Byla e2-37008-994/2015
Dėl paskolos, komisinio mokesčio, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei L. G. dėl paskolos, komisinio mokesčio, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės L. G. 434,43 Eur negrąžintą paskolą, 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 311,27 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2011-02-16 tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 6263804. Ieškovas paskolino atsakovei 434,43 Eur sumą už 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį. Atsakovė nesilaikė paskolos grąžinimo tvarkos, nustatytos 2011-02-16 vartojimo paskolos sutartyje Nr. 6263804, todėl ieškovui yra skolinga 434,43 Eur negrąžintos paskolos bei 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Už laiku neįvykdytą prievolę ieškovas atsakovei priskaičiavo 311,27 Eur delspinigių.

3Atsakovei L. G. teismo procesiniai dokumentai įteikti 2015-09-11, viešo paskelbimo būdu (2015-09-11 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančios tarp šalių 2011-02-16 sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 6263804, matyti, kad atsakovei buvo suteiktas 434,43 Eur vartojimo kreditas už 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį (e. b. l. 4, 11-12, 15-19). Atsakovė nesilaikė paskolos grąžinimo tvarkos, nustatytos minėtoje vartojimo kredito sutartyje ir ieškovui liko skolinga 434,43 Eur negrąžintą paskolą bei 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.873 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nėra grąžinusi suteiktos 434,43 Eur paskolos bei sumokėjusi 43,44 paskolos suteikimo komisinio mokesčio (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovės reikalaujama priteisti 477,87 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina (CK 6.38 str., 6.205 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., ).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 311,27 Eur delspinigius už 65 pavėluotas sumokėti 434,43 Eur paskolą dienas. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovė sudarydama 2011-02-16 paskolos sutartį Nr. 6263804, 7.2 p. įsipareigojo mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną (e. b. l. 11-12, 15-19). Teismo vertinimu, prašoma priteisti iš atsakovės 311,27 Eur delspinigių suma, sudaranti daugiau nei pusę (71 proc.) paskolos sumos, laikytina neproporcingai didele, pažeidžianti atsakovės, kaip vartotojos teises bei teisėtus interesus CK 1.5 str. įtvirtintų principų kontekste, todėl yra mažintina. Remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-413/2006, 2005-06-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-316/2005). Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c. b. Nr. 3K-3-541/2009). Svarbu pažymėti, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatyta 0,05 proc. dydžio norma nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. ir išdėstytomis aplinkybėmis, ieškovui iš atsakovės priteistini 15,53 Eur delspinigiai, apskaičiuotini už 65 dienas, taikant 0,05 procentų normą nuo negrąžintos paskolos sumos (477,87 x 0,05 proc. x 65 d./100) (CK 6.71 str. 1 d., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d.).

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas pareiškė ieškinį 789,14 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 493,40 Eur, t. y. 62 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovės priteistina 11,16 Eur žyminio mokesčio suma (e. b. l. 20) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „4finance“, įm. k. 301881644, iš atsakovės L. G., a. k. „(duomenys neskelbtini)“ 434,43 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų 43 ct) negrąžintą paskolą, 43,44 Eur (keturiasdešimt trijų eurų 44 ct) nesumokėtą paskolos suteikimo komisinį mokestį, 15,53 Eur (penkiolikos eurų 53 ct) delspinigius už 65 dienų laikotarpį, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (493,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-08-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11,16 Eur (vienuolikos eurų 16 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai