Byla 2-306-236/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-6650-450/2015 pagal ieškovo ūkininko D. Z. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Žalinimo programa“ (trečias asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų oazė“) buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalinimo programa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-6650-450/2015 pagal ieškovo ūkininko D. Z. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Žalinimo programa“ (trečias asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų oazė“) buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ūkininkas D. Z. ieškiniu atsakovei UAB „Žalinimo programa“ prašo priteisti 77 856,35 EUR nuostolių atlyginimą bei procesines palūkanas. Reikalavimą priteisti nuostolių atlyginimą ieškovas grindžia aplinkybe, jog atsakovė, parduodama trąšas, pateikė neteisingas trąšų naudojimo rekomendacijas.

4Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė areštuoti atsakovės turtą 77 856,35 EUR sumai. Ieškovas nurodė, kad ieškiniu reikalaujama suma yra didelė, atsakovės įmonėje dirba tik du darbuotojai, atsakovės įmonė turi skolų Sodrai, į pretenziją neatsiliepė, su ieškovu nebendrauja, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali slėpti turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo ūkininko D. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies: areštavo atsakovei UAB „Žalinimo programa“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, jų nesant ar nepakankant - pinigines lėšas, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose ieškinio sumai 42 701,14 EUR, leido iš areštuotų UAB „Žalinimo programa“ lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas.

7Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nėra tikėtinai pagrindęs reikalaujamos ieškinio sumos pilna apimtimi, todėl, siekiant išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitų šalių interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, prašymą taikyti laikinas apsaugos priemones tenkino 42 701,14 EUR sumai.

8Ieškovo argumentai, kad atsakovė gali slėpti turtą, nėra pagrįsti įrodymais, tačiau dėl didelės ieškiniu reikalaujamos sumos, teismas sprendė, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas, juo labiau, kad atsakovė įsiskolinusi Sodrai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Žalinimo programa“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti pilnai. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Ieškovas neįrodė ieškinio preliminaraus nepagrįstumo. Atsakovė savo veiklą vykdo teisėtai, turėdamas šiuo tikslu išduotą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sertifikatą, EUROFIN tyrimo raportą bei kitus jos veiklą pagrindžiančius dokumentus. Visa tai paskelbta interneto svetainėje, e.g.: www.zalinimo-programa.eu/lt/. UAB „Žalinimo programa“ produktas „Fertenat“ - tai skystas biostimuliatorius, kuris didina derlių ir mažina sąnaudas, kas įrodyta moksliškai ir sertifikuota. Ieškovui tikėtinai nepagrindus ieškinio reikalavimo, teismas negali pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kurios iš esmės sutampa su ieškinio reikalavimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-09-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888/2009).

122. Vien didelė ieškinio reikalavimo suma dar nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

133. Nepagrįsta teismo išvda, kad atsakovė skolinga Sodrai. Skundžiamos nutarties priėmimo metu atsakovė Sodrai nebuvo skolinga. Tai tik neteisingi ieškovo teismui pateikti duomenys.

144. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės be pagrindo suvaržė atsakovę, dėl jų sumažėjo atsakovės apyvartinės lėšos, pasunkėjo kasdieninė įmonės veikla, atsakovei sustabdyta Europos Sąjungos parama.

155. Laikinosios apsaugos priemonės sukelia prielaidas atsakovės nuostolių atsiradimui, neatitinka proceso šalių interesų balanso principo.

16Ieškovas ūkininkas D. Z. atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas nėra toks išsamus, kaip kad atliekamas bylą nagriėnjant iš esmės, ir neturi prejudicinės galios nagrinėjant bylą. Tai tik teismo preliminarus įsitikinimas, kad ieškinys apskritai galėtų būti tenkinamas. Ieškovas turės teisę pateikti teismui įrodymus ir po ieškinio priėmimo.

17Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių tisklas yra užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Kadangi atsakovė yra turėjusi skolų Sodrai, ieškinio suma yra didelė, atsakovė neįrodė geros turtinės padėties, neturi registruoto turto, byloje tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas

19Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei nustatytos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, be kita ko reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovės teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

20Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia iš esmės dviem argumentais: prezumpcija, kad didelė ieškinio suma leidžia preziumuoti grėsmę, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas, ir antra, bloga atsakovės turtine padėtimi (atsakovės finansiniais sunkumais).

21Pažymėtina, kad gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, t.y. kiekvienos bylos atveju teismas turi individualiai įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, įskaitant asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, finansines galimybes, t. y. ar jam ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1421/2014, 2015-07-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-949-117/2015, 2015-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1355-302/2015, 2015-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1416-464/2015). Ar yra faktinis pagrindas remtis prezumpcija dėl didelės ieškinio sumos, kiekvienu atskiru atveju sprendžia teismas, kadangi didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012; 2013-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013; 2015-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-81-407/2015).

22Atsakovė nepateikė įrodymų apie savo turtinę padėtį, tačiau apeliacinis teismas nustatė (CPK 179 str. 2 ir 3 d.), kad atskirojo skundo nagrinėjimo dieną atsakovė pagal viešus duomenis iš tiesų neturi įsiskolinimo Sodrai, pagal Juridinių asmenų registrui pateiktus atsakovės finansinės atskaitomybės duomenis už 2014 metus (už 2015 metus jie dar neprivalo būti pateikti) atsakovė 2014 metais veikė pelningai (74 637 Lt pelnas), o turtas sudarė 95 091 Lt. Šie duomenys apie atsakovės finansinę turtinę padėtį vienareikšmiškai nepakankami nei patvirtinti, nei paneigti grėsmę, kad atsakovei nepalankų teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, atsakovei nėra iškelta kitų civilinių bylų dėl pinigų priteisimo, kas rodo, kad nėra sistemingo atsakovės neatsiskaitymo ar ginčų su kreditoriais.

23Atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas suvaržė veiklą, potencialiai lemia nuostolius, tačiau neteikė tai patvirtinančių įrodymų (CPK 12 str., 178 str.). Iš Turto areštų registro duomenų nustatyta, kad atsakovės turto atžvilgiu yra taikytas tik vienas areštas (pagal skundžiamą nutartį) ir jo pagrindu areštuotos lėšos keliose bankų sąskaitose bei kasoje neviršijant 42 701,14 EUR bei leidžiant mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Šie duomenys teismui yra nepakankami nustatyti, kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sutrikdė atsakovės veiklą (nesant duomenų apie atsakovės sąskaitose ir kasoje turimų lėšų kiekį, negalima nustatyti, ar po lėšų arešto liko lėšų įprastiniams atsikaitymams veikloje), taip pat, kaip jau minėta, nėra įrodyti atsakovės argumentai apie nutrauktą finansinę Europos Sąjungos paramą. Šie duomenys gali turėti esminę reikšmę sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei tikslingumo ir dėl to, ar jų taikymas pažeidžia proceso dalyvių interesų pusiausvyrą. Byloje nėra duomenų apie atsakovės įsipareigojimų nevykdymą, jos turtinė padėtis nėra nei labai gera, nei labai bloga, kad negalėtų įvykdyti nepalankaus teismo sprendimo. Tokiu atveju turto areštas, jeigu sukelia nuostolius (jie atskirojo skundo nagrinėjimo metu neįrodyti) galėtų būti pagrindas, siekiant šalių interesų balanso ir vadovaujantis ekonomiškumo principu, laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

24Atskirasis skundas grindžiamas argumentais ir įrodymais, apie atsakovės platinamų trąšų „Fertenant“ kokybės patvirtinimą. Šie duomenys turės reikšmę nagrinėjant bylą iš esmės, tačiau šio atskirojo skundo išnagrinėjimui esminės reikšmės neturi, kadangi nepakankami vienareikšmiškai paneigti ieškinio preliminarų pagrįstumą (ieškinys grindžiamas argumentais dėl trąšų naudojimo rekomendacijų tinkamumo, o rekomendacijų teisingumo nepatvirtina duomenys apie pačių trąšų kokybę ir atitikimą standartams).

25Pažymėtina, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata ir prejudicinės galios, todėl, pasikeitus aplinkybėms, reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui, teismas gali peržiūrėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Todėl atsakovė galėtų kreiptis į pirmosios instancijos teismą (CPK 147 str. 1 d.) su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pateikdama įrodymus (CPK 12 str., 178 str.) apie dėl jų pritaikymo patiriamus nuostolius (jeigu jie patiriami). Toks prašymas žyminiu mokesčiu neapmokamas. Atsakovė, jeigu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti nuostolius, taip pat turi teisę kreiptis dėl nuostolių, patiriamų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str.).

26Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ūkininkas D. Z. ieškiniu atsakovei UAB „Žalinimo programa“... 4. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė areštuoti atsakovės turtą 77... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo ūkininko D.... 7. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas nėra tikėtinai... 8. Ieškovo argumentai, kad atsakovė gali slėpti turtą, nėra pagrįsti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Žalinimo programa“ prašo panaikinti... 11. 1. Ieškovas neįrodė ieškinio preliminaraus nepagrįstumo. Atsakovė savo... 12. 2. Vien didelė ieškinio reikalavimo suma dar nėra pakankamas pagrindas... 13. 3. Nepagrįsta teismo išvda, kad atsakovė skolinga Sodrai. Skundžiamos... 14. 4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės be pagrindo suvaržė atsakovę,... 15. 5. Laikinosios apsaugos priemonės sukelia prielaidas atsakovės nuostolių... 16. Ieškovas ūkininkas D. Z. atsiliepimu prašo atskirojo skundo netenkinti.... 17. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių tisklas yra užtikrinti ieškovui... 18. Atskirasis skundas netenkintinas... 19. Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai... 20. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia iš... 21. Pažymėtina, kad gausioje ir nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo... 22. Atsakovė nepateikė įrodymų apie savo turtinę padėtį, tačiau apeliacinis... 23. Atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais ir įrodymais, apie atsakovės... 25. Pažymėtina, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi... 26. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....