Byla e2A-36-790/2019
Dėl vekselio laiduotojo prievolės negaliojimo, byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja D. K

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovams K. K. ir notarei D. J. dėl vekselio laiduotojo prievolės negaliojimo, byloje trečiuoju asmeniu dalyvauja D. K..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams K. K. ir notarei D. J., kuriame prašė pripažinti negaliojančia ieškovės J. K. laiduotojo prievolę pagal 2009 m. gegužės 26 d. neprotestuotiną paprastąjį vekselį ir notarės D. J. 2010 m. rugpjūčio 23 d. vykdomojo įrašo Nr. DJ-5001 dalį dėl piniginių lėšų išieškojimo iš laiduotojos J. K..

82.

9Ieškovė J. K. (toliau – ir ieškovė) nurodė, kad ji ir trečiasis asmuo D. K. (toliau – ir trečiasis asmuo) ginčo sandorio dėl vekselio laidavimo sudarymo metu buvo sutuoktiniai, tačiau 2013 m. jų santuoka buvo nutraukta. Ieškovė trečiajam asmeniui 2007 m. gegužės 21 d. išdavė įgaliojimą (toliau – ir įgaliojimas), tačiau įgaliojime nebuvo numatyta įgaliotinio teisė ieškovės vardu prisiimti su laidavimu susijusias prievoles, įskaitant ir vekselio laidavimą. Nepaisant to, šio įgaliojimo pagrindu trečiasis asmuo 2009 m. gegužės 26 d. pasirašė ieškovės vardu laidavimą pagal neprotestuotiną paprastąjį vekselį. Vekselį išdavė trečiasis asmuo atsakovui K. K. (toliau – atsakovas), įsipareigodamas iki 2010 m. liepos 30 d. sumokėti atsakovui K. K. grynaisiais pinigais 101 367,01 Eur. Trečiojo asmens įsipareigojimai pagal vekselį yra susiję su jo asmeninėmis prievolėmis. Atsakovė notarė D. J. (toliau – ir notarė) 2010 m. rugpjūčio 23 d. atliko vykdomąjį įrašą dėl skolos pagal nurodytą vekselį solidariai iš trečiojo asmens ir ieškovės išieškojimo.

103.

11Ieškovės įsitikinimu, laidavimo pagal vekselį sandoris negalioja, nes trečiajam asmeniui išduotame įgaliojime nebuvo numatyta atstovo teisė atstovaujamosios vardu pasirašyti vekselius ir (ar) pagal juos laiduoti. Be to, laidavimo sandoris sudarytas esant interesų konfliktui, įtvirtintam tiek Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.134 straipsnio 1 dalyje (pažeidus draudimą atstovui atstovaujamojo vardu sudaryti sandorius su pačiu savimi), tiek ir CK 2.135 straipsnio 1 dalyje. Notarės išduotas vykdomasis įrašas turi būti pripažintas negaliojančiu ne tik dėl laidavimo pagal vekselį negaliojimo, bet ir dėl to, kad ieškovė niekada nebuvo informuota apie tai, jog vekselis nebuvo apmokėtas.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 16 d. papildomu sprendimu priteisė atsakovui K. K. iš ieškovės 750 Eur bylinėjimosi išlaidų.

165.

17Teismas, analizuodamas ieškovės trečiajam asmeniui 2007 m. gegužės 21 d. išduoto įgaliojimo turinį, nustatė, kad įgaliojime buvo nustatyta teisė įgaliotiniui savo nuožiūra laiduoti už ieškovės ir (arba) įgaliotinio, trečiojo asmens, prievolių įvykdymą bet kuriuo ieškovei nuosavybės teisėmis priklausančiu turtu, pinigais, lėšomis bankų sąskaitose, vertybiniais popieriais ir kitu turtu. Teismas pažymėjo, kad vekselis yra viena iš skolininko prievolės kreditoriui formų, todėl įgaliojime įrašius įgaliotiniui suteiktą teisę – laiduoti už įgaliotinio prievolių įvykdymą – ši sąvoka apima ir vekselį. Teismo nuomone, reikalauti, kad įgaliojime būtų išvardyti visi galimi prievolinių įsipareigojimų atvejai, nėra pagrindo. Sąvoka „įgalioju sutuoktinį D. K. laiduoti už įgaliotinio D. K. prievolių įvykdymą“ suteikė įgaliotiniui teisę pasirašyti už laiduotoją – ieškovę pagal šį įgaliojimą. Notarė pagal pateiktą 2007 m. gegužės 21 d. įgaliojimą turėjo pagrindą spręsti, kad vekselyje, išduotame 2009 m. gegužės 26 d. K. K. vekselio davėjo D. K., už laiduotoją J. K. turėjo teisę pasirašyti tuometinis jos sutuoktinis D. K..

186.

19Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad aplinkybė, jog trečiasis asmuo nepranešė ieškovei apie prisiimtus skolinius įsipareigojimus, už kuriuos laidavo ieškovė, nesudaro pagrindo pripažinti laidavimo prievolę negaliojančia. Tai, kad gautą skolos sumą trečiasis asmuo panaudojo ne šeimos interesais, yra pagrindas ieškovei reikalauti sumokėtos sumos kreditoriui iš trečiojo asmens. Tačiau pripažinus, kad trečiasis asmuo galėjo pasirašyti už ieškovę kaip laiduotoją išduotame vekselyje, jos, kaip laiduotojos, pareigos solidariai su trečiuoju asmeniu grąžinti skolą pagal vekselį nepanaikina.

207.

21Teismo sprendime, kuriuo buvo nutraukta ieškovės ir trečiojo asmens santuoka, nebuvo nurodyti sutuoktinių įsipareigojimai pagal vekselį atsakovui. Tačiau pareigą nurodyti šiuos įsipareigojimus turėjo trečiasis asmuo, pasirašęs vekselyje. Tokios pareigos nevykdymo neigiamos pasekmės negali kilti vekselio gavėjui. Ta aplinkybė, kad sutuoktiniai nepasidalijo prievolės vienam iš sutuoktinio turimų kreditorių, leidžia spręsti, kad ieškovė apie tokią prievolę nežinojo. Visgi, toks nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės pagal įgaliotinio patvirtintą ieškovės įsipareigojimą laiduoti.

228.

232010 m. rugpjūčio 3 d. atsakovas per Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 47 straipsnio 1 dalyje nustatytą 4 dienų terminą registruota pašto siunta informavo trečiąjį asmenį apie vekselio neapmokėjimą. Tai, kad trečiajam asmeniui duotas ieškovės įgaliojimas galiojo šio informavimo metu, reiškia, jog informuotas buvo ir laiduotojos atstovas. Pačiam įgaliotojui tenka visa atsakomybė ir pareiga prisiimti visas teisines pasekmes, atsiradusias iš trečiųjų asmenų veiksmų su atstovu, sąžiningai įsitikinusiu, jog atstovas, sudaręs sandorį, išlieka įgaliotuoju asmeniu.

249.

25Pareiga informuoti laiduotoją vekselio turėtojui atsiranda pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį. Joje nurodyta, kad laiduotojas ir pagrindinis skolininkas atsako solidariai, tačiau laiduotojo solidarioji pareiga atsiranda tik tuo atveju, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdo prievolės (CK 6.76 straipsnio 1 dalis). Kai vekselis pateikiamas apmokėti jo davėjui, o jis šios pareigos neįvykdo, pareiga apmokėti vekselį atsiranda laiduotojui. Vekselio turėtojas, pateikęs vekselį apmokėti mokėtojui ir šiam jo neapmokėjus, privalo apie neapmokėtą vekselį pranešti laiduotojams, tačiau tokiu atveju neturi pareigos atskirai pateikti vekselį apmokėti laiduotojui. Laiduotojo solidarioji pareiga kyla vekselio mokėtojui neįvykdžius prievolės.

26III.

27Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2810.

29Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3010.1.

31Teismas, turėdamas pareigą ex officio taikyti ginčui išspręsti aktualias teisės normas, neatkreipė dėmesio į byloje nustatytą faktinę aplinkybę, kad 2010 m. rugpjūčio 23 d. vykdomasis įrašas antstoliui priverstinai vykdyti buvo pateiktas praleidus 5 metų senaties terminą, t. y. tik 2017 m. gegužės 10 d. Vien šiuo pagrindu prievolė negalėjo būti palikta galioti, nes dėl praleisto vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti termino atsakovas prarado galimybę reikalauti ieškovę sumokėti vekselio sumą ne ginčo tvarka. Nors šis teisinis argumentas ieškinyje nebuvo pateiktas, tačiau ieškovė ieškinyje nurodė, kada 2010 m. rugpjūčio 23 d. atliktas vykdomasis įrašas buvo pateiktas ir priimtas priverstinai įvykdyti. Teismas pats šią ieškovės nurodytą aplinkybę sprendime privalėjo teisiškai kvalifikuoti, t. y. pripažinti, kad prievolė sumokėti vekselio sumą pagal vykdomąjį įrašą ieškovei negali kilti.

3210.2.

33Teismas netinkamai vertino ieškovės išduoto įgaliojimo apimtį, įgaliotinio veiksmų turinį, dėl to nepagrįstai išplėtė įgaliotiniui suteiktų teisių ribas. Įgaliojimas nesuteikė teisės ieškovės sutuoktiniui pasirašyti vekselio laidavimą.

3410.3.

35Byloje nėra ginčo dėl to, kad įgaliojime nebuvo nurodyta tuometinio ieškovės sutuoktinio teisė laiduoti pagal vekselį. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime privalėjo įvertinti, ar toks veiksmas (laidavimas pagal vekselį) atitiko CK 2.137 straipsnio 2 dalyje nustatytą taisyklę, pagal kurią neapibrėžto atstovavimo atveju atstovui yra suteikiama teisė atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. Tokio vertinimo sprendime nėra. Ginčijamas laidavimas CK 2.137 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų imperatyvų neatitinka.

3610.4.

37Teismas neatsižvelgė į ieškovės argumentą, kad vekselio laidavimas yra ypatinga prievolių užtikrinimo priemonė, kuri nėra tolygi paprastam laidavimui. Kitaip nei įprastas laidavimas, laidavimas pagal vekselį yra vienašalis, jo papildomas (šalutinis, lyginant su pagrindine prievole) pobūdis yra santykinis. Kadangi egzistuoja tokie reikšmingi šio laidavimo skirtumai, laidavimo pagal vekselį nenurodymas įgaliojime nebuvo atsitiktinis. Vekselio laidavimo teisinės ypatybės sudarė pagrindą jį vertinti kaip atskirą atvejį, nepatenkantį į įprastas, įgaliojime nurodytas ieškovės tuometinio sutuoktinio diskrecijos ribas. Priešingas aiškinimas neatitiktų ieškovės valios, buvusios įgaliojimo išdavimo metu.

3810.5.

39Laidavimas pagal vekselį yra susijęs išimtinai su trečiojo asmens asmeninėmis prievolėmis. Ši aplinkybė sprendime tinkamai neįvertinta. Buvusio ieškovės sutuoktinio elgesys (laidavimas už savo asmenines prievoles; tokio laidavimo neatskleidimas ieškovei net ir santuokos nutraukimo metu; jokios informacijos nepateikimas gavus pranešimą apie vekselio apmokėjimą) sprendime buvo įvertintas netinkamame kontekste. Šios aplinkybės buvo teisiškai kvalifikuotos kaip reikšmingos ieškovės ir trečiojo asmens tarpusavio teisiniams santykiams šiuo metu. Tačiau iš tikrųjų jos turėjo būti kvalifikuojamos kaip patvirtinančios įgaliotinio veikimą ultra vires, įgaliotinio veikimą interesų konflikto situacijoje ir įgaliotinio sandorio sudarymą su pačiu savimi vekselio pasirašymo metu. Dėl šios priežasties sprendime liko nepasisakyta dėl esminių ieškovės ieškinio argumentų.

4011.

41Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas K. K. prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

4211.1.

43Ginčijamas vykdomasis įrašas buvo išduotas 2010 metais, todėl jam pateikti taikomas 10 metų terminas, kuris nebuvo pažeistas.

4411.2.

45Į bylą buvo pateiktas 2015 m. rugpjūčio 4 d. dalinio atsiskaitymo aktas su ieškovės ir trečiojo asmens parašais, iš kurio matyti, kad ieškovė ir trečiasis asmuo pagal ginčijamą vykdomąjį įrašą skolą pradėjo mokėti dar 2011 m. kovo 24 d. ir mokėjo iki 2014 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) 607 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdomojo dokumento pateikimo senaties terminas nutraukiamas, kai skolininkas iš dalies įvykdo sprendimą. Pagal šio straipsnio 2 dalį senatis po jos nutraukimo prasideda iš naujo, o laikas, praėjęs iki nutraukimo, į naują terminą neįskaičiuojamas. Taigi, net jei senaties terminas pateikti vykdomąjį dokumentą būtų 5 metai, nuo paskutinio mokėjimo iki vykdomojo dokumento pateikimo šis terminas nėra praėjęs.

4611.3.

47Įgaliojimas negali būti laikomas neapibrėžtu. Įgaliojimas buvo konkretus, suteikiantis įgaliotiniui teisę įgaliotojos vardu laiduoti ir pagal vekselius, be to, ne tik dėl asmeninių interesų. Įgaliojimo apimtį teismas išaiškino ne pernelyg plačiai, o tiksliai pagal jo turinį. Ieškovė tik deklaratyviai teigia, kad trečiasis asmuo laidavo už savo asmeninę prievolę, tačiau nepateikia tai patvirtinančių duomenų.

4812.

49Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą notarė nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

5012.1.

51Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ieškovės trečiajam asmeniui išduotame įgaliojime nebuvo apibrėžtos atstovo teisės. Byloje esantis įgaliojimas nustato konkrečias atstovo teises, kai kurias iš jų detalizuojant. Ieškovė suteikė atstovui plačias teisinių veiksmų pasirinkimo teises, nes pastraipos prasideda žodžiais „savo nuožiūra“. Tokios formuluotės negali būti aiškinamos kaip neapibrėžtų atstovo teisių požymis. Priešingai, laisva atstovo pasirinkimo teisė sudaryti visus sandorius, nurodytus įgaliojime, visiškai jų nesiejant su įgaliotojo turto apsauga ar kažkokia nauda jam.

5212.2.

53Tai, kad įgaliojime nėra nurodyta atstovo teisė laiduoti įgaliotojo vardu pagal vekselius, nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, atsižvelgiant į įgaliojime nurodytas atstovo teises „laiduoti bei garantuoti už įgaliotojo ar įgaliotinio D. K., ar bet kurių trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą“, kurios neabejotinai apima teisę laiduoti pagal vekselį.

5412.3.

55Įstatymo leidėjas tiems vykdomiesiems dokumentams, kurie buvo išduoti iki CPK 606 straipsnio 2 dalies pakeitimo, paliko buvusį 10 metų jų pateikimo vykdyti terminą. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ginčijamas vykdomasis įrašas buvo pateiktas vykdyti antstoliui praleidus jo pateikimo vykdyti terminą.

56Teisėjų kolegija

konstatuoja:

57IV.

58Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5913.

60Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

6114.

62Trečiasis asmuo 2009 m. gegužės 26 d. atsakovui išdavė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 350 000 Lt (101 367 Eur) sumai, kurią įsipareigojo sumokėti iki 2010 m. liepos 30 d. Už vekselio davėją (trečiąjį asmenį) laidavo ieškovė. Vekselio laidavime ieškovė pasirašė ne asmeniškai. Tą už ją padarė trečiasis asmuo, veikdamas ieškovės jam 2007 m. gegužės 21 d. išduoto įgaliojimo pagrindu. Ieškovės ieškinio tikslas – pripažinti negaliojančia jos, kaip laiduotojos, prievolę pagal 2009 m. gegužės 26 d. neprotestuotiną paprastąjį vekselį ir vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo pagal nurodytą prievolę. Pirmosios instancijos teismas nurodyto sandorio ir notaro vykdomojo įrašo nepripažino negaliojančiais, su tokia išvada ieškovė apeliaciniame skunde nesutinka.

63Dėl vekselio sumos apmokėjimo užtikrinimo laidavimu

6415.

65Vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam (ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis, 1999 m. kovo 16 d. įstatymo redakcija). ĮPVĮ 32 straipsnis, reglamentuojantis vekselio apmokėjimą, patvirtina, kad yra galimas vekselio laidavimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visos vekselio sumos arba jos dalies apmokėjimas gali būti užtikrintas laidavimu, o 2 dalyje – kad laiduoti gali trečiasis asmuo arba pagal vekselį įsipareigojęs asmuo. Laiduotojas yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laidavo. Laiduotojo įsipareigojimas galioja ir tuomet, kai ta prievolė, už kurią jis laidavo, dėl kurios nors priežasties negalioja, išskyrus vekselio formos trūkumus (ĮPVĮ 34 straipsnio 1–2 dalys).

6616.

67Iš tiesų, laidavimas, įtvirtintas CK, skiriasi nuo vekselio laiduotojo prievolės pagal ĮPVĮ. Remiantis CK įtvirtintu reglamentavimu, laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas pagal CK yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimo pagal CK nuostatas galiojimas (CK 6.76 straipsnio 1–2 dalys). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Laidavimas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė (CK 6.87 straipsnio 1 dalis).

6817.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl laidavimo pagal CK ir vekselio laiduotojo atsakomybės skirtumo. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vekselio laidavimą ir CK reglamentuotą laidavimą vienija ta pati prievolių įvykdymo užtikrinimą apibūdinanti sąvoka, tačiau vekselio laidavimas yra savarankiškas prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo būdas, reglamentuotas ĮPVĮ. Tokią išvadą leidžia daryti tiek skirtinga užtikrinamų prievolių prigimtis, tiek ir užtikrinimo būdą apibrėžianti samprata, pateikta įstatyme. Laidavimas pagal CK, inter alia (be kita ko), yra nustatomas sutartimi ar įstatymu (CK 6.77 straipsnio 1 dalis), o vekselio laidavimo atveju pakanka tik vienašalės laiduotojo valios išraiškos vekselyje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-278/2011).

7018.

71Nagrinėjamo ginčo atveju teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pasirašyti vekselyje gali ne tik vekselį išduodantis asmuo ir laiduotojas asmeniškai, tačiau tą už vekselio davėją ir laiduotoją gali padaryti ir atstovas. Šį argumentą pagrindžia ĮPVĮ 10 straipsnis, kuriame nustatyta, kad asmuo, kuris pasirašo vekselyje kaip kito asmens įgaliotinis, tačiau neturi tam suteiktos teisės, pats įsipareigoja pagal vekselį ir, jei jis vekselį apmoka, įgyja tas pačias teises kaip ir asmuo, už kurį jis tariamai veikė. Tas pačias teises įgyja ir įgaliotinis, viršijęs savo įgalinimus.

7219.

73Laidavimo pagal vekselį sandorio sudarymo metu ieškovė ir trečiasis asmuo buvo sutuoktiniai. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendrosios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2013). Kadangi nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl laidavimo pagal vekselį pripažinimo negaliojančiu, prievolės pagal vekselį rūšis nepatenka į šios bylos nagrinėjimo dalyką. Visgi pati ieškovė bylos nagrinėjimo metu teigė, kad prievolė pagal vekselį yra trečiojo asmens asmeninė prievolė. Ši aplinkybė neleidžia sręsti, kad nagrinėjamu atveju būtų susiklosčiusi situacija, kai ieškovė, būdama bendraskolė pagal vekselio prievolę, už ją dar ir laidavo.

7420.

75Nustačius, kad laidavimas pagal vekselį buvo sudarytas per atstovą, ginčo išsprendimui reikšmingi yra tarp ieškovės ir trečiojo asmens susiklosę atstovavimo teisiniai santykiai. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010).

7621.

77Ieškovės ir trečiojo asmens išorinių atstovavimo santykių išraiška yra ieškovės trečiajam asmeniui 2007 m. gegužės 21 d. išduotas įgaliojimas, kuriame nurodyta jo galiojimo trukmė yra 20 metų. Ieškovės trečiajam asmeniui išduotame įgaliojime yra nurodyti veiksmai, kuriuos gali atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu. Priešingai nei teigia ieškovė, įgaliojime atstovui (trečiajam asmeniui) suteikiamos teisės buvo apibrėžtos, todėl CK 2.137 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad atsakovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai, ginčo atveju netaikytina. Nagrinėjamu atveju svarbu atsakyti į klausimą, ar laidavimo pagal vekselį pasirašymas įėjo į įgaliojimu suteiktų teisių turinį, nes atstovas privalo veikti neperžengdamas jam suteiktų ribų.

7822.

79Ieškovė apeliaciniame skunde neginčija, kad įgaliojime yra nurodyta ją atstovavusio sutuoktinio teisė ieškovės vardu prisiimti įvairias prievoles sudarant sandorius, įskaitant atstovo teisę ieškovės vardu sudaryti laidavimo sandorį, užtikrinant atstovo prievolių įvykdymą. Tačiau ieškovė akcentuoja tai, kad įgaliojime nėra aiškiai įtvirtintos atstovo teisės laiduoti pagal vekselius.

8023.

81CK 1.63 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad vienašaliams sandoriams prievoles ir sutartis reglamentuojančios teisės normos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja įstatymams ir vienašalio sandorio esmei. Aiškinantis sudaryto įgaliojimo esmę ir turinį bei juo siekiamus tikslus, taikytinos CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos ir teismų praktikoje suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

8224.

83Ieškovės trečiajam asmeniui, kuris įgaliojimo išdavimo metu buvo ieškovės sutuoktinis, išduoto įgaliojimo turinys patvirtina, kad ieškovės valia buvo nukreipta į itin plačių įgaliojimų jam suteikimą. Kad įgaliojimu ieškovė trečiajam asmeniui suteikė plačios apimties įgalinimus tvarkant turtinius reikalus, sutinka ir pati ieškovė (žr. ieškovės ieškinio 2 punktą). Įgaliojimas buvo išduotas nustatant tik abstrakčias teises tuo apibrėžiant įgaliotinio veikimo ribas. Ieškovė trečiajam asmeniui leido savo nuožiūra naudotis, valdyti bei disponuoti bet kuriuo ieškovei nuosavybės teise priklausančiu turtu, turtinėmis teisėmis, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinėmis teisėmis, sudaryti visus leidžiamus sandorius, įgaliojime kaip pavyzdžius nurodant tik kai kuriuos iš jų, t. y. pirkimo–pardavimo, mainų, įkeitimo, hipotekos, naudojimosi tvarkos nustatymo, laidavimo, garantijos. Be to, įgaliojime aiškiai įvardyta, kad trečiajam asmeniui savo nuožiūra naudojantis, valdant ir disponuojant atsakovės turtu, turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis leidžiama turtą parduoti, įkeisti užtikrinant ieškovės ir (ar) įgaliotinio ir (ar) bet kurių trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą, skolinti, išnuomoti, apdrausti, perduoti neatlygintinai naudotis, mainyti, laiduoti bei garantuoti už ieškovės ir (ar) įgaliotinio ir (ar) bet kurių trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą ir kt. Ieškovė trečiajam asmeniui taip pat suteikė ir teisę savo nuožiūra jos vardu skolintis pinigus (gauti kreditus), jos vardu sudaryti ir pasirašyti kredito ir paskolos sutartis, įsipareigoti įvykdyti bet kokias prievoles ir jas įvykdyti.

8425.

85Tai, kad ieškovė trečiajam asmeniui reikaluose, kiek jie susiję su turtu, turtinėmis teisėmis ir prisiimamomis prievolėmis, leido veikti savo nuožiūra, neleidžia spręsti, jog įgaliojime nurodyta teisė prisiimti laidavimo prievoles neapima laidavimo pagal vekselį. Įgaliojime aiškiai nurodyta atstovo teisė laiduoti, t. y. užtikrinti prievolių įvykdymą. Laidavimu pagal vekselį taip pat yra užtikrinimas prievolės įvykdymas (žr. šios nutarties 16-17 punktus). Teisės aktuose nėra numatyta reikalavimo, kad tokiais atvejais teisė laiduoti pagal vekselį įgaliotojui turėtų būti aiškiai įvardyta.

8626.

87Nors vekselio laidavimas, skirtingai nei CK įtvirtintas laidavimas, yra savarankiška (ne šalutinė (papildoma)) prievolė (prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo būdas), tačiau įgaliojimu ieškovė suteikė atstovui ne tik teisę laiduoti, bet ir teisę garantuoti už jos ir (ar) atstovo ir (ar) bet kurių kitų trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą. Garantija, kaip vienas iš galimų CK įtvirtintų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, skirtingai nei laidavimas, tačiau tapačiai kaip laidavimas pagal vekselį, yra savarankiška prievolė, palyginti su užtikrinta prievole (CK 6.90 straipsnio 2 dalis). Be to, pagal įgaliojimą atstovas galėjo netgi įkeisti ieškovės turtą, turtines teises, siekiant užtikrinti jos, atstovo ir (ar) trečiųjų asmenų prievolių įvykdymą. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo sutikti su ieškovės apeliacinio skundo argumentu, kad laidavimas pagal vekselį įgaliojime buvo nenurodytas ne atsitiktinai, o būtent dėl jo skirtumų nuo įprasto laidavimo, t. y. dėl to, kad vekselio laidavimas yra vienašalis, savarankiškas prievolės pagal vekselį užtikrinimo būdas. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atstovui įgaliojimu buvo suteikta teisė ieškovės vardu sudaryti visus įstatyme leidžiamus sandorius, išvardijant kai kuriuos iš jų, tačiau neteikiant baigtinio galimų sudaryti sandorių sąrašo. Laidavimas pagal vekselį jo sudarymo metu buvo įtvirtintas ĮPVĮ įstatyme, todėl galimas sudaryti. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime padarytai išvadai, kad ieškovės atstovas (trečiasis asmuo), įgaliojimo pagrindu už ieškovę pasirašydamas vekselio laidavimą, nepažeidė jam įgaliojimu suteiktų teisių.

8827.

89Trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu tvirtino, kad ieškovės neinformavo apie laidavimo pagal vekselį prievolę, t. y. neįvykdė savo pareigos atsiskaityti apie savo veiklą (CK 2.150 straipsnis). Tačiau ši aplinkybė yra susijusi su tarp ieškovės ir trečiojo asmens susiklosčiusiais vidiniais atstovavimo santykiais ir trečiojo asmens atsakomybe už netinkamą atstovo pareigų vykdymą. Ši aplinkybė nedaro laidavimo pagal vekselį negaliojančiu. Priešingu atveju, dėl atstovo pareigų nevykdymo būtų pažeistos atsakovo, kaip kreditoriaus, teisės, kurio nesąžiningumo ieškovė neįrodinėja.

9028.

91Ieškovė taip pat akcentuoja, kad vekselio laidavimas buvo sudarytas egzistuojant interesų konfliktui. Atstovo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu, kada atstovo sudarytas sandoris pažeidžia atstovaujamojo interesus, galimybė nustatyta CK 2.135 straipsnyje. Pagal šios įstatymo nuostatos 1 dalį jeigu atstovas, pažeisdamas suteiktas teises, sudaro atstovaujamojo interesams prieštaraujantį sandorį, toks sandoris atstovaujamojo reikalavimu gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu trečiasis asmuo apie tokį interesų konfliktą žinojo ar turėjo žinoti. Dėl šio straipsnio aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad tam, jog sandoris būtų pripažintas negaliojančiu CK 2.135 straipsnio 1 dalies pagrindu, turi būti konstatuota teisiškai reikšmingų aplinkybių visuma: pirma, atstovo sudaryto sandorio priešingumas atstovaujamojo interesams; antra, atstovo veikimas pažeidžiant suteiktas teises; trečia, trečiojo asmens žinojimas ar turėjimas žinoti apie interesų konfliktą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-614/2008; 2009 m. gruodžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2009).

9229.

93Šioje nutartyje jau buvo konstatuota, kad trečiasis asmuo jam atstovaujamojo (ieškovės) įgaliojimu suteiktų teisių nepažeidė. Trečiasis asmuo buvo įgaliotas sudaryti ieškovės vardu prievolių užtikrinimo sandorius, įskaitant laidavimą pagal vekselį. Tai reiškia, kad neegzistuoja viena iš CK 2.135 straipsnio 1 dalies taikymui būtinų teisiškai reikšmingų aplinkybių (atstovo veikimas pažeidžiant suteiktas teises).

9430.

95Be to, bylos duomenų visuma neleidžia spręsti, kad ginčo sandorio sudarymas neatitiko ieškovės valios ir interesų. Ieškovė ir trečiasis asmuo tiek vekselio ir laidavimo pagal vekselį, tiek notarės vykdomojo įrašo išdavimo metu buvo sutuoktiniai. Pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo paaiškino, kad vekselio išrašymo metu jis užsiėmė verslu, o ieškovė, būdama jo sutuoktine, išdavė įgaliojimą jam veikti, kad „nestrigtų“ verslas. Trečiasis asmuo paaiškino, kad jį ir atsakovą siejo verslo santykiai, vekselio sudarymas buvo susijęs su nekilnojamojo turto pirkimu. Trečiojo asmens teigimu, vekselį jis išdavė tam, kad verslas galėtų vykti ir jis (trečiasis asmuo) neprarastų pinigų. Ieškovė paaiškino, kad pasitikėjo trečiuoju asmeniu, augino vaikus ir negalėjo asmeniškai dalyvauti visuose veiksmuose, kur buvo reikalingas jos parašas. Taigi, šios aplinkybės, egzistavusios vekselio išdavimo metu, neleidžia spręsti, kad ginčo sandorio sudarymas neatitiko ieškovės valios ir interesų.

9631.

97Ieškovė sandorį ginčijo ir dėl CK 2.134 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto draudimo atstovui atstovaujamojo vardu sudaryti sandorius su pačiu savimi. Tačiau, pirma, tiek įsipareigojimas pagal vekelį, tiek laidavimas pagal jį yra vienašaliai sandoriai. Antra, naudos gavėjas pagal vekselį ir laidavimą yra atsakovas, o ne trečiasis asmuo. Šios aplinkybės paneigia ieškovės teiginį, kad ginčo sandoriu buvo nesilaikyta nurodytoje įstatymo nuostatoje įtvirtinto ribojimo.

98Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu

9932.

100Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ir priimtas naujas, kuriuo ieškinys būtų tenkintas, nes notaro išduotas vykdomasis įrašas buvo pateiktas vykdyti praleidus CPK 606 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą. Šis ieškovės apeliacinio skundo argumentas leidžia spręsti, kad ieškovė apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kelia klausimą dėl senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti taikymo. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamos bylos dalyką sudarė reikalavimas pripažinti sandorius, įskaitant notaro vykdomąjį įrašą, negaliojančias. Būtent taip pareikštame ieškinyje savo reikalavimus suformulavo ieškovė. Todėl ieškovės ieškinyje nurodomos aplinkybės dėl praleisto CPK 606 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino vykdomiesiems dokumentams pateikti priverstinai vykdyti peržengia šios bylos nagrinėjimo ribas. Ieškovė, nesutikdama su antstolio veiksmais priimti ginčo vykdomąjį įrašą vykdyti, turi teisę skųsti antstolio veiksmus nepagrįstai priimant vykdomąjį įrašą vykdyti paduodama skundą dėl antstolio veiksmų (CPK 510 straipsnis). Tačiau antstolio veiksmų (ne)teisėtumas nėra susijęs su sandorio (ne)galiojimu. Todėl ieškovė yra neteisi teigdama, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje ex officio turėjo taikyti CPK 606 straipsnio 2 dalį.

10133.

102Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Ieškovė bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme aplinkybių, susijusių su CPK 606 straipsnio 2 dalimi, nebuvo nurodžiusi, todėl jomis apskritai negalėjo grįsti nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Vien tai, kad ieškinyje buvo nurodytos vykdomojo įrašo išdavimo ir jo pateikimo antstoliui vykdyti datos, nereiškia, jog pirmiau nurodytomis aplinkybėmis buvo grindžiamas ieškinys.

10334.

104Ieškovė, ginčydama vykdomojo įrašo, kiek jis susijęs su skolos iš jos išieškojimu, be kita ko, tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde nurodo, kad ĮPVĮ nustatyta tvarka nebuvo informuota apie vekselio neapmokėjimą. Kasacinis teismas, aiškindamas vekselio pateikimo apmokėti ir pranešimo apie jo neapmokėjimą procedūrų tikslus, yra pažymėjęs, kad ĮPVĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros laikymasis, nors ir privalomas visais vekselių neapmokėjimo atvejais (ĮPVĮ 48 straipsnio 2 dalis), ypač reikšmingas tada, kai išrašyto vekselio pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose dalyvauja ne tik vekselio davėjas ir vekselio turėtojas, bet ir akceptantai, indosantai, laiduotojai (kaip yra nagrinėjamu atveju), kurių ir vekselio davėjo atsakomybė vekselio turėtojui yra solidari (ĮPVĮ 49 straipsnio 1 dalis), todėl apmokėti vekselį vekselio turėtojas gali pareikalauti bet kurio iš jų. Vekselio turėtojas, pateikęs vekselį apmokėti mokėtojui ir šiam jo neapmokėjus, privalo apie neapmokėtą vekselį pranešti laiduotojams, tačiau tokiu atveju neturi pareigos atskirai pateikti vekselį apmokėti laiduotojui, nes laiduotojo solidarioji pareiga kyla vekselio mokėtojui neįvykdžius prievolės (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-449-378/2015).

10535.

106Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atsakovas per ĮPVĮ 47 straipsnio 1 nustatytą terminą registruota pašto siunta informavo trečiąjį asmenį apie vekselio neapmokėjimą. Tai, kad trečiajam asmeniui duotas įgaliojimas galiojo šio informavimo metu, reiškia, kad informuotas buvo ir laiduotojos atstovas. Pačiam įgaliotojui tenka visa atsakomybė ir pareiga prisiimti teisines pasekmes, atsiradusias iš trečiųjų asmenų veiksmų su atstovu, sąžiningai įsitikinusiu, jog atstovas, sudaręs sandorį, išlieka įgaliotuoju asmeniu. Ieškovės nuomone, šiuos pirmosios instancijos teismo argumentus paneigia trečiojo asmens (buvusio jos sutuoktinio) elgesys, t. y. laidavimu užtikrinta trečiojo asmens asmeninė prievolė, tokio laidavimo neatskleidimas ieškovei net ir santuokos nutraukimo metu, informacijos ieškovei neteikimas gavus pranešimą apie vekselio neapmokėjimą. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyti ieškovės apeliacinio skundo argumentai nepaneigia fakto, kad ĮPVĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos pranešti apie vekselio neapmokėjimą atsakovas nepažeidė.

10736.

108Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad jei ieškovei nebūtų buvęs žinomas faktas apie vekselio laidavimą ir jo neapmokėjimą, ji 2015 m. rugpjūčio 4 d. nebūtų pasirašiusi dalinio atsiskaitymo akto. Šiame akte yra užfiksuoti atlikti mokėjimai, tiksliai nurodyta, kad aktas pasirašomas pagal 2010 m. rugpjūčio 23 d. vykdomąjį raštą, išduotą notarės D. J.. Akte pasirašė ieškovė, atsakovas ir trečiasis asmuo.

10937.

110Ieškovė pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu paaiškino, kad trečiajam asmeniui išduotą įgaliojimą panaikino tik po to, kai ginčo vykdomasis įrašas buvo paduotas antstoliui vykdyti ir areštuotas ieškovės turtas. Tai patvirtina, kad atsakovo kreipimosi į notarę metu atstovavimo santykiai nebuvo pasibaigę. Jei visgi atstovas ieškovės neinformavo apie juridinę reikšmę turinčius įvykius, susijusius su vekseliu ir laidavimu pagal jį, ši aplinkybė yra reikšminga ne sandorio galiojimui, o atstovo atsakomybei už savo pareigų nevykdymą (žr. nutarties 27 punktą).

11138.

112Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovas negali būti atsakingas už tai, jog ieškovės ir trečiojo asmens santuokos nutraukimo byloje prie sutuoktinių turimų kreditorių jis nebuvo nurodytas. Bylą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nagrinėjančiam teismui nurodyti duomenis apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymą, kad yra pranešę jiems žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą, tenka sutuoktiniams (CPK 539 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kreditorių reikalavimo teisių nutylėjimas tokiais atvejais nėra teisinis pagrindas, dėl kurio turėtų pasibaigti buvusių sutuoktinių bendros ar asmeninės prievolės.

113Dėl procesinės bylos baigties

11439.

115Apibendrindama pirmiau šioje nutartyje išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas.

116Dėl bylinėjimosi išlaidų

11740.

118Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovei jos turėtos išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos. Ieškovei Vilniaus apyagrdos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi buvo atidėtas 804 Eur žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą mokėjimas. Netenkinus apeliacinio skundo, ši žyminio mokesčio dalis priteistina valstybei iš ieškovės.

11941.

120Atsakovas prašė jam priteisti 800 Eur atstovavimo išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Šioms išlaidoms pagrįsti atsakovas pateikė CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Suma advokato pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą neviršija teisingumo ministro su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintų rekomendacijų 8.11 punkte nurodyto rekomenduojamo priteisti užmokesčio dydžio, todėl priteistina iš ieškovės.

121Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

122Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

123Priteisti valstybei iš ieškovės J. K. (asmens kodas ( - ) 804 (aštuonis šimtus keturis) Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi.

124Priteisti atsakovui K. K. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės J. K. (asmens kodas ( - ) 800 (aštuonis šimtus) Eur atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė J. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams K. K. ir notarei... 8. 2.... 9. Ieškovė J. K. (toliau – ir ieškovė) nurodė, kad ji ir trečiasis asmuo... 10. 3.... 11. Ieškovės įsitikinimu, laidavimo pagal vekselį sandoris negalioja, nes... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovės... 16. 5.... 17. Teismas, analizuodamas ieškovės trečiajam asmeniui 2007 m. gegužės 21 d.... 18. 6.... 19. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad aplinkybė, jog trečiasis... 20. 7.... 21. Teismo sprendime, kuriuo buvo nutraukta ieškovės ir trečiojo asmens... 22. 8.... 23. 2010 m. rugpjūčio 3 d. atsakovas per Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir... 24. 9.... 25. Pareiga informuoti laiduotoją vekselio turėtojui atsiranda pagal CK 6.81... 26. III.... 27. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 10.... 29. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017... 30. 10.1.... 31. Teismas, turėdamas pareigą ex officio taikyti ginčui išspręsti aktualias... 32. 10.2.... 33. Teismas netinkamai vertino ieškovės išduoto įgaliojimo apimtį,... 34. 10.3.... 35. Byloje nėra ginčo dėl to, kad įgaliojime nebuvo nurodyta tuometinio... 36. 10.4.... 37. Teismas neatsižvelgė į ieškovės argumentą, kad vekselio laidavimas yra... 38. 10.5.... 39. Laidavimas pagal vekselį yra susijęs išimtinai su trečiojo asmens... 40. 11.... 41. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas K. K. prašo... 42. 11.1.... 43. Ginčijamas vykdomasis įrašas buvo išduotas 2010 metais, todėl jam pateikti... 44. 11.2.... 45. Į bylą buvo pateiktas 2015 m. rugpjūčio 4 d. dalinio atsiskaitymo aktas su... 46. 11.3.... 47. Įgaliojimas negali būti laikomas neapibrėžtu. Įgaliojimas buvo konkretus,... 48. 12.... 49. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą notarė nesutinka su ieškovės... 50. 12.1.... 51. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ieškovės trečiajam asmeniui išduotame... 52. 12.2.... 53. Tai, kad įgaliojime nėra nurodyta atstovo teisė laiduoti įgaliotojo vardu... 54. 12.3.... 55. Įstatymo leidėjas tiems vykdomiesiems dokumentams, kurie buvo išduoti iki... 56. Teisėjų kolegija... 57. IV.... 58. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 59. 13.... 60. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 61. 14.... 62. Trečiasis asmuo 2009 m. gegužės 26 d. atsakovui išdavė neprotestuotiną... 63. Dėl vekselio sumos apmokėjimo užtikrinimo laidavimu ... 64. 15.... 65. Vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų... 66. 16.... 67. Iš tiesų, laidavimas, įtvirtintas CK, skiriasi nuo vekselio laiduotojo... 68. 17.... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs dėl laidavimo pagal CK ir... 70. 18.... 71. Nagrinėjamo ginčo atveju teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į... 72. 19.... 73. Laidavimo pagal vekselį sandorio sudarymo metu ieškovė ir trečiasis asmuo... 74. 20.... 75. Nustačius, kad laidavimas pagal vekselį buvo sudarytas per atstovą, ginčo... 76. 21.... 77. Ieškovės ir trečiojo asmens išorinių atstovavimo santykių išraiška yra... 78. 22.... 79. Ieškovė apeliaciniame skunde neginčija, kad įgaliojime yra nurodyta ją... 80. 23.... 81. CK 1.63 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad vienašaliams sandoriams prievoles... 82. 24.... 83. Ieškovės trečiajam asmeniui, kuris įgaliojimo išdavimo metu buvo... 84. 25.... 85. Tai, kad ieškovė trečiajam asmeniui reikaluose, kiek jie susiję su turtu,... 86. 26.... 87. Nors vekselio laidavimas, skirtingai nei CK įtvirtintas laidavimas, yra... 88. 27.... 89. Trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. teismo... 90. 28.... 91. Ieškovė taip pat akcentuoja, kad vekselio laidavimas buvo sudarytas... 92. 29.... 93. Šioje nutartyje jau buvo konstatuota, kad trečiasis asmuo jam atstovaujamojo... 94. 30.... 95. Be to, bylos duomenų visuma neleidžia spręsti, kad ginčo sandorio sudarymas... 96. 31.... 97. Ieškovė sandorį ginčijo ir dėl CK 2.134 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto... 98. Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu... 99. 32.... 100. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo... 101. 33.... 102. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal CPK 306... 103. 34.... 104. Ieškovė, ginčydama vykdomojo įrašo, kiek jis susijęs su skolos iš jos... 105. 35.... 106. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atsakovas... 107. 36.... 108. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad jei ieškovei nebūtų... 109. 37.... 110. Ieškovė pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio... 111. 38.... 112. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovas negali būti atsakingas už... 113. Dėl procesinės bylos baigties... 114. 39.... 115. Apibendrindama pirmiau šioje nutartyje išdėstytus argumentus, teisėjų... 116. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 117. 40.... 118. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovei jos turėtos... 119. 41.... 120. Atsakovas prašė jam priteisti 800 Eur atstovavimo išlaidas, patirtas... 121. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 122. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti... 123. Priteisti valstybei iš ieškovės J. K. (asmens kodas ( - ) 804 (aštuonis... 124. Priteisti atsakovui K. K. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės J. K. (asmens...