Byla 2A-74-157/2015
Dėl depozito grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Alson“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, priimto civilinėje byloje N. 2-3095-823/2014 pagal ieškovų A. M. ir B. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alson“ dėl depozito grąžinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo 280 000 Lt depozitą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindė šalių 2013 m. lapkričio 17 d. Sutartimi, dėl patalpos rezervavimo Nr. U22-101/2013-11-17 (toliau – ir Sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo rezervuoti ir parduoti ieškovams maitinimo patalpą, kurios projektinis Nr. 101, kadastrinis numeris 11, unikalus ( - ), esančią ( - ). Vadovaujantis minėtos Sutarties 2.3 punktu, prieš pasirašant Sutartį, ieškovai atsakovui 2013 m. lapkričio 9 d. pavedimu sumokėjo 10 000 Lt depozitą, o pagal Sutarties 2.4 punktą, 2013 m. lapkričio 17 d. papildomai sumokėjo 280 000 Lt depozitą į atsakovo kasą. Pasak ieškovų, pagal Sutarties 3.4 punktą ieškovai turėjo teisę atsisakyti minėtos patalpos rezervacijos, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, pareikalaudami grąžinti 280 000 Lt depozitą. Ieškovų teigimu, jie pasinaudojo šia teise, nepraleidę Sutartyje nustatyto termino ir pareikalavo atsakovo grąžinti jiems 280 000 Lt depozitą per 5 kalendorines dienas, tačiau atsakovas depozito negrąžino.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai – ieškovams iš atsakovo priteisė 280 000 Lt depozitą, 5 753,42 Lt palūkanų už 2013 m. gruodžio 6 d. – 2014 m. gegužės 5 d. laikotarpį, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 280 000 Lt sumą nuo 2014 m. gegužės 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13 200 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei iš atsakovo priteisė 12,98 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

7Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl Sutarties kvalifikavimo, kaip preliminariosios sutarties sudarymo, ir teismas su tokiu šalių vertinimu sutiko. Teismas taip pat sutiko su ieškovo argumentu, kad pagal lingvistinę ir sisteminę Sutarties nuostatų prasmę, šalys susitarė tik dėl 10 000 Lt dydžio netesybų (baudos), todėl ieškovai pagal Sutarties 3.4 punktą turi teisę reikalauti grąžinti jiems sumokėtą 280 000 Lt depozitą. Tokią išvadą teismas grindė šalių Sutarties projekto 3.3, 3.4 punktais, ieškovų susirašinėjimu su nekilnojamojo turto pardavimo brokere K. P., kasos pajamų orderyje nurodyta gautų sumų paskirtimi (avansu), Sutarties 3,5 punktu, kuriame nurodytos tik 10 000 Lt netesybos (bauda). Teismo vertinimu, pagal sisteminę ir lingvistinę Sutarties nuostatų analizę, ši suma laikytina atsakovui sumokėtu avansu. Teismas konstatavo, kad aiškinant Sutartį ieškovo nurodomu būdu, Sutarties nevykdymo atveju, ieškovai atsakovui turėtų mokėti 290 000 Lt baudą, tuo tarpu atsakovas – tik 10 000 Lt baudą, o tai akivaizdžiai iškreiptų šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą ir būtų nesąžininga ieškovų atžvilgiu. Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai nepatvirtina ieškovų ketinimų 280 000 Lt depozito sumą laikyti netesybomis. Priešingai, paties atsakovo pateikiami argumentai apie tai, kad ieškovai įtraukė į Sutartį 3.4 punktą ir atitinkamas 3.5 punkto nuostatas, aiškiai liudija, kad ieškovai tokio ketinimo neturėjo. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad šalių Sutarties tekstas pasirašytas kiekviename puslapyje ir su atitinkamomis korekcijomis dėl 280 000 Lt depozito sumos, patvirtina tai, kad dėl šios sumos sumokėjimo ir grąžinimo sąlygų šalys tarėsi atskirai. Teismo nuomone, net jeigu atsakovas ir tikėjosi, jog nurodyta suma liks atsakovui ieškovams nutraukus Sutartį, toks susitarimas tarp šalių nebuvo pasiektas ir Sutarties sąlygose nebuvo įtvirtintas. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad Sutarties 3.4 ir 3.5 punktų nuostatos yra siurprizinės, kadangi šios nuostatos nebuvo standartinės Sutarties sąlygos, taip pat nebuvo iš anksto parengtos ieškovų bendram nevienkartiniam naudojimui, todėl negali būti pripažintos siurprizinėmis.

8Bylinėjimosi išlaidas teismas ieškovams priteisė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimaliais dydžiais.

9II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Dėl šalių Sutarties kvalifikavimo. Teismas neteisingai kvalifikavo Sutartį, nes jos dalykas – ne pagrindinės patalpų pirkimo – pardavimo, o preliminariosios sutarties sudarymas ateityje.

122. Dėl Sutarties aiškinimo ir ieškovų mokėjimų kvalifikavimo. Teismas nepagrįstai ieškovų sumokėtą 280 000 Lt depozitą laikė avansu, tokiu būdu pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles. Apelianto teigimu, 280 000 Lt pinigų suma buvo skirta užtikrinti tinkamą ieškovų ikisutartinių įsipareigojimų vykdymą, o ne atsiskaityti už jų ketinamas įsigyti patalpas. Ši depozito suma atsakovui buvo sumokėta iki preliminariosios sutarties pasirašymo, todėl ieškovo mokėjimai negali būti laikomi avansiniais mokėjimais. Be to, pagal preliminariąją sutartį jokie mokėjimai negali būti atliekami. Šie pinigai atliko atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo funkciją. Sutartyje nurodyti 10 000 Lt ir 280 000 Lt depozitai, laikytini ieškovų civilinės atsakomybės forma – netesybomis. Teismas negali atsisakyti priteisti kreditoriui sutartyje nurodytų netesybų, motyvuodamas tik tuo, kad tai iškreiptų sutartinių prievolių pusiausvyrą, nes tokiu būdu būtų pažeistas sutarties šalių laisvės (CK 6.156 straipsnis) ir sutarties privalomumo (CK 6.189 straipsnis) principas. Skolininkas turi teisę prašyti sumažinti netesybas, jeigu jos, jo nuomone, yra aiškiai per didelės (CK 6.72 straipsnis). Šiuo atveju toks ieškovų prašymas nebuvo pateiktas, todėl 280 000 Lt dydžio netesybos buvo sąžiningas ir teisėtas jų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, kuris neiškreipė sutartinių prievolių pusiausvyros.

133. Dėl procesinių teisės normų pažeidimo. Teismas, priimdamas sprendimą, išsprendė ne visus byloje iškeltus klausimus, neištyrė visų surinktų įrodymų, nes nepasisakė dėl ieškovų nesąžiningo elgesio jo atžvilgiu, nors atsiliepime ir triplike yra remiamasi šiuo faktu.

144. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Teismo ieškovams priteistos išlaidos nustatytos neteisingai, nes viršija minėtose Rekomendacijose nustatytus dydžius.

15Ieškovai atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Dėl Sutarties kvalifikavimo. Sutartis kvalifikuotina kaip preliminarioji, kadangi ja buvo siekiama sudaryti preliminariąją sutartį dėl patalpos pirkimo-pardavimo bei pagrindinę – patalpos pirkimo- pardavimo sutartį ateityje, preliminariojoje sutartyje nurodytomis sąlygomis. Tai rodo tiek Sutarties 1.1, 1.3-1.5 ir kitų punktų nuostatos, tiek šalių veiksmai po Sutarties sudarymo. Todėl iš Sutarties kylantiems santykiams yra taikomos CK 6.165 straipsnio nuostatos.

172. Dėl sutarties aiškinimo. Jeigu Sutartis būtų aiškinama atsakovo nurodomu būdu, jos nevykdymo atveju ieškovai atsakovui turėtų mokėti net 290 000 Lt baudą, tuo tarpu atsakovas – tik 10 000 Lt baudą, o tai iškreiptų šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą ir būtų nesąžininga ieškovų atžvilgiu. Teismas Sutartį aiškino tinkamai, laikydamasis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių taisyklių, todėl atsakovo argumentai, kad Sutarties 3.4 ir 3.5 punktai turėtų būti vertinami kaip nesąžiningi, neturi jokio loginio, faktinio ir teisinio pagrindo: Sutartis buvo pasirašoma atsakovui atstovaujančios nekilnojamojo turto agentūros patalpose, atsakovo direktoriui aiškiai sutikus su visomis Sutarties sąlygomis, pasirašius Sutartį kiekviename puslapyje.

183. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų kitam asmeniui žalos, o jei žala padaroma - privalo ją atlyginti visiškai. Ieškovų patirtos faktinės advokato pagalbos išlaidos viršija 23 300 Lt, o teismas ieškovams priteisė tik 6 400 Lt šių išlaidų. Todėl manytina, kad teismo ieškovams priteista minimų išlaidų 6 400 Lt suma atitinka protingumo bei sąžiningumo kriterijus ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus jo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė tokių pirmosios instancijos teismo spendimo negaliojimo pagrindų, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertintinas apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

21Šioje apeliacijoje keliami šalių Sutarties kvalifikavimo – ikisutartinių santykių ir preliminariosios sutarties atribojimo, ieškovų atsakovui sumokėtinų pinigų kvalifikavimo bei sutarčių aiškinimo klausimai.

22Pirmosios instancijos teismas šalių Sutartį kvalifikavo kaip preliminariąją patalpų pirkimo– pardavimo sutartį. Apeliantas su tuo nesutinka, teidamas, jog Sutarties dalykas buvo ne pagrindinės patalpų pirkimo – pardavimo, o preliminariosios sutarties sudarymas ateityje, dėl to šalių sudaryta Sutartis negalėjo būti kvalifikuota preliminaria minėto turto pirkimo – pardavimo sutartimi. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus žemiau išdėstytais motyvais.

23Civilinėje teisėje sutartis reiškia laisvą dviejų ar daugiau asmenų valios suderinimą, kurio tikslas – sukurti tarpusavio teises ir pareigas. Kiekvienos sutarties esmė – šalių susitarimas, t. y. šalių valios sutapimas. Sutarties sudarymas paprastai prasideda derybomis, kurių metu šalys siekia suderinti tiek savo reikalavimus viena kitai, tiek galimas būsimos sutarties sąlygas. Šalims pradėjus derybas, tarp jų susiklostę santykiai tarkuotini kaip ikisutartiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Toli pažengę šalių ikisutartiniai santykiai gali būti užfiksuojami rašytinę formą privalančioje turėti preliminariojoje sutartyje, kuri yra organizacinė, įstatymų priskirta ikisutartinių santykių stadijai. Šia sutartimi šalys tik įsipareigoja preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnis). Taigi, tai yra šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje. Pripažįstama, kad tokiu susitarimu sukuriama sutartinė prievolė CK 6.1 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010).

24Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą, būtini tokie sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys, 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006 ir kt.).

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas 2013 m. lapkričio 17 d. Sutartimi Nr. U22-101/2013-11-17, įsipareigojo rezervuoti ir ieškovams parduoti 233,50 kv. m patalpą su 45 kv. m terasa, kurios unikalus Nr. 4400-2642-3385-7738, esančią Užupio g. 22, Vilniuje, o ieškovai patvirtino savo ketinimus pasirašyti Preliminarią sutartį ir įsigyti patalpas sutartyje nustatytomis sąlygomis, t. y. už 2 380 007,13 Lt, kartu su nuomos teisėmis (Sutarties 1.3., 1.4.;2.2.; 4.2. punktai). Šalys Sutartyje numatė netesybas, pirminių mokėjimų terminus, taip pat terminus, per kuriuos šalių Sutartis gali būti nutraukta (Sutarties 2.3.; 2.4.; 2.6.; 2.7.; 3.2.; 3.4.; 3.5. punktai). Vadovaujantis minėtos raštu sudarytos Sutarties 2.3 punktu, prieš ją pasirašant, ieškovai atsakovui 2013 m. lapkričio 9 d. pavedimu sumokėjo 10 000 Lt depozitą, o pagal Sutarties 2.4 punktą 2013 m. lapkričio 17 d. papildomai sumokėjo 280 000 Lt depozitą (CK 6.165 straipsnio 2 dalis, 1.73 straipsnis). Šios sąlygos sudaro pagrindą pripažinti preliminariosios sutarties tarp šalių sudarymo faktą ir spręsti, kad iš jos kylantiems teisiniams santykiams yra taikomos CPK 6.165 straipsnio nuostatos. Nustačius šias aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas teisingai kvalifikavo šalių sutartinius santykius ir atmeta apelianto argumentus, jog Sutarties dalykas buvo ne pagrindinės patalpų pirkimo-pardavimo, o preliminariosios sutarties sudarymas ateityje, – šalys Sutartyje aiškiai sulygo dėl apibrėžto nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje nustatytomis sąlygomis.

26Dėl šalių sutarties aiškinimo ir ieškovų sumokėtų pinigų kvalifikavimo

27Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai ieškovų sumokėtą 280 000 Lt depozitą laikė avansu, kadangi ši pinigų suma buvo skirta užtikrinti tinkamą ieškovų ikisutartinių įsipareigojimų vykdymą, atliko nuostolių atlyginimo užtikrinimo funkciją, ir nebuvo skirta atsiskaitymui už ieškovų ketinamas įsigyti patalpas, todėl Sutartyje nurodyti 10 000 Lt ir 280 000 Lt depozitai, laikytini ieškovų civilinės atsakomybės forma – netesybomis. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apeliantų argumentais.

28Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį pinigų sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripažįstamas dalies kainos sumokėjimu (avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tuo atveju, jeigu preliminarioji sutartis įvykdoma, t. y. sudaroma pagrindinės sutartis, perduoti pinigai įskaitomi į mokėjimus pagal pagrindinę sutartį. Toks susitarimas nėra draudžiamas, nepaisant preliminariosios sutarties sampratos siaurąja jos reikšme ir tokiu atveju perduodamus pinigus galima laikyti avansu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2006; 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006).

29Nagrinėjamu atveju, šalys Sutarties 2.6 punkte numatė, kad jos 2.3 ir 2.4 punkte nurodyti depozitu sumokėti pinigai – 10 000 Lt ir 280 000 Lt, bus įskaičiuojami į pirkėjo kainą už ketinamą įsigyti patalpų. Tokia pati nuostata atkartota ir šalių Sutarties 2.7 punkte. Vadovaujantis 2.3 punktu prieš pasirašant Sutartį ieškovai atsakovui 2013 m. lapkričio 9 d. pavedimu sumokėjo 10 000 Lt depozitą, o pagal Sutarties 2.4 punktą, 2013 m. lapkričio 17 d. papildomai sumokėjo 280 000 Lt depozitą į atsakovo kasą. Minėtų pinigų sumokėjimas, pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį, kvalifikuotinas avansu ir, priešingai nei teigia apeliantas, pagal pirmiau minėtus kasacinius teismo išaiškinimus atsakovui sumokėtus pinigus galima laikyti avansu, ir toks pinigų perdavimas nereiškia prieštaravimo imperatyvams, įskaitant ir CK 6.165 straipsnio 1 dalį.

30Tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, t. y. preliminariojoje sutartyje numatytas tikslas nėra pasiekiamas, laikytina, kad pinigai perduoti (gauti) be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, taigi jų gali būti reikalaujama pagal CK 6.237 straipsnį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2006). Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti sumokėtus pinigus šalis turi teisę reikalauti grąžinti visais atvejais, išskyrus tuos, kuriuos pagal preliminariosios sutarties turinį galima laikyti netesybomis. Sutartyje nustačius esant tokią sankciją, reikalavimas grąžinti pinigus negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jie įskaitomi į priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikytinas netesybas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-949/2000; 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2006 ir kt.).

31Nagrinėjamu atveju šalys Sutarties 3.5 punkte numatė, kad bet kuriai iš šalių be pagrindo nepasirašius Sutarties, 10 000 Lt depozitas, numatytas 2.3 punkte, laikytinas bauda. Tuo tarpu, Sutarties 2.4 punkte numatytas 280 000 Lt depozitas grąžinamas pirkėjui per 5 kalendorines dienas. Byloje nėra ginčo dėl 10 000 Lt ieškovui grąžinimo. Tuo tarpu, Sutarties nuostatos neleidžia daryti tokių pačių išvadų dėl Sutarties 2.4 punkte numatyto depozito, t. y. laikyti jį netesybomis. Kaip teisingai konstatavo tesimas, Sutarties turinys rodo, jog buvo susitarta tik 10 000 Lt baudos.

32Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo Sutarties aiškinimo, nes Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės taikomas aiškinant taip pat ir preliminariųjų sutarčių nuostatas (CK 6.193 – 6.195 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, ji turi būti aiškinama nustatant tikruosius dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sąlygų tarpusavio ryšį, jos esmę, tikslą, sudarymo aplinkybes, į šalių derybas, elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; kt.).

33Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys derėjosi dėl Sutarties sąlygų ir kainos. Šioms deryboms tarpininkavo nekilnojamojo turto brokerė K. P.. Šalys Sutartyje numatė tik 10 000 Lt netesybas (Sutarties 2.3 punktas), o 280 000 Lt depozito (avanso) grąžinimui netgi nustatė terminą (Sutarties 2.4 punktas). Pagal Sutarties 3.2 punktą ieškovai turėjo teisę atsisakyti patalpos rezervavimo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Pagal Sutarties 3.5 punktą šalys susitarė, kad po Sutarties 2.3 ir 2.4 punktuose numatytų depozitų sumokėjimo, bet kuriai iš šalių nepagrįstai nepasirašius Preliminariosios sutarties iki sutartyje nurodyto termino, Sutartis netenka galios, o nepagrįstai šios sutarties nepasirašiusi šalis privalo sumokėti kitai šaliai 10 000 Lt baudą. Tuo atveju, kai šią baudą turi mokėti pirkėjas, pardavėjas negrąžina pirkėjui depozito, numatyto 2.3 punkte ir jis lieka pardavėjui kaip šiame punkte numatyta bauda. Kai šiame punkte nurodytą baudą turi mokėti pardavėjas, jis turi sumokėti pirkėjui ne tik nurodyto dydžio baudą, bei ir grąžinti Sutarties 2.3 ir 2.4 punktuose numatytus pinigus (depozitus). Pažymėtina, kad po kiekvienu Sutarties lapų yra abiejų šalių parašai (1 t., 6–9 b. l.).

34Minėta, jog pagal sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 straipsnis) visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Teisėjų kolegijos vertinimu, sisteminis ir nuoseklus ginčo Sutarties aiškinimas, leidžia pagrįstai spręsti, jog šalys nelaikė 280 000 Lt depozito atsakovo galimų nuostolių užtikrinimu, t. y., netesybomis, o susitarė dėl šio grąžinimo tuo atveju, jeigu nebus sudaryta pagrindinė ketinamo įsigyti nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis. Taigi, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, ar nepagrįstai atsakovui sumokėtą 280 000 Lt depozitą kvalifikavo kaip avansą (CK 6.309 straipsnio 2 dalis).

35Konstatavus šias aplinkybes, teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl ieškovų nesąžiningumo, kadangi pagal Sutarties 3.2 punktą, jie turėjo teisę atsisakyti patalpos rezervavimo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas nebuvo pažeistas, todėl pagal pirmiau aptartas Sutarties nuostatas, kasacinio teismo išaiškinimus, atsakovui kilo prievolė grąžinti ieškovams šiuos pinigus Sutartyje numatytu terminu.

36Teisėjų kolegija, atsakydama į apelianto argumentus, jog teismas sprendime atsakė ne į visus atsakovo iškeltus klausimus, pažymi, kad įstatyme nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas išsamiai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą ar aptarti kiekvieną byloje esantį įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-7-38/2008). Pirmosios instancijos teismo išvados skundžiamame sprendime paremtos byloje esančių įrodymų, šalių išsakytų argumentų visetu, įstatymu bei suformuota teismų praktika ginčo klausimais, todėl minėti atsakovo teiginiai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti sprendimo taip pat ir šiuo pagrindu.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

38Apelianto teigimu, teismas ieškovams iš apelianto priteisė neprotingai didelį – 6 400 Lt, atstovavimo išlaidų atlyginimą, nors sprendime pažymėjo, kad vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos patvirtintomis Rekomendacijomis dėl priteistinų sumų už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą.

39Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais argumentais, kadangi įvertinus pateiktų procesinių dokumentų kiekį, jų apimtį, nagrinėjamo klausimo sudėtingumą ir realiai patirtų bylinėjimosi išlaidų sumą (23 300 Lt), teismo priteistas 6 400 Lt teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas yra adekvatus turėtoms advokato darbo sąnaudoms. Pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidos, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti, savo esme yra nuostoliai, kuriuos proceso šalis patiria dėl kitos proceso šalies veiksmų. Nagrinėjamu atveju ieškovai būtent dėl atsakovo veiksmų patyrė 23 300 Lt išlaidų teisinei pagalbai. Taigi, kaip teisingai nurodo ieškovai atsiliepime, sprendžiant dėl tokių išlaidų atlyginimo, mutatis mutandis turi būti taikomos ir nuostolių atlyginimą reglamentuojančios teisės normos, kurios numato visišką nuostolių atlyginimą (CK 6.251 straipsnio 1 dalis ir 6.263 straipsnio 2 dalis). Be to, vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais, proceso šalis, kurios veiksmai teismo buvo pripažinti teisėtais, neturi likti nukentėjusia šalimi teismui išsprendus bylą iš esmės. Pažymėtina, kad minėtose Rekomendacijose nustatyti teisinės pagalbos išlaidų dydžiai teismui yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl teismas, įvertinęs pateiktų procesinių dokumentų kiekį, apimtį, nagrinėjamo klausimo sudėtingumą, realiai patirtų išlaidų dydį, turi teisę nukrypti nuo jose nustatytų maksimalių atlyginimo dydžių. Taigi, įvertinus pirmiau minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su teismo išvadomis ir šioje dalyje taip pat palieka skundžiamą sprendimą nepakeistą.

40Taigi apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė ir nustatė faktines bylos aplinkybes, teisiškai reikšmingas šalių teisiniams santykiams nustatyti, tinkamai aiškino ir taikė aktualias materialinės teisės bei civilinio proceso normas, teismų praktikos nuostatas ir, patenkindamas ieškovų ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 329 straipsnio 1 dalis,330 straipsnis, 263 straipsnio 1 dalis). Pirmiau minėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.). Todėl teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta ir nenagrinėja kitų skunde nurodytų argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės bylos išsprendimui (CPK 185 straipsnis).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

42Apeliacinės instancijos teismas apeliantui priėmė nepalankų procesinį sprendimą, todėl jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93, 98 straipsniai).

43Ieškovai apeliacinės instancijos teismo neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija dėl jų nesprendžia (CPK 93, 98 straipsniai).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino... 7. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl Sutarties kvalifikavimo,... 8. Bylinėjimosi išlaidas teismas ieškovams priteisė vadovaudamasis Lietuvos... 9. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 11. 1. Dėl šalių Sutarties kvalifikavimo. Teismas neteisingai kvalifikavo... 12. 2. Dėl Sutarties aiškinimo ir ieškovų mokėjimų kvalifikavimo. Teismas... 13. 3. Dėl procesinių teisės normų pažeidimo. Teismas, priimdamas sprendimą,... 14. 4. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Teismo ieškovams priteistos išlaidos... 15. Ieškovai atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą... 16. 1. Dėl Sutarties kvalifikavimo. Sutartis kvalifikuotina kaip preliminarioji,... 17. 2. Dėl sutarties aiškinimo. Jeigu Sutartis būtų aiškinama atsakovo... 18. 3. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokių... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Šioje apeliacijoje keliami šalių Sutarties kvalifikavimo – ikisutartinių... 22. Pirmosios instancijos teismas šalių Sutartį kvalifikavo kaip... 23. Civilinėje teisėje sutartis reiškia laisvą dviejų ar daugiau asmenų... 24. Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą,... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas 2013 m. lapkričio 17 d.... 26. Dėl šalių sutarties aiškinimo ir ieškovų sumokėtų pinigų kvalifikavimo... 27. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai ieškovų sumokėtą 280 000 Lt... 28. Pagal CK 6.309 straipsnio 2 dalį pinigų sumokėjimas parduoti daiktą... 29. Nagrinėjamu atveju, šalys Sutarties 2.6 punkte numatė, kad jos 2.3 ir 2.4... 30. Tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis... 31. Nagrinėjamu atveju šalys Sutarties 3.5 punkte numatė, kad bet kuriai iš... 32. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys derėjosi dėl Sutarties sąlygų ir... 34. Minėta, jog pagal sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 straipsnis) visos... 35. Konstatavus šias aplinkybes, teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto... 36. Teisėjų kolegija, atsakydama į apelianto argumentus, jog teismas sprendime... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 38. Apelianto teigimu, teismas ieškovams iš apelianto priteisė neprotingai... 39. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais argumentais, kadangi... 40. Taigi apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą,... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 42. Apeliacinės instancijos teismas apeliantui priėmė nepalankų procesinį... 43. Ieškovai apeliacinės instancijos teismo neprašo priteisti bylinėjimosi... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti...