Byla 2-81-407/2015
Dėl nesąžininga konkurencija padarytų nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto uždarosios akcinės bendrovės ,,AD REM Transport“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,AD REM Transport“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,EGT LT“ ir I. S. dėl nesąžininga konkurencija padarytų nuostolių atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pateiktu ieškiniu ieškovas UAB ,,AD REM Transport“ prašė priteisti solidariai iš atsakovų I. S. ir UAB „EGT LT“ 169 647,18 Lt nuostolių, atsiradusių dėl atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – už ieškinio sumą areštuoti atsakovams I. S. ir/ar UAB „EGT LT“ priklausantį turtą ar turtines teises. Teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę ieškovas grindė didele ieškinio suma bei atsakovų nesąžiningu elgesiu. Ieškovo teigimu, atsakovų nesąžiningas elgesys pasireiškė perimant ieškovo verslo dalį – atsakovai atskleidė konfidencialią informaciją ir ja pasinaudojo, nuviliojo ieškovo klientus. Pasak ieškovo, šie atsakovų veiksmai leidžia daryti prielaidą, kad atsakovai ir ateityje elgsis panašiai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Teismas sprendė, kad ieškinio suma atsakovams nėra didelė, kadangi atsakovės I. S. valdomo turto vertė beveik tris kartus viršija ieškinio reikalavimo sumą. Todėl, pasak teismo, nėra pagrindo spręsti, jog ieškovui galimas palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Teismo nuomone, ieškovas, reikšdamas reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo, dar tik siekia įrodyti jų nesąžiningumą ir neteisėtus veiksmus. Todėl, teismo vertinimu, sprendžiant procesinį klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, nėra pagrindo vertinti ieškovo argumentų dėl atsakovų nesąžiningumo kaip pagrindžiančių galimus atsakovų veiksmus perleidžiant ar paslepiant turimą turtą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,AD REM Transport“ prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Nurodo, kad pagal teismų praktiką aplinkybė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti, preziumuojama tada, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės ieškinio sumos. Šiuo atveju ieškinio suma atsakovams yra didelė (atsakovas UAB „EGT LT“ neturi nekilnojamojo turto, įstatinis kapitalas tik 10 000 Lt, įmonė įsteigta tik 2014 m. balandžio 3 d., atsakovės I. S. turimas žemės sklypas, ant kurio pastatytas namas, yra apsunkintas hipoteka banko naudai, kitas turimas turtas yra menkavertis). Pasak apelianto, šie faktai patvirtina, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, todėl siekiant užtikrinti ieškinio reikalavimą būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantai nurodo, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, kad grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui neabejotinai atsiras. Tačiau, apeliantų teigimu, ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės (atsakovė I. S., žinodama informaciją apie ieškovo klientus, vežėjus maršrutus, paslaugų įkainius, įsteigė naują bendrovę, besiverčiančią analogiška veikla, siūlė ieškovo klientams nebedirbti su ieškovu, pereiti į naujai įsteigtą įmonę ir pan.) leidžia pagrįstai teigti, kad atsakovai, vengdami atsakomybės, elgsis nesąžiningai. Nesąžiningus atsakovės I. S. veiksmus patvirtina ir tai, kad ji nuslėpė nuo ieškovo, kad ketina pradėti dirbti UAB ,,EGT LT“ ir kad yra šios įmonės akcininkė, nors apie tai buvo tiesiogiai klausiama ieškovo. Atsakovo UAB ,,EGT LT“ veiksmų neteisėtumą patvirtina ir tai, kad 2014 m. rugsėjo mėn. ši įmonė, patvirtinusi užsakymus ieškovo krovinių gabenimui į Azerbaidžaną, vėliau atsisakė vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nurodydama, kad negali tęsti bendradarbiavimo su įmone, kuri kaltina atsakovą nesąžiningu bendradarbiavimu.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai I. S. ir UAB „EGT LT“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad ieškinio suma atsakovams nėra didelė. Ieškovas yra pareiškęs solidarų reikalavimą abiem atsakovams, o atsakovės I. S. turimo turto, iš kurio galėtų būti patenkintas ieškovo reikalavimas, vertė yra 218 694,50 Lt; atsakovas UAB „EGT LT“ turi ilgalaikio turto už 55 551,93 Lt sumą. Atsakovai nurodo, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, dar tik siekia įrodyti atsakovų nesąžiningumą; vien ieškinio pateikimo faktas nesudaro pagrindo preziumuoti, kad atsakovai yra nesąžiningi. Tai, kad atsakovė I. S. pasirinko kitą darbą, neturi nieko bendra su atsakovės nesąžiningumu. Be to, atsakovė nebuvo jokiais susitarimais įsipareigojusi nevykdyti veiklos, konkuruojančios su atsakovo veikla, taip pat nebuvo įsipareigojusi pranešti ieškovui apie ketinimą dirbti konkuruojančioje įmonėje. Atsakovas UAB „EGT LT“, atsisakydamas vežti ieškovo krovinį, nepažeidė vežimo sutarties sąlygų, kadangi atsakomybė už tokį nevežimą kiltų tik tada, jei UAB „EGT LT“ atsisakytų vežti neinformavusi ieškovo prieš 24 valandas. Be to, atsakovų teigimu, ieškovas tikėtinai nepagrindė prašomų priteisti nuostolių dydžio.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti apelianto prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes sprendė, kad grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvo įrodyta.

17Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, būtinumą imtis laikinųjų apsaugos priemonių grindžia dviem motyvais: pirma, didele ieškinio suma, ir antra, atsakovų nesąžiningumu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių nėra.

18Pirma, vien tik ieškinio reikalavimo dydis negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime turto nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovų turtą, todėl pagrindas areštuoti atsakovų turtą galėtų būti byloje pateikti duomenys, jog atsakovai ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentų, susijusių su atsakovų finansinės padėties analize, nevertina, nes jie neturi reikšmės klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimui.

19Vertindamas apelianto įrodinėjamą atsakovo veiksmų nesąžiningumą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties išvada, kad ieškinyje nurodytus atsakovų veiksmus dar tik siekiama įrodyti kaip nesąžiningus. Atsakovų veiksmų nesąžiningumas yra ieškinio reikalavimo dėl nesąžininga konkurencija padarytų nuostolių priteisimo įrodinėjimo dalykas, atsiliepime į ieškinį atsakovai įrodinėja, kad konkuruoja sąžiningai, kuri šalis yra teisi, bus nustatyta tik teismo sprendimu. Šalys civiliniame procese yra lygios ir vien ieškinyje nurodomi atsakovų nesąžiningi veiksmai nepreziumuoja kitos šalies nesąžiningumo ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

20Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas objektyviais duomenimis nepagrindė, kad atsakovai ims slėpti ar perleisti savo turtą. Grėsmės, jog atsakovai gali slėpti ar perleisti savo turtą nepagrindžia ir kartu su atskiruoju skundu apelianto nurodyta aplinkybė, kad atsakovas UAB ,,EGT LT“ neatliks apelianto užsakymo dėl krovinio pervežimo. Atsakovai nurodo, kad teisę atsisakyti vykdyti užsakymą numato šalių sutartis, tokio užsakymo nevykdymo (ne)teisėtumo klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, ir net nustačius, kad atsakovas neturėjo teisės atsisakyti vykdyti užsakymo, tai savaime nereikštų, jog jis slėps ar perleis savo turtą, jei bus priimtas teismo sprendimas dėl piniginių lėšų priteisimo.

21Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kaip būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pateiktu ieškiniu ieškovas UAB ,,AD REM Transport“ prašė priteisti... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartimi netenkino ieškovo... 8. Teismas sprendė, kad ieškinio suma atsakovams nėra didelė, kadangi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,AD REM Transport“ prašo panaikinti... 11. Nurodo, kad pagal teismų praktiką aplinkybė, kad teismo sprendimo vykdymas... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai I. S. ir UAB „EGT LT“ prašo... 13. Nurodo, kad ieškinio suma atsakovams nėra didelė. Ieškovas yra pareiškęs... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 17. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi, būtinumą imtis laikinųjų... 18. Pirma, vien tik ieškinio reikalavimo dydis negali būti pagrindas taikyti... 19. Vertindamas apelianto įrodinėjamą atsakovo veiksmų nesąžiningumą,... 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas objektyviais duomenimis... 21. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas neįrodė grėsmės būsimo teismo... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiama nutartis paliekama nepakeista.... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....