Byla e2-2136-852/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys L. S. ir S. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas, sekretoriaujant Daivai Jokūbaitytei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Editai Bartulevičiūtei, atsakovui K. K. (K. K.), atsakovų atstovei advokatei Editai Radzevičiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovams UAB ( - ) ir K. K. (K. K.) dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys L. S. ir S. S..

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė Luminor Bank AS (Luminor Bank AB procesinių teisių perėmėja), Lietuvoje veikianti per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai solidariai iš atsakovų UAB ( - ) ir K. K. (toliau – ir atsakovai, laiduotojai) 186 575, 39 Eur negrąžintą kreditą, 154 525,39 Eur palūkanas, 16 proc. dydžio sutartines metines įsipareigojimo nevykdymo palūkanas už priteistą 186 575,39 Eur skolą (negrąžintą kreditą), skaičiuojant šias palūkanas nuo bylos iškėlime teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. dydžio įstatymo numatytas metines procesines palūkanas už priteistą 154 525,39 Eur skolą (nesumokėtas įsipareigojimų nevykdymo palūkanas) skaičiuojant šias palūkanas nuo bylos iškėlime teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė paaiškino, kad su atsakove UAB ( - ) sudarė 2007 m. rugpjūčio 24 d. laidavimo sutartį Nr. LKK 07/08/112D ir 2007 m. rugpjūčio 24 d. Laidavimo sutartį Nr. LKK 07/08/113D (toliau – ir Laidavimo sutartys (1)), o su atsakovu K. K. – 2008 m. gegužės 22 d. Laidavimo sutartį Nr. LKK 08/05/129SV ir 2008 m. gegužės 22 d. Laidavimo sutartį Nr. LKK 08/05/130SV (toliau – ir Laidavimo sutartys (2)). Šių sutarčių pagrindu atsakovai įsipareigojo solidariai atsakyti už visišką ir tinkamą kredito gavėjų L. S. ir S. S. mokėjimo prievolių pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. kreditavimo sutartį Nr. KK 07/08/111D (toliau – ir Kredito sutartis) įvykdymą. Nurodė, kad kredito gavėjai nevykdė mokėjimo prievolių pagal Kredito sutartyje sulygtą mokėjimo grafiką, todėl ji 2010 m. gruodžio 8 d. Pranešimu Nr. 13423 informavo kredito gavėjus ir laiduotojus, kad, nesumokėjus skolos iki 2010 m. gruodžio 23 d., Kredito sutartis bus nutraukta. Kredito gavėjai ir laiduotojai neįvykdė reikalavimo sumokėti skolą, todėl kredito sutartis nuo 2010 m. gruodžio 23 d. buvo nutraukta. Pažymėjo, kad papildomais pranešimais kreipėsi į atsakovus ir reikalavo grąžinti skolą, tačiau atsakovai skolos nepadengė. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi nutarė išieškoti skolą iš kredito gavėjų (bet be atsakovų, kaip solidarių laiduotojų), nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Akcentavo, kad visas buvęs ieškovės naudai įkeistas turtas yra parduotas, tačiau iš šio turto nebuvo padengta visa skola. Nurodė, kad skola sudaro 341 100,78 Eur sumą, kurią sudaro 186 575,39 Eur negrąžintas panaudotas kreditas ir 154 525,39 Eur nesumokėtos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, apskaičiuotos nuo negrąžinto kredito sumos už paskutinius 5 metus nuo 2013 m. rugsėjo 11 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d. Akcentavo, kad, gavus pinigines lėšas iš įkeisto turto pardavimo, jas pirmiausia skyrė dengti kreditui. Tokiu būdu veikė naudingiau tiek kredito gavėjams, tiek laiduotojams. Pažymėjo, kad 16 proc. dydžio metinės kompensacinę funkciją atliekančios palūkanos yra numatytos kredito sutarties bendrosios dalies 8.2. punkte ir skaičiuojamos iki visiško skolos padengimo. Todėl nuo bylos iškėlimo jų skaičiavimas toliau tęsiamas.

73.

8Atsakovai atsiliepimu prašė: 1) Civilinę bylą dalyje dėl UAB ( - ) nutraukti, o likusioje dalyje ieškinį atmesti arba, nenutraukus civilinės bylos dalyje dėl UAB ( - ), ieškinį atmesti visą apimtimi, t. y. abiejų atsakovų atžvilgiu; 2) Priteisti jiems iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

94.

10Atsakovai paaiškino, kad K. K. yra UAB ( - ) vadovas, o tretieji asmenys yra jo pažįstami. Pažymėjo, kad verslo santykių tarp K. K. ir UAB ( - ) bei trečiųjų asmenų nėra. Nurodė, kad tretieji asmenys, remdamiesi asmeniniais K. K. ir trečiųjų asmenų santykiais, paprašė, kad K. K. laiduotų už trečiųjų asmenų iš Nordea Bank Finland Plc (toliau – ir Bankas) vartojimo poreikiams tenkinti norėtą paimti kreditą. K. K. buvo paaiškinta, kad kreditą tretiesiems asmenims išduos jų gero pažįstamo Z. Z. kontroliuojamas Banko padalinys. Buvo nuspręsta, jog už trečiųjų asmenų prievoles laiduos UAB ( - ). Pažymėjo, kad K. K. Laidavimo sutarčių (2) niekada nepasirašė ir su jų turiniu nesutiko jokia kita forma. Laidavimo sutartys (2) yra suklastotos ir atitinkamai jokių būdu K. K. neįpareigoja. Akcentavo, kad K. K. su Laidavimo sutartimis (2) susijusiais klausimais niekada nesilankė jokiuose Banko ir ieškovės padaliniuose ir šių laidavimo sutarčių turinys iki ieškinio pareiškimo jam net nebuvo žinomas. Nurodė, kad jokių pranešimų iš Banko ar ieškovės tiek K. K., tiek UAB ( - ) vardu negavo. Kartu su ieškiniu nepateiktas joks įrodymas, patvirtinantis, jog buvo priešingai. Akcentavo, kad K. K. 2010 m. pranešimo ir negalėjo gauti, kadangi laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 16 d. iki 2010 m. gruodžio 16 d. jam buvo taikyta kardomoji priemonė – suėmimas, t. y. pranešimo išsiuntimo ir įteikimo momentu jis buvo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir negalėjo atsiimti jokios korespondencijos. Pažymėjo, kad ieškovė neįvykdė jai tenkančios įrodinėjimo naštos įrodyti, jog UAB ( - ) buvo informuota apie trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymą. Kadangi UAB ( - ) atsakomybės už trečiųjų asmenų įsipareigojimus pradžia, vadovaujantis Laidavimo sutarčių (1) 2. 1. 4. punktu buvo siejama su Banko pranešimo gavimu, laikytina, jog, UAB ( - ) negavus Banko pranešimo, jos pareigos šiuo klausimu neatsirado, todėl ieškovė neturėjo teisės kreiptis į teismą ir civilinė byla šioje dalyje turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina teisme. Akcentavo, kad ieškovė neįrodė tikslaus trečiųjų asmenų įsiskolinimo ieškovei dydžio. Priešingai, pačios ieškovės pateikti dokumentai ir duomenys šiuo klausimu yra prieštaringi. Ieškovei neįrodžius, kokio konkrečiai dydžio yra trečiųjų asmenų įsiskolinimas, ieškinys laikytinas nepagrįstu ir atmestinu. Pažymėjo, kad Bankas priverstinio išieškojimo iš vartojimo kredito sutarties pagrindu įkeisto turto metu netinkamai rūpinosi savo teisių apsauga, dėl ko turtas buvo parduotas už mažesnę nei rinkos kainą. Taip pat nurodė, kad reikalavimas priteisti kompensacines palūkanas, taikant 16 proc. metinį dydį ir procesines palūkanas, taikant 21 proc. metinį dydį, prieštarauja imperatyviam reglamentavimui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 58 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 6 dalimi, finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdymo atvejais kredito gavėjui gali būti taikomos netesybos, nedidesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokėjimai už finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdymą kredito gavėjui negali būti taikomi. Pažymėjo, kad ieškovė prašo priteisti kompensacines ir procesines palūkanas, kurios nėra netesybos. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas priteisti vienu metu 16 proc. ir 5 proc. procesines palūkanas negali būti laikomas pagrįstu, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 1 dalies pagrindu nėra suteikta teisė prašyti dvigubų kompensacinių/procesinių palūkanų. Atsakovai taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus.

115.

12Trečiasis asmuo S. S. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad sutartis ir kitus dokumentus, kuriuos parengdavo jo pažįstamas Z. Z., veždavo atsakovui pasirašyti į namus, atsakovas K. K. Banko patalpose niekada nebuvo. Pažymėjo, kad atsakovas niekada nesudarė asmeninių laidavimo sutarčių, nors sutarčių projektus ir buvo nuvežęs jam ir jo sutuoktinei pasirašyti. Pažymėjo, kad grąžinus sutarčių projektus į Banką, Z. Z. nurodė, kad kreditu pasirūpins.

136.

14Atsakovas K. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su trečiuoju asmeniu S. S. susipažino 2002 metais sutuoktinės darbovietėje, kurios bendradarbė buvo L. S. (S. S. sutuoktinė). S. S. 2007 metais paprašė jo padėti dėl asmeninės paskolos. Pažymėjo, kad S. S. gyrėsi, kad turi pažįstamą banke – Z. Z.. Nurodė, kad davė sutikimą dėl UAB ( - ) laidavimo, perdavė įmonės balansą, kad su jomis trečiasis asmuo galėtų eiti į banką. Kai trečiasis asmuo sudarė kredito sutartį, atnešė jam iš banko pasirašyti nemažai dokumentų (paraiškas, sutartis ir kt.). Kalba buvo apie tai, kad laidavimas bus UAB ( - ) vardu, kurios vadovu jis yra. Nurodė, kad sutartis dėl UAB ( - ) laidavimo pasirašė. Niekada nežadėjo pats asmeniškai laiduoti. Pažymėjo, kad 2005 metais buvo įkeitęs jam nuosavybės teise priklausantį butą Danske bankui, 2007 metais prašė S. S. pakalbėti su jo pažįstamu bankininku dėl galimybės jam nusipirkti kitą naujesnį butą, padėti susitvarkyti kreditą. S. S. nurodė, kad jo pažįstamas patikrino jo duomenis ir pasakė, kad jis asmeniškai negali pasiimti dar vienos paskolos, nes jau turi kredito sutartį ir nepajėgs mokėti tokių įmokų. Pažymėjo, kad pageidavo, kad laidavimo sutartys būtų sudarytos tik metams. Nurodė, kad S. S. 2008 metais kartu su sutuoktine atėjo pas jį į namus ( - ), su privačiu tikslu aplankyti vaikus ir tame tarpe padavė jam naujus dokumentus ir paklausė ar jis galėtų jam dar padėti. Nurodė, kad nuosavam namui trūksta pajamų ir neužtenka užstato. Prašė laiduoti asmeniškai. Nurodė, kad prisimena, jog S. S. atsinešė sutarties dėl laidavimo projektą, kuriame buvo tiek jo, tiek jo sutuoktinės asmens kodai, adresai ir kt. Duomenis, ko gero, gavo iš sutuoktinės darbovietės. Pažymėjo, kad apsitarė su sutuoktine ir nurodė trečiajam asmeniui, kad nerizikuos ir laidavimo neduos, kadangi turi mažą vaiką, yra patys pasiėmę kreditą. Vėliau S. S. buvo sutikęs po dviejų mėn., klausė kaip jis susitvarkė negavęs jų pagalbos, po ko jis nurodė, kad užstatė kažkokį nekilnojamąjį turtą, paskolą gavo. Atsakant į klausimus nurodė, kad Laidavimo sutarčių (1) sudarymo metu, turėjo 100 proc. įmonės akcijų, už laidavimą jokio atlyginimo negavo. Paskutinį kartą S. S. matė 2008 metų pabaigoje. Pažymėjo, kad į banką niekada pats nėjo, jam dokumentus pasirašyti visada atnešdavo trečiasis asmuo, kuris buvo pasidaręs jo asmens dokumento kopiją. Pažymėjo, kad apie tai, jog yra sudaryta jo vardu laidavimo sutartis sužinojo 2018 metais, kai buvo pradėta ši byla. Nurodė, kad sutuoktinė pranešimo iš banko jam neperdavė, nes jie buvo susipykę. Pažymėjo, kad nuo 2007 metu pakankamai mažai dėmesio skyrė šeimai, po to, kai 2010 metais įvyko jo suėmimas, buvo pikas visų pykčių su sutuoktine ir kartu negyveno. Nurodė, kad G. U., kuri priėmė pranešimą iš banko, yra jo sesuo. Pranešimo jam neperdavė, nežino kodėl. Jeigu G. U. pasirodydavo motinos namuose, ( - ) gatvėje, tai tik epizodiškai. Su ja jokio ryšio nepalaikė. Pažymėjo, kad niekada nesidomėjo kaip S. vykdo įsipareigojimus bankui, nes turėjo būti nutraukta laidavimo sutartis, kadangi kalbėjo su S. S., kad ji bus sudaryta metams. Nurodė, kad vėliau pats pirko antrą butą, kreipėsi į Parex banką, kuris jo kreditingumą įvertino neigiamai, o UAB ( - ) įvertino teigiamai, todėl jį nusipirko per UAB ( - ).

157.

16Liudytoja I. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo 2004 metų dirbo Nordea banke klientų aptarnavimo specialiste. Nuo 2007 metų buvo paskirta Didžiosios g. poskyrio vadovo pavaduotoja, bet fiziškai darbo vieta buvo Švitrigailos g. Iš darbovietės išėjo 2008 metais. Nurodė, kad pas vadovus klientai asmeniškai neateidavo, jie bendravo su vadybininku, vadybininkai patvirtindavo savo parašu, kad su klientais sutartis yra suderinta, tada pasirašinėjo vadovai. Ji pasirašinėjo sutartis, kai atostogavo vadovas. Nurodė, kad pagal visas tvarkas, klientai negalėjo išsinešti sutarčių ir pasirašyti jas namuose, klientai turėjo fiziškai bendrauti su vadybininkais.

178.

18Liudytoja R. U. (pavardė iki santuokos sudarymo – Š.) teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo 2007 metų dirbo Nordea banke klientų konsultante. Nurodė, kad neatsimena ar yra mačiusi K. K.. Pažymėjo, kad negalėjo būti, kad klientas išsinešė sutartį pasirašyti namuose, kadangi banko darbuotojas turėjo identifikuoti atėjusį pasirašyti asmenį.

199.

20Liudytojas J. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo 2005 metų dirbo Nordea banke. 2007 metais užėmė kredito konsultanto pareigas. Nurodė, kad K. K. jam yra matytas, tikriausiai matė banke kaip klientą. Pažymėjo, kad visi laidavimai pagal procedūras yra pasirašomi banke.

2110.

22Liudytoja G. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2007 metais dirbo Nordea banke Didžiosios g. klientų aptarnavimo poskyryje asmenine bankininke arba vadovo pavaduotoja, priklausomai nuo datų. Byloje dalyvaujančių asmenų neprisimena. Nurodė, kad yra buvę prašymų iš klientų pasirašyti sutartis namuose, tačiau tai būtų rimtas pažeidimas, ir neštis namo sutarčių neleisdavo.

2311.

24Liudytoja A. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad yra atsakovo K. K. sutuoktinė. Paaiškino, kad dirbo su trečiojo asmens sutuoktine. S. buvo atėję pas juos į svečius, pasakojo, kad nori įsigyti kažkokį turtą, ir prašė asmeniškai laiduoti, netgi atsinešė dokumentus, kuriuose buvo jos ir vyro pavardės, tačiau jie atsisakė laiduoti. Nuo to laiko jie nustojo bendrauti. Pažymėjo, kad nesirūpino sutartimis, kurias sudarinėjo jos sutuoktinis UAB ( - ) vardu. Tačiau dėl asmeninių paskolų būtinai tarėsi ir sprendė kartu. Atsakant į klausimus nurodė, kad jų finansinė padėtis, tuo metu, kai S. prašė asmeniškai laiduoti, buvo vidutinė, turėjo piniginių lėšų pragyvenimui, tačiau negalėjo sau leisti kažko daugiau. Nurodė, kad 2010-2011 metais gyveno ( - ). Kažkurį laiką gyveno su sutuoktiniu, kažkurį – ne. Daug pykosi, vos ne iki skyrybų. Nurodė, kad nepamena dienos, kai gavo pranešimą iš banko, kadangi ateidavo labai daug korespondencijos iš skirtingų bankų, kitų dokumentų. Jeigu kartu su sutuoktiniu negyveno kartu, tai ir korespondencijos jam neperduodavo.

2512.

26Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad pardavus įkeistą turtą, esantį ( - ), lėšų Bankas negavo, nes pirminė hipoteka buvo įregistruota T. G., kuriai buvo paskirstytos visos gautos lėšos. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme Bankas bandė sumažinti prievolę, kad liktų piniginių lėšų jo reikalavimams patenkinti, tačiau bylą pralaimėjo.

2713.

28Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime ir rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytą poziciją.

29Teismas

konstatuoja:

30Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

3114.

32Nordea Bank Finland Plc 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutartimi Nr. KK 07/08/111D (I t., e. b. l. 17-27) įsipareigojo suteikti kredito gavėjams S. S. ir L. S. kreditą Kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o kredito gavėjai įsipareigojo gautą kreditą grąžinti Kredito sutartyje nustatytais terminais ir mokėti palūkanas. Taip pat tarp tų pačių šalių buvo sudaryti: 2007 m. lapkričio 29 d. Papildomas susitarimas Nr. KKP 07/11/160D prie 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/08/111D (I t., e. b. l. 28-30), 2008 m. gegužės 22 d. Papildomas susitarimas Nr. KKP 08/05/120D prie 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/08/111D (I t., e. b. l. 31-32), 2009 m. gruodžio 14 d. Papildomas susitarimas Nr. KKP 09/12/35D prie 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 07/08/111D (I t., e. b. l. 33-47), kuriais Bankas suteikė kredito gavėjams papildomus kreditus.

3315.

34Ieškovė nurodė, kad tarp Nordea Bank Finland Plc ir UAB ( - ) buvo sudarytos: 2007 m. rugpjūčio 24 d. Laidavimo sutartis Nr. LKK 07/08/123D (I t., e. b. l. 50-52), kuria UAB ( - ) laidavo už S. S. prievolę pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/08/111D, 2007 m. rugpjūčio 24 d. Laidavimo sutartis Nr. LKK 07/08/122D (I t., e. b. l. 53-55), kuria UAB ( - ) laidavo už L. S. prievolę pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/08/111D.

3516.

36Taip ieškovė nurodė, kad tarp Nordea Bank Finland Plc ir K. K. buvo sudarytos: 2008 m. gegužės 22 d. Laidavimo sutartis Nr. LKK 08/05/129SV (I t., e. b. l. 9-12), kuria K. K. laidavo už S. S. prievolę pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/08/111D, 2008 m. gegužės 22 d. Laidavimo sutartis Nr. LKK 08/05/130SV (I t., e. b. l. 13-16), kuria K. K. laidavo už L. S. prievolę pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutartį Nr. KK 07/08/111D.

371.

38Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi (I t., e. b. l. 48-49) nutarė Nordea Bank Finland Plc naudai išieškoti iš S. S. ir L. S. skolą: 272 167,29 Eur negrąžintą kreditą, 11 117,64 Eur nesumokėtas palūkanas, 64 080,14 Eur įsipareigojimo nevykdymo palūkanas, 135 Lt žyminį mokestį, 16 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, skaičiuojant palūkanas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t. y. nuo 2012 m. sausio 4 d., iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Taip pat nutarė priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistus daiktus, laikantis šios tvarkos: pirma eile parduoti varžytinėse – 0,1800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 2117/3617 dalį 0,3617 ha žemės sklypą, plane pažymėta indeksu „B“, ribojama koordinačių sistemoje taškais: 4-5-7-8-2-3, unikalus Nr. ( - ), 74,73 kv. m. ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 55 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - )priklausinys), unikalus Nr. ( - ), 24 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 45 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 22 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 4 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); antra eile parduoti varžytinėse – 50,05 kv. m. bendro ploto butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 62/100 dalį buto, turinčio 108,35 kv. m. bendro ploto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

392.

40Nordea Bank Finland Plc 2017 m. spalio 1 d. Verslo perleidimo sutartimi perleido verslą Luminor Bank AB (I t., e. b. l. 123-128).

41Dėl atsakovo K. K. atsakomybės

423.

43Atsakovas K. K. teigia, kad Laidavimo sutarčių (2) nepasirašinėjo, o ieškovės pateiktose Laidavimo sutarčių (2) kopijose esantys parašai yra suklastoti.

444.

45Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

465.

47Atsakovas, siekdamas įrodyti savo atsikirtimo pagrįstumą, teikė prašymą išreikalauti iš ieškovės Laidavimo sutarčių originalus ir paskirti rašysenos ekspertizę parašo autentiškumui nustatyti. Tačiau ieškovė nurodė, kad, įvykus persikraustymui iš vienų patalpų į kitas, Laidavimo sutarčių originalai neišliko. Todėl ekspertizės byloje paskirti nebuvo galimybės.

486.

49Atsakovas K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad S. S. Banke turėjo pažįstamą. Todėl visus dokumentus, susijusius su UAB ( - ) laidavimu, jam atnešdavo pasirašyti trečiasis asmuo, kuris buvo pasidaręs jo asmens dokumento kopiją, jis pats Banke niekada nesilankė. Taip pat nurodė, kad tretieji asmenys prašė jo ir sutuoktinės laiduoti asmeniškai, tačiau tai daryti buvo atsisakyta. Šias aplinkybes parodymais patvirtino atsakovo sutuoktinė ir rašytiniuose paaiškinimuose S. S.. Be kita ko, atsakovas nurodė, ir tai, kad pats norėjo įsigyti dar vieną butą, tačiau jo kreditingumas buvo įvertintas neigiamai, po ko jį įsigijo per UAB ( - ). Atsakovo sutuoktinė teismo posėdžio metu parodė, kad šeimos finansinė padėtis, tuo metu, kai S. prašė asmeniškai laiduoti, buvo vidutinė, turėjo piniginių lėšų pragyvenimui, tačiau negalėjo sau leisti kažko daugiau.

507.

51Liudytojais apklausti buvę Banko darbuotojai parodė, kad atsakovo K. K. neprisimena. Liudytojas J. T. nurodė, kad K. K. jam yra matytas, tikriausiai matė banke kaip klientą. Taip pat šie liudytojai parodė, kad klientai, norėdami pasirašyti sutartis, turėjo fiziškai atvykti į banko padalinį, kad būtų identifikuota jų tapatybė.

528.

53Taigi, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimai ir liudytojų parodymai yra prieštaringi. Įvertinus teismo posėdžio metu paimtus atsakovo K. K. lyginamuosius parašus ir Laidavimo sutarčių (2) kopijose esančius parašus, vertintina, kad jie turi charakteringų skirtumų.

549.

55Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė užkirto kelią atsakovui įrodyti pareikštus atsikirtimus, į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad byloje nebuvo nustatytas K. K. suinteresuotumas laiduoti asmeniškai už trečiųjų asmenų prisiimtas prievoles, t. y. atsakovas jokio atlygio už tai negavo, pats turėjo tikslą įsigyti dar vieną butą, tačiau dėl nepakankamai geros savo šeimos finansinės padėties, jį įsigijo per UAB ( - ). Todėl labiau tikėtina, jog atsakovas Laidavimo sutarčių (2) nepasirašė, spręstina, kad jo atžvilgiu pareikštas ieškinys atmestinas.

56Dėl atsakovės UAB ( - ) atsakomybės

5710.

58Byloje nėra ginčo dėl to, kad buvo sudarytos Laidavimo sutartys (1), tačiau atsakovai teigia, kad pagal jas pareigos atsakyti neturi, nes UAB ( - ) įsipareigojimų pradžia, vadovaujantis Laidavimo sutarčių (1) 2.1.4. punktu, siejama su pranešimo gavimu apie trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymą, kurio ji negavo.

5911.

60Laidavimo sutarčių (1) 2.1.4. punkte numatyta, kad laiduotojas įsipareigoja sumokėti Bankui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško Banko mokėjimo reikalavimo su nuoroda į Laidavimo sutartis (1). Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovei UAB ( - ) buvo išsiųstas 2010 m. gruodžio 10 d. Pranešimas apie sutarties nutraukimą Nr. 13423 (I t., e. b. l. 121) Laidavimo sutartyse (1) nurodytu adresu – ( - ), ir 2010 m. gruodžio 11 d. įteiktas pasirašytinai G. K. (II t., e. b. l. 177), kuri, kaip teismo posėdžio metu nurodė atsakovas K. K., yra jo sesuo. Taip pat atsakovei UAB ( - ) buvo išsiųstas 2011 m. birželio 3 d. Pranešimas apie įsipareigojimų nevykdymą Nr. 6675 (I t., e. b. l. 133) adresu – ( - ), ir 2011 m. birželio 10 d. įteiktas pasirašytinai A. K. (II t., e. b. l. 178), kuri yra atsakovo K. K. sutuoktinė. Atsakovas K. K. nurodė, kad šie pranešimai jam nebuvo perduoti.

6112.

62Atsakovas K. K. teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad Laidavimo sutartys (1), kaip jam paaiškino trečiasis asmuo, buvo sudaromos vieneriems metams ir vėliau turėjo būti nutrauktos, todėl jis niekada nesidomėjo kaip tretieji asmenys vykdo įsipareigojimus bankui.

6313.

64Teismas sprendžia, kad K. K. elgesys neatitinka normaliai atidžiam ir protingam asmeniui keliamų elgesio standartų.

6514.

66Laidavimo sutartis (1) pasirašė atsakovas K. K., kaip UAB ( - ) direktorius, kuris teismo posėdžio metu nurodė, kad šių sutarčių pasirašymo metu turėjo 100 proc. įmonės akcijų.

6715.

68Laidavimo sutarčių (1) 3.1. punkte nurodyta, kad registruotu paštu siunčiamas raštiškas šalies pranešimas laikomas gautu kitos šalies vėliausiai 5 kalendorinę dieną nuo jo išsiuntimo, jeigu toks pranešimas buvo išsiųstas paskutiniu šalies pateiktu adresu. Šalis negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, ar kad kitos šalies veiksmai neatitinka Laidavimo sutarčių (1) sąlygų, jei pranešimas buvo išsiųstas paskutiniu šalies pateiktu adresu. Laidavimo sutarčių (1) 3.3. punkte nurodyta, kad laidavimas galioja iki visiško prievolių įvykdymo bankui pagal Kredito sutartį, įskaitant bet neapsiribojant kredito grąžinimu, kredito palūkanų, įsipareigojimo nevykdymo palūkanų sumokėjimu, nuostolių atlyginimu ar padidėjusių banko kaštų atlyginimu.

6916.

70Taigi, iš atsakovo K. K. paaiškinimų bei Laidavimo sutarčių (1) turinio matyti, kad jis pasitikėjo trečiojo asmens jam žodžiu pateikta informacija, pats su pasirašytų sutarčių turiniu nesusipažino, jų neperskaitė, nors tokia atsakovės teisė numatyta ir pačiose Laidavimo sutartyse (1) (2.3. punktas). Todėl laikytina, kad asmuo nesielgė apdairiai, atidžiai, rūpestingai, teisingai ir sąžiningai, Laidavimo sutarčių (1) pasirašymą laikė formalumu, aplaidžiai tikėdamasis, kad jų pasirašymas nesukels teisinių pasekmių.

7117.

72Aukščiau nurodytų aplinkybių pagrindu spręstina, kad Laidavimo sutartys (1) buvo sudarytos, Bankas įvykdė pareigą informuoti atsakovę apie Kredito sutarties nevykdymą, todėl atsakovė UAB ( - ) privalo vykdyti savo prisiimtas prievoles (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

7318.

74Atsakovai ginčija prašoma priteisti negrąžinto kredito sumą, nurodo, kad byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad negrąžinto kredito dalis sudaro 186 575, 39 Eur.

7519.

76Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 5 d. nutartimi Bankui iš kredito gavėjų buvo priteista 272 167,29 Eur negrąžinto kredito suma. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad gavus pinigines lėšas iš įkeisto turto pardavimo, jas pirmiausia skyrė dengti kreditui. Iš 2012 m. birželio 27 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 11 8 2012 06 27 596/12 (I t. e. b. l. 118) ir 2012 m. birželio 28 d. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. 15 8 2012 06 28 596 (II t. e. b. l. 165) matyti, kad, pardavus įkeistą turtą – 2117/3617 dalį 0,3617 ha žemės sklypą, plane pažymėta indeksu „B“, ribojama koordinačių sistemoje taškais: 4-5-7-8-2-3, unikalus Nr. ( - ), 74,73 kv. m. ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), 55 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius (gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) priklausinys), unikalus Nr. ( - ), 24 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 45 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 22 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 4 kv. m. ploto ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) –, atskaičius vykdymo išlaidas, Bankui pervesta 6 816,30 Eur (23 535,31 Lt) suma. Iš 2012 m. liepos 12 d. Turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 13 8 2012 07 12 596/12 (I t., e. b. l. 117) ir 2012 m. liepos 17 d. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. 15 8 2012 07 17 596 (II t. e. b. l. 166) matyti, kad, pardavus įkeistą turtą – 0,1800 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) –, atskaičius vykdymo išlaidas, Bankui pervesta 45 676,62 Eur (157 712,25 Lt) suma. Iš 2014 m. balandžio 3 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 11 8 2014 04 03 596/12 (I t., e. b. l. 120) ir 2014 m. balandžio 4 d. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo Nr. 15 8 2014 04 04 596 (II t. e. b. l. 167) matyti, kad, pardavus įkeistą turtą – 62/100 dalį buto, turinčio 108,35 kv. m. bendro ploto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) –, atskaičius vykdymo išlaidas, Bankui pervesta 33 017,13 Eur (114 001,54 Lt) suma. Iš 2014 m. gegužės 15 d. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 0042/11/03133 matyti, kad buvo parduotas įkeistas turtas – 50,05 kv. m. bendro ploto butas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) –, už 38 967,56 Eur (138 000 Lt). Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ji negavo piniginių lėšų iš šio turto pardavimo, nes pirminis įkeitimas buvo nustatytas kito asmens naudai. Pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme Bankas bandė sumažinti prievolę, kad liktų piniginių lėšų jo reikalavimams patenkinti, tačiau bylą pralaimėjo. Ši aplinkybė laikytina kaip patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, kuriais remiantis nustatyta, kad toks reikalavimas buvo pareikštas civilinėje byloje Nr. 2-548-545/2012 (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taip pat ieškovė pateikė skolos detalizaciją (I t. e. b. l. 58-59), iš kurios matyti, kad negrąžinta kredito suma, atėmus pinigines sumas, kurias Bankas gavo, pardavus įkeistą nekilnojamąjį turtą, paskaičiuota teisingai, todėl atsakovų argumentai, kad byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad negrąžinto kredito dalis sudaro 186 575, 39 Eur, laikytini nepagrįstais.

7720.

78Ieškovė prašo priteisti jai 154 525,39 Eur kompensacines palūkanas, kuriuos, vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 9 dalimi, paskaičiuotos už 5 metus, už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo 11 d. iki 2018 m. rugsėjo 11 d. (iki ieškinio teismui pateikimo dienos).

7921.

80Bylos duomenimis Kredito sutartis buvo nutraukta nuo 2010 m. gruodžio 23 d. (I t., e. b. l. 121).

8122.

82Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsni).

8323.

84Atmestini kaip nepagrįsti atsakovų argumentai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 58 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 6 dalimi ieškovė neturi teisės reikalauti kompensacinių palūkanų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo nr. XII-2769 12, 16 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 16 straipsnio 6 ir 7 dalių nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms pagal kredito sutartis, sudarytas iki 2019 m. balandžio 30 d., kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos nuo 2019 m. gegužės 1 d. Nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas dar 2018 metais, palūkanos paskaičiuotos už laikotarpį iki ieškinio pareiškimo.

8524.

86Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2. punkte nustatyta, kad, jeigu kreditas, palūkanos, ar bet koks kitas mokėjimas pagal sutartį nesumokamas nustatytu laiku į Banko sąskaitą, yra skaičiuojamos metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurios yra lygios 16 proc., nuo visos laiku nesumokėtos sumos, pradedant skaičiuot nuo kitos dienos, einančios po mokėjimo dienos, iki įsiskolinimo padengimo.

8725.

88Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis).

8926.

90Vertinant ar Kredito sutartyje nustatytas palūkanų dydis neprieštarauja sąžiningumo bei protingumo principams, atkreiptinas dėmesys, kad 16 proc. dydžio metinės palūkanos sudaro 0,04 proc. palūkanų per dieną. Todėl, įvertinus netesybų dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme, taikomą pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais (0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną), laikytina, kad jos nėra nepagrįstai per didelės, todėl priteistinos.

9127.

92Ieškovė taip prašo priteisti 16 proc. dydžio sutartines metines įsipareigojimo nevykdymo palūkanas už priteistą 186 575,39 Eur skolą (negrąžintą kreditą), skaičiuojant šias palūkanas nuo bylos iškėlime teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. dydžio įstatymo numatytas metines procesines palūkanas už priteistą 154 525,39 Eur skolą (nesumokėtas įsipareigojimų nevykdymo palūkanas) skaičiuojant šias palūkanas nuo bylos iškėlime teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9328.

94Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos (jo prašymu priteisiamos) kompensacinės palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.210, 6.261 straipsniai), o iškėlus civilinę bylą – procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Priteisiant procesines palūkanas būtina nustatyti: kada iškelta civilinė byla (CPK 137 straipsnio 1 dalis), kokio dydžio procesinės palūkanos turi būti priteistos konkrečiu atveju (šalių sutartas ar įstatyme nustatytas dydžio tarifas) (CK 6.210 straipsnis) bei nuo kokios sumos jos turi būti priteisiamos. Pagal CPK 137 straipsnio 1 dalies nuostatas, civilinės bylos iškėlimo teisme momentu laikomas ieškinio priėmimo klausimo išsprendimas teisėjo priimta rezoliucija, t. y. civilinė byla laikoma iškelta teisme tik nuo teisėjo rezoliucijoje, kuria ieškinys priimtas, nurodytos datos. Taip pat pažymėtina, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), kurią sudaro lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Į šią sumą gali būti įskaičiuojama: pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012).

9529.

96Nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovė prašo priteisti jai 16 proc. procesines palūkanas už priteistą 186 575,39 Eur negrąžintą kreditą, vadovaudamasi Kredito sutarties 8.2. punkte nustatytu susitarimu, ir 5 proc. procesines palūkanas už priteistas 154 525,39 Eur įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, vadovaudamasi CK 6.210 straipsnio 1 dalimi.

9730.

98Teismas jau aukščiau konstatavo, kad Kredito sutartimi nustatytos palūkanos nėra nesąžiningai ir neprotingai didelės, todėl ir prašymas dėl procesinių palūkanų priteisimo, prašant priteisti už dalį priteistinos sumos sutartines palūkanas ir už kitą dalį – įstatymines palūkanas, laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkintinas.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

10031.

101Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

10232.

103Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovų 6 125,53 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 3 571 Eur žyminis mokestis ir 2 554,53 Eur išlaidos už advokato pagalbą (I t., e. b. l. 8; II t., e. b. l. 35-39; III t., e. b. l. 68-74).

10433.

105Atsakovai prašo priteisti jiems iš ieškovės 4 015,95 Eur bylinėjimo išlaidų už advokato pagalbą (III t., e. b. l. 65-67).

10634.

107Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys yra tenkintinas iš dalies, t. y. konstatuota, kad ieškinys atsakovo K. K. atžvilgiu yra atmestinas, laikytina, kad patenkinta 50 proc. ieškovės pareikštų reikalavimų, todėl ieškovei iš UAB ( - ) priteistina 3 062,77 Eur, o atsakovui K. K., įvertinus tai, kad atsakovams teisines paslaugas teikė vienos advokatų kontoros advokatai ir juos atstovavo kartu, iš ieškovės priteistina 2 007,97 Eur.

10835.

109Byloje teismas patyrė 22,98 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios lygiomis dalimis, t. y. po 11,49 Eur, priteistinos iš ieškovės ir atsakovės UAB ( - ) į valstybės biudžetą (CPK 92 straipsnis; Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

110Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

11136.

112Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

11337.

114Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, be kita ko, nutarta: ieškovės reikalavimo užtikrinimui areštuoti atsakovų (solidariųjų skolininkų) turtą 341 100,78 Eur sumai; areštuoti atsakovei UAB ( - ) nuosavybės teise priklausantį ir pas ją ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pas atsakovę ar trečiuosius asmenis esančias ir atsakovei priklausančias pinigines lėšas; areštuoti atsakovui K. K. nuosavybės teise priklausantį ir pas jį ar trečiuosius asmenis esantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, taip pat turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pas atsakovą ar trečiuosius asmenis esančias ir atsakovui priklausančias pinigines lėšas; areštavus pinigines lėšas, leisti atsakovei UAB ( - ) vykdyti privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, socialinio draudimo bei sveikatos draudimo fondų biudžetus, atsiskaityti su ieškove; areštavus pinigines lėšas, leisti atsakovui K. K., asmeninėms reikmėms naudoti 500 Eur/mėn., vykdyti privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, socialinio draudimo bei sveikatos draudimo fondų biudžetus, atsiskaityti su ieškove.

11538.

116Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atsakovės UAB ( - ) atžvilgiu tenkintinas, o atsakovo K. K. – atmestinas, teismas sprendžia, kad atsakovės UAB ( - ) atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki šio sprendimo įvykdymo dienos (CPK 150 straipsnio 3 dalis), o atsakovo K. K. atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

117Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsnio 1 dalimi, 270, 279 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

118Ieškovės Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, ieškinį tenkinti iš dalies.

119Priteisti ieškovei Luminor Bank AS (j. a. k. 11315936), Lietuvoje veikiančiai per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (j. a. k. 304870069), iš atsakovės UAB ( - ) (j. a. k. ( - )) 186 575, 39 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt penkių eurų ir 39 ct) negrąžintą kreditą, 154 525,39 Eur (vieno šimto penkiasdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt penkių eurų ir 39 ct) palūkanas, 16 (šešiolikos) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą negrąžinto kredito sumą (186 575, 39 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 39 ct)) nuo bylos iškėlime teisme (2018 m. rugsėjo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą palūkanų sumą (154 525,39 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt penki eurai ir 39 ct)) nuo bylos iškėlime teisme (2018 m. rugsėjo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 062,77 Eur (trijų tūkstančių šešiasdešimt dviejų eurų ir 77 ct) bylinėjimosi išlaidas.

120Priteisti valstybei iš atsakovės UAB ( - ) (j. a. k. ( - )) 11,49 Eur (vienuolika eurų ir 49 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

121Atmesti ieškovės Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, ieškinio dalį pareikštą atsakovo K. K. (K. K.) atžvilgiu.

122Priteisti atsakovui K. K. (K. K.) (a. k. ( - )) iš ieškovės Luminor Bank AS (j. a. k. 11315936), Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (j. a. k. 304870069), 2 007,97 Eur (du tūkstančius septynis eurus ir 97 ct) bylinėjimosi išlaidų.

123Priteisti valstybei iš ieškovės Luminor Bank AS (j. a. k. 11315936), Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (j. a. k. 304870069), 11,49 Eur (vienuolika eurų ir 49 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

124Palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsakovės UAB ( - ) atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės iki šio sprendimo įvykdymo dienos.

125Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsakovo K. K. (K. K.) atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės.

126Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovė Luminor Bank AS (Luminor Bank AB procesinių teisių perėmėja),... 5. 2.... 6. Ieškovė paaiškino, kad su atsakove UAB ( - ) sudarė 2007 m. rugpjūčio 24... 7. 3.... 8. Atsakovai atsiliepimu prašė: 1) Civilinę bylą dalyje dėl UAB ( - )... 9. 4.... 10. Atsakovai paaiškino, kad K. K. yra UAB ( - ) vadovas, o tretieji asmenys yra... 11. 5.... 12. Trečiasis asmuo S. S. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad sutartis ir... 13. 6.... 14. Atsakovas K. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad su trečiuoju asmeniu S. S.... 15. 7.... 16. Liudytoja I. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo 2004 metų dirbo Nordea... 17. 8.... 18. Liudytoja R. U. (pavardė iki santuokos sudarymo – Š.) teismo posėdžio... 19. 9.... 20. Liudytojas J. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo 2005 metų dirbo... 21. 10.... 22. Liudytoja G. S. teismo posėdžio metu nurodė, kad 2007 metais dirbo Nordea... 23. 11.... 24. Liudytoja A. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad yra atsakovo K. K.... 25. 12.... 26. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad pardavus... 27. 13.... 28. Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsiliepime ir... 29. Teismas... 30. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 31. 14.... 32. Nordea Bank Finland Plc 2007 m. rugpjūčio 23 d. Kreditavimo sutartimi Nr. KK... 33. 15.... 34. Ieškovė nurodė, kad tarp Nordea Bank Finland Plc ir UAB ( - ) buvo... 35. 16.... 36. Taip ieškovė nurodė, kad tarp Nordea Bank Finland Plc ir K. K. buvo... 37. 1.... 38. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 5 d. nutartimi (I t., e. b.... 39. 2.... 40. Nordea Bank Finland Plc 2017 m. spalio 1 d. Verslo perleidimo sutartimi... 41. Dėl atsakovo K. K. atsakomybės... 42. 3.... 43. Atsakovas K. K. teigia, kad Laidavimo sutarčių (2) nepasirašinėjo, o... 44. 4.... 45. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 46. 5.... 47. Atsakovas, siekdamas įrodyti savo atsikirtimo pagrįstumą, teikė prašymą... 48. 6.... 49. Atsakovas K. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad S. S. Banke turėjo... 50. 7.... 51. Liudytojais apklausti buvę Banko darbuotojai parodė, kad atsakovo K. K.... 52. 8.... 53. Taigi, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimai ir liudytojų parodymai yra... 54. 9.... 55. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė užkirto kelią atsakovui įrodyti... 56. Dėl atsakovės UAB ( - ) atsakomybės ... 57. 10.... 58. Byloje nėra ginčo dėl to, kad buvo sudarytos Laidavimo sutartys (1), tačiau... 59. 11.... 60. Laidavimo sutarčių (1) 2.1.4. punkte numatyta, kad laiduotojas įsipareigoja... 61. 12.... 62. Atsakovas K. K. teismo posėdžio metu taip pat nurodė, kad Laidavimo sutartys... 63. 13.... 64. Teismas sprendžia, kad K. K. elgesys neatitinka normaliai atidžiam ir... 65. 14.... 66. Laidavimo sutartis (1) pasirašė atsakovas K. K., kaip UAB ( - ) direktorius,... 67. 15.... 68. Laidavimo sutarčių (1) 3.1. punkte nurodyta, kad registruotu paštu... 69. 16.... 70. Taigi, iš atsakovo K. K. paaiškinimų bei Laidavimo sutarčių (1) turinio... 71. 17.... 72. Aukščiau nurodytų aplinkybių pagrindu spręstina, kad Laidavimo sutartys... 73. 18.... 74. Atsakovai ginčija prašoma priteisti negrąžinto kredito sumą, nurodo, kad... 75. 19.... 76. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m.... 77. 20.... 78. Ieškovė prašo priteisti jai 154 525,39 Eur kompensacines palūkanas,... 79. 21.... 80. Bylos duomenimis Kredito sutartis buvo nutraukta nuo 2010 m. gruodžio 23 d. (I... 81. 22.... 82. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti... 83. 23.... 84. Atmestini kaip nepagrįsti atsakovų argumentai, kad, vadovaujantis Lietuvos... 85. 24.... 86. Kredito sutarties bendrosios dalies 8.2. punkte nustatyta, kad, jeigu kreditas,... 87. 25.... 88. Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl... 89. 26.... 90. Vertinant ar Kredito sutartyje nustatytas palūkanų dydis neprieštarauja... 91. 27.... 92. Ieškovė taip prašo priteisti 16 proc. dydžio sutartines metines... 93. 28.... 94. Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos (jo... 95. 29.... 96. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad ieškovė prašo priteisti jai 16 proc.... 97. 30.... 98. Teismas jau aukščiau konstatavo, kad Kredito sutartimi nustatytos palūkanos... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 100. 31.... 101. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš... 102. 32.... 103. Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovų 6 125,53 Eur bylinėjimosi... 104. 33.... 105. Atsakovai prašo priteisti jiems iš ieškovės 4 015,95 Eur bylinėjimo... 106. 34.... 107. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys yra tenkintinas iš dalies, t.... 108. 35.... 109. Byloje teismas patyrė 22,98 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 110. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 111. 36.... 112. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti... 113. 37.... 114. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, be kita ko,... 115. 38.... 116. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atsakovės UAB ( - ) atžvilgiu... 117. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsnio 1... 118. Ieškovės Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS Lietuvos... 119. Priteisti ieškovei Luminor Bank AS (j. a. k. 11315936), Lietuvoje veikiančiai... 120. Priteisti valstybei iš atsakovės UAB ( - ) (j. a. k. ( - )) 11,49 Eur... 121. Atmesti ieškovės Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančios per Luminor Bank AS... 122. Priteisti atsakovui K. K. (K. K.) (a. k. ( - )) iš ieškovės Luminor Bank AS... 123. Priteisti valstybei iš ieškovės Luminor Bank AS (j. a. k. 11315936),... 124. Palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi... 125. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsakovo... 126. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...