Byla e2-1882-180/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Grūstė“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-665-278/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Sotega“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Grūstė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sotega“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 1-SD-2334, kuriuo UAB „Grūstė“ pasiūlymas buvo pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus bei pripažintas laimėjusiu konkursą; įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo įvertinti UAB „Grūstė“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą, sudaryti naują pasiūlymų eilę.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešo pirkimo „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“ procedūras bei uždrausti atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su numatytu konkurso laimėtoju UAB „Grūstė“.
 3. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tikėtinu ieškinio reikalavimu pagrįstumu. Be to, neteisėtų konkurso procedūrų tęsimas leistu inicijuoti naujus teisminius ginčus, o tai apsunkintų realų būsimo teismo sprendimo įvykdymą; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso, kadangi projekto įgyvendinimas būtų atidėtas nežymiai ir proceso dalyviai patirtų mažesnius nuostolius palyginus su nuostoliais, kuri būtų patirti netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą – sustabdė atsakovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188774637) supaprastinto atviro konkurso „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“ procedūras ir uždraudė atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Grūstė“ (į. k. 166576122).
 2. Teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, rėmėsi CPK 144 straipsniu, 145 straipsnio 1 dalies 13 punktu, 4237 straipsnio 2 dalimi.
 3. Teismo motyvai: paskelbtas konkursas yra susijęs su moksleivių, t. y. augančių vaikų maitinimu, kuriems tiekiamas maistas privalo būti kokybiškas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti jų interesai, taip pat ir viešasis interesas, susijęs su visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atsakovė Anykščių rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Maitinimo paslaugos mokyklose turi būti pradėtos teikti nuo 2017 m. spalio 10 d., kadangi nuo šios dienos baigs galioti 2014 metais sudaryta maitinimo paslaugų sutartis, todėl būtina užtikrinti nenutrūkstamą maitinimo tiekimą mokyklose.
  2. Palikus galioti laikinąsias apsaugos priemones, nuo 2017 m. spalio 10 d. nutrūks socialiai remtinų mokinių maitinimas 12 – oje mokyklų, t. y. bus neproporcingai pažeisti ir taip itin pažeidžiamos socialinės grupės asmenų teisės ir teisėti interesai.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir pirkimo sutarties sudarymo sustabdymas neigiamai paveiks didelės dalies visuomenės interesus pirkimo objektu.
  2. Pirkimo objektas apima maitinimo paslaugas socialiai remtiniems mokiniams Anykščių rajono savivaldybės mokyklose. Pirkimo sąlygų 2-me priede „Techninė specifikacija“ nurodoma, kad maitinimo paslaugos bus teikiamos 12-ai mokyklų, užtikrinant mokinių nuo 6-rių metų maitinimą.
  3. Privalo būti užtikrintas nepertraukiamas nemokamų maitinimo paslaugų teikimas socialiai remtiniems mokiniams, todėl objektyviai egzistuoja poreikis skubiai sudaryti ir nuo 2017 m. spalio 10 d. pradėti vykdyti pirkimo sutartį su nustatytu pirkimo laimėtoju. Pirkimo vykdymas negali būti atidėliojimas, nes dėl to gali kilti neigiamų pasekmių dėl mokinių sveikatai ir ugdymo procesui.
 2. Ieškovė UAB „Sotega“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti socialiai jautrios grupės asmenų interesus, gali sudaryti laikiną maitinimo paslaugų sutartį. Byloje nėra duomenų, kad maitinimo paslaugos šiuo metu moksleiviams nebūtų teikiamos ar nebūtų galimybės jų teikti kitais pagrindais. Atskirieji skundai grindžiami formaliai besibaigiančia viešojo pirkimo sutartimi su VšĮ „Kretingos maistas“.
  2. Perkančioji organizacija konkursą paskelbė likus trims mėnesiams iki ankstesnės sutarties pabaigos, tai įrodo, kad perkančioji organizacija nesielgė atsakingai ir viešojo pirkimo neorganizavo kuo anksčiau.
  3. Leidus sudaryti konkurso sutartį su neteisėtai išrinkta laimėtoja UAB „Grūstė“, būtų pažeisti viešojo pirkimo skaidrumo principai. Byloje nėra įrodyta, jog UAB „Grūstė“ pajėgi teikti kokybiškas paslaugas pagal konkurse pasiūlytą kainą.
 3. Atsakovė Anykščių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens UAB „Grūstė“ atskirąjį skundą, prašydama jį tenkinti.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirieji skundai tenkintini.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

10Dėl naujų įrodymų prijungimo

 1. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašymą prijungti naujus rašytinius įrodymus – 2017 m. spalio 4 d. sudarytas maitinimo paslaugų sutartis Nr. F4-53 ir Nr. F4-54; bei straipsnius spaudoje, susijusius su Anykščių rajono savivaldybės administracijos vykdomais viešaisiais pirkimais dėl nemokamo maitinimo paslaugų teikimo savivaldybės mokyklose. Nurodoma, kad šiais įrodymais siekiama patvirtinti, kad nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose yra užtikrinamas sudarius laikinas maitinimo paslaugų pirkimo sutartis su UAB „Grūstė“. Tiekiant atsiliepimą į atskiruosius skundus, ieškovei šios aplinkybės nebuvo žinomos, todėl tuo metu negalėjo jų pateikti.
 1. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Ieškovės pateiktos sutartys priimtinos, nes susijusios su nagrinėjamu klausimu – ieškovė jais grindžia argumentus, kad nemokamo maitinimo teikimo paslaugos nenutruks ir viešasis interesas nebus pažeistas. Straipsniai spaudoje nėra įrodymai civiliniame procese – tai tik atskirų asmenų nuomonės, kurios teismui nėra privalomos (CPK 177, 178 str.), dėl to juos atsisakoma priimti ir vertinti kaip įrodymus.

11Dėl skundo argumentų

 1. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 2. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to gali būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.
 3. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“, kurio laimėtoja tapo UAB „Grūstė“, pasiūliusi mažiausią kainą. Ieškovė nesutiko su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu tuo pagrindu, kad perkančioji organizacija neišsamiai įvertino produktų įsigijimo kainas bei maitinimo paslaugos kaštus, nes už UAB „Grūstė“ pateiktą produktų kainą teikti nemokamo maitinimo paslaugas nėra realu.
 4. Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlyme pateiktos nepagrįstai mažos kainos pagrįstumo, teigiant, kad atsakovė Anykščių rajono savivaldybė, pripažindama UAB „Grūstė“ konkurso laimėtoja, nukrypo nuo viešųjų pirkimo tikslo ir pažeidė viešųjų pirkimų principus.
 5. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškinio pagrįstumas išsamiai nėra tiriamas, tik preliminariai nustatoma, ar ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Ar ieškinys pagrįstas, bus atsakyta išnagrinėjus ginčą iš esmės.
 6. Pirmosios instancijos teismas sustabdė pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovei sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Grūstė“ motyvuodamas tuo, kad konkursas yra susijęs su moksleivių, t. y. augančių vaikų maitinimu, kuriems tiekiamas maistas privalo būti kokybiškas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis jų (vaikų) interesų bei viešojo intereso, susijusio su visuomenės aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu.
 7. Byloje kilęs ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio objektas – nemokamo maitinimo paslaugų teikimas Anykščių rajono savivaldybės mokyklose. Atsakovas, vykdydamas viešuosius pirkimus, siekia įgyvendinti vienų iš labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų – vaikų, kuriems mokyklose teikiamas nemokamas maitinimas, teises ir teisėtus interesus. Pirkimo sutarties sudarymas neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu – mokinių (nuo 6-rių metų amžiaus) nemokamu maitinimu. Ši paslauga reikalauja nepertraukiamo jos tiekimo, todėl, sprendžiant dėl poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, prioritetas turėjo būti taikomas viešojo intereso, kuris neatsiejamai susijęs su poreikiu užtikrinti vaikų teisę į kokybiško maitinimo tiekimą mokymo įstaigoje, apsauga (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1880-943/2015). Apeliantės Anykščių rajono savivaldybės skunde teisingai nurodoma, kad nemokamas maitinimas yra viena iš socialinės paramos rūšių, skiriamas mokiniams iš šeimų, kurių vidutinės pajamos yra mažesnes nei nustatyta valstybės remiamų pajamų dydis, todėl nemokamo maitinimo nepertraukiamumo užtikrinimas turi būti ginamas prioritetiškai. Apeliacinės instancijos teismas prieina išvados, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė atsakovės vykdomo pirkimo procedūras ir uždraudė sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoja. Dėl paminėtų aplinkybių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad moksleivių ir viešasis interesas nebus pažeisti.
 8. Skundžiama teismo nutartis sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Grūstė“, naikinama, o ieškovės prašymas sustabdyti viešo pirkimo „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“ procedūras bei uždrausti atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su numatytu konkurso laimėtoju UAB „Grūstė“ atmetamas, nes teismas, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešojo pirkimo bylose, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, susijusias su poreikiu taikyti (netaikyti) tokias laikinas apsaugos priemones (CPK 329 str. 1 d.).
 9. Į esminius atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi teisingam sprendžiamo klausimo išnagrinėjimui.

12Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sotega“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešo pirkimo „Mokinių nemokamo maitinimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės mokyklose“ procedūras bei uždrausti atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su numatytu konkurso laimėtoju UAB „Grūstė“, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai