Byla 2S-227-159/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Algirdo Gailiūno, Broniaus Valiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Urbo slėnis“ atstovo advokato Virgilijaus Kaupo ir Neringos miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-12-14 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-10147-512/2006 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos miesto savivaldybei, R. S., uždarajai akcinei bendrovei „Urbo slėnis“, tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamentui ir Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl administracinio teisės akto pripažinimo negaliojančiu ir sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2006-12-14 nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – kol civilinė byla bus išnagrinėta, uždraudė atsakovei Neringos miesto savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadus bei statybos leidimus pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai (b.l. 33).

3Dėl minėtos nutarties atsakovės UAB „Urbo slėnis“ atstovas adv. V. Kaupas 2006-12-28 padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį panaikinti ir išsprendus klausimą iš esmės ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Apeliantas nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes teismas nenurodė motyvo, kodėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas vienintelis argumentas, jog nesiėmus šio draudimo ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti visai nebeįmanomas – pradėti statybos darbai apsunkintų sklypų grąžinimą į ankstesnę padėtį. Tačiau ieškovas nereiškia reikalavimo grąžinti sklypus į ankstesnę padėtį, todėl prašoma laikinoji apsaugos priemonė nesusijusi su ieškinio reikalavimais ir teismas neturėjo jos taikyti. Taip pat neaišku, kodėl klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręstas nepranešus atsakovams (b.l. 41-42).

4Atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties 2006-12-29 padavė atsakovas Neringos miesto savivaldybės meras. Apeliantas prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje neargumentuota, kodėl nukrypta nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2004-05-27 nutartimi suformuoto precedento, neįvertintos prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytos aplinkybės, šio prašymo pagrįstumas bei motyvuotumas, ar toks prašymas atitinka laikinųjų apsaugos instituto tikslus, ar juo nesiekiama nepagrįstai apriboti priešingos šalies teises ir teisėtus interesus, ar prašymą pateikianti šalis elgiasi sąžiningai bei vykdo kooperavimosi pareigą. Teismas neišaiškino, jog šis nukrypimas objektyviai būtinas, pagrįstas ir pateisinamas, todėl pažeistos LR Konstitucijos nuostatos dėl teismingumo vykdymo bei konstituciniai teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės principai. Ieškinys pareikštas bei laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos praėjus daugiau nei ketveriems metams po ginčijamų administracinių aktų priėmimo dienos, t.y. praleidus LR ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą vieno mėnesio terminą administraciniams aktams apskųsti. Ieškovas šio termino atnaujinti neprašė. Teismas taip pat nemotyvavo, kodėl sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešta atsakovams (b.l. 44-47).

5Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras su atskiruoju skundu nesutinka bei prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad terminas kreiptis su ieškiniu dėl administracinių aktų nėra praleistas, kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo rekomendacijose yra nurodyta, jog vieno mėnesio terminas, per kurį prokuroras gindamas viešąjį interesą gali kreiptis į teismą su prašymu panaikinti sprendimą, skaičiuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą. Pakankami duomenys šios bylos atveju prokuratūrai iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos buvo pateikti 2006-09-11, ieškinys teismui pateiktas 2006-10-11, todėl terminas nėra praleistas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių bei nesustabdžius ginčijamų administracinių aktų galiojimo, būsimo teismo sprendimas tikrai pasunkėtų, kadangi vykstant statybos darbams itin vertingoje saugomoje teritorijoje – Kuršių nerijos nacionaliniame parke, įrašytame į pasaulio paveldo objektų sąrašą, gali būti padaryta žala unikaliam kraštovaizdžiui, gamtinei aplinkai, o atliktų statybos darbų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais (b.l. 55-58).

6Atsiliepimą į atsakovo Neringos miesto savivaldybės mero atskirąjį skundą pateikė trečiasis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Trečiasis asmuo su atskiruoju skundu nesutinka bei prašo jį atmesti. Nurodo, kad teismas teisingai įvertino visumą byloje esančių aplinkybių ir laikinąsias apsaugos priemones taikė pagrįstai (b.l. 61).

7Atskirieji skundai netenkintini.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras pareiškė ieškinį, kuriuo siekia pripažinti negaliojančiais savivaldos institucijų administracinius teisės aktus, kurie prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Ieškovas nurodė, jog siekia apginti viešąjį interesą ir sustabdyti imperatyvioms įstatymų normoms prieštaraujančių sandorių pagrindu Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje vykdomas neteisėtas statybas, kurios nesuderinamos su nacionalinio parko steigimo tikslais ir gyventojų interesais. Atsakovai UAB „Urbo slėnis“ ir Neringos miesto savivaldybės meras nesutinka su ieškovo prašymu taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis – draudimu atsakovei Neringos miesto savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadus bei statybos leidimus pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai. Nurodo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas, nepagrįstai apribotos atsakovų teisės ir teisėti interesai, taip pat atsakovams nesuprantama, kodėl klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo sprendžiamas jiems nepranešus. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliantų motyvais. Remiantis LR CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t.y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Teismas, parinkdamas laikinąsias apsaugos priemones, turi taikyti mažiausiai šalies veiklą varžančias laikinąsias apsaugos priemones. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, įstatymų nustatyta tvarka laikinai suvaržant kitos šalies teises, turi būti siekiama tinkamai apginti besikreipiančios į teismą šalies teises. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, jų mastas turi atitikti ieškinio reikalavimus. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo, būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomas – vykstant statybos darbams itin vertingoje saugomoje teritorijoje gali būti padaryta žala unikaliam kraštovaizdžiui, gamtinei aplinkai ir atliktų statybų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų susijęs su sudėtingais technologiniais procesais.

9Nepagrįstas Neringos miesto savivaldybės mero argumentas, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones nukrypta nuo vieningos teismų praktikos. Priešingai, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismai nekartą yra pasisakę, jog šios priemonės yra taikomos pagrįstai, net jei glaustai motyvuojant, tačiau kai remiantis visos bylos medžiagos pagrindu pripažįstama būtinybė užkirsti kelią galimai neteisėtiems veiksmams itin saugomose teritorijose, jei teismo sprendimu skundžiamas administracinis aktas bei su juo susijusi infrastruktūros sutartis būtų pripažinti neteisėtais ir naikintinais.

10Apeliantų argumentai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė be pagrindo, jų taikymo nemotyvavo, apie klausimo nagrinėjimą nepranešė atsakovams, yra nepagrįsti, kadangi nutartyje yra nurodyta, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Teismui suteikta teisė tokiais atvejais apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą nepranešti atsakovui (LR CPK 148 str. 1 d.). Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai motyvavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą nutartį, nes, remiantis LR CPK 329 straipsnio pirmąja dalimi, panaikinti teismo sprendimą (nutartį) dėl proceso teisės normų pažeidimo galima tik tuomet, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Nutartis iš esmės yra teisėta ir pagrįsta, todėl negali būti panaikinta vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

11Teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto Neringos miesto savivaldybės mero atskirojo skundo motyvo dėl praleisto administracinio teisės akto apskundimo termino, kadangi šis klausimas nebuvo nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme ir negali būti atskirojo skundo objektas.

12Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija turi pagrindą manyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą ir uždraudė atsakovei Neringos miesto savivaldybei išduoti projektavimo sąlygų sąvadus bei statybos leidimus pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijai. Apeliantų atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-12-14 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai