Byla 2S-1870-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų: skolininko UAB „Liepojos baldai“ ir įkeisto turto savininkų S. U., A. U. atskirąjį skundą dėl Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12789-285/2011 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB Ūkio banko pareiškimą suinteresuotiems asmenims: skolininkui UAB „Liepojos baldai“ ir įkeisto turto savininkams S. U., A. U., G. M. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2Kreditorius AB Ūkio bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuriuo prašė areštuoti sutartinės hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), įkeistą turtą (b.l.4-5). Pareiškime nurodyta, kad pagal 2006-03-28 Kredito sutartį Nr. ( - ) AB Ūkio bankas suteikė UAB „Liepos baldai“ 70000 Lt kreditą. 2009-03-20 susitarimu Nr. l ir 2009-12-18 susitarimu Nr. 2 kredito suma ir dalies kredito valiuta pakeista į eurus. Šios prievolės įvykdymas užtikrintas 2006-06-12 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), kuriuo S. U., A. U. ir G. M. įkeitė jiems priklausantį turtą. Sutartis 2010-12-15 pasibaigė, skolininkas skolos negrąžino. UAB „Liepos baldai“ įsiskolinimo suma bankui pagal 2006-03-28 Kredito sutartį Nr. ( - ) yra 60810,63 Lt ir 49265,33 EUR, iš jų: 47686,00 Lt ir 40546,80 EUR negrąžinta paskola, 4331,57 Lt ir 1644,76 EUR palūkanos, 8793,06 Lt ir 7073,77 EUR delspinigiai.

3Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartimi areštavo G. M. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 1/2 dalį gyvenamojo namo, plane 1A1p, bendras plotas 104,45 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį viralinės, plane 2I1p, užstatytas plotas 12 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 3I1p, užstatytas plotas 23 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 4I1p, užstatytas plotas 18 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 5I1p, užstatytas plotas 41 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 6I1m, užstatytas plotas 12 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį kitų statinių (inžinerinių), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2006-04-14 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui AB Ūkio bankui; areštavo S. U. ir A. U. nuosavybės teise priklausantį turtą: 1/2 dalį gyvenamojo namo, plane 1A1p, bendras plotas 104,45 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį viralinės, plane 2I1p, užstatytas plotas 12 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 3I1p, užstatytas plotas 23 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 4I1p, užstatytas plotas 18 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 5I1p, užstatytas plotas 41 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį ūkinio pastato, plane 6I1m, užstatytas plotas 12 kv.m., unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį kitų statinių (inžinerinių), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2006-04-14 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui AB Ūkio bankui; areštavo S. U. asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,1381 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2006-04-14 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą kreditoriui AB Ūkio bankui. Teismas nurodė, kad skolininkas UAB „Liepos baldai“ tinkamai bei laiku iki 2009-03-28 nevykdė prievolės kreditoriui AB Ūkio bankui pagal 2006-03-28 kredito linijos sutartį Nr. (duomenys neskelbtini.) Dėl šių priežasčių teismas areštavo įkeistą turtą bei įspėjo skolininką ir įkeisto turto savininkus, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

4Suinteresuoti asmenys - skolininkas UAB „Liepojos baldai“ ir įkeisto turto savininkai S. U., A. U. atskiruoju skundu (b.l. 47-49) prašo panaikinti Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį dėl turto arešto ir išregistruoti 2006-04-14 hipotekos lakštu ( - ) nustatytą hipoteką dėl užtikrintos prievolės pasibaigimo. Apeliantai nurodo, kad šalys 2009 m. kovo 20 d. esminiai keitė 2006-03-28 Kredito sutartį Nr. ( - ), didinant skolininko įsipareigojimą, pakeičiant jo rūšį iš kredito į kredito liniją, kuri buvo skirta refinansuoti kitus UAB „Liepos baldai“ skolinius įsipareigojimus AB Ūkio bankui. Skolininkas sutiko papildomai įkeisti turto, tačiau tarp užtikrinimo objektų nebuvo nurodytas anksčiau įkeistas ne skolininkui priklausantis gyvenamas namas su žeme. Sutikimo įkeisti savo gyvenamąjį namą savininkai už naująją skolą nedavė. Pagal 2009m. gruodžio 18d. sudarytą susitarimą šalys susitarė pakeisti 2006-03-28 sutarties esmines sąlygas, t.y. pakeitė kredito liniją į kreditą, išdėstė naujus kredito grąžinimo terminus, pakeitė palūkanas. Ginčo namo su žeme hipotekos lakšte pakeitimų nebuvo įregistruota, nors skolinis įsipareigojimas esminiai keitėsi, t.y. šalys suprato, kad šalių susitarimu hipoteka buvo panaikinta dėl prievolės pasibaigimo ją pakeičiant kita prievole. Kito turto, įkeisto skolininko bankui lakštų pakeitimai buvo sudaromi ir įregistruojami, tačiau šio ginčo lakšto pakeitimai nebuvo daromi, o įregistruotas tik faktas apie papildomą prievolės užtikrinimą. Hipotekos lakšte yra nurodyta ir jo užtikrinamoji skolinio įsipareigojimo vertė – 70000 Lt, tačiau teismas areštavo turtą už 60810 Lt ir 49265 Eurų grąžinimą, t.y. esminiai kitą sumą. Bankas, įspėdamas skolininką apie sutarties nutraukimą, niekada nepateikė ginčo namo su žeme hipotekos lakšto ir savo pretenzijose niekada nenurodė, kad išieškojimas bus vykdomas iš šio turto. Iš pateiktų susitarimų ir šalių veiksmų matyti, kad pirminė prievolė, kuri buvo užtikrinant svetimo turto hipoteką, nėra išlikusi ir šalys yra sutarę dėl užtikrinamojo turto hipotekos panaikinimo, keičiant tiek prievolę, tiek ją užtikrinančią turto apimtį. CK 6.143 straipsnis nurodo, kad prievolė baigiasi, jeigu šalys vietoj esamos prievolės savo susitarimu sukuria pradinę prievolę pakeičiančią naują prievolę, turinčią skirtingą negu ankstesnioji prievolė dalyką ar skirtingą įvykdymo būdą (novacija). Šiuo atveju dveji sutarties keitimai buvo aiški novacija, nes šalys keitė ne tik prievolės grąžinimo terminus, o keitė jo dydį (kelis kartus) bei skolinio įsipareigojimo pobūdį (kreditas ir kredito linija). Šalių susitarimuose gyvenamojo namo su žeme hipoteka nebenumatoma, t.y. remiantis CK 6.143 straipsniu, šalys sutarė esamą hipoteką pabaigti. Tai, kad toks pabaigimas nebuvo įregistruotas, nekeičia šalių susitarimo ir nenulemia jo galiojimo.

5Kreditorius AB Ūkio bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 82-85) prašo apeliacinį procesą pagal apeliantų S. U., A. U. ir UAB „Liepos baldai“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarties nutraukti; tuo atveju, jeigu apeliacinis procesas nebūtų nutrauktas, apeliantų atskirojo skundo netenkinti ir jį atmesti kaip nepagrįstą. Kreditorius nurodo, kad apeliantai atskirajame skunde kelia naujus pirmos instancijos teisme nenagrinėtus reikalavimus, t.y. prašo išregistruoti 2006-04-14 hipotekos lakštu ( - ) nustatytą hipoteką dėl užtikrintos prievolės pasibaigimo. Šis reikalavimas nėra apeliacijos objektas, todėl negali būti nagrinėjamas. Skolininkas UAB „Liepos baldai“ prievolės neįvykdė, o tai reiškia, kad Bankas turi teisėtą ir galiojantį reikalavimą. Bankas taip pat nėra sudaręs jokių susitarimų dėl hipotekos atsisakymo. Kadangi hipotekos registro duomenys laikomi teisingais bei išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, 2006-04-14 hipotekos lakštu ( - ) nustatytą hipoteka yra galiojanti ir nėra pasibaigusi. Bankas nesutinka su apeliantų nuomone, kad šalys pakeitė prievolę kita ir, kad tokiu būdu įvyko novacija. Kadangi atliekant Kredito sutarties pakeitimus šalys neketino sudaryti novacijos, o tik pertvarkyti esamą prievolę, skolininko prievolės dalykas nepakito, sutarties šalys taip pat nebuvo pakeistos, laikytina, kad novacija nebuvo sudaryta.

6Suinteresuotas asmuo – įkeisto turto savininkė G. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 90-91) prašo patenkinti 2011-06-23 UAB „Liepos baldai“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011m. birželio 9 d. nutarties, dėl turto arešto, panaikinimo ir išregistruoti 2006-04-14 hipotekos lakštu ( - ) nustatytą hipoteką dėl užtikrintos prievolės pasibaigimo.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria areštuotas įkeistas nekilnojamasis daiktas, absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

9Hipoteka - tai specialia tvarka įregistruotas nekilnojamojo turto įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrinamas kreditoriaus reikalavimų skolininko atžvilgiu patenkinimas ne ginčo tvarka. Hipoteka, kaip vienas iš prievolių užtikrinimo būdų, užtikrina pagrindinio reikalavimo įvykdymą, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimą (CK 4.174 straipsnio 1 dalis).

10Lietuvos Respublikos CPK 558 str. 1 d. numatyta, jeigu skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą nevykdo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo, hipotekos kreditorius gali kreiptis į hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo <...>. Hipotekos teisėjas priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei raštu įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2006-04-14 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), G. M. bei S. U. ir A. U. užtikrindami 70000,00 Lt paskolos, suteiktos UAB „Liepos baldai“ pagal 2006-03-28 kredito linijos sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais), grąžinimą kreditoriui AB Ūkio bankui, įkeitė jiems (po 1/2dalį) nuosavybės teise priklausantį turtą : gyvenamąjį namą, plane 1A1p, bendras plotas 104,45 kv.m., unikalus Nr. ( - ), viralinę, plane 2I1p, užstatytas plotas 12 kv.m., unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 3I1p, užstatytas plotas 23 kv.m., unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 4I1p, užstatytas plotas 18 kv.m., unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 5I1p, užstatytas plotas 41 kv.m., unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, plane 6I1m, užstatytas plotas 12 kv.m., unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), 0,1381 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Įkeisto turto vertė šalių susitarimu – 150000,00 Lt. Kredito sutarties įvykdymo terminas pasibaigė 2010-12-15. Kadangi skolininkas UAB „Liepos baldai“ tinkamai bei laiku nevykdė prievolės kreditoriui pagal 2006-03-28 Kredito sutartį Nr. ( - ), kreditorius įgijo teisę kreiptis į hipotekos teisėją dėl priverstinio skolos išieškojimo (CK 4.192 str. 1 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditorius pareiškime dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodė visus būtinus nurodyti duomenis, todėl hipotekos teisėjas pagrįstai ir teisėtai taikė arešto priemones prievolės užtikrinimui hipotekos lakštu įkeistam S. U. ir A. U. bei G. M. nuosavybės teise priklausančiam turtui.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje yra įtvirtinta, kad tik bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių) yra nagrinėjamos CPK XXXVI skyriuje nustatyta tvarka. Hipoteka yra papildoma prievolė, kuri priklauso nuo pagrindinės prievolės. Jeigu konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – įsiskolinimo atsiradimo pagrindu, jo dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2005, 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2008, 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2009). Skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Kitais atvejais skolininkas ar kiti asmenys, suinteresuoti įregistruota hipoteka, hipotekos sandorį gali ginčyti Civiliniame kodekse išvardytais sandorių negaliojimo pagrindais ar kitais pažeistų teisių gynimo būdais. Hipoteka užtikrintas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, nėra pasibaigusi CK 4. 197 str. numatytais pagrindais, todėl apeliantų atskirojo skundo argumentai dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo, prievolės dydžio, hipotekos lakšto nuginčijimo neturi reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui, dėl to nenagrinėtini.

13Apeliantų reikalavimas dėl 2006-04-14 hipotekos lakštu ( - ) nustatytos hipotekos išregistravimo nėra šioje byloje apeliacijos objektu, todėl teisėjų kolegija dėl jo nepasisako (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

14Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl jis atmestinas, o 2011 m. birželio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16atskirąjį skundą atmesti.

17Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai