Byla 2A-1100-524/2009
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Audrius Saulėnas, Rimvida Zubernienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, viešame teismo posėdyje dalyvaujant atsakovui V. B., jo atstovui adv. Antanui Butautui, trečiajam asmeniui A. Š., žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. B. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui V. B., trečiasis asmuo A. Š., dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 12 404,76 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 372,14 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad 2007-09-23 vandeniu buvo aplietas UAB „Dažosta“ priklausantis turtas, dėl jo sugadinimo ieškovė išmokėjo įmonei 12 404,76 Lt dydžio draudimo išmoką. Pažymi, kad ieškovė atlygino įvykio metu padarytą žalą draudėjui, todėl įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į įvykio kaltininką ? atsakovą, iš kurio valdomo buto buvo aplietas UAB „Dažosta“ priklausantis turtas.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį tenkino, iš atsakovo priteisė 12 404,76 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5298,37 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-12-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 372,14 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei ir 26,65 Lt pašto išlaidų valstybei. Išanalizavęs byloje esančius duomenis, teismas padarė išvadą, jog atsakovas neužtikrino tinkamo skalbimo mašinos prijungimo prie vandentiekio vamzdyno, kad esant vandens tiekimo sutrikimams neįvyktų avarija ir nebūtų aplieti žemesnieji pastato aukštai. Konstatavo, jog dėl atsakovo neveikimo atsirado žala, kurią būtina atlyginti, ieškovė sumokėjusi draudimo išmoką UAB „Dažosta“ įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą, kuris gera valia žalos neatlygino, todėl ieškinys tenkintinas.

4Apeliaciniu skundu atsakovas V. B. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad įvykusios avarijos priežastis – dėl elektros energijos sutrikimo susidarę hidrauliniai smūgiai, todėl atsakovas nepagrįstai pripažintas avarijos kaltininku. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CK deliktinės atsakomybės nuostatas ir skalbimo mašiną prilygino didesnio pavojaus šaltiniui, o atsakovą – šio šaltinio valdytojui. Mano, kad teismas turėjo taikyti civilinės atsakomybės bendrąsias nuostatas, o atsakove įtraukti AB „VST“, kaip didesnio pavojaus šaltinio (elektros energijos) valdytoją.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad vandentiekio sistemoje slėgis viršijo leistinas ribas.

6Tarp draudėjo ir už žalą atsakingo asmens nėra draudimo teisinių santykių, bet ieškovui, kaip draudikui, pereina teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už šią žalą asmens (subrogacija). Pažymėtina, kad subrogacija, numatyta CK 6.1015 straipsnyje, yra ne regresas, kaip sprendė pirmosios instancijos teismas, bet CK 6.101 straipsnio 4 dalyje nustatyta įstatyminė cesija , t. y. CK 6.1015 straipsnis yra vienintelis, kai įstatymo tai laikoma įstatymine cesija draudimo teisiniuose santykiuose. Atkreiptinas dėmesys, kad jau pati subrogacijos formuluotė parodo kreditorių pasikeitimo būdą egzistuojančioje prievolėje, nes CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Toks aiškinimas atitinka ir taisykles, suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005, 2007-02-19, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007, 2008-02-12, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008, atskleidžiant subrogacijos taikymo civilinės atsakomybės draudimo atveju esmę.

7Draudimo įstatymo 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudikas neturi teisės išmokėti draudimo išmoką, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu. Byloje yra kilęs ginčas ir dėl draudimo išmokos dydžio. Atsakovas ir trečiasis asmuo bylos nagrinėjimo metu tvirtino, kad ieškovas draudimo išmoką nukentėjusiosioms išmokėjo neįsitikinęs realiai padarytu žalos dydžiu, nes buvo išmokėta draudimo išmoka neanalizuojant realiai sugadintų prekių kiekio. Šios aplinkybės bylą nagrinėjęs teismas nesiaiškino. Šioje byloje turi būti įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, numatytos CK 6.245 str. 4 d., 6.246-6.249 str. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė ir atlieka kompensacinį vaidmenį. Ji atsiranda esant asmens, įpareigoto atlikti atitinkamus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, kaltei dėl šių neteisėtų veiksmų padarymo ar neveikimo ir priežastiniam ryšiui tarp veiksmų ar neveikimo ir atsiradusios žalos. Veika yra laikoma neteisėta, kai asmuo pažeidžia teisinę pareigą. Iš bylos medžiagos darytina išvada, jog įrodinėjant atsakovo neteisėtą veiką, nebuvo analizuojami AB ,,VST‘‘ veiksmai dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo 2007-09-22 nuo 14.20 val. iki 16 val. Analizuojant atsakovo veiką visų pirma atkreiptinas dėmesys į jo veiksmų ir AB ,,VST‘‘ priežastinį ryšį dėl atsiradusių pasekmių, todėl darytina išvada, kad aiškinantis dėl draudžiamojo įvykio, būtina svarstyti klausimą, ar nereikėtų atsakovu į bylą įtraukti AB ,,VST‘‘, ar tai galėtų turėti įtakos jo teisėms ir pareigoms ateityje. Būtina siūlyti įtraukti į bylos nagrinėjimą AB ,,VST‘‘, analizuoti sutartinius santykius tarp šios bendrovės ir atsakovo, aiškintis, ar atsakovui buvo pranešta iš anksto apie elektros energijos nutraukimą, t. y. visas aplinkybes dėl kaltų asmenų veiksmų ir priežastinio ryšio.

8Apeliacinės instancijos teisme šie nurodyti esminiai proceso teisės normų pažeidimai negali būti pašalinti. Dėl paminėtų priežasčių byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnis 1d. 4 p.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

10Šilutės rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 12 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai