Byla 2S-996-619/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi skolininko UAB „Naujininkų ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ pareiškimą skolininkui UAB „Naujininkų ūkis“ dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3kreditorius UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Naujininkų ūkis“ 261 227,25 Lt skolos, 8,75 procentų dydžio metinių palūkanų ir 1 556,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko pinigines lėšas, o jų nesant, skolininkui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Nurodė, jog skolininkas nepagrįstai delsia atsiskaityti, dėl ko kyla pagrindas abejoti ne tik skolininko sąžiningumu, bet ir realiomis galimybės padengti susidariusį įsiskolinimą, be to, tikėtina, jog skolininkas vengs vykdyti teismo sprendimą, ypač atsižvelgiant į didelę skolos sumą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Areštavo skolininko UAB „Naujininkų ūkis“ kilnojamąjį turtą, nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias pas skolininką ir/ar trečiuosius asmenis, bendrai 261 227,25 Lt ( dviejų šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio dviejų dvidešimt septynių litų 25 ct) sumai, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau leidžiant skolininkui UAB „Naujininkų ūkis“, vykdyti atsiskaitymus su kreditoriumi UAB „VSA Vilnius“, skolininko UAB „Naujininkų ūkis“ darbuotojais ir valstybės biudžetu. Teismas prašymą tenkino įvertinęs tai, kad kreditoriaus reikalavimas yra turtinio pobūdžio, įsiskolinimo suma didelė, todėl darė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str.). Įvertinęs tai, kad skolininkas yra verslo subjektas, teismas darė išvadą, kad arešto nukreipimas išimtinai į skolininko pinigines lėšas gali visiškai apriboti jo galimybes vykdyti ūkinę veiklą, sutrikdyti atsiskaitymus su darbuotojais bei valstybės biudžetu, be to, nėra aišku, kiek skolininko sąskaitose yra piniginių lėšų, ar jų pilnai pakaktų pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Dėl to pareiškimui užtikrinti pirmiausia laikė tikslinga areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – skolininko pinigines lėšas, esančias skolininko vardu atidarytose sąskaitose bankuose bei turtines teises, esančias pas skolininką ar trečiuosius asmenis.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Skolininkė UAB „Naujininkų ūkis“ atskiruoju skundu (b.l. 17-30) prašo panaikinti teismo priimtą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog su teismo priimta nutartimi nesutinka, nes kreditorius pareiškė aiškiai nepagrįstą pareiškimą, o teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje nėra. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Kreditorius klaidina teismą, sąmoningai pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo nurodydamas tikrovės neatitinkančią informaciją. Skolininkas niekada neneigė pareigos atsiskaityti už požeminius konteinerius, priešingai nurodė, kad požeminių konteinerių likutinė vertė bus sumokėta pateikus reikalingą informaciją.

92. Teismas net nenagrinėjo pareikšto reikalavimo pagrįstumo, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pareikštas išimtinai tik neteisėto spaudimo skolininkui tikslu. Apelianto nuomone, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjęs teismas pareikštą prašymą nagrinėjo formaliai, paviršutiniškai, neatsižvelgė į tokio prašymo nagrinėjimą reglamentuojančias teisės normas bei teismų išaiškinimus.

103. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą. Skolininkas yra Vilniaus miesto savivaldybės paskirtas reikšmingos Vilniaus miesto daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, užtikrinantis daugybei Vilniaus miesto gyventojų visų rūšių komunalinių paslaugų teikimą, jų priežiūrą, remontą ir etc.. Sutrikus dėl arešto bendrovės veiklai kyla didelė grėsmė visuomenei daliai reikšmingų paslaugų užtikrinimo, būtinų remonto ar priežiūros paslaugų nepertraukiamam ir operatyviam teikimui, kas reikštų viešojo intereso neįgyvendinimą ir pažeidimą.

114. Apelianto tvirtinimu, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, iš kreditoriaus pusės nėra pateikta jokių įrodymų, kad pasunkės teismo sprendimo įvykdymas, skolininko nesąžiningumas nėra įrodytas.

125. Pareikšto reikalavimo dydis nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgus į skolininko turtinę padėtį ir sėkmingai vystomą veiklą. Pažymi, jog didelė ieškinio suma savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, skolininko turtas 2013 m. sudarė 3 279 439 Lt, grynasis pelnas 1 131 998 Lt (2013 m. balansas, pelno ir nuostolių ataskaita). Todėl šios aplinkybės patvirtina, kad skolininko finansinė būklė nėra tokia bloga, kad jis negalėtų įvykdyti kreditoriui palankaus teismo sprendimo.

136. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neteisėtai trikdytų atsakovo veiklą, ją apsunkintų. Apelianto nuomone, tokie kreditoriaus veiksmai pažeidžia pusiausvyrą tarp teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos

147. Laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos nepranešus apie tai skolininkui, nes prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjęs teismas objektyviai neturėjo pakankamai informacijos tam, kad galėtų išspręsti pareikšto prašymo pagrįstumą bei įvertinti visas prašymo išsprendimui reikšmingas aplinkybes.

15Kreditorius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su atskiruoju skundu sutikti nėra jokio teisinio pagrindo (b.l. 64-69). Nurodo, kad atsakovas iš esmės siekia paneigti savo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sumokėti likutinę požeminių konteinerių vertę pagal išrašytą sąskaitą – faktūrą Nr. SF-673333, todėl toks elgesys patvirtina jo nesąžiningumą. Teigia, jog atsakovo teiginiai apie tai, kad laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą yra tik teoriniai išvedžiojimai, atsakovas nėra tiesioginis paslaugos gavėjas, vartotojas. Ieškovo manymu, atsakovo neteisėti veiksmai dėl pačios sutarties nutraukimo yra galimai susiję su bendru ieškovo įmonei daromu spaudimu dėl turimos rinkos komunalinių paslaugų sektoriuje, atsakovo veiksmai gali būti susiję su neteisėtais konkurentų bandymais perimti rinką. Ieškovo nuomone, vien tai, kad atsakovas pateikė į bylą savo finansinius dokumentus, realiai nepagrindžia aplinkybės, jog ieškovo reikalavimas galės būti realiai įvykdytas. Atsakovas yra verslo subjektas, kuriam yra suprantama, kad delsimas laiku atsiskaityti apsunkina kreditoriaus galimybes vykdyti veiklą, atsakovas sąmoningai delsia atsiskaityti su ieškovu, siekiant jam sukelti papildomų nepagrįstų nuostolių, pagrindo tikėtis kad jis tai atliks gera valia, nėra. Neišsipirktų konteinerių likutinė vertė yra 261 227,25 Lt, būtent šiai sumai yra taikytas areštas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Kiekvienu atveju teismas turi diskredijos teisę nuspręsti ar yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, o taip pat spręsti dėl jų panaikinimo.

19Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti ieškovui galbūt palankaus teimso sprendimo įvykdymą arba nepasunkinti jo įvykdymo (CPK 144-145 str.), tačiau civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-28/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Ši prezumpcija (ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką) nėra absoliuti, todėl teismas ją taikydamas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė. Atsakovas, paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo (gerą) turtinę padėtį (CPK 12 str., 178 str., 314 str.).

20Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė atsakovo turto areštą, motyvuodamas didele ieškinio suma (261 227,25Lt). Teismas sutinka su apeliantu, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad bendrovei priklausantis trumpalaikis turtas sudaro 2 615680 Lt, bendrovė turi 663 759 Lt ilgalaikio turto (b. l. 39), viso turto 3 279 439, nuosavas kapitalas 1354821 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1885863 Lt. Įvertinus atsakovo 2013 metų preliminarią pelno (nuostolių) ataskaitą, matyti, kad bendrovė dirba pelningai, įmonės grynasis pelnas sudaro 1 131998. Nors ieškovas atsiliepime ir nurodė, kad atsakovo finansiniai dokumentai realiai nepagrindžia aplinkybės, jog ieškovo reikalavimas galės būti realiai įvykdytas, tačiau įvertinus paminėtas aplinkybes, negalima spręsti, jog šiuo metu apeliantas susiduria su tokiais finansiniais sunkumais, dėl kurių kiltų grėsmė dėl būsimo (tikėtina, kad ieškovui palankaus) teismo sprendimo įvykdymo.

21Šalis, kuri kreipiasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įrodyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas realiai pasunkės (CPK 144 str. 1 d., 178 str.). Ieškovas nei su pareiškimu nei apeliacinės instancijos teismui tokių įrodymų nepateikė, t. y. neįrodė, jog atsakovas atlieka ar ketina atlikti veiksmus, įrodančius, kad siekia perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims, jį paslėpti ar kitaip apsunkinti. Nagrinėjamoje byloje pareiškimo reikalavimą sudaro 261 227,25 Lt skola už konteinerius, išrašyta pagal sudaro sąskaitą išankstiniam apmokėjimui SF-673333, su kuria apeliantas nesutinka ir ją ginčija, t.y. tarp šalių kilęs ginčas ir dėl skolos dydžio pagrįstumo.

22Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino ieškinio sumą, įvertinęs ją kaip didelę, neįvertinęs kitų šiam ginčui reikšmingų faktinių aplinkybių, todėl priėmė nepagrįstą nutartį, kuri naikinama ir ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

23Ši nutartis neužkerta ieškovui galimybės, pasikeitus bylos faktinėms aplinkybėms, pateikti teismui naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 3 d.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškvoo UAB „VSA Vilnius“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Naujininkų ūkis“ atmesti.

26Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. kreditorius UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi kreditoriaus... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Skolininkė UAB „Naujininkų ūkis“ atskiruoju skundu (b.l. 17-30) prašo... 8. 1. Kreditorius klaidina teismą, sąmoningai pareiškime dėl teismo įsakymo... 9. 2. Teismas net nenagrinėjo pareikšto reikalavimo pagrįstumo, prašymas dėl... 10. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą.... 11. 4. Apelianto tvirtinimu, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, iš... 12. 5. Pareikšto reikalavimo dydis nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos... 13. 6. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neteisėtai trikdytų atsakovo... 14. 7. Laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos nepranešus apie... 15. Kreditorius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su atskiruoju... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti ieškovui galbūt... 20. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė atsakovo turto... 21. Šalis, kuri kreipiasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi... 22. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 23. Ši nutartis neužkerta ieškovui galimybės, pasikeitus bylos faktinėms... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 25. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 29 d. nutartį ir... 26. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir Turto arešto...