Byla e2A-631-236/2017
Dėl viešojo pirkimo sąlygos panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoranga Group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Telšių vandenys“ dėl viešojo pirkimo sąlygos panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Ecoranga Group“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti negaliojančiais ir panaikinti viešojo pirkimo Nr. 179136 sąlygas, nustatytas kvalifikacinių reikalavimų 5.1.3. punkte, bei šio punkto išaiškinimus, pateiktus atsakovės 2016-11-02 rašto Nr. V3-994 atsakymuose į 2 klausimą, ir įpareigoti atsakovę nutraukti pirkimo Nr. 179136 procedūras arba pakeisti 5.1.3 punkto kvalifikacinį reikalavimą, iš jo išbraukiant žodžius „savo jėgomis“; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, jog UAB „Telšių vandenys“ 2016-09-29 paskelbė atvirą konkursą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba darbų pirkimas“, kuriuo ketina įsigyti kelių skirtingų dumblo apdorojimo grandžių įrenginių projektavimo, statybos montavimo, paleidimo ir derinimo darbus. 2016-11-02 atsakovės raštu Nr. V3-994 kvalifikacinis pirkimo sąlygų 5.1.3 p. reikalavimas, kuriame reikalaujama kompleksinio objekto sutartį ir tokiame objekte vykdytus tiek projektavimo, tiek statybos/rekonstrukcijos darbus būti atlikus savo jėgomis, buvo išaiškintas taip, jog pagal minėtą kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalo pateikti vieną sutartį, kurioje būtų atlikti visų dumblo apdorojimo grandžių (dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo) įrenginių statybos/rekonstrukcijos darbai bei projektavimo darbai. Kadangi minėtais atsakymais į klausimus kvalifikacijos 5.1.3 p. buvo išaiškintas, kaip ribojantis tiekėjo galimybę vienyti savo patirtį su kitų asmenų kituose objektuose įgyta patirtimi, t. y. ribojantis savo patirtį grįsti atliktais darbais, kurie įvykdyti bendromis jėgomis su kitais subjektais, ieškovė 2016-11-03 raštu Nr. 16-11-03/1 pateikė pretenziją atsakovei dėl kvalifikacinio 5.1.3 p. reikalavimo dalies panaikinimo, prašydama pakeisti kvalifikacinio 5.1.3 p. reikalavimo dalį iš jo išbraukiant žodžius „savo jėgomis“. 2016-11-09 raštu Nr. V3-1026 atsakovė pretenziją atmetė. Po pretenzijos išnagrinėjimo ginčo pirkimo sąlyga, nustatyta 5.1.3 p., buvo išaiškinta papildomai nurodant, jog kelių mažesnio našumo sutarčių vykdymo patirtis negali būti sumuojama. Ieškovės teigimu, ginčo pirkimo sąlygos „savo jėgomis“ turinys yra neaiškus ir dviprasmiškas, todėl neatitinka VPĮ 3 str. 1 d. nustatyto skaidrumo imperatyvo. Atsakovė, motyvuodama savo sprendimą dėl pretenzijos paaiškino, jog ginčo sąlyga „savo jėgomis“ turi būti aiškinama atsižvelgiant į galimybę reikalavimą tenkinti visiems jungtinės veiklos partneriams kartu, tačiau pirkimo sąlygoje vis dar yra įtvirtinta tiekėjo teisė pirkime dalyvauti kaip pavieniam tiekėjui, pasitelkiančiam arba nepasitelkiančiam subrangovus ar kitų trečiųjų asmenų pajėgumus, todėl minėtas kvalifikacinis reikalavimas turėtų suteikti galimybes skirtingą sutarties vykdymo patirtį vienyti ne tik jungtinės veiklos partneriams, bet ir tiekėjui su subtiekėjais. Be to, ginčo kvalifikaciniu reikalavimu būti „savo jėgomis“ viena sutartimi atlikus didelio kompleksinio objekto visų grandžių projektavimo ir statybos / rekonstrukcijos darbus, yra sukurtas aukštas „kvalifikacinis filtras“, kadangi tinkamą patirtį turinčiais gali būti laikomi tik tokie pavieniai dalyviai, kurie patys savo jėgomis yra įvykdę itin didelės vertės ir specifinius nuotėkų dumblo apdorojimo visų grandžių įrengimų projektavimo ir statybos / rekonstrukcijos darbus, arba tokia jungtinės veiklos subjektų grupė, kuri yra savo jėgomis atlikusi minėtus darbus ir šiame pirkime dalyvaus nekintančios sudėties. Toks nustatytas „filtras“ reiškia, kad potencialių rangovų (tiekėjų) skaičius yra ženkliai sumažinamas lyginant su tiekėjų skaičiumi, kurie turi sėkmingą dalinę dumblo apdorojimo įrenginių (skirtingų grandžių ar projektavimo ar statybos / rekonstrukcijos) darbų patirtį, įrodančią, jog atliko atitinkamus reikalaujamo našumo įrenginių projektavimo / statybos / rekonstrukcijos darbus, ir kurie suvieniję savo turimą patirtį galėtų pateikti konkurencingus pasiūlymus. Be to, aptariama ginčo pirkimo sąlyga, reikalaujanti iš tiekėjo ar subrangovo įrodyti patirtį, kuri įgyta „savo jėgomis“ atliekant darbus, nėra minimalus kvalifikacijos reikalavimas, neatitinka VPĮ 36 str. 1 d. 1 p. nuostatų, todėl pripažintina neteisėta ir naikintina. VPĮ 32 str. 3 d. nustatyta, jog tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Tiekėjas tokiu atveju tik privalo įrodyti, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami, todėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytas ribojimas visa apimtimi būti atlikus kompleksinio objekto projektavimo bei statybos/rekonstrukcijos darbus savo jėgomis, prieštarauja įstatyme nustatytai tiekėjo teisei savo profesinę patirtį vienyti ir įrodinėti pasitelkiant kitus ūkio subjektus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – nutraukė UAB „Telšių vandenys“ rengto supaprastinto atviro konkurso „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 179136, procedūras bei priteisė ieškovei iš atsakovės 2 395 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė UAB „Telšių vandenys“ prašė bylą dėl dalies ieškovės reikalavimų nutraukti, nes ieškovė netinkamai laikės įstatyme numatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos – ieškinyje gerokai praplėtė pretenzijoje keltus reikalavimus ir pradėjo kelti papildomus reikalavimus. Vertindamas šį atsakovės argumentą pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas taikomas tik tuomet, kai tiekėjas peržiūros procedūroje išvis nekelia pirkimo sąlygų teisėtumo klausimo, o šių sąlygų atitiktį imperatyvioms teisės normoms pradeda kelti tik teisminio proceso metu. Teismas konstatavo, jog ieškovė ieškinyje ginčija tą pačią pirkimo sąlygą, kurios teisėtumą prašė įvertinti ir kurią pretenzijoje prašė pakeisti, nekelia reikalavimų dėl jokių kitų pirkimo sąlygų panaikinimo, todėl atsakovės teiginiai, jog ieškovė nesilaikė privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos, atmestini kaip nepagrįsti.
 3. Pasisakydamas dėl pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte numatyto reikalavimo teisėtumo, teismas sprendė, jog kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams (tiek pavieniams asmenims, tiek subjektų grupei, tiek pasitelkiant subrangovus) būti savo jėgomis bendrai įvykdžius bent vieną buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartį, pagal kurią suprojektuoti ir pastatyti / rekonstruoti / sumontuoti miesto buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginiai, negali būti pripažįstamas minimaliu, kadangi šis reikalavimas yra akivaizdžiai perteklinis, dirbtinai ribojantis konkurenciją. Teismas pažymėjo, jog perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų pobūdį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą VPĮ 36 str. nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius techninio ir / ar profesinio pajėgumo įrodymus jiems pateikti, tačiau negali riboti tiekėjo galimybės vienyti savo patirtį su kitų asmenų (galimai ginčo pirkime būsiančių subrangovų ar sudarysiančių su tiekėju subjektų grupę) kituose objektuose įgyta patirtimi, riboti teisę tiekėjui savo patirtį grįsti atliktais darbais, kurie įvykdyti bendromis jėgomis su kitais subjektais. Teismas laikė, kad iš esmės ginčo sąlygos reikalavimas neteisėtas ir dėl tos priežasties, jog, tarkim, susiklosčius situacijai, kai vienam iš ūkio subjektų grupėje dalyvaujančių asmenų iškeliama bankroto byla ar jo veiklai nutrūkus kitais pagrindais, be šio asmens kitiems ūkio subjektų grupėje esantiems asmenims būtų užkertamas kelias išvis teikti paraiškas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kuriuose būtų keliami tokio pobūdžio kvalifikaciniai reikalavimai, kadangi jam būtų apribota galimybė vieną asmenį pakeisti kitu. Akivaizdu, kad šis reikalavimas yra perteklinis, dirbtinai ribojantis konkurenciją, todėl pripažįstamas neteisėtu ir nepagrįstu. Atsižvelgęs į padarytas išvadas teismas sprendė, jog egzistuoja pagrindas nutraukti pirkimo procedūras.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atsakovė UAB „Telšių vandenys“ apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su dalimi pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nagrinėjo dalį ieškovės ieškinyje pareikštų reikalavimų, kadangi jie nebuvo keliami tiekėjos pretenzijoje.
  2. Tiek ieškovė, tiek ir pirmosios instancijos teismas netinkamai traktavo pirkimo sąlygų 5.1.3 punktą, nurodydami, jog juo draudžiama subjektams vienytis ir bei naudotis vienas kito patirtimi. Iš ginčijamos sąlygos turinio aiškiai matyti, jog reikalaujama kad bent vienas iš asmenų (tiekėjas / tiekėjų grupė / subrangovas) būtų atlikęs tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius darbus, o ne kiekvienas iš jų. Tą perkančioji organizacija nurodė ir 2016-11-09 atsakyme į pretenziją.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog pirkimo sąlygų 5.1.3 punktas riboja konkurenciją. Kaip matyti i š byloje esančių duomenų, šiame pirkime dalyvauja net keturi tiekėjai, tuo tarpu kituose pirkimuose dalyvavo atitinkamai trys, vienas ir du tiekėjai. Tai reiškia jo, nustatytos pirkimo sąlygos tinkamai užtikrina konkurenciją.
  4. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimo sąlygas, nes pirkimo pasiūlymui ji nėra pateikusi ir, labai tikėtina, nebūtų pateikusi.
  5. Šiame pirkime svarbu sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kuris yra pajėgus viena sutartimi įgyvendinti visą kompleksą dumblo įrenginių statybos darbų bei sujungti visas įrenginių grandis į vieną sistemą. Dėl šios priežasties ir reikalaujama jau anksčiau būti įvykdžius visus etapus viena sutartimi.
  6. Nagrinėjamu atveju pirkime pasiūlymus yra pateikę keturi tiekėjai, kurie nebuvo įtraukti į bylos nagrinėjimą, tačiau pirmosios instancijos teismo sprendimas nutraukti pirkimą paliečia ir jų interesus. Tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.
 2. Ieškovė UAB „Ecoranga group“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Apeliaciniame skunde atsakovė pakeitė savo poziciją dėl ginčo sąlygos aiškinimo iš reikalavimo savo jėgomis vienoje bendroje sutartyje būti atlikus visus kompleksinio objekto įrenginių statybos ir projektavimo darbus į reikalavimą būti bet kokia forma dalyvavus bent vienos kompleksinės sutarties vykdyme (tiek kaip generalinis rangovas, tiek kaip subrangovas, tiek kaip bet kuris jungtinės veiklos partneris).
  2. Ginčijama pirkimo sąlyga riboja tiekėjų teisę pirkime remtis kitų ūkio subjektų reikalavimais, kadangi darbai turi būti atlikti savo jėgomis, t. y. nepasitelkiant kitų šalutinių asmenų. Be to, visi paminėti darbai turi būti atlikti viena sutartimi, o tiekėjų patirtis atlikus darbus keliomis skirtingomis sutartimis nebūtų laikoma tinkama.
  3. Pirkimo sąlygomis nėra apibrėžta kurie darbai laikomi pagrindiniais (ir turėtų būti atliekami „savo jėgomis“) ir kurie – nepagrindiniais.
  4. Ieškovė gali ginčyti atsakovės parengtas pirkimo sąlygas, nes jos riboja jos teisę dalyvauti pirkime. Ieškovė nėra pateikusi pasiūlymo pirkimui tik dėl to, jog nesutinka su ginčijamos pirkimo sąlygos turiniu ir pagrįstumu.
  5. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad bent vieno iš pasiūlymus pirkime pateikusių tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygas, ar kad su kuriuo nors iš jų būtų sudaryta pirkimo sutartis, todėl nėra pagrindo išvadai, kad ginčijamas sprendimas apribojo bet kurio iš jų teises.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atsakovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

12Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo į bylą

 1. Kartu su apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Telšių vandenys“ pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – UAB „Kauno vandenys“ viešojo pirkimo sąlygų nuorašą; Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. gruodžio mėn. vertinimo išvados nuorašą; UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešųjų pirkimų skelbimų nuorašus ir išrašą apie UAB „Ecoranga Group“ iš interneto portalo www.rekvizitai.lt ir www.cvpp.lt.. Atsakovė nenurodė, kodėl minėti įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, atsisako juos priimti. Teismas taip pat atsisako priimti ir atsakovės 2017-03-16 pateiktus rašytinius paaiškinimus, kadangi savo esme jie vertintini kaip apeliacinio skundo papildymas, o jo papildymas ar pakeitimas, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, negalimi (CPK 323 str.).

13Faktinės aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Telšių vandenys“ vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 179136, kuriuo siekiama įsigyti dumblo apdorojimo (tankinimo, pūdymo, sausinimo ir džiovinimo) įrenginių projektavimo, statybos, montavimo, paleidimo ir derinimo darbus. 2016-11-02 raštu Nr. V3-994 perkančioji organizacija pateikė tiekėjams išaiškinimą dėl pirkimo sąlygų 5.1.3. punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo, jog dalyvis turi pateikti vieną bendrą buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartį, pagal kurią suprojektuoti ir pastatyti / rekonstruoti / sumontuoti miesto buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginiai, kurių našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį, ne mažesnis kaip 3000 kgSM/d.
 2. Ieškovė UAB „Ecoranga Group“ 2016-11-03 pateikė atsakovei pretenziją, prašydama pakeisti konkurso sąlygų 5.1.3. punktą, išbraukiant iš jo žodžius „savo jėgomis“. Pretenziją motyvavo tuo, jog 5.1.3. punkto reikalavimas yra akivaizdžiai perteklinis, diskriminuojantis, dirbtinai bei nepagrįstai ribojantis konkurenciją ir pažeidžiantis VPĮ 3 straipsnio principus. Atsakovė 2016-11-09 raštu Nr. V3-1026 ieškovės UAB „Ecoranga Group“ pretenzijos netenkino, nurodydama, jog tiekėjas galimai netinkamai supranta sąvokos „savo jėgomis“ turinį. Nurodė, jog formuluotė „savo jėgomis“ (atsižvelgiant į galimybę reikalavimą tenkinti visiems jungtinės veiklos partneriams kartu) reiškia, kad tiekėjas / tiekėjų grupė kartu su subrangovais turi būti įvykdę (visi kartu paėmus) sutartį, t. y. tiekėjas arba vienas iš partnerių / tiekėjų grupės narių arba jų nurodytas subrangovas turi būti įvykdęs sutartį (už kurią jis buvo atsakingas prieš užsakovą, tačiau nebūtinai visus toje sutartyje reikalingus atlikti darbus vykdė savo jėgomis, pvz. vandentiekio vamzdžių klojimą ar sienų dažymą); šiuo atveju tiekėjas arba kažkuris iš partnerių / grupės narių arba subrangovas toje sutartyje savo jėgomis atliko tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius darbus: dumblo tankinimo, pūdymo ir džiovinimo grandžių (įrangos) projektavimą, tiekimą, montavimą, paleidimą bei derinimą.
 3. Nesutikdama su tokia atsakovės pozicija, ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies – konstatavo, jog ginčijama pirkimo sąlyga riboja sąžiningą konkurenciją, teismas priėmė sprendimą viešąjį pirkimą nutraukti. Atsakovė pateikė apeliacinį skundą.

14Dėl privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo procedūros

 1. Apeliaciniame skunde atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir visi jos ieškinyje pareikšti reikalavimai galėjo būti nagrinėjami teisme. Nurodo, jog pretenzijoje ieškovė ginčijo pirkimo sąlygų 5.1.3 punktą tik vienu aspektu – prašė panaikinti iš jos žodžius „savo jėgomis“, kaip apribojančius tiekėjams dalyvauti pirkime kartu su kitais asmenimis, bei prašė minėtą sąlygą pakeisti. Tuo tarpu teisme ieškovė be minėtos sąlygos ginčija ir perkančiosios organizacijos sprendimą prašyti tiekėjų pateikti vieną sutartį, kurioje būtų atlikti visi reikalaujami darbai, be to, prašo minėtą sąlygą bei jos išaiškinimą pripažinti negaliojančiais bei panaikinti. Dėl ko šie reikalavimai bei argumentai neturi būti nagrinėjami. Įvertinęs nagrinėjamos bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas su šiuo atsakovės argumentu nesutinka.
 2. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. To paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.
 3. Kaip teisingai šiuo atveju nurodė pirmosios instancijos teismas, ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas taikomas tik tuomet, kai tiekėjas peržiūros procedūroje išvis nekelia pirkimo sąlygų teisėtumo klausimo, o šių sąlygų atitiktį imperatyvioms teisės normoms pradeda kelti tik teisminio proceso metu. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė pretenzijoje kėlė pirkimo sąlygų 5.1.3. punkte nustatyto reikalavimo teisėtumo klausimą, nurodė, jog ši sąlyga yra diskriminuojanti, dirbtinai bei nepagrįstai ribojanti konkurenciją, pažeidžianti VPĮ 3 straipsnyje nustatytus principus, ribojanti galimybę remtis patirtimi, įgyta kartu su kitais subjektais, ribojanti galimybę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, todėl šią sąlygą buvo prašoma pakeisti, išbraukiant iš jos žodžius „savo jėgomis“. Kadangi atsakovė atsisakė tenkinti pretenziją ir papildomai išaiškino, kaip minėta pirkimo sąlyga turi būti taikoma, tiekėjas kreipėsi į teismą reikšdamas reikalavimą neteisėtą pirkimo sąlygą bei jos išaiškinimus pripažinti negaliojančiais ir panaikinti. Šios aplinkybės leidžia teismui spręsti, jog ieškovės ieškinio pagrindas sutampa su jos kreipimesi nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Aplinkybės, kad atsakovė netenkins pretenzijos ir toliau tęs pirkimo procedūras pagal ginčo sąlygą, ieškovė kreipimosi padavimo metu negalėjo numatyti, todėl pagrįstai pretenzijoje tokio reikalavimo galėjo ir nepareikšti. Ieškinyje nekeliamas reikalavimas nuginčyti kokią nors kitą pirkimą sąlygą, todėl apeliantės aukščiau minėtas apeliantės argumentas atmestinas, o pirmosios instancijos teismas laikytinas pagrįstai nagrinėjęs ieškovės ieškinį visa apimtimi.

15Dėl ieškovės suinteresuotumo pareikšti ieškinį

 1. Apeliantė skunde taip pat ginčija ieškovės teisę pareikšti ieškinį ginčijant pirkimo, kuriame ji nėra pateikusi pasiūlymo ir, tikėtina, nebūtų pateikusi, sąlygą. Nurodo, jog ji neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas ir su šiuo atsakovės argumentu nesutinka.
 2. Viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose tiekėjams suteiktos itin plačios galimybės ginti savo interesus teisme Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Teismų praktikoje aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (dėl veiksmingumo principo žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Teisingumo Teismo pažymėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, jog su juo būtų sudaryta viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškė savo valią, galinčią lemti teisinius padarinius. Tam, kad būtų galima pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, pakanka parodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir tiekėjui net nebūtina turėti formaliojo dalyvio ar kandidato statuso (žr. Teisingumo Teismo 2005 m. sausio 11 d. Sprendimą Stadt Halle ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014-04- 25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014).
 3. Nagrinėjamu atveju ieškovė nėra pateikusi pasiūlymo dalyvauti pirkime, tačiau iš ginčo dalyko turinio matyti, jog būtent ginčijama viešojo pirkimo sąlyga riboja jos teisę tokį pasiūlymą pateikti. Tuo tarpu ieškinį tenkinus ir nutraukus pirkimo procedūras bei perkančiajai organizacijai iš naujo organizuojant pirkimą pagal pakoreguotą pirkimo sąlygą, tikėtina, ieškovė galėtų pateikti savo pasiūlymą. Dėl šių priežasčių darytina išvada, jog ieškovė yra suinteresuota pirkimo sutarties sudarymu, o taip pat ir ieškinio pareiškimu ginčijant pirkimo sąlygų teisėtumą.
 1. Dėl pirkimo sąlygų 5.1.3 punkto teisėtumo ir tiekėjų konkurencijos ribojimo
 2. VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 3. Bylos duomenys patvirtinta, kad esminis šalių nesutarimas šioje byloje kyla dėl to, kaip turėtų būti suprantamas ir aiškinamas pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte įtvirtintas reikalavimas, jog pavienis dalyvis / jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai kartu) / subrangovas per 5 metus (jei dalyvis veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos savo jėgomis privalo būti tinkamai įvykdęs bent vieną buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartį, pagal kurią suprojektuoti ir pastatyti / rekonstruoti / sumontuoti miesto buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginiai, kurių našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį ne mažesnis kaip 3000 kgSM/d. Ginčas kyla dėl to, ką reiškia sąvoka „savo jėgomis“ bei ar reikalavimas viena sutartimi būti atlikus visą kompleksą darbų nėra perteklinis bei dirbtinai ribojantis konkurenciją.
 4. 2016-11-09 atsakyme į pretenziją, perkančioji organizacija paaiškino, jog sąvoką „savo jėgomis“ reiškia, kad tiekėjas / tiekėjų grupė kartu su subrangovais turi būti įvykdę (visi kartu paėmus) sutartį, t. y. tiekėjas arba vienas iš partnerių / tiekėjų grupės narių arba jų nurodytas subrangovas turi būti įvykdęs sutartį, už kurią jis buvo atsakingas prieš užsakovą, tačiau nebūtinai visus toje sutartyje reikalingus atlikti darbus vykdė savo jėgomis, pvz. vandentiekio vamzdžių klojimą ar sienų dažymą; šiuo atveju tiekėjas arba kažkuris iš partnerių / grupės narių arba subrangovas toje sutartyje savo jėgomis atliko tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius darbus: dumblo tankinimo, pūdymo, ir džiovinimo grandžių (įrangos) projektavimą, tiekimą, montavimą ir paleidimą, derinimą.
 5. Pirkimo dokumentuose nustatydama pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija be kitų principų bei VPĮ nuostatų turi nepažeisti ir skaidrumo principo, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą. Be to, kaip pažymėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, toks pirkimo sąlygų pobūdis leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka (Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimas, Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. I-3801).
 6. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, aukščiau paminėtas apeliantės pirkimo sąlygų 5.1.3 punktas yra neaiškus, toje dalyje, kurioje nustatytas reikalavimas „savo jėgomis“ būti įvykdžiusiam sutartį, o pateiktas 2016-11-09 išaiškinimas – dviprasmiškas, kadangi pirmojoje paaiškinimo dalyje kaip ir nurodoma, jog reikalaujamą sutartį turi būti įvykdę visi būsimą sutartį siekiantys vykdyti subjektai kartu (nurodoma „visi kartu paėmus“), o po to paaiškinama, jog ją gali būti įvykdęs bet kuris vienas iš subjektų. Minėta sąlyga bei jos paaiškinimas, atsižvelgus į aukščiau cituotą perkančiosios organizacijos pareigą nustatyti aiškias pirkimo sąlygas, pagrįstai pirmosios instancijos teismo vertinta kaip neteisėta.
 7. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime ginčijamą pirkimo sąlygų punktą laikė ribojančiu konkurenciją dar ir dėl to, jog iš tiekėjo reikalaujama viena sutartimi būti įvykdžius buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartį, pagal kurią suprojektuoti ir pastatyti / rekonstruoti / sumontuoti miesto buitinių nuotekų dumblo tankinimo, pūdymo, džiovinimo įrenginiai, kurių našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį ne mažesnis kaip 3000 kgSM/d. Teismas sprendė, jog toks reikalavimas, neleidžiant tiekėjams pateikti kelių asmenų kelias atskirų darbų atlikimą patvirtinančias sutartis yra perteklinis. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu vertinimu pilnai sutinka.
 8. VPĮ įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus) aiškintina, kaip reiškianti teisę nustatyti tokius kvalifikacinius reikalavimus, kurie atitiktų VPĮ 34–37 straipsnių nuostatas, nepažeistų specialiųjų teisės aktų nuostatų ir būtų proporcingi bei objektyviai būtini dėl pirkimo objekto ir dirbtinai neribojantys konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016-01-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-415/2016). Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams; perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas; tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).
 9. Nagrinėjamu atveju sutiktina su ieškovės pozicija, jog sutarties, kurią atsakovė reikalauja būti įvykdžius apimtys yra labai didelės (trijų skirtingų technikų dumblo apdorojimo įrenginių, kurių našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį ne mažesnis kaip 3000 kgSM/d, projektavimas bei statyba / rekonstravimas). Nors apeliantė skunde ir nurodo, jog toks reikalavimas pasirinktas siekiant tinkamai užtikrinti viso sutarties komplekso tinkamą įgyvendinimą, aplinkybė, jog to negalėtų padaryti atskiromis sutartimis visus šiuos darbus vykdęs subjektas (subjektų grupė) nelaikytina tinkamai įrodyta. Vien apeliantės pateikti paaiškinimai, nesant juos pagrindžiančių įrodymų, nelaikytini pakankamais.
 10. Šiuo atveju pažymėtina ir ta aplinkybė, jog nei ginčijama pirkimo sąlyga, nei atsakovės atsakyme į pretenziją pateiktas jos paaiškinimas taip pat nelaikytini tinkamais siekiant potencialiam tiekėjui suprasti koks kiekis darbų laikytinas užtektinu, kad būtų galima subjektą pripažinti įvykdžiusiu reikalaujamą sutartį. Atsakyme į pretenziją apeliantė nurodė, jog subjektas turi būti įvykdęs sutartį, už kurią jis buvo atsakingas prieš užsakovą, tačiau nebūtinai visus toje sutartyje reikalingus atlikti darbus vykdė savo jėgomis, pvz. vandentiekio vamzdžių klojimą ar sienų dažymą; šiuo atveju tiekėjas arba kažkuris iš partnerių / grupės narys arba subrangovas toje sutartyje savo jėgomis atliko tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius darbus: dumblo tankinimo, pūdymo, ir džiovinimo grandžių (įrangos) projektavimą, tiekimą, montavimą ir paleidimą, derinimą. Šie išsireiškimai laikytini pernelyg abstrakčiais.
 11. Taip pat atmestinas atsakovės argumentas, kad aplinkybę, jog pirkime yra tinkamai užtikrinta konkurencija, patvirtina faktas, kad pasiūlymus pirkime pateikė net keturi tiekėjai. Byloje nėra duomenų, jog šiuo metu perkančioji organizacija jau būtų patikrinusi minėtų tiekėjų kvalifikaciją, ar sudariusi pasiūlymų eilę, todėl negalima spręsti, kad jų visų pasiūlymai atitiko nustatytus reikalavimus.
 12. Atsižvelgus į aukščiau aptartas aplinkybes darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai ir teisėtai konstatavo ginčijamos pirkimo sąlygos neteisėtumą ir priėmė sprendimą viešąjį pirkimą nutraukti.

16Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

17Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų teisinius santykius, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundų motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK93).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, atsakovės UAB „Telšių vandenys“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
 3. Ieškovė UAB „Ecoranga group“ pateikė teismui prašymą priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas – 1 210 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Su prašymu pateikti šias išlaidas pagrindžiantys įrodymai. Atsižvelgiant į tai, iš apeliantės UAB „Telšių vandenys“ priteisiamos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ecoranga group“ (juridinio asmens kodas 302954935) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ (juridinio asmens kodas 180153137) 1 210 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai