Byla 1A-997-380-2013
Dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. nuosprendžio, kuriuo M. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 1 d. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. J. V. civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aurelijos Sadauskaitės, teisėjų Daliaus Jocio, Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Nijolei Žemaitytei, išteisintajam M. K., jo gynėjai advokatei Tatjanai Borik,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo J. V. apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. nuosprendžio, kuriuo M. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 1 d. išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. J. V. civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4M. K. buvo kaltinamas svetimo turto įgijimu apgaule, t. y., turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti J. V. turtą – 2000 Lt, kaltinamasis M. K. ( - ), 2010 m. vasario 24 d., žodžiu melagingai pažadėdamas įdarbinti J. V. Olandijoje daržovių fabrike, sudarydamas su J. V. konsultavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ), kuria įsipareigojo suteikti paslaugas mokesčių klausimais Olandijoje, rezervuoti gyvenamąją vietą Olandijoje, nurodydamas 2010 m. balandžio 20 d. planuojamą išvykimo datą į Olandiją, taip iš esmės apgavo nukentėjusįjį, paimdamas iš nukentėjusiojo J. V. 1000 Lt pagal pinigų priėmimo kvitą serija ( - ), po to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ), 2010 m. kovo 1 d., žodžiu melagingai pažadėdamas įdarbinti J. V. Olandijoje daržovių fabrike, sudarydamas su J. V. konsultavimo paslaugų sutartį Nr. ( - ), kuria įsipareigojo suteikti paslaugas mokesčių klausimais Olandijoje, taip iš esmės apgavo nukentėjusįjį, paimdamas iš nukentėjusiojo J. V. 1000 Lt pagal pinigų priėmimo kvitą serija ( - ), apgaule užvaldė nukentėjusiojo J. V. turtą – 2000 Lt.

5Be to, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti J. M. turtą – 500 Lt, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ) savivaldybėje, direktoriumi ir atstovaudamas UAB „( - )“, kaltinamasis M. K. ( - ), 2012 m. vasario 24 d., žodžiu melagingai pažadėdamas per dešimt dienų nuo sutarties sudarymo įdarbinti J. M. Norvegijoje žuvų fabrike, sudarydamas su J. M. paslaugų teikimo sutartį (numeris neįrašytas), kuria įsipareigojo konsultuoti įsidarbinimo Europos sąjungos šalyse klausimais, darbo pasiūlymo ir darbo sutarties klausimais, supažindinti su pagrindinėmis užsienio valstybės mokestinėmis prievolėmis, kitais apgyvendinimo užsienio valstybėje klausimais, taip iš esmės apgavo nukentėjusiąją ir, paimdamas iš nukentėjusiosios J. M. 500 Lt, apgaule užvaldė nukentėjusiosios J. M. turtą – 500 Lt.

6Be to, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti A. B. turtą – 500 Lt, būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ) savivaldybėje, direktoriumi ir atstovaudamas UAB „( - )“, kaltinamasis M. K. ( - ), 2012 m. vasario 24 d., žodžiu melagingai pažadėdamas per dešimt dienų nuo sutarties sudarymo įdarbinti A. B. Norvegijoje žuvų fabrike, sudarydamas su A. B. paslaugų teikimo sutartį (numeris neįrašytas), kuria įsipareigojo konsultuoti įsidarbinimo Europos sąjungos šalyse klausimais, darbo pasiūlymo ir darbo sutarties klausimais, supažindinti su pagrindinėmis užsienio valstybės mokestinėmis prievolėmis, kitais apgyvendinimo užsienio valstybėje klausimais, taip iš esmės apgavo nukentėjusįjį ir, paimdamas iš nukentėjusiojo A. B. 500 Lt, apgaule užvaldė nukentėjusiojo A. B. turtą – 500 Lt.

7Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas J. V. prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 23 d. nuosprendį. Teigia, kad M. K. veika atitinka BK 182 str. 3 d., 186 str. 2 d. numatytų nusikalstamų veikų požymius, nes M. K. veiksmuose yra apgaulės ir sukčiavimo elementų, jo padaryta veika yra tyčinė. Nesutinka, kad tarp jo ir M. K. susiklostė civiliniai teisiniai santykiai. Advokato Romano Lupeikos teisiamajame posėdyje pareikštus kaltinimus apelianto atžvilgiu prašo įvertinti, kaip šmeižtą pagal BK 154 str. Prašo tenkinti civilinį ieškinį arba įpareigoti teismą civilinį ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka.

8Išteisintasis, jo gynėja advokatė ir prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti (BPK 320 str.).

11Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtos turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę. Sukčiavimas objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti.

12Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sukčiavimu gali būti pripažįstami ir tokie atvejai, kai neteisėta turtinė nauda gaunama apgaulingai nukentėjusiesiems žadant suteikti atitinkamas paslaugas. Tai gali būti daroma ir sudarant fiktyvias sutartis (t. y. sutartis, kurių neketinama vykdyti) dėl paslaugų teikimo ir taip įtraukiant nukentėjusiuosius į jiems žalingus sandorius. Šiuo atveju sukčiavimas susijęs ir su iš sutarties kylančių pareigų nevykdymu, jų netinkamu vykdymu ar tik šių pareigų vykdymo imitavimu. Tačiau vien tik iš sutarties kylančių pareigų nevykdymas ar jų netinkamas vykdymas savaime nereiškia, kad yra padaryta nusikalstama veika, turinti sukčiavimo požymių. Tokią situaciją gali nulemti ir objektyvios nuo asmens valios nepriklausančios priežastys. Todėl teismų praktikoje tais atvejais, kai vertinama veika susijusi su tam tikros turtinės prievolės nevykdymu, svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, laikoma tai, kad kaltinamo asmens naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiajam apsisprendžiant dalyvauti jam žalingame sandoryje, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų apsunkintas, pvz.: be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-81/2011, 2K-133/2010, 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007, 2K-23/2004, 2K-549/2003, 2K-293/2002, 2K-851/2001 ir kt.).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje byloje Nr. 2K-409/2011 yra atkreipęs dėmesį, jog sprendžiant, ar asmens veika, nevykdant arba netinkamai vykdant iš sutarčių kylančias pareigas, užtraukia civilinę atsakomybę, ar ši veika laikytina sukčiavimu, svarbu atsižvelgti ir į tai, kokius ketinimus turėjo asmuo, sudarydamas tokias sutartis. Sukčiavimo atveju asmuo, sudarydamas sutartis su nukentėjusiaisiais, neketina vykdyti iš sutarčių kylančių pareigų, o tik siekia suklaidinti nukentėjusiuosius dėl savo tikslų ir taip neteisėtai įgyti svetimą turtą.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išteisinamojo nuosprendžio motyvuojamoje dalyje nurodytais argumentais, kad tarp M. K. įmonės ir nukentėjusiojo J. V. yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, kurie turėtų būti sprendžiami civilinio proceso tvarka. Nukentėjusysis J. V. parodė, kad internetiniame puslapyje rado skelbimą, kuriame buvo siūlomas darbas Olandijoje. Nuvykęs nurodytu adresu, susitiko su M. K., kuris žadėjo jį įdarbinti, rezervuoti gyvenamąją vietą. Su M. K. individualios veiklos įmone sudarė sutartį ir per du kartus už paslaugas sumokėjo 2000 Lt (2 t., b. l. 11-12). M. K. parodė, kad UAB „( - )“ teikia konsultavimo paslaugas išvykstantiems dirbti į užsienį apie įsidarbinimo galimybes, atlyginimo minimumą, pagal pareikalavimą parūpindavo kelionę, būstą, tačiau niekada nesiūlė konkretaus darbo. Sutartis su J. V. buvo pasirašyta dėl konsultavimo ir ši sutarta paslauga buvo įvykdyta. J. V. kelis kartus skaitė sutartį, tačiau nereiškė pretenzijų (2 t., b. l. 11). Konsultavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ) buvo pasirašyta 2010 m. vasario 24 d. tarp M. K. individualios veiklos įmonės ir J. V.. Sutartyje nurodyta, kad minėta įmonė suteikia konsultacines paslaugas mokesčių klausimais Olandijoje, rezervuoja gyvenamąją vietą J. V.. Išvykimas į Olandiją planuojamas 2010 m. balandžio 20 d. (1 t., b. l. 24). Konsultavimo paslaugų sutartis Nr. ( - ) buvo pasirašyta 2010 m. kovo 1 d. tarp M. K. individualios veiklos įmonės ir J. V.. Sutartyje sutarta, kad minėta įmonė suteikia konsultacines paslaugas mokesčių klausimais Olandijoje (1 t., b. l. 25). Kaip matyti iš šių aplinkybių, nukentėjusysis J. V. pasirašė Konsultavimo paslaugų sutartis, sutiko su sutarties sąlygomis. Nors, kaip teigia J. V., į įmonę jis kreipėsi norėdamas įsidarbinti Olandijoje, tačiau sutartyje nebuvo nurodyta, jog įmonė įsipareigoja surasti jam darbą. Be to, sumokėdamas 2000 Lt, J. V. sutarties sąlygų neginčijo. M. K. teigė, jog jo individuali įmonė galėjo konsultuoti įdarbinimo klausimais, tačiau tiesioginiu įdarbinimu neužsiėmė, nes neturėjo licencijos (2 t., b. l. 11). Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ( - ) skyriaus išduota pažyma patvirtina šį M. K. teiginį, nes pažymoje nurodyta, jog M. K. vykdo individualią veiklą bendraisiais patarimais ir konsultacijomis, teisinių dokumentų rengimu (1 t., b. l. 89).

15Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog nenustatyta, kad M. K. veiksmuose būtų apgaulės požymių, t. y. jis būtų atlikęs tokius veiksmus, kurie galėtų būti vertinami kaip sąmoningas nukentėjusiojo klaidinimas. Nukentėjusysis Konsultavimo paslaugų sutartis pasirašė, su sutarties sąlygomis buvo susipažinęs ir su jomis sutiko, sutartyje nebuvo nurodyta, kad M. K. nukentėjusiajam suras konkrečią darbo vietą. Iš sutarčių turinio matyti, kad jos buvo sudarytos tik dėl konsultavimo mokesčių klausimais Olandijoje, gyvenamosios vietos rezervavimo. Apgaulės požymio nepatvirtina ir ta aplinkybė, jog nukentėjusysis J. V. sutartyje nurodytu laiku į Olandiją neišvyko. Konsultavimo paslaugų sutartyje Nr. ( - ) buvo nurodyta, kad įmonė pasilieka teisę keisti išvykimo laiką. Vien tai, kad sutartu laiku J. V. neišvyko į Olandiją, nelaikytina nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 1 d. požymiu.

16Vien tik turtinės prievolės nevykdymas ar civilinės sutarties sąlygų nesilaikymas nesudaro BK 182 str. numatyto nusikaltimo sudėties būtinojo apgaulės požymio. Tai, kad M. K. individualios veiklos įmonė neįvykdė ar netinkamai įvykdė sutartyje numatytos sąlygos, nepatvirtina apgaulės požymio. Apgaulė sukčiavime turi būti esminė, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Šioje byloje esminė apgaulė reikštų, kad M. K., sudarydamas sutartis dėl konsultavimo įdarbinimo užsienyje klausimais, buvo nusprendęs šių sutarčių nevykdyti, o sudarytos sutartys buvo fiktyvios ir sudarytos tam, kad būtų galima apgaule pasisavinti nukentėjusiųjų turtą. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad tarp M. K. įmonės ir nukentėjusiojo J. V. susiklostė civiliniai teisiniai santykiai. Kadangi civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje yra baudžiamųjų teisinių santykių dalis, nesant šių santykių, civilinio ieškinio tenkinimas negalimas. BPK 115 str. 3 d. numatyta, kad civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtu, kai kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Todėl apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bylą, negali tenkinti civilinį ieškinį arba įpareigoti teismą civilinį ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka, kaip to prašoma skunde. Palikus civilinį ieškinį nenagrinėtą, civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį bei prašyti imtis ieškinio užtikrinimo priemonių civilinio proceso tvarka.

17Byloje išsamiai ištyrus aplinkybes ir nešališkai įvertinus įrodymus padaryta pagrįsta išvada, jog tarp išteisintojo ir nukentėjusiojo susiklostė civiliniai teisiniai santykiai. Byloje nenustatytas būtinas sukčiavimo nusikaltimo sudėties požymis – apgaulė, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, išteisinti M. K., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, yra pagrįsta išsamiai surinktų ir ištirtų įrodymų analize bei motyvuota.

18Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Plungės rajono apylinkės teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

19Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas išteisinamąjį nuosprendį turėjo vadovautis baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktu, be to iš nuosprendžio rezoliucinės dalies turi būti aišku dėl kokių nusikalstamų veikų asmuo yra išteisinamas ir nurodomas išteisinimo pagrindas dėl kiekvienos veikos. Tačiau keisti nuosprendį dėl šių formalių pažeidimų nėra pagrindo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21nukentėjusiojo J. V. apeliacinį skundą atmesti.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. M. K. buvo kaltinamas svetimo turto įgijimu apgaule, t. y., turėdamas tikslą... 5. Be to, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti J. M. turtą – 500 Lt,... 6. Be to, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti A. B. turtą – 500 Lt,... 7. Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas J. V. prašo... 8. Išteisintasis, jo gynėja advokatė ir prokurorė prašo apeliacinį skundą... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma... 11. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtos turtinės naudos sau... 12. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sukčiavimu gali būti... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje byloje Nr. 2K-409/2011 yra... 14. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išteisinamojo... 15. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, jog nenustatyta, kad M. K.... 16. Vien tik turtinės prievolės nevykdymas ar civilinės sutarties sąlygų... 17. Byloje išsamiai ištyrus aplinkybes ir nešališkai įvertinus įrodymus... 18. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Plungės rajono apylinkės teismo... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 21. nukentėjusiojo J. V. apeliacinį skundą atmesti....