Byla e2-1563-253/2018
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo G. Ž

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Arvydui Pociui, atsakovės atstovui V. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ginbornas“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo G. Ž..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Marijampolės pieno konservai“ pateikė teismui ieškinį, jame nurodė, kad 2015 m. gegužės 28 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. MPK/GIN-001. Sutartimi ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei prekes – sutirštinto pieno skardines (prekės pavadinimas pagal sutarties 1.2 punktą), o atsakovė įsipareigojo perimti iš ieškovės prekes bei sumokėti prekių kainą pagal sutarties 2.8 punktą. Atsakovė jai pateiktų PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo arba jas apmokėjo iš dalies, ieškovei liko skolinga 624 819,88 Eur už patiektas prekes. Todėl jai priskaičiuoti 11 246,76 Eur delspinigiai, 88 291,59 Eur palūkanos. Kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, prašo nurodytas sumas priteisti iš atsakovės. Taip pat prašo priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 968 Eur bylinėjimosi išlaidų.

52018 m. spalio 19 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas.

62018 m. lapkričio 13 d. teisme gauti atsakovės prieštaravimai, kuriuose ji neginčija egzistuojančios prievolės ieškovei sumokėti skolą dėl 2015 m. gegužės 28 d. sutartimi Nr. MPK/GIN-001 prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymo. Nurodė, kad įėjimas į Artimųjų Rytų naują rinką yra sudėtingas ir apie tai ieškovė žinojo dar iki 2015 m. gegužės 28 d. sutarties tarp šalių pasirašymo. Ieškovei išsiuntus prekes į Jungtinius Arabų Emiratus, dalis prekių buvo sugadinta. Šiuo metu Jungtiniuose Arabų Emiratuose vyksta teisminis procesas tarp prekių gavėjo ir sandėlio, kuriame buvo laikomos ieškovės išsiųstos prekės. Kadangi užsienio šalies prekių gavėjas neatsiskaitė su atsakove, ji neturi galimybės atsiskaityti su ieškove. Sutinka, kad skolos dydis pagal neapmokėtas sąskaitas yra 481 024,95 Eur (įskaitant PVM), bet ne 624 819,88 Eur. Kadangi sutartimi šalys susitarė, kad uždelsus apmokėti už prekes, mokėtini 0,01 proc. delspinigiai, sutinka, kad pagal sutartį delspinigių suma sudaro ne 11 246,76 Eur, bet 8 257,86 Eur. Tačiau šalys nesitarė ir nenumatė sutartyje, kad už praleistą piniginės prievolės vykdymo terminą, be delspinigių, papildomai turi būti mokamos ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos. Mano, kad 6 proc. palūkanų skaičiavimas prieštarauja šalių rašytinės sutarties sąlygoms ir neatitinka iki tol vykusių derybų dėl sutarties pasirašymo. Todėl nesutinka su ta preliminaraus sprendimo dalimi, kuria iš atsakovės yra priteistos 88 291,59 Eur palūkanos ir procesinės palūkanos. Prašo pakeisti preliminarų teismo sprendimą: ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti 546 184,80 USD (įskaitant PVM) arba 481 024,95 Eur (įskaitant PVM) (taikant ieškovės pasirinktą kursą 1 Eur:1,1354 USD) skolą už neapmokėtas sąskaitas, 8 257,86 Eur delspinigių už praleistą piniginės prievolės vykdymo terminą, likusią ieškinio dalį atmesti.

7Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, jog sutinka, kad preliminariu sprendimu priteista pagrindinės skolos suma būtų sumažinta iki 481 024,95 Eur ( įskaitant PVM); priteistoji delspinigių suma būtų sumažinta iki 8 257,86 Eur sumos. Tačiau ieškovė nesutinka su atsakovės prieštaravimuose nurodytais reikalavimais dėl kompensacinių 6 proc. metinių palūkanų, procesinių 6 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 19 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Šį nesutikimą ieškovė grindžia Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.210 straipsnio nuostatomis.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė atsiliepime į prieštaravimus išdėstytą poziciją; atsakovės atstovas palaikė prieštaravimuose nurodytus argumentus.

9Teismas

konstatuoja:

10Preliminarus sprendimas pakeistinas.

11Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

12Šios bylos nagrinėjimo metu tarp šalių neliko ginčo dėl pagrindinės skolos (481 024,95 Eur (įskaitant PVM) ir delspinigių (8 257,86 Eur) dydžio. Todėl nagrinėjamoje byloje taikoma CPK 268 straipsnio 5 dalies norma, surašomi sutrumpinti motyvai dėl pripažintų aplinkybių, o nesutrumpinti motyvai surašomi dėl atsakovės ginčijamų reikalavimų.

13Bylos medžiaga patvirtina, kad 2015 m. gegužės 28 d. tarp šalių buvo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis Nr. MPK/GIN-001. Sutartimi ieškovė UAB „Marijampolės pieno konservai“ įsipareigojo perduoti atsakovei UAB „Ginbornas“ prekes – sutirštinto pieno skardines (prekės pavadinimas pagal sutarties 1.2 punktą – Evaporated milk vegetable fat filled 8.1% fat ln 410 gr cans), o atsakovė įsipareigojo perimti iš ieškovės prekes bei sumokėti prekių kainą pagal sutarties 2.8 punktą. Laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 17 d. iki 2016 m. gegužės 17 d. ieškovė pateikė, o atsakovė priėmė anksčiau nurodytą produkciją, tačiau pažeisdama sutarties 2.8 punkto nuostatas liko už ją nesumokėjusi 481 024,95 Eur (įskaitant PVM) sumos. Šalys sutarties Nr. MPK/GIN-001 3.2 punkte numatė, kad tuo atveju, jei pirkėjas delsia mokėti už prekes, jis moka pardavėjui delspinigius – 0,01 proc. nuo pavėluotai apmokėtos / neapmokėtos prekės partijos vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas turi pareigą atsiskaityti per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Todėl yra pagrindas iš atsakovės ieškovei priteisti ne tik

14481 024,95 Eur (įskaitant PVM) skolą už patiektas prekes, bet ir 8 257,86 Eur delspinigius.

15Dėl palūkanų priteisimo

16Nagrinėjamoje byloje iš esmės atsakovė nesutinka su priteistomis 6 proc. dydžio palūkanomis, motyvuodama tuo, jog sutarties šalys dėl tokių palūkanų sutartyje nesitarė. Taip pat nurodo, jog ieškovė nepagrįstai priskaičiavo 21 383,94 Eur palūkanas už keturias neapmokėtas sąskaitas (2016 m. sausio 14 d. – LT24487, 2016 m. vasario 24 d.– LT24658, 2016 m. balandžio 5 d. – LT24824, 2016 m. gegužės 17 d. – LT24434), kurios nesusijusios su 2015 m. gegužės 28 d. sutarties Nr. MPK/GIN-001 įsipareigojimų vykdymu.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015). Tai yra kompensacinę (nuostolių atlyginimo) funkciją atliekančios palūkanos. Jos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolos dalimi.

18Atmestini kaip teisiškai nepagrįsti atsakovės argumentai, kad dėl palūkanų šalys sudarydamos sutartį nesitarė, nes dėl tokio pobūdžio palūkanų taikymo šalys neprivalo susitarti, t. y. net ir nesant tokio susitarimo, kreditorius turi teisę reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dėl piniginės prievolės termino praleidimo. Kadangi nagrinėjamu atveju abi sutarties šalys yra privatūs juridiniai asmenys, sutartimi kitokio palūkanų dydžio neaptarė, taip pat jų neatsisakė, todėl už termino praleidimą atsakovė privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsiliepime ir jos atstovas teismo posėdžio metu pripažino, kad dėl buhalterinės apskaitos apsirikimo klaidos, skaičiuojant susidariusį įsiskolinimą, nepagrįstai buvo įtraukta suma pagal atsakovės anksčiau nurodytas keturias sąskaitas faktūras, kurios nėra susijusios su sutarties Nr. MPK/GIN-001 vykdymu, todėl atitinkamai sumažintina ir preliminariu sprendimu priteistoji palūkanų suma nuo 88 291,59 Eur iki 66 907,65 Eur sumos.

20Kreditoriaus patiriamiems nuostoliams kompensuoti priskiriamos taip pat ir palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y. nuo piniginių lėšų sumos, kurios kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Šių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę.

21Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

22Atsakovė 2018 m. gruodžio 17 d. teismui pateiktame prašyme ir jos atstovas teismo posėdžio metu prašė atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2019 m. rugsėjo mėnesio, bet ne ilgiau negu bus išieškota skola pagal Panthera Trading FZCO pateiktą 2018 m. lapkričio 7 d. garantinį raštą arba teismo sprendimą dėl skolos priteisimo iš Trading Freight LLC.

23Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu su pareikštu prašymu nesutiko, nurodė, kad atsakovė jau daugiau negu treji metai neatsiskaito už patiektas prekes, į bylą nepateikė jokių konkrečių įrodymų apie Jungtiniuose Arabų Emiratuose vykstantį teisminį procesą. Pažymėjo, jog atsakovei pateikus įrodymus apie realų pinigų prisiteisimą užsienyje, ieškovė neskubės kreiptis į antstolius dėl priverstinio skolos išieškojimo.

24Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

25Spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

26Atsakovė prašymą atidėti sprendimo vykdymą grindžia sunkia turtine padėtimi, pateikdama 2018 m. gruodžio 17 d. banko sąskaitos išrašą, ir teigia, kad ieškovės turtinė padėtis yra geresnė, ji turėjo finansinę galimybę delsti susigrąžinti skolą 3 metus, todėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ieškovei nesukels sunkesnių ar reikšmingų pasekmių. Atsakovė savo atsiskaitymo galimybę grindžia išimtinai bendrovės Panthera Trading FZCO pateiktu 2018 m. lapkričio 7 d. garantiniu raštu.

27Nors atsakovė teismui pateikė banko sąskaitos išrašą, iš kurio matyti, kad „Citadelė“ banko, AB, sąskaitoje 2018 m. gruodžio 17 d. pinigų likutis yra tik 36,41 Eur, tačiau vien šis dokumentas nepagrindžia sunkios atsakovės finansinės padėties. Siekdama pagrįsti sunkią savo turtinę padėtį atsakovė turėjo pateikti teismui duomenis apie gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, pinigines lėšas visose banko sąskaitose ir pan. Todėl atsakovei nepateikus jokių objektyvių sunkią jos turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų, nėra pagrindo spręsti, jog jos turtinė padėtis iš tikrųjų yra sunki ir ji neturi galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Pastebėtina, kad 2015 m. gegužės 28 d. sutartis Nr. MPK/GIN-001 tarp šalių buvo sudaryta ūkinių komercinių poreikių tenkinimui, atsakovė yra verslo subjektas, besiverčiantis ūkine komercine veikla, ji įsipareigojimus ieškovei pripažįsta, tačiau jų nevykdo jau gana ilgą laikotarpį, t. y. nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio. Atsakovė teigdama, kad jos turtinė padėtis šiuo metu yra sunki, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ši padėtis ateityje pasikeis. Nors teismui pateikė bendrovės Panthera Trading FZCO garantinį raštą, tačiau ir jis neduoda pagrindo spręsti, kad minėtame rašte nurodyta suma bus pervesta atsakovei iki 2019 m. rugsėjo mėnesio (atsižvelgiant, kad prekes užsienio partneris gavo 2015 m. rudenį).

28Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nesant duomenų apie tai, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės, išdėstyti (atidėti) teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti kitos šalies interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-166-178/2016).

29Be to, šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus. Sprendžiant klausimą, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra ir ar apskirtai nebus paneigtas pats teismo sprendimo privalomas pobūdis. Teismo vertinimu, teismo sprendimo vykdymo atidėjimas pagal atsakovės prašymą (iki 2019 m. rugsėjo mėnesio, bet ne ilgiau negu bus išieškota skola pagal Panthera Trading FZCO pateiktą 2018 m. lapkričio 7 d. garantinį raštą arba teismo sprendimą dėl skolos priteisimo iš Trading Freight LLC) pažeistų šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus. Kaip jau minėta, atsakovė savo įsipareigojimų ieškovei nevykdo nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio, t. y. daugiau kaip 3 metus, todėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimas pagal atsakovės prašymą neatitiktų skolininko ir kreditorės interesų pusiausvyros. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovės atstovas nurodė, jog atsakovei pateikus įrodymus apie realų pinigų gavimą iš užsienio verslo partnerių, ieškovė neskubės kreiptis į antstolius dėl priverstinio skolos išieškojimo.

30Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, ieškovės teisėtus lūkesčius, taip pat atsižvelgęs į šalių lygiateisiškumo ir teismo sprendimo privalomumo, vykdytinumo principus, daro išvadą, kad atsakovės nurodytos aplinkybės dėl sunkios turtinės padėties nesudaro pagrindo taikyti teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo institutą, o atsakovės siekis nukelti teismo sprendimo įvykdymo terminą ilgesniam terminui negali būti priežastis suteikti jai prioritetą prieš teismo sprendimu patenkintą ieškovės turtinį interesą. Nesant ieškovės sutikimo atidėti priteistos sumos įvykdymą, laikytina, kad teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas pažeistų ieškovės, kaip kreditorės, teises ir teisėtus lūkesčius, šalių lygiateisiškumą.

31Dėl žyminio mokesčio permokos grąžinimo

32Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė prašė grąžinti ieškovei žyminio mokesčio permoką.

33Prašymas netenkintinas.

34Ieškiniu ieškovė pareiškė 724 358,23 Eur reikalavimą atsakovei (ieškinio dalykas). Tokio dydžio turtinis reikalavimas apmokėtas 3 204 Eur žyminiu mokesčiu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalis).

35Atsakovei prieštaravimuose nurodžius, kad ieškovė nepagrįstai į ieškinio sumą įtraukė keturias sąskaitas faktūras, ieškovė su tuo sutiko, nurodė, kad tai įvyko dėl techninės klaidos.

36Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškovui sumažinus ieškinio reikalavimą, pripažintina, jog ieškinys yra patenkintas iš dalies, o bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2012). Todėl nėra pagrindo tenkinti prašymo dėl žyminio mokesčio permokos grąžinimo.

37Nagrinėjamoje byloje svarstant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kai ieškovė, prašiusi iš atsakovės priteisti 724 358,23 Eur sumą, atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ir atstovas teismo posėdžio metu sumažino ieškinio reikalavimus iki 556 190,46 Eur, konstatuotina, kad ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. ieškinys tenkintas 76,78 proc.

38Remiantis bylos medžiaga, nustatyta, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu patyrė 726 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir sumokėjo 3 242 Eur (3 204 Eur už ieškinį ir 38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) žyminį mokestį.

39Kadangi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo tenkintas, ieškovės sumokėtas 38 Eur žyminis mokestis jai nepriteistinas.

40Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalis, konstatuotina, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 557,42 Eur (726 Eur x 76,78 proc.) suma advokato pagalbos išlaidoms apmokėti ir 2 460 Eur sumokėto žyminio mokesčio (3 204 Eur x 76,78 proc.), iš viso 3 017,42 Eur.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

43Ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ginbornas“ 481 024,95 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį dvidešimt keturis eurus 95 ct) skolos, 8 257,86 Eur (aštuonis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt septynis eurus 86 ct) delspinigių, 66 907,65 Eur (šešiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus septynis eurus 65 ct) palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 556 190,46 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 19 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 3 017,42 Eur (tris tūkstančius septyniolika eurų 42 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės pieno konservai“.

45Kitą ieškinio dalį atmesti.

46Netenkinti atsakovės prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo.

47Netenkinti ieškovės prašymo dėl žyminio mokesčio permokos grąžinimo.

48Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Marijampolės pieno konservai“ pateikė teismui ieškinį,... 5. 2018 m. spalio 19 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas.... 6. 2018 m. lapkričio 13 d. teisme gauti atsakovės prieštaravimai, kuriuose ji... 7. Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, jog sutinka, kad preliminariu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė atsiliepime į... 9. Teismas... 10. Preliminarus sprendimas pakeistinas.... 11. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta,... 12. Šios bylos nagrinėjimo metu tarp šalių neliko ginčo dėl pagrindinės... 13. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2015 m. gegužės 28 d. tarp šalių buvo... 14. 481 024,95 Eur (įskaitant PVM) skolą už patiektas prekes, bet ir 8 257,86... 15. Dėl palūkanų priteisimo... 16. Nagrinėjamoje byloje iš esmės atsakovė nesutinka su priteistomis 6 proc.... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad skolininkas,... 18. Atmestini kaip teisiškai nepagrįsti atsakovės argumentai, kad dėl... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsiliepime ir jos atstovas teismo... 20. Kreditoriaus patiriamiems nuostoliams kompensuoti priskiriamos taip pat ir... 21. Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo... 22. Atsakovė 2018 m. gruodžio 17 d. teismui pateiktame prašyme ir jos atstovas... 23. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu su pareikštu prašymu nesutiko,... 24. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis numato, kad... 25. Spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi... 26. Atsakovė prašymą atidėti sprendimo vykdymą grindžia sunkia turtine... 27. Nors atsakovė teismui pateikė banko sąskaitos išrašą, iš kurio matyti,... 28. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nesant duomenų apie tai, kad... 29. Be to, šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas... 30. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, ieškovės teisėtus lūkesčius,... 31. Dėl žyminio mokesčio permokos grąžinimo... 32. Atsiliepime į atsakovės prieštaravimus ieškovė prašė grąžinti... 33. Prašymas netenkintinas.... 34. Ieškiniu ieškovė pareiškė 724 358,23 Eur reikalavimą atsakovei (ieškinio... 35. Atsakovei prieštaravimuose nurodžius, kad ieškovė nepagrįstai į ieškinio... 36. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ieškovui sumažinus ieškinio... 37. Nagrinėjamoje byloje svarstant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą,... 38. Remiantis bylos medžiaga, nustatyta, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu... 39. Kadangi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo... 40. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalis, konstatuotina, kad... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 430... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 19 d. preliminarų sprendimą... 43. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ginbornas“ 481... 45. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 46. Netenkinti atsakovės prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo.... 47. Netenkinti ieškovės prašymo dėl žyminio mokesčio permokos grąžinimo.... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...