Byla e2-34783-918/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo G. B. 117,80 EUR skolą, 135,52 EUR palūkanų, 42,41 EUR delspinigių, 15,24 EUR palūkanų delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 15 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 26 d. AB „Swedbank“ (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas sudarė kredito sutartį Nr. 05-062362-EG (toliau – Sutartis), pagal kurią AB „Swedbank“ suteikė atsakovui Sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigių bei kitas numatytas sumas (e. b. l. 16-19). Atsakovui tinkamai nevykdant Sutartimi sulygtų sąlygų, pirminis ieškovas AB „Swedbank“ 2013 m. balandžio 25 d. raštu ragino atsakovą padengti susidariusį įsiskolinimą, o atsakovui nepadengus skolos vienašališkai su juo nutraukė Sutartį (e. b. l. 20). Byloje duomenų, kad atsakovas su pradiniu ieškovu AB „Swedbank“ būtų atsiskaitęs, nėra (CPK 178 straipsnis).

92014 m. liepos 29 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 14-20-42 pradinis ieškovas AB „Swedbank“ perleido ieškovui savo reikalavimo teisę į atsakovą pagal kredito sutartį Nr. 05-062362-EG (e. b. l. 16-21). 2014 m. rugpjūčio 7 d. raštu atsakovas buvo informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą (e. b. l. 5-10). Kadangi atsakovas nevykdė savo sutartinės prievolės, t. y. grąžinti ieškovui kreditą dalimis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais bei mokėti Sutarties specialiosios dalies sąlygose nustatyto dydžio palūkanas, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 117,80 EUR skola ir 135,52 EUR palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2014-07-29 iki 2017-07-16 (CK 6.4 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnis, 6.874 straipsnis, 6.881 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Atsakovas Sutarties 11.4 punktu įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. Tokiu būdu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 42,41 EUR delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2014-02-27 iki 2017-07-29 ir 15,24 EUR palūkanų delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2014-02-27 iki 2017-07-29 pagal 0,1 proc. delspinigių normą.

11Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms, todėl jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų minėtame įstatyme nustatyto dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudaryta kredito sutartis yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas yra vartotojas, jis sudarydamas Sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, minėtą Sutartį sudarė prisijungimo būdu. Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje (taip pat ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei teisminių institucijų praktikoje) plėtojama padidinta (prioritetinė) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Taigi ji turi būti teismo ex officio taikoma nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra vartotojas. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008).

13Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 42,41 EUR dydžio delspinigiai ir 15,24 EUR palūkanų delspinigiais, kurių norma sudaro 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai. Be to, 42,41 EUR delspinigių, paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2014-02-27 iki 2017-07-29, o 15,24 EUR palūkanų delspinigių – už laikotarpį nuo 2014-02-27 iki 2017-07-29, kas taip pat neatitinka CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatų.

14Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą, siekdamas užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 10,60 EUR (117,80 EUR x 0,05 proc./100 x 180 dienų) ir 12,20 EUR (135,52 EUR x 0,05 proc./100 x 180 dienų) palūkanų delspinigių (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ši suma laikytina pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (276,12 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

16CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 15 proc. dydžio metines palūkanas. Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 15 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 117,80 EUR kredito sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 88 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 13,20 EUR žyminio mokesčio.

18Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo G. B., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai 117,80 EUR skolą, 135,52 EUR palūkanų, 10,60 EUR delspinigių, 12,20 EUR palūkanų delspinigių, iš viso – 276,12 EUR (du šimtus septyniasdešimt šešis eurus 12 centų), 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (276,12 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 15 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 117,80 EUR kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 13,20 EUR (trylika eurų 20 centų) bylinėjimosi išlaidų.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 26 d. AB „Swedbank“... 9. 2014 m. liepos 29 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 14-20-42 pradinis... 10. CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties... 11. Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų... 12. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio,... 13. Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 42,41 EUR dydžio delspinigiai ir... 14. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą,... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 16. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 17. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 18. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo G. B., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“, į. k.... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...