Byla e2A-411-781/2019
Dėl pajaus išmokėjimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1886-945/2018 pagal ieškovo M. S. ieškinį atsakovui žemės ūkio kooperatyvui „Pienas LT“, trečiasis asmuo J. S., dėl pajaus išmokėjimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas M. S. (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ (toliau – atsakovas, kooperatyvas) 44 306,01 Eur pajaus, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovas nurodė, kad jis buvo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ narys. 2017 m. balandžio 20 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą su pareiškimu dėl išstojimo iš kooperatyvo ir pajaus grąžinimo. Tačiau atsakovas jo išstojimo nepatvirtino, taip pažeisdamas ieškovo teises į pajaus nuosavybę. 2018 m. balandžio 6 d. ieškovas pateikė prašymą dėl pajaus grąžinimo, tačiau atsakovas ir toliau neinicijavo išstojimo procedūros. Nurodė, kad atsakovo įstatuose numatyta atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu, išmokant jam pagal 2017 m. metinę finansinę atskaitomybę apskaičiuotą pajų, kuris, vadovaujantis atsakovo pateiktais apskaičiavimais, sudaro 44 306,01 Eur.

82.

9Atsakovas atsiliepime ir triplike prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas pripažino 2017 m. balandžio 20 d. gavęs ieškovo pareiškimą dėl išstojimo iš kooperatyvo. Tačiau 2017 m. gegužės 17 d. ir 2017 m. birželio 21 d. ieškovas pateikė prašymus dėl pajaus dalies pardavimo. 2017 m. birželio 23 d. atsakovas pranešė nariams apie pirmumo teisę įsigyti ieškovo pajaus dalį, tačiau niekas pageidavimo įsigyti pajų neišreiškė. Be to, 2017 m. liepos 31 d. atsakovas gavo ieškovo sutuoktinės pranešimą, kad ieškovo pajus yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir gali būti perleidžiamas tik su jos sutikimu. Dėl ieškovo teiktų alternatyvių pozicijų ieškovo prašymas dėl išstojimo iš kooperatyvo nebuvo sprendžiamas. 2017 m. birželio 2 d. atsakyme ieškovui atsakovas aiškiai nurodė, kad būtina su prašymu patikslinti išstojimo datą ir/arba pareiškimo turinį, tačiau ieškovas savo valios nepatikslino. Pakartotinai pretenzijas dėl pajaus išmokėjimo ieškovas pareiškė 2018 m. balandžio 6 d. Be to, net ir tuo atveju, jeigu ieškovas būtų išstojęs iš kooperatyvo 2017 m. liepos 20 d., ieškinio pateikimo metu nebuvo suėjęs terminas išmokėti pajų.

103.

11Trečiasis asmuo J. S. (toliau – trečiasis asmuo) teismui pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį atmesti ir priteisti jos naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tuo, kad ieškovas nėra įgijęs teisės reikalauti išmokėti jam pajų. Be to, Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-69-664/2018 dėl ieškovo ir trečiojo asmens santuokos nutraukimo, kurioje be kitų reikalavimų yra trečiojo asmens prašymas pajų pripažinti bendrąja nuosavybe. Esant tokioms aplinkybėms teismas turi ieškinį atmesti arba pajų sudarančią sumą priteisti kaip bendrąją ieškovo ir trečiojo asmens nuosavybę.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

144.

15Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovui 1 827,10 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimo.

165.

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovo pajaus dydžio. Nustatė, kad ieškovas 2017 m. balandžio 20 d. pateikė atsakovui prašymą, kuriame aiškiai išreiškė valią išstoti iš kooperatyvo, nurodydamas išstojimo datą – po trijų mėnesių nuo prašymo pateikimo, t. y. 2017 m. liepos 20 d. Toks prašymas atitiko atsakovo įstatų reikalavimus, ieškovas prašymo niekada neatšaukė, todėl kooperatyvo valdyba privalėjo spręsti ieškovo išstojimo klausimą. Atsakovas pripažino, kad šis klausimas nebuvo sprendžiamas, todėl ieškovo narystė kooperatyve baigėsi 2017 m. liepos 20 d. atsakovo įstatų pagrindu.

186.

19Atsakovas neįrodinėjo aplinkybių, kad po 2017 m. liepos 20 d. šalys derino klausimą dėl tolesnės ieškovo narystės kooperatyve.

207.

21Teismas apskųstame sprendime konstatavo, kad spręsti, jog ieškinio pareiškimo metu buvo suėjęs atsakovo prievolės išmokėti pajų terminas, nėra pagrindo. Tik pasibaigus finansiniams metams per keturis mėnesius (už 2017 m. – iki 2018 m. balandžio 30 d.) visuotiniame narių susirinkime turi būti tvirtinama kooperatyvo finansinė atskaitomybė, išsprendžiamas pelno (nuostolių) paskirstymo klausimas. Pareiga atsiskaityti su išstojusiu nariu laikoma pažeista praėjus metams nuo tokio susirinkimo dienos, t. y. ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 1 d. (konkreti data laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. priklauso nuo finansinės atskaitomybės patvirtinimo datos). Nurodytos faktinės aplinkybės leidžia pripažinti, kad nei ieškinio pateikimo, nei sprendimo priėmimo dieną nėra praleistas pajaus išmokėjimo terminas. Atsakovas nėra pradelsęs finansinės prievolės ieškovui, todėl ieškinys negali būti patenkintas.

22III.

23Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

248.

25Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo ieškovui patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

268.1. Ieškovo manymu, pagal Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo (toliau - KBĮ) 10 straipsnio 4, 5 dalis atsakovas pajų turėjo išmokėti iki 2018 m. sausio 1 d., kadangi ieškovas iš kooperatyvo laikomas išstojusiu nuo 2017 m. liepos 20 d.

278.2. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog ieškovo 2017 m. balandžio 20 d. pareiškime nurodyta jo išstojimo iš kooperatyvo data yra po trijų mėnesių, t. y. 2017 m. liepos 20 d. Tokiu atveju teismas savo iniciatyva ex officio turėjo konstatuoti, kad ieškovo narystė kooperatyve baigėsi 2017 m. liepos 20 d. Tačiau šių aplinkybių nenustačius teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą procesinį sprendimą.

288.3. Kooperatyvo narys turi teisę gauti dividendą ir apyvartos išmoką už pilnus metus, kuriuos buvo kooperatyvo nariu. Ieškovo narystė kooperatyve pasibaigė 2017 m. liepos 20 d., todėl jo pajus turėjo būti gražintas iki 2018 m. sausio 1 d.

298.4. Ieškovo manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesumažino atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos.

309. Atsakovas atsiliepime prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Atkreipė dėmesį, kad bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu ieškovui buvo pasiūlyta patikslinti ieškinio reikalavimus dėl neturtinio reikalavimo: pripažinimo dėl išstojimo iš kooperatyvo fakto. Ieškovas atsisakė tikslinti ieškinio reikalavimus tokiu būdu apibrėždamas bylos nagrinėjimo ribas, t. y. suformuluodamas turtinį reikalavimą dėl piniginių lėšų priteisimo. Ieškovas apeliaciniame skunde be jokio teisinio pagrindo nurodo, kad teismas savo iniciatyva ex officio turėjo konstatuoti, kad apelianto narystė kooperatyve baigėsi 2017 m. liepos 20 dieną. Nesant tokio ieškovo reikalavimo teismas neturėjo jokio pagrindo ex officio konstatuoti su ieškinio reikalavimais susijusias aplinkybes. Taip pat nurodė, kad pagrindo mažinti iš ieškovo priteistas bylinėjimosi išlaidas, - nenustatyta.

3110. Trečiasis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, kadangi visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo priimtu sprendimu.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3511.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

37Dėl byloje nustatytų faktinių bylos aplinkybių

3812.

392017 m. balandžio 20 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą su pareiškimu dėl jo išstojimo iš kooperatyvo prašydamas per tris mėnesius grąžinti jam jo pajinį įnašą (b. l. 27). Atsakovo 2018 m. balandžio 17 d. pažymoje apie pajaus dydį nurodyta, kad pajus sudaro 44 306,01 Eur (b. l. 39). Šalys neginčija pažymoje nurodytos sumos.

40Dėl kooperatinės bendrovės pareigos atsiskaityti su asmeniu jo išstojimo iš bendrovės narių atveju

4113.

42Kooperatinių bendrovių ir jų sąjungų steigimą, veiklą, narių teises ir pareigas, kooperatinių bendrovių valdymą ir kontrolę, kapitalo sudarymą, pelno paskirstymą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas (KBĮ).

4314.

44KBĮ 9 straipsnyje yra įtvirtinti asmens narystės kooperatinėje bendrovėje pasibaigimo pagrindai, vienas jų – jo išstojimas iš kooperatinės bendrovės narių. Pagal šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį asmens išstojimo iš kooperatinės bendrovės narių tvarka nustatoma kooperatinės bendrovės įstatuose. Atsakovo įstatų 15.1, 15.2 papunkčiai numato, kad narys, nutaręs išstoti iš kooperatyvo, apie tai privalo raštu pareikšti valdybai arba išsiųsti prašymą registruotu laišku prieš 2 mėn., nurodydamas išstojimo iš kooperatyvo datą; kooperatyvo nariui išstojant iš kooperatyvo, sprendimą dėl jo atleidimo pačiam prašant priima valdyba. Valdybai nepriėmus sprendimo dėl nario išstojimo iš kooperatyvo per laikotarpį iki nario prašyme nurodytos išstojimo datos, laikoma, kad kooperatyvo nario išstojimo data yra jo prašyme nurodyta diena. Nagrinėjamoje byloje duomenų, kad kooperatyvo valdyba svarstytų ir patenkintų ieškovo prašymą dėl išstojimo, nėra. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis atsakovo įstatų nuostatomis, atsakovo paaiškinimais, jog klausimas dėl ieškovo išstojimo valdyboje nebuvo sprendžiamas, 2017 m. liepos 20 d. laikė ieškovo narystės kooperatyve pabaigos data. Ieškovas apeliaciniame skunde neginčijo narystės pabaigos momento, tačiau teigė, kad pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę turėjo pripažinti ex officio (pagal pareigas), nežiūrint į tai, jog tokio reikalavimo ieškovas pareiškęs nebuvo. Atsakovas su tokia ieškovo pozicija kategoriškai nesutinka apeliuodamas į ieškinio ribų peržengimą. Apeliacinės instancijos teismo manymu, ieškovo išstojimo iš kooperatyvo fakto konstatavimas yra svarbus dėl atsakovo pareigos grąžinti pajinį įnašą išstojusiam nariui nustatymo, t. y. ieškovui esant išstojusiam iš kooperatyvo, atsakovui kyla prievolė su juo atsiskaityti. Be to, tiksliai nenustačius išstojimo iš kooperatyvo dienos, neįmanoma apibrėžti atsiskaitymo su ieškovu termino. Pritartina apskųstame teismo sprendime išdėstytai pozicijai, jog ieškovo narystė kooperatyve baigėsi 2017 m. liepos 20 d. atsakovo įstatų 15.2 papunkčio pagrindu, o būtent, kooperatyvo valdybai nesvarsčius ieškovo prašymo dėl išstojimo ir praėjus trims mėnesiams nuo 2017 m. balandžio 20 d. ieškovo kreipimosi į atsakovą. Teisėjų kolegijos manymu, ieškovo išstojimas iš kooperatyvo yra atsakovo įstatų pagrindu įvykęs juridinis faktas, nereikalaujantis atskiro teismo pripažinimo, ypač ex officio (pagal pareigas). Todėl šio įvykio nustatymas nėra traktuotinas kaip ieškinio ribų peržengimas.

4515.

46Nagrinėjamoje byloje ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nei ieškinio pateikimo, nei sprendimo priėmimo dienai pajaus išmokėjimo terminas nebuvo suėjęs. Ieškovas, remdamasis KBĮ 10 straipsnio 5 dalimi, atsakovo įstatais, įrodinėja, kad jo pajus turėjo būti grąžintas iki 2018 m. sausio 1 d., kadangi narystė kooperatyve pasibaigė 2017 m. liepos 20 d. Su asmeniu, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo ar pajaus perleidimo kitam asmeniui, kooperatinė bendrovė turi atsiskaityti ne vėliau kaip per metus nuo jos narių susirinkimo, patvirtinusio finansinių metų, kuriais pasibaigė šio asmens narystė kooperatinėje bendrovėje, atskaitomybę ir pelno (nuostolio) paskirstymą, dienos (KBĮ 10 straipsnio 4 dalis). Asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo ar pajaus perleidimo kitam asmeniui, kooperatinė bendrovė privalo grąžinti už pajų, jei jis nėra perleistas kitam asmeniui, įneštą pajinį įnašą, atlyginti narių susirinkimų sprendimais iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios nariui priskirtą turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, išmokėti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą, jeigu dėl jų išmokėjimo už tuos metus yra priimtas narių susirinkimo sprendimas. Nepiniginiai pajiniai įnašai, jeigu šis asmuo pageidauja, grąžinami natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų neproporcingos žalos kooperatinei bendrovei ar asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė. Stojamasis mokestis negrąžinamas (KBĮ 10 straipsnio 5 dalis). Atsakovo įstatų 15.4., 15.5 papunkčiai pažodžiui atkartoja minėtas įstatymo nuostatas. Taigi, iš cituotos normos turinio matyti, kad ieškovas apeliaciniame skunde netinkamai interpretuoja KBĮ 10 straipsnio 5 dalį. Akcentuotina, kad ši norma nenumato atsiskaitymo su išstojusiu iš kooperatyvo nariu termino, o apibrėžia, koks turtas perduotinas išstojusiam iš kooperatinės bendrovės nariui: 1) už pajų įneštas pajinis įnašas; 2) nariui priskirtos turto dalies piniginis ekvivalentas; 3) apyvartai proporcinga išmoka; 4) dividendas. KBĮ 10 straipsnio 5 dalyje numatytas terminas skirtas vienos turto rūšių – nariui priskirtos turto dalies piniginio ekvivalento – apskaičiavimui, ir būtent apskaičiavimas susietas su finansiniais metais, ėjusiais prieš metus, kuriais pasibaigė narystė (,,iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė“). Narystės gi pasibaigimo ir atsiskaitymo jai pasibaigus maksimalus terminas nustatytas KBĮ 10 straipsnio 4 dalyje. Finansinių metų, kuriais pasibaigė asmens narystė, rezultatai yra svarbūs atsiskaitymui. Pažymėtina, kad nurodytos įstatymo nuostatos yra papildančios, o ne prieštaraujančios viena kitai, kadangi KBĮ 10 straipsnio 5 dalis nustato priskirtos turto dalies išstojusiam nariui apskaičiavimo metodą, o KBĮ 10 straipsnio 4 dalyje numatytas narystės pasibaigimo ir atsiskaitymo jai pasibaigus maksimalus terminas. Priešingai interpretuojant nurodytą teisinį reguliavimą bei vadovaujantis ieškovo logika, pajinis įnašas ieškovui turėjo būti grąžintas iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios, t. y. iki 2017 metų, o tai prieštarautų teisingumo, protingumo principams.

4716.

48Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad remiantis KBĮ 16 straipsnio 1 dalies 5 punktu, KBĮ 16 straipsnio 4 dalimi, eilinius kooperatinės bendrovės narių susirinkimus, tvirtinančius metinę finansinę atskaitomybę, priimančius nutarimą dėl pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo, valdyba (kai valdyba nėra sudaryta – administracijos vadovas) sušaukia kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Nagrinėjamu atveju pasibaigus 2017 m. finansiniams metams, kooperatyvo narių susirinkimas, privalantis patvirtinti kooperatyvo finansinę atskaitomybę ir paskirstyti pelną (nuostolius), turėjo įvykti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. Pagal KBĮ 10 straipsnio 4 dalį, įstatų 15.4 papunktį, pareiga atsiskaityti su išstojusiu nariu laikoma pažeista praėjus metams nuo tokio susirinkimo dienos, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., priklausomai nuo atsakovo visuotinio susirinkimo datos. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas ieškinio pateikimo ir skundžiamo sprendimo priėmimo dieną nėra pradelsęs finansinės prievolės ieškovui, todėl ieškinys negali būti tenkinamas.

49Dėl procesinės bylos baigties

5017.

51Tačiau pažymėtina, kad nors bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu sąlygų tenkinti ieškovo reikalavimus nebuvo, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ieškovas įgijo teisę į pajinio įnašo grąžinimą. Siekdama teisingai išspęsti tarp šalių kilusį ginčą, teisėjų kolegija 2019 m. birželio 11 d. nutartimi byloje dalyvaujantiems asmenims nustatė terminą pateikti papildomus duomenis – paaiškinimus, o būtent – duomenis, ar atsakovo valdyba po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo dienos svarstė klausimą dėl ieškovo pareikšto prašymo išstoti iš kooperatyvo, taip pat ar 2018 m., 2019 m. vyko kooperatyvo valdybos posėdžiai ar narių susirinkimai faktinio atsiskaitymo su ieškovu klausimu. Iš atsakovo pateiktų paaiškinimų matyti, kad atsakovas savo prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė. Atsakovas taip pat laikosi pozicijos dėl atskiro ginčo dėl ieškovo išstojimo iš kooperatyvo egzistavimo. Teisėjų kolegijos manymu, esant situacijai, kuomet ieškinio pateikimo ir sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo dieną nėra praleistas pajaus išmokėjimo terminas, tačiau priimant sprendimą apeliacinės instancijos teisme ieškovas įgijo teisę į pajaus grąžinimą, palikti galioti skundžiamą sprendimą būtų neteisinga bei neprotinga, kadangi neišsprendus šalių konflikto iš esmės būtų suponuojamas naujo proceso inicijavimas. Be to, CPK 7 straipsnyje įtvirtintas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas reikalauja, kad byla būtų išnagrinėta ir teismo sprendimas įvykdytas kuo ekonomiškiau. Šis principas nustatytas todėl, kad teismų sistema ir jos funkcionavimas brangiai kainuoja tiek valstybei (teismų sistema išlaikoma iš valstybės lėšų), tiek šalims (šalys moka žyminį mokestį, su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas). Todėl neabejotinai egzistuoja teismo pareiga kiek įmanoma ekonomiškiau naudoti tiek valstybės, tiek proceso šalių lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-376-330/2015).

5218.

53Taigi, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, CPK 7 straipsnyje įtvirtintu proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, šio sprendimo 14 – 16 punktuose nurodytu teisiniu reglamentavimu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja esant pagrindui panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

54Dėl procesinių palūkanų priteisimo

5519.

56Ieškovas ieškinyje prašo taikyti 6 procentų procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.210 straipsnio 1, 2 dalis terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys – šešių procentų dydžio palūkanas).

5720.

58Netesybos (delspinigiai) ir (arba) palūkanos skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai netesybos (delspinigiai) ar palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Jeigu šalių sutartyje nenustatyta, kad netesybos mokamos iki visiško prievolės įvykdymo, tai nuo kreipimosi į teismą dienos kreditoriaus minimalūs nuostoliai padengiami procesinių palūkanų pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skaičiavimu ir priteisimu, jeigu yra pareikštas reikalavimas dėl šių palūkanų priteisimo, o nuo kreipimosi į teismą dienos netesybos (delspinigiai) nepriteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009).

5921.

60Nagrinėjamu atveju ieškovui pareiškus ieškinį iki prievolės įvykdymo termino pabaigos, ir apeliaciniam teismui tenkinus ieškinį remiantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, spręstina, kad atsakovas privalo mokėti įstatymu nustatyto dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą ne nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o nuo galutinio termino įvykdyti prievolę pabaigos, t. y. nuo 2019 m. gegužės 1 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

6222.

63Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, perskirstomos šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Ieškovo apeliacinis skundas patenkintas ir jo ieškinys nauju sprendimu taip pat tenkinamas, todėl nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

6423.

65Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iš byloje esačių duomenų matyti, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas patyrė 778 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Žyminio mokesčio sumokėjimas už pateiktą apeliacinį skundą Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 5 d. nutartimi buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo. Įrodymų apie ieškovo patirtas atstovavimo išlaidas byloje nėra.

6624.

67Tenkinus ieškovo ieškinį ir apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistina 778 Eur jo sumokėto žyminio mokesčio pirmosios instancijos teisme. Valstybės naudai iš atsakovo priteistina 790 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas ieškovui buvo atidėtas (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 99 straipsnis).

68Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

69Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

70Ieškovo M. S., asmens kodas ( - ) ieškinį tenkinti.

71Ieškovo M. S. narystę žemės ūkio kooperatyve „Pienas LT“, juridinio asmens kodas 302291237, laikyti pasibaigusia nuo 2017 m. liepos 20 d.

72Priteisti ieškovui M. S. iš atsakovo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ 44 306,01 Eur (keturiasdešimt keturis tūkstančius tris šimtus šešis eurus 1 centą) pajų, 6 procentų procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki sprendimo visiško įvykdymo, 778 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus) pirmosios instancijos teisme sumokėtą žyminį mokestį.

73Priteisti iš atsakovo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ į valstybės biudžetą (išieškotoja - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas - 5660) 790 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt eurų) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M.... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas M. S. (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas... 8. 2.... 9. Atsakovas atsiliepime ir triplike prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 10. 3.... 11. Trečiasis asmuo J. S. (toliau – trečiasis asmuo) teismui pateikė... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 16. 5.... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl... 18. 6.... 19. Atsakovas neįrodinėjo aplinkybių, kad po 2017 m. liepos 20 d. šalys derino... 20. 7.... 21. Teismas apskųstame sprendime konstatavo, kad spręsti, jog ieškinio... 22. III.... 23. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 24. 8.... 25. Ieškovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m.... 26. 8.1. Ieškovo manymu, pagal Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių... 27. 8.2. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog ieškovo 2017 m.... 28. 8.3. Kooperatyvo narys turi teisę gauti dividendą ir apyvartos išmoką už... 29. 8.4. Ieškovo manymu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesumažino... 30. 9. Atsakovas atsiliepime prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti jo... 31. 10. Trečiasis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti,... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 11.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. Dėl byloje nustatytų faktinių bylos aplinkybių... 38. 12.... 39. 2017 m. balandžio 20 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą su pareiškimu dėl... 40. Dėl kooperatinės bendrovės pareigos atsiskaityti su asmeniu jo išstojimo... 41. 13.... 42. Kooperatinių bendrovių ir jų sąjungų steigimą, veiklą, narių teises ir... 43. 14.... 44. KBĮ 9 straipsnyje yra įtvirtinti asmens narystės kooperatinėje bendrovėje... 45. 15.... 46. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 47. 16.... 48. Teisėjų kolegija taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai,... 49. Dėl procesinės bylos baigties... 50. 17.... 51. Tačiau pažymėtina, kad nors bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme... 52. 18.... 53. Taigi, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, CPK 7 straipsnyje... 54. Dėl procesinių palūkanų priteisimo ... 55. 19.... 56. Ieškovas ieškinyje prašo taikyti 6 procentų procesines palūkanas,... 57. 20.... 58. Netesybos (delspinigiai) ir (arba) palūkanos skaičiuojamos iki bylos... 59. 21.... 60. Nagrinėjamu atveju ieškovui pareiškus ieškinį iki prievolės įvykdymo... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 62. 22.... 63. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują... 64. 23.... 65. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iš... 66. 24.... 67. Tenkinus ieškovo ieškinį ir apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 69. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 70. Ieškovo M. S., asmens kodas ( - ) ieškinį tenkinti.... 71. Ieškovo M. S. narystę žemės ūkio kooperatyve „Pienas LT“, juridinio... 72. Priteisti ieškovui M. S. iš atsakovo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas... 73. Priteisti iš atsakovo žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ į valstybės...