Byla e2-1155-981/2015
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo V. K. 2665,96 EUR skolą, 1978,59 EUR palūkanas, 491,37 EUR delspinigius, 358,47 EUR palūkanų delspinigius, 169,81 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11,75 procentų dydžio sutartines palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-124501-GV nuo pagrindinės skolos sumos (2665,96 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-11-03 AB „Swedbank“ ir V. K. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-124501-GV (toliau – Sutartis), pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė Sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas Sutartyje numatytas sumas. Atsakovas netinkamai vykdė Sutartį, todėl AB „Swedbank“ Sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. Ieškinyje nurodoma, kad 2008-06-18 su AB „Swedbank“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido visus reikalavimus atsakovui pagal Sutartį. Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovas to nepadarė.

3Atsakovui V. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, asmeniškai pasirašytinai, pasiūlant per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (CPK 123 straipsnio 1 dalis).

4Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašo, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

5Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. lapkričio 3 d. AB „Swedbank“ su atsakovu V. K. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-124501-GV, pagal kurią suteikė atsakovui 12 000 Lt (3 475,44 EUR) kreditą perkamo buto remontui, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2011 m. spalio 27 d., sumokėti palūkanas ir vykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles. AB „Swedbank“ ir ieškovas 2008 m. birželio 18 d. sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus, kylančius skolininkui V. K. pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-124501-GV. Ieškovas 2009 m. gegužės 6 d. raštu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą bei pareikalavo sumokėti naujajam kreditoriui susidariusį įsiskolinimą, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė nėra (CPK 178 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.63 straipsnio 2 punktą skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2665,96 EUR skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 2 punktas, 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnis).

10CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovaujantis palūkanų samprata Lietuvos civilinėje teisėje, išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t.y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (CK 6.210, 6.261 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje apžvalga).

11Iš ieškovo teismui pateikto ieškinio matyti, kad ieškovas savo reikalavimą priteisti iš atsakovo 1978,59 EUR palūkanas grindžia 2007 m. lapkričio 3 d. tarp atsakovo ir AB „Swedbank“ sudaryta Vartojimo kredito sutartimi Nr. 07-124501-GV bei 2008 m. birželio 18 d. tarp ieškovo ir AB „Swedbank“ sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-15. Vartojimo kredito bendrosios dalies skyriuje „Sutarties sąvokų apibrėžimai“ numatyta, kad palūkanos – už naudojimąsi kreditu kredito gavėjo bankui mokamas atlyginimas, išreikštas procentais per metus, kurio dydis nustatomas Sutarties pasirašymo dieną ir nekinta per visą kredito laikotarpį; kredito laikotarpis – laikotarpis mėnesiais nuo sutarties pasirašymo dienos iki kredito grąžinimo dienos, nurodytas Sutarties 5.1. punkte. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė dėl 11,75 procentų palūkanų normos; kredito laikotarpis nuo 2007 m. lapkričio 3 d. (sutarties pasirašymo data) iki 2011 m. spalio 27 d. (kredito grąžinimo data) (Sutarties 5.1., 5.2. punktai). Iš Reikalavimo perleidimo sutarties priedo nustatyta, kad ieškovas iš AB „Swedbank“ perleido reikalavimo teisę į 270,00 Lt, t.y. 78,20 EUR, palūkanų, atliekančių mokėjimo (pelno) funkciją.

12Ieškovo teismui pateiktas Palūkanų paskaičiavimo aktas patvirtina, kad ieškovas už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 27 d. iki 2015 m. balandžio 20 d., taikydamas 11,75

13procentų palūkanų normą, atsakovui paskaičiavo 1900,39 EUR palūkanas. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo po Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo prašomų priteisti palūkanų dydžio, pažymi, kad iš sutarties nuostatų matyti, jog šalys susitarė dėl 11,75 procentų dydžio palūkanų iki kredito grąžinimo termino, t. y. iki 2011 m. spalio 27 d., taigi šalys aiškiai susitarė, jog 11,75 procentų dydžio palūkanos atlieka tik atlyginimo už naudojimąsi kredito suma funkciją, yra nekintamos ir skaičiuojamos tik kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y. nuo 2007 m. lapkričio 3 d. iki 2011 m. spalio 27 d. (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-888-345/2011). Atsižvelgiant į tai, kad Vartojimo kredito sutartis vienašališkai buvo nutraukta anksčiau laiko (2009-04-27), todėl sutartos 11,75 procentų dydžio palūkanos skaičiuotinos už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio 3 d. iki 2009 m. balandžio 27 d.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti 1900,39 EUR palūkanas už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 27 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. (po kredito termino pasibaigimo), tenkintinas iš dalies – šiuo atveju taikant įstatyme numatytą palūkanų normą – 5 procentus (CK 6.210 straipsnio 1 dalis), ieškovui iš atsakovo už minėtą laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 27 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. priteistinos 817,76 EUR palūkanų (paskaičiavimas: 2665,96 EUR x 0,05 procento x 2184 dienų / 356 dienos). Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 895,96 EUR palūkanų (paskaičiavimas: 817,76 EUR + 78,20 EUR).

15CK 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti kreditoriui delspinigius, kurių dydį nustato sutartis, įstatymas arba teismas, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Ieškovas iš AB „Swedbank“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovą dėl 39,70 Lt (11,50 EUR) delspinigių priteisimo. Iš teismui pateikto Delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovas atsakovui už laikotarpį nuo 2014 m. spalio 22 d. iki 2015 m. balandžio 20 d. paskaičiavo 479,87 EUR dydžio delspinigius. Tiek iš ieškovo sutarties su banku, tiek Delspinigių paskaičiavimo akto yra matyti, kad atsakovui paskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos. Iš viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 491,37 EUR dydžio delspinigius. Byloje nustatyta, kad tarp atsakovo ir banko buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors bankas su atsakovu vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis – 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 491,37 EUR dydžio delspinigius yra pažeidžiantis atsakovo kaip vartotojo teises, todėl delspinigiai mažintini iki 245,69 EUR (paskaičiuota taikant proporcijų formulę: (491,37 EUR x 0,05 /0,1).

16Ieškovas prašo priteisti 358,47 EUR palūkanų delspinigius, kuri paskaičiuoti nuo 1978,59 EUR palūkanų sumos. Atsižvelgiant į tai, kad teismas sumažino prašomų priteisti palūkanų dydį iki 895,96 EUR sumos, ieškovo prašymas priteisti palūkanų delspinigius tenkintinas iš dalies- priteisiant ieškovui iš atsakovo 163,59 EUR palūkanų delspinigius (paskaičiavimas: 895,96 EUR x 0,1 procento x 180 dienų + 2,32 EUR).

17Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 169,81 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurių dydį grindžia ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, šias išlaidas sudaro registruotas pranešimas Lietuvoje (1,01 EUR x 1) – 1,01 EUR be PVM, paprastas pranešimas Lietuvoje (0,43 EUR x 70) – 30,10 EUR be PVM, vienpusis spausdinimas plius pakavimas – 22,09 EUR be PVM, vokas (0,14 EUR x 71) – 9,94 EUR be PVM, telefoninis skambutis (0,14 EUR x 20) – 2,80 EUR be PVM, automatinis skambintuvas (0,14 EUR x 20) – 2,80 EUR be PVM, automatinė SMS žinutė (0,10 x 20) – 2,00 EUR be PVM, užklausa Nekilnojamojo turto registro tarnybai (1,45 EUR x 6) – 8,70 EUR be PVM, užklausa Gyventojų registro tarnybai (0,87 EUR x 70) – 60,90 EUR be PVM. Teismo vertinimu, šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai, taip pat išlaidos, susijusios su darbuotojų darbu, negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, atsakovas (vartotojas) negalėjo protingai šių išlaidų numatyti, todėl tokio pobūdžio išlaidų apmokėjimo našta negali būti jam perkelta. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Pašto siuntimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su užklausomis Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registro tarnybai, kiek jos susijusios su nagrinėjama byla dėl skolos priteisimo iš atsakovo, galėtų būti pripažintinos būtinomis išlaidomis, tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovo reikalavimas dėl 169,81 EUR ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo atmestinas kaip nepagrįstas.

18Pagal CK 6.874 straipsnį jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2007 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias kompensuojamąsias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad pradinis kreditorius AB „Swedbank“ ir atsakovas Vartojimo kredito sutartyje susitarė tik dėl mokėjimo (pelno) funkciją atliekančių palūkanų (už naudojimąsi banko pinigais) dydžio – 11,75 procentų, tačiau ne dėl kompensuojamųjų palūkanų dydžio, šiuo atveju ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteisiant įstatymo numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 2665,95 EUR kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis).

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą – 3 971,20 EUR , nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

20Ieškovas pateikdamas ieškinį elektroniniu būdu, sumokėjo 127,00 EUR dydžio mokestį ir pateikė prašymą grąžinti 38,00 EUR dydžio žyminio mokesčio permoką. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 5664,20 EUR dydžio skolą. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą už ieškinį turtiniuose ginčuose žyminis mokestis apskaičiuojamas nuo ieškinio sumos: iki dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų mokamas 3 procentų žyminis mokestis, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų. Pagal CPK 80 straipsnio 7 punktą šiame straipsnyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip du eurai. Atsižvelgiant į tai, ieškovo ieškinys, pateiktas elektroninio ryšio priemonėmis turi būti apmokestinamas 127,00 EUR dydžio žyminiu mokesčiu (paskaičiavimas: 5664,20 EUR x 3 procentai x 75 procentai), ieškovo prašymas dėl 38,00 EUR dydžio žyminio mokesčio permokos grąžinimo atmestinas.

21Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 127,00 EUR. Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 70,11 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Iš atsakovo ieškovui priteistina 89,04 EUR bylinėjimosi išlaidų.

22Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

24Ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui V. K. tenkinti iš dalies.

25Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, iš atsakovo V. K., asmens kodas ( - ) 2665,96 EUR (dviejų tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt penkių eurų 96 ct) skolą, 895,96 EUR (aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 96 ct) palūkanas, 245,69 EUR (dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų 69 ct) delspinigius, 163,59 EUR (vieno šimto šešiasdešimt trijų eurų 59 ct) palūkanų delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (2665,96 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (3 971,20 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 89,04 EUR (aštuoniasdešimt devynių eurų 4 centų) bylinėjimosi išlaidas.

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

28Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB ,,Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. Atsakovui V. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, asmeniškai... 4. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovas atsiliepimo į... 5. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. lapkričio 3... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38... 10. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už... 11. Iš ieškovo teismui pateikto ieškinio matyti, kad ieškovas savo reikalavimą... 12. Ieškovo teismui pateiktas Palūkanų paskaičiavimo aktas patvirtina, kad... 13. procentų palūkanų normą, atsakovui paskaičiavo 1900,39 EUR palūkanas.... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti 1900,39... 15. CK 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti... 16. Ieškovas prašo priteisti 358,47 EUR palūkanų delspinigius, kuri... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 169,81 EUR ikiteisminio skolos... 18. Pagal CK 6.874 straipsnį jeigu paskolos gavėjas laiku... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo... 20. Ieškovas pateikdamas ieškinį elektroniniu būdu, sumokėjo 127,00 EUR... 21. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys... 22. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 24. Ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui V. K. tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, iš... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 28. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...