Byla 2-18064-910/2017
Dėl teisės negrąžinti pinigų už bilietą į neįvykusį renginį pripažinimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Renginių centras“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Agnei Arlikevičiūtei,

2dalyvaujant ieškovo UAB „Tiketa“ atstovei V. S., atsakovui R. K.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tiketa“ ieškinį atsakovui R. K. dėl teisės negrąžinti pinigų už bilietą į neįvykusį renginį pripažinimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „Renginių centras“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

Nustatė

4ieškovas UAB „Tiketa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, prašo išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui R. K. pinigų už bilietą į neįvykusį renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“.

5Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Tiketa“ 2017-02-20 gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-02-17 nutarimą Nr. 10-228, kuriuo UAB „Tiketa“ įpareigota grąžinti vartotojui (atsakovui) R. K. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus, t. y. 58,31 Eur už bilietą į atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“. Ieškovo teigimu, pagal UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 sudarytą Bilietų platinimo sutartį Nr. RC-20080909 UAB „Tiketa“ teikė bilietų platinimo paslaugas į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio mėn. 12–15 dienomis Klaipėdos rajone, Karklės kaime. 2016-08-09 UAB „Tiketa“ darbuotojai gavo renginio organizatoriaus pranešimą, kad renginys „Karklė Live Music Beach – 2016“ atšaukiamas/ perkeliamas į 2017 m. vasarą, ir sustabdė bilietų į šį renginį pardavimą. Pranešime renginio organizatorius nurodė, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės renginio organizatorius – Renginių centras, ir informaciją apie galimą bilietų grąžinimą paskelbs artimiausiu metu. Ieškinyje pažymėta, kad bilietų grąžinimo atšaukto renginio organizatorius taip ir nepradėjo, tačiau jo atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus bilietų pirkėjams, nurodydami, kad UAB „Renginių centras“, kaip renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorius, yra atsakingas bilietų pirkėjams už pinigų įsigyjant bilietus grąžinimą. Ieškinyje nurodyta, kad iš viso į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ buvo parduoti 8456 bilietai, už juos surinkta 182 647,04 Eur (neįvertinus techninių grąžinimų, atliktų dėl įvairių klaidų, atsiradusių bilietų pardavimo metu (pvz., neatsispausdinusio fiskalinio kvito ir pan.). Nurodyta suma yra pinigų už parduotus bilietus į renginį apyvartos suma, į kurią įeina renginio organizatoriui priklausanti dalis bei UAB „Tiketa“ priklausantis komisinis mokestis, mokamas renginio organizatoriaus už teikiamą bilietų platinimo paslaugą. Sutartimi UAB „Tiketa“ buvo įsipareigojusi renginio organizatoriui pinigus už išplatintus bilietus pervesti kas savaitę (Sutarties 1.5 punktas). Paskutinis mokėjimas pagal Sutartį renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“ buvo atliktas 2016-07-31, o 2016 rugpjūčio mėn. gautas antstolio A. S. patvarkymas, kuriuo areštuotos pas UAB „Tiketa“ esančios UAB „Renginių centras“ priklausančios lėšos, ir UAB „Tiketa“ visą likusią už parduotus bilietus surinktą sumą pervedė antstoliui. 2016 m. lapkričio mėn. UAB „Tiketa“ gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016-11-21 raštą dėl vartotojo R. K. prašymo, kuriame vartotojas, prašydamas grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį, paslaugos teikėju nurodė ne UAB „Tiketa“, bet būtent renginio organizatorių – UAB „Renginių centras“. Ieškovo teigimu, šis faktas neabejotinai patvirtina, kad vartotojui nekilo jokių abejonių dėl to, kas yra renginio organizatorius, ir kas yra atsakingas už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą. UAB „Tiketa“ pateikė Tarnybai rašytinius paaiškinimus bei juos patvirtinančius įrodymus, tačiau Tarnyba 2017-02-17 priėmė nutarimą, kuriuo, visiškai paneigdama renginio organizatoriaus atsakomybę prieš vartotoją, įpareigojo UAB „Tiketa“ grąžinti R. K. pinigus už bilietą į neįvykusį renginį. Ieškinyje teigiama, kad toks Tarnybos nutarimas yra absoliučiai nepagrįstas ir teisiškai ydingas. Pasak ieškovo, atsakovas, įsigydamas bilietus į renginį, sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui UAB „Tiketa“, kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos) – bilietų platinimo paslaugai – teikti. Ieškovo teigimu, informacija apie tai, kad renginio organizatorius yra ne UAB ‚Tiketa“, o UAB „Renginių centras“, atsakovui buvo pateikta tiek prie renginio aprašymo UAB „Tiketa“ interneto tinklapyje, tiek Tiketos paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo (uždedant „varnelę“), prieš sudarant jam galimybę įsigyti bilietus internetu. Ieškinyje pabrėžta, kad visa viešai prieinama ikisutartinė informacija skelbė, kad renginio organizatorius yra UAB „Renginių centras“, o UAB „Tiketa“ veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas bilietų platinimo paslaugai teikti. Ieškinyje teigiama, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nurodyta aplinkybė, jog renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilieto į ginčo renginį, jokiais būdais nepaneigia fakto, kad UAB „Tiketa“ neteikia renginio organizavimo paslaugų, taip pat fakto, jog vartotojas, prieš įsigydamas bilietą, buvo apie tai informuotas. Bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį tokiomis sąlygomis, kokios nurodytos renginio aprašyme bei Tiketos bilietų platinimo paslaugų taisyklėse, kuriose aiškiai nurodyta, kad Tiketa nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovas prašo teismo išspręsti ginčą iš esmės, pripažįstant, kad UAB „Tiketa“ nėra atsakinga už pinigų už bilietą į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, palaiko Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarime išdėstyta poziciją.

7Trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“ atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, pareiškė prašymą bylą nagrinėti bankroto administratoriui nedalyvaujant (b. l. 101).

8Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išvadoje nurodė, kad palaiko 2017-02-17 nutarime Nr. 10-228 „dėl R. K. prašymo“ išdėstytą poziciją, jog pinigus, vartotojo sumokėtus įsigyjant bilietą į atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turi grąžinti UAB „Tiketa“.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovė, remdamasi ieškinyje nurodytais argumentais, prašė patenkinti ieškinį ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui pinigų už bilietą į neįvykusį renginį, kurį atšaukė jo organizatorius – trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“.

10Teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad palaiko Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos poziciją ir prašo grąžinti jam pinigus, sumokėtus įsigyjant bilietą į renginį, kuris neįvyko.

11Teismo posėdyje Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė prašė ieškinį atmesti, iš esmės remdamasi argumentais, išdėstytais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-02-17 nutarime Nr. 10-228 „dėl R. K. prašymo“.

12Ieškinys tenkintinas

13Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Klaipėdos rajone, Karklės kaime, turėjo įvykti festivalis „Karklė Live Music Beach – 2016“, kurio organizatorius buvo trečiasis asmuo UAB „Renginių centras“.

14Bilietus į nurodytą renginį platino ieškovas UAB „Tiketa“.

15Atsakovas R. K. 2016-05-24 mokėjimo nurodymu Nr. 1007 pervedė UAB „Tiketa“ 58,31 Eur už bilietą į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, 55 Eur buvo bilieto kaina, 2,31 Eur – už papildomas paslaugas (b. l. 69, 61).

16Renginio organizatorius UAB „Renginių centras“ 2016-08-09 pranešė, kad festivalis „Karklė Live Music Beach – 2016“ atšaukiamas, renginys nukeliamas į kitus metus (b. l. 39-40).

17Ieškovas pateikė į bylą viešojoje erdvėje buvusius pranešimus apie renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ atšaukimą/nukėlimą į 2017 m. Šiuose pranešimuose, be kita ko, nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija „Renginių centras“. Informaciją apie galimą bilietų grąžinimą renginio organizatoriai žadėjo paskelbti artimiausiu metu (b. l. 37-38, 39-42, 43-45, 48).

18R. K. 2016-08-11 el. laišku kreipėsi į UAB „Renginių centras“ dėl už bilietus į atšauktą renginį sumokėtų pinigų grąžinimo (b. l. 150).

19UAB „Renginių centras“ 2016-08-25 el. laiške dėl pinigų grąžinimo nurodė, kad prisiima visą atsakomybę už nukeltą renginį ir kompensuos patirtą žalą, tačiau kol kas to negali padaryti (b. l. 151).

20R. K. 2016-09-08 ir 2016-10-13 el. laiškais pakartotinai kreipėsi į renginio organizatorių dėl pinigų už neįvykusį renginį grąžinimo, bet atsakymų į šiuos prašymus nepateikta (b. l. 152).

21R. K. 2016-11-10 pateikė prašymą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nurodydamas, kad negrąžinami pinigai už nesuteiktą paslaugą – neįvykusį renginį. Prašyme paslaugų teikėju nurodytas UAB „Renginių centras“, taip pat įrašyta, jog vartotojas kreipėsi į paslaugos teikėją raštu 2016-08-11, paslaugos teikėjo atsakymas gautas 2016-08-25 (b. l. 57-58).

22Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2017-02-17 nutarimu Nr. 10-228 įpareigojo UAB „Tiketa“ grąžinti vartotojui (atsakovui) R. K. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus, t. y. 58,31 Eur už bilietą į atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ (b. l. 62-67).

23UAB „Tiketa“, nesutikdama su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2017-02-17 nutarime Nr. 10-228 2017-03-17 nurodytu įpareigojimu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi, kreipėsi į teismą, prašydama išnagrinėti ginčą iš esmės ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui R. K. pinigų už bilietą į neįvykusį renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“.

24Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi iškėlė UAB „Renginių centras“ bankroto bylą.

25Dėl subjekto, turinčio pareigą grąžinti pinigus už bilietą į atšauktą (neįvykusį) renginį

26Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, kas turi pareigą grąžinti R. K. pinigus, jo sumokėtus įsigyjant bilietą į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, kuris neįvyko.

27Sprendžiant, iš kokių teisinių santykių kilo ginčas, šiuo konkrečiu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovo, nusprendusio įsigyti bilietą į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“, tikslas buvo dalyvauti šiame renginyje. Siekdamas įgyvendinti šį tikslą, atsakovas turėjo sudaryti sutartį su renginio organizatoriumi. Byloje nekvestionuojama, kad renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorius buvo UAB „Renginių centras“. Akivaizdu, kad apie tai, kas organizuoja konkretų renginį, sužinoma iki įsigyjant bilietą – kiekvienas asmuo, rinkdamasis renginį, kuriame norėtų dalyvauti, susipažįsta su konkretų renginį anonsuojančia informacija, kurioje visais atvejais pateikiami duomenys ne tik apie renginio pobūdį, programą, bet ir apie konkretaus renginio organizatorius.

28Nagrinėjamu atveju pripažintini pagrįstais ieškovo UAB „Tiketa“ argumentai, kad informaciją apie renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorių atsakovas galėjo ir turėjo sužinoti iš viešai skelbtos informacijos apie šį renginį, prieš įsigydamas bilietą.

29Iš byloje pateiktos UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09 sudarytos Bilietų platinimo sutarties Nr. RC-20080909 matyti, kad UAB „Tiketa“ teikė bilietų platinimo paslaugas į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius, tarp jų – ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio mėn. 12–15 dienomis Klaipėdos rajone, Karklės kaime.

30Pažymėtina, kad, prieš įsigydamas bilietą internetu, Tiketos interneto tinklapyje atsakovas turėjo susipažinti su Tiketos paslaugų teikimo taisyklėmis, su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo, prašant susipažinus su Taisyklėmis uždėti „varnelę“. 2009-12-15 Tiketa paslaugų teikimo taisyklių 2.1 punkte nurodyta, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl Bendrovė nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Pagal Taisyklių 5.4 punktą, tuo atveju, jeigu paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir (ar) nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir (ar) pinigų grąžinimą.

31Bylos medžiagos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas, prieš įsigydamas bilietą į ginčo renginį, buvo tinkamai informuotas, jog UAB „Tiketa“ yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis subjektas ir neatsako už renginio organizatoriaus nesuteiktas ar netinkamai suteiktas paslaugas (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

32Teismas pripažįsta teisiškai pagrįsta ieškovo UAB „Tiketa“ poziciją, kad, parduodamas atsakovui bilietą į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, jis neįsipareigojo suteikti renginio organizavimo paslaugų, o tik veikė kaip renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ pasitelktas asmuo bilietų platinimo paslaugai teikti.

33Darytina išvada, kad atsakovas, nusprendęs dalyvauti renginyje „Karklė Live Music Beach – 2016“, įsigydamas bilietą į šį renginį, sudarė sutartį su renginio organizatoriumi, t. y. UAB „Renginių centras“, bet ne bilietus į šį renginį platinusiu subjektu, t. y. UAB „Tiketa“ (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovo įsigytas bilietas į ginčo renginį patvirtino renginio organizavimo paslaugų sutarties sudarymą tarp atsakovo ir renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“. Ta aplinkybė, kad atsakovas, įsigydamas bilietą į ginčo renginį, pinigus sumokėjo UAB „Tiketa“, taip pat aplinkybė, kad ant atsakovo įsigyto bilieto nebuvo įrašytas renginio organizatorius, o nurodyta tik bilietą pardavusi UAB „Tiketa“, šiuo konkrečiu atveju nepakeičia teisinių santykių esmės, pobūdžio ir šalių.

34Jau pasisakyta, kad renginio, į kurį atsakovas nusprendė įsigyti bilietus, organizatorius, turėjo būti jam žinomas dar prieš įsigyjant bilietą, nes bilietas įsigyjamas po to, kai asmuo apsisprendžia dėl norimos gauti paslaugos. Nutraukus renginio organizavimo paslaugų sutartį, renginio organizatorius turi pareigą grąžinti už nesuteiktą paslaugą iš kliento gautus pinigus (CK 6.222 straipsnio 1 dalis). Taigi šiuo atveju akivaizdu, kad pareiga grąžinti pinigus, atsakovo sumokėtus už bilietą į renginį, kuris neįvyko, tenka šio renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“, nes būtent jo sprendimu renginys buvo atšauktas (CK 6.222 straipsnio 1 dalis).

35Pažymėtina, kad atsakovas, įsigydamas bilietą į ginčo renginį, sumokėjo ne tik bilieto kainą, bet ir bilieto suformavimo/spausdinimo mokestį. Neįvykus renginiui, kurį atšaukė renginio organizatorius, iš UAB „Tiketa“ nėra teisinio pagrindo reikalauti grąžinti atlyginimą, gautą už bilieto suformavimą/spausdinimą, nes ieškovas šią paslaugą suteikė, todėl teisėtai ir pagrįstai gavo atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kad renginys neįvyko dėl renginio organizatoriaus priimto sprendimo jį atšaukti, būtent UAB „Renginių centras“, kaip renginio organizatoriui, kyla pareiga ne tik grąžinti bilieto kainą (CK 6.222 straipsnio 1 dalis), bet ir atlyginti atsakovo nuostolius, patirtus sumokėjus bilieto suformavimo/spausdinimo mokestį (CK 6.721 straipsnio 2 dalis).

36Teismo vertinimu, priešingas ginčo situacijos aiškinimas, be kita ko, būtų nesuderinamas ir su bendraisiais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis).

37Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad reikalavimą grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus atsakovas šiuo atveju grindžia ne netinkamu, neišsamiu informacijos apie ginčo renginį, jo organizatorių suteikimu, bet renginio atšaukimu, t. y. renginio organizavimo paslaugos, už kurią jis yra sumokėjęs pinigus, negavimu. Teismo posėdžio metu atsakovas pripažino, kad, įsigyjant bilietą į ginčo renginį, jam nebuvo reikšminga, kas yra šio renginio organizatorius, jį domino renginys, jis norėjo jame dalyvauti. Šiuo konkrečiu atveju darytina išvada, kad renginio organizatoriaus nenurodymas biliete neturėjo įtakos atsakovo apsisprendimui sudaryti sutartį su renginio organizatoriumi dėl dalyvavimo festivalyje „Karklė Live Music Beach – 2016“ (CK 6.719 straipsnio 1 dalis). Akivaizdu, kad tarp UAB „Tiketa“ veiksmų, nenurodant ant atsakovui parduoto bilieto renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“, ir atsakovo patirtų nuostolių, sumokėjus pinigus už renginį, kuris neįvyko, nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis). Šiuo atveju tas faktas, kad ant atsakovo įsigyto bilieto UAB „Tiketa“, kaip bilietų platintojas, nenurodė renginio organizatoriaus, niekaip nesusijusi su tuo, jog buvo atšauktas renginys, į kurį įsigytas bilietas. Nesant bent vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, atsakomybė UAB „Tiketa“ negali būti taikoma.

38Pabrėžtina ir tai, kad ginčo renginio organizatoriaus nenurodymas ant atsakovui parduoto bilieto šiuo konkrečiu atveju nepažeidė jo teisių, nes, atšaukus renginį, atsakovui buvo suteikta reikalinga informacija, kas yra atsakingas už pinigų, sumokėtų įsigyjant bilietą į atšauktą renginį, grąžinimą. Gavęs būtiną informaciją, atsakovas 2016-08-11 el. laišku kreipėsi į UAB „Renginių centras“ dėl už bilietus į atšauktą renginį sumokėtų pinigų grąžinimo. Renginio organizatoriui pinigų negrąžinus, atsakovas, kaip vartotojas, 2016-11-10 pateikė prašymą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nurodydamas paslaugos nesuteikusį asmenį – UAB „Renginių centras“.

39Nagrinėjamu atveju Vartotojų teisių apsaugos tarnybos pozicija dėl asmens, atsakingo už pinigų, sumokėtų atsakovo už bilietą į renginį, kuris neįvyko, grąžinimą pripažintina nepagrįsta.

40Apibendrinant išdėstytus argumentus, yra pagrindas patenkinti ieškovo UAB „Tiketa“ ieškinį ir pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti atsakovui R. K. pinigų, sumokėtų įsigyjant bilietą į renginio organizatoriaus atšauktą renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“.

41Atsakovui R. K. paaiškintina, kad pinigų už bilietą į neįvykusį renginį grąžinimo jis turi teisę reikalauti iš renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“. Atsižvelgiant į tai, kad šiai Bendrovei iškelta bankroto byla, atsakovas finansinį reikalavimą turi teisę pateikti BUAB „Renginių centras“ bankroto administratoriui UAB „Vadybos apskaita“.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Patenkinus ieškinį, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles atsakovas turėtų atlyginti ieškovui šio teismo proceso metu patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovas, kreipdamasi į teismą, turėjo 20 Eur žyminio mokesčio išlaidų.

44Kartu pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, įvertinus šalių procesinių elgesį ir priežastis, dėl kurių atsirado bylinėjimosi išlaidos.

45Šiuo konkrečiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo, teismo vertinimu, neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, kuriais privalo vadovautis teismas, taikydamas civilinio proceso teisės normas (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

46Visų pirma, pažymėtina tai, kad šio teismo proceso inicijavimą lėmė ne atsakovo veiksmai, reiškiant reikalavimą dėl pinigų už bilietą į neįvykusį renginį grąžinimo netinkamam subjektui, bet vartotojų teisėms ginti valstybės įgaliotos institucijos – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos –priimtas nutarimas, įpareigojęs vykdyti pinigų grąžinimo prievolę savo sąskaita ne prievolės šalį. Kita vertus, atsižvelgtina ir į tai, kad nagrinėjamą ginčą tam tikra dalimi lėmė ir paties ieškovo veiksmai, kai dėl, pasak ieškovo, jo darbuotojų techninės klaidos, biliete į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ nebuvo nurodytas šio renginio organizatorius.

47Išdėstytų motyvų pagrindu šiuo konkrečiu atveju iš atsakovo nepriteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

49patenkinti ieškinį.

50Pripažinti UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717) teisę negrąžinti atsakovui R. K. (a. k. ( - ) 58,31 Eur sumos, sumokėtos įsigyjant bilietą į neįvykusį renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“.

51Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo UAB „Tiketa“ atstovei V. S., atsakovui R. K.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 4. ieškovas UAB „Tiketa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo,... 5. Ieškinyje nurodyta, kad UAB „Tiketa“ 2017-02-20 gavo Valstybinės... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, palaiko... 7. Trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“ atsiliepimo į ieškinį per... 8. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išvadoje nurodė, kad palaiko... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovė, remdamasi ieškinyje nurodytais... 10. Teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad palaiko Valstybinės vartotojų teisių... 11. Teismo posėdyje Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė... 12. Ieškinys tenkintinas... 13. Byloje nustatyta, kad 2016 m. rugpjūčio 12–15 dienomis Klaipėdos rajone,... 14. Bilietus į nurodytą renginį platino ieškovas UAB „Tiketa“.... 15. Atsakovas R. K. 2016-05-24 mokėjimo nurodymu Nr. 1007 pervedė UAB... 16. Renginio organizatorius UAB „Renginių centras“ 2016-08-09 pranešė, kad... 17. Ieškovas pateikė į bylą viešojoje erdvėje buvusius pranešimus apie... 18. R. K. 2016-08-11 el. laišku kreipėsi į UAB „Renginių centras“ dėl už... 19. UAB „Renginių centras“ 2016-08-25 el. laiške dėl pinigų grąžinimo... 20. R. K. 2016-09-08 ir 2016-10-13 el. laiškais pakartotinai kreipėsi į renginio... 21. R. K. 2016-11-10 pateikė prašymą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai,... 22. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2017-02-17 nutarimu... 23. UAB „Tiketa“, nesutikdama su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 24. Klaipėdos apygardos teismas 2017-03-20 nutartimi iškėlė UAB „Renginių... 25. Dėl subjekto, turinčio pareigą grąžinti pinigus už bilietą į atšauktą... 26. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, kas turi pareigą grąžinti R. K.... 27. Sprendžiant, iš kokių teisinių santykių kilo ginčas, šiuo konkrečiu... 28. Nagrinėjamu atveju pripažintini pagrįstais ieškovo UAB „Tiketa“... 29. Iš byloje pateiktos UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008-09-09... 30. Pažymėtina, kad, prieš įsigydamas bilietą internetu, Tiketos interneto... 31. Bylos medžiagos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas,... 32. Teismas pripažįsta teisiškai pagrįsta ieškovo UAB „Tiketa“ poziciją,... 33. Darytina išvada, kad atsakovas, nusprendęs dalyvauti renginyje „Karklė... 34. Jau pasisakyta, kad renginio, į kurį atsakovas nusprendė įsigyti bilietus,... 35. Pažymėtina, kad atsakovas, įsigydamas bilietą į ginčo renginį, sumokėjo... 36. Teismo vertinimu, priešingas ginčo situacijos aiškinimas, be kita ko, būtų... 37. Nagrinėjamos bylos aspektu pabrėžtina tai, kad reikalavimą grąžinti už... 38. Pabrėžtina ir tai, kad ginčo renginio organizatoriaus nenurodymas ant... 39. Nagrinėjamu atveju Vartotojų teisių apsaugos tarnybos pozicija dėl asmens,... 40. Apibendrinant išdėstytus argumentus, yra pagrindas patenkinti ieškovo UAB... 41. Atsakovui R. K. paaiškintina, kad pinigų už bilietą į neįvykusį renginį... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 43. Patenkinus ieškinį, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 44. Kartu pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė... 45. Šiuo konkrečiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo,... 46. Visų pirma, pažymėtina tai, kad šio teismo proceso inicijavimą lėmė ne... 47. Išdėstytų motyvų pagrindu šiuo konkrečiu atveju iš atsakovo... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 49. patenkinti ieškinį.... 50. Pripažinti UAB „Tiketa“ (juridinio asmens kodas 300037717) teisę... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...