Byla e2-416-308/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir terminų atnaujinimo pagal V. M. ir S. J. pareiškimą

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant pareiškėjams V. M. ir S. J. , pareiškėjų atstovui adv.Michailui Sadovničiui ,suinteresuoto asmens-Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams Gintarei Baziliukaitei ir Tomui Baranauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir terminų atnaujinimo pagal V. M. ir S. J. pareiškimą

Nustatė

2Pareiškėjai prašo pripažinti,kad jie terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į J. M.,D. s. iki nacionalizacijos valdytą žemę pateikimo terminą praleidę dėl svarbių priežasčių ,bei kad jie terminą pristatyti dokumentus patvirtinančius giminystės ryšį ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus praleidę dėl svarbių priežasčių ir prašo šiuos terminus atnaujinti.

3Pareiškėjai patikslintu pareiškimu nuosavybės teisių atkūrimo klausimu taip pat prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus:1)kad jų senelis J. M.,D. sūnus iki įvykdytos žemės nacionalizacijos nuosavybės teise Varėnos raj. ( - ) sen.Šarkiškių kaime valdė 1dešimtinę žemės,kurią buvo įgijęs iš L. ir kad Varėnos raj. ( - ) kaime valdė 24 dešimtines žemės,2)nustatyti,kad Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2013-10-01 pažymoje Nr.(P1-5978)P2-6976 įrašyta „ ...P. ,iki santuokos L., ( - ) ... “ ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2006-09-22 pažymoje Nr.(P1-10240)-10137 įrašyta „ ... O.,iki santuokos L.,( - ) „ vardas ir pavardė nurodo tą patį asmenį O. ,iki santuokos L.,( - ) „

4Pareiškėjai nurodė,kad Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyto termino atnaujinimo yra teismingi administraciniam teismui, o dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - bendrosios kompetencijos teismui. Kadangi šie viename pareiškime keliami reikalavimai yra tiesiogiai tarpusavyje susiję, abu nagrinėtini kartu bendrosios kompetencijos teisme, kurio,kompetencija yra platesnė, negu administracinių teismų, ir apima tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio.

5Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką nežinojimas apie teisę pretenduoti į išlikusį nekilnojamąjį turtą gali būti traktuojamas kaip termino atnaujinimo pagrindas tik lokiu atveju, kai pretendentai savu valios veiksmais nuosavybės teisių atkūrimo siekė ir ėmėsi priemonių gauti informaciją apie išlikusį nekilnojamąjį turtą,,tačiau negavo reikalingos ir teisingos informacijos dėl nuo jų valios nepriklausiusių priežasčių (pvz.. 2009 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-505/2009).

6Faktas yra tai,kad 2006-12-07 Kauno apygardos administracinis teismas atmetė V. M. ir J. M. pareiškimą dėl termino atnaujinimo pateikti prašymui dėl nuosavybes teisių atkūrimo į jų seneliui J. M., J. sūnui, priklausiusią žemę ( - ) kaime Varėnos rajone. Prieš tai Varėnos rajono apylinkes teismo 2006-06-15 nutartimi buvo nutraukta civ. bylaNr. 2-261 -200/2006, kurioje buvo bandoma įrodyti, kad pareiškėjų senelis J. M., J., nuosavybės teise valdė 3 ha (1 ha ir 2 ha) žemės sklypus ( - ) kaime, Varėnos rajone.Galima būtų teigti, kad jie išnaudoję visas teisines galimybes atnaujinti terminą prašymui ir kitiems dokumentams (patvirtinantiems nuosavybės teisę ir giminystės ryšį su buvusiu savininku) pateikti, bet įvykus teismo procesams ir toliau tęsę archyvinių dokumentų paieškas. Tik 2013metų pabaigoje praėjus daugiau negu 7 (.septyniems) metams mums pavyko sužinoti tikrą senelio velionio J. M. tėvardį D. ( D.).

7Šias aplinkybės patvirtina t.y. kad jų senelio velionio J. M. tėvavardis yra D. ( D.), o ne J. ( J.) patvirtina:

82014-02-10 Lietuvos valstybes istorijos archyvo pažyma-Nr.(PI-l I I9)P2-1153. kurioje yra duomenų apie tai. kad ( - ) ( - ) kaime mirė 66 metų amžiaus D. M.. Pažymoje yra pastaba-paliko žmoną K. ir sūnų J..

92013-12-23 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymą Nr.(PI-7905)P2-9064 (teikiant pareiškimą per apsirikimą įvardinta kaip LCVA pažyma), kurioje yra duomenų apie tai, kad ( - ) pakrikštytas D. ir K. iki santuokos N. ( - ) sūnus vardu J.. Turint šį dokumentą susideda ir giminystės ryšys:

102013-12-19 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr.(PI-7595)P2-906l yra duomenų apie tai, kad ( - ) susituokė J. M., D. sūnus ir O. L., P. duktė.

11Su buvusiu savininku yra susiję tokiais giminystės ryšiais:

121.

13V. M. yra J. M., D., sūnaus P. sūnus ( 2006-09-21Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr. (P 1 -10240)P2-101 37).2013-12-13Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr. P5-I098/P10-2178. ( - ) Gimimo liudijimas AA Nr. ( - )).

142.

15S. J. yra J. M., D., dukros O. sūnus (2014-10-14 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr. (PI-7074)P2-8419. 2014-10-14Lietuvosvalstybės istorijos archyvo pažyma Nr. (PI-7075)P2-842I. 1968-12-31 Mirties liudijimas I-IIIIO Nr 205995, ( - ) Gimimo liudijimas LI11IO Nr. ( - )).

16Atsižvelgiant į tai mano, kad įstatymų nustatytus terminus yra praleidę dėl to, kad negavę reikalingos ir teisingos informacijos dėl ne nuo jų valios nepriklausiusių priežasčių ( nes klydę dėl jų senelio tėvavardžio,kur jų senelio velionio J. M. tėvavardis yra D. ( D.), o ne J. ( J., J.).

17Dėl prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų:

18Dėl nuosavybės teisė valdyto žemės sklypo 1 dešimtinės daržą Sarkiškėse (w. Szarkiszkach). Suinteresuotas asmuo, kaip ir pripažįsta faktą, kad J. M., D. sūnus, nuosavybės teise valdė I dešimtinės daržą Sarkiškėse (w. Szarkiszkach), pirktą prieš trejus metus iš L. (od L.). Kyla klausimas tik dėl to ar buvo J. M., D. sūnus paminėto turto savininku. 2014-02-21 Lietuvos Centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-265, yra duomenų apie J. M. nuosavybės teise valdytus žemės sklypus,tame tarpe ir Šarkiškėse (w Szarkiszkach). Paminėtoje pažymoje minimas šaltinis Vilniaus Trakų apskrities seniūnijos archyviniame fonde, saugomas Vilniaus-Trakų apskrities Valkininkų valsčiaus piliečių sąrašas 1925 metu. Paminėtoje pažymoje nėra duomenų apie žemės perleidimą tretiesiems asmenys ( yra pastaba-daugiau duomenų apie turėtą žemę. mišką ir pastatus archyve saugomuose fonduose nėra).

19Dėl nuosavybės teisė valdyto žemės sklypo 24 dešimtinių žemės ( - ) kaime

20Byloje kyla klausimas dėl paminėto žemės sklypo valdymo iki nacionalizacijos. 1936 metų 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniaus Apskrities žemės rūšiavimo komisijos archyviniame fonde, Vilniaus-Trakų apskrities Valkininkų valsčiaus žemės sklypų 1936-01-27 sąraše įrašytas M. D. yra J. M., D. tėvas, o suinteresuotas asmuo teigia, kad tai yra kitas asmuo D. M.. Taigi 2014-02-21 Lietuvos Centrinio valstybės archyvo pažymoje Nr. R4-265 yra duomenų apie D., bet nėra duomenų apie D. M.. Šioje situacijoje suinteresuotas asmuo turėtų pateikti juridinį faktą patvirtinantį dokumentą, kad D. ir D. yra tapatus asmenys, o nepateikus tokio dokumento negalima teigti, kad 1936 metu 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniaus Apskrities žemės rūšiavimo komisijos archyviniame fonde Vilniaus-Trakų apskrities Valkininkų valsčiaus žemės sklypų 1936-01-27 sąraše įrašytas M. D. yra giminystės ryšiu nesusijęs su jais asmuo.

21Dėl vardų tapatybės O. ir P.:

22O. M.-J. ir P. M. tėvų vardai. P. M. tėvais įvardijami J. ir O. M.. O. M.-J. tėvais įvardijami J. ir P. M.. Įrodančius giminystės ryšį arba nusistatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. M. tėvas

23J. M. ir O. M.-J. tėvas J. M. yra tas pats asmuo". Dėl paminėto argumento teikaintys tokį paaiškinimą:

242013-10-01 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr. (P1-5978/P2-6976 yra duomenų apie tai,kad P. ,iki santuokos L..

252006-09-21 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr. (P1-10240)-10137 yra duomenų apie O.,iki santuokos L..

2612-19 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr.(PI-7595)P2-906l yra duomenų apie tai. kad ( - ) susituokė J. M., D. sūnus ir O. L., P. duktė.

2710-14 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr.(Pl-7074)P2-8419 yra duomenų apie tai, kad ( - ) pakrikštyta J. ir P. iki santuokos L. duktė vardu O..

282006-09-21 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr.(P 1 -10240)P2-10137 yra duomenų, kad ( - ) pakrikštytas J. ir O. iki santuokos L. sūnus vardu P..

29Vardo J. variantai –J., J.. J.. D., G., G., Y., Y., J., J. J., J., J., Y. J., Y., J. (http://tavovardas.com/2013/03/j./). Taigi, J. ir J. yra tapatūs vardai, kas leidžia daryti pagristą prielaidą, kad O. ir P. yra tas pats asmuo, nors ir užregistruotas skirtingais vardais.

30Pareiškėjų atstovas teismo posėdyje pareiškėjų pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.

31Suinteresuoto asmens- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos(toliau- NŽT prie ŽŪM)atstovai teismo posėdyje su pareiškėjų pareiškimu nesutiko ir prašė pareiškimą atmesti NŽT prie ŽŪM pateiktam atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodytais motyvais.

32Pateiktu atsiliepimu į patikslintą pareiškimą suinteresuotas asmuo nurodė,kad pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,ka Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2013 m spalio 1d.pažymoje Nr.(P1-5978)P2-6976 įrašyta P. M. ,iki santuokos L., ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2006 m. rugsėjo 21 d. pažymoje Nr. (PI-10240)-10137 įrašyta O. M., iki santuokos L., yra tas pats asmuo.

33Dėl šio reikalavimo atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2013 m. spalio I d. pažymos N. (PI-5978)P2-6976 kopija nebuvo pateikta su pareiškimu ir nėra pateikiama su Patikslintu pareiškimu, todėl laikytina, kad prašomas nustatyti juridinis faktas nėra įrodytas ir, atsižvelgiant į tai, šis Pareiškėjų prašymas atmestinas.

34Pareiškėjai teigia, kad J. M. tėvas D. mirė ( - ) ir tai leidžia daryti prielaidą, kad J. M. nuosavybės teise galėjo valdyti 1 dešimtines daržą Šarkiškių kaime ir 24 dešimtines žemės ( - ) kaime.

35Mano, kad tokie Pareiškėjų argumentai yra visiškai nepagrįsti dėl šių aplinkybių:

361. 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo komisijos archyviniame fonde, Vilniaus-Trakų apskrities Valkininkų valsčiau ( - ) kaimo žemės sklypų 1936 m. sausio 27 sąraše yra įrašytas D. M..

37Kaip nurodo patys Pareiškėjai, jų prosenelis D. M. mirė ( - ), t. y. prieš 33 metus iki sąrašo sudarymo, todėl nėra pagrindo manyti, kad minėtame sąraše įrašytas Pareiškėjų prosenelis D. M..

38Pažymėtina, kad minėtame sąraše įrašytas 24 dešimtinių žemės ( - ) kaime savininkas D. (D.) M. buvo identifikuotas ir nuosavybės teisės į iki nacionalizacijos valdytą turtą atkurtos kitiems asmenims. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2001 m. gruodžio 22 d. sprendimais Nr. 38-12830, Nr. 38-12831. Nr. 38-12832, 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimais Nr. 38-19532. Nr. 38-19533, Nr. 38-19531 A. M., T. M. ir A. M. atkurtos nuosavybės teisės į visą D. (D.) M. iki nacionalizacijos ( - ) kaime valdytą žemę (26,22 ha).

39Dėl D. (D.) M. vardo rašymo paaiškina, kad giminystės ryšį su buvusiu savininku įrodančiuose ir nuosavybės teises patvirtinančiuose dokumentuose yra įrašytas D. M., ( - ) mirties akto įrašo Nr. ( - ) išraše įrašytas D. M., ir tik Alytaus apskrities viršininko administracijos Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus pažymose, kurias pateikę su atsiliepimu į pareiškimą, bei minėtuose Alytaus apskrities administracijos sprendimuose D. M. nurodomas D. vardu.

40Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems piliečiams atkuriamos nuosavybės teisės į turto savininko mirusiam vaikui (įvaikiui) tenkančią išlikusio nekilnojamojo turto dalį. Jeigu kiti turto savininko vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai ir vaikai (įvaikiai) yra taip pat mirę arba šio įstatymo nustatytais terminais nepateikia prašymo atkurti nuosavybės teises, šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų piliečių prašymu gali būti atkuriamos nuosavybės teisės į visą savininko išlikusį nekilnojamąjį turtą.

41Net ir nustačius juridinę reikšmę turintį faktą šioje byloje ir atnaujinus praleistus terminus prašymui ir dokumentams pateikti ,pareiškėjams nuosavybės teisės galėtų būti atkuriamos tik panaikinus minėtus Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimus, kadangi negalima tokia situacija, kai į tą patį turtą nuosavybės teisės būtų atkurtos du kartus.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad juridinę reikšmę turintis laktas. jog Pareiškėjų senelis J. M. iki nacionalizacijos ( - ) kaime valdė 24 dešimtines žemės yra nenustatytinas.

432. Vėlesniame nei Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2014 m. vasario 21 d. pažymoje Nr. R4-265 minimas 1925 m. sąrašas. Šarkiškių kaimo žemės savininkų 1936 m. sąraše, kurį teismui pateikę su atsiliepimu į pareiškimą J. M. nėra įrašytas kaip žemės savininkas.

44Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" (toliau - Atkūrimo tvarka), 13 punkto 2 pastraipoje nurodyta, kad Jeigu yra keli nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai, nuosavybės teisės atkuriamos pagal vėliausiai išduotą dokumentą.

45Atsižvelgiant į tai, kad 1936 metų sąraše nėra įrašytas J. M., bei tai, kad kitų nei 1925 metų sąrašas dokumentų, kurie leistų manyti, kad J. M. Šarkiškių kaime iki nacionalizacijos valdė žemės nėra pateikta, darytina išvada, kad nepakanka įrodymų nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. M. iki nacionalizacijos Šarkiškių kaime valdė I dešimtinę žemės.Šis pareiškėjų reikalavimas dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto dar turėtų būti tikslinamas, kadangi jame net nėra lietuvių kalba nurodoma buvusios žemės vieta, taip pat nenurodomas šių laikų matavimo vienetais išreikštas valdytos žemės plotas.

46Dėl praleistų terminų atnaujinimo

47Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau - Atkūrimo įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

48Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybes teises bei giminystes ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

49Kaip nurodoma ir Patikslintame pareiškime, Pareiškėjai nėra pateikę prašymo atkurti nuosavybės teises į J. M. iki nacionalizacijos ( - ) ir Šarkiškių kaimuose valdytą žemę, giminystės ryšį su buvusiu savininku įrodančių ir nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų.

50Patikslintame pareiškime nurodyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-2142-442/2006 netenkino V. M. ir J. M. pareiškimo dėl termino atnaujinimo pateikti prašymui dėl nuosavybės teistų atkūrimo į jų seneliui J. M. iki nacionalizacijos ( - ) kaime valdytą žemę.Vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį.Atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjusiu Kauno apygardos administracinis teismo sprendimu buvo netenkintas V. M. pareiškimas dėl termino atnaujinimo prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. iki nacionalizacijos galimai valdytą žemę atnaujinti, mano, kad Patikslintas pareiškimas, dalyje, kuria V. M. prašo atnaujinti terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. galimai valdytą žemę pateikti, turėjo būti nepriimamas.

51Praleistų įstatymuose nustatytų terminų atnaujinimas galimas tais atvejais, kai nustatoma, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. termino, per kurį asmuo, siekiantis konkrečios teisės įgyvendinimo, turėjo atlikti atitinkamus procedūrinius veiksmus, eigos metu egzistavo aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą atlikti atitinkamus procedūrinius veiksmus, ir šios aplinkybės nepriklausė nuo asmens valios. Tokios aplinkybės kiekvienu atveju yra skirtingos, jų vertinimas ir atitinkamai pripažinimas svarbiomis ar nesvarbiomis priklauso nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, nuo prašymą atnaujinti praleistą terminą teikiančių asmenų individualių savybių ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje f. M. ir kt. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-510/2006).

52Nežinojimas apie savininko nuosavybės teise valdytą nekilnojamąjį turtą gali būti pripažintas svarbia terminų pateikti prašymą ir dokumentus dėl nuosavybes teisių atkūrimo praleidimo priežastimi tik tuo atveju, jei byloje esantys įrodymai patvirtina, jog prašymą del terminų atnaujinimo pateikęs pretendentas neturėjo objektyvios galimybės apie tai žinoti iki įstatymu nustatyto termino pasibaigimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A1 A<)-246/2013).Teismų praktikoje svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikomos tik išskirtinės, objektyvios, nuo pareiškėjų valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku realizuoti tam tikras teises. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą įstatymo numatytą terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik įstatymo nustatyto termino eigos metu, t. y. iki 2001 m. gruodžio 31 d. prašymui pateikti ir iki 2003 m. gruodžio 31 d. giminystės ryšį ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti, egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą įgyvendinti savo teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios.

53Pareiškėjai Teismui nepateikia jokių paaiškinimų ir įrodymų dėl kokių priežasčių Pareiškėjai nesikreipė į nuosavybės teisių atkūrimą vykdančias institucijas ir archyvus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. iki nacionalizacijos valdytą žeme Atkūrimo įstatymo nustatytais terminais.Visos archyvų pažymos, kurios teikiamos Teismui, gautos po 2003 m. gruodžio 31 d. Mano, kad Pareiškėjų paaiškinimas, jog jie nežinojo savo senelio tėvavardžio negali būti laikoma objektyvia nuo Pareiškėjų valios nepriklausančia priežastimi, kadangi ši informacija Pareiškėjams buvo prieinama. Pareiškėjai Teismui nepateikia įrodymų, kad būtų vykdę dokumentų paiešką J. M., J. vardu. Pareiškėjai nenurodo kodėl manė, kad J. M. tėvavardis buvo J., ir kokiomis aplinkybėmis sužinojo kitą tėvavardį.

54Paminėtina, kad prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir giminystės ryšį su buvusiu savininku įrodantiems, bei nuosavybės valdymo faktą patvirtinantiems dokumentams pateikti įstatymų leidėjas nustatė skirtingus terminus, kas leido pretendentams pateikti prašymus dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir neturinti reikalingų dokumentų, tęsti jų paiešką. Pareiškėjai tokia galimybe nepasinaudojo, ir vertinant Pareiškėjų teikiamus dokumentus, iki įstatymų nustatytų terminų pabaigos nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad įgyvendintų savo teises į nuosavybės teisių atkūrimą.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo atnaujinti terminą Pareiškėjams pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J. M. iki nacionalizacijos galimai valdytą žemę, giminystės ryšį su buvusiu savininku įrodantiems ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti, kadangi šie terminai yra praleisti ne dėl svarbių priežasčių.

55Pareiškimas netenkintinas.

56Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d., o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai iki 2003 m. gruodžio 31 d. Piliečiams, praleidusiems nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleisti terminai gali būti atnaujinami.

57Iš prijungtos Kauno apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr.I-2142-442/2006 matyti,kad šios nagrinėjamos bylos vienas iš pareiškėjų V. M. su kitu pareiškėju J. M. buvo kreipęsi į Kauno apygardos administracinį teismą su prašymu pripažinti,jog dėl svarbių priežasčių praleidę atkurti nuosavybės teises į J. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų pateikimo terminus ir prašė juos atnaujinti. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimu prašymą atmetė nurodydamas, jog tai, kad V. M. ilgą laiką gyveno ir dirbo užsienyje, negali būti pripažinta svarbia prašomo atnaujinti termino praleidimo priežastimi, nes tai nekliudė jam rūpintis nuosavybės teisių atkūrimu. Šis sprendimas 2007-06-29 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi buvo paliktas galioti.Tokiu būdu vieno iš pareiškėjų V. M. atveju šis nurodytas teismo sprendimas turi prejudicinę galią(LR CPK 279 str.4d.) ir pareiškėjas V. M. neturi teisės iš naujo pareikšti teisme reikalavimų dėl aukščiau nurodytų terminų atnaujinimo.Šių terminų neatnaujinimas lemia ir tai,kad V. M. prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas nesukeltų jokių teisinių pasekmių ,t.y.neatsirastų jokių asmeninių ar turtinių teisių(LR CPK 444 str.1d.).Dėl to byla dalyje dėl V. M. prašymo atnaujinti terminus pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į J. M. iki nacionalizacijos valdytą žemę ir pateikti dokumentus patvirtinančius giminystės ryšį ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus nutrauktina, o pareiškimas dalyje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo netenkintinas.

58Per įstatymo nustatytus terminus pareiškėjas S. J. nei prašymo atkurti nuosavybės teises į žemę, nei giminystės ryšį su savininku ir nuosavybės teises į žemę patvirtinančių dokumentų nustatyta tvarka nepateikė.Pareiškėjas S. J. bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių objektyvių įrodymų,kuriais būtų patvirtintos aplinkybės,jog jis iki įstatymais nustatytų terminų pasibaigimo dėl svarbių priežasčių negalėjo pateikti prašymo atkurti nuosavybės teises į žemę, bei giminystės ryšį su savininku ir nuosavybės teises į žemę patvirtinančių dokumentų. Terminų praleidimo priežastys gali būti pripažintos svarbiomis, jeigu jos buvo objektyvios ir nepriklausė nuo pareiškėjo valios.Pareiškėjas S. J. tokių priežasčių nenurodė. Įstatymo buvo nustatytas pakankamai ilgas terminas įgyvendinti subjektines teises dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir pareiškėjas S. J. galėjo per Atkūrimo įstatymo 10 straipsnyje nustatytą terminą realizuoti savo subjektinę teisę į nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Faktinis terminas prašymams ir kitiems dokumentams dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti viršijo dešimt metų. Toks ilgas terminas suteikė realias galimybes tinkamai ir laikui realizuoti subjektines teises visiems suinteresuotiems asmenims, kurie elgėsi pakankamai rūpestingai ir apdairiai. Pareiškėjas S. J. nesidomėdamas savo senelio turėta žeme, nesielgė pakankamai rūpestingai ir apdairiai, todėl jo nurodyta minėto termino praleidimo priežastis, kad jis galvojo, jog seneliai neturėjo žemės, nepripažintina svarbia. Pareiškėjas S. J. dėl aukščiau nurodomų terminų atnaujinimo kreipėsi praėjus beveik 24 metams po Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo įsigaliojimo( pirminis Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo įstatymas pradėjo galioti nuo 1991-08-01 ),kas aiškiai nurodo,kad pareiškėjas buvo nerūpestingas dėl nuosavybės tesių atkūrimo į jo seneliui priklausiusį išlikusį nekilnojamąjį turtą.

59Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-1-15 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-388/2010 nurodė,kad : „Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teismo.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas ypatingosios teisenos tvarka nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Asmens kreipimasis į teismą su prašymu nustatyti tam tikrą faktą lemia, kad jis žino (arba turi žinoti), kokia materialioji teisė šiam faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokių jo asmeninių ar turtinių teisių gali dėl to fakto atsirasti. „

61Šiuo atveju nesant pagrindo tenkinti pareiškėjo S. J. prašymą dėl terminų pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į žemę, bei pateikti giminystės ryšį su savininku ir nuosavybės teises į žemę patvirtinančių dokumentų atnaujinimo lemia ir tai,kad S. J. prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas nesukeltų jokių teisinių pasekmių, t.y.neatsirastų jokių asmeninių ar turtinių teisių(LR CPK 444 str.1d.) ir dėl to jo pareiškimas atmestinas.

62Vadovaudamasi LR CPK 293 str.1d.3 p.,448 ,578 str. teismas

Nutarė

63Civilinę bylą dalyje pagal V. M. pareiškimą dėl prašymų atkurti nuosavybės teises į J. M.,D. s. iki nacionalizacijos valdytą žemę, ir nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų pateikimo terminų atnaujinimo nutraukti.

64Pareiškėjo V. M. pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo atmesti.

65Pareiškėjo S. J. pareiškimą,kuriuo jis prašo pripažinti,jog prašymo atkurti nuosavybės teises į senelio J. M.,D. s.iki nacionalizacijos valdytą žemę ir nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų pateikimo terminus praleido dėl svarbių priežasčių ir

66šiuos terminų atnaujinti , bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, atmesti.

67Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. Pareiškėjai prašo pripažinti,kad jie terminą pateikti prašymą atkurti... 3. Pareiškėjai patikslintu pareiškimu nuosavybės teisių atkūrimo klausimu... 4. Pareiškėjai nurodė,kad Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse... 5. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką nežinojimas apie... 6. Faktas yra tai,kad 2006-12-07 Kauno apygardos administracinis teismas atmetė... 7. Šias aplinkybės patvirtina t.y. kad jų senelio velionio J. M. tėvavardis... 8. 2014-02-10 Lietuvos valstybes istorijos archyvo pažyma-Nr.(PI-l I I9)P2-1153.... 9. 2013-12-23 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymą Nr.(PI-7905)P2-9064... 10. 2013-12-19 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr.(PI-7595)P2-906l... 11. Su buvusiu savininku yra susiję tokiais giminystės ryšiais:... 12. 1.... 13. V. M. yra J. M., D., sūnaus P. sūnus ( 2006-09-21Lietuvos valstybės... 14. 2.... 15. S. J. yra J. M., D., dukros O. sūnus (2014-10-14 Lietuvos valstybės istorijos... 16. Atsižvelgiant į tai mano, kad įstatymų nustatytus terminus yra praleidę... 17. Dėl prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų:... 18. Dėl nuosavybės teisė valdyto žemės sklypo 1 dešimtinės daržą... 19. Dėl nuosavybės teisė valdyto žemės sklypo 24 dešimtinių žemės ( - )... 20. Byloje kyla klausimas dėl paminėto žemės sklypo valdymo iki... 21. Dėl vardų tapatybės O. ir P.:... 22. O. M.-J. ir P. M. tėvų vardai. P. M. tėvais įvardijami J. ir O. M.. O.... 23. J. M. ir O. M.-J. tėvas J. M. yra tas pats asmuo". Dėl paminėto argumento... 24. 2013-10-01 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr. (P1-5978/P2-6976... 25. 2006-09-21 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr. (P1-10240)-10137... 26. 12-19 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr.(PI-7595)P2-906l yra... 27. 10-14 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma Nr.(Pl-7074)P2-8419 yra... 28. 2006-09-21 Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymoje Nr.(P 1... 29. Vardo J. variantai –J., J.. J.. D., G., G., Y., Y., J., J. J., J., J., Y. J.,... 30. Pareiškėjų atstovas teismo posėdyje pareiškėjų pareiškimą palaikė ir... 31. Suinteresuoto asmens- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 32. Pateiktu atsiliepimu į patikslintą pareiškimą suinteresuotas asmuo... 33. Dėl šio reikalavimo atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos valstybės istorijos... 34. Pareiškėjai teigia, kad J. M. tėvas D. mirė ( - ) ir tai leidžia daryti... 35. Mano, kad tokie Pareiškėjų argumentai yra visiškai nepagrįsti dėl šių... 36. 1. 5-osios mokesčių inspekcijos Vilniuje Apskrities žemės rūšiavimo... 37. Kaip nurodo patys Pareiškėjai, jų prosenelis D. M. mirė ( - ), t. y. prieš... 38. Pažymėtina, kad minėtame sąraše įrašytas 24 dešimtinių žemės ( - )... 39. Dėl D. (D.) M. vardo rašymo paaiškina, kad giminystės ryšį su buvusiu... 40. Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1... 41. Net ir nustačius juridinę reikšmę turintį faktą šioje byloje ir... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad juridinę... 43. 2. Vėlesniame nei Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2014 m. vasario 21 d.... 44. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 45. Atsižvelgiant į tai, kad 1936 metų sąraše nėra įrašytas J. M., bei tai,... 46. Dėl praleistų terminų atnaujinimo... 47. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 48. Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Kartu su prašymu... 49. Kaip nurodoma ir Patikslintame pareiškime, Pareiškėjai nėra pateikę... 50. Patikslintame pareiškime nurodyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas... 51. Praleistų įstatymuose nustatytų terminų atnaujinimas galimas tais atvejais,... 52. Nežinojimas apie savininko nuosavybės teise valdytą nekilnojamąjį turtą... 53. Pareiškėjai Teismui nepateikia jokių paaiškinimų ir įrodymų dėl kokių... 54. Paminėtina, kad prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir giminystės... 55. Pareiškimas netenkintinas.... 56. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 57. Iš prijungtos Kauno apygardos administracinio teismo administracinės bylos... 58. Per įstatymo nustatytus terminus pareiškėjas S. J. nei prašymo atkurti... 59. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-1-15 nutartimi civilinėje byloje... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką šios... 61. Šiuo atveju nesant pagrindo tenkinti pareiškėjo S. J. prašymą dėl... 62. Vadovaudamasi LR CPK 293 str.1d.3 p.,448 ,578 str. teismas... 63. Civilinę bylą dalyje pagal V. M. pareiškimą dėl prašymų atkurti... 64. Pareiškėjo V. M. pareiškimą dalyje dėl juridinę reikšmę turinčių... 65. Pareiškėjo S. J. pareiškimą,kuriuo jis prašo pripažinti,jog prašymo... 66. šiuos terminų atnaujinti , bei juridinę reikšmę turinčių faktų... 67. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...