Byla 2-10-239/2012
Dėl nuostolių atlyginimo regreso teise priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, Elenai Plyševskajai, Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovams Andriui Mocartui, Mariui Bagdonui, atsakovui V. G., atsakovo atstovui advokatui Povilui Eigminui, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, K. M. ir likviduojamos UAB „EFFIGY“ atstovams advokatei Renatai Valiūnaitei ir advokato padėjėjui Martynui Kalveliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui V. G., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, K. M., UAB „EFFIGY“, AB „SEB LIZINGAS“, AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“, UADB „ERGO LIETUVA“ dėl nuostolių atlyginimo regreso teise priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas pareiškė teisme ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 12836,32 Lt nuostolių atlyginimą regreso teise, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovai palaikė ieškinį ir paaiškino, jog 2006 metų rugpjūčio 9 d. greitkelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda įvyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė dvi transporto priemonės – motociklas APRILIA RSV MILLE, valstybinis numeris ( - ), kurį vairavo atsakovas, ir automobilis TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ), eismo įvykio metu priklausęs UAB „SEB VB LIZINGAS“ (dabartinė teisinė forma ir pavadinimas – AB „SEB LIZINGAS“), kurį vairavo K. M. Praėjus maždaug 10-15 minučių, į automobilį TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ), atsitrenkė transporto priemonė – automobilis NISSAN PRIMERA, valstybinis numeris ( - ), kurią vairavo Š. K.. Atsakingais už aukščiau nurodytą eismo įvykį asmenimis buvo pripažinti atsakovas ir Š. K. Atsakovo, kaip motociklo APRILIA RSV MILLE valdytojo, civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo buvo kreiptasi į ieškovą. Pagal 2002 m. kovo 29 d. paslaugų teikimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“, nuostatas pastarajai buvo deleguota teisė veikti ieškovo vardu ir, be kita ko, vykdyti trečiajam asmeniui padarytos žalos nustatymo funkcijas. Pagal AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ pateiktus duomenis – UAB „AUTOTOJA“ 2006 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą faktūrą (serija AUT, numeris 019227) – buvo nustatyta, jog faktinė automobilio TOYOTA AVENSIS remonto kaina, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, – 30293,73 Lt. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, jog nurodytas automobilis eismo įvykio metu priklausė juridiniam asmeniui, pridėtinės vertės mokestis nebuvo įskaičiuotas į išmokėtiną draudimo išmoką, todėl, iš faktinės automobilio remonto kainos išskaičius pridėtinės vertės mokestį, apskaičiuota, jog išmokėtina draudimo išmoka už eismo įvykio metu padarytą žalą – 25672,65 Lt. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad aukščiau nurodyti transporto priemonių susidūrimai įvyko vienas po kito ir faktiškai nebuvo galimybės nustatyti, kokie konkretūs sugadinimai buvo padaryti motociklui APRILIA RSV MILLE ir automobiliui NISSAN PRIMERA atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, nuspręsta, jog abiejų atsakingų už eismo įvykį asmenų kaltė yra vienoda ir atsakovas bei UADB „ERGO LIETUVA“, kuri buvo apdraudusi Š. K., vairavusio automobilį NISSAN PRIMERA, civilinę atsakomybę, turi lygiomis dalimis atlyginti eismo įvykio metu automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytą žalą. AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“, vykdydama aukščiau nurodytos sutarties nuostatas bei veikdama ieškovo vardu, UAB „UTENOS TRIKOTAŽO PREKYBA“ (dabar - likviduojama UAB „EFFIGY“) 2007 m. sauso 4 d. išmokėjo 12836,32 Lt draudimo išmoką, lygią pusei visos mokėtinos draudimo išmokos, o ieškovas aukščiau nurodytos sutarties pagrindu AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ kompensavo šią sumą.

5Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies, tai yra sutinka atlyginti ieškovui 2349,57 Lt nuostolius. Su kita pareikšto ieškinio dalimi atsakovas nesutinka, prašo ją atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas ir jo atstovas paaiškino, jog atsakovas pripažįsta aplinkybes, kad jis yra eismo įvykio, kurio metu jo vairuojamas motociklas APRILIA RSV MILLE atsitrenkė į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, K. M. vairuojamą automobilį TOYOTA AVENSIS, kaltininkas, atsakovas vairuojamo motociklo priekine dalimi atsitrenkė į nurodyto automobilio galinę dešinę pusę, atsakovo neteisėtais veiksmais buvo padaryta tam tikra žala, tačiau nesutinka su ieškovo pozicija, jog atsakovo neteisėtais veiksmais ir automobilio NISSAN PRIMERA vairuotojo Š. K. neteisėtais veiksmais buvo padaryta vienoda žala. Atsakovas ir jo atstovas pažymėjo, jog motociklo APRILIA RSV MILLE ir automobilio TOYOTA AVENSIS, automobilių NISSAN PRIMERA ir TOYOTA AVENSIS susidūrimai nelaikytini vienu eismo įvykiu, priešingai, pripažintina, jog tai yra du atskiri eismo įvykiai, kadangi, pirma, nurodyti susidūrimai įvyko dėl skirtingų priežasčių, antra, tarp nurodytų susidūrimų praėjo maždaug 10-15 minučių laiko tarpas. Esant tokioms aplinkybėms, aukščiau nurodytų eismo įvykių kaltininkų atsakomybė turėtų būti paskirstyta pagal tai, kokie automobilio TOYOTA AVENSIS sugadinimai buvo padaryti atitinkamo eismo įvykio metu. Atsakovas nėra atsakingas už tuos automobilio TOYOTA AVENSIS sugadinimus, kuriuos antrojo eismo įvykio metu padarė automobilio NISSAN PRIMERA vairuotojas. Atsakovo ir jo atstovo įsitikinimu, atsižvelgiant į tas aplinkybes, jog atsakovo vairuojamas motociklas atsitrenkė į važiuojantį automobilį TOYOTA AVENSIS, o Š. K. vairuojamas automobilis NISSAN PRIMERA atsitrenkė į stovintį automobilį TOYOTA AVENSIS, automobilio NISSAN PRIMERA masė yra didesnė už motociklo APRILIA RSV MILLE masę, nelogiškas ir nesuprantamas ieškovo argumentas, kad neteisėtais atsakovo ir Š. K. veiksmais automobiliui TOYOTA AVENSIS buvo padaryta vienodo dydžio žala. Anot atsakovo ir jo atstovo, pagal bylos duomenis yra akivaizdu, jog atsakovo neteisėtais veiksmais yra padaryta kur kas mažesnė žala už tą, kurios atlyginimą ieškovas prašo priteisti. Atsakovas kreipėsi į UAB „TOKVILA“, kuri paskaičiavo, jog eismo įvykio, kurio kaltininkas yra atsakovas, metu automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytų sugadinimų, nustatytų nagrinėjamoje byloje esančiu ekspertizės aktu, remonto kaina – 2349,57 Lt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovas sutinka atlyginti ieškovui nurodyto dydžio nuostolius.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, K. M. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką trečiajam asmeniui pranešta įstatymo nustatyta tvarka, trečiojo asmens neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos.

7Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. M. ir likviduojama UAB „EFFIGY“ su pareikštu ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Trečiųjų asmenų atstovai visa apimtimi palaikė ieškovo ir jo atstovų poziciją bei argumentus.

8Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „SEB LIZINGAS“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką trečiajam asmeniui pranešta įstatymo nustatyta tvarka, prašė bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „SEB LIZINGAS“ pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį (t. 1, b. l. 106-107), kuriame nurodė, jog nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio pagrįstumo klausimą prašo išspręsti teismo nuožiūra.

10Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką trečiajam asmeniui pranešta įstatymo nustatyta tvarka, prašė bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

11Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UADB „ERGO LIETUVA“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką trečiajam asmeniui pranešta įstatymo nustatyta tvarka, trečiojo asmens atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos. Trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

12Teismo nustatytos bylos aplinkybės ir motyvai.

13Bylos duomenimis – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato 2006 m. rugpjūčio 18 d. pažyma dėl eismo įvykio administracinėje byloje Nr. 87-7-S-5870 (t. 1, b. l. 3, t. 2, b. l. 49), 2006 m. rugpjūčio 16 d. pranešimu apie eismo įvykį (t. 1, b. l. 4, t. 2, b. l. 43-44), administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. E466040 duomenimis (t. 1, b. l. 31), administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. E466039 duomenimis (t. 1, b. l. 127), 2006 m. rugpjūčio 9 d. prašymu išmokėti draudimo išmoką (t. 2, b. l. 41), K. M. 2006 m. rugpjūčio 21 d. rašytiniu paaiškinimu (t. 2, b. l. 42), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato 2006 m. rugpjūčio 9 d. pažyma (t. 2, b. l. 47), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato 2006 m. lapkričio 23 d. pažyma dėl eismo įvykio administracinėje byloje Nr. 87-7-S-8820 (t. 2, b. l. 48), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato 2006 m. rugpjūčio 22 d. pažyma dėl eismo įvykio administracinėje byloje Nr. 87-7-S-6003 (t. 2, b. l. 63), Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos 2006 m. rugpjūčio 9 d. pažyma (t. 2, b. l. 66), liudytojų G. B. ir S. R. parodymais (t. 1, b. l. 119) – nustatyta, jog, pirma, 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 7 val. 45 min. greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dvidešimt septintajame kilometre transporto priemonė – motociklas APRILIA RSV MILLE, valstybinis numeris ( - ), kurią vairavo atsakovas, atsitrenkė į priekyje važiavusią transporto priemonę – automobilį TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ), kurią vairavo trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, K. M.; antra, 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 8 val. 0 min. greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dvidešimt septintajame kilometre transporto priemonė – automobilis NISSAN PRIMERA, valstybinis numeris ( - ), kurį vairavo Š. K., atsitrenkė į stovintį automobilį TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ),

14Byloje nustatyta, jog Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato 2006 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo Nr. E466040 atsakovas, be kita ko, pripažintas kaltu 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 7 val. 45 min. greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dvidešimt septintajame kilometre padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulėmusį transporto priemonės – automobilio TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ), sugadinimą, tai yra Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalies pažeidimą. Nagrinėjamoje byloje esantys administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. E466040 duomenys (t. 1, b. l. 31) inter alia patvirtina, jog aukščiau nurodyto Kelių eismo taisyklių pažeidimo, nulėmusio transporto priemonės – automobilio TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ), sugadinimą, padarymo metu atsakovas vairavo transporto priemonę, kurios valdytojų civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl atsakovas aukščiau nurodytu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato 2006 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu, be kita ko, buvo pripažintas kaltu padaręs ir tuo metu aktualios Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso redakcijos 123 straipsnio 6 dalies pažeidimą.

15Byloje inter alia nustatyta, jog Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros tarnybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo Nr. E466039 Š. K. pripažintas kaltu 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 8 val. 0 min. greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dvidešimt septintajame kilometre padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulėmusį transporto priemonės – automobilio TOYOTA AVENSIS, valstybinis numeris ( - ), sugadinimą, tai yra Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalies pažeidimą.

16Byloje nustatyta, jog, atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad atsakovo, kaip motociklo APRILIA RSV MILLE valdytojo, civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau tekste – TPVCAPDĮ) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, dėl aukščiau nurodytų susidūrimų metu automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytos žalos atlyginimo buvo kreiptasi į ieškovą (t. 1, b. l. 4, t. 2, b. l. 43-44).

17Bylos duomenys (t. 1, b. l. 5-7) patvirtina, jog ieškovas ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ 2002 m. kovo 29 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 1 (toliau tekste – Paslaugų teikimo sutartis), pagal kurią AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“, be kita ko, įsipareigojo vykdyti ieškovo kompetencijai priskirtų žalų administravimo ir draudimo išmokos trečiajam asmeniui mokėjimo funkcijas (Paslaugų teikimo sutarties 1.1 punktas), o ieškovas, be kita ko, įsipareigojo kompensuoti tretiesiems asmenims, turintiems teisę gauti iš ieškovo draudimo išmoką, faktiškai išmokėtas draudimo išmokas (Paslaugų teikimo sutarties 2.1.3 punktas).

18Bylos duomenimis – UAB „AUTOTOJA“ 2006 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaita faktūra (serija AUT, numeris 019227) (t. 1, b. l. 14-16, t. 2, b. l. 56-58) – nustatyta, jog faktinė automobilio TOYOTA AVENSIS remonto kaina, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, – 30293,73 Lt. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, jog automobilis TOYOTA AVENSIS žalos padarymo pastarajam metu priklausė UAB „SEB VB LIZINGAS“ (dabartinė teisinė forma ir pavadinimas – AB „SEB LIZINGAS“), pridėtinės vertės mokestis nebuvo įskaičiuotas į išmokėtiną draudimo išmoką, todėl, iš faktinės automobilio remonto kainos išskaičius pridėtinės vertės mokestį, apskaičiuota, jog išmokėtina draudimo išmoka – 25672,65 Lt. AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“, veikdama ieškovo vardu pagal Paslaugų teikimo sutartį, padarė išvadą, jog tiek atsakovo neteisėtais veiksmais, tiek Š. K. neteisėtais veiksmais automobiliui TOYOTA AVENSIS buvo padaryta vienodo dydžio žala, todėl nusprendė už nurodytų asmenų neteisėtais veiksmais padarytą žalą išmokėti vienodo dydžio (12836,32 Lt) draudimo išmokas (t. 1, b. l. 17, t. 2, b. l. 35, 36). Automobilio TOYOTA AVENSIS savininko 2006 m. gruodžio 7 d. prašymo (t. 1, b. l. 18) pagrindu 12836,32 Lt draudimo išmoka už atsakovo neteisėtais veiksmais automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytą žalą 2007 m. sausio 4 d. buvo išmokėta UAB „UTENOS TRIKOTAŽO PREKYBA“ (dabar - likviduojama UAB „EFFIGY“) (t. 1, b. l. 19). Ieškovas, vykdydamas Paslaugų teikimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (Paslaugų teikimo sutarties 2.1.3 punktas), kompensavo AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ pastarosios UAB „UTENOS TRIKOTAŽO PREKYBA“ išmokėtą 12836,32 Lt draudimo išmoką (t. 1, b. l. 20, 21, 45).

19Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 12836,32 Lt nuostolius, patirtus dėl draudimo išmokos nukentėjusiajam trečiajam asmeniui už atsakovo neteisėtais veiksmais automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytą žalą išmokėjimo.

20Pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims tais atvejais, kai kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, draudikui įvykdžius prievolę atlyginti nukentėjusiesiems nuostolius, patirtus dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustos transporto priemonės poveikio eismo įvykio metu, deliktinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai pasibaigia prievolės įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis), išskyrus tuos atvejus, kai draudimo išmoka nepadengiami visi nukentėjusiųjų nuostoliai. Kai draudimo išmoka visiškai atlygina nukentėjusiojo nuostolius, deliktinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai pasibaigia visa apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2009). Spręstina, kad tokia išvada darytina ir tuo atveju, kai draudimo išmoką išmoka Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju, būtent – jeigu kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui išmokėjus nukentėjusiam eismo įvykio metu asmeniui draudimo išmoką, kuri visiškai atlygina nukentėjusiojo nuostolius, deliktinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai pasibaigia. Tokiu atveju TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies pagrindu atsiranda Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro teisė reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą draudimo išmoką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2012).

22Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą kasacinio teismo praktiką, pripažintina, jog Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro reikalavimas atsakingam už žalą asmeniui TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies pagrindu yra regresas.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl draudiko atgręžtinio reikalavimo (regreso), pareikšto TPVCAPDĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų atvejų pagrindu, tenkinimo sąlygų, išaiškino, kad asmuo gali būti įpareigotas atlyginti žalą tik esant priežastiniam ryšiui tarp teisei priešingų jo veiksmų ir kilusios žalos. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Tos pačios taisyklės taikytinos ir draudimo įmonėms (draudikams), kurios pareiškia regresinius reikalavimus asmenims, atsakingiems už padarytą žalą. Šiuo atveju nepakanka įrodyti draudimo išmokų fakto, bet būtina įrodinėti, ar atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais (eismo įvykiu). Jei nukentėjusiajam dėl kokių nors priežasčių buvo sumokėta daugiau, negu privalėtų atlyginti žalą padaręs asmuo, tai ir tokiu atveju draudikas iš žalą padariusio asmens regreso tvarka gali gauti tokio dydžio žalos atlyginimą, kuris yra realus ir pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010).

24Teismo įsitikinimu, aukščiau nurodytos taisyklės, išskirtos kasacinio teismo praktikoje, taikytinos ir tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pareiškia regresinius reikalavimus asmenims, atsakingiems už padarytą žalą. Tokiais atvejais, kai yra pareikšti tokio pobūdžio reikalavimai, nepakanka įrodyti draudimo išmokos fakto, būtina įrodyti, jog atitinkamas draudimo išmokos dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais (eismo įvykiu).

25Vienas iš pamatinių civilinio proceso principų yra rungimosi principas, kurio esmė yra ta, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis). Pagal įrodinėjimo naštos (onus probandi) paskirstymo taisyklę (CPK 178 straipsnis) įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat). Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis).

26Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Bendroji įstatyme įtvirtinta taisyklė yra ta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios (CPK 185 straipsnio 2 dalis).

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010).

28Byloje nustatyta, jog atsakovas padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą, nulėmusį automobilio TOYOTA AVENSIS sugadinimą, žalos padarymo metu atsakovo, kaip transporto priemonės – motociklo APRILIA RSV MILLE, valdytojo, civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Atsakovas neneigė ir neginčijo neteisėtų veiksmų atlikimo fakto, priešingai, atsakovas bylos nagrinėjimo teisme metu pripažino aplinkybes, jog jis yra eismo įvykio, kurio metu jo vairuojamas motociklas APRILIA RSV MILLE atsitrenkė į automobilį TOYOTA AVENSIS, kaltininkas, jis vairuojamo motociklo priekine dalimi atsitrenkė į nurodyto automobilio galinę dešinę pusę. Atsakovas, be kita ko, neneigė ir neginčijo žalos automobiliui TOYOTA AVENSIS padarymo fakto, priešingai, atsakovas pripažino aplinkybę, jog jo neteisėtais veiksmais nurodytam automobiliui buvo padaryta tam tikra žala.

29Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo neteisėtais veiksmais automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytos žalos ir atitinkamai ieškovo prašomų priteisti nuostolių, patirtų dėl draudimo išmokos nukentėjusiajam trečiajam asmeniui už atsakovo neteisėtais veiksmais nurodytam automobiliui padarytą žalą išmokėjimo, dydžio.

30CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Asmens teisė į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą garantuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje, ji turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka, nepažeidžiant bendrųjų teisinės valstybės principų, inter alia – teisingumo principo. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad, sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo, teismas turi nustatyti tikrąjį žalos dydį; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012).

31CK 6.113 straipsnyje nustatyta, jog trečiasis asmuo, kuriam regreso tvarka pereina reikalavimo teisė, negali įgyti daugiau teisių, negu jų turėjo pradinis kreditorius, vadinasi, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atgręžtinio reikalavimo į žalą padariusį asmenį TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies pagrindu kvalifikavimas regresiniu inter alia nesudaro pagrindo kurio nors iš aukščiau nurodytų subjektų nepagrįstam praturtėjimui ar naudos gavimui iš neteisėtų veiksmų.

32Kaip žinia, civilinės atsakomybės teisiniams santykiams atsirasti, be kita ko, yra būtina priežastinio ryšio tarp asmens neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos sąlyga, kurios esmė yra atskleista CK 6.247 straipsnyje, kuriame nustatyta, jog atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

33Teleologinis ir sisteminis CK 6.247 straipsnyje, 6.249 straipsnio 1 dalyje ir 6.251 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisės normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, jog bendroji įstatyme įtvirtinta taisyklė yra ta, kad asmuo, atlikęs neteisėtus veiksmus, pagal civilinės atsakomybės teisinių santykių prigimtį ir esmę turi atlyginti tą žalą, kurią jis savo neteisėtais veiksmais padarė kitam asmeniui.

34Ieškovas nagrinėjamoje byloje laikėsi pozicijos, jog, atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad motociklo APRILIA RSV MILLE ir automobilio TOYOTA AVENSIS, automobilių NISSAN PRIMERA ir TOYOTA AVENSIS susidūrimai įvyko vienas po kito ir faktiškai nebuvo galimybės nustatyti, kokie konkretūs sugadinimai buvo padaryti aukščiau nurodytų susidūrimų metu, buvo nuspręsta, jog abiejų atsakingų už eismo įvykį asmenų kaltė yra vienoda ir atsakovas bei UADB „ERGO LIETUVA“, kuri buvo apdraudusi Š. K., vairavusio automobilį NISSAN PRIMERA, civilinę atsakomybę, turi lygiomis dalimis atlyginti eismo įvykio metu automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytą žalą.

35Atsakovas nesutiko su aukščiau išdėstyta ieškovo pozicija. Atsakovo ir jo atstovo įsitikinimu, motociklo APRILIA RSV MILLE ir automobilio TOYOTA AVENSIS, automobilių NISSAN PRIMERA ir TOYOTA AVENSIS susidūrimai – du atskiri eismo įvykiai, todėl nurodytų eismo įvykių kaltininkų atsakomybė turėtų būti paskirstyta pagal tai, kokie automobilio TOYOTA AVENSIS sugadinimai buvo padaryti atitinkamo eismo įvykio metu.

36Nagrinėjamo ginčo aspektu yra būtina įvertinti dvi aplinkybes: pirma, ar motociklo APRILIA RSV MILLE ir automobilio TOYOTA AVENSIS, automobilių NISSAN PRIMERA ir TOYOTA AVENSIS susidūrimai – vienas eismo įvykis ar du atskiri eismo įvykiai, antra, ar nagrinėjamu atveju galima tiksliai nustatyti, kokie sugadinimai (apgadinimai) buvo padaryti, kai motociklas APRILIA RSV MILLE atsitrenkė į automobilį TOYOTA AVENSIS ir kai automobilis NISSAN PRIMERA atsitrenkė į automobilį TOYOTA AVENSIS.

37TPVCAPDĮ 11 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog vienu eismo įvykiu laikomas įvykis, įvykęs dėl tos pačios priežasties.

38Byloje nustatyta, jog 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 7 val. 45 min. greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dvidešimt septintajame kilometre motociklas APRILIA RSV MILLE, valstybinis numeris ( - ), kurį vairavo atsakovas, atsitrenkė į priekyje važiavusią transporto priemonę – automobilį TOYOTA AVENSIS. Byloje taip pat nustatyta, jog 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 8 val. 0 min. greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dvidešimt septintajame kilometre automobilis NISSAN PRIMERA, kurį vairavo Š. K., atsitrenkė į stovintį automobilį TOYOTA AVENSIS.

39Teismas, įvertinęs tas aplinkybes, jog atsakovo vairuojama transporto priemonė atsitrenkė į priekyje važiuojantį automobilį TOYOTA AVENSIS, Š. K. vairuojama transporto priemonė atsitrenkė į įvykio vietoje stovintį automobilį TOYOTA AVENSIS, iš ko darytina išvada, jog nurodyti susidūrimai įvyko dėl skirtingų priežasčių, tarp nurodytų susidūrimų praėjo maždaug 15 minučių laiko tarpas, per kurį, ką patvirtina liudytojais apklaustų policijos pareigūnų G. B. ir S. R. parodymai (t. 1, b. l. 119) ir administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. E466040 duomenys (t. 1, b. l. 31), policijos pareigūnai atvyko į įvykio vietą, apžiūrėjo transporto priemones ir spėjo užfiksuoti iš esmės visas įvykio aplinkybes, konstatuoja, jog motociklo APRILIA RSV MILLE ir automobilio TOYOTA AVENSIS, automobilių NISSAN PRIMERA ir TOYOTA AVENSIS susidūrimai – du atskiri eismo įvykiai.

40Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartimi (t. 1, b. l. 145-146) nutarta nagrinėjamoje byloje paskirti trasologinę transporto ekspertizę, pavedant ekspertui atsakyti į klausimą, kokie sugadinimai 2006 m. rugpjūčio 9 d. buvo padaryti automobiliui TOYOTA AVENSIS, kai į pastarąjį atsitrenkė motociklas APRILIA RSV MILLE. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertas Vitalijus Matusevičius (Vitalij Matusevič) 2011 m. balandžio 12 d. – 2011 m. balandžio 29 d. atliko trasologinę transporto ekspertizę ir į nagrinėjamą bylą pateikė 2011 m. balandžio 29 d. ekspertizės aktą Nr. 11-3143(10) (t. 1, b. l. 155-158). Ekspertizės akte suformuluota išvada, jog tikėtina, kad, motociklui APRILIA RSV MILLE atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu.

41Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi (t. 2, b. l. 29-30) nutarta nagrinėjamoje byloje paskirti papildomą trasologinę transporto ekspertizę, pavedant ekspertui atsakyti į klausimą, kokie sugadinimai 2006 m. rugpjūčio 9 d. buvo padaryti automobiliui TOYOTA AVENSIS, kai į pastarąjį atsitrenkė motociklas APRILIA RSV MILLE. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertas Vitalijus Matusevičius 2012 m. kovo 27 d. – 2012 m. balandžio 5 d. atliko papildomą trasologinę transporto ekspertizę ir į nagrinėjamą bylą pateikė 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės aktą Nr. 11-37(12) (t. 2, b. l. 75-79). Ekspertizės akte suformuluota išvada, jog, motociklui APRILIA RSV MILLE priekine dalimi atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir nežymiai įlenkta bei įbrėžta bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu; tikėtina, jog šio kontakto metu buvo išdaužtas ir automobilio TOYOTA AVENSIS užpakalinis dešinys žibintas.

42Pažymėtina, jog pagal ekspertų atsakymų į teismo pateiktus paskiriant ekspertizę klausimus pobūdį, eksperto išvada gali būti kategoriška, tikėtina arba ekspertas gali neatsakyti į teismo iškeltus klausimus, jei jam trūksta tyrimui pateiktos medžiagos arba jo žinių lygis neleidžia duoti atsakymą. Eksperto išvada, kuria suformuluotas kategoriškas atsakymas į teismo pateiktą klausimą, pripažįstama tiesioginiu įrodymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007).

43Pastebėtina, jog pradiniame ekspertizės akte yra suformuluota tikėtina išvada. Viena vertus, nutarties paskirti pirminę trasologinę transporto ekspertizę priėmimo metu į nagrinėjamą bylą, kuri buvo perduota ekspertizei atlikti, nebuvo pateiktos automobilio NISSAN PRIMERA nuotraukos, padarytos po eismo įvykio, antra vertus, aukščiau nurodytos nutarties priėmimo metu byloje buvusios automobilio TOYOTA AVENSIS nuotraukos, padarytos po eismo įvykio, nebuvo pakankamai informatyvios, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, ekspertas negalėjo padaryti kategoriškos išvados ir smulkiau aprašyti automobilio TOYOTA AVENSIS išorinius sugadinimus, kurie atsirado dėl sąlyčio su motociklu APRILIA RSV MILLE (t. 1, b. l. 158).

44Nutarties paskirti papildomą trasologinę transporto ekspertizę priėmimo metu į nagrinėjamą bylą jau buvo pateikti papildomi ekspertizei atlikti reikšmingi duomenys (t. 2, b. l. 26). Pagal nagrinėjamos bylos duomenis, pateiktus ekspertizei atlikti, papildomame ekspertizės akte buvo suformuluotos dvi skirtingo pobūdžio išvados – kategoriška išvada, jog, motociklui APRILIA RSV MILLE priekine dalimi atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir nežymiai įlenkta bei įbrėžta bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu, ir tikėtina išvada, jog šio kontakto metu buvo išdaužtas ir automobilio TOYOTA AVENSIS užpakalinis dešinys žibintas.

45Pažymėtina, jog eksperto išvadai, kaip įrodymų šaltiniui, CPK nenustatyta išankstinė galia, todėl ji turi būti vertinama kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 218 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-248/2007, 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009).

46Administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. E466040 (t. 1, b. l. 31) esančiame policijos pareigūno G. B. 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybiniame pranešime užfiksuotos eismo įvykio, kurio metu atsakovo vairuojamas motociklas APRILIA RSV MILLE atsitrenkė į automobilį TOYOTA AVENSIS, aplinkybės ir, be kita ko, nurodyta, jog šio eismo įvykio metu buvo įlenktas automobilio TOYOTA AVENSIS galinis bamperis ir bagažinės dangtis dešinėje pusėje. Viena vertus, bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, jog nurodytą policijos pareigūną ir atsakovą bei trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, K. M., dalyvavusius ginčo eismo įvykyje, siejo asmeniniai tarpusavio santykiai (nurodytas policijos pareigūnas parodė, jog jis nepažįsta aukščiau nurodytų asmenų), nenustatyta ir kitų aplinkybių, jog nurodytas policijos pareigūnas, vykdęs jam įstatymų pavestas tarnybines funkcijas, buvo suinteresuotas veikti kurio nors eismo įvykio dalyvio naudai. Antra vertus, byloje duomenų, paneigiančių policijos pareigūno 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybiniame pranešime užfiksuotas aplinkybes, nėra, priešingai, aukščiau nurodytas, tarnybiniame pranešime užfiksuotas aplinkybes patvirtina papildomame ekspertizės akte eksperto suformuluota kategoriška išvada, jog, motociklui APRILIA RSV MILLE priekine dalimi atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir nežymiai įlenkta bei įbrėžta bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu. Pažymėtina, jog policijos pareigūno tarnybinis pranešimas surašytas netrukus po to, kai įvyko nurodytas eismo įvykis, todėl, esant visoms aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju teismui nėra pagrindo netikėti ar abejoti policijos pareigūno tarnybiniame pranešime užfiksuotomis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, pripažintina, jog policijos pareigūno G. B. 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybinis pranešimas yra patikimas įrodymas.

47Teismas, vertindamas 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12) (t. 2, b. l. 75-79) suformuluotos eksperto kategoriškos išvados, kaip įrodymo šaltinio, patikimumą ir įrodomąją galią, konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje duomenų, paneigiančių aukščiau nurodytą eksperto išvadą, nėra, priešingai, eksperto išvadą patvirtina policijos pareigūno G. B. 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybiniame pranešime, kurį teismas pripažino patikimu įrodymu, užfiksuotos aplinkybės, kurios yra analogiškos eksperto kategoriškoje išvadoje nurodytoms aplinkybėms. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintina, jog 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12) suformuluota eksperto kategoriška išvada, jog, motociklui APRILIA RSV MILLE priekine dalimi atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir nežymiai įlenkta bei įbrėžta bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu, yra patikimas įrodymas. Pastebėtina, kad 2011 m. balandžio 29 d. ekspertizės akte Nr. 11-3143(10) (t. 1, b. l. 155-158) suformuluota kito pobūdžio (tikėtina) išvada, kurioje nurodytos iš esmės analogiškos aplinkybės, jog, motociklui APRILIA RSV MILLE atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pripažintina, jog 2011 m. balandžio 29 d. ekspertizės akte Nr. 11-3143(10) suformuluota tikėtina išvada taip pat koreliuoja su policijos pareigūno G. B. 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybiniu pranešimu bei 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12) suformuluota eksperto kategoriška išvada.

48Pažymėtina, jog su aukščiau nurodytais bylos duomenimis koreliuoja ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, K. M. 2006 m. rugpjūčio 21 d. rašytinis paaiškinimas (t. 2, b. l. 42), kuriame pastaroji, be kita ko, nurodė, jog į jos vairuojamo automobilio galą trenkėsi motociklas; nuo smūgio buvo apgadinta: galinis bamperis (įlenktas), bagažinės dangtis (įlenktas), galinio dešinės pusės žibinto apdailos juosta (nukrito). Teismas, įvertinęs tas aplinkybes, jog nurodytas paaiškinimas yra surašytas asmens, tiesiogiai dalyvavusio ginčo eismo įvykyje, šis rašytinis paaiškinimas siejasi su aukščiau nurodytais duomenimis, kuriuos teismo pripažino patikimais, konstatuoja, jog K. M. 2006 m. rugpjūčio 21 d. rašytinis paaiškinimas inter alia yra patikimas įrodymas.

49Byloje nustatyta, jog 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12), be kategoriškos išvados, buvo suformuluota ir tikėtina išvada, jog kontakto tarp motociklo APRILIA RSV MILLE ir automobilio TOYOTA AVENSIS metu buvo išdaužtas ir automobilio užpakalinis dešinys žibintas. Teismas nagrinėjamos bylos kontekste kritiškai vertina ir atmeta nurodytą eksperto tikėtiną išvadą, kadangi šią tikėtiną išvadą paneigia aukščiau nurodyti bylos duomenys – G. B. 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybinis pranešimas ir K. M. 2006 m. rugpjūčio 21 d. rašytinis paaiškinimas, kuriuos teismas pripažino patikimais įrodymais.

50Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje aukščiau nurodytais duomenimis – G. B. 2006 m. rugpjūčio 9 d. tarnybiniu pranešimu, 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12) suformuluota eksperto kategoriška išvada, 2011 m. balandžio 29 d. ekspertizės akte Nr. 11-3143(10) suformuluota eksperto tikėtina išvada, K. M. 2006 m. rugpjūčio 21 d. rašytiniu paaiškinimu, kuriuos teismo pripažino patikimais ir kurių visetą laiko pakankamu, nustatyta, jog, atsakovo vairuojamam motociklui APRILIA RSV MILLE atsitrenkus į automobilį TOYOTA AVENSIS, buvo apgadinta automobilio TOYOTA AVENSIS užpakalinio bamperio plastiko apdaila ties bagažinės dangčio dešiniu kraštu ir nežymiai įlenkta bei įbrėžta bagažinės dangčio užpakalinė dalis ties paminėtu kraštu.

51Byloje nustačius tikslius automobilio TOYOTA AVENSIS apgadinimus, padarytus eismo įvykio, kurio kaltininkas yra atsakovas, metu, konstatuotina, jog atsakovas turi atlyginti tuos nuostolius (grąžinti ieškovui tą dalį nukentėjusiajam trečiajam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos), kurie buvo patirti dėl aukščiau nurodytų automobilio TOYOTA AVENSIS apgadinimų, padarytų atsakovo neteisėtais veiksmais, remonto.

52Nagrinėjamoje byloje ginčas inter alia kilo dėl žalos apskaičiavimo kainų. Atsakovas į nagrinėjamą bylą pateikė UAB „TOKVILA“ 2012 m. liepos 18 d. remonto sąmatą (t. 2, b. l. 109-113). Atsakovo ir jo atstovo įsitikinimu, atsakovo neteisėtais veiksmais padaryta žala turėtų būti apskaičiuota pagal nurodytą remonto sąmatą. Ieškovas laikėsi pozicijos, jog atsakovo neteisėtais veiksmais padaryta žala turi būti apskaičiuota pagal UAB „AUTOTOJA“ 2006 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą faktūrą (serija AUT, numeris 019227).

53CK 6.249 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog žala apskaičiuojama pagal kainas, galiojančias teismo sprendimo priėmimo dieną, jeigu įstatymai ar prievolės esmė nereikalauja taikyti kainų, buvusių žalos padarymo ar ieškinio pareiškimo dieną.

54Kaip žinia, transporto priemonė – turtas, kuris ilgainiui nusidėvi ir praranda savo vertę. Byloje nustatyta, jog transporto priemonė TOYOTA AVENSIS yra pagaminta 2005 metais, vadinasi, eismo įvykio metu ši transporto priemonė buvo apynaujė. Neginčytina aplinkybė yra ta, jog nurodytos transporto priemonės ir jos dalių vertė eismo įvykio metu buvo didesnė už dabartinę vertę. Minėta, jog žalos atlyginimo institutas yra grindžiamas visiško nuostolių atlyginimo principu, kurio esmė yra ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, jog nagrinėjamu atveju prievolės esmė reikalauja žalos apskaičiavimui taikyti kainas, buvusias žalos padarymo metu, todėl sutiktina su ieškovo pozicija, jog atsakovo neteisėtais veiksmais padaryta žala turi būti apskaičiuota pagal UAB „AUTOTOJA“ 2006 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaitą faktūrą (serija AUT, numeris 019227).

55Į nagrinėjamą bylą, be aukščiau nurodytos PVM sąskaitos faktūros, yra pateikta ir UAB „AUTOTOJA“ 2006 m. gruodžio 28 d. remonto sąmata (t. 2, b. l. 59-62).

56Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus duomenis, konstatuoja, jog atsakovo neteisėtais veiksmais automobiliui TOYOTA AVENSIS padarytos žalos piniginė išraiška – 3152,74 Lt (automobilio detalių, kurios buvo sugadintos ginčo eismo įvykio metu, kaina – 1826,51 Lt, detalių keitimo ir dažymo darbų kaina – 1326,23 Lt).

57Esant visoms nurodytoms, bylos nagrinėjimo metu nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, jog atsakovas privalo atlyginti ieškovui 3152,74 Lt nuostolius.

58Atsižvelgiant į sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo regreso teise priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

59CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro penkis procentus per metus, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas dėl penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

60Visi kiti bylos duomenys nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl teismas, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, jų neanalizuoja ir nevertina.

61Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje patenkinta ieškinio reikalavimo dalis – 24,56 procento, atmesta ieškinio reikalavimo dalis – 75,44 procento. Ieškovas nagrinėjamoje byloje patyrė 425,90 Lt bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 24, 59, 70), atsakovas – 1123,24 Lt bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 153, t. 2, b. l. 74). Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimo dalį, ieškovui iš atsakovo priteistinos 104,60 Lt bylinėjimosi išlaidos, o, atsižvelgiant į atmestą ieškinio reikalavimo dalį, atsakovui iš ieškovo priteistinos 847,37 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Padarius šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, atsakovui iš ieškovo priteistinos 742,77 Lt bylinėjimosi išlaidos.

62Nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 226,53 Lt. Atsižvelgiant į patenkintą ir atmestą ieškinio reikalavimo dalis, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos 170,89 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo – 55,64 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

63Atsakovas Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartimi ir 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo įpareigotas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti po 700,00 Lt už trasologinės transporto ekspertizės ir papildomos trasologinės transporto ekspertizės atlikimą. Bylos duomenys (t. 1, b. l. 147, t. 2, b. l. 31) patvirtina, jog atsakovas 2010 m. spalio 28 d. ir 2011 m. gruodžio 9 d. pervedė aukščiau nurodytas pinigų sumas į teismo depozitinę sąskaitą. Bylos duomenys (t. 1, b. l. 153, t. 2, b. l. 74) patvirtina, jog pradinės ekspertizės kaina – 439,24 Lt, papildomos ekspertizės kaina – 684,00 Lt. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismo sprendimui įsiteisėjus, atsakovui grąžintina pinigų suma, lygi skirtumui tarp atsakovo į teismo depozitinę sąskaitą įmokėtos bendros pinigų sumos ir bendros ekspertizių kainos.

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 93, 96, 177-178, 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

65ieškinį patenkinti iš dalies:

66priteisti iš V. G. 3152,74 Lt nuostolių atlyginimą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3152,74 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2009 m. gruodžio 15 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui.

67Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

68Priteisti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 742,77 Lt bylinėjimosi išlaidas V. G.

69Priteisti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 170,89 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

70Priteisti iš V. G. 55,64 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

71Grąžinti V. G. 276,76 Lt sumą, 2010 m. spalio 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 49 įmokėtą į Trakų rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, nurodytą sumą pervedant į V. G. banko sąskaitą, esančią „SWEDBANK“, AB, kurios numeris ( - ).

72Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 3. ieškovas pareiškė teisme ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Ieškovo atstovai palaikė ieškinį ir paaiškino, jog 2006 metų rugpjūčio... 5. Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies, tai yra sutinka atlyginti... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, K. M. į teismo... 7. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, K. M. ir... 8. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „SEB... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „SEB... 10. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB „LIETUVOS... 11. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UADB „ERGO... 12. Teismo nustatytos bylos aplinkybės ir motyvai.... 13. Bylos duomenimis – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 14. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 15. Byloje inter alia nustatyta, jog Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato... 16. Byloje nustatyta, jog, atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad atsakovo, kaip... 17. Bylos duomenys (t. 1, b. l. 5-7) patvirtina, jog ieškovas ir trečiasis asmuo,... 18. Bylos duomenimis – UAB „AUTOTOJA“ 2006 m. rugsėjo 28 d. PVM sąskaita... 19. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš... 20. Pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą Lietuvos Respublikos... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, draudikui įvykdžius... 22. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą kasacinio teismo praktiką,... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl draudiko atgręžtinio... 24. Teismo įsitikinimu, aukščiau nurodytos taisyklės, išskirtos kasacinio... 25. Vienas iš pamatinių civilinio proceso principų yra rungimosi principas,... 26. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje... 28. Byloje nustatyta, jog atsakovas padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimą,... 29. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo neteisėtais veiksmais... 30. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 31. CK 6.113 straipsnyje nustatyta, jog trečiasis asmuo, kuriam regreso tvarka... 32. Kaip žinia, civilinės atsakomybės teisiniams santykiams atsirasti, be kita... 33. Teleologinis ir sisteminis CK 6.247 straipsnyje, 6.249 straipsnio 1 dalyje ir... 34. Ieškovas nagrinėjamoje byloje laikėsi pozicijos, jog, atsižvelgiant į tą... 35. Atsakovas nesutiko su aukščiau išdėstyta ieškovo pozicija. Atsakovo ir jo... 36. Nagrinėjamo ginčo aspektu yra būtina įvertinti dvi aplinkybes: pirma, ar... 37. TPVCAPDĮ 11 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog vienu eismo... 38. Byloje nustatyta, jog 2006 m. rugpjūčio 9 d. apie 7 val. 45 min. greitkelio... 39. Teismas, įvertinęs tas aplinkybes, jog atsakovo vairuojama transporto... 40. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartimi (t. 1, b. l.... 41. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi (t. 2, b. l.... 42. Pažymėtina, jog pagal ekspertų atsakymų į teismo pateiktus paskiriant... 43. Pastebėtina, jog pradiniame ekspertizės akte yra suformuluota tikėtina... 44. Nutarties paskirti papildomą trasologinę transporto ekspertizę priėmimo... 45. Pažymėtina, jog eksperto išvadai, kaip įrodymų šaltiniui, CPK nenustatyta... 46. Administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. E466040 (t. 1, b. l. 31)... 47. Teismas, vertindamas 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12)... 48. Pažymėtina, jog su aukščiau nurodytais bylos duomenimis koreliuoja ir... 49. Byloje nustatyta, jog 2012 m. balandžio 5 d. ekspertizės akte Nr. 11-37(12),... 50. Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog... 51. Byloje nustačius tikslius automobilio TOYOTA AVENSIS apgadinimus, padarytus... 52. Nagrinėjamoje byloje ginčas inter alia kilo dėl žalos apskaičiavimo... 53. CK 6.249 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog žala apskaičiuojama pagal kainas,... 54. Kaip žinia, transporto priemonė – turtas, kuris ilgainiui nusidėvi ir... 55. Į nagrinėjamą bylą, be aukščiau nurodytos PVM sąskaitos faktūros, yra... 56. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus duomenis, konstatuoja, jog atsakovo... 57. Esant visoms nurodytoms, bylos nagrinėjimo metu nustatytoms aplinkybėms,... 58. Atsižvelgiant į sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes,... 59. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 60. Visi kiti bylos duomenys nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį... 61. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog... 62. Nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 63. Atsakovas Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartimi ir... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 88, 93, 96, 177-178, 259, 260,... 65. ieškinį patenkinti iš dalies:... 66. priteisti iš V. G. 3152,74 Lt nuostolių atlyginimą, penkių procentų... 67. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 68. Priteisti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 742,77... 69. Priteisti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 170,89... 70. Priteisti iš V. G. 55,64 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.... 71. Grąžinti V. G. 276,76 Lt sumą, 2010 m. spalio 28 d. mokėjimo nurodymu Nr.... 72. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...