Byla 2-218/2014
Dėl RUAB „Remada“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo ir jo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmestas UAB „Remada“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) T. A. ir atsakovo RUAB „Remada“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2195-560/2013, kuria pareiškėjo (kreditoriaus) T. A. skundas dėl RUAB „Remada“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo ir jo nutarimų pripažinimo negaliojančiais atmestas UAB „Remada“ restruktūrizavimo byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas atmetė skundą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir jo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi iškėlė UAB „Remada“ restruktūrizavimo bylą. 2010 m. lapkričio 22 d. įmonės kreditorių susirinkimo metu buvo išrinktas kreditorių komitetas, kuriam buvo perduotos iš esmės visos Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) numatytos kreditorių susirinkimo teisės. 2011 m. vasario 3 d. nutartimi buvo patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas.

62012 m. liepos 10 d. RUAB „Remada“ pateikė teismui prašymą patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą ir pratęsti restruktūrizavimo trukmę. Nurodė, kad restruktūrizavimo plano pakeitimui buvo pritarta 2012 m. birželio 29 d. įvykusiame kreditorių komiteto posėdyje.

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi nustatė įmonės vadovui terminą pateikti kreditorių susirinkimo tinkamai patvirtintą restruktūrizavimo plano pakeitimą, taip pat nepriklausomo auditoriaus atliktą šio pakeitimo įvertinimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarties dalį, kuria restruktūrizuojamos UAB „Remada“ vadovui nustatytas terminas pateikti teismui bendrovės kreditorių susirinkimo tinkamai patvirtintą restruktūrizavimo plano pakeitimą; kitą nutarties dalį paliko iš esmės nepakeistą; nustatė restruktūrizuojamos UAB „Remada“ vadovui naują terminą iki 2013 m. kovo 22 d. pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, kad pakeistame bendrovės restruktūrizavimo plane numatytos priemonės užtikrins ilgalaikį bendrovės mokumą bei padės jai išvengti bankroto.

8Vilniaus apygardos teisme 2013 m. spalio 25 d. gautas RUAB „Remada“ kreditoriaus BAB bankas SNORAS prašymas nutraukti UAB „Remada“ restruktūrizavimo bylą. Prašyme kreditorius nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, jog RUAB „Remada“ teismo nustatytu terminu būtų pateikusi ataskaitą ar prašymą dėl termino atidėjimo, todėl laikytina, kad teismo įpareigojimas neįvykdytas ir ataskaita nepateikta, dėl to, įmonei nevykdant restruktūrizavimo plane numatytų priemonių, restruktūrizavimo plane numatytais terminais neatsiskaitant su kreditoriais, neteikiant restruktūrizavimo plane numatytos ataskaitos apie restruktūrizavimo eigą, restruktūrizavimo byla nutrauktina.

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi RUAB „Remada“ kreditoriaus BAB bankas SNORAS prašymą tenkino ir UAB „Remada“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas konstatavo absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą, kuris reiškia tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvimą, dėl kitų atskirojo skundo argumentų nepasisakė, tačiau atkreipė dėmesį, kad byloje pateiktas restruktūrizuojamos įmonės prašymas patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą ir pratęsti restruktūrizavimo trukmę nėra išspręstas, o nuo šių klausimų išsprendimo iš esmės priklauso tolimesnė įmonės restruktūrizavimo proceso eiga (patvirtinus pakeistą planą jis vykdomas, nepatvirtinus – sprendžiama dėl patvirtintame pradiniame restruktūrizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir šio plano tinkamo įvykdymo arba restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų egzistavimo).

11RUAB „Remada“ kreditorius T. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2012 m. spalio 12 d. restruktūrizuojamos UAB „Remada“ kreditorių susirinkimą ir visus šio susirinkimo metu priimtus nutarimus. Nurodė, kad 2012 m. birželio 29 d. įvykusiame R UAB „Remada“ kreditorių komiteto posėdyje buvo priimtas nutarimas pratęsti restruktūrizavimo terminą ir šio nutarimo nei vienas kreditorius neskundė. Tuo pagrindu R UAB „Remada“ kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimus ir pratęsti restruktūrizavimo trukmę, tačiau, kreditoriui BAB bankui SNORAS pateikus prieštaravimą, Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi nurodė sušaukti kreditorių susirinkimą restruktūrizavimo plano pakeitimams tvirtinti. Ši nutartis buvo apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui. Per šį laikotarpį kreditorius BAB bankas SNORAS sušaukė kreditorių susirinkimą, kuris įvyko 2012 m. spalio 12 d. Pareiškėjo teigimu, 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimas negalėjo įvykti neįsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarčiai. Įvykusiame susirinkime nuspręsta, jog nėra galimybių sėkmingai vykdyti restruktūrizavimo planą, dėl to nutarta restruktūrizavimo plano netvirtinti, nutraukti restruktūrizavimo bylą, panaikinti kreditorių komitetą ir patvirtinti R UAB „Remada“ kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos naują redakciją. Pažymėjo, kad šiame susirinkime priimti nutarimai skiriasi nuo tų, kurie įrašyti į balsavimo biuletenius, dėl to mano, jog buvo pažeistos kreditorių teisės ir teisėti interesai. Pažymėjo, kad kreditorių susirinkimui nėra suteikta teisė priimti nutarimus dėl kreditorių komiteto panaikinimo ir restruktūrizavimo plano pakeitimų netvirtinimo.

12Kreditorius BAB bankas SNORAS pateikė atsiliepimą į pareiškėjo (kreditoriaus) T. A. skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas buvo sušauktas nepažeidžiant kreditorių sušaukimo tvarkoje numatytų procedūrų ir terminų. Pažymėjo, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti ĮRĮ nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad teisės aktai nenumato reikalavimo, kad kreditorių susirinkimo priimti sprendimai turėtų atitikti iš anksto paruoštus nutarimo projektus, o sutikus su pareiškėjo pozicija dėl nutarimų išankstinio privalomumo, kreditorių susirinkimui būtų apribota kreditorių susirinkimo teisė laisva valia priimti sprendimus. Nurodė, kad jeigu šioje byloje būtų nustatyta, jog buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, tai nesudarytų pagrindo panaikinti ginčijamus nutarimus. Nurodė, kad RUAB „Remada“ kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimus, vadovavosi galiojančiais teisės aktais bei pažymėjo, kad šis įstatymas nedraudžia šaukti kreditorių susirinkimą ir priimti naujus nutarimus neįsiteisėjus teismo nutartims, o priešingas aiškinimas neatitiktų restruktūrizavimo proceso tikslo ir pažeistų kreditorių teises.

13Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į skundą pažymėjo, jog 2012 m. birželio 29 d. įvykusio kreditorių komiteto posėdyje priimti sprendimai, kurie buvo apskųsti, prieštarauja 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime priimtiems sprendimams, o skundo tenkinimo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra, tačiau įvykusio teismo posėdžio metu palaikė BAB banko SNORAS poziciją ir prašė pareiškėjo skundą atmesti.

14Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) atsiliepime į skundą nurodė, jog kreditorių susirinkimas sušauktas per anksti, nes Lietuvos apeliacinis teismas nebuvo išnagrinėjęs RUAB „Remada“ skundo, tačiau, kaip ir kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, teismo posėdžio metu pakeitė savo poziciją ir prašė pareiškėjo skundą atmesti.

15Kreditoriai R. A. ir UAB „Plėtros projektai“ atsiliepimais į skundą palaikė pareiškėjo T. A. skundo argumentus ir prašė skundą tenkinti.

16Kiti kreditoriai atsiliepimų į pareiškėjo T. A. skundą nepateikė.

17II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

18Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi nutarė pareiškėjo (kreditoriaus) T. A. skundą atmesti.

19Teismas pareiškėjo T. A. argumentą, kad RUAB „Remada“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimas negalėjo būti sušauktas neįsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarčiai, kuria RUAB „Remada“ vadovui nustatytas terminas pateikti teismui bendrovės kreditorių susirinkimo tinkamai patvirtintą restruktūrizavimo plano pakeitimą, atmetė kaip nepagrįstą. Teismas pažymėjo, kad ĮRĮ bei kituose teisės aktuose nėra numatytas draudimas sušaukti kreditorių susirinkimus esant neįsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria spręstas klausimas dėl kitų kreditorių susirinkime ar kreditorių komitete priimtų nutarimų teisėtumo. Teismas sprendė, kad net ir esant neįsiteisėjusiai teismo nutarčiai dėl tinkamai patvirtinto restruktūrizavimo plano pakeitimo pateikimo teismui, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai nėra apriboti sušaukti kreditorių susirinkimą ir priimti atitinkamus nutarimus bendrovei svarbiais klausimais.

20Teismas, įvertinęs kreditorių susirinkimo, kurio metu buvo priimti ginčijami nutarimai, sušaukimo, vedimo bei balsavimo dėl ginčijamo nutarimo priėmimo aplinkybes, sprendė, jog procedūrinės nutarimo priėmimo taisyklės nebuvo pažeistos.

21Teismas nustatė, jog parengtuose balsavimo biuleteniuose, kurie buvo išsiųsti kreditoriams balsavimui raštu, nepagrįstai nebuvo nurodyti visi kreditorių susirinkime svarstyti klausimai, taip pat prieš kreditorių susirinkimą nebuvo kreditoriams pateikta visa reikalinga informacija, tačiau, teismo vertinimu, toks procedūrinis pažeidimas nesuponuoja pagrindo daryti išvadą, jog tai nulėmė neteisėtų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą. Teismas pažymėjo, kad raštu balsavę kreditoriai laisva valia atsisakė teisės atvykti į kreditorių susirinkimą ir pareikšti poziciją susirinkime svarstytinais klausimais, be to, šių kreditorių reikalavimai nuo teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos sudaro tik 0,68 proc., todėl sprendė, kad net šiems kreditoriams dalyvaujant kreditorių susirinkime ir balsuojant prieš skundžiamus nutarimus, jie vis vien būtų priimti, kadangi šiuo atveju kreditorių susirinkimas priima nutarimus, jei už juos balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.

22Teismas, nustatęs, kad RUAB „Remada“ nevykdo teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano, kas yra pagrindas nutraukti įmonei restruktūrizavimo bylą, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi nutarė nutraukti RUAB „Remada“ restruktūrizavimo bylą, nors ši nutarti neįsiteisėjusi, konstatavo, kad klausimas dėl 2012 m. spalio 12 d. įvykusiame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo tampa teisiškai neaktualus.

23Teismas sprendė, kad pareiškėjo T. A. teiginiai, jog skundžiami RUAB „Remada“ kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia kreditorių interesus, yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

25Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) T. A. ir RUAB „Remada“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

261. Apeliantų teigimu, kreditorių susirinkimas dėl BUAB „Remada“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, negalėjo būti šaukiamas, nes buvo nežinoma, ar teisėtas yra kreditorių komiteto nutarimas dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų. Teismas klausimą dėl kreditorių susirinkimo ir nutarimų priėmimo teisėtumo išnagrinėjo formaliai, neatsižvelgė į tai, kad kreditorių susirinkimo reikėjo ne bendrovės, o vieno išimtinai kreditoriaus BAB banko SNORAS interesams spręsti. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad BAB bankas SNORAS turėjo tikslą sugriauti UAB „Remada“ restruktūrizavimo procesą, restruktūrizavimo plano pakeitimų buvo siekiama todėl, kad BAB bankas SNORAS, turėjęs suteikti 2011 m. spalio – lapkričio mėn., nesuteikė reikalingo kredito ir t.t.

272. Kreditorių susirinkimas priėmė neteisėtus nutarimus, naikintinus tiek ĮRĮ 20 straipsnio pagrindu, tiek remiantis ultra vires doktrina, nepasisakė nutartyje dėl šių pareiškėjo ir atsakovo argumentų, tokiu būdu, nevisapusiškai išnagrinėjo bylą, padarė formalias išvadas, kas prieštarauja CPK numatytiems tinkamo bylos išnagrinėjimo tikslams.

28Kreditorius BAB bankas SNORAS atsiliepimu prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

291. Teismas teisingai konstatavo, kad ĮRĮ nėra numatyto draudimo sušaukti kreditorių susirinkimus esant neįsiteisėjusiai teismo nutarčiai, kuria spręstas klausimas dėl kitų kreditorių susirinkime ar kreditorių komitete priimtų nutarimų teisėtumo.

302. Apeliantai nepateikė patikimų duomenų, kurie patvirtintų, kad RUAB „Remada“ yra pejėgi vykdyti restruktūrizavimo procedūrą restruktūrizavimo plane numatyta tvarka ir terminais, todėl atmestini kaip npagrįsti apeliantų atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ar formaliai įvertino RUAB „Remada“ nurodytas aplinkybes.

313. Apeliantų teiginys, kad ĮRĮ 20 straipsnio 3 dalis nesuteikia teisės kreditorių susirinkimui priimti nutarimus klausimais, kurie nenurodyti įstatyme, atmestini kaip nepagrįsti.

32Kreditorius VMI atsiliepimu prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. VMI teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, ir jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

35Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus apeliacijoje, keliami klausimai, ar galėjo būti sušauktas 2012 m. spalio 12 d. RUAB „Remada“ kreditorių susirinkimas neįsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarčiai, kuria RUAB „Remada“ vadovui nustatytas terminas pateikti teismui bendrovės kreditorių susirinkimo tinkamai patvirtintą restruktūrizavimo plano pakeitimą, t.y. šios nutarties teisėtumo neišnagrinėjus Lietuvos apeliaciniame teisme, ar 2012 m. spalio 12 d. RUAB “Remada” kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai dėl restruktūrizavimo nutraukimo, restruktūrizavimo plano netvirtinimo, kreditorių komiteto panaikinimo, kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos naujos redakcijos patvirtinimo, nepažeidžia kreditorių turtinių teisių ir neprieštarauja jų interesams.

36Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas, reglamentuojantis įmonių restruktūrizavimo procesą, yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas. UAB „Remada“ restruktūrizavimo byla iškelta 2010 m. liepos 16 d. nutartimi, galiojant 2009 m. gruodžio 28 d. – 2010 m. spalio 1 d. ĮRĮ, todėl bylos nagrinėjimui taikytinos šios redakcijos ĮRĮ nuostatos.

37Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju RUAB „Remada“ kreditorių susirinkimas dėl BUAB „Remada“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, negalėjo būti šaukiamas, nes buvo nežinoma, ar teisėtas yra RUAB „Remada“ kreditorių komiteto nutarimas dėl restruktūrizavimo plano pakeitimų. Apeliacinis teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais.

38ĮRĮ 23 straipsnyje nustatyta restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka. Pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo šaukia įmonės vadovas. Kitus kreditorių susirinkimus šaukia įmonės administratorius, kreditorių susirinkimo pirmininkas arba teismas. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ bei kiti teisės aktai nenumato pagrindų, kada draudžiama šaukti kreditorių susirinkimus, kadangi kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu to reikia svarbiems bendrovės klausimams spręsti. Dėl nurodyto teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad net esant neįsiteisėjusiai teismo nutarčiai dėl tinkamai patvirtinto restruktūrizavimo plano pakeitimo pateikimo teismui, restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai nėra apriboti sušaukti kreditorių susirinkimo ir priimti atitinkamus nutarimus bendrovei svarbiais klausimais. Teisėjų kolegijos nuomone, priešingu atveju, būtų apribota kreditorių teisė į susirinkimo laisvę.

39Bylos medžiaga patvirtina, kad 2012 m. liepos 10 d. RUAB „Remada“ pateikė teismui prašymą patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą ir pratęsti restruktūrizavimo trukmę. Nurodė, kad restruktūrizavimo plano pakeitimui buvo pritarta 2012 m. birželio 29 d. įvykusiame kreditorių komiteto susirinkime. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi nustatė terminą įmonės vadovui pateikti kreditorių susirinkimo tinkamai patvirtintą restruktūrizavimo plano pakeitimą, taip pat nepriklausomo auditoriaus atliktą šio pakeitimo įvertinimą, kadangi restruktūrizavimo plano bei jo pakeitimų tvirtinimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planui pritarė būtent kreditorių susirinkimas, todėl jo pakeitimai taip pat turi būti apsvarstyti ir patvirtinti kreditorių susirinkimo. RUAB „Remada“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo ir restruktūrizavimo termino pratęsimo tenkinti. Taigi, nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komitetas, kuriam kreditorių susirinkimas iš esmės perdavė visas įstatymo susirinkimui suteikiamas teises, turi teisę spręsti dėl pritarimo restruktūrizavimo plano pakeitimui. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad RUAB „Remada“ kreditoriai jiems suteikta įstatymo teise skųsti 2012 m. birželio 29 d. kreditorių komiteto sprendimus kreditorių susirinkimui ar teismui nepasinaudojo (ĮRĮ 22 str. 8 d.). Dėl nurodyto apeliacinis teismas sprendžia, kad RUAB “Remada” kreditoriai pritarė restruktūrizavimo plano pakeitimo tvirtinimui. Kaip žinia, būtina restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme sąlyga – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano projektui, kurio išraiškos forma – kvalifikuota balsų dauguma (kreditorių, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų teismo patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos) kreditorių susirinkime priimtas nutarimas pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 15 str. 4 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, svarbu pažymėti, kad nepriklausomai nuo to, restruktūrizavimo plano pakeitimui pritarė kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, plano pakeitimą tvirtina teismas, kuris nėra susaistytas kreditorių valios, – teismas gali nuspręsti tiek patvirtinti planą, tiek jo netvirtinti (ĮRĮ 15 str. 9 d.). teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. 2013 m. sausio 17 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. nutarties dalį, kuria restruktūrizuojamos UAB „Remada“ vadovui nustatytas terminas pateikti teismui bendrovės kreditorių susirinkimo tinkamai patvirtintą restruktūrizavimo plano pakeitimą; kitą nutarties dalį palikti iš esmės nepakeistą bei nustatyti restruktūrizuojamos UAB „Remada“ vadovui naują terminą iki 2013 m. kovo 22 d. pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, kad pakeistame bendrovės restruktūrizavimo plane numatytos priemonės užtikrins ilgalaikį bendrovės mokumą bei padės jai išvengti bankroto. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog pritarimą restruktūrizavimo plano pakeitimui yra būtina pripažinti išimtine kreditorių susirinkimo teise. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas kartu su skundu dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir priimtų nutarimų negaliojančiais teismui nepateikė tokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie draudimą kreditorių susirinkimo pirmininkui BAB bankui SNORAS inicijuoti RUAB “Remada” kreditorių susirinkio sušaukimą, tuo tarpu CPK nustato pareigą pareiškėjui tokias aplinkybes įrodyti (CPK 178 str.). Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo teigti, jog RUAB „Remada“ kreditorių komiteto pirmininkas BAB bankas SNORAS neturėjo teisės sušaukti 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo ir pažymi, kad iškėlus bendrovei restruktūrizavimo bylą, kreditoriai turi teisę ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose, kad būtų pasiekti ĮRĮ nustatyti restruktūrizavimo tikslai.

40Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo teisėtumo išnagrinėjo formaliai, neatsižvelgė į tai, kad kreditorių susirinkimo reikėjo ne bendrovės, o vieno išimtinai kreditoriaus BAB banko SNORAS interesams spręsti. Apelianto teigimu, kreditorių susirinkimas priėmė neteisėtus nutarimus, naikintinus tiek ĮRĮ 20 straipsnio pagrindu, tiek remiantis ultra vires doktrina. Apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamo pagrindo sutikti su šiais argumentais.

41Dėl teismo vaidmens restruktūrizavimo byloje nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų yra pasisakęs kasacinis teismas. Šiuose procesuose skundą nagrinėjančio teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t.y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 str.). Taigi, tokių klausimų nagrinėjimas teisme galimas tik išimtiniais atvejais ir tik tada, jei jie nėra išimtinai ekonominio pobūdžio, todėl galima teisinė nutarimų turinio patikra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011). Kartu pažymėtina, kad tikrinant kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumą ir nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi/gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką restruktūrizavimo procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo vaidmuo, sprendžiant apskųstų atsakovo RUAB „Remada“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo klausimą, visų pirma, turėjo apsiriboti procedūrine patikra. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su byloje esančiais 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo dokumentais, nenustatė aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima spręsti apie kreditorių susirinkimo sušaukimo ir organizavimo tvarkos pažeidimus ar nutarimų neteisėtumą. Pažymėtina, jog restruktūrizuojamos įmonės kreditoriaus teisę balsuoti kreditorių susirinkime ir jo turimų balsų skaičių lemia teismo patvirtintas jo reikalavimų dydis. Šiame susirinkime 2 darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl RUAB “Remada” vadovo veiklos ataskaitos nuo bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo iki šaukiamo kreditorių susirinkimo dienos; 3 darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl RUAB “Remada” vadovo pasiūlymų dėl restruktūrizavimo plane nustatytų restruktūrizavimo priemonių įvykdymo perspektyvų 2012-2014 metais ir RUAB “Remada” galimybių atsiskaityti su kreditoriais restruktūrizavimo plane numatytais terminais; 4 darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl RUAB „Remada“ restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto; 5 darbotvarkės klausimu buvo svarstyta dėl RUAB “Remda” kreditorių komiteto; 6 klausimu – dėl bendrovės kreditorių sušaukimo tvarkos. Kreditoriams iš anksto buvo išsiųsti pranešimai ir pateikta kreditorių susirinkimo darbotvarkė. Bylos medžiaga patvirtina, kad RUAB “Remada” kreditorių susirinkime užsiregistravo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro net 96,47 proc. patvirtintos visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, o raštu balsavo kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai sudaro 0,68 proc. nuo teismo patvirtinų finansinių reikalavimų sumos, ir už pritarimą ginčijamų nutarimų priemimui balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 83 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (ĮRĮ 21 str. 1-2 d.). Už nutarimo projektą 2 darbotvarkės klausimu nutarta, atsižvelgiantį į RUAB “Remada” vadovo paaiškinimus, konstatuoti, kad restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo plane numatytos priemonės yra nevykdomos, nes šiuo metu nėra galimybės gauti kreditus, į projektą investuoti kitus investuotojus ir nėra kitų konkrečių duomenų patvirtinančių, kad RUAB “Remada” planas būtų sėkmingai vykdomas, todėl atsižvelgiant į nurodytus faktus, nutraukti RUAB “Remada” restruktūrizavimo procedūrą, balsavo kreditoriai, turintys 83,80 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 buvo nutarta nutraukti RUAB “Remada” restruktūrizavimo procesą. Už nutarimo projektą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta netvirtinti RUAB “Remada” restruktūrizavimo plano pakeitimo, balsavo kreditoriai, turintys 83,80 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 3 nebuvo patvirtintas RUAB „Remada“ restruktūrizavimo plano pakeitimas. Esant tokioms aplinkybėms sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad ginčijami nutarimai pažeidžia kreditorių teises ar prieštarauja jų interesams, kadangi nutarimai priimti išreiškiant didžiosios dalies kreditorių valią. Todėl argumentas, kad nutarimai priimti vienasmeniškai stambiausio kreditoriaus BAB banko SNORAS balsais nėra pagrįsti. Teisėjų kolegijos nuomone, pripažinti neteisėtu nutarimą, už kurį balsavo didžiausias kreditorius, dėl to, kad būtent jis balsavo už tokį nutarimą, nenustačius šio kreditoriaus siekio tokiu balsavimu nesąžiningai patenkinti vien tik savo interesą kitų kreditorių interesų sąskaita, būtų neteisinga, kaip ir priešingai – būtų neteisinga be pakankamai rimto pagrindo naikinti kreditorių susirinkime priimtus sprendimus pagal vieno nesutinkančio su jais kreditoriaus ir pačios bendrovės skundą, tokiu būdu stabdant restruktūrizavimo procedūrų eigą ir galimai pažeidžiant daugumos kitų kreditorių interesus. Teisėjų kolegija pažymi, kad šie 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimai priimti nepažeidžiant restruktūrizuojamos įmonės interesų ar teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

43Pažymėtina, kad ĮRI 19 straipsnio 2 punktas nustato kreditoriaus teisę dalyvauti susirinkime bei įvairiais būdais restruktūrizavimo procese ginti savo interesus. ĮRĮ 20 straipsnio 3 dalies 9 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimą siūlyti teismui tvirtinti restruktūrizavimo planą ir jo pakeitimus, o 10 punkte nustatyta teisė priimti nutarimą siūlyti teismui nutraukti ar baigti įmonės restruktūrizavimo bylą, kai pasiektas bendras kreditorių, įmonės valdymo organų ir investuotojų susitarimas dėl įmonės restruktūrizavimo nutraukimo ar baigimo. Pagal ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalį, restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę rinkti ir atšaukti iš pareigų kreditorių susirinkimo pirmininką, pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir jo pakeitimams, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta administravimo išlaidų sąmata, nustatyti kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką, taip pat informacijos apie restruktūrizavimo plano vykdymo teikimo tvarką.

44Dėl apelianto argumento, kad sprendimas nutraukti restruktūrizavimo bylą negalėjo ir būti priimtas, kadangi priimtas neteisėtai ir turi būti naikintinas tiek ĮRĮ 20 straipsnio pagrindu, tiek remiantis ultra vires doktrina, pažymėtina, kad vadovaujantis ĮRĮ 24 straipsnio 2 dalimi, kurioje nurodyta, kad nutarimui dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo turi pritarti kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip ¾ visų teisme patvirtintų dar nepatenkintų reikalavimų sumos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, už RUAB „Remada“ restruktūrizavimo bylos nutraukimą balsavo 83,80 proc. kreditorių, todėl laikytina, kad sprendimas buvo priimtas laikantis įstatyme numatytos balsų daugumos, o vieningos nuomonės minėta įstatymo redakcija nereikalavo. ĮRĮ 24 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta viena iš restruktūrizavimo bylos nutraukimo sąlygų – kai matyti iš RUAB „Remada“ 2011 m. vasario 3 d. nutartimi patvirtinto restruktūrizavimo plano, jo trukmė – keturi metai, tačiau į bylą pateiktas 2012 m. RUAB „Remada“ restruktūrizavimo plano pakeitimas projektas patvirtina, kad nepavykus per keturis metus atstatyti įmonės mokumo, ryšium su finansuojančio AB banko SNORAS bankroto bylos iškėlimu, restruktūrizavimo planą planuoja pratęsti pridedant penktuosius metus. Projekte nurodyta, kad restruktūrizavimo laikotarpiu RUAB „Remada“ planavo toliau vystyti nekilnojamojo turto projektą, t.y. gyvenamųjų namų kvartalą Grigiškėse, Vilniaus mieste; pirmaisiais restruktūrizavimo metais ketino kaupti apyvartines lėšas, be to, vykdyti derybas su AB banku SNORAS dėl gyvenamųjų namų kvartalo Grigiškėse, projekto finansavimo. Projekte taip pat nurodyta, kad buvo pasiektas susitarimas, bet dėl BAB banko SNORAS bankroto darbai neprasidėjo, todėl numatyta vykdyti derybas su kitais bankais dėl 8 000 000 Lt kredito suteikimo; antraisiais metais bus vedamos derybos su kitais bankais dėl skolos perfinansavimo ir kredito suteikimo statybos darbams; trečiaisiais metais planuojama vystant gyvenamųjų namų kvartalo projekto darbus, pastatyti 12 ir parduoti 10 gyvenamųjų namų, padengti įkeitimu (hipoteka) užtikrinto kreditoriaus reikalavimo dalį proporcingą parduotiems žemės sklypams. Kaip minėta, RUAB „Remada“ 2012 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkime kreditoriai, išklausę RUAB „Remada“ vadovo paaiškinimus, konstatavo, kad restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo plane numatytos priemonės yra nevykdomos, nes šiuo metu nėra galimybės gauti kreditus, į projektą investuoti kitus investuotojus ir nėra kitų konkrečių duomenų, patvirtinančių, kad RUAB “Remada” planas būtų sėkmingai vykdomas. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenimis nenustatyta, kad „Remada“ vadovas nustatytu terminu būtų pateikęs teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą, kad pakeistame bendrovės restruktūrizavimo plane numatytos priemonės užtikrins ilgalaikį bendrovės mokumą bei padės jai išvengti bankroto. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinis teismas sprendžia, kad pagrindo teigti, jog RUAB „Remada“ kreditoriai jų susirinkimo metu neturėjo teisės spręsti klausimo dėl RUAB „Remada“ restruktūrizavimo procedūros nutraukimo, atmestini kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išaiškėjus, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės nebus įgyvendintos, ir įmonė neįrodo, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas, teismas, o ne įmonės kreditorių susirinkimas, įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia (ĮRĮ 24 str. 1 d. 3 p.). Turi būti nustatytos aiškios aplinkybės, kad numatytos restruktūrizavimo plane esminės priemonės yra be pateisinamų priežasčių neįgyvendinamos, juo labiau, kad ir negalės būti įgyvendintos.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenimis nenustatyta, kad 2012 m. spalio 12 d. metu RUAB „Remada“ priimti atsakovų ginčijami nutarimai 1-6 klausimais pažeidžia ĮRĮ nuostatas ir yra neteisėti. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl daugiau nei prieš vienerius metus, t. y. 2012 m. spalio 12 d. įvykusio RUAB „Remada“ kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, tuo tarpu apeliantai, skųsdami teismo nutartį, nepateikė jokių duomenų, kad po šio susirinkimo, būtų ėmęsis veiksmų tam, kad būtų suorganizuoti nauji kreditorių susirinkimai su tikslu kuo greičiau atkurti įmonės mokumą (CPK 178 str., 314 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iki šios nutarties priemimo nesprendė klausimo dėl RUAB „Remada“ restruktūrizavimo plano pakeitimo tvirtinimo, o Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti ir restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-174/2014 atkreipė dėmesį, kad byloje pateiktas restruktūrizuojamos įmonės prašymas patvirtinti restruktūrizavimo plano pakeitimą ir pratęsti restruktūrizavimo trukmę nėra išspręstas, o nuo šių klausimų išsprendimo iš esmės priklauso tolimesnė įmonės restruktūrizavimo proceso eiga (patvirtinus pakeistą planą jis vykdomas, nepatvirtinus – sprendžiama dėl patvirtintame pradiniame restruktūrizavimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir šio plano tinkamo įvykdymo arba restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų egzistavimo).

46Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.

47Remdamasis byloje surinktais įrodymais bei nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ar taikė teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo procesą, bei padarė pagrįstas išvadas dėl skundžiamo kreditorių susirinkimo sušaukimo, nutarimų priėmimo ir nutarimų teisėtumo, todėl keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas atmetė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi iškėlė UAB... 6. 2012 m. liepos 10 d. RUAB „Remada“ pateikė teismui prašymą patvirtinti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. nutartimi nustatė įmonės... 8. Vilniaus apygardos teisme 2013 m. spalio 25 d. gautas RUAB „Remada“... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi RUAB „Remada“... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė Vilniaus... 11. RUAB „Remada“ kreditorius T. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 12. Kreditorius BAB bankas SNORAS pateikė atsiliepimą į pareiškėjo... 13. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 14. Kreditorius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos... 15. Kreditoriai R. A. ir UAB „Plėtros projektai“ atsiliepimais į skundą... 16. Kiti kreditoriai atsiliepimų į pareiškėjo T. A. skundą nepateikė.... 17. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi nutarė... 19. Teismas pareiškėjo T. A. argumentą, kad RUAB „Remada“ 2012 m. spalio 12... 20. Teismas, įvertinęs kreditorių susirinkimo, kurio metu buvo priimti... 21. Teismas nustatė, jog parengtuose balsavimo biuleteniuose, kurie buvo... 22. Teismas, nustatęs, kad RUAB „Remada“ nevykdo teismo patvirtinto... 23. Teismas sprendė, kad pareiškėjo T. A. teiginiai, jog skundžiami RUAB... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) T. A. ir RUAB „Remada“ prašo... 26. 1. Apeliantų teigimu, kreditorių susirinkimas dėl BUAB „Remada“... 27. 2. Kreditorių susirinkimas priėmė neteisėtus nutarimus, naikintinus tiek... 28. Kreditorius BAB bankas SNORAS atsiliepimu prašo skundą atmesti ir pirmosios... 29. 1. Teismas teisingai konstatavo, kad ĮRĮ nėra numatyto draudimo sušaukti... 30. 2. Apeliantai nepateikė patikimų duomenų, kurie patvirtintų, kad RUAB... 31. 3. Apeliantų teiginys, kad ĮRĮ 20 straipsnio 3 dalis nesuteikia teisės... 32. Kreditorius VMI atsiliepimu prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo... 36. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal... 37. Apelianto teigimu, nagrinėjamu atveju RUAB „Remada“ kreditorių... 38. ĮRĮ 23 straipsnyje nustatyta restruktūrizuojamos įmonės kreditorių... 39. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2012 m. liepos 10 d. RUAB „Remada“ pateikė... 40. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentu, kad pirmosios... 41. Dėl teismo vaidmens restruktūrizavimo byloje nagrinėjant skundus dėl... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo vaidmuo,... 43. Pažymėtina, kad ĮRI 19 straipsnio 2 punktas nustato kreditoriaus teisę... 44. Dėl apelianto argumento, kad sprendimas nutraukti restruktūrizavimo bylą... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenimis nenustatyta, kad 2012 m.... 46. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 47. Remdamasis byloje surinktais įrodymais bei nustatytomis faktinėmis... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti...