Byla 2S-345-516/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų M. Z. ir A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus AB DnB NORD bankas pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Užtikrinant M. A. iki 2027-06-31 suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. ( - ), 2007-07-25 įregistruotu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, AB DnB NORD bankui buvo įkeisti nekilnojamieji daiktai: 0,0600 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantis A. A.; parduotuvė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausanti M. A.; gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); kiemo statiniai (kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantys A. A.. 2011-03-24 hipotekos lakšto pakeitimu Nr. ( - ), pasikeitė skolininkės ir įkeisto turto – parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), savininkė pavardė į Z..

42011-04-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi minėtas įkeistas nekilnojamasis turtas buvo areštuotas, skolininkei nustatytas terminas įsipareigojimams kreditoriui įvykdyti.

5Kreditorius pateikė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuriame nurodo, jog hipoteka užtikrinta prievolė iki šiol neįvykdyta. Skolą sudaro 226.541,01 EUR negrąžinto kredito, 15.729,62 EUR nesumokėtų palūkanų, 30.543,58 EUR delspinigių, iš viso: 272.814,21 EUR bei 135 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Kreditorius papildomai prašė priteisti 5 proc. dydžio procesines palūkanas.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-08-12 nutartimi nutarė išieškoti iš M. Z. kreditoriui AB DnB NORD bankas iš viso 272.814,21 EUR bei 135 Lt žyminio mokesčio, procesines palūkanas; priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą turtą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjai M. Z. ir A. A. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-08-12 nutartį. Teigia, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-07-07 priėmė nutartį, kuria patvirtino finansinį A. A. reikalavimą 2.148.366,86 Lt sumai ir įrašė jį į BUAB „Agmituras“ kreditorių sąrašus. BUAB „Agmituras“ šiuo metu pardavinėja viešbutį, esantį Aušros g. 7A, Vilniuje, ir A. A. finansiniai reikalavimai tikrai bus patenkinti per artimiausius mėnesius. Iš šių lėšų bus grąžintas visas kreditas bankui. Nėra jokios būtinybės tęsti priverstinio pardavimo iš varžytinių procesą ir iškeldinti pareiškėjus iš vienintelio turimo gyvenamojo ploto.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB DnB NORD bankas prašo skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti galioti nepakeistą. Paaiškina, kad skolininkė M. Z. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės kreditoriui pagal jų sudarytą kreditavimo sutartį, todėl kreditoriui ją vienašališkai nutraukus, kreditorius įgijo teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Skolininkei ir/ar įkeisto turto savininkui padengus skolą kreditoriui gera valia, kreditoriui nebus teisinio pagrindo pradėti vykdymo proceso.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

14Hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, todėl bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Pagal CPK XXXVI skyriaus nuostatas prašymai dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjami rašytinio proceso tvarka ir sprendžiami hipotekos teisėjo nutartimis, jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip (CPK 554 str.). Rašytinio proceso tvarkai teikiamas prioritetas, nes šio pobūdžio bylose teismui pateikiami standartinės formos dokumentai ir teismas kontroliuoja ar jie užpildyti tinkamai, ar laikytasi teisės aktų nuostatų. Hipotekos teisėjas tik reikiamais atvejais atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju prašymas yra nagrinėjamas, o jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2009). Hipotekos teisėjui tenka pareiga patikrinti, ar prašantis pradėti išieškojimą iš įkeisto turto asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinė sutartis buvo nutraukta laikantis įstatymų nustatytos tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2009). Teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą, vertina būtent hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumą, kad kreditorius savo privilegijuota padėtimi naudotųsi nepiktnaudžiaudamas savo teisėmis ir nepažeistų skolininko interesų.

15Byloje nustatyta, kad pareiškėja M. A. (pavardė pakeista į Z.) 2007-07-23 su kreditoriumi AB DnB NORD bankas sudarė Kreditavimo sutartį Nr. K-2411-2007-339, pagal kurią pareiškėjai iki 2027-06-31 buvo suteiktas 237.488,42 EUR dydžio kreditas vartojimo reikmėms (b. l. 12). Kredito grąžinimo užtikrinimui kreditoriaus naudai buvo įkeistas pareiškėjai priklausantis nekilnojamasis turtas – parduotuvė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ); ir A. A. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas - 0,0600 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. 0101-0049-0665, esantis R. M. g. 7, Vilniuje; kiemo statiniai (kiemo aikštelė), unikalus Nr. 1099-2015-5031, esantys ( - ); gyvenamasis namas, unikalus Nr. 1099-2015-5012, esantis R( - ) (b. l. 17-20). Kreditorius 2011-01-03 pranešimu informavo pareiškėjus, jog dėl 30.700,64 EUR pradelstos skolos Kreditavimo sutartis bus vienašališkai nutraukta bei pradėta priverstinio skolos išieškojimo procedūra iš kreditoriui įkeisto nekilnojamojo turto, jeigu pradelsta skola nebus grąžinta per 10 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos (b. l. 24-25). Pranešimas įteiktas pareiškėjos broliui ir pareiškėjo sūnui 2011-01-11 (b. l. 26). Taigi Kreditavimo sutarties vienašalio nutraukimo procedūra atitiko sutarties bei įstatymų sąlygas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-19 nutartimi areštavo pareiškėjų įkeistus nekilnojamuosius daiktus ir nustatė vieno mėnesio terminą pareiškėjai grąžinti skolą kreditoriui (b. l. 32-33).

16Pagal CPK 558 str. 2 d. jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti. Per 1 mėnesį nuo 2011-04-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutarties įsiteisėjimo, skolininkė neįvykdė hipotekos užtikrinto skolinio įsipareigojimo kreditoriui. Kreditorius su pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo kreipėsi CPK 558 str. 2 d. nustatyta tvarka ir terminais, t.y. praėjus vienam mėnesiui nuo 2011-04-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutarties įsiteisėjimo. Taigi formaliosios hipotekos procedūros yra išlaikytos.

17Tuo atveju, jei kreditavimo sutartis nutraukiama prieš terminą, ir būtent šis veiksmas lemia kreditoriaus kreipimąsi dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto, hipotekos teisėjas, pagal pateiktus dokumentus nustatęs, kad pagrindinė sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo, turi ex officio patikrinti, ar priešlaikinį sutarties nutraukimą reglamentuojančios sutarties nuostatos yra sąžiningos, ir ar kreditorius laikėsi sutartyje ar įstatyme nustatytos priešlaikinio sutarties nutraukimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Kreditavimo sutartis su pareiškėja buvo nutraukta dėl 30.700,64 EUR pradelsto įsiskolinimo. Nors pagal Kreditavimo sutartį galutinis kredito grąžinimo terminas buvo 2027-06-31, o kredito suma – 237.488,42 EUR, tačiau teismo vertinimu tokios faktinės aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, jog kreditorius sąžiningai bei pagrįstai, remdamasis Kreditavimo sutarties 43 p., vienašališkai nutraukė sutartį, kadangi tokio masto mokėjimų pradelsimas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu.

18Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog hipotekos kreditorius turi teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto, jeigu įkeitimo sutartyje nustatytu terminu skolininkas nevykdo prievolės grąžinti skolą arba nepilnai tokią prievolę įvykdo (CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str.), sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti tenkinti pareikšto pakartotinio pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo iš pareiškėjų hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto. Teismas atkreipia pareiškėjų dėmesį į tai, jog duomenis, kad prievolė pagal 2007-07-23 Kreditavimo sutartį Nr. K-2411-2007-339 yra tinkamai įvykdyta, kartu su atskiruoju skundu turėjo pateikti patys pareiškėjai (CPK 12, 178 str.). Aplinkybė, jog pareiškėjas A. A., kai bus patenkinti jo kreditoriniai reikalavimai BUAB „Agmituras“ bankroto byloje, atsiskaitys su kreditoriumi, skundžiamos teismo nutarties pagrįstumui ir teisėtumui reikšmės neturi, kadangi hipotekos teisėjas procesinį sprendimą dėl priverstinio skolos išieškojimo priima remdamasis nutarties priėmimu metu esančia faktine situacija, t.y. tuo, jog pareiškėja faktiškai nėra atsiskaičiusi su kreditoriumi ir to nepadarė per teismo 2011-04-19 nutartimi nustatytą terminą.

19Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nustatė visas faktines bylos aplinkybes, teisingai jas įvertino, tinkamai taikė bylų dėl pareiškimų dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto nagrinėjimą nustatančias procesines teisės normas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Užtikrinant M. A. iki 2027-06-31 suteikto kredito grąžinimą, hipotekos... 4. 2011-04-19 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi minėtas įkeistas... 5. Kreditorius pateikė pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-08-12 nutartimi nutarė išieškoti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjai M. Z. ir A. A. prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB DnB NORD bankas prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas atmestinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, todėl... 15. Byloje nustatyta, kad pareiškėja M. A. (pavardė pakeista į Z.) 2007-07-23... 16. Pagal CPK 558 str. 2 d. jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo... 17. Tuo atveju, jei kreditavimo sutartis nutraukiama prieš terminą, ir būtent... 18. Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog... 19. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti...