Byla 2-1049-125/2013
Dėl atsakovės BUAB „Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, trečiasis asmuo AB SEB bankas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Bronius Valius, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant ieškovės atstovui E. G., atsakovės atstovui R. P., trečiojo asmens atstovei J. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių UAB „Apskaita visiems“ ir UAB „Nova Energija“ skundą dėl atsakovės BUAB „Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, trečiasis asmuo AB SEB bankas, ir

Nustatė

2kreditoriai UAB „Green Trust“, P. D., V. B., UAB „Apskaita visiems“ skundu prašė panaikinti atsakovės BUAB „Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkimo 2013-02-14 nutarimą Nr. 2 „Dėl įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“. Nurodė, kad didžiausios atsakovės kreditorės AB SEB banko pasiūlymu buvo nutarta bankui įkeistus 39 žemės sklypus pardavinėti vienu kompleksu, pradinę kainą nustatyti 3 063 000 Lt + PVM, antroms varžytynėms palikti tą pačią kainą. Nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes šie sklypai įvertinti turto vertintojų atskirai bei nustatyta, kad bendra jų vertė (2 353 003 Lt) yra daugiau nei 1 mln. Lt didesnė, nei įvertino vertintojai. Viso komplekso pirkėją, atsižvelgiant į komplekso vertę, bus sunkiau surasti, turto pardavimas užsitęs. Be to, efektyviausiai būtų galima parduoti atskirus sklypus, nes tokiu būdu būtų galima gauti didesnes sumas. Nutarimas prieštarauja LR CK 1.5 p. įtvirtintiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, pažeidžia kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus, prieštarauja LAP 2011-10-13 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2495/2011 suformuotai praktikai. Nutarimo nuostata neįvykus pirmosioms varžytynėms – turtą antrose varžytynėse pardavinėti ta pačia kaina užvilkins bankroto procedūras. Iš karto nepardavus turto komplekse turėtų būti keičiama pardavimo tvarka – sklypai parduodami atskirais turtiniais vienetais.

3Atsakovės BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorė atsiliepimu skundą prašo netenkinti. Nurodo, kad buvo atliktas turto vertinimas, pardavimo kaina ir tvarka atitinka Įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimo Nr. 831 nuostatas. Kreditoriai (išskyrus UAB „Apskaita visiems“) nutarimo priėmimo procese nedalyvavo, kitų pasiūlymų neteikė, UAB „Apskaita visiems“ balsavo už skundžiamo nutarimo priėmimą.

4Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad įmonė nuo 2010-03-16 yra likviduojama. Įkeisto turto 39 vnt. sklypų pardavimas atskirai užsitęstų keletą metų. Sklypai įkeisti bankui, kurio patvirtintas reikalavimas yra 9,7 mln. Lt, todėl pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 str. 3 d. nepardavus šio turto bankas perimtų už didesnę kainą. Sprendimas antroms varžytynėms palikti tą pačią kainą yra pagrįstas tuo, kad pirkėjai neturėtų lūkesčių laukti kainos sumažinimo po pirmų varžytynių.

5Skundas netenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad likviduojamos dėl bankroto UAB „Pajūrio miestelis“ 2013-02-14 kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma AB SEB bankui įkeistų 39 žemės sklypų pardavimo kaina ir tvarka. Pareiškėjai kreditorių susirinkime nedalyvavo ir raštu darbotvarkės klausimais nebalsavo, pareiškėja UAB „Apskaita visiems“ raštu balsavo už priimtą nutarimą. Pareiškėjai UAB „Green Trust“, P. D., V. B. savo reikalavimo teises perleido UAB „Nova Energija“, bankroto byloje 2013-03-07 nutartimi jie išbraukti iš kreditorių sąrašo, į jį įrašant UAB „Nova Energija“, protokoline nutartimi iš bylos išstoję ieškovai pakeisti nauja ieškove UAB „Nova Energija“ (LR CPK 48 str.). Kreditorių susirinkimas nutarė visus 39 sklypus pardavinėti komplekse, nustatyti pradinę pardavimo kainą

73 063 000 Lt + PVM, antroms varžytynėms palikti tą pačią kainą, nors pagal UAB „Lituca ir Ko“ 2012-11-22 turto vertinimo ataskaitą (sklypai vertinti atskirai) šių sklypų vertė yra daugiau kaip

81 mln. Lt mažesnė. Pažymėtina, kad kreditoriai, priimdami sprendimą sklypus parduoti komplekse, sprendė atsižvelgdami į tai, jog 36–39 žemės sklypai yra infrastruktūriniai, reikalingi ir kitų sklypų aptarnavimui. Todėl juos pardavus atskirai, kitų sklypų įgijėjams galėtų kilti problemos dėl infrastruktūros. Šią aplinkybę patvirtina ir duomenys, esantys turto vertintojo ataskaitoje. Teismas sutinka su AB SEB banko atsiliepime nurodyta aplinkybe, kad sklypų pardavimas po vieną atskirai užvilkintų bankroto procesą. Pareiškėjų administratorei ir teismui pateikti potencialių pirkėjų pasiūlymai, pirkti 3 sklypus už kainą tą pačią ar artimą turto vertintojo nustatytą ir mažesnę nei nusprendė kreditoriai, neįrodo, kad pardavus sklypus bus gauta daugiau nei nutarė kreditorių susirinkimas. Be to, pasiūlymas nupirkti du infrastruktūrinius sklypus (unikalus ( - ), Nr. ( - )) apsunkintų kitų sklypų naudojimą. Įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti, kokia tvarka ir už kokią kainą parduoti bankrutavusios įmonės turtą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p.). Įkeistas turtas parduodamas Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-01-16 nutarimo Nr. 60 patvirtinto aprašo nustatyta tvarka. Šio aprašo 7 p. nustato, kad iš varžytynių parduodamo įkeisto turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Sprendžiant šiuos klausimus kreditorių susirinkimas privalo vadovautis bendraisiais civilinės teisės principais (teisingumas, protingumas, sąžiningumas, įtvirtinti CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d., 6 d.). Pareiškėjų skundas neargumentuotas, neišryškinta, kokiu būdu skundžiamas nutarimas pažeidžia jų teises ir interesus. Pareiškėjai neįrodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas neteisėtas, nelogiškas, prieštaraujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, todėl skundas netenkintinas. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos teismo 2013-03-05 nutarties 3 d.

9Vadovaudamasis LR CPK 290–291 str., teismas

Nutarė

10skundo netenkinti.

11Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 5 d. nutarties 3 d.

12Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai