Byla 2A-225-460/2011
Dėl skolos priteisimo bei ieškovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-03 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-7459-740/2010 pagal ieškovės UAB „Blic kreditas“ ieškinį atsakovui G. R. dėl skolos priteisimo bei ieškovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-03 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo priteisti 248 Lt skolos, 540,64 Lt delspinigių, 200 Lt baudos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2009-11-03 buvo sudaryta kredito sutartis, pagal kurią atsakovas negrąžino jam suteiktos paskolos. Pažymi, kad atsakovui ne vieną kartą buvo pateikti rašytiniai raginimai grąžinti skolą, tačiau iki ieškinio padavimo dienos atsakovas su ieškove neatsiskaitė.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai – viešo paskelbimo spaudoje būdu, tačiau per teismo nustatytą terminą jis nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių (CPK 123 str., 124 str., 142 str. 4 d.).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-08-03 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: ieškovei iš atsakovo priteisė 248 Lt skolos, 5,41 Lt delspinigių, 200 Lt baudos, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 453,41 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 20010-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 406,32 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas konstatavo, kad atsakovas pažeidė prievolę grąžinti ieškovei kreditą, praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nurodė, jog atsakovas pažeidė savo pareigą laiku ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, todėl privalo atlyginti ieškovei netesybas.

6Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-03 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad vertinant ar netesybos nėra per didelės, turi būti atsižvelgiama į bendrą netesybų dydį, šalių valią ir sulygtą sutartį. Pažymi, kad netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Nurodo, kad atsakovui sutarties sąlygos yra privalomus ir nėra teisinio pagrindo mažinti šalių sutartas ir nustatytas sutartyje netesybas. Pažymi, kad atsakovas su ieškove nebendradarbiavo, nesiekė taikaus sprendimo būdo.

7Atsakovas atsiliepimo nepateikė.

8Apeliacinis skundas netenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2009-11-03 sudarė kredito sutartį, kurios bendrųjų sąlygų registracijos Nr. CBREG 310657 (b. l. 13-15) už bendrą 248 Lt sumą (b. l. 22). Sutarties 5.1 punkte buvo nustatyti 2% dydžio delspinigiai už nuo to laiko nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną ir 5.3 punkte papildomai nustatyta 200 Lt bauda už ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų uždelsimą grąžinti paskolą ir/ar jos dalį (b. l. 14). Atsakovas pagal minėtas sutartis savo įsipareigojimų neįvykdė, skolos, palūkanų ir delspinigių nemokėjo. Pagal 2010-04-22 pažymą apie atsakovo įsiskolinimą ieškovei už laikotarpį nuo 2010-01-02 iki 2010-04-21 priskaičiuota 540,64 Lt delspinigių ir 200 Lt baudos (b. l. 22).

10Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismo iš atsakovo priteistos netesybos yra per mažos ir pažeidžia teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Taip pat teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad atsakovui sutartinės sąlygos yra privalomos ir todėl nėra teisinio pagrindo netesybas mažinti. Pažymėtina, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ( CK 6.156 str. 1 d.).

11Pagal Lietuvos civilinę teisę bendroji taisyklė yra įskaitinių netesybų taikymas, t. y. baudinių netesybų netaikymas arba jų taikymas tik atskirų rūšių sutartims (CK 6.874 str. 1 d.). Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). CK 6.73 str. 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

12Šioje byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Kreditavimo sutartyje nustatyta 200 Lt bauda iš dalies kompensuoja ieškovei nuostolius, todėl ieškovės prašomos priteisti netesybos už laiku negaunamas įmokas neturėtų būti papildomomis pajamomis. Įvertinusi aplinkybes, kad kreditavimo sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 730 % metinių palūkanų, t. y. viršija metinę kredito grąžinimo normą (124 %), teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl delspinigių dydžio vadovavosi minėtais principais ir teisingai įvertino konkrečios bylos aplinkybes. Kolegija pažymėjo, kad atsakovas pats elgėsi nesąžiningai, nepateikė jokių įrodymų, kad bent iš dalies su ieškove yra atsiskaitęs, su ieškove nebendradarbiavo, jos vengė. Pirmosios instancijos teismas žymiai sumažino bendrą priteistinų delspinigių sumą, delspinigių procentinį dydį nuo 2 % sumažino iki 0,02 %. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo argumentais keisti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

13Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai