Byla 2A-1993-345/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Arolso statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo, ir

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Arolso statyba“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 18272,87 Lt negrąžintos skolos, 111,33 Lt palūkanų, 135,45 Lt delspinigių, 1004 Lt bylinėjimosi išlaidų (278 Lt žyminio mokesčio ir 726 Lt išlaidų už ieškinio parengimą), 6 procentus palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2013-05-13 su atsakovu sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 130513-01 ( toliau – sutartis ), kurios pagrindu ieškovas UAB „Arolso statyba“ įsipareigojo atlikti grindų betonavimo darbus. Ieškovas, tinkamai atlikęs darbus, atsakovui išrašė 2013-05-24 PVM sąskaitą faktūrą - 9090,25 Lt sumai ir 2013-06-28 PVM sąskaitą faktūrą - 9747,76 Lt sumai. Atsakovas sąskaitas gavo ir jose pasirašė, tačiau jų pilnai neapmokėjo, liko skolingas ieškovui 18272,87 Lt pagrindines skolos sumą. Remdamasis sutarties 17 p., CK 6.210 str. 2 d., ieškovas paskaičiavo 6 procentų dydžio metines palūkanas, kurios už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-08-21 sudaro 111,33 Lt sumą bei 0,02 procentų dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2013-08-21, t.y. iš viso 135,45 Lt.

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-09-03 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškovui UAB „Arolso statyba“ 18272,87 Lt skolos, 111,33 Lt palūkanų ir 135,45 Lt delspinigių, iš viso 18519,65 Lt, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos 18519,65 Lt sumos nuo 2013-09-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1004 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl 2013-09-03 preliminaraus sprendimo, nurodė, kad atsakovui sutarties objekte, pagal darbų atlikimo eiliškumą atliekant darbus paaiškėjo aplinkybės, jog ieškovas atliko darbus pažeisdamas esminius projektinius reikalavimus.

8Ieškovas atsiliepimu su atsakovo prieštaravimais nesutinka.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-09-03 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, priteisė papildomai iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ 35,66 Lt. Teismas nustatė, kad šalių sudarytoje statybos rangos sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka, t.y. pagal sutarties 5 p., numatyta už atliktus darbus apmokėti per 20 darbo dienų po PVM sąskaitos-faktūros, kuri išrašoma pasirašyto atliktų darbų akto pagrindu, gavimo. Bylos duomenimis, ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras – 2013-05-24 PVM sąskaitą-faktūrą KUB Nr. 0001955 - 9090,25 Lt sumai ir 2013-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą KUB Nr. 0001968 - 9747,76 Lt sumai. Sąskaitos atsakovo direktoriui pasirašytinai įteiktos atitinkamai 2013-05-31 ir 2013-06-28. Taigi atsakovas atsiskaityti turėjo atitinkamai – 2013-07-01 bei 2013-07-26. Nors pagal sutartį (6 p.) atsakovas iki baigiamojo akto pasirašymo galėjo sulaikyti tik 10 procentų aktojamos sumos (baigiamasis Darbų priėmimo-perdavimo aktas nebuvo pasirašytas), atsakovas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo jokios dalies. 2013-08-19 šalys pasirašė Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, pagal kurį atsakovas UAB „Vilniaus statybos trestas“ ieškovui yra skolingas 18272,87 Lt. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, konstatavo, kad atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas grindų betonavimo darbus atliko nesilaikydamas sutarties reikalavimų ir, kad atsakovas atliko trūkumų taisymo darbus.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Apeliantas (atsakovas) UAB „Vilniaus statybos trestas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-03-12 sprendimą ir ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad atsakovui sutarties objekte, pagal darbų atlikimo eiliškumą atliekant darbus paaiškėjus aplinkybėms, jog ieškovas atliko darbus pažeisdamas esminius projektinius reikalavimus, užsakė tikslius pastato sienų, perdangos ir grindų geodezinius matavimus, kuriais buvo patvirtintas faktas, kad ieškovas atliko darbus pažeisdamas esminius projektinius reikalavimus, todėl atsakovas sustabdė ieškovui mokėjimus už atliktus darbus. Atsakovas nurodo, kad teismo išvada, jog geodezinės nuotraukos pagrindu techninėje ataskaitoje nuokrypos nesudaro pagrindo konstatuoti, kad būtent ieškovo atlikti darbai buvo su trūkumais, yra neteisinga ir nepagrįsta.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

12Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.). Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusio ginčo išsprendimui, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu buvo sudarę 2013-05-13 statybos rangos sutartį Nr. 130513-01, kuria ieškovas įsipareigojo nustatytais terminais ir tvarka organizuoti, ir atlikti daugiabučio namo vidaus patalpų grindų betonavimo darbus, o atsakovas – sudaryti ieškovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartą kainą. Sutartyje nustatyta, kad ieškovas kiekvieną mėnesį iki 25 dienos priduoda atliktų darbų dalį atsakovui pasirašant Atliktų darbų aktą bei šio akto pagrindu išrašo bei pateikia atsakovui PVM sąskaitą faktūrą. Byloje nustatyta, kad ieškovas, atlikęs darbus, atsakovui išrašė 2013-05-24 PVM sąskaitą faktūrą - 9090,25 Lt sumai ir 2013-06-28 PVM sąskaitą faktūrą - 9747,76 Lt sumai. Atsakovas sąskaitas gavo ir jose pasirašė, tačiau jų pilnai neapmokėjo, liko skolingas ieškovui 18272,87 Lt pagrindines skolos sumą. Remiantis 2013-05-13 sutartimi atsakovas privalėjo apmokėti 2013-05-24 ir 2013-06-28 sąskaitas per 20 darbo dienų po sąskaitos gavimo.

14Šalis siejo statybos teisiniai santykiai, todėl sprendžiant jų ginčą, taikytinos specialiosios statybos rangą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.681–6.699 str.), o bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos (CK 6.644–6.671 str.) taikytinos tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms ir jų nereglamentuotiems klausimams (CK 6.644 str. 2 d.).

15Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo; jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti ir priešingai.

16Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti iš užsakovo vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už atliktus darbus – yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymo – sutarto darbo atlikimo – faktas, o darbų perdavimo - priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Nesant darbų perdavimo - priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia užsakovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-775/2012 ir kt.).

17Kasacinio teismo išaiškinta, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo – priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Jaukurai“ v. UAB „Forsitia“, bylos Nr. 3K-3-469/2010).

18Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą, teigdamas, kad šis nesumokėjo už tinkamai atliktus ir priimtus statybos darbus. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį, nurodė turintis pretenzijų ieškovui dėl netinkamo sutarties vykdymo. Nurodė, kad ieškovas atliko grindų betonavimo darbus pažeisdamas esminius projektinius reikalavimus. Byloje nustatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Kaminkelio g. 22A, Vilniuje statybos darbai vyko keliais etapais. Visų pirma buvo suformuotas perdangos sluoksnis, įrengtas garso ir šilumos izoliacijos sluoksnis. Ieškovo darbai, grindų betonavimas, buvo atlikti ant jau pastatytų perdangų ir atsakovo parengto garso ir šilumos izoliacijos sluoksnio. Nustatyta, kad ieškovas atliko tik vieną iš kelių statybos etapų, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas neįrodė, jog būtent ieškovo atlikti betonavimo darbai buvo nekokybiški ir atlikti pažeidžiant projektinius reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str. str.), todėl ir atsakovas turėjo įrodyti savo teiginius, kuriais rėmėsi atsikirsdamas į pareikštą ieškinį. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, jog atsakovas savo teiginių neįrodė, nes įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartį, nepateikė. Byloje nustatyta, kad užsakovas priėmė rangovo atliktus darbus, pasirašė sutartyje numatytus atliktų darbų priėmimo - perdavimo dokumentus, patikros aktus, kuriuose nekonstatavo darbų trūkumų. Pagal sutarties sąlygas pasirašydamos sutarties priedus – sąmatas, šalys atitinkamiems laikotarpiams suderindavo darbų kiekius, apimtis ir jų finansavimo grafikus. Per nustatytą laikotarpį ieškovas atliko darbų už prašomą priteisti sumą. Sutarties šalys ir atsakovo atstovas – statybos vadovas pasirašė atliktų darbų aktus apie atliktų darbų vertę, kurios pagal sutarties 10.6 punktą prilyginamos tarpiniams atliktų darbų perdavimo priėmimo aktams. Atsakovas neįrodinėjo, kad atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktai neatitinka sąmatų. Mokėjimams pagal šiuos aktus ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas priėmė. Byloje nėra jokių duomenų apie atsakovo reikštas ieškovui pretenzijas dėl darbų kiekių, kokybės ir kainos. Statybos darbų patikros aktai liudija, kad ieškovo atliktų darbų, įsigytų medžiagų bei paslaugų kiekius bei jų atitikimą techninei dokumentacijai tikrino atsakovo atstovas – statybos vadovas. Ši aplinkybė patvirtina, kad darbai buvo priimami kompetentingo statybų specialisto. Ieškovo darbų trūkumai ar kiti sutarties sąlygų ar techninių reikalavimų neatitikimai aktuose nekonstatuoti. Su specialistų pagalba priimdamas darbus, atsakovas nenustatė akivaizdžių darbų trūkumų, jų nenurodė ir po darbų priėmimo. Priešingai, byloje esantis tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas liudija atsakovo pretenzijų ieškovo atliktiems darbams nebuvimą. Iš šių aplinkybių teismas turėjo pagrindą konstatuoti ieškovo reikalaujamų apmokėti atliktų ir atsakovo be išlygų priimtų darbų tinkamumą ir atsakovo pareigą juos apmokėti. Bylą nagrinėjant teisme be jau aptarto ir teismo pripažinto nepagrįstu atsakovo nurodyto netinkamo pareigų atlikimo, ieškovo atliktų darbų kokybę apeliantas ginčija remiantis J. Š. personalinės įmonės atliktais sutarties objekto geodeziniais matavimais bei technine ataskaita, kurioje nurodytos tik galimos abejonės dėl ieškovo atliktų darbų neatitikimą projektinės dokumentacijos keliamiems reikalavimams. Tokie atsakovo įrodymai, negali būti argumentu, paneigiančiu kitais byloje esančiais įrodymais nustatytas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti įrodymų, liudijančių atliktų darbų kiekius, kokybę ir kainą, pakankamumą byloje. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės analogiški ankstesniuose procesiniuose dokumentuose nurodytiems ir teismo įvertintiems argumentams, pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigia.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai. Įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija (CK 6.697 str. 1, 3 d.). Pagal garantiją numatančias sutarties sąlygas sutarties objekto projektavimo ir statybos darbams numatytas Statybos įstatyme nustatytas garantinis terminas, įrangai – tiekėjų suteiktas garantinis terminas (16.3 p.). Taigi, per garantinį terminą nustačius ieškovo atliktų darbų trūkumus, užsakovui išlieka teisė reikalauti ieškovo atsakomybės už darbų kokybę.

20Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais dėl ieškinio patenkinimo.

21Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus ir juos įvertinęs (CPK 185 str.), konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

22Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Vilniaus... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Arolso statyba“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013-09-03 preliminariu sprendimu ieškinį... 7. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl 2013-09-03 preliminaraus sprendimo,... 8. Ieškovas atsiliepimu su atsakovo prieštaravimais nesutinka.
    9. Vilniaus miesto rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 12 d. sprendimu Vilniaus... 10. Apeliantas (atsakovas) UAB „Vilniaus statybos trestas“ apeliaciniu skundu... 11. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 12. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu buvo sudarę 2013-05-13... 14. Šalis siejo statybos teisiniai santykiai, todėl sprendžiant jų ginčą,... 15. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 16. Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą... 17. Kasacinio teismo išaiškinta, kad kai rangovas reiškia reikalavimą... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad rangovo atsakomybė už darbų... 20. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinio... 22. Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi... 23. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą palikti...