Byla 3K-3-510/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas) ir Prano Žeimio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų I. D. , E. S. , A. S. ir G. A. B. prašymą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutarties išaiškinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. D. , E. S. , A. S. ir G. A. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir praleisto termino atnaujinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 16 d. nutartį bei priėmė naują sprendimą - atmetė pareiškėjų I. D. , E. S. , A. S. ir G. A. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

52007 m. gegužės 9 d. pareiškėjai I. D. , E. S. , A. S. ir G. A. B. pateikė prašymą išaiškinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartį, kad bylą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų dalys dėl praleisto termino pateikti A. S. nuosavybės teisę į 14,36 ha žemės ( - ) patvirtinančius dokumentus atnaujinimo paliktos nepakeistos; o taip pat kad šia nutartimi atmestas pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog A. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 14,36 ha žemės( - ), įgytą iš brolio K. S. dovanojimo sutarties pagrindu, nustatymo. Pareiškime argumentuojama, kad kasacinis teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutartyje nurodė, jog pareiškėjų nurodytos termino praleidimo priežastys, kurias vertino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ir padarė atitinkamas išvadas, yra bylos faktai, dėl kurių kasacinis teismas neturi pagrindo pasisakyti (CPK 353 straipsnis). Dėl to, pareiškėjų nuomone, žemesniosios instancijos teismų sprendimų dalys dėl praleisto termino atnaujinimo nepanaikintos. Šiuo metu pareiškėjai, gavę papildomų įrodymų, padavė teismui naują pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Iškeltoje civilinėje byloje taip pat bus aktualus klausimas dėl praleisto termino pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus atnaujinimo. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą aplinkybės, nustatytos šioje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, neįrodinėtinos naujai užvestoje civilinėje byloje. Dėl to yra svarbu nustatyti, ar kasacinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi yra panaikintos bylą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų dalys dėl praleisto termino pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus atnaujinimo.

6Be to, kasacinis teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutartyje atmetė pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Naujai užvestoje civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog A. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė žemę, nustatymo atmestas kasacinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi. Pareiškėjų nuomone, kasacinis teismas sprendė tik dėl fakto, kad A. S. iki nacionalizacijos valdė žemę nuosavybės teise dovanojimo sutarties pagrindu, nustatymo. Dėl to kasacinis teismas turėtų išaiškinti, kad 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi buvo atmestas pareiškėjų prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog A. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 14,36 ha žemės( - ), įgytą pagal dovanojimo sutartį iš brolio K. S.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8CPK 278 straipsnyje nustatyta galimybė išaiškinti vykdytiną teismo procesinį sprendimą, jeigu jis yra neaiškus. Procesiniu sprendimu (toliau - sprendimas) laikoma ir kasacinio teismo nutartis, kuri priimama šiam teismui išnagrinėjus bylą kasacine tvarka (CPK 359, 361 straipsniai). Paprastai problemos dėl neaiškumo gali kilti sprendimo vykdymo stadijoje, nes jo pagrindu išduodamame vykdomajame rašte pažodžiui nurodoma sprendimo rezoliucinė dalis (CPK 648 straipsnio 1 dalis 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. v. M. D. , bylos Nr. 3K-3-144/2001). Tačiau teismo sprendimo aiškinimo klausimas gali kilti ir dėl sprendimo motyvų neaiškumo (CPK komentaras. Justitia, Vilnius, 2005, p. 199-200).

9Pagal Lietuvos Aukščiausiajame Teisme 2007 m. gegužės 9 d. priimto pareiškėjų prašymo argumentus, jiems nepakankamai aiškūs kasacinio teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarties motyvai dėl procesinio termino atnaujinimo ir dėl bylos išnagrinėjimo ribų. Dėl šių argumentų kolegija pasisako.

10Visų pirma, kolegija akcentuoja tai, kad kiekvienas teismo sprendimas yra suprantamas kaip vientisas, bendrą visumą sudarantis dokumentas, todėl teisiškai yra reikšmingi visi jo sudėtinėse dalyse nurodomi argumentai, o sprendimo rezoliucinė dalis grindžiama motyvuojamąja dalimi (CPK 270, 331, 361 straipsniai).

11Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai šioje byloje pripažino, kad terminą pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus pareiškėjai praleido dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujino. Kasacinis teismas 2006 m. lapkričio 13 d. nutartyje šios teismų išvados nepaneigė – nurodė, kad teismų nustatytos ir vertintos termino praleidimo priežastys yra bylos faktai, dėl kurių kasacinis teismas neturi pagrindo pasisakyti (CPK 353 straipsnis). Vadinasi, šią bylą nagrinėjusių teismų išvada nebuvo koreguojama ir liko tokia, kaip teismai nusprendė – pareiškėjams atnaujintas praleistas terminas pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, nes jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Kolegija 2006 m. lapkričio 13 d. nutarties rezoliucinėje dalyje paneigė tik bylą nagrinėjusių teismų išvadą juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo klausimu – pripažino, kad ši išvada nepagrįsta įrodymais. Nors kolegija nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė, kokiu faktiniu pagrindu atmeta pareiškėjų argumentus nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą tęstinumo klausimu, tačiau nutarties motyvuojamojoje dalyje, kuri, minėta, yra sudėtinė nutarties dalis, aiškiai nurodė, kad byloje nagrinėjamas pareiškimas analizuojant tik pareiškėjų nurodytą nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, t. y. kad pareiškėjų tėvas A. S. iki žemės nacionalizacijos dovanojimo sandorio pagrindu įgijo ir valdė žemės sklypą. Kolegija konstatavo, kad teismų išvados dėl žemės sklypo įgijimo dovanojimo sandorio pagrindu ir jo priklausomybės nuosavybės teise iki žemės nacionalizacijos pareiškėjų tėvui iš esmės yra pagrįstos prielaidomis, nepatvirtintomis byloje esančiais įrodymais. Vadinasi, pareiškimas išnagrinėtoje byloje nebuvo grindžiamas ir nagrinėtas kitais galimais nuosavybės teisės atsiradimo pagrindais, o tai neužkerta kelio kitoje civilinėje byloje įrodinėti nuosavybės teisių tęstinumą kitais juridiniais pagrindais.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 278 straipsniu, 340 straipsnio 5 dalimi, 361 straipsniu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13išaiškinti, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi nebuvo panaikinta Kauno rajono apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 8 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 16 d. nutarties dalys, kuriomis pareiškėjams atnaujintas praleistas terminas pateikti Kauno apskrities viršininko administracijai nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus;

14išaiškinti, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartimi buvo išnagrinėtas ir atmestas pareiškėjų pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jų tėvas A. S. iki žemės nacionalizacijos iš brolio K. S. dovanojimo sandorio pagrindu įgijo ir valdė 14,36 ha žemės sklypą( - ).

15Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai