Byla 2A-1917-603/2013
Dėl nuosavybės teisių gynimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Andžej Maciejevski, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto I. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės N. B. ieškinį atsakovui I. L., tretiesiems asmenims Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, sodininkų bendrijos „Sodininkas“ dėl nuosavybės teisių gynimo,

Nustatė

2ieškovė N. B. (toliau – ieškovė) ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovą I. L. (toliau – atsakovas) perstatyti jam priklausančius statinius laikantis rekonstrukcijos projekto sąlygų ir trijų metrų atstumo nuo ieškovės sklypo ribos. Nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas Nr. 3, esantis sodininkų bendrijoje (duomenys neskelbtini) (toliau - žemės sklypas Nr. 3), o atsakovui priklauso žemės sklypas Nr. 4, esantis toje pačioje sodininkų bendrijoje (toliau – žemės sklypas Nr. 4). Atsakovas, pažeisdamas sodo namo rekonstrukcijos projektą, pastatė sodo namą ant ieškovės žemės sklypo ribos, nesilaikydamas trijų metrų atstumo. Atsakovas nesutinka geruoju perstatyti ar nugriauti žemės sklype Nr. 4 esančius statinius pagal jam išduotą rekonstrukcijos projektą.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad nesutarimai su ieškove prasidėjo 2009 metais, po to, kai ji išardė atsakovo sklype plytelėmis išklotą takelį, pareikšdama, kad jai trūksta žemės, nes atsakovo sodo namo rekonstrukcija atlikta nesilaikant rekonstrukcijos projekto. Ieškovei priklausančio žemės sklypo riba buvo pažymėta laikantis atstumo nuo atsakovui priklausančio ir tuo metu jau pastatyto sodo namo.

4Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodė, kad neturi duomenų apie tai, jog atsakovas sodo namą pasistatė savavališkai. Ieškovės sklypas yra suformuotas atliekant tiksliuosius kadastrinius matavimus. Žemės sklypo pagrindinė riba, nuo kurios skaičiuojamas atstumas iki atsakovui priklausančių statinių nebesikeis. Kadangi žemės sklypo ribos galutinėmis tampa atlikus tiksliuosius matavimus ir juos užregistravus Nekilnojamojo turto registre, atsakovui priklausantis žemės sklypas Nr. 4 suformuotas atlikus tik preliminarius matavimus, todėl sklypo ribos nėra galutinės, jos gali keistis, atlikus tiksliuosius matavimus. Nesikeis tik pagrindinė riba, nuo kurios ir skaičiuojamas atstumas nuo ieškovės žemės sklypo Nr. 3 ribos iki atsakovui priklausančių statinių. Iš pateiktos medžiagos negalima nustatyti koks tiksliai atstumas yra nuo ieškovės žemės sklypo ribos iki ginčo statinių, nes tam turi būti atlikta geodezinė kontrolinė nuotrauka. Kol nėra nustatytas tikslus atstumas, ieškovės teiginiai, jog rekonstruoti pastatai yra pastatyti nesilaikant trijų metrų atstumo, nėra pagrįsti.

5Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo tretysis asmuo sodininkų bendrija „Sodininkas“ nurodė, kad atsakovas pažeidė bendrijos generalinį planą, pasididindamas savo žemės sklypo ribas ir pastatydamas ne pagal rekonstrukcijos projektą statinius, nes dalis ginčytinų statytinių pastatyta ant ieškovei priklausančio žemės sklypo ribos.

6Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino, kad atsakovo sodo namelio laiptinė, žemės sklype Nr. 4, esančiame sodininkų bendrijoje (duomenys neskelbtini), pastatyta pažeidžiant projekto reikalavimus, pažeidžia ieškovės teises ir turi būti pašalinta per 1 metus nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos; kitą ieškinio dalį atmetė; atitinkamai paskirstė tarp šalių bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovė žemės sklypą Nr. 3 įsigijo 1996-04-24 dovanojimo sutarties pagrindu. 2010-11-17 įregistruoti ieškovės sklypo Nr. 3 kadastriniai matavimai, o tai rodo, kad ieškovės žemės sklypo Nr. 3 ribos yra nustatytos tiksliai. Atsakovui priklauso 0,536 ha žemės sklypas Nr. 4. Teismas iš byloje esančių įrodymų padarė išvadą, kad atsakovas laiptinę pastatė priešingoje pusėje nei nurodyta projekto plane ir tokiu būdu pažeidė ieškovės interesus. Atsakovo žemės sklypo ribos nėra galutinės. Teismas konstatavo, jog nėra duomenų, kad atsakovo sodo namas būtų pastatytas savavališkai. Teismas taip pat neturi duomenų, kad atsakovo sklype yra kitų savavališkos statybos statinių. Nesant aiškių sklypo ribų nėra galimybės nustatyti, kad atsakovas kitus pastatus pastatė pažeisdamas ieškovės teises. Teismo vertinimu, atsakovas neįrodė, kad sodo namo laiptai pastatyti ne ant ieškovės žemės sklypo Nr. 3.

7Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 120 d. sprendimą dalyje, kuria patenkinti ieškovės reikalavimai panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad teismas nusprendė dėl sodo namelio laiptinės pastatymo, nors ieškovė prašė įpareigoti perstatyti visus statinius, todėl teismas išėjo už ieškinio reikalavimo ribų. Byloje yra ieškovės tėvo, buvusio žemės sklypo Nr. 3 savininko sutikimas dėl sodo namo rekonstrukcijos. 1986-07-23 aktas valstybiniam kolektyviniam sodo namelio priėmimui patvirtina, jog sodo namas priimtas eksploatacijon konstatuojant neesminius nukrypimus nuo projekto. Ieškovė neturi teisės reikšti pretenzijų dėl sodo namelio, nes tokių pretenzijų nereiškė buvęs žemė sklypo Nr. 3 savininkas. Teismas neatsižvelgė į atsakovo prašymą ieškovės reikalavimams taikyti senatį.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimai buvo tikslinami ir prašoma įpareigoti atsakovą perstatyti laiptinę pagal rekonstrukcijos projektą. Ieškovės tėvas sutikimą davė rekonstrukcijai pagal projektą, sutikimo nekrypti nuo projekto nedavė. Atsakovo laiptinė žemės sklype Nr. 3 pastatyta žymiai vėliau, nei atliktas rekonstrukcijos projektas. Atlikus ieškovei priklausančio žemės sklypo Nr. 3 tiksliuosius matavimus, kurių atsakovas neginčijo, matyti, kad jo sodo namo laiptinė yra ieškovės žemės sklype Nr. 3. Jeigu atsakovas šią laiptinę būtų pastatęs pagal rekonstrukcijos projektą, t.y. priešingoje sodo namelio pusėje, tarp šalių ginčas nebūtų kilęs.

9Atsiliepimo į apeliacinį skundą tretieji asmenys nepateikė.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). CPK įtvirtintas apeliacinis procesas nėra laikomas pirmosios instancijos teismo proceso tęsiniu, aukštesnės instancijos teismas nenagrinėja bylos pakartotinai, o tikrina, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą nepadarė klaidų.

12Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

13Nagrinėjamu atveju atsakovas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kurioje teismas konstatavo, kad atsakovo sodo namelio laiptinė žemės sklype Nr. 4, esančiame sodininkų bendrijoje „Sodininkas“, Žaliakalnio g., Vilniuje, pastatyta pažeidžiant projekto reikalavimus, pažeidžia ieškovės teises ir turi būti pašalinta per 1 metus nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė pareiškė negatorinį reikalavimą, prašydama teismo įpareigoti atsakovą pašalinti ne pagal rekonstrukcijos projektą pastatytą, į ieškovės žemės sklypą įsiterpusią atsakovo sodo namo laiptinę (b.l. 2, 109). Negatorinį reikalavimą gali reikšti daikto savininkas, prašantis apginti pažeistas jo teises (CK 4.98 straipsnis), toks reikalavimas gali apjungti ir įpareigojimą nutraukti pažeidimą, ir nurodymą atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo mėn. 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006). Negatoriniams reikalavimams netaikoma ieškinio senatis, nes teisės pažeidimai yra tęstinio pobūdžio (CK 1.127 straipsnio 5 dalis), todėl atsakovo prašymas taikyti ieškinio senaties terminą negali būti tenkinamas.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra besiribojančių žemės sklypų sodininkų bendrijoje savininkai. Ieškovei nuosavybės teise priklauso žemės sklypas Nr. 3, kurį ieškovė nuosavybės teise įgijo įsigijo 1996-04-24 dovanojimo sutarties pagrindu. Atsakovui nuosavybės teise priklauso nuo ieškovės pietų pusėje esantis žemės sklypas Nr. 4 su jame esančiu sodo pastatu 1S1/p, pastatytu 1970 m. (b.l. 59), nuosavybės įgijimo pagrindas – 2010-10-07 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas. Atsakovui 1985-06-03 buvo išduotas statybos leidimas Nr. 162, galiojęs iki 1987-06-03, sodo namelio rekonstrukcijai: 1103 kv.m. esamas plotas; 1360 kv.m. pristatomas plotas; iš viso 2463 kv.m. (b.l. 162); taip pat 1986-06-19 išduotas statybos leidimas Nr. 319, galiojęs iki 1988-06-19, sodo namelio rekonstrukcijai: mansardai (b.l. 161). 1986-07-23 aktas valstybiniam kolektyvinio sodo namelio priėmimui tvirtina, kad pagal 1986-06-19 statybos leidimą Nr. 319 valstybine komisija nutarė priimti statinį - atsakovo sodo namelį eksploatacijon, esant neesminiams nukrypimams nuo patvirtinto projekto (b.l. 26).

15Iš byloje esančio 1986-06-11 rekonstrukcijos projekto situacijos plano matyti, kad nuo atsakovo sodo namelio šiaurės fasado iki ieškovės žemės sklypo Nr. 3 ribos yra 1 metro atstumas, o tai reiškia, kad leidimas suteiktas ginčo statiniui statyti nuo gretimo žemės sklypo Nr. 3 ribos apie 1 metrą (b.l. 19, 47).

16Byloje esantys įrodymai liudija, kad atsakovas, pažeisdamas rekonstrukcijos projektą, perkėlė sodo namelio laiptinę į priešingą statinio pusę, nei numatyta rekonstrukcijos projekte, t.y. sodo pastato šiaurinėje fasado dalyje pristatė rekonstrukcijos projekte nenumatytus laiptus, kurie įsiterpia į ieškovės žemės sklypą Nr. 3. Ši pirmosios instancijos išvada pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais - rekonstrukcijos projektu (b.l. 18-21, 147), geodezine kontroline nuotrauka, (b.l. 76) ir ieškovės N. B., liudytojų V. L., V. L. teismo posėdyje duotais parodymais (b.l. 109, 114, 170). Trečiojo asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovo paaiškinimais, atsakovo sodo namelis pastatytas ne pagal rekonstrukcijos planą, statinio laiptai yra kitoje pusėje, t.y. į ieškovės žemės sklypo Nr. 3 pusę, negu jie turėtų būti (b.l. 112).

17Atsakovas skunde apeliuoja į tai, kad ieškovė dėl atsakovo sodo namelio rekonstrukcijos neturi teisės reikšti pretenzijų, nes tokių pretenzijų nereiškė buvęs žemės sklypo Nr. 3 savininkas, kuris 1985-05-30 sutiko su sodo namelio rekonstrukcija. Šio sutikimo turinys tvirtina, buvęs žemės sklypo Nr. 3 savininkas davė sutikimą sodo namelio rekonstrukcijai pagal projektinę dokumentaciją (b.l. 31), t.y. sutikimą konkretiems statybos darbams atlikti. Atsakovas rekonstrukcijos projekto nesilaikė, sodo namo šiaurinėje fasado dalyje įrengė projekte nenumatytą laiptinę, dėl kurios įrengimo neišlaikytas 1 metro atstumo iki ieškovės žemė sklypo Nr. 3 ribos, atsakovo laiptai įsiterpia į ieškovės žemės sklypą, o tai sudaro pagrindą pripažinti atsakovo veiksmus įrengiant minėtą laiptinę ir nukrypstant nuo suderinto rekonstrukcijos projekto sprendinių neteisėtais. Atsakovas neįrodė, kad iki ieškovės žemės sklypo kadastrinių matavimų, jo savavališkai prie šiaurinio sodo namo fasado pristatyta laiptinė nebuvo įsiterpusi į kaimyninį žemė sklypą Nr. 3 bei, kad nuo minėtos atsakovo sodo statinio dalies buvo išlaikytas rekonstrukcijos plane nurodytas 1 metro atstumas iki ieškovės sklypo ribos (CPK 178 straipsnis).

18Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad jeigu ankstesnis žemės sklypo Nr. 3 savininkas nereiškė atsakovui pretenzijų dėl rekonstrukcijos projekte nenumatytos laiptinės įrengimo, tokių pretenzijų negali reikšti ir ieškovė, nes ankstesnis savininkas galėjo remtis geros tarpusavio kaimynystės santykiais ar kitais motyvais nereikšti pretenzijų atsakovui, tačiau tai savaime nesukuria jokių teisinių padarinių nei buvusiam, nei esamam savininkui. Pagal CK 4.48 straipsnio 2 dalį, perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato ko kita. Ši nuostata reiškia, kad įgijėjas tretiesiems asmenims gali reikšti visus reikalavimus, kuriuos turėjo teisę reikšti buvęs turto savininkas, net jeigu pastarasis buvo pasyvus ir susilaikė nuo pretenzijų reiškimo.

19Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo procesinį sprendimą keisti arba panaikinti, todėl apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Atmetus apeliacinį skundą, apeliantui nepriteistinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovei iš atsakovo priteistinos 500,00 Lt advokato pagalbos rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą išlaidos (CPK 93, 98 straipsniai).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš atsakovo I. L. (asmens kodas ( - ) ieškovės N. B. ( - ) naudai 500,00 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovė N. B. (toliau – ieškovė) ieškiniu kreipėsi į teismą,... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 4. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir... 5. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo tretysis asmuo sodininkų bendrija... 6. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu... 7. Apeliaciniame skunde atsakovas prašė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašė apeliacinį skundą... 9. Atsiliepimo į apeliacinį skundą tretieji asmenys nepateikė.... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 12. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo... 13. Nagrinėjamu atveju atsakovas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kurioje... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra besiribojančių... 15. Iš byloje esančio 1986-06-11 rekonstrukcijos projekto situacijos plano... 16. Byloje esantys įrodymai liudija, kad atsakovas, pažeisdamas rekonstrukcijos... 17. Atsakovas skunde apeliuoja į tai, kad ieškovė dėl atsakovo sodo namelio... 18. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad jeigu... 19. Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 20. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantui nepriteistinos apeliacinės instancijos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 22. Vilniaus miesto Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d.... 23. Priteisti iš atsakovo I. L. (asmens kodas ( - ) ieškovės N. B. ( - ) naudai...