Byla 2-357-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ (procesinių teisių perėmėja - uždaroji akcinė bendrovė „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 29 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-2316-264/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros zona“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Kauno energetikos remontas“ (tretieji asmenys akcinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, Projektų centras uždaroji akcinė bendrovė „Iremas“ filialas) dėl skolos priteisimo, taip pat pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektros zona“ (tretieji asmenys akcinė bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, Projektų centras uždaroji akcinė bendrovė „Iremas“ filialas) dėl nuostolių atlyginimo atsisakė atsakovės priešieškinio reikalavimų vykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovė UAB „Kauno energetikos remontas“ (procesinių teisių perėmėja - uždaroji akcinė bendrovė „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“) priešieškiniu ieškovei UAB „Elektros zona“ prašo atlyginti nuostolius - 910 226,46 Eur.

4Priešieškinio reikalavimų užtikrinimui atsakovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovės UAB ,,Elektros zona“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, esančias pas ieškovę ir/ar trečiuosius asmenis. Nurodo, kad ieškovė netinkamai vykdydama sutartį dėl labai didelės reikšmės objekto, padarė didelių nuostolių pagrindinei darbų užsakovei AB „Lietuvos energijos gamyba“ ir atsakovei UAB „Kauno energetikos remontas“.

5Ieškovės negalėjimas didele suma atsiskaityti su atsakove pakenktų jos veiklos tęstinumui. Pati priešieškinio reikalavimo suma dėl didelio masto jau yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 29 d. nutartimi atsakovės UAB „Kauno energetikos remontas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

8Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vien reikalavimo didelė suma savaime dar nėra visuomet pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas vadovaujasi didelės sumos kriterijumi tada, kai yra įrodymų, jog priešieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį yra didelė. Ieškovui tenka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės pagrindimo pareiga. Prašydamas laikinosiomis apsaugos priemonėmis užtikrinti reikalavimo dėl priteisimo vykdymą, ieškovas turi pateikti tiek įrodymų, kurių pakaktų teismui įvertinti, ar egzistuoja preliminari grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas, neapribojus atsakovės pagal priešieškinį galimybių disponuoti turimu turtu.

9Siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą tenka prašymą dėl jų taikymo pateikusiam proceso dalyviui, kuris turi įrodyti siekiamos suteikti apsaugos poreikį. Atsakovė to neįrodė. Pagal ieškovės 2015-06-30 balansą ieškovės turimo viso turto vertė yra 2 898 962 Eur, o pagal 2015-06-30 pelno nuostolių ataskaitą finansiniais metais įmonės pelną sudarė 49 996,92 Eur. Nėra duomenų, rodančių, kad priešieškinio patenkinimo atveju ieškovė galimai vengs sumokėti priteistiną sumą, perleis ar kitaip suvaržys turimą turtą, kad ieškovei ši priešieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, yra didelė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas neturi suteikti pranašumo prieš kitą šalį. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą.

10Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovė nepagrindė patirtų nuostolių dydžio bei fakto (defektų ištaikymo darbų suma – 15 767,51 Eur yra nedidelė, o galimai būsimi 910 226,46 Eur nuostoliai – nepatirti).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovė UAB „Kauno energetikos remontas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Kauno energetikos remontas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad neegzistuoja grėsmė atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atsakovės priešieškiniu reiškiamas net 910 226,46 Eur reikalavimas yra neabejotinai didelis ir pagrindžia (leidžia preziumuoti esant) būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas turėjo, įvertinęs bylos aplinkybių visumą, spręsti, kad nagrinėjamu atveju didelė reikalavimo suma pagrindžia poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

142. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovės prašoma priteisti suma nėra jos realiai patirti nuostoliai. Be to, Civilinis kodeksas nereikalauja, kad prašomi priteisti nuostoliai jau būtų patirti, jų dydį gali nustatyti ir pats teismas (CK 6.249 str. 1 d. ir 3 d.). AB „Lietuvos energijos gamyba“ 2015-04-20 raštas Nr. SD-599 (juo prašoma atsakovę sumokėti 2 504 582,84 Eur delspinigių, tai maksimali iš atsakovės reikalautina suma už rangos darbų vėlavimą) įrodo atsakovės nuostolių dydį dėl subrangovų laiku neatliktų darbų.

153. Ieškovės 2015-06-30 finansinės atskaitomybės duomenys nepatvirtina jos geros finansinės padėties. Juridinių asmenų registre yra pateikti finansinės atskaitomybės duomenys tik už 2014 metus, kuriais ieškovė veikė nuostolingai (131 753,65 Eur nuostolių).

164. Teismas neužtikrino šalių lygiateisiškumo, kadangi ieškovės prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės atžvilgiu vien dėl didelės reikalavimo sumos – 342 698,92 Eur).

17Ieškovė UAB „Elektros zona“ atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad atsakovė neįrodė prašomų priteisti 910 226,46 Eur nuostolių realumo (nėra duomenų, kad šią pretenzija AB „Lietuvos energijos gamyba“ reikalaujamą apmokėti sumą atsakovė būtų sumokėjusi, be to, tai pretenzijos tarp susijusių įmonių, galimai siekiančių praturtėti iš subrangovų). Taigi, prašomų priteisti nuostolių atsakovė nėra patyrusi. Be to, atsakovei AB „Lietuvos gamyba“ yra pateikusi 2 504 582,84 Eur sumai pretenziją dėl netinkamų įsipareigojimų vykdymo ir atsakovė mano, kad dėl to atsakinga ieškovė, tačiau šių teiginių neįrodė (ieškovė, kaip viena iš beveik 100 objekte darbus atlikusių įmonių, objekte Elektrinės g. 21, Elektrėnuose yra atlikusi tik 0,6 procentus objekto sąmatos darbų). Teismas, siekdamas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių formaliai ir išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, turėjo preliminariai įvertinti priešieškinio pagrįstumą ir pagrįstai, tą atlikęs, konstatavo priešieškinio preliminarų nepagrįstumą bei pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvimą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Dėl procesinio teisių perėmimo

20Tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas (CPK 48 str. 1 d.). Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Į bylą yra pateiktas atsakovo UAB „Kauno energetikos remontas“ 2015-10-26 vienintelio akcininko sprendimas reorganizuoti sujungimo būdu UAB „Kauno energetikos remontas“ ir UAB Elektros tinklo paslaugos“, įsteigiant UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“. Esant šioms aplinkybėms, pradinis atsakovas UAB „Kauno energetikos remontas“ keistinas jo teisių perėmėja UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (CPK 48 str.). Išaiškintina, kad teisių perėmėjai visi veiksmai, atlikti procese iki jos įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėja (CPK 48 str. 2 d.).

21Atskirasis skundas netenkintinas

22Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio (priešieškinio) reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei nustatytos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, be kita ko reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovės, tiek atsakovės teisėtus interesus ir nė vienai iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Teismas turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų nagrinėjamu atveju atsakovei, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o priešieškinis būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų ieškovei, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o priešieškinis – atmestas.

23Atsakovė priešieškiniu prašo priteisti 910 226,46 Eur žalos atlyginimą ir tuo pagrindu, kad reikalavimo suma didelė, taikyti ieškovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones.

24Pažymėtina, kad gausioje ir nuoseklioje apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, t.y. kiekvienos bylos atveju teismas turi individualiai įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, įskaitant asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, finansines galimybes, t. y. ar jam priešieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1421/2014, 2015-07-16nutartis civilinėje byloje Nr. e2-949-117/2015, 2015-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1355-302/2015, 2015-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1416-464/2015). Ar yra faktinis pagrindas remtis prezumpcija dėl didelės priešieškinio sumos, kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas, kadangi didelė priešieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012; 2013-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013; 2015-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-81-407/2015).

25Tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė turi įrodyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nagrinėjamu atveju atsakovė neįrodė ir neįrodinėjo ieškovės nesąžiningumo, nepateikė duomenų, kad ieškovė tikėtinai vengtų vykdyti jai nepalankų teismo sprendimą. Ieškovės 2015-06-30 finansinės atskaitomybės duomenys rodo, kad ji veikia pelningai, o turimo turto neabejotinai pakanka nepalankaus teismo sprendimo įvykdymui. Atmestini apeliantės argumentai dėl ieškovės finansinių duomenų nepatikimumo. Duomenis apie 2015 metus atskirojo skundo pateikimo metu ieškovė dar neturėjo būti pateikti Juridinių asmenų registrui. Nesiremti jais nėra pagrindo, jų teisingumas byloje nepaneigtas.

26Esminę reikšmę šioje byloje nagrinėjamu atveju turi tai, kad priešieškiniu prašomi priteisti didelės apimties nuostoliai, kurių atsakovė dar nėra patyrusi, taigi jie yra tik tikėtini. Ieškovės atsakomybė dėl šių atsakovės tik galimų ateityje patirti nuostolių byloje ginčijama ir nėra įrodyta (dėl ieškovės atsakomybės už priešieškiniu reiškiamus reikalavimus bus pasisakyta tik bylą išnagrinėjus iš esmės). Tokioje situacijoje, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, siekis išlaikyti proceso dalyvių interesų pusiausvyrą reikalauja, kad vien dėl abejotinai pagrįsto priešieškinio reikalavimo nebūtų suvaržyta didelė dalis ieškovės, nevengiančios vykdyti įsipareigojimus (nėra kitokių duomenų), turto. Vien faktinės aplinkybės, kad atsakovė 2015-12-23 pavedimu sumokėjo AB „Lietuvos energijos gamyba“ pusę reikalautos delspinigių sumos - 1 252 291,42 Eur, kad įsipareigojo iki 2016-03-30 sumokėti likusią dalį, rodo, kad šią savo prievolę pripažįsta ir vykdo atsakovė, tačiau yra nepakankama pagrįsti ieškovės atsakomybę už šiuos atsakovės nuostolius.

27Atsakovės argumentai, kad jos atžvilgiu teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, atskirojo skundo išnagrinėjimui nereikšmingi, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės atžvilgiu taikymo klausimas buvo sprendžiamas vertinant grėsmę ieškovei (ne atsakovei) palankaus teismo sprendimo nevykdymui ir atitinkamai reikšminga buvo atsakovės (ne ieškovės) finansinė padėtis ir galimybė įvykdyti sprendimą, ieškovės ieškinio (ne atsakovės priešieškinio) preliminaraus (ne) pagrįstumo vertinimas.

28Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Pakeisti atsakovę uždarąją akcinę bendrovė „Kauno energetikos remontas“ jo teisių perėmėja uždarąja akcine bendrove „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“.

30Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovė UAB „Kauno energetikos remontas“ (procesinių teisių perėmėja... 4. Priešieškinio reikalavimų užtikrinimui atsakovė prašo taikyti... 5. Ieškovės negalėjimas didele suma atsiskaityti su atsakove pakenktų jos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. spalio 29 d. nutartimi atsakovės UAB „Kauno... 8. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vien reikalavimo didelė suma... 9. Siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, kiekviena šalis turi... 10. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovė nepagrindė patirtų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovė UAB „Kauno energetikos remontas“ atskiruoju skundu prašo... 13. 1. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad neegzistuoja grėsmė... 14. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovės prašoma priteisti suma nėra jos... 15. 3. Ieškovės 2015-06-30 finansinės atskaitomybės duomenys nepatvirtina jos... 16. 4. Teismas neužtikrino šalių lygiateisiškumo, kadangi ieškovės prašymu... 17. Ieškovė UAB „Elektros zona“ atsiliepimu prašo atskirojo skundo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Dėl procesinio teisių perėmimo... 20. Tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio... 21. Atskirasis skundas netenkintinas... 22. Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai... 23. Atsakovė priešieškiniu prašo priteisti 910 226,46 Eur žalos atlyginimą ir... 24. Pažymėtina, kad gausioje ir nuoseklioje apeliacinio teismo praktikoje... 25. Tam, kad būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė... 26. Esminę reikšmę šioje byloje nagrinėjamu atveju turi tai, kad... 27. Atsakovės argumentai, kad jos atžvilgiu teismas buvo taikęs laikinąsias... 28. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 29. Pakeisti atsakovę uždarąją akcinę bendrovė „Kauno energetikos... 30. Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....