Byla 2-800-641/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sergel“ ieškinį atsakovui B. S. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Sergel“ iš atsakovo prašo priteisti 5210,08 Lt skolą, 937,81 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 138,00 Lt žyminio mokesčio ir 750,00 Lt išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jam įteiktas tinkamai (34 b. l.), apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad AB ,,Hansabank“ (dabartinis pavadinimas ,,Swedbank“, AB) 2008-05-21 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-08-656 visas reikalavimo teises į atsakovo B. S. skolą perleido UAB „Sergel“ (4-15, 16 b. l.), todėl ieškovas UAB „Sergel“ yra tinkamas ieškovas šioje byloje ir turi reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu.

6Atsakovas 2008-06-02 pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-060588-GV (17-19 b. l.) yra skolingas ieškovui 5210,08 Lt (24 b. l.). Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-08-656 ieškovas įgijo teisę ir į netesybas (delspinigius) dėl uždelsto atsiskaitymo pagal sutartį, kurie, ieškovo teigimu, sudaro 937,81 Lt. 2008-10-24 pirminis kreditorius Swedbank AB išsiuntė atsakovui pretenziją, ragindamas sumokėti įsiskolinimą iki 2008-11-08, tačiau atsakovas į raginimus nereagavo ir skolos pagal sutartį nesumokėjo iki šiol. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.38 str. numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205, 6.101 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovui priteistina 5210,08 Lt skola.

7CK 6.258 str.1 d. įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties pagrindinėse kredito sąlygose nustatyta, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus bankui bet kokių pagal sutarties sąlygas mokėtinų sumų, kredito gavėjas įsipareigoja bankui mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Atsakovui ieškovas paskaičiavo 937,81 Lt dydžio delspinigius, t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su Swedbank AB sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis buvo priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 937,81 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (5210,08 Lt), yra aiškiai per dideli.

8CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas Swedbank AB yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, o Vartojimo kredito įstatymas 2008-06-02 vartojimo kredito sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė, ko pasekoje, teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 468,90 Lt (5210,08 Lt x 0,05 % x 180 d. = 468,90 Lt) delspinigiai (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

9Kadangi atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, remiantis CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., jis privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 5678,98 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-12-30 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 138,00 Lt žyminio mokesčio ir 750,00 Lt išlaidas už advokato teisinę pagalbą. Vadovaujantis CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys tenkinamas 92 procentais, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 126,96 Lt žyminio mokesčio ir 690,00 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

11Kadangi ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš atsakovo ir ieškovo į valstybės biudžetą išieškotinų teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalys yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo B. S., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sergel“, juridinio asmens kodas 125026242, buveinė – Švitrigailos g. 11B, Vilnius, A/s Nr. ( - ) Swedbank AB, banko kodas 73000, 5210,08 Lt (penkių tūkstančių dviejų šimtų dešimties litų 8 ct) skolą, 468,90 Lt (keturių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 90 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 5678,98 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 126,96 Lt (vieną šimtą dvidešimt šešis litus 96 ct) žyminio mokesčio ir 690,00 Lt (šešių šimtų devyniasdešimties litų 00 ct) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

15Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

16Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai