Byla e2-44382-433/2016
Dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB BnP Finance ieškinį atsakovei L. A. dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad tarp vartojimo kredito davėjo UAB „Kubis“ ir atsakovės L. A. 2013-06-25 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 15878, kuria atsakovei buvo suteiktas 72,41 EUR kreditas 60 dienų terminui. Pagal minėtą sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2013-09-23. 2016-08-18 tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo AB BnP Finance buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis, tame tarpe ir į atsakovės L. A. skolą. Atsakovė prievolės laiku mokėti kredito įmokas nevykdė. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 72,41 EUR skolą, 272,48 EUR mokėjimo palūkanas, 7,45 EUR netesybas už netinkamą prievolės vykdymą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 15 EUR žyminį mokestį bei 121 EUR patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2016-10-26 buvo įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovė nustatytu laiku atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, taigi – yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp vartojimo kredito davėjo UAB „Kubis” ir atsakovės – vartojimo kredito gavėjos L. A. 2013-06-25 buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. 15878, kuria atsakovei buvo suteiktas 272,41 EUR vartojimo kreditas 60 dienų terminui, pagal kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą iki 2013-09-23, kartu sumokant sutartas palūkanas. Kaip nurodo ieškovas, atsakovė sutartinių įsipareigojimo nevykdė, todėl liko skolinga 72,41 EUR negrąžinto kredito ir 272,48 EUR mokėjimo palūkanų. 2016-08-18 tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovo BnP Finance, AB buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria, pradinis kreditorius perleido ieškovui reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis, įskaitant į atsakovę. Ieškovas nurodo, jog atsakovei buvo siųstas raginimas, tačiau atsakovė į jį nereagavo ir prievolės neįvykdė, todėl ieškovas 2016-08-22 pranešimu nutraukė su atsakove sudarytą sutartį. Kaip nurodo ieškovas, atsakovė per pranešimu apie sutarties nutraukimą suteiktą terminą įsiskolinimo nepadengė, byloje tokių duomenų nėra (CPK 177, 178 straipsniai).

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovės priteistinas 72,41 EUR negrąžintas kreditas.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 272,48 EUR mokėjimo palūkanų iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.11 punktas numato, kad sutarties specialiojoje dalyje numatytos palūkanos yra skaičiuojamos nuo negrąžintos vartojimo kredito sumos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Sutartyje numatyta bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 200 procentų. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, ir į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarčių sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas ir kuris viršija beveik 4 kartus pačios skolos sumą yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012 ir kt.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 straipsnio 8 dalyje yra nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms, todėl norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 100 EUR (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Esant šioms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovės priteistina 100 EUR palūkanų. Likusioje dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

9Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 7,45 EUR netesybų už netinkamą prievolės vykdymą. Sutarties 7.3 punktu šalus susitarė, kad atsakovui uždelsus sumokėti mokėjimus, atsakovė įsipareigoja mokėti kreditoriui 0,05 proc. dydžio delspinigius. Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui gali būti taikomos 0,05 % pradelstos sumokėti sumos dydžio netesybos už kiekvieną pradelstą dieną, o tokios netesybos skaičiuojamos 180 dienų. Remiantis tuo, kas išdėstyta bei VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintu delspinigių dydžiu ir Sutarties 7.3 punktu, ieškovo reikalavimas dėl 7,45 EUR delspinigių priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas pateikė įrodymus, kad sumokėjo 15 EUR žyminio mokesčio ir 121 EUR už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus, iš viso 136 EUR (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis). Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas 51,05 proc., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovo naudai priteisiama 70,04 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

13Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovei procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, teismo sprendimas už akių atsakovei L. A. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės L. A., a.k. ( - ) 72,41 EUR (septyniasdešimt du eurus, 41 euro ct) negrąžinto kredito, 100 EUR (vieną šimtą eurų) palūkanų, 7,45 EUR (septynis eurus, 45 euro ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (179,86 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 70,04 EUR (septyniasdešimt eurų, 4 euro ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo „BnP Finance“, AB, į.k. 302447985, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

20Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

21„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 14 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-44382-433/2016 pagal ieškovo AB BnP Finance, juridinio asmens kodas 302447985, ieškinį atsakovei L. A. dėl skolos priteisimo. Atsakovės gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl sprendimas už akių atsakovei L. A. yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojama, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (8 5) 262 6053“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad tarp vartojimo kredito davėjo... 3. Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp vartojimo kredito davėjo UAB... 7. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 272,48 EUR mokėjimo... 9. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 7,45 EUR netesybų už netinkamą... 10. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo... 11. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 12. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 13. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei procesinių dokumentų įteikti jos... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 285-286... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės L. A., a.k. ( - ) 72,41 EUR (septyniasdešimt du... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 19. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo... 20. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 21. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 14 d. priimtas...