Byla 2-1186/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios bendrovės „NN Valda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-3534-258/2009 pagal ieškovo UAB „TransRental“ ieškinį atsakovui UAB „NN Valda“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „TransRental“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „NN Valda“ 100 000 Lt skolos, 1 360 Lt delspinigių, 279,45 Lt palūkanų (iki ieškinio pateikimo dienos), 15 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas banko sąskaitose. Nurodė, kad atsakovo ginčo suma didelė, atsakovas vengia atsiskaityti.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi prašymą tenkino, ieškovo UAB „TransRental“ reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo 101 639,45 Lt sumos atsakovo UAB „NN valda“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą. Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštavo atsakovo lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 101 639,45 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad reikalavimo suma yra didelė ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nėra užtikrintas, todėl teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Siekdamas užtikrinti ginčo šalių interesų pusiausvyrą, teismas pirmiausia nutarė areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant – lėšas.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „NN Valda“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo, kad:

61. Šioje byloje yra nagrinėjamas dviejų privačių ūkio subjektų ginčas, ši byla nėra susijusi su viešo intereso gynimu, todėl teismas neturėjo savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik esant motyvuotam ir įrodymais pagrįstam suinteresuoto asmens prašymui.

72. Teismas patenkino nemotyvuotą ir įrodymais nepagrįstą ieškovo prašymą. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atsakovas gali bandyti jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip vengti įvykdyti teismo sprendimą, jei ieškinys bus patenkintas. Apeliantas nurodo, kad iš prie ieškinio pridėtų dokumentų matyti, kad atsakovas bendradarbiauja su ieškovu, po 2008 m. balandžio 28 d. preliminariosios sutarties pasirašymo išrašė ieškovui vekselį, vėliau 2009 m. vasario 9 d. pasirašė sutartį.

83. Pagal teismų formuojamą praktiką didelė ieškinio yra vertinamasis dalykas ir ji kiekvieną kartą nustatoma įvertinant atsakovo finansines galimybes. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo pateikti teismui įrodymus apie atsakovo mokumą. Tokie įrodymai byloje nebuvo pateikti, o teismas sprendė, kad reikalavimo suma atsakovui yra didelė, nors neturėjo jokių tai pagrindžiančių įrodymų.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas UAB „TransRental“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas šiuo metu verčiasi prekyba nekilnojamuoju turtu, o tai yra rizikinga veikla. Nekilnojamasis turtas yra įkeistas bankams ir nelikvidus. Atsakovas šiuo metu beveik nevykdo jokios veiklos, įmonė neturi darbuotojų, jos buveinė yra uždaryta. Atsakovas jau daugiau kaip metus neatsiskaito su ieškovu. Nors atsakovas ir pasirašo įvairius įsipareigojimus, tačiau jų nevykdo. Šios aplinkybės patvirtina sunkią atsakovo finansinę padėtį ir būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nors apeliantas ir nurodo, kad byloje nėra duomenų apie jo mokumą, jis tokių įrodymų teismui taip pat neteikia. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo principą. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jo teises riboja labiau, nei tai būtina.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

12Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai vyksta didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.).

13Teisėjų kolegija, spręsdama dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo pagrįstumo nagrinėjamoje byloje, pastebi, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovo kilo iš ikisutartinių pirkimo-pardavimo santykių, ieškinys pareikštas dėl 101 639,45 Lt priteisimo, todėl teismas, įvertinęs šią aplinkybę, pagrįstai reikalavimo sumą laikė didele ir sprendė, kad dėl to gali padidėti teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Nors apeliantas teigia, kad ši teismo išvada nėra pagrįsta įrodymais, pagrindžiančiais atsakovo mokumą, tačiau jis pats, ginčydamas teismo nutartį, nepateikė argumentų ir įrodymų, kurie paneigtų teismo padarytas išvadas.

14Be to, apeliantas savo skunde nurodo prieštaringus argumentus. Pirmiausia nurodo, kad teismas nepagrįstai laikinąsias apsaugos priemones taiko savo iniciatyva, nors vėliau argumentuoja, kad teismas tenkino nemotyvuotą ir įrodymais nepagrįstą prašymą.

15Kolegija pastebi, kad laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje buvo pritaikytos ieškovo iniciatyva ir tai yra aiškiai nurodyta ginčijamoje teismo nutartyje, todėl dėl šio atskirojo skundo argumento plačiau nepasisako. Spręsdama dėl ieškovo prašymo tinkamo pagrindimo, kolegija pastebi, kad ieškovas jį grindė tomis aplinkybėmis, kad atsakovas ilgą laiką su juo neatsiskaito, reikalavimo suma yra didelė. Be to, pirmosios instancijos teismas, vertindamas būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be ieškovo nurodytų aplinkybių atsižvelgė į tai, kad atsakovo prievolių ieškovui vykdymas nėra užtikrintas, todėl tai irgi gali padidinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, neįvykdymo riziką.

16Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai