Eur kainų skirtumą, 8, 05 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodo ir ieškovės atstovai teisme paaiškino, kad 2013 lapkričio 13 d. šalys sudarė biokuro pirkimo-pardavimo sutartį (Priedas Nr. 1), kuria ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė nupirkti sutartyje numatytą biokuro kiekį kiekvieną mėnesį, t.y. susitarė dėl 4136 tne (tonų naftos ekvivalentu) biokuro pirkimo-pardavimo (Sutarties 1.1 punktas), kurį ieškovė turėjo pristatyti į katilinę, esančią adresu ( - ) (Sutarties 2.1 punktas). Šalys susitarė, kad perkamo biokuro kiekis ir kaina nesikeis visą sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartis buvo sudaryta ieškovei akceptavus atsakovės ofertą. Sutarties sudarymą nulėmė atsakovės ir AB „Jonavos šilumos tinklai“ 2013 spalio 31 d. pasirašyta biokuro pirkimo - pardavimo sutartis, kuria atsakovė įsipareigojo AB „Jonavos šilumos tinklai“ parduoti daugiau nei 10‘000 tne biokuro (Priedas Nr. 3). Sutartį šalys vykdė beveik vienerius metus (priedas Nr.4), nors atsakovė kas mėnesį nupirkdavo biokuro mažiau nei turėjo nupirkti kas mėnesį. Dėl šios priežasties 2014 m. rugsėjo 12 d. ieškovė raštu Nr. EV-14/41 bei vėlesniais (Priedas Nr. 5, 7, 9) informavo atsakovę dėl nepatiekto 3‘449,933 tne biokuro kiekio ir pareikalavo sutartį vykdyti, tačiau atsakovė raštu atsakė, kad ji nėra sudariusi sutarties, o biokurą iš ieškovės pirkdavo pagal atitinkamu laiku buvusį poreikį, kad esamu laikotarpiu poreikio biokurui pirkti neturi (Priedas Nr. 8). Ieškovė, 2014 m. spalio 2 d. raštu įspėjusi atsakovę dėl sutarties nutraukimo (Priedas Nr. 10), remiantis CK 6.217 str. 1 d., 2014 m. lapkričio 2 d vienašališkai nutraukė sutartį. Atsižvelgiant į tai, ieškovė 2014 m. gruodžio 19 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl patirtų nuostolių atlyginimo (Priedas Nr. 11), tačiau atsakovė 2015 m. sausio 7 d. raštu Nr. S-15-7 (Priedas Nr. 12) atsisakė atlyginti nuostolius. Ieškovė nutraukė sutartį dėl to, jog atsakovė pažeidė sutartį, atsisakiusi nupirkti sutartą biokuro kiekį ir nepripažinusi sutarties sudarymo fakto. Ieškovė pardavė atsakovės nenupirktą biokuro kiekį - 3‘449,933 tne, kitiems pirkėjams, t. y. sudarė šią sutartį pakeičiančias biokuro pirkimo-pardavimo sutartis, kurias vykdė per BALTPOOL UAB organizuojamą „Baltpool“ energijos išteklių biržą (Priedas Nr. 13, 14). Ieškovė pardavė atsakovės nenupirktą biokuro kiekį per biržą, t. y. 3‘449,933 tne už 478‘553,83 Eur, o atsakovė turėjo nupirkti po 719 Lt/tne (Sutarties 3.1 punktas), viso už 718‘402,99 Eur. Todėl prašo iš atsakovės priteisti 239‘849,16 Eur kainų skirtumo atlyginimą CK 6.258 str. 5 d. pagrindu. Nurodo, kad tokie atsakovės veiksmai, nepripažįstant sutarties sudarymo, ne tik patvirtinta, kad ji pažeidė Sutartį, bet ir leidžia daryti išvadą, jog tokiu būdu ji piktnaudžiavo teisėmis (CK 1.137 str. 3 d.). Remdamasi CK 6. 37 str., LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. taip pat prašo priteisti 8, 05 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė savo atsiliepime į ieškinį prašo atmesti ieškinį. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė sutarties nepasirašė, sutartis nesudaryta, 2013-11-20 elektroniniame laiške nebuvo išreikštas jos įsipareigojimas būti sutarties saistomam akcepto atveju. Sutarties 8.2. p. buvo aiškiai nurodyta, kad sutartis bus laikoma sudaryta tik šalims ją pasirašius. Todėl ieškovė turėjo suvokti ir būti įsitikinusi, kad susitarimas bus laikomas pasiektu ir įsigalios ne po to, kai ieškovė akceptuos atsakovės ofertą, o kai atsakovė savo parašu patvirtins tokį akceptą. Be to, sutarties projekte buvo nurodyta dar viena sąlyga, kuriai esant sutartis bus pasirašoma: sutarties projekto 8.2. p. nurodyta, kad sutartis bus pasirašoma įgyvendinus „Naujo medienos kurą naudojančio katilo statyba Girelės katilinėje“ projektą Girelės RK, adresu ( - )“. Sutartis nebuvo pasirašyta todėl, kad minėtas projektas nebuvo įgyvendintas, t.y. nebuvo įvykdyta sąlyga, būtina sutarties pasirašymui. Apie tai, kad šis projektas nebus įgyvendintas tapo šalims žinoma „didžiojoje taryboje“, kai tokią, informaciją pateikė AB „Jonavos šilumos tinklai“. Atskiri periodiniai pirkimai su individualiom sąlygom tik paneigia, o ne įrodo, ginčijamos sutarties faktą. Lygiai taip pat tarp šalių vyko ir kitas bendradarbiavimas, nes atsakovė nuolat teikdavo ieškovei paslaugas, parduodavo prekes, bei pirkdavo iš ieškovės ne tik biokurą, bet ir kitas prekes, ir tiems sandoriams neturėjo ilgalaikių sutarčių. Nors atsakovė laiko, kad 2013-11-13 biokuro pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, tačiau jei teismas laikytų, kad sutartis buvo sudaryta, mano, kad ieškinys nepagrįstas. Teigia, kad pagal sutarties 1.1 p. sąlygas atsakovė neįsipareigojo nupirkti sutartyje nurodyto biokuro kiekio, o tik ieškovė įsipareigojo patiekti tokį biokuro kiekį. Sutarties 4 skyriuje yra numatyta atsakomybė dėl nepristatyto biokuro kiekio tik pardavėjui, o nėra numatyta jokios atsakomybės pirkėjui, jei jis nenuperka dalies biokuro. Sutarties 1.1. p. 2 d. Sąlyga „perkamo biokuro kiekis ir kaina nesikeis visą sutarties laikotarpį“ reiškia ne ką kitą, o tai, kad pardavėjas sutartimi nebūtų buvęs įpareigotas patiekti didesnį biokuro kiekį nei nurodyta, kad biokuro kaina būtų buvusi taikoma tokia visą sutarties laikotarpį. Ieškovė turi sutarčių sudarymo patirtį, tą patvirtina jos sudarytos biokuro tiekimo sutartys su trečiaisiais asmenimis (UAB „PSBL“ 2013-01-01 Nr. 001/20130101 ir Nr. 002/20130101). Dėl šios priežasties mano, kad įsipareigojimų turinys, sutarties įsigaliojimo data, jos sudarymo sąlygos buvo puikiausiai ieškovės suprastos ir taikomos jos veiklos praktikoje. Kaip teisingai nurodyta ieškinyje, sutartis, kurią ieškovė laiko sudaryta, o atsakovė laiko nesudaryta, buvo siekiama sudaryti tam, kad atsakovė užsitikrintų galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 2015-10-31 biokuro pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 131031, sudarytą su AB „Jonavos šilumos tinklai“. Pagal šią sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi tiekti biokurą AB „Jonavos šilumos tinklai“. Kadangi po sutarties pasirašymo AB „Jonavos šilumos tinklai“ informavo atsakovę iš anksto, o vėliau tą patvirtino „didžiojoje taryboje“ girdint ir ieškovei, kad jai nebereikės tokio biokuro kiekio, kuris buvo nurodytas sutartyje, tai atsakovė nebesudarė sutarties su ieškove, kaip buvo šalių planuota 2013-12-04, nes AB „Jonavos šilumos tinklai“ savo poreikiui biokurui sumažino tokiu kiekiu, dėl kokio norėjo atsakovė sudaryti sutartį su ieškove. Jei sutartis būtų buvusi sudaryta, tai ieškovė nebūtų turėjusi teisės jos nutraukti LR CK 6.217 str. 1 d. pagrindu, kadangi atsakovė nebūtų turėjusi pareigos nupirkti nurodytą biokuro kiekį, o tik teisę jį nusipirkti, tai nepasinaudojimas šia teise nebūtų reiškęs sutarties pažeidimo.

7Nurodo, kad ieškovės paskaičiuotų nuostolių dydis nepagrįstas. Todėl atsakovės atsiliepime į ieškinį pateiktais skaičiavimais ieškovės skaičiuojamas kainų skirtumas mažintinas iš viso 16 053,29 Eur. Atsakovės atstovai teisme paaiškino iš esmės savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

8Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje AB „Jonavos šilumos tinklai“ į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jai pranešta tinkamai. Byla išnagrinėta trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Trečiasis asmuo į bylą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės bei tarp atsakovės ir AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ sudarytos sutartys yra visiškai atskiros ir nepriklausomos, jų nuostatos nėra niekaip viena su kita susijusios ir jų galiojimas taip pat nėra tarpusavyje susijęs ar vienas nuo kitos priklausomas, todėl byloje priimtas sprendimas neturės jokios įtakos AB „Jonavos šilumos tinklai“ teisėms ar pareigoms.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados.

11Iš byloje esančių įrodymų visumos nustatyta, kad abi šalys juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su biokuro gamyba ir pardavimu. Pagal šalių sudarytą 2013 m. lapkričio 13 d. biokuro pirkimo-pardavimo sutartį (ieškinio priedas Nr. 1) ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė nupirkti sutartyje numatytą biokuro kiekį kiekvieną mėnesį (iki 2014 m. gruodžio 31 d.), t.y. susitarė dėl 4136 tne (tonų naftos ekvivalentu) biokuro pirkimo-pardavimo (sutarties 1.1 punktas), kurį ieškovė turėjo pristatyti į katilinę, esančią ( - ) (sutarties 2.1 punktas) pagal atsakovės pateiktus užsakymus telefonu. Šalys susitarė, kad perkamo biokuro kiekis ir kaina nesikeis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

12Ieškovė teigia, kad atsakovė neįvykdė esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, nes nenupirko iš ieškovės viso sutarto biokuro kiekio - 3‘449,933 tne, dėl įspėjusi atsakovę prieš mėnesį nuo 2014 m. lapkričio 2 d. vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo nuostolių atlyginimo.

13Atsakovė laikosi pozicijos, kad sutartis nesudaryta, nes atsakovės vadovas jos nepasirašė, o biokurą iš ieškovės 2013 m. lapkričio – 2014 m. liepos mėnesiais pirko pagal tuo metu buvusį poreikį, pagal sutarties sąlygas ji neturėjo pareigos nupirkti ginčijamą kiekį - 3‘449,933 tne biokuro, todėl ieškovei žalos nepadarė.

14Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Civilinių santykių dalyviai, sudarydami sutartis, yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas, t. y. sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl pirkimo - pardavimo sutarties, kuri savo pobūdžiu yra konsensualinė vykdymo. Įstatyme konsensualinės sutarties sudarymas siejamas su momentu, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis); jeigu šalys nesusitarė dėl esminių sutarties sąlygų, sutartis laikoma nesudaryta. Remiantis konsensualizmo principu, sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius, todėl paprastai laikoma, kad suderinta šalių valios išraiška yra pakankamas pagrindas sutartiniams santykiams atsirasti, ir nesuteikiama lemiamos reikšmės valios išraiškos formai. Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2012; 2013 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2013).

15Pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis yra pakankamai apibūdintas ir išreiškia oferento ketinimą būti sutarties saistomam akcepto atveju (CK 6.167 straipsnio 1 dalis). Akceptu laikomas akceptanto pareiškimas arba kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas ofertos priėmimas. Tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas akceptu. Akceptas sukelia teisinių padarinių nuo to momento, kai jį gauna oferentas (CK 6.173 straipsnio 1, 2 dalys). Kasacinio teismo išaiškinta, kad tam, jog būtų konstatuota, kad sutartis sudaryta, būtinas aiškus ir besąlygiškas akcepto sutikimas su oferento pateiktu pasiūlymu, pareiškiamas oferentui (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje LUAB ,,Tradicija“ v. UAB ,,LNTV“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-353/2011).

16Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

17Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012 ir kt.).

182013 m. lapkričio 13 d. biokuro pirkimo-pardavimo sutarties 8.2 p. nurodyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (įgyvendinus „Naujo medienos kurą naudojančio katilo statybą Girelės katilinėje“ projektą Girelės RK, adresu ( - ) (2013 m. IV ketv.) (ieškinio priedas Nr. 1). Pagal sutarties 1. 1 p., 2, 3 p. pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo 2013 m. lapkričio – 2014 m. gruodžio mėnesiais pristatyti sutartą biokuro kiekį kas mėnesį pirkėjui (atsakovei), atitinkantį kokybės reikalavimus, jo kiekis metams – 4136 t/ne, kaina be PVM - po 719 Lt už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalentu (toliau t/ne), pristatant biokurą į katilinę adresu ( - ). Sutartyje aiškiai nurodyta prekės kaina, pristatymo sąlygos, kokybės reikalavimai, apmokėjimo terminas ir būdas.

19Šalys neginčija aplinkybės, kad 2013 lapkričio 13 d. biokuro pirkimo-pardavimo sutarties tikslas buvo atsakovės siekis užsitikrinti savo įsipareigojimų vykdymą AB „Jonavos šilumos tinklai“ pagal 2013 m. spalio 31 d. pasirašytą biokuro pirkimo - pardavimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo AB „Jonavos šilumos tinklai“ parduoti 10‘340 tne biokuro (ieškinio priedas Nr. 3). Bylos duomenimis ginčo sutartį parengė atsakovė ir jos vadovas ją pateikė 2013 m. lapkričio 20 d. el. laišku ieškovei, o ieškovės direktorius 2013 m. gruodžio 3 d. el. paštu (ieškinio priedas Nr. 2) grąžino ją atsakovei pasirašytą. 2016 m. vasario 18 d. teismo posėdyje apklaustas ieškovės liudytoju R. K. paaiškino, kad šį el. laišką išsiuntė asmeniškai atsakovės direktoriui, pastarasis į el. laišką neatsakė, sutarties originalas liko atsakovės vadovo nepasirašytas, tačiau sutartį šalys vykdė. Iš byloje esančių 2013 m. lapkričio – 2014 m. liepos mėnesiais ieškovės UAB „Energovija“ išrašytų atsakovei UAB „Pusbroliai“ PVM sąskaitų-faktūrų, jų apmokėjimo dokumentų ir mėnesinių biokuro priėmimo-perdavimo aktų (ieškinio priedas Nr. 4) matyti, kad šalys iš dalies vykdė sutartinius įsipareigojimus, nes ieškovė beveik vienerius metus kas mėnesį tiekė biokurą, t.y. 2013 m. lapkričio – 2014 m. liepos mėnesiais pagal atsakovės užsakymus telefonu, ieškovė patiekė 686, 067 tne biokuro, pagal sutarties 5.2.4 p. sąlygą - mėnesiui pasibaigus, šalių vadovai tarpusavyje pasirašydavo biokuro priėmimo pagal kiekį ir kokybę aktus, atsakovė apmokėdavo PVM sąskaitas faktūras už faktiškai gautą biokuro kiekį sutartyje nurodyta kaina. Byloje esantys duomenys (2016-01-26) apie atsakovės ir trečiojo asmens AB „Jonavos šilumos tinklai“ susirašinėjimą (2014-02-14 ir 2014-02-27 laiškai, 2014-11-05 raštas, 2013-12-04 ištrauka iš internetinio puslapio) patvirtina, kad biokuro Girelės katilinė nuo 2013-12-04 adresu ( - ) 2013 m. veikė, atsakovė ilgą laiką nepranešė ieškovei apie numatomą sutarties nevykdymą ar jos nutraukimą (CK 6.346 str.). Vadovaujantis CK 1.79 straipsnio 2 dalies 1 punktu, preziumuojama, kad sandorio iš dalies įvykdymas reiškia sandorio patvirtinimą. Esant šioms aplinkybėms, labiau tikėtina, kad atsakovė tokiu elgesiu ieškovės ofertą priėmė taip patvirtindama sutartį (CPK 185 str.).

20Atsakovė laikosi pozicijos, kad sutartyje nėra jos įsipareigojimo nupirkti visą sutartyje nurodytą biokuro kiekį. Ieškovė teigia, kad sutarties 1.1 p. sutarta, kad perkamo kuro kiekis ir kaina nesikeis visą sutarties laikotarpį. Vertinant ginčijamos sutarties turinį jos suvokimo prasme, teismo nuomone, sutarties 1.1 p. sąlygos neturėtų būti aiškinamos neatsižvelgiant į kitas sutarties sąlygas, jų tarpusavio ryšį, esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodomos (CK 6. 192 str.). Pagal sutarties 5.2.2 p. pirkėjas įsipareigojo priimti pardavėjo pristatytą biokuro kiekį, jeigu jis atitinka sutartyje nustatytus kiekio ir kokybės reikalavimus. Sutarties 5.2.5 p., 5.2.6 p. nustatė pirkėjo pareigą nedelsiant pranešti pardavėjui apie biokuro poreikio sumažėjimą ar laikiną tiekimo sustabdymą, tačiau pagal 6. 1 p. šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šią vykdymo, tik esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. Atsakovė nenurodė jokių nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo. Teismo vertinimu, atmestini atsakovės argumentai, kad ji pagal 2013 m. lapkričio 13 d. biokuro pirkimo-pardavimo sutartį neprisiėmė įsipareigojimų sutarties vykdymo terminu iki 2014 m. gruodžio 31 dienos iš ieškovės nupirkti 4136 tne biokuro, nes priešingas aiškinimas prieštarautų pirkimo-pardavimo sutarties esmei, sąžiningumo principui (CK 6. 305 str., 6.193 str.) (CK 185 str.).

21Dėl civilinės atsakomybės sąlygų. Ieškovė teigia, kad atsakovė neįvykdė esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, nes nenupirko iš ieškovės viso sutarto biokuro kiekio - 3‘449,933 tne, dėl to šį kiekį ji turėjo parduoti kitiems pirkėjams mažesne kaina per BALTPOOL UAB organizuojamą „Baltpool“ energijos išteklių biržą (ieškinio priedas Nr. 13, 14) - už 478‘553,83 Eur, ir dėl kainų skirtumo patyrė 239‘849,16 Eur nuostolių.

22CK 6.258 str. 5 d. nustatyta, jog jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis ją pažeidė, ir per protingą terminą sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį, tai ji turi teisę reikalauti iš sutartį pažeidusios šalies kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo. Ši teisės norma reglamentuoja prarastos galimybės atlyginimą, taikant kainų skirtumo principą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Minėtame CK straipsnyje yra numatytos dvi būtinosios sąlygos kainų skirtumo atlyginimui, t. y. jei šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis ją pažeidė ir jei sutartį nutraukusi šalis per protingą terminą sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį. Taigi, siekiant 6.258 str. 5 d. įtvirtinto kainų skirtumo atlyginimo yra būtina įrodyti dvi sąlygas: (i) sutarties nutraukimas buvo sąlygotas vienos iš šalių sutartinių santykių pažeidimu; (ii) sutartį nutraukusi šalis per protingą terminą sudarė naują, pakeičiančią sutartį.

23Pagal CK 6.346 straipsnio, reglamentuojančio pirkėjo pareigos priimti jam pardavėjo perduotus daiktus neįvykdymo pasekmes, pardavėjas turi teisę reikalauti, kad pirkėjas priimtų daiktus, arba atsisakyti vykdyti sutartį. Iš byloje esančių 2013 m. lapkričio – 2014 m. liepos mėnesiais ieškovės UAB „Energovija“ išrašytų atsakovei UAB „Pusbroliai“ PVM sąskaitų-faktūrų, jų apmokėjimo dokumentų ir mėnesinių biokuro priėmimo-perdavimo aktų (ieškinio priedas Nr. 4) nustatyta, kad ieškovė 2013 m. lapkričio – 2014 m. liepos mėnesiais pagal atsakovės užsakymus telefonu, patiekė tik 686, 087 tne biokuro, nors per tą laikotarpį buvo įsipareigojusi pateikti 3 kartus didesnį kiekį (2444 tne), tačiau ieškovė jokių pretenzijų atsakovei tuo laikotarpiu nereiškė. Iš šalių susirašinėjimo 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. laikotarpiu, matyti, kad ieškovė 2014 m. rugsėjo 12, 16, 23 dienomis kreipėsi į atsakovę raštais (ieškinio priedai Nr. 5, 7, 9), ją informuodama, kad nepatiektas biokuro kiekis pagal Sutartį sudaro 3‘449,933 tne, prašė nurodyti kokiu grafiku patiekti likusį kiekį, pasiūlė savo preliminarų biokuro patiekimo atsakovei grafiką, o atsakovė 2014 m. rugsėjo 12, 19 dienomis pranešė, kad nėra sudariusi ginčijamos sutarties, biokurą pirko pagal atitinkamu laiku buvusį poreikį, ir kad šiuo metu poreikio biokurui pirkti neturi, o atsiradus tokiam poreikiui, spręs dėl galimybės kreiptis į ieškovę, kaip biokuro rinkos dalyvį (ieškinio priedas Nr. 6, 8). Ieškovė, įspėjusi atsakovę 2014 m. spalio 2 d. raštu, remiantis CK 6.217 str. 1 d., vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2014 m. lapkričio 2 d. (CK 6. 218 str. 1 d.). Ieškovė 2014 m. gruodžio 19 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl patirtų nuostolių atlyginimo (Priedas Nr. 11), kuria pareikalavo atlyginti patirtus nuostolius, kurie pagal tuo metu atliktus ieškovės preliminarius skaičiavimus sudarė 356 174 Lt (103 155 Eur), tačiau atsakovė 2015 m. sausio 7 d. raštu Nr. S-15-7 (Priedas Nr. 12) atsisakė atlyginti nuostolius.

24Iš byloje esančių ieškovės sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sutarčių (ieškinio priedas Nr. 13), matyti, kad ieškovė 3‘449,933 tne biokuro pardavimą vykdė per BALTPOOL UAB organizuojamą „Baltpool“ energijos išteklių biržą ir šį kiekį pardavė tretiesiems asmenims už 478‘553,83 Eur per 2014 m. lapkričio 4 d. – 2015 m. kovo 10 d. laikotarpį, t.y. per 4 mėnesius po sutarties nutraukimo (Priedas Nr. 13), o BALTPOOL UAB pažymoje nurodyta, kad šie sandoriai įvykdyti (Priedas Nr. 14). Pagal šalių sutartą kainą 3‘449,933 tne turėjo būti parduotas po 719 Lt (Sutarties 3.1 punktas), viso už 718‘402,99 Eur, o atsakovė jį pardavė tretiesiems asmenims už 478‘553,83 Eur, susidaro 239‘849,16 Eur kainų skirtumas.

25Pažymėtina, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 str. 2 d.). Taigi, netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti, kurios taikymui būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Įrodžius šalies neteisėtus veiksmus, jos kaltė, kaip dar viena būtinoji civilinės atsakomybės nustatymo sąlyga, yra preziumuojama (CK 6.248 str.).

26Ieškovė vienašalį sutarties nutraukimą motyvavo tuo, kad atsakovė neužsakinėjo biokuro pagal grafiką nustatytais kiekiais ir atsisakė nupirkti likusį jo kiekį - 3‘449,933 tne, kurio dalis - 1889, 933 tne biokuro nebuvo patiekta iki 2014 m. rugsėjo 30 d..

27Pagal Sutarties nuostatas biokuras turėjo būti tiekiamas pagal atsakovės teikiamus užsakymus (sutarties 2. 1 p.). Ieškovė 2014 m. rugsėjo 12 d. raštu iš esmės pareikalavo atnaujinti biokuro tiekimą Sutartyje numatytu tiekimo grafiku, tačiau atsakovė, gavusi šį laišką, užsakymų biokuro tiekimui pagal grafiką (2014 m. rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.) neteikė ir per šį laikotarpį atsisakė jį pirkti.

28Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Skolininkui neįvykdžiusiam prievolės pagal sutartį, atsiranda neigiami teisiniai padariniai: kreditorius, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais: sustabdyti savo prievolės vykdymą, nustatyti papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, reikalauti įvykdyti prievolę natūra, reikalauti ištaisyti vykdymo trūkumus, nutraukti sutartį, kt. (CK 6.6.207, 6.217 straipsniai), taip pat reikalauti, kad kaltoji šalis atlygintų nuostolius ir sumokėtų netesybas (sutartinė atsakomybė) (CK 6.256 straipsnis).

29Sprendžiant dėl sutarties neįvykdžiusio skolininko atsakomybės, turi būti įvertinti sutarties neįvykdymui turėję įtakos kitos sutarties šalies veiksmai: pagal CK 6.206 straipsnį viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo ar kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Priklausomai nuo kreditoriaus veiksmų (neveikimo) įtakos skolininko prievolės neįvykdymui, kreditorius gali iš viso netekti teisės naudotis teisių gynimo būdais arba jo galimybės gali būti apribotos proporcingai veiksmų įtakai prievolės nevykdymui. Skolininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad sutarties neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kai negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (CK 6.212 straipsnis). Nagrinėjamu atveju atsakovė neginčija ieškovės vienašališko sutarties nutraukimo CK 6. 217 straipsnio 1 dalies pagrindu nuo 2014 m. lapkričio 2 d. Iš byloje esančių aplinkybių galima konstatuoti, kad ieškovei 2014 m. rugsėjo 12 d. pareikalavus vykdyti sutartį, atsakovė nepagrįstai atsisakė ją vykdyti, neteikė užsakymų likusiems mėnesiams, atsisakė priimti ginčijamą biokuro kiekį pagal ieškovės siūlytą grafiką, todėl spręstina, kad atsakovė iš esmės pažeidė sutartį, nes ieškovė negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, ir nebuvo aplinkybių, kurių atsakovė būtų negalėjusi protingai numatyti (CK 6. 217 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Konstatuotina, kad ieškovė įrodė atsakovės neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.) Nors pagal sutarties 4 skyriaus nuostatas nėra numatyta atsakovės atsakomybė už atsisakymą nupirkti sutartyje nurodytą biokuro kiekį, tačiau tai nereiškia, kad ieškovė neturi teisės gintis nuo pažeidimo įstatyme nustatytu teisių gynimo būdu (CK 1. 138 str. 1 d. 6 p., 6. 258 str. 5 d.).

30Kaip minėta, ieškovė žalos faktą bei dydį grindžia pateiktais rašytiniais įrodymais dėl 3‘449,933 tne biokuro pardavimo tretiesiems asmenims per BALTPOOL UAB organizuojamą „Baltpool“ energijos išteklių biržą mažesnėmis kainomis 2014 m. lapkričio 4 d. – 2015 m. kovo 10 d. laikotarpiu (Priedas Nr. 13) nei būtų pardavusi atsakovei (šalių sutarta kaina už 3‘449,933 tne būtų buvusi po 719 Lt/tne (Sutarties 3.1 punktas), viso už 718‘402,99 Eur, o atsakovė jį pardavė tretiesiems asmenims už 478‘553,83 Eur, susidaro 239‘849,16 Eur kainų skirtumas. Ieškovė negavo planuotų pajamų, todėl atsakovė neteisėtais veiksmais prisidėjo prie nuostolių atsiradimo. Darytina išvada, kad ieškovė įrodė visas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6. 247 str.- 6.249 str.).

31Teismo nuomone, atsižvelgtina į atsakovės atsiliepime į ieškinį pateiktus motyvus ir skaičiavimus dėl ieškovės reikalaujamo priteisti kainų skirtumo sumažinimo 16 053,29 Eur suma. Kaip jau minėta, pagal sutarties 1.1 p. sutartas kiekis biokuro turėjo būti parduotas iki 2014 m. gruodžio 31 d., ieškovei tiekiant kas mėnesį atitinkamus kiekius. Todėl atžvelgtina ir į tai, kad jau nuo pat 2014 m. sausio mėnesio ieškovė tiekdama biokurą daug mažesniais kiekiais nei buvo pati įsipareigojusi patiekti kas mėnesį, pati toleravo tokią tarp šalių susiklosčiusią komercinę praktiką. Teismo nuomone, ieškovė pati elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, kas taip pat turėję įtakos netinkamam prievolės įvykdymui, bei nuostolių atsiradimui. Atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius, į atsakomybės prigimtį, prašomas priteisti nuostolių dydis sumažintinas iki 120 000 Eur (CK 6. 251 str.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinio reikalavimas dėl kainų skirtumo atlyginimo tenkintinas iš dalies (CPK 178, 185 str.).

32Dėl procesinių palūkanų.

33Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8, 05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pagrindu, o ne bendrosiomis Civilinio kodekso normomis.

34Teismo vertinimu, šio įstatymo nuostatos yra netaikomos remiantis šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos 6 procentų metinės palūkanos (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Columbus Lietuva“ v. UAB „Hoptransa“, bylos Nr. 3K-3-507-219/2015; 2015 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-544-684/2015).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

36Ieškovė paduodama ieškinį sumokėjo 500 Eur žyminį mokestį, 2015-08-19 nutartimi ieškovei atidėtas 2167 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas. Ieškovės atstovė 2015 m. lapkričio 9 d. pateikė prašymą dėl 1210 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

37Atsakovė atstovas 2015 m. lapkričio 9 d. pateikė prašymą, atstovavimo išlaidų paskaičiavimą, sąskaitą Nr. 22/2015 ir pinigų priėmimo kvitą dėl 2200 Eur advokato pagalbos išlaidas bei prašo priteisti 61, 26 Eur išlaidas už pirktus degalus.

38Ieškinį patenkinus iš dalies (50 proc.) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovės priteistinos 605 Eur išlaidos už advokatės pagalbą, 250 Eur žyminio mokesčio ieškovei bei valstybei – 1083, 50 Eur žyminio mokesčio, o iš ieškovės proporcingai atmestų reikalavimų daliai (50 proc.) atsakovei priteistina 1100 Eur išlaidos už advokato teiktą pagalbą, 15, 60 Eur kelionės išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 9 p.) bei valstybei priteistina 1083, 50 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas ieškovei buvo atidėtas (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

39Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų užskaitą, atsakovei iš ieškovės priteistina 260, 60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

40LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Byloje patirtos 3, 87 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį tenkinus iš dalies, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės.

41Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

42Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės UAB „Pusbroliai“(juridinio asmens kodas 302274654) 120 000 Eur (vieną šimtą dvidešimt tūkstančių eurų) kainų skirtumo atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2015-08-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės UAB „Energovia“ (juridinio asmens kodas 300040909), naudai. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovės UAB „ Energovija“ 260, 60 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Pusbroliai“.

44Priteisti iš ieškovės UAB „ Energovija“ valstybei 1083, 50 Eur žyminio mokesčio, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ),bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, nurodant mokėjimo paskirtį: „žyminis mokestis“).

45Priteisti iš atsakovės UAB „Pusbroliai“ 1083, 50 Eur žyminio mokesčio ir 3, 87 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ),bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, nurodant mokėjimo paskirtį: „žyminis mokestis“, „bylinėjimosi išlaidos“).

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. I.Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 4. Ieškovė UAB „Energovija“ ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės UAB... 5. Ieškovė ieškinyje nurodo ir ieškovės atstovai teisme paaiškino, kad 2013... 6. Atsakovė savo atsiliepime į ieškinį prašo atmesti ieškinį. Atsiliepime... 7. Nurodo, kad ieškovės paskaičiuotų nuostolių dydis nepagrįstas. Todėl... 8. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje AB... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados.... 11. Iš byloje esančių įrodymų visumos nustatyta, kad abi šalys juridiniai... 12. Ieškovė teigia, kad atsakovė neįvykdė esminės pirkimo–pardavimo... 13. Atsakovė laikosi pozicijos, kad sutartis nesudaryta, nes atsakovės vadovas... 14. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 15. Pasiūlymas sudaryti sutartį laikomas oferta, jeigu jis yra pakankamai... 16. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 17. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu... 18. 2013 m. lapkričio 13 d. biokuro pirkimo-pardavimo sutarties 8.2 p. nurodyta,... 19. Šalys neginčija aplinkybės, kad 2013 lapkričio 13 d. biokuro... 20. Atsakovė laikosi pozicijos, kad sutartyje nėra jos įsipareigojimo nupirkti... 21. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų. Ieškovė teigia, kad atsakovė... 22. CK 6.258 str. 5 d. nustatyta, jog jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad... 23. Pagal CK 6.346 straipsnio, reglamentuojančio pirkėjo pareigos priimti jam... 24. Iš byloje esančių ieškovės sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sutarčių... 25. Pažymėtina, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri... 26. Ieškovė vienašalį sutarties nutraukimą motyvavo tuo, kad atsakovė... 27. Pagal Sutarties nuostatas biokuras turėjo būti tiekiamas pagal atsakovės... 28. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 29. Sprendžiant dėl sutarties neįvykdžiusio skolininko atsakomybės, turi būti... 30. Kaip minėta, ieškovė žalos faktą bei dydį grindžia pateiktais... 31. Teismo nuomone, atsižvelgtina į atsakovės atsiliepime į ieškinį pateiktus... 32. Dėl procesinių palūkanų.... 33. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8, 05 procentų dydžio metines... 34. Teismo vertinimu, šio įstatymo nuostatos yra netaikomos remiantis šio... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai,... 36. Ieškovė paduodama ieškinį sumokėjo 500 Eur žyminį mokestį, 2015-08-19... 37. Atsakovė atstovas 2015 m. lapkričio 9 d. pateikė prašymą, atstovavimo... 38. Ieškinį patenkinus iš dalies (50 proc.) proporcingai patenkintų... 39. Atlikus šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų užskaitą, atsakovei iš... 40. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 41. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str.,... 42. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės UAB... 43. Priteisti iš ieškovės UAB „ Energovija“ 260, 60 Eur bylinėjimosi... 44. Priteisti iš ieškovės UAB „ Energovija“ valstybei 1083, 50 Eur žyminio... 45. Priteisti iš atsakovės UAB „Pusbroliai“ 1083, 50 Eur žyminio mokesčio... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...