Byla e2-4620-980/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,

2sekretoriaujant Deimantei Žilienei,

3nedalyvaujant šalims,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos sunkvežimių servisas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Inkomsta“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė, kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 5 662,24 Eur skolą 50,02 Eur palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. 2017 m. kovo 30 d. ieškovas pateikė prašymą papildomai priteisti iš atsakovės 85,41 Eur išlaidų, patirtų dėl laikinųjų apsaugfos priemonių taikymo. Reikalavimą grindžia tuo, kad ieškovas kaip paslaugos teikėjas teikė atsakovei transporto priemonių remonto paslaugas, o atsakovė įsipareigojo pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir neapmokėjo nuo 2016 m. lapkričio mėnesio pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, kurių bendra suma 5 662,24 Eur.

7Atsakovė UAB „Inkomsta“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu iš dalies sutinka, savo skolinius įsipareigojimus pripažįsta, tačiau dėl įmonės apyvartinių lėšų trūkumo neturi galimybės atsiskaityti su ieškovu. Prašo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis 6 mėnesių laikotarpiui.

8Apie teismo posėdžio vietą ir laiką byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta tinkamai. Ieškovės atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsakovės atstovas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir nesant pagrindų, teismas tokio prašymo netenkino. Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėta ieškovo ir atsakovės atstovams nedalyvaujant.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas pagal 2016 m. lapkričio 8 d. užsakymą suteikė atsakovei transporto priemonės remonto paslaugas. Ieškovas suremontavo transporto priemonę valst. Nr. ( - ) ir pateikė 2016 m. lapkričio 10 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) - 591,79 Eur sumai, kurią atsakovė pasirašytinai įsipareigojo apmokėti iki 2016 m. lapkričio 25 d.; pagal 2016 m. lapkričio 18 d. užsakymo lapą ieškovas atsakovei suteikė transporto priemonės remonto paslaugas, suremontavo transporto priemonę valst. Nr. ( - ) ir pateikė 2016 m. lapkričio 21 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) - 89,32 Eur sumai, kurią atsakovė pasirašytinai įsipareigojo apmokėti iki 2016 m. gruodžio 6 d.; pagal 2016 m. lapkričio 11 d. užsakymo lapą suteikė transporto priemonės remonto paslaugas, suremontavo transporto priemonę valst. Nr. ( - ) ir pateikė 2016 m. lapkričio 24 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 2 931,84 Eur sumai. Draudimo kompanija už atsakovę dalinai apmokėjo sąskaitą – 2 054,27 Eur, todėl liko neapmokėta 877,57 Eur. Atsakovė pasirašytinai sąskaitą pilnai įsipareigojo apmokėti iki 2016 m. gruodžio 9 d. tačiau prievolės neįvykdė. Ieškovas pagal 2016 m. gruodžio 2 d. užsakymo lapą suteikė transporto priemonės remonto paslaugas, suremontavo transporto priemonę valst. Nr. (duomeyns neskelbtini) ir pateikė 2016 m. gruodžio 13 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 2 122,90 Eur sumai, kurią atsakovė pasirašytinai įsipareigojo apmokėti iki 2016 m. gruodžio 28 d., tačiau prievolės neįvykdė; ieškovas pagal 2016 m. gruodžio 2 d. užsakymo lapą atsakovei suteikė transporto priemonės remonto paslaugas, suremontavo transporto priemonę valst. Nr. ( - ) ir pateikė 2016 m. gruodžio 13 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 1 980,66 Eur sumai, kurią atsakovė pasirašytinai įsipareigojo apmokėti iki 2016 m. gruodžio 28 d., tačiau prievolės neįvykdė. Bylos duomenimis nustatyta, kad pretenzijų dėl atliktų transporto priemonių remonto darbų kokybės gauta nebuvo.

10Analizuojant išdėstytą darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 6.1-6.4 str., 6.886 str.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.59 str.). CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu ir po sutarties sudarymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais (CK 6.720 straipsnio 1 dalis). Suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka; jeigu sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos; šalių susitarimu dalis kainos gali būti sumokėta sutarties sudarymo metu ar sutartu laiku vėliau, o visiškai atsiskaitoma, kai paslaugų teikėjas įvykdo sutartį (CK 6.720 straipsnio 3 dalis). Kadangi atsakovė per nustatytus terminus neapmokėjo visų ieškovo išrašytų ir pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų už suteiktas paslaugas, atsakovė laikoma pažeidusia savo sutartinę prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Dėl sutarties pažeidimo atsakovei atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovui šio patirtus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą bei jų pagrindu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas yra įrodytas ir pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas, iš atsakovės priteistina 5 662,24 Eur skola.

11Ieškovėprašo priteisti iš atsakovės palūkanas, t.y. 50,02 Eur. Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarties ar įstatymų numatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (LR CK 6.261 str.). Pagal LR CK 6.210 straipsnio 2 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šalims nesusitarus dėl termino praleidimo pasekmių, taikomos įstatyminės palūkanos. Atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl jai atsirado pareiga sumokėti palūkanas. Ieškovo reikalavimas dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas, priteistina 50,02 Eur palūkanų suma.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

13Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Pagal pateiktus įrodymus, šioje byloje ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 130 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 85,41 Eur išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

14Atsakovė, atsiliepimu taip pat prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis šešių mėnesių laikotarpiui, kadangi įmonei trūksta apyvartinių lėšų ir įmonė neturi galimybės sumokėti visą priteistiną sumą vienu mokėjimu.

15CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, turi būti atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar išdėsčius (atidėjus) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ar atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė priteistos skolos ieškovui neginčija, tik nurodo, jog dėl apyvartinių lėšų trūkumo negali iš karto sumokėti visos sumos, bei prašo suteikti lengvatinį skolos sumokėjimo terminą. Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju, vien tik blogos atsakovės turtinės padėties tam, kad būtų taikomas teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas, nepakanka, turi būti konstatuota, kad skolininko turtinė padėtis yra ypač bloga, o teismo sprendimo įvykdymas iš karto sukels skolininkui ypač sunkias pasekmes. Atsakovė teismui nepateikė jokių rašytinių duomenų – pelno ataskaitos, duomenų apie įmonės turtą, kreditorinius įsipareigojimus ar kitų duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, dėl tikrosios atsakovės finansinės padėties prašymo nagrinėjimo metu.

17Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nepagrįstas ir neįrodytas, be to, pažeistų šalių lygiateisiškumo bei interesų pusiausvyros principus, todėl teismas jo netenkina (CPK 284 str. 1 d.).

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės turto areštas – paliktinos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Inkomsta“ 5 662,24 Eur skolą, 50,02 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 5 712,26 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. vasario 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 215,41 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 130 Eur žyminis mokestis ir 85,41 Eur išlaidos susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos sunkvežimių servisas“ į. k. ( - ), naudai.

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. sekretoriaujant Deimantei Žilienei,... 3. nedalyvaujant šalims,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Teismas... 6. ieškovė, kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 5 662,24... 7. Atsakovė UAB „Inkomsta“ pateikė teismui... 8. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką byloje dalyvaujantiems asmenims... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovas pagal 2016 m. lapkričio 8 d. užsakymą... 10. Analizuojant išdėstytą darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė... 11. Ieškovėprašo priteisti iš atsakovės palūkanas, t.y. 50,02 Eur. Praleidęs... 12. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 13. Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos... 14. Atsakovė, atsiliepimu taip pat prašė išdėstyti skolos mokėjimą dalimis... 15. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė priteistos skolos ieškovui... 17. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi taikytos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Inkomsta“ 5... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi taikytas... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...