Byla 2-198/2008
Dėl UAB ,,Blendžiava“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Blendžiava“ kreditorės R. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo, civilinėje byloje Nr. B2-49-123/08 dėl UAB ,,Blendžiava“ bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Blendžiava“, bendrovės administratorium paskyrė uždarąją akcinę bendrovę ,,Simpatija“.

42007 m. gruodžio 13 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas patvirtino patikslintus kreditorių finansinius reikalavimus, iš viso 230 917,75 Lt sumai.

52007 m. gruodžio 14 d. BUAB „Blendžiava“ pakartotinis kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus UAB ,,Simpatija“ įgalioto asmens ataskaita.

6Kreditorė R. R. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su skundu, prašydama panaikinti 2007 m. gruodžio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus UAB ,,Simpatija“ įgalioto asmens ataskaita, kurioje numatytas 12 664 Lt sėkmės mokesčio išmokėjimas administratoriui, ir įpareigoti bankroto administratorių šią sumą padalinti akcininkams proporcingai turimų akcijų skaičiui.

7Skundo motyvuose kreditorė nurodė, kad apie susirinkime priimtus nutarimus ji sužinojo tik 2007 m. gruodžio 17 d., nes susirinkime nedalyvavo, todėl skundo padavimo termino nepraleido. Teigė nesutinkanti su BUAB „Blendžiava“ 2007 m. gruodžio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dalimi, kuria patvirtinta administratoriaus įgalioto asmens ataskaita, nes ataskaitoje nurodytas sėkmės mokestis, kuris sudaro 3 procentus nuo turto pardavimo, o šiuo atveju – 12 664 Lt sumą, jokiame norminiame akte nėra numatytas. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnis tokių administravimo išlaidų nenumato. Įmonės bankrotą administruojančiai įmonei yra mokamas nustatyto dydžio atlyginimas ir už administravimą iki 2007 m. gruodžio 11 d. yra sumokėta

894 448,38 Lt. Apie tokio mokesčio išmokėjimą nenurodyta ir Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartyje. Tokio mokesčio nustatymas, kreditorės teigimu, kelia abejonių ir dėl to, kad su atskirais kreditoriais jis buvo aptartas iš anksto, siekiant pažeisti akcininkų interesus ir kelia įtarimą dėl galimo piktnaudžiavimo. Minima 12 664 Lt suma turėjo būti paskirstyta akcininkams proporcingai jų turimam akcijų skaičiui. Kreditorės nuomone, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas turi būti panaikintas.

9Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė BUAB „Blendžiava“ kreditorės R. R. skundo dėl 2007 m. gruodžio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo padidinti administratoriui atlyginimą dalies panaikinimo netenkinti.

10Nutarties motyvuose teismas nurodė, kad kreditoriai paskyrė papildomą 12 664 Lt atlyginimą bankroto administratoriui už sėkmingą darbą. Atlyginimo administratoriui nustatymo klausimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, todėl kreditorių susirinkimas, įvertinęs administratoriaus darbą ir jo atliktas visas bankroto procedūras, kad jos iš esmės yra baigtos, su kreditoriais visiškai atsiskaityta, likus lėšų, nutarė išmokėti administratoriui 12 664 Lt ir nėra pagrindo konstatuoti, kad kreditorių nutarimas prieštarauja įstatymui ar pažeidžia kitų kreditorių teises. Teismo teigimu, kreditoriai turi teisę spręsti administratoriaus paskatinimo ir atlyginimo klausimus ir tai neprieštarauja įstatymui.

11BUAB „Blendžiava“ kreditorė R. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: kreditorių susirinkimo nutarimą panaikinti ir įpareigoti administratorių šią sumą padalinti akcininkams, proporcingai turimų akcijų skaičiui.

12Atskirajame skunde nurodo, kad joks teisės aktas nenumato sėkmės mokesčio. Teismas neįvardijo teisės akto, kur numatyta galimybė administratoriui tokį mokestį mokėti. ĮBĮ 36 straipsnis tokių administravimo išlaidų nenumato, tai nenumatyta ir teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartyje. Apie tokio mokesčio nustatymą buvo sutarta iš anksto su kai kuriais kreditoriais. Kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja akcininkų interesams ir juos pažeidžia. Administratoriui mokamas atlyginimas ir iki 2007 m. gruodžio 11 d. yra sumokėta 94 448,38 Lt. 12 664 Lt suma turėjo būti paskirstyta akcininkams.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą administratoriaus UAB „Simpatija“ įgaliotas asmuo prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad R. R. , pasirašydama atskirąjį skundą kaip kreditorė, iš esmės gina UAB ,,Blendžiava“ savininkų teises. BUAB „Blendžiava“ savininkų teisės apribotos. Todėl kyla abejonių, ar atskirąjį skundą pasirašė asmuo, turintis teisę skųsti nutartį. Sėkmės mokestis gali būti išmokamos administratoriui, remiantis ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalimi.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 36 straipsnio, reglamentuojančio bankroto administravimo išlaidų nustatymo, apmokėjimo ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarką, trečiąja dalimi yra nustatyta, kad administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, įmonės darbuotojų, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, susijusios su darbo santykiais išmokos, išlaidos įmonės auditui, turto vertinimo, pardavimo, pavojingų atliekų priežiūros, tvarkymo ir laidojimo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, nustatyti administratoriui atlyginimą yra priskirta kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.).

16Tokiu būdu, įstatymas nustato bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės išlaidų, kurios priskiriamos administravimo išlaidoms, sąrašą, kuris nors ir nėra baigtinis, tačiau pakankamai konkretus, o pati ĮBĮ norma, reglamentuojanti tokias išlaidas, leidžia daryti išvadą, kad administravimo išlaidų paskirtis yra užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų vykdymą bei greitesnį jų užbaigimą. Kreditoriai, nors ir turėdami teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą bei ją keisti, priimdami sprendimus dėl administravimo išlaidų, privalo atsižvelgti į šią esminę administravimo išlaidų paskirtį, o tai pat ir į kiekvieno iš kreditorių teises, bei nepažeisti įmonės savininkų teisių bei jų teisėtų interesų.

17Ginčijamu 2007 m. gruodžio 14 d. priimtu BUAB „Blendžiava“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinta administratoriaus UAB ,,Simpatija“ įgalioto asmens ataskaita, kurios stulpelyje ,,Išmokėtos administravimo išlaidos ir sėkmės mokestis 3 proc. nuo turto pardavimo pagal protokolą Nr. 8 patvirtinus ataskaitą“ administratoriui numatyta išmokėti 12 664 Lt. Nors iš ataskaitos (lentelės) negalima daryti kategoriškos išvados, kad minėta suma ir sudaro minimą sėkmės mokestį - 3 proc. nuo turto pardavimo, tačiau iš procesinių bylos dokumentų galima spręsti, kad, sudarydamas ataskaitos lentelę, administratoriaus įgaliotas asmuo būtent sėkmės mokesčio išmokėjimą joje ir numatė. Byloje nėra jokių duomenų, kada ir kokiu sprendimu, tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą ar ją keičiant, toks sėkmės mokestis buvo numatytas. Iš minėto įrašo ataskaitoje (,,Išmokėtos administravimo išlaidos ir sėkmės mokestis 3 proc. nuo turto pardavimo pagal protokolą Nr. 8 patvirtinus ataskaitą“) galima spręsti, kad iki 2007 m. gruodžio 14 d. BUAB „Blendžiava“ pakartotinio kreditorių susirinkimo toks mokestis nebuvo numatytas. Nesant kitų duomenų, tai reikštų, kad šį mokestį nustatė pats administratorius savo ataskaitoje, o kreditoriai ginčijamu nutarimu jį tik patvirtino. O tai prieštarautų IBĮ nuostatoms, nustatančioms kreditorių susirinkimo kompetenciją tvirtinti ir keisti administravimo išlaidų sąmatą. Iš bylos duomenų lieka neaišku, kaip turėtų būti traktuojamas toks sėkmės mokestis: ar tai administratoriaus atlyginimo forma, ar kitos administravimo išlaidos. Pažymėtina, kad 2007 m. gruodžio 14 d. pakartotinis kreditorių susirinkimas taip pat priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino naują administravimo išlaidų sąmatą (nuo kreditorių susirinkimo dienos). Šioje sąmatoje buvo nustatytas galutinis administratoriaus atlyginimas nuo kreditorių susirinkimo dienos iki bankroto bylos pabaigos, sudarantis 1 000 Lt. Tačiau sėkmės mokestis, kaip administratoriaus atlygimo forma, nebuvo numatytas. Todėl iš bylos duomenų negalima nustatyti, kokia yra tikroji šio mokesčio paskirtis ir kaip jis buvo nustatytas.

18Kaip jau minėta, kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administratoriui atlyginimą. Nustatydami atlyginimą administratoriui, kreditoriai gali numatyti ir premijinę jo atlyginimo formą, kuriai gali būti prilygintas ir šioje byloje minimas sėkmės mokestis. Todėl vien aplinkybė, kad joks teisės aktas nenumato sėkmės mokesčio, nėra pakankamas pagrindas teigti, jog toks mokestis buvo nustatytas neteisėtai. Tačiau toks mokestis turi būti nustatytas tik kreditorių susirinkimo nutarimu, iš anksto, skaidriai, aiškiai aptarus jo paskirtį ir mokėjimo sąlygas. Nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, iš bylos duomenų negalima teigti, kad toks mokestis buvo nustatytas kreditorių susirinkimo nutarimu, kaip administratoriaus atlyginimo forma.

19Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies nuostatą, administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje. Taigi, sėkmės mokestis, jeigu tai yra administratoriaus atlyginimo forma, turėjo būti nustatytas su administratoriumi sudarytoje pavedimo sutartyje. Tačiau ar šio reikalavimo buvo laikytasi nagrinėjamu atveju, t.y. ar sėkmės mokestis buvo nustatytas su administratoriumi sudarytoje pavedimo sutartyje, apeliacinės instancijos teisme taip pat negalima nustatyti, nes byloje nėra pateikta pavedimo sutartis ar jos nuorašas.

20Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad bankroto procedūros iš esmės yra baigtos, su kreditoriais visiškai atsiskaityta, todėl, likus lėšų, kreditoriai nutarė išmokėti administratoriui 12 664 Lt ir nėra pagrindo konstatuoti, kad nutarimas prieštarauja įstatymui ar pažeidžia kitų kreditorių teises. Tačiau vien administratoriaus pateiktoji ataskaita nesuteikia pakankamo pagrindo spręsti, kad su visais kreditoriais yra visiškai atsiskaityta, nes ataskaitos stulpelyje ,,Patenkinti kreditorių reikalavimai“ nurodyti atsiskaitymai tik su mažesne dalimi kreditorių, o stulpelis ,,Bus tenkinami patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 2007 m. 12 mėn.“ rodo, kad didžioji dalis kreditorių reikalavimų ataskaitos sudarymo metu nebuvo patenkinti. Duomenų, kad reikalavimai buvo patenkinti vėliau, byloje nėra. Todėl tokios pirmosios instancijos teismo išvados nėra pagrįstos faktiniais bylos duomenimis.

21Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje nagrinėjami klausimai iš esmės paliečia ir viešąjį interesą, spręsdamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą, teismas turi patikrinti nutarimo teisėtumą ne tik pateiktame skunde nurodytais aspektais, bet ir tai, ar nutarimas yra priimtas laikantis įstatyme nustatytos tvarkos (ĮBĮ 24 str.). Atkreiptinas dėmesys į tai, 2007 m. gruodžio 13 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas patvirtino patikslintus kreditorių finansinius reikalavimus, kurių bendra suma nurodyta 230 917,75 Lt. Tuo tarpu 2007 m. kreditorių registracijos sąraše nurodyta, kad visa kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 212 107,38 Lt. Kokiu pagrindu nuo 2007 m. gruodžio 13 d. iki gruodžio 14 d. (ginčijamo nutarimo priėmimo dienos) sumažėjo kreditorių reikalavimų suma, iš bylos duomenų nėra aišku. Kadangi pagal kreditorių reikalavimų sumą nustatomas kiekvieno balsavusio kreditoriaus balsų skaičius, tai tikslus kreditorių reikalavimų sumos nustatymas gali turėti įtakos, nustatant, kokia dalis kreditorių balsavo, priimant nutarimą, taigi ar nutarimas yra teisėtas. Į šią aplinkybę pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio ir jos neištyrė.

22Esant tokioms aplinkybėms, byloje esančiais duomenimis negalima nustatyti, ar kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus įgalioto asmens ataskaita, kurioje numatyta išmokėti administratoriui 12 664 Lt. sėkmės mokestį, yra teisėtas ir pagrįstas.

23Aplinkybė, ar teisėtai buvo nustatytas sėkmės mokestis administratoriui, gali turėti įtakos ir įmonės savininkų teisėtiems interesams, nes turtas, likęs atsiskaičius su kreditoriais, turėtų būti grąžinamas įmonės savininkams (ĮBĮ 31 str. 6 p.).

24Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas 2007 m. gruodžio 14 d. BUAB „Blendžiava“ pakartotiniame kreditorių susirinkime priimto nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, neišaiškino visų svarbių šiam klausimui išspręsti aplinkybių, padarė bylos duomenimis nepagrįstas išvadas, tuo pažeisdamas proceso teisės normas, ir dėl šių pažeidimų klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai. Tai yra pagrindas teismo nutartį panaikinti (CPK 329 str. 1 d.). Kadangi klausimo esmė liko neatskleista, o pagal byloje pateiktus įrodymus jo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl BUAB „Blendžiava“ 2007 m. gruodžio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo pagal kreditorės R. R. skundą Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi iškėlė... 4. 2007 m. gruodžio 13 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas patvirtino... 5. 2007 m. gruodžio 14 d. BUAB „Blendžiava“ pakartotinis kreditorių... 6. Kreditorė R. R. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su skundu,... 7. Skundo motyvuose kreditorė nurodė, kad apie susirinkime priimtus nutarimus ji... 8. 94 448,38 Lt. Apie tokio mokesčio išmokėjimą nenurodyta ir Klaipėdos... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 24 d. nutartimi nutarė BUAB... 10. Nutarties motyvuose teismas nurodė, kad kreditoriai paskyrė papildomą 12 664... 11. BUAB „Blendžiava“ kreditorė R. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Atskirajame skunde nurodo, kad joks teisės aktas nenumato sėkmės mokesčio.... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą administratoriaus UAB „Simpatija“... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 36... 16. Tokiu būdu, įstatymas nustato bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 17. Ginčijamu 2007 m. gruodžio 14 d. priimtu BUAB „Blendžiava“ pakartotinio... 18. Kaip jau minėta, kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo... 19. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies nuostatą, administratoriaus atlyginimo suma... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad bankroto... 21. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje nagrinėjami klausimai iš esmės... 22. Esant tokioms aplinkybėms, byloje esančiais duomenimis negalima nustatyti, ar... 23. Aplinkybė, ar teisėtai buvo nustatytas sėkmės mokestis administratoriui,... 24. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 26. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį ir...