Byla 2-1606-433/2018
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės, tretieji asmenys BUAB „Renginių centras“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Vadybos apskaita“, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovei G. K., trečiojo asmens Vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovei Ž. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tiketa“ ieškinį atsakovėms J. K., V. L., K. A. dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės, tretieji asmenys BUAB „Renginių centras“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Vadybos apskaita“, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, ir

Nustatė

3ieškovas prašo teismo išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, jog UAB „Tiketa“ nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovėms V. L., K. A., J. K. bei panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 10-1090. Ieškinyje nurodo, kad ieškovas UAB „Tiketa“ (toliau – Tiketa) 2016 m. gruodžio 23 d. gavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) komisijos 2016 m. gruodžio 20 d. nuarimą Nr. 10-1090, kuriuo buvo įpareigota grąžinti vartotojoms už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (t. y. grąžinti pinigus už bilietus į atšauktą renginį) – 245,36 Eur. Tiketa, nesutinka su tokiu Tarnybos komisijos nutarimu priimtu sprendimu, kadangi pinigus už bilietus privalo grąžinti renginio organizavimo paslaugos teikėjas – renginio organizatorius, o ne Tiketa, kuri yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo. Remiantis tarp Tiketos ir UAB „Renginių centras“ 2008 m. rugsėjo 9 d. sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909 (toliau – Sutartis), Tiketa platino bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuotus renginius, tarp jų ir į festivalj „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone. Tiketos darbuotojai 2016 m. rugpjūčio 9 d. gavo renginio organizatoriaus pranešimą apie tai, jog renginys „Karklė Live Music Beach – 2016“ yra atšaukiamas / perkeliamas į 2017 m. vasarą, ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus. Pranešime renginio organizatorius nurodė, jog „Dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius – kompanija „Renginių Centras“. <...> informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu.“ (Renginio organizatoriaus vadovo M. T. laiškas). Tiesa, bilietų grąžinimų renginio organizatorius taip ir nepradėjo. Savo ruožtu jo atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus besikreipusiems bilietų pirkėjams, visuomet pateikdami vienintelę savo poziciją – UAB „Renginių centras“ yra renginio „Karklė Live Music Beach – 2016“ organizatorius ir jis yra atsakingas prieš bilietų pirkėjus už pinigų už bilietus grąžinimą. Iš viso į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ buvo parduoti 8 456 bilietai, už kuriuos buvo surinkta 182 647,04 Eur (neįvertinus techninių grąžinimų, t. y. grąžinimų, atliktų dėl įvairių klaidų, atsiradusių bilietų pardavimo metu, pvz., neatsispausdinusio fiskalinio kvito ar pan.). Nurodyta suma yra pinigų už parduotus bilietus į renginį apyvartos suma, į kurią pagal Sutartį įeina renginio organizatoriui priklausanti dalis bei Tiketos komisinis mokestis, renginio organizatoriaus mokamas Tiketai už teikiamą bilietų platinimo paslaugą. Kadangi, pagal Sutartį, Tiketa už išplatintus bilietus renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“ pinigus buvo įsipareigojusi pervesti kas savaitę (bilietų platinimo paslaugų teikimo sutarties 1.5 punktas), sumos, gautos už išplatintus bilietus, kiekvieną trečiadienį buvo pervedamos UAB „Renginių centras“ (arba kitiems asmenims, pagal trišalius susitarimus). Paskutinis mokėjimas pagal Sutartį (įskaitant susitarimus prie Sutarties) buvo atliktas 2016 m. liepos 31 d., o vėliau, 2016 m. rugpjūčio mėnesį buvo gautas antstolio A. S. patvarkymas, kuriuo buvo areštuotos pas Tiketą esančios UAB „Renginių centras“ priklausančios lėšos ir Tiketa, antstolio nurodymu, visą likusią už parduotus bilietus surinktą sumą pervedė antstoliui. 2016 m. rugsėjo mėnesį Tiketa gavo Tarnybos raštą dėl V. L., K. A., J. K. prašymo (rašto data – 2016 m. rugsėjo 8 d., Nr. 38KL-988). Kaip matyti iš minėto prašymo, adresuoto Tarnybai, vartotojos kreipėsi dėl pinigų už bilietus į nukeltą renginį grąžinimo, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad iš prašyme išdėstytų aplinkybių akivaizdu, jog vartotojai nekilo jokių abejonių dėl to, kas yra renginio organizatorius – t. y. UAB „Renginių centras“. Tarnyba, siūlydama ginčą išspręsti taikiai arba pateikti paaiškinimus, dėl ko ginčas išspręstas taikiai būti negali, išsiuntė vartotojos prašymą tiek renginio organizatoriui, tiek Tiketai, kaip bilietų platintojui. Negavusi paaiškinimų iš UAB „Renginių centras“ (Tiketa savo paaiškinimus pateikė kartu su juos patvirtinančiais įrodymais), Tarnyba 2016 m. gruodžio 20 d. priėmė nutarimą dėl V. L., K. A., J. K. prašymo (nutarimo Nr. 10-1090), kuriuo, visiškai palikdama nuošalyje renginio organizatorių ir visiškai paneigdama jo atsakomybę prieš vartotojas, įpareigojo Tiketą grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusi renginį. Šis Tarnybos nutarimas yra absoliučiai nepagrįstas ir teisiškai ydingas. Tiketos nuomone, sprendžiant byloje iškilusį ginčą, yra svarbu nustatyti Tiketos atsakomybės prieš atsakoves V. L., K. A., J. K. ribas, o tam yra privaloma išsiaiškinti, kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp atsakovių, kaip bilietų pirkėjų, ieškovo, kaip bilietus į renginį platinančio asmens, bei renginio organizatoriaus. Visų pirma, įsigydamos bilietus į renginį, vartotojos sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui – Tiketai, kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos), t. y. bilietų platinimo paslaugai, teikti. Informacija apie tai, kad renginio organizatorius yra ne Tiketa, o UAB „Renginių centras“, atsakovėms buvo pateikiama tiek prie renginio aprašymo internete – Tiketos interneto tinklapyje nenurodyti renginio organizatoriaus sistemiškai yra neįmanoma, tiek Tiketos paslaugų teikimo taisyklėse (su kuriomis yra supažindinamas kiekvienas asmuo (padedant varnelę), prieš sudarant jam galimybę įsigyti bilietus internetu). Atsakovės, įsigydamos bilietus, buvo informuotos apie tai, kad Tiketa renginio organizavimo paslaugų neteikia, nėra atsakinga už renginio kokybę, taigi ir jo įvykimą ar neįvykimą, ir už pinigų už bilietus grąžinimą renginio atšaukimo atveju neatsako. Taigi visa viešai prieinama ikisutartinė informacija bylojo apie tai, jog 1) renginio organizatorius yra UAB „Renginių centras“ ir apie tai, kad 2) Tiketa nėra renginio organizatorius, o veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas. Pagrindinis Tarnybos argumentas, dėl ko ši priėmė sprendimą atsakomybės subjektu pasirinkti renginio organizatoriaus papildomų paslaugų teikimui (bilietų platinimui) pasitelktą asmenį – Tiketą, yra tai, jog renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilietų į renginį. Pabrėžia, jog ši aplinkybė jokiais būdais nepaneigia fakto, kad Tiketa renginio organizavimo paslaugų neteikia, bei fakto, kad vartotojos, prieš įsigydamos bilietus, buvo apie tai informuotos – ši informacija buvo skelbiama renginio aprašyme internete bei Tiketos bilietų platinimo paslaugų teikimo taisyklėse. Bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį, tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos prie renginio aprašymo bei Tiketos taisyklėse, kur labai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog Tiketa nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Kaip minėta, aplinkybę, jog vartotojoms buvo žinoma, kas yra renginio organizavimo paslaugų teikėjas, patvirtina ir tai, jog kreipdamosi į Tarnybą, vartotojos kaip renginio organizatorių nurodė UAB „Renginių centras“. Parduodama bilietą, Tiketa neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo paslaugų – šias paslaugas įsipareigoja suteikti renginio organizatorius, o Tiketą jis pasitelkia tik papildomai paslaugai – bilietų išplatinimui – suteikti. Savo paslaugą – bilietų platinimo paslaugą – Tiketa suteikė tinkamai, o už paslaugas, kurių neteikia, neatsako ir negali atsakyti – apie tai vartotojai yra informuojami iš anksto, prieš perkant bilietą. Taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, jog renginio organizatorius nė karto neneigė savo atsakomybės dėl atsakovių (ir apskritai visų vartotojų) partirtų nuostolių dėl nesuteiktos renginio organizavimo paslaugos – atsakymuose vartotojoms tai puikiai atskleidžiama (kaip ir pranešimuose žiniasklaidai, laiškuose Tiketai ir t. t). Aplinkybę, jog Tiketa veikia kaip renginio organizatoriaus tarpininkas, taip pat pagrindžia ir Sutartis, sudaryta tarp Tiketos bei UAB „Renginių centras“. Konkrečiai – Sutarties 5 punktas, kuriame nurodoma, jog „Tiketa, teikdama Sutartyje nurodytas paslaugas, veikia kaip Organizatoriaus tarpininkas – Bilietai platinami Organizatoriaus vardu ir interesais.“ Organizatoriaus pareiga grąžinti bilietų pirkėjams pinigus, jeigu renginys neįvyksta, yra įtvirtinta minėtos sutarties 15 punkte, numatančiame, jog Nutraukus Bilietų platinimą, Tiketa pinigų už Bilietus grąžinimą pradeda nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne anksčiau nei sekančią dieną po to, kai Organizatorius perveda Tiketai visus pinigus, gautus už bilietus į neįvykusį ar nukeltą Renginį.“ Ieškovė Tiketa savo ruožtu negali ir neturi prisiimti atsakomybės už paslaugos, kurios teikėja nėra, suteikimą ar nesuteikimą. Be to, visos sąskaitos faktūros, išrašytos to pageidavusiems bilietų pirkėjams, buvo išrašomos renginio organizatoriaus vardu, kadangi vienintelis renginio organizavimo paslaugų teikėjas yra būtent renginio organizatorius UAB „Renginių centras“. Renginio organizavimą vykdė UAB „Renginių centras“ ir renginys buvo atšauktas UAB „Renginių centras“ sprendimu, taigi dėl renginio organizatoriaus kaltės vartotojoms nebuvo suteikta renginio organizavimo paslauga, kurią renginio organizatorius buvo įsipareigojęs suteikti pagal sudarytas renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartis. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.205 straipsniu, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą, o remiantis CK 6.245 straipsnio 3 dalimi, sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taigi renginio organizatorius, neįvykdęs sutarties, turi pareigą atlyginti atsakovėms šių patirtus nuostolius. CK 6.38 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, naudojasi kitų asmenų pagalba, tai jis už tų asmenų veiksmus atsako kaip už savo. Taigi, šiuo atveju paslaugai įvykdyti renginio organizatorius į pagalbą pasitelkė bilietus platinančią įmonę – Tiketą. Iš to seka, kad renginio organizavimas yra kompleksinė paslauga ir bilietas yra neatsiejamas nuo pačios paslaugos, nes tam, kad būtų parduota paslauga (renginio organizavimo paslauga), vartotojas turi pirkti ir patį bilietą (už kurio suformavimą ir išspausdinimą bilieto į renginį pirkėjas moka nustatytą mokestį). Dėl neįvykusio renginio vartotojas patiria žalą, į ją skaičiuojama ne tik bilietų kaina, bet ir bilietų suformavimo / spausdinimo mokestis. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojas bilietų spausdinimo mokestį mokėjo tam, kad įsigytų bilietus į renginį ir į tai, kad už neįvykusį renginį yra atsakingas renginio organizatorius, darytina išvada, kad renginio organizatorius turi atlyginti vartotojui visą patirtą žalą – grąžinti pinigus ir už bilietus ir už bilietų suformavimą / spausdinimą. Nors atsakovės už paslaugas sumokėjo ne tiesiogiai paslaugų teikėjui (renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“), o paslaugų teikėjo pasitelktam asmeniui – Tiketai, kaip tarpininkui, t. y. bilietų platintojui, prieš atsakovėms sudarant renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį, t. y. prieš įsigyjant bilietus, atsakovės buvo supažindintos su informacija apie tai, kas yra perkamų paslaugų teikėjas ir apie tai, jog Tiketa renginio organizavimo paslaugų neteikia ir už jų suteikimą ar nesuteikimą neatsako. Taigi atsakomybės subjektu yra būtent UAB „Renginių centras“, kaip renginio organizavimo paslaugų teikėjas. Taip pat pažymi, kad Tiketa, kaip paslaugų teikėjas, rezervuojantis ir parduodantis bilietus, savo paslaugas suteikė tinkamai, o už paslaugas, kurių neteikia, Tiketa atsakomybės negali ir neturi prisiimti. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas2015 m. lapkričio 16 d., esant panašiai situacijai – kuomet vartotoja kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti Tiketą grąžinti pinigus už bilietus į atšauktą renginį, teismas pripažino, jog už visos už bilietus sumokėtos sumos grąžinimą yra atsakingas renginio organizatorius, kaip renginio organizavimo paslaugų teikėjas).

4Atsakovės J. K., V. L. ir K. A. pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Taip pat nurodė, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. 10-1090 nurodyti argumentai ir priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymi, kad visos ginčui svarbios aplinkybės, argumentai bei motyvai buvo nurodyti J. K., V. L. ir K. A. Tarnybai pateiktame prašyme (reg. Nr. 7-2355) dėl atšaukto renginio ir pinigų, sumokėtų už bilietus, grąžinimo. Naujų aplinkybių nurodyti negali. Pažymi ir tai, kad Tarnybos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. 10-1090 pripažinta, kad UAB „Tiketa“ yra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovėms J. K., V. L. ir K. A., nors kreipdamosi į Tarnybą atsakovės prašė pinigus už bilietus įpareigoti grąžinti UAB „Renginių centras“ ir / arba UAB „Tiketa“.

5Trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su juo nesutinka. Pažymi, kad viena iš Tarnybos funkcijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, yra vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Atsižvelgdama į tai ir gavusi vartotojų J. K., V. L., K. A. prašymą, Tarnyba 2016 m. gruodžio 20 d. priėmė nutarimą Nr. 10-1090 „Dėl V. L., K. A., J. K. prašymo“ (toliau – Nutarimas), kuriuo išsprendė tarp vartotojų ir bendrovės kilusį ginčą. Tarnyba, ne teismo tvarka spręsdama šį ginčą, vertino ginčo šalių pateiktus rašytinius įrodymus (dokumentus), paaiškinimus, esamą teisinį reglamentavimą bei aktualią teismų praktiką ir priėmė jais pagrįstą sprendimą, t. y. vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, pripažino vartotojų reikalavimą – grąžinti V. L. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (61,34 Eur), grąžinti K. A. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (122,68 Eur) bei grąžinti J. K. už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (61,34 Eur), – pagrįstu. Argumentai ir įrodymai, kuriais vadovaujantis, priimtas sprendimas, yra išdėstyti Nutarime. Taip pat pažymi, kad Tarnyba palaiko nurodytame Nutarime išdėstytą poziciją.

6Trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“ atsiliepimo nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pilnai palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Iš esmės pakartojo ieškinyje nurodytas aplinkybes.

8Atsakovės teismo posėdyje nedalyvavo.

9Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos atstovė prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Pabrėžė, kad 2016 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. 10-1090 „Dėl V. L., K. A., J. K. prašymo“ išdėstytais teisėtais ir pagrįstais motyvais yra priimtas teisėtas bei pagrįstas sprendimas, kurio naikinti nėra jokio pagrindo.

10Ieškinys tenkintinas.

11Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ 2008 m. rugsėjo 9 d. sudarė Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartį NR. RC-20080909, kuria sutarė, kad ieškovas platins bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius. Ieškovas platino bilietus ir į UAB „Renginių centras“ organizuojamą festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis. Iš viso buvo parduota 8 456 bilietų, už kuriuos buvo surinkta 182 647,04 Eur. Ieškovas 2016 m. rugpjūčio 9 d. gavo pranešimą iš UAB „Renginių centras“, kad septintasis Karklės festivalis nukeliamas į kitus metus. Pranešime taip pat nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas UAB „Renginių centras“ ir jo atstovai praneš apie bilietų grąžinimą. Atsakovės 2016 m rugpjūčio 19 d. raštu kreipėsi ir į UAB „Tiketa“, ir į UAB „Renginių centras“ dėl sumokėtų pinigų grąžinimo, tačiau joms pinigai nebuvo grąžinti. Ieškovas nurodo, kad, nors UAB „Renginių centras“ pažymėjo, kad už bilietų pardavimą yra atsakingas jis ir dėl pinigų grąžinimo asmenys turi kreiptis į paslaugų teikėją, tačiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimu įpareigojo būtent ieškovą grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus atsakovėms V. L., K. A., J. K. ir įpareigojo ieškovą įvykdyti šį nutarimą iki 2017 m. sausio 21 d. Šis nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti , jeigu nei viena ginčo šalis per 30 dienų nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Ieškovas nesutinka su priimtu nutarimu, todėl ir kreipėsi į teismą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės.

12Pirmiausia pažymėtina tai, kad teismas byloje esančius įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

13Antra, taip pat aktualu paminėti, kad vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2014; 2015 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-313/2015). Sutarties uždarumo principo išimtys – įstatyme nustatyti atvejai, kai sutartis turi įtakos trečiųjų asmenų, ne tik jos šalių, teisėms ir pareigoms. Vienas jų įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.191 straipsnyje. Tai – sutartis trečiojo asmens naudai, jos esmė – sutarties šalis gali nustatyti, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, ir taip jam sukurti reikalavimo teisę dėl šios prievolės vykdymo. Teismų praktikoje taip pat suformuluota taisyklė, kad teismas sutarties galią tretiesiems asmenims (tiesioginį poveikį sutartyje nedalyvavusių asmenų teisėms ir pareigoms) gali pripažinti tokiu atveju, kai tai nustatyta įstatyme ir byloje konstatuojamos faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti atitinkamą sutarties uždarumo principo išimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2011; 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2014; 2017 m. liepos 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-323-421/2017; etc.).

14Kaip žinia, teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi į teismą pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2007; 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012; etc.).

15Taigi, nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, kas yra subjektas, turintis pareigą grąžinti atsakovėms pinigus, sumokėtus įsigyjant bilietus į renginį „Karkle Live Music Beach-2016“, kuris neįvyko, t. y. – būtina nustatyti tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, kurie jų dalyviams suteikia atitinkamas teises ir pareigas.

16Byloje nustatyta, kad atsakovės bilietus į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ įsigijo iš ieškovo. Pažymėtina, kad prieš įsigydamos bilietus internetu, interneto tinklapyje atsakovės turėjo susipažinti su 2009 m. gruodžio 15 d. UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklių Nr. 1.0 (toliau – Taisyklės), su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo, prašant susipažinus su Taisyklėmis uždėti „varnelę“. Taisyklių 2.1 punkte nurodyta, kad ieškovas parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl ieškovas nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Be to, Taisyklių 5.4. punkte nustatyta, jog jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir / ar pinigų grąžinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės J. K., V. L., K. A., teikdamos prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, pačios nurodė, kad paslaugų teikėjas yra UAB „Renginių centras“. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovės, prieš įsigydamos bilietus į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“, buvo tinkamai informuotos apie tai, kas yra renginio organizatorius, taip pat apie tai, jog ieškovas UAB „Tiketa“ yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis subjektas, kuris neatsako už renginio organizatoriaus nesuteiktas ar netinkamai suteiktas paslaugas. Taigi, atsakovėms buvo tinkamai atskleista ir žinoma, kad ieškovas nėra atsakingas už paslaugos (renginio organizavimo) suteikimą (CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

17Pagal į bylą pateiktos ieškovo ir trečiojo asmens BUAB „Renginių centras“ 2008 m. rugsėjo 9 d. sudarytos bilietų platinimo sutarties 15 punktą, nutraukus bilietų platinimą ieškovas įsipareigojo pinigų už bilietus grąžinimą pradėti kitą darbo dieną po to, kai organizatorius perveda ieškovui visus pinigus, gautus už bilietus į neįvykusį ar nukeltą renginį. Nagrinėjamu atveju byloje gi nustatyta, kad renginio organizatorius nenusprendė grąžinti pinigų už įsigytus bilietus, nes nepervedė ieškovui pinigų, gautų už bilietus į neįvykusį renginį, todėl nutraukus su renginio organizatoriumi sudarytą paslaugų sutartį, atsakovės turi kreiptis į renginio organizatorių BUAB „Renginių centras“, kurio sprendimu renginys buvo atšauktas, dėl pinigų, sumokėtų už bilietus, grąžinimo, o ne į ieškovą (CK 6.222 straipsnio 1 dalis). Taip pat pažymėtina, kad nors Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarime nurodyta aplinkybė, jog ant įsigytų bilietų nėra nurodytas renginio organizatorius, nurodytas renginio pavadinimas „Karklė 2016 Live Music Beach“, o bilieto kairiajame kampe yra „Tiketa“ ženklas, tačiau, nagrinėjamu atveju, tai nekeičia teisinių santykių esmės, pobūdžio ir šalių, o tarp ieškovo veiksmų, nenurodant ant atsakovėms parduotų bilietų renginio organizatoriaus, ir atsakovių patirtų nuostolių, sumokėjus pinigus už renginį, kuris neįvyko, nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis). Aplinkybė, kad ant bilieto nebuvo nurodytas renginio organizatorius, nėra susijusi su tuo, jog renginys, į kurį atsakovės įsigijo bilietus, buvo atšauktas. Ieškovui negali kilti civilinė atsakomybė dėl atsakovių patirtų piniginių išlaidų dėl neįvykusio renginio, nes nėra būtinų sąlygų, numatytų CK 6.246-6.248 straipsniuose. Be to, renginio organizatoriaus nenurodymas ant bilieto nepažeidė atsakovių teisių, nes atšaukus renginį, atsakovėms buvo suteikta informacija, kas yra atsakingas už pinigų, sumokėtų už bilietus į atšauktą renginį, grąžinimą, gavusios šią informaciją atsakovės su prašymu kreipėsi į renginio organizatorių, taip pat į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, paslaugos nesuteikusiu asmeniu nurodydamos UAB „Renginių centras“.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas negali atsakyti dėl neįvykusio renginio, o už atsakovių nuostolių atlyginimą ir pinigų grąžinimą yra atsakingas renginio organizavimo paslaugas teikiantis asmuo, t. y., UAB „Renginių centras“.

19Taigi, įvertinus byloje dalyvaujančius asmenis siejančius teisinius santykius, darytina išvada, kad ieškovas jokiais savo veiksmais, elgesiu ar sprendimais nedavė pagrindo manyti, kad parduoda bilietus į savo organizuojamus renginius. Priešingai, pardavimo elektroninėje sistemoje prie renginio aprašymo buvo nurodytas konkretus renginio organizatorius, jo kontaktiniai duomenys ir tai, kad UAB „Tiketa“ yra tik bilietų platintojas, renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ atstovas bei tarpininkas tarp bilieto pardavėjo (renginio organizatoriaus) ir bilieto pirkėjo. Atsižvelgiant į išdėstytą, yra akivaizdu, jog atsakoves siejo sutartiniai teisiniai santykiai su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, o ieškovas šiuo atveju veikė kaip renginio organizatoriaus atstovas jam suteiktų įgalinimų ribose, todėl darytina išvada, kad UAB „Tiketa“, veikdamas kaip UAB „Renginių centras“ atsiskleidęs tarpininkas, neatliko neteisėtų veiksmų ir nebuvo atsakingas už renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ neįvykdytą prievolę paslaugos gavėjui – atsakovėms, todėl neprivalo grąžinti pinigų už atsakovių įsigytus bilietus į renginį, kuris neįvyko ne dėl jo kaltės. Be to, CK 6.38 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, naudojasi kitų asmenų pagalba, tai jis už tų asmenų veiksmus atsako kaip už savo. Taigi, ieškovas, kurio pagalba UAB „Renginių centras“ vykdė prievolę atsakovėms, negali būti atsakomybės objektu. Remiantis išdėstytu, laikytina, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jam teisę negrąžinti pinigų atsakovėms už bilietus į neįvykusį renginį yra pagrįstas, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

20Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimuose, pasisakydamas dėl teismo precedento reikšmės, yra pažymėjęs, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, jog būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Bendrosios kompetencijos teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose gali būti kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina, konstituciškai pagrindžiama ir pateisinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 . gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2012). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad bendrosios kompetencijos teismų susisaistymas savo pačių sukurtų precedentų (sprendimų analogiškose bylose) bei žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų susaistymas aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų (precedentų tų kategorijų bylose) neišvengiamai suponuoja tai, kad teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Nagrinėjamu atveju precedentais šioje byloje laikytini Vilniaus miesto apylinkės teismo įsiteisėję sprendimai, priimti civilinėse bylose Nr. 2-8607-545/2017, Nr. 2-8376-545/2017, Nr. 2-19132-545/2017, Nr. 2-19349-432/2017, Nr. 2-21698-910/2017, Nr. 2-18064-910/2017, Nr. 2-8378-833/2017, Nr. 2-200-967/2018, Nr. 2-3623-868/2018, Nr. 2-9599-808/2018, Nr. 2-2662-566/2018). Šie precedentai sukurti analogiškose bylose, kuriose ieškovu taip pat yra UAB „Tiketa“, bylos faktinės aplinkybės tapačios su faktinėmis aplinkybėmis šioje byloje. Šiose Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimuose konstatuota, kad ieškovas UAB „Tiketa“ nebuvo renginio „Karklė 2016 Live Music Beach“ organizatorius ir jis nėra atsakingas už pinigų, sumokėtų už bilietus į šį renginį, grąžinimą.

21Ieškovas taip pat prašė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 10-1090. Šioje dalyje civilinė byla nutrauktina LR CPK 293 str. 1 p. pagrindu. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos tarnybos įstatymo 29 str. 2 d. nustatyta, kad kreipimasis į teismą po vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu. Taigi įstatyme aiškiai įtvirtintas Tarnybos priimtų nutarimų neskundžiamumas bendrosios kompetencijos teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. liepos 25 d. nutartyje civiline byloje Nr. 3K-3-416/2013 išaiškino, kad vartotojų teisių apsaugos institucijos priimtas sprendimas nėra apskundimo objektas, jo teisinė galia teismo nagrinėjamoje byloje yra tik kaip rašytinio įrodymo, kurį teismas vertina kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais ir iš jų viseto daro išvadą dėl ginčo esmės.

22Patenkinus ieškinį, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles atsakovės turėtų atlyginti ieškovui šio teismo proceso metu patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovas, kreipdamasi į teismą, turėjo 20,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų.

23Pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, įvertinus šalių procesinių elgesį ir priežastis, dėl kurių atsirado bylinėjimosi išlaidos. Šiuo konkrečiu atveju bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovių, teismo vertinimu, neatitiktų bendrųjų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, kuriais privalo vadovautis teismas, taikydamas civilinio proceso teisės normas (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Todėl, nagrinėjamu atveju pirmiausia atsižvelgtina į tai, kad šio teismo proceso inicijavimą lėmė ne atsakovių veiksmai, reiškiant reikalavimą dėl pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimo netinkamam subjektui, bet vartotojų teisėms ginti valstybės įgaliotos institucijos – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – priimtas nutarimas, įpareigojęs vykdyti pinigų grąžinimo prievolę savo sąskaita ne prievolės šalį. Išdėstytų motyvų pagrindu šiuo konkrečiu atveju iš atsakovių nepriteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Dėl aukščiau išdėstytų motyvų iš atsakovių valstybei nepriteisiamos išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą.

24Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti.

27Pripažinti, jog ieškovas UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717, nėra atsakingas už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovėms V. L., asmens kodas ( - ) K. A., asmens kodas ( - ) J. K., asmens kodas ( - ).

28Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.

29Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas prašo teismo išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, jog... 4. Atsakovės J. K., V. L. ir K. A. pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį... 5. Trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba pateiktame... 6. Trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“ atsiliepimo nepateikė.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pilnai palaikė ieškinį ir prašė... 8. Atsakovės teismo posėdyje nedalyvavo.... 9. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens Valstybinės vartotojų teisų apsaugos... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 12. Pirmiausia pažymėtina tai, kad teismas byloje esančius įrodymus įvertina... 13. Antra, taip pat aktualu paminėti, kad vienas sutarčių teisės principų –... 14. Kaip žinia, teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens,... 15. Taigi, nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, kas yra subjektas, turintis... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovės bilietus į renginį „Karklė Live Music... 17. Pagal į bylą pateiktos ieškovo ir trečiojo asmens BUAB „Renginių... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas... 19. Taigi, įvertinus byloje dalyvaujančius asmenis siejančius teisinius... 20. Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konstitucinis Teismas 2006 m.... 21. Ieškovas taip pat prašė panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 22. Patenkinus ieškinį, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 23. Pažymėtina, kad CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teisė nukrypti... 24. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260, 265,... 26. ieškinį patenkinti.... 27. Pripažinti, jog ieškovas UAB „Tiketa“, juridinio asmens kodas 300037717,... 28. Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.... 29. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...