Byla B2-1071-357/2014
Dėl 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ skundą suinteresuotiems asmenims BAB bankui „Snoras“, VSDFV Šiaulių skyrius dėl 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ generalinis direktorius A. M. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo:

31) Pripažinti negaliojančiu RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04 kreditorių susirinkimo pirmu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Nepritarti administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektui „Pritarti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams Nr. 1“ ir perduoti šį klausimą RAB „Šiaulių grūdai“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

42) Pripažinti negaliojančiu RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04 kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Nutraukti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylą“. Pavesti įmonės administratoriui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos pateikti Šiaulių apygardos teismui prašymą nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Pavesti įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos pateikti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Nustatyti, kad įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kiekvienas įmonės kreditorius, be atskiro įmonės įspėjimo, gali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei“.

53) Paskirti RAB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertės nustatymo teismo ekspertizę ir pavesti ją atlikti LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintame teismo ekspertų sąraše įrašytam teismo ekspertui turto vertintojui V. Š.. Teismui paskyrus rinkos vertės nustatymo teismo ekspertizę, ekspertui pavesti atsakyti į klausimą: 1. Kokia yra AB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto komplekso, materialaus turto - grūdų terminalo (elevatoriaus) / malūno gamybos komplekso, kaip nedalomos visumos, esančios ( - ), bendra rinkos vertė turto vertės nustatymo dieną?

6Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ generalinis direktorius skunde nurodo, kad RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimas tiek pirmu darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nepritarta restruktūrizavimo plano pakeitimams, tiek antru darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta nutraukti restruktūrizavimo bylą, yra neteisėti, pažeidžiantys restruktūrizuojamos įmonės, mažųjų kreditorių, valstybės ir visuomenės interesus, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais. Pažymi, kad atliktas įmonės turto komplekso vertinimas neatspindi tikrosios RAB „Šiaulių grūdai“ turto komplekso rinkos vertės. 2014-09-04 susirinkimo metu buvo spręsta, kad atlikta turto vertinimo ataskaita kelia abejonių, ji nėra laikytina objektyvia ir atspindinčia tikrąją įmonės turto rinkos vertę, nes turto vertinimo ataskaita buvo parengta 2012 m. pradėjus įmonės restruktūrizacijos procesą, nustatyta 13,54 mln. Lt turto vertė. 2014 m. turto vertinimo ataskaita, tas pats turtas buvo įvertintas net dvigubai mažesne verte, t.y. RAB „Šiaulių grūdai“ turto komplekso vertė nustatyta tik 6,8 mln. Lt. RAB „Šiaulių grūdai“ kategoriškai nesutinka su tuo, jog įmonės turto vertė per 2 metus galėjo sumažėti tokia didele apimtimi ir nesutinka, jog turtas turėtų būti parduodamas už tokią mažą kainą - 6,8 mln. Lt.

7Atkreipia dėmesį, kad RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas ir įmonės veikla suplanuota iki 2017 metų, tuo tarpu BAB bankas Snoras jau 2014 metų rugsėjo pradžioje daro išvadas, kad įmonė restruktūrizavimo plano neįvykdys. Mano, kad didžiausio įmonės kreditoriaus statusas įpareigoja kreditorių bent jau išanalizuoti restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą ir tik įsitikinus visišku jo nepagrįstumu ir nerealumu motyvuotai balsuoti prieš tokio plano patvirtinimą. Hipotekinio restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus statusas negali reikšti, jog toks kreditorius turi absoliučią diskrecijos teisę priiminėti nepagrįstus, nemotyvuotus sprendimus ir tokiu būdu pažeisti tiek restruktūrizuojamos įmonės, tiek mažumoje likusių kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pažymi, kad BAB bankas Snoras reikalavimas yra užtikrintas hipoteka, turi didžiausias galimybes atgauti skolas, kai tuo tarpu kiti kreditoriai, neturintys reikalavimo užtikrinimo priemonių, restruktūrizavimo plano ir/ar jo pakeitimų nepatvirtinimo - vėliau sekančio restruktūrizavimo bylos nutraukimo - ir bankroto bylos iškėlimo - atveju atgauti skolas greičiausiai nebeturėtų galimybių.

8RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimas nepagrįstas, todėl 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu. Nors kreditoriai nepritarė RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams, tačiau tokiu atveju lieka galioti neskundžiama Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patvirtintas RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planas, kuriuo sudarytos galimybės bendrovei pilnai atsiskaityti su kreditoriais per keturių metų laikotarpį iki 2017-08-22. Atkreipia teismo dėmesį, kad nėra nei vieno IRĮ 28 str. 1 d. numatyto pagrindo nutraukti restruktūrizavimo bylą. Net jeigu RAB „Šiaulių grūdai“ vadovas vis dėlto kreiptųsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai toks prašymas negalėtų būti tenkinamas ir bankroto byla RAB „Šiaulių grūdai“ negalėtų būti iškelta, kadangi įmonė nėra nemoki. 2014-06-30 RAB „Šiaulių grūdai“ balanse įmonės turto vertė būtų apie 8.225.931 Lt, pagal patvirtintą RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planą, 6.679.229,49 Lt skolų suma yra nepradelsta, o eiunamieji mokėjimai - 2.151.124,51 Lt neviršija pusės į balansą įrašytos turto vertės. Jeigu RAB „Šiaulių grūdai“ balansas būtų tikslinamas pagal 2012 m. turto vertinimo ataskaitą, kur turto vertė siekia 13,54 mln. Lt., tai įmonės nemokumo juo labiau nebūtų pagrindo konstatuoti. Teigia, kad turėtų būti įvertintos ir socialinės – ekonominės restruktūrizavimo proceso nutraukimo pasekmės, restruktūrizavimo bylos RAB „Šiaulių grūdai“ nutraukimas sąlygotų 70 darbuotojų atleidimą, valstybės biudžetas įvarių mokesčių pavidalu negautų ženklių pajamų. Mano, kad byloje yra būtina skirti RAB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kadangi iškyla esminis prieštaravimas dėl restruktūrizuojamos įmonės turto vertės.

9Atsiliepimu į skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius prašo tenkinti RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-19 skundą dėl 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais restruktūrizavimo byloje Nr. B2-223-357/2014. Nurodė, kad sutinka su skunde išdėstytais argumentais.

10Atsiliepimu į skundą kreditorius BAB bankas Snoras prašo bendrovės pateiktą skundą dėl 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais bendrovės restruktūrizavimo byloje atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad remiantis patvirtintu restruktūrizavimo planu bendrovė įsipareigojo bankui per 2013 metus sumokėti 750 000 Lt kreditorinio reikalavimo dalį, per 2014 metus įsipareigojo sumokėti 1 050 000 Lt kreditorinio reikalavimo dalį, per 2015 metus - 1 500 000 Lt kreditorinio reikalavimo dalį, per 2016 metus - 2 691 325 Lt likusią kreditorinio reikalavimo dalį. Bendrovė taip pat įsipareigojo nuo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos mokėti bankui 5 proc. metines palūkanas, kurios mokamos iki bus visiškai patenkintas banko kreditorinis reikalavimas ir kurios turi būti mokamos kiekvieną mėnesį. Už laikotarpį nuo Šiaulių apygardos teismo nutarties iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos bendrovė įsipareigojo mokėti priskaičiuotas 2,5 proc. dydžio metines palūkanas. Bendrovė įsipareigojo, realizavus bankroto byloje BUAB „Magima“ priklausantį ir bankui įkeista turtą, padengti susidariusį skirtumą tarp BUAB „Magima“ turto realizavimo kainos ir banko patvirtinto kreditorinio reikalavimo. Restruktūrizavimo plane taip pat buvo numatyta, kad bendrovė įsipareigoja jai priklausantį ir bankui įkeistą turtinį kompleksą, esantį ( - ), parduoti iki 2014-03-31. Po restruktūrizavimo plano patvirtinimo per 2013 metus bendrovė bankui padengė 229.477,95 Lt dalį kreditorinio reikalavimo ir 238.954,34 Lt priskaičiuotų 5 proc. metinių palūkanų. Tačiau tik už 2013 metus bendrovės įsiskolinimas bankui pagal patvirtintą restruktūrizavimo planą iš planuotos ūkinės-komercinės veiklos sudaro 520.522,05 Lt nepadengtos kreditorinio reikalavimo dalies ir 22.663,58 Lt neapmokėtų 5 proc. metinių palūkanų. Dėl netinkamai vykdomo restruktūrizavimo plano bankas 2014-01-15 raštu įspėjo bendrovę, o bendrovei ir toliau nevykdant savo įsipareigojimų patvirtintų restruktūrizavimo plane, 2014-02-11 raštu kreipėsi į restruktūrizavimo administratorių dėl bendrovės kreditorių susirinkimo sušaukimo. 2014-09-04 vykusiame bendrovės kreditorių susirinkime, pateikti restruktūrizavimo plano pakeitimai buvo neišsamūs ir nepagrįsti, siūlomi pakeitimai nesudarė pagrindo tikėtis, kad išsispręs bendrovės susikaupusios finansinės problemos, planuojamo parduoti įkeisto turto rinkos vertė pagal 2014 m. atliktą vertinimą nustatyta 6.817.041 Lt, o ši vertė nesudaro prielaidų tikėtis, kad gautų lėšų pardavus turtą pakaks visiems bendrovės įsipareigojimams padengti.

11Nurodo, kad 2014-03-20 vykusiame kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės klausimu pripažino, kad kreditorių susirinkimui pateikti tvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimai ūkinės komercinės veiklos dalyje yra nepakankami restruktūrizavimo tikslams pasiekti, o numatomos gauti pajamos iš įkeisto turto pardavimo yra nepagrįstos. 2014-07-10 įvykusiame bendrovės kreditorių susirinkime bankas bendrovei taip pat buvo pateikęs pastabas dėl siūlomo restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto bei įpareigojo bendrovę kitam kreditorių susirinkimui pakoreguoti siūlomus restruktūrizavimo plano pakeitimus. 2014-09-04 kreditorių susirinkimui restruktūrizavimo plano pakeitimo projekte pati bendrovė pripažino, kad iš veiklos rezultatų nebus galimybių vykdyti patvirtinto restruktūrizavimo plano, todėl skolų grąžinimą numato vykdyti tik iš bankui įkeisto turto pardavimo. Planuojamas bendrovės turtinio komplekso pardavimas buvo numatytas iki 2014-12-31, iš šio turto pardavimo bendrovė taip pat tikėjosi dengti dalį BUAB „Magima“ įsipareigojimo pagal banko pareikštą kreditorinį reikalavimą, kuris sudaro 2.907.080,09 Lt. BUAB „Magima“ turtą buvo bandoma parduoti 2013 m. ir 2014 m., tačiau paklausos nebuvo, turtas turėjo būti parduotas iki 2014-03-30, tačiau iki šios dienos bankui nėra žinomas nei vienas potencialus pirkėjas BUAB „Magima“ turtui įsigyti. Paskutinių varžytinių, kurios vyko 2014-06-16, patvirtinta turto pardavimo kaina buvo 1.390.000 Lt, o 2014-09-02 vykusiame BUAB „Magima“ kreditorių susirinkime buvo patvirtintos naujos turto pardavimo varžytinių kainos bendrai 1.251.000 Lt sumai. Nepadengta banko paskolos dalis jau dabar yra 1.517.080,09 Lt, o nepardavus BUAB „Magima“ turto artimiausiose varžytynėse 2014-10-13, bendra bendrovės mokėtina suma bankui gali dar labiau padidėti. Restruktūrizavimo plano pakeitimo projekte į šį faktą nebuvo atsižvelgiama, bendrovė tai pat nebuvo numačiusi alternatyvių kreditorinių įsiskolinimų dengimo šaltinių tam atvejui, jei bendrovės turtinis kompleksas būtų parduotas už mažesnę kainą negu bendrovės visi kreditoriniai įsipareigojimai.

12Bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimuose siūlomas 2014-12-31 galutinis terminas turtiniam kompleksui parduoti, atsižvelgiant į iki šiol vykusią turtinio komplekso pardavimo eigą, taip pat kelia pagrįstų abejonių dėl savo įgyvendinamumo galimybių. Bendrovė, ignoruodama banko pateiktus 2012 metais atlikto turtinio komplekso vertinimo ataskaitos trūkumus, ir toliau vadovaujasi tik tuo faktu, kad 2012 metais atliktas turtinio komplekso vertinimas yra galiojantis. 2014-09-04 vykusiame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta, kad bendrovės 2014-09-04 kreditorių susirinkimui pateiktas restruktūrizavimo plano pakeitimo projektas buvo neišsamus ir nepagrįstas, siūlomi pakeitimai iš esmės nesprendė susikaupusių bendrovės finansinių problemų ir nesudarė bendrovei sąlygų toliau tęsti restruktūrizavimo proceso. Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pažymėjo, kad bendrovė neįvykdė 2013 metais patvirtinto restruktūrizavimo plano, t.y. nepasiekė restruktūrizavimo plane planuotų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų, todėl visose pagrindiniuose bendrovės rodikliuose yra fiksuojamas neigiamas atsilikimas. Bendrovė neįvykdė prisiimtų finansinių įsipareigojimų numatytų restruktūrizavimo plane bei per 2013 metus negrąžino bankui 520 522 Lt kreditorinio reikalavimo dalies, o iki 2014-09-30 nesumokėjo bankui 630 000 Lt kreditorinio reikalavimo dalies, todėl 2014-10-03 datai bendrovės įsiskolinimas bankui jau siekia 1 150 522 Lt. 2014-10-03 datai bendrovė yra papildomai skolinga bankui ir 204 327.70 Lt palūkanų. Pažymi, kad įvertinant bendrovės pateiktus duomenis apie 2013 m. veiklos rezultatus, bendrovė pablogino savo veiklos rezultatus per restruktūrizavimo laikotarpį, nes bendrovės pardavimų pajamos lyginant su 2012 m. sumažėjo 15,7 %, o lyginant su patvirtintu restruktūrizavimo planu 26,6%, bendrovės nuostolis 2013 metais iš veiklos sudarė 1,3 mln. Lt. Mano, kad 2013 metų bendrovės balansas rodo akivaizdų bendrovės bankrotą, kadangi visos skolos, 9,1 mln. Lt, viršija turto vertę 1,5 karto.

13Bendrovė ne tik nevykdė finansinių įsipareigojimų 2013 metais, tačiau dar padidino einamųjų skolų lygį 1,3 mln. Lt lyginant su 2012 m. - bendrovės nuosavas kapitalas už 2013 metus yra neigiamas (-2,9 mln. Lt), tuo tarpu 2012 m. buvo teigiamas (+0,5 mln. Lt). Tiek 2014-03-20, tiek 2014-09-04 bendrovės kreditorių susirinkimuose buvo konstatuota, kad bendrovės restruktūrizavimo plane numatytos priemonės ir tikslai nėra įgyvendinti ir sudaro pagrindą bendrovės kreditoriams arba restruktūrizavimo administratoriui, remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 1 d. 4 p. numatyta sąlyga, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei nutraukimo.

14Pažymi, kad 2014 metais atlikta UAB „Matininkai“ bendrovei priklausančio turto vertinimo ataskaita yra pagrįsta, nebuvo pažeisti 2011-06-22 Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir 2012-04-27 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ nustatyti turto vertinimo reikalavimai.

15Skundas tenkintinas iš dalies.

16Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla AB „Šiaulių grūdai“ (civilinė byla Nr. B2-223-357/2014). Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planas keturių metų laikotarpiui, t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 22 d.

172014 m. rugsėjo 4 d. įvyko restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ kreditorių susirinkimas, kuriame svarstyti klausimai dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo plano pakeitimams bei dėl RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Minėtame kreditorių susirinkime priimti nutarimai: nepritarti administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektui „Pritarti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams Nr. 1“; nutraukti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylą; pavesti įmonės administratoriui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos pateikti Šiaulių apygardos teismui prašymą nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą; pavesti įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos pateikti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei; nustatyti, kad įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kiekvienas įmonės kreditorius, be atskiro įmonės įspėjimo, gali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (14-17 b.l.).

18Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ generalinis direktorius A. M. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančius RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04 kreditorių susirinkimo nutarimus.

19Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nepritarti restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams

20Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas, reglamentuojantis įmonių restruktūrizavimo procesą, yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau - ĮRĮ) reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Pažymėtina, kad įmonės restruktūrizavimas yra neišvengiamai susijęs su kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo. Tiek pagalbą teikiantys, tiek kiti kreditoriai turi teisę įsitikinti, jog, įgyvendinus į restruktūrizavimo planą, restruktūrizavimo laikotarpiu bus visiškai ar iš dalies įvykdyti jų reikalavimai šiame plane nustatytais terminais. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Kadangi būtent kreditorių materialinis teisinis suinteresuotumas atgauti skolą yra didžiausias, todėl jų pritarimas restruktūrizavimo planui reiškia, jog jie įžvelgia įmonės sėkmingo restruktūrizavimo ir savo reikalavimų patenkinimo galimybę.

21Teismų praktikoje pripažįstama, jog, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, yra kreditorių prerogatyva. Todėl tuo atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui nepritaria įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas neturi teisės ex officio kištis į restruktūrizavimo plano projekto, kuris tenkintų visų kreditorių interesus, parengimo procesą ir jo pateikimą teismui tvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1366/2013). Toks restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugos būdas nustatytas dėl to, jog įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Toks šių interesų derinimas vyksta pasiekiant prievolės šalių susitarimą dėl prievolių vykdymo įmonės restruktūrizavimo laikotarpiu.

22Restruktūrizavimo bylose nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 str.). Taigi, tokių klausimų nagrinėjimas teisme galimas tik išimtiniais atvejais ir tik tada, jei jie nėra išimtinai ekonominio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011). Tikrinant kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumą ir nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi/gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką restruktūrizavimo procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-218/2014). Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Būtina restruktūrizavimo plano ar jo pakeitimų patvirtinimo sąlyga yra kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano ar jo pakeitimų projektui, kurio išraiškos forma yra kvalifikuota balsų dauguma (kreditorių, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos) kreditorių susirinkime priimtas nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui ar jo pakeitimams (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Dėl pateikto įmonės restruktūrizavimo plano ir jo pakeitimų projekto sprendžia įmonės kreditoriai, kurie turi teisę ir nepritarti planui ar jo pakeitimams (ĮRĮ 25 str. 1 d. 3 p.). Priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2012).

23Nagrinėjamamoje byloje 2014 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkime dalyvavo restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra 6.052.626,37 Lt, o tai sudaro 90,51 % visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos dalį (14 b.l.). Balsuojant dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nepritarti restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams, kreditorių balsai pasiskirstė taip: už balsavo 0,92 % (VSDFV Šiaulių skyrius), o prieš balsavo 89,59 % (BAB bankas Snoras) visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Taigi, didžioji dalis kreditorių nepritarė restruktūrizavimo plano pakeitimams. Atkreiptinas dėmesys, kad BAB bankas Snoras motyvavavo savo nepritarimą restruktūrizavimo plano pakeitimui nurodydamas, kad restruktūrizavimo plane buvo numatyta, kad bendrovė įsipareigoja jai priklausantį ir bankui įkeistą turtinį kompleksą, esantį ( - ), parduoti iki 2014-03-31, taip pat nepritarimą restruktūrizavimo planui grindė restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ negalėjimu laiku ir tinkamai vykdyti prievolės bankui. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano pakeitimo patvirtinimui esminės reikšmės turi bankui įkeisto turtinio komplekso, esančio ( - ), vertė, kuri yra ginčijama. Teismo vertinimu, nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertės nustatymo ekspertizės skyrimo klausimas turi būti sprendžiamas RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo byloje. Įvertinus visas faktines bylos aplinkybes ir teisinį įmonių restruktūrizavimo procedūrų reglamentavimą, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimo nepritarti restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams naikinti pagal faktinį dabartinio restruktūrizavimo plano įgyvendinimą nėra pagrindo. Teismas pažymi, kad restruktūrizavimo plano pakeitimo tvirtinimo klausimui esminės reikšmės turės bankui įkeisto turtinio komplekso, esančio ( - ), vertės nustatymas. Teismas vertina, kad nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertės nustatymo ekspertizės metu nustačius, kad BAB banko Snoras iniciatyva įvertinto turto - komplekso, esančio ( - ), rinkos ir likvidacinė vertė yra didesnė, būtų pagrindas svarstyti pagal naują turto vertės ekspertizę pakoreguoto restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą.

24Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylą

25Nepasiteisinus restruktūrizavimo procesui, ĮRĮ numatyta galimybė restruktūrizavimo procesą transformuoti į bankroto procesą (ĮRĮ 24 str. 1 d.). Jeigu yra ĮRĮ 24 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose numatyti pagrindai, teismas turi teisę savo iniciatyva nutraukti restruktūrizavimo bylą, tačiau dispozityvumo principas draudžia teismui ex officio iškelti bankroto bylą. Nutraukti restruktūrizavimo bylą taip pat gali prašyti kvalifikuota kreditorių dauguma (ĮRĮ 24 str. 2 d.). Jeigu yra ĮRĮ 24 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose numatyti pagrindai ir gautas pareiškimas iškelti bankroto bylą (ĮRĮ 24 str. 3 d.), teismas gali ta pačia nutartimi nutraukti restruktūrizavimo bylą ir vietoj jos iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2009).

26Pažymėtina, kad ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo sąlygos: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; 3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; 4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.

27Teismas laiko pagrįstais skundo argumentus, kad restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas ir įmonės veikla suplanuota iki 2017 metų, tuo tarpu BAB bankas Snoras jau 2014 metų rugsėjo pradžioje daro išvadas, kad įmonė restruktūrizavimo plano neįvykdys. Didžiausio įmonės kreditoriaus statusas įpareigoja kreditorių išanalizuoti restruktūrizavimo plano pakeitimo projektą, didžiausio ir hipotekinio restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus statusas negali reikšti, jog toks kreditorius turi prioritetą prieš likusius kreditorius. BAB bankas Snoras yra didžiausias RAB „Šiaulių grūdai“ kreditorius, jo reikalavimas yra užtikrintas hipoteka, RAB „Šiaulių grūdai“ skunde pagrįstai nurodo, kad jis turi didžiausias galimybes atgauti skolas, kai kiti kreditoriai, neturintys reikalavimo užtikrinimo priemonių, restruktūrizavimo bylos nutraukimo atveju skolų atgavimas būtų apsunkintas. Pripažintina, kad kreditoriams nepritarus RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams, lieka galioti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patvirtintas RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planas, kuriuo sudarytos galimybės bendrovei pilnai atsiskaityti su kreditoriais per keturių metų laikotarpį iki 2017-08-22.

28Byloje pateiktas balansas, iš kurio matyti, kad 2014-06-30 RAB „Šiaulių grūdai“ materialaus turto vertė 3.252.897 Lt. Pareiškėjas pateikė paskaičiavimus, kad šioje balanso eilutėje materialaus turto vertė pagal įmonės apskaitos politiką yra nurodyta įsigijimo savikaina,jeigu balanse įmonės turtas būtų atvaizduojamas rinkos verte, vadovaujantis 2014 m. turto vertinimo ataskaitoje pateiktu RAB „Šiaulių grūdai“ turto rinkos vertinimu (6,8 mln. Lt), tai materialaus turto vertė padidėtų apytiksliai 3,5 mln., o įmonės turto vertė būtų apie 8.225.931 Lt. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pusėje prie perkainavimo rezervo prisidėtų 3,5 mln. Lt ir atitinkamai pagerintų nuosavo kapitalo būklę. Įmonės balanso pozicijoje E. „Mokėtinos sumos ir įpareigojimai“ yra nurodyta 8.830.354 Lt., tačiau pagal patvirtintą RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planą, 6.679.229,49 Lt skolų suma yra nepradelsta, o turi būti grąžinta iki restruktūrizavimo pabaigos 2016 m. birželio mėnesį. Likusi įmonės įsipareigojimų suma yra 2.151.124,51 Lt ir neviršija pusės į balansą įrašytos turto vertės. Pažymi, kad pateikti skaičiavimai yra paremti 2014 m. turto vertinimo ataskaita nustatyta įmonės turto rinkos verte (6,8 mln. Lt), su kuria įmonė kategoriškai nesutinka. Jeigu RAB „Šiaulių grūdai“ balansas būtų tikslinamas pagal 2012 m. turto vertinimo ataskaitą, kur turto vertė siekia 13,54 mln. Lt., tai įmonės nemokumo juo labiau nebūtų pagrindo konstatuoti.

29RAB „Šiaulių grūdai“ skunde pagrįstai nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, turėtų būti įvertintos ir socialinės – ekonominės restruktūrizavimo proceso nutraukimo pasekmės, kurios ginčo atveju būtų akivaizdžios, kad restruktūrizavimo bylos RAB „Šiaulių grūdai“ nutraukimas sąlygotų 70 darbuotojų atleidimą, valstybės biudžetas įvarių mokesčių pavidalu negautų ženklių pajamų.

30Vien ta aplinkybė, kad restruktūrizuojama AB „Šiaulių grūdai“ neįvykdo visų plane numatytų įsipareigojimų BAB bankui Snoras, nėra pagrindas konstatuoti, kad yra nevykdomas restruktūrizavimo planas. Kaip nurodo pareiškėjas, restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ veiklos specifika lemią aplinkybę, kad bendrovės pagrindinė pajamų dalis yra uždirbama antroje metų pusėje, o pirmojo pusmečio pajamos visada yra mažesnės, o restruktūrizuojama AB „Šiaulių grūdai“ atsiskaitinėja su kreditoriais.

31Taip pat teismas sprendžia, kad dėl prieštaringų turto vertinimo išvadų 2012 m. ir 2014 m., restruktūrizavimo byloje yra tikslinga skirti RAB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, nes taip gali būti pašalinti prieštaravimai dėl restruktūrizuojamos įmonės turto vertės.

32Pažymėtina, kad kreditorių susirinkime nutarimas nutraukti restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylą yra grindžiamas ĮRĮ 28 staripsnio 1 dalies 4 punktu, nors byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad restruktūrizuojama AB „Šiaulių grūdai“ visiškai nevykdo restruktūrizavimo planą. Teismas vertina, kad nėra nei vienos ĮRĮ 28 staripsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dėl restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo yra neteisėtas ir naikintinas.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 str., 28 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

34Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ skundą tenkinti iš dalies.

35Pripažinti negaliojančiu restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04 kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Nutraukti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylą. Pavesti įmonės administratoriui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos pateikti Šiaulių apygardos teismui prašymą nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Pavesti įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos pateikti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Nustatyti, kad įmonės vadovui per 14 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos nesikreipus į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kiekvienas įmonės kreditorius, be atskiro įmonės įspėjimo, gali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.“.

36Netenkinti AB „Šiaulių grūdai“ skundo dalies dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04 kreditorių susirinkimo pirmu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą „Nepritarti administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektui „Pritarti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo plano pakeitimams Nr. 1“ ir perduoti šį klausimą RAB „Šiaulių grūdai“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

37Klausimą dėl RAB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertės nustatymo teismo ekspertizės skyrimo spręsti RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-223-357/2014.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ generalinis direktorius A. M.... 3. 1) Pripažinti negaliojančiu RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04... 4. 2) Pripažinti negaliojančiu RAB „Šiaulių grūdai“ 2014-09-04... 5. 3) Paskirti RAB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos... 6. Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ generalinis direktorius skunde... 7. Atkreipia dėmesį, kad RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo planas... 8. RAB „Šiaulių grūdai“ restruktūrizavimo bylos nutraukimas nepagrįstas,... 9. Atsiliepimu į skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo... 10. Atsiliepimu į skundą kreditorius BAB bankas Snoras prašo bendrovės... 11. Nurodo, kad 2014-03-20 vykusiame kreditorių susirinkime 3 darbotvarkės... 12. Bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimuose siūlomas 2014-12-31 galutinis... 13. Bendrovė ne tik nevykdė finansinių įsipareigojimų 2013 metais, tačiau dar... 14. Pažymi, kad 2014 metais atlikta UAB „Matininkai“ bendrovei priklausančio... 15. Skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartimi iškelta... 17. 2014 m. rugsėjo 4 d. įvyko restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“... 18. Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ generalinis direktorius A. M.... 19. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nepritarti restruktūrizuojamos AB... 20. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal... 21. Teismų praktikoje pripažįstama, jog, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu... 22. Restruktūrizavimo bylose nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo... 23. Nagrinėjamamoje byloje 2014 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkime dalyvavo... 24. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo nutraukti restruktūrizuojamos AB... 25. Nepasiteisinus restruktūrizavimo procesui, ĮRĮ numatyta galimybė... 26. Pažymėtina, kad ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos įmonės... 27. Teismas laiko pagrįstais skundo argumentus, kad restruktūrizavimo planas buvo... 28. Byloje pateiktas balansas, iš kurio matyti, kad 2014-06-30 RAB „Šiaulių... 29. RAB „Šiaulių grūdai“ skunde pagrįstai nurodo, kad sprendžiant... 30. Vien ta aplinkybė, kad restruktūrizuojama AB „Šiaulių grūdai“... 31. Taip pat teismas sprendžia, kad dėl prieštaringų turto vertinimo išvadų... 32. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkime nutarimas nutraukti... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14... 34. Restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“ skundą tenkinti iš dalies.... 35. Pripažinti negaliojančiu restruktūrizuojamos AB „Šiaulių grūdai“... 36. Netenkinti AB „Šiaulių grūdai“ skundo dalies dėl reikalavimo... 37. Klausimą dėl RAB „Šiaulių grūdai“ nekilnojamojo turto komplekso rinkos... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...