Byla e2-2186-1040/2017
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Inga Vaišvilienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovei R. B. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės R. B. 450 Eur negrąžintą paskolą, 19,50 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 319,14 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei R. B. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2017 m. rugsėjo 23 d., pasiūlant per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (CPK 123 straipsnio 3 dalis).

5Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2015 m. gegužės 31 d. ieškovas su atsakove R. B., nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 936439002 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 200 Eur kreditas 90 dienų terminui (el. b. 7-16 l.). Atsakovei pateikus prašymus, remiantis Sutarties 2.10 punktu, 2015 m. birželio 24 d. jai suteikta papildoma 150 Eur kredito suma 180 dienų terminui; 2015 m. liepos 20 d. jai suteikta papildoma 50 Eur suma 12 mėnesių terminui; 2015 m. vasario 20 d. jai suteikta papildoma 100 Eur suma 30 dienų terminui (el. b. 19-38 l.). Atsakovė, remiantis Sutarties 3.7 punktu pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2015 m. spalio 23 d. turėjo grąžinti 450 Eur skolos ir 19,50 Eur palūkanų. Paskolos suteikimo faktą patvirtina į bylą pateikti sąskaitos išrašai (el. b. 6, 17-18 l.).

10Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 450 Eur nesumokėta kredito suma ir 19,50 Eur palūkanų, paskaičiuotų iki kredito grąžinimo termino.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 319,14 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino. Šios palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo paskaičiuotos laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 31 d. iki 2016 m. spalio 27 d. taikant 185,70 proc. dydžio vartojimo kredito metinę palūkanų normą.

12Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Ieškovės prašomos priteisti palūkanos, paskaičiuotos po sutarties įvykdymo termino praleidimo, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (CK 6.71, 6.193, 6.261 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Šalių teisė susitarti dėl netesybų dydžio ribojama įstatymu – Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį (VKĮ 11 straipsnio 8 dalis). Remiantis tuo kas išdėstyta darytina išvada, kad ieškovės prašomos priteisti palūkanos (111,60 proc.) nepagrįstai didelės, pažeidžia VKĮ 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) ir skaičiuotinos už 180 dienų. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistina 42,26 Eur (469,50 Eur x 0,05 proc. x 180 d.) palūkanų suma, apskaičiuota taikant 0,05 proc. per dieną nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų sumos (469,50 Eur) už 180 dienų. Tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, VKĮ 11 straipsnio 8 dalis).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 511,76 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. rugsėjo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (64,89 proc.), ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 11,68 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovei R. B. tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „4finance“ (j.a.k. 301881644) 450 Eur (keturių šimtų penkiasdešimties eurų) kredito sumą, 19,50 Eur (devyniolika eurų 50 centų) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 42,26 Eur (keturiasdešimt du eurus 26 centus) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (511,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. rugsėjo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 11,68 Eur (vienuolika eurų 68 centus) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės R. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai