Byla e2A-144-480/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno būstas“ apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1167-877/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei N. R., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno būstas“, dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 934,18 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad ji tiekia elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrosioms reikmėms. Atsakovė šiame name nuosavybės teise valdo patalpą - butą Nr. 521, kuriame yra deklaravusi gyvenamąją vietą. Atsakovė laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. spalio mėn. už priskaičiuotą elektros energiją neatsiskaitė, todėl susidarė 934,18 Eur skola.
 2. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis yra apskaičiuota 934,18 Eur skola. Atsakovė nurodo, kad ieškovė privalėjo reikalauti iš namo administratoriaus UAB „Nemuno būstas“ pateikti objektyvius duomenis apie atsakovės bute su įrengtu elektros energijos apskaitos prietaisu laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. suvartotą elektros energiją, taip pat reikalauti atlyginti nuostolius dėl šių duomenų netikslumų, kaip tai numato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 158 punktas. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė nebandė šio ginčo išspręsti taikiu būdu, taip siekia užkirsti atsakovei kelią, kaip buitiniam vartotojui, pasinaudoti teise į išankstinį skundų nagrinėjimą ne teisme ir nori nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Kiti bendrabučio gyventojai sukčiauja, nuolatos suvartoja daug elektros energijos, tačiau deklaruoja mažesnius elektros skaitiklių duomenis. Būsto administratorius UAB „Nemuno būstas“ turėtų rūpintis, jog visų butų elektros skaitliukų rodmenys būtų perduodami teisingai. Atsakovė pripažįsta, kad ji yra skolinga ieškovei pagal jos skaitiklio parodymus nuo 7430 iki 8150 KWV, t. y. 92,88 Eur.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; priteisė AB „Energijos skirstymo operatorius“ iš N. R. 92,88 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2,10 Eur žyminį mokestį; likusioje dalyje ieškinį atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad daugiabutis namas yra bendrabučio tipo, todėl įmokos už elektros energiją butų savininkams skaičiuojamos pagal Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 patvirtintą Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodiką (toliau – Metodika). Teismas nustatė, kad atsakovei iki 2014 m. birželio mėn. už patiektą elektros energiją buvo skaičiuojama ne pagal jos faktiškai sunaudotą elektros energiją, tačiau paskaičiuotą pagal jos buto plotą, vadovaujantis Metodikos 7.2 punktu.
 3. Teismas nustatė, jog gyventojai duomenis apie suvartotą elektros energiją administratoriui pateikia per J. G., o ginčo laikotarpiu apie atsakovės buto kontrolinio skaitiklio rodmenis jam pateikdavo O. K., kuriai laiptinės gyventojai turėdavo iki kiekvieno mėnesio 18 d. savo skaitiklių rodmenų duomenis pateikti, juos įdėdami į koridoriuje esančios spintelės stalčių. Byloje nėra duomenų, kad gyventojų susirinkime būtų nuspręsta, jog asmenims, teikiantiems duomenis administratoriui apie gyventojų suvartotą elektros energiją, turi būti atlyginama ir numatytas atlyginimo dydis, todėl įgaliotų asmenų reikalavimas apmokėti tokias išlaidas iš namo gyventojų, o neapmokėjus – taikyti sankcijas, nepateikiant jų kontrolinių apskaitos prietaisų rodmenų administratoriui, yra neteisėtas. Teismas konstatavo, kad netikėti atsakovės ir liudytojo A. L. parodymais, jog būsto administratorius telefonu buvo informuotas apie tai, jog atsakovė teikia savo kontrolinių apskaitos prietaisų rodmenis pagal name nusistovėjusią tvarką, juos iki nustatyto termino įdėdama į koridoriuje esančios spintelės stalčių, tačiau įgaliotas asmuo jų administratoriui neperduoda, nėra pagrindo, šias aplinkybes taip pat patvirtino ir liudytoja O. K..
 4. Teismas konstatavo, kad būsto administratorius, įsipareigojęs surinkti duomenis apie buitinių vartotojų sunaudotą elektros energiją ir pateikti jas elektros tiekėjui, tuo pačiu prisiėmė pareigą ir užtikrinti vartotojų teises šiame procese. Įvertinus tai, kad atsakovė visą laiką elektros energiją naudojo minimaliai, atsakovei telefonu informavus apie tai, kad įgaliotas asmuo nepriima jos deklaruojamų rodmenų, administratoriui turėjo kilti abejonių dėl įgaliotų asmenų jam teikiamų duomenų pagrįstumo. Administratorius turėjo imtis priemonių ir sudaryti sąlygas, kad gyvenamajame name elektros apskaita būtų vykdoma tinkamai, užkirsti kelią įgaliotų asmenų savivalei pasirinktinai priimti ir teikti ne visų gyventojų elektros apskaitos prietaisų rodmenis, nes tokią prievolę jis turėjo pagal su ieškove sudarytą sutartį. Teismas sprendė, kad atsakovės teisė apmokėti tik už tą elektros energijos kiekį, kurį ji faktiškai suvartojo, turi būti ginama. Įvertinus atsakovės pateiktas jai būsto administratoriaus sąskaitas už ginčo laikotarpį bei jos kontrolinio apskaitos prietaiso rodmenis nuo 7430 iki 8150 kWh bei 0,129 Eur/kWh tarifą, ieškovei ir trečiajam asmeniui nepateikus kitokių paskaičiavimų, teismas priteisė ieškovei iš atsakovės 92,88 Eur skolą, susidariusią už elektros energiją.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį dėl 934,18 Eur skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 21 Eur žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės N. R. priteisimo tenkinti visiškai; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas pažeidė materialines ir procesines teisės normas, nenustatė ieškovės netinkamo elgesio ar neteisėtų veiksmų tiekiant elektros energiją daugiabučiam namui, esančiam ( - ). Namo administratorius paskirstė mokėtinas sumas už per ataskaitinį laikotarpį faktiškai suvartotą elektros energiją, ginčo dėl patiekto elektros energijos kiekio nėra. Todėl teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai atmetė ieškinį dalyje dėl 831,30 Eur sumos priteisimo.
  2. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovė sutiko su tuo, jog sąskaitas apie mokėtinas sumas už suvartotą elektros energiją ji gaudavo kiekvieną mėnesį, tačiau niekada raštiškai nesikreipė į namo administratorių dėl neteisingai išrašytų sąskaitų. Atsakovė žinojo apie 2013 m. gegužės 25 d. gyvenamajame name išplatintą skelbimą, kuriame nurodyti butai, kurie kontrolinių elektros skaitiklių rodmenis turi deklaruoti ir patys pristatyti namo administratoriui, kadangi šie kambariai neatsiskaitė su namo įgaliotu atstovu už elektros rodmenų nuvežimą UAB „Nemuno būstas“. Jokių rašytinių įrodymų, kad atsakovė elektros apskaitos prietaisų rodmenis būtų teikusi tiesiogiai namo administratoriui, byloje nėra, šią aplinkybę patvirtino pati atsakovė, todėl laikytina, kad atsakovė veikė kaip visiškai nerūpestingas ir neatidus šeimininkas.
  3. Ieškovė, reikalaudama priteisti skolą, vadovaujasi namo administratoriaus pateiktais duomenimis ir neturi pagrindo ir galimybių spręsti namo bendraturčių tarpusavio nesutarimų dėl kontrolinių skaitiklių rodmenų pateikimo administratoriui. Ginčai tarp namo gyventojų ir administratoriaus turi būti sprendžiami jų tarpusavio susitarimu arba teisme teisės aktų nustatyta tvarka. AB „Energijos skirstymo operatorius“ nėra šių ginčų šalimi.
  4. Teismas priimdamas sprendimą nurodė, jog atsakovės teisė apmokėti tik už tą elektros energijos kiekį, kurį ji faktiškai suvartojo, turi būti ginama. Tačiau nesuprantama, kodėl teismas neįvertino atsakovės pareigos sumokėti už bendroms namo reikmėms suvartotą elektros energiją, nors tokia pareiga yra įtvirtinta CK 4.82 straipsnio 3 dalyje.
 2. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą dalyje dėl nepriteistų ieškinio reikalavimų ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį tenkinti pilna apimtimi. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai perkėlė pareigą užtikrinti tinkamą kontrolinių elektros skaitiklių, esančių atskiruose butuose, rodmenų deklaravimą namo administratoriui. Administratorius, nėra ir niekaip negali būti atsakingas už kiekvieno daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininko bute esančio kontrolinio skaitiklio rodmenų teisingumą, kadangi tokia pareiga kyla pačiam savininkui (nuomininkui), o jam netinkamai vykdant šią pareigą, tokios pareigos užtikrinimu turi būti suinteresuotas AB „Energijos skirstymo operatorius“.
  2. Aplinkybė, kad į bylą nebuvo pateikta gyventojų susirinkimo protokolo ar balsavimo raštu duomenų, iš kurių būtų galimas spręsti apie išrinktą gyventojų atstovą, nesudaro jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad trečiasis asmuo nevykdė savo pareigų tinkamai. Teismas sprendime rėmėsi Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 13 punktu. Taigi akivaizdu, kad namo administratorius nėra imperatyviai įpareigotas organizuoti susirinkimo, kurio metu būtų išrinktas įgaliotas namo atstovas. Tokia teisė yra numatyta patiems namo gyventojams.
  3. Trečiasis asmuo tiek pagal įstatymą, tiek ir sutartimi su ieškove yra įsipareigojęs mokesčius už elektros energiją skirstyti pagal Metodikoje nurodytą tvarką, kitokios mokesčių už elektros energiją paskirstymo tvarkos taikyti jis neturi teisės. Teismai savo praktikoje taip pat laikosi pozicijos, jog tais atvejais kai bute esančio kontrolinio skaitiklio rodmenų buto savininkas nedeklaruoja, jam mokėtina suma už elektros energiją skaičiuojama remiantis Metodikos 7.2 p., t. y. pagal buto plotą (Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje 2A-1492-657/2015, 2015 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje e2A-634-259/2015, 2014 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje 2A-64-153/2014 ir kt.).
  4. Teismas, visapusiškai ir objektyviai neištyrė ir neįvertino byloje pateiktų įrodymų bei šalių duotų paaiškinimų, nepagrįstai laikė, kad atsakovė tinkamai deklaravo kontrolinio apskaitos prietaiso rodmenis. Tokia teismo išvada prieštarauja byloje nustatytoms aplinkybėms. Byloje nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. atsakovė savo kontrolinio skaitiklio rodmenų trečiajam asmeniui nedeklaravo. Atsakovė žinojo, kad jos skaitiklio rodmenys, kuriuos ji įdeda į stalčių, nebus pristatyti trečiajam asmeniui, šią aplinkybę patvirtina atsakovės pateiktas skelbimas ir duoti paaiškinimai.
  5. Teismas nesilaikė teismų praktikos vertindamas įrodymų visumą byloje, dėl to nepagrįstai rėmėsi atsakovės ir jos kviesto liudytojo duotais parodymais ir nepagrįstai padarė išvadą, kad trečiasis asmuo buvo informuotas apie tai, kad atsakovės kontrolinio skaitiklio rodmenys nėra perduodami dėl įgaliotų asmenų savivalės. Pats liudytojas A. L. nurodė, kad yra turėjęs skolų už elektros energiją, todėl jo parodymai turėjo būti vertinami kaip subjektyvaus pobūdžio.
  6. Teismas, priteisdamas tik 92,88 Eur skolą už elektros energiją iš atsakovės, vietoje ieškiniu prašytos priteisti 934,18 Eur skolos, nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Įsigaliojus ginčijamam sprendimui, jis turės įtakos visiems namo ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų teisėms ir pareigoms, kadangi trečiasis asmuo nepriteistą ir atsakovei paskaičiuotą sumą turėtų paskirstyti kitiem namo gyventojams. Tai yra absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).
 3. Atsakovė N. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Atsakovė deklaravo jos kambaryje esančio elektros skaitiklio rodmenis kaip ir kiti gyventojai, padėdama į spintelės stalčių, tačiau gyventojų neįgaliotos namo atstovės O. K. ir J. G. tyčia atsakovės elektros rodmenų nepristatydavo administratoriui, nes atsakovė atsisakė joms sumokėti už duomenų perdavimą. Seimo kontrolierius atsakovei paaiškino, kad jokių rinkliavų už duomenų pristatymą negali būti. Trečiasis asmuo nepagrįstai visą skolą už bendrabutyje vogtą elektros energiją priskaičiuodavo atsakovei, nors atsakovė elektros energijos nevogė. Atsakovė nepagrįstai verčiama elektros skaitiklio rodmenis, skirtingai nei kiti gyventojai, asmeniškai pristatyti į UAB „Nemūno būstas“. Už liepos mėnesį suvartotą elektros energiją atsakovei pateikta sąskaita 61,56 Eur sumai, nors liepos mėnesį atsakovė bendrabutyje negyveno. Reikalavimas priteisti skolą už elektros energiją iš atsakovės, nors elektrą naudojo kiti namo gyventojai, pažeidžia atsakovės teises. Apeliaciniame skunde neteisėtai nurodoma, kad liudytojas A. L. turėjo skolą už elektros energiją, nes skolos jis neturėjo. Pinigai už neteisėtai priskaičiuotą skolą buvo grąžinti.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas CPK 320 str. 2 d.).
 2. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl mokesčių už suvartotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiame gyvenamajame name buto savininkui apskaičiavimo teisėtumo.
 3. CK 6.383 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad elektros energija tiekiama pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Šia sutartimi energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytą energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje nustatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Pagal LR elektros energetikos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, vartotojas, gaunantis elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, privalo laiku atsiskaityti su visuomeniniu tiekėju už elektros energiją ir jos persiuntimą. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė –techninė ir kitokia įranga, todėl butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Pagal LR elektros energetikos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, 2010 m. vasario 11 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 87 p. vartotojas, kuris gauna elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, privalo laiku atsiskaityti su visuomeniniu tiekėju už elektros energiją ir jos persiuntimą.
 4. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka nustatė, kad ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ nuo 2005-04-26 pakeitė pavadinimą į AB VST, kuri 2010-12-13 reorganizuota įsteigiant naują juridinį asmenį AB LESTO, o ši 2015-12-31 reorganizuota įsteigiant naują juridinį asmenį AB „Energijos skirstymo operatorius“) tiekia elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ). Atsakovė N. R. yra minėto gyvenamojo namo 521 buto savininkė. Pagal 2004-03-09 Mokesčio už elektros energijos paskirstymą sutartį Nr. 2004/235 gyvenamąjį namą, esantį ( - ), administruoja UAB „Nemuno būstas“ (iki 2013-02-18 buvęs pavadinimas „Būsto administravimo agentūra“), kuri pagal minėtą sutartį (jos 2.1 p.) įsipareigojo paskirstyti vartotojams mokėtinas sumas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją gyvenamosiose, negyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose, teisės aktuose nustatytomis kainomis, pateikti vartotojams su ieškove suderintas sąskaitas.
 5. Byloje nustatyta, kad mokesčiai už suvartotą elektros energiją atsakovei buvo skaičiuojami vadovaujantis LR Ūkio ministro 2003 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 4-412 „Dėl įmokų už suvartotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstyto gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams“ nustatyta tvarka.
 6. Nors į bylą nėra pateikta gyvenamojo namo (adresu ( - )) gyventojų ir/ar negyvenamųjų patalpų savininkų susirinkimo protokolo ar balsavimo raštu duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie išrinktą gyventojų atstovą mokesčiams už elektros energiją administratoriui pateikti, kaip tai numato Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 8.8 ir 13 punktai, tačiau iš byloje esančių duomenų (trečiojo asmens, atsakovės, liudytojų J. G., O. K., A. L. parodymų) pirmosios instancijos teismas nustatė, kad gyventojai duomenis apie suvartotą elektros energiją administratoriui pateikia per J. G., o šiai surinkusi iš gyventojų juos pateikia O. K..
 7. Liudytojos O. K. ir J. G. parodė, kad atsakovei ir kai kuriems kitiems gyventojams atsisakius kompensuoti J. G. kelionės viešuoju transportu į administratoriaus būstinę išlaidas, jos patiriamas kas mėnesį pristatant gyventojų apskaitos prietaisų rodmenis (atsakovei tenkanti šių išlaidų dalis per metus sudarė 1 litą 40 centų), butų 501, 504, 521 gyventojai skelbimu buvo informuoti, kad jie patys turi deklaruoti ir pristatyti elektros skaitiklių rodmenis į būsto administravimo agentūrą. Atsakovė patvirtino, kad ji atsisakė mokėti 1,40 Lt už duomenų perdavimą namo administratoriui UAB „Nenumo būstas“, skelbimu buvo informuota, jog pati turi deklaruoti ir pristatyti elektros skaitiklių rodmenis į būsto administravimo agentūrą, tačiau pagal nusistovėjusią praktiką užrašytus kontrolinio elektros skaitiklio rodmenis įdėdavo į koridoriuje stovinčios spintelės stalčių ir tai laikė tinkamu duomenų pateikimu. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių duomenų, kad gyventojų susirinkime didžiosios daugumos bendraturčių valia būtų nuspręsta, jog asmenims, teikiantiems duomenis administratoriui apie gyventojų suvartotą elektros energiją, už duomenų surinkimą ar pateikimą turi būti atlyginama ir nustatytas atlyginimo dydis, o neapmokėjus – taikyti sankcijas, tačiau byloje nėra jokių įrodymų ir apie tai, kad kompensuoti J. G. kelionės viešuoju transportu išlaidas kas mėnesį pristatant gyventojų apskaitos prietaisų rodmenis administratoriui, o asmenims, atsisakiusiems jas mokėti – neperduoti šių asmenų apskaitos prietaisų rodmenų administratoriui, buvo vien savavališkas J. G. sprendimas. Byloje nenustatyta, kad gyventojų apskaitos prietaisų duomenis apie suvartotą elektros energiją administratoriui pateikiantis asmuo nepaisė namo gyventojų interesų ir siekė pasipelnyti iš savo neteisėtų veiksmų, t. y. piktnaudžiavo savo teise, ar to, kad tokių išlaidų kompensavimas prieštarauja CK 4.76 straipsnio nuostatai. Kita vertus, tokia situacija, kai vienu atveju nepateikus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo ar jų pareiškimo raštu apie tokį savo sprendimą, tokios aplinkybės (įgalioto atstovo išrinkimas) pripažintinos nustatytomis remiantis byloje dalyvaujančių asmenų bei liudytojų parodymais, o kitu atveju nenustatymas aplinkybių (galimų kelionės išlaidų atlyginimas, o jų nemokančių asmenų kontrolinių apskaitos prietaisų rodmenų neteikimas administratoriui) iš esmės tų pačių asmenų paaiškinimus ignoruojant, neatitinka bendrųjų civilinės teisės principų (CK 1.5 str.).
 8. Byloje neginčijamai nustatyta, kad atsakovei atsisakius mokėti 1,40 Lt už duomenų perdavimą administratoriui, ji apie 2013 m. gegužės 25 d. gyvenamajame name išplatintą skelbimą, kuriame nurodyti butai, kurie kontrolinių elektros skaitiklių rodmenis turi deklaruoti ir patys pristatyti namo administratoriui, tačiau pati kontrolinių elektros skaitiklių rodmenų nedeklaravo ir namo administratoriui nepristatė, todėl trečiasis asmuo ginčo laikotarpiu mokestį už suvartotą elektros energijos kiekį atsakovei teisėtai skaičiavo vadovaudamasis Metodikos 7.2 nuostatomis. Trečiasis asmuo tiek pagal įstatymą, tiek ir sutartimi su ieškove yra įsipareigojęs mokesčius už elektros energiją skirstyti pagal Metodikoje nurodytą tvarką, kitokios mokesčių už elektros energiją paskirstymo tvarkos taikyti jis neturi teisės.
 9. Apeliacinės instancijos teismas vertina, jog trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ nepakankamai rūpestingai atliko savo pareigas tinkamai administruoti namą, adresu ( - ), nesiaiškindamas, kodėl įgaliotas atstovas mokesčiams už suvartotą elektros energiją apskaičiuoti administratoriui teikia ne visų namo butų ir/ar patalpų kontrolinių elektros skaitiklių rodmenis.
 10. Bylos duomenimis, atsakovė sutiko su tuo, jog sąskaitas apie mokėtinas sumas už suvartotą elektros energiją ji gaudavo kiekvieną mėnesį, tačiau niekada raštiškai nesikreipė į namo administratorių dėl neteisingai išrašytų sąskaitų. Tačiau nagrinėjant bylą teisme atsakovė kėlė abejones dėl susidariusios skolos apskaičiavimo. Byloje nėra duomenų/ įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti apie apskaičiuotos skolos dydžio teisėtumą, t. y. kokiais konkrečiai duomenimis rėmėsi trečiasis asmuo apskaičiuodamas sąskaitose nurodytas mokėtinas sumas už suvartotą elektros energiją ir kokią skaičiavimo formulę tam naudojo. Šių reikšmingų aplinkybių nustatant atsakovės skolos dydį ir sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas byloje visiškai netyrė ir nevertino, nesivadovavo CPK 179 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, tuo tarpu, kaip žinia, apeliacinės instancijos teismas iš esmės yra siejamas pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių ir teisinių bylos aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011, ir kt.).
 11. Pažymėtina, kad trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ nurodo, jog teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Apeliacinio skundo argumentas dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimo pripažintinas nepagrįstu, nes nagrinėjamoje byloje sprendžiamas skolos tarp ieškovės ir atsakovės priteisimo klausimas, o jį išsprendus – trečiajam asmeniui kyla pareiga galimai susidariusio skirtumo klausimą spręsti su ieškove pagal jų pasirašytą sutartį, bet ne su namo vartotojais.
 12. Esant išdėstytoms aplinkybėms (nutarties 19 p.), apeliacinės instancijos sprendžia, kad nagrinėjamos bylos esmė yra neatskleista ir pagal byloje pateiktus įrodymus jos negalima objektyviai išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, nepažeidžiant rungimosi, dispozityvumo ir kitų principų reikalavimų (CPK 12 str., 13 str.). Dėl nurodytų priežasčių skundžiamas sprendimas naikintinas, o civilinė byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 302 str., 261 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 2 d.).
 13. Kadangi byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teismas nepasisako ir pažymi, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą turės išspręsti pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės (CPK 93 str. 5 d.).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

14Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. liepos 5 d. sprendimą ir civilinę bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai