Byla 2-1637/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Navalio Jūrų Agentūra“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarties, kuria buvo sustabdyta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Navalio Jūrų Agentūra“ ieškinį atsakovui A. K., trečiasis asmuo BUAB „Adora“, dėl skolos priteisimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1183-538/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovė 2009 m. sausio 7 d. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš atsakovo priteisti 145 160, 07 Lt skolos ir palūkanų ieškovės naudai, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas A. K. prašė teismo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovės BUAB „Adora“ ieškinį atsakovei UAB „Navalio Jūrų Agentūra“ dėl tarpusavio skolos suderinimo akto nuginčijimo. Teigė, kad patenkinus BUAB „Adora“ ieškinį, ieškovė neturės jokios reikalavimo teisės į atsakovą. Taip pat nurodė, kad dėl tos pačios skolos ieškovė yra pareiškusi ieškinį BUAB „Adora“.

62010 m. birželio 29 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi tenkino atsakovo A. K. prašymą ir sustabdė civilinės bylos pagal ieškovės UAB „Navalio Jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui A. K., trečiasis asmuo BUAB „Adora“, dėl skolos priteisimo nagrinėjimą iki bus priimti ir įsiteisės procesiniai sprendimai, priimti civilinėse bylose Nr. 2-552-125/2010 ir Nr. 2-1840-123/2010. Šią nutartį grindė tuo, kad nuo civilinių bylų Nr. 2-552-125/2010 ir Nr. 2-1840-123/2010 galutinių rezultatų priklausys nagrinėjamos bylos baigtis, o tai yra savarankiškas pagrindas stabdyti nagrinėjamos bylos nagrinėjimą.

72010 m. liepos 1 d. ieškovas UAB „Navalio Jūrų Agentūra“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1183-538/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir bylos sustabdymo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų bylai reikšmingų aplinkybių t. y. neįvertino, jog, net nuginčijus skolos suderinimo aktą, neišnyksta ieškovo reikalavimo teisė į atsakovą A. K., ir kad netinkamai ištyrė, formaliai vertino byloje esančius įrodymus ir padarė nepagrįstą išvadą, jog Nr. 2-552-125/2010, Nr. 2-1840-123/2010 ir civilinę bylą Nr. 2-1183-538/2010 sieja prejudicinis ryšys. Apelianto nuomone, šios aplinkybės lemia, jog skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta bei dėl to naikintina.

82010 m. liepos 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas A. K. atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1183-538/2010. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes ir įrodymus ir dėl to nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo teisėtos bei pagrįstos nutarties.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

11Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

12Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad, sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Lietuvos CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72, kt. straipsniai). Dėl to teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai, o kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad iš tiesų yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą.

14Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu Teismo pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.).

15Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000; 2002 m. sausio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/2002; 2004 m. vasario 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, kt.). Sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004, kt.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005 , kt.). Pažymėtina, kad tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3- 620/2004; 2005 m. gegužės 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005, kt.).

16Iš byloje pateikto UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinio matyti, kad reikalavimą atsakovui A. K., kaip UAB „Adora“ akcininkui ir direktoriui, dėl žalos atlyginimo kildina iš 2008 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo akto, kuris buvo pasirašytas su UAB „Adora“, bei 2009 m. sausio mėnesį UAB „Adora“ papildomai išrašytų sąskaitų faktūrų, pagal kurias UAB „Adora“ ieškovei liko skolinga 142 741,90 Lt. UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinyje nurodė, kad minėtoji skola ir 2 418,17 Lt palūkanos nebuvo padengtos dėl nesąžiningų įmonės savininko bei vadovo A. K. veiksmų. Konkrečiai ieškovė nurodė, kad A. K. slėpė įmonės turtą, pervedė lėšas į užsienio ofšorinę kompaniją, sukėlė UAB „Adora“ nemokumą, ir tuo sukėlė labai didelę žalą ieškovei (b. l. 2-3).

17Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-552-125/2010 pagal UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovei BUAB „Adora“ dėl skolos priteisimo. Ši skola taip pat kaip ir nagrinėjamos civilinės bylos atveju yra kildinama iš 2008 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo akto, kuris buvo pasirašytas tarp šalių. Ši byla yra neišnagrinėta. Paminėtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartimi minėtoji civilinė byla buvo sustabdyta, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi civilinėje byloje 2-1582/2010 Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis buvo panaikinta ir klausimas dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad civilinė byla Nr. 2-552-125/2010 ir nagrinėjama civilinė byla yra susijusios. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad tik nustačius, jog UAB „Adora“ yra skolinga UAB „Navalio jūrų agentūra“, atsirastų pagrindas spręsti atsakovo A. K. civilinės atsakomybės klausimą. Tai reiškia, kad minėtąsias civilines bylas sieja tiesioginis teisinis ryšys ir kad civilinėje byloje Nr. 2-552-125/2010 nustatyti faktai turės prejudicinį galią nagrinėjamai bylai. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-552-125/2010.

18Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų taip pat matyti, kad Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1840-123/2010 pagal BUAB „Adora“ administratoriaus UAB „Viresita“ ieškinį, kuriuo yra ginčijamas 2008 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo aktas ir 2009 m. sausio mėnesį išrašytos sąskaitos faktūros. Ši byla nėra išnagrinėta. Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad civilinė byla Nr. 2-1840-123/2010 ir nagrinėjama civilinė byla yra susijusios. Atkreiptinas dėmesys, kad nuginčijus skolų suderinimo aktą ir minėtąsias sąskaitas faktūras, ieškovas netektų teisinio pagrindo reikalauti skolos, kuri atsirado iš 2008 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo akto bei minėtųjų sąskaitų faktūrų, o kartu negalėtų būti sprendžiamas klausimas dėl atsakovo A. K. civilinės atsakomybės. Tai reiškia, kad minėtąsias civilines bylas sieja tiesioginis teisinis ryšys ir kad civilinėje byloje Nr. 2-1840-123/2010 nustatyti faktai turės prejudicinį galią nagrinėjamai bylai. Taigi pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1840-123/2010.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė, vertino bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, o tai lemia, kad nėra pagrindo naikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais.

20Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovė 2009 m. sausio 7 d. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iš... 5. Atsakovas A. K. prašė teismo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus... 6. 2010 m. birželio 29 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi tenkino atsakovo... 7. 2010 m. liepos 1 d. ieškovas UAB „Navalio Jūrų Agentūra“ pateikė... 8. 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas A. K. atsiliepimas į... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 11. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių... 12. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad, sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia... 14. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 15. Pagal teismų suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163... 16. Iš byloje pateikto UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinio matyti, kad... 17. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti,... 18. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenų taip pat... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 20. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d....