Byla B2-716-112/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovams V. O., advokatui Raimondui Kivyliui, atsakovės atstovui advokatui Viačeslavui Žarkovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pamario žuvis“ pareiškimą atsakovei UAB „JVA partneris“, tretieji asmenys UAB „Kelio servisas Klaipėdoje“, M. R. individuali įmonė, dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Pamario žuvis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo atsakovei UAB „JVA partneris“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad su atsakove bendradarbiavo nuo 2007 metų. Nuo 2011 metų atsakovė su ieškove neatsiskaito už pateiktą žuvies produkciją ir yra skolinga 90 966,36 Lt. Be to, ieškovė padengė atsakovės įsiskolinimą Vokietijos bendrovei EG KONTINENT, tačiau atsakovė šios skolos taip pat negrąžina. Iš viso atsakovė yra skolinga 199 190,89 Lt.

3Trečiasis asmuo UAB „Kelio servisas Klaipėdoje“, kuriai atsakovė yra skolinga 17,33 Eur už sutartinius delspinigius, taip pat prašo atsakovei iškelti bankroto bylą.

4Trečiasis asmuo M. R. individuali įmonė prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nurodo, kad atsakovė yra pradelsusi atsiskaitymo terminus.

5Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo M. R. neturi reikalavimo teisės. Ieškovė klaidina teismą, nes dėl įsiskolinimo dydžio yra ginčas teisme, o toje pačioje byloje pareikštas priešieškinis dėl 200 000 Lt nuostolių priteisimo. M. R. pagal susitarimą negali reikalauti skolos, nes jo perdirbta produkcija dar neparduota. Bendrovės nemokumas buvo laikino pobūdžio ir dabar skolos kreditoriams sumažėjo.

6Kelti bankroto bylą atsisakytina.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktų reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pateikė kaip jos kreditorė. Tretieji asmenys taip pat reikalavimą iškelti bankroto bylą pareiškė kaip atsakovės kreditoriai. Todėl teismas, nustatęs, kad pareiškėja ir tretieji asmenys yra tinkami subjektai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nėra kliūčių priimti pareiškimą, iškėlė civilinę bylą (LR CPK 137 str. 1 d.). Atsakovė UAB „JVA partneris“ nurodė, kad tiek ieškovė UAB „Pamario žuvis“, tiek trečiasis asmuo M. R. neturi neginčijamos reikalavimo teisės į atsakovę, o trečiojo asmens UAB „Kelio servisas Klaipėdoje“ finansinį reikalavimą sudaro tik delspinigiai. Tarp šalių kilo ginčas dėl prievolių dydžio bei įvykdymo termino, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Nepaisant šių faktų turi būti svarstomas bankroto bylos iškėlimo klausimas, nes ginčo tarp ieškovės ir atsakovės dėl prievolių egzistavimo faktas per se nėra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą.

9Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau prieš pradedant šį procesą, tai yra prieš iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-842/2008). Byloje yra pateikta pakankamai įrodymų apie UAB „JVA partneris“ finansinę padėtį. Tai sudaro galimybę nustatyti, ar įmonės nemokumas yra laikino ar pastovaus pobūdžio.

11Pagal 2012-12-31 balansą už 2012 metus UAB „JVA partneris“ turėjo turto už 1 611 282 Lt, o įsipareigojimai sudarė 1 687 775 Lt: per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 620 380 Lt, po vienerių metų – 1 067 395 Lt. Atsakovės atstovai nurodė, kad tokia padėtis susidarė dėl teismų pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir todėl, kad bendrovės veikla yra specifinė ir priklauso nuo sezoniškumo. Vykstant bylos nagrinėjimui UAB „JVA partneris“ toliau vykdė veiklą ir jos finansinė padėtis keitėsi.

122014-08-31 balanse už 2014 metus matyti, kad bendrovė turėjo turto už 1 630 675 Lt, o įsipareigojimai sudarė 1 966 924 Lt: per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 575 352 Lt, po vienerių metų – 1 391 572 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad bendrovė 2014 m turėjo 52 262 Lt pelno (t. 2, b. l. 38–39), o 2014-12-31 ataskaitoje nurodyta, kad bendrovė jau turėjo 58 575 Lt pelno (t. 3, b. l. 63). Byloje kilo ginčas dėl balanse ir ataskaitoje nurodytų apskaitos duomenų pagrįstumo. Įvertinus liudytojos auditorės L. R. parodymus, kad į pelno (nuostolių) ataskaitą negalėjo būti įtraukta 200 000 Lt pagautė, nes dėl šios sumos dar yra ginčas teisme, galima daryti išvadą, kad 2014 m. bendrovė dirbo nuostolingai, tačiau palyginti su 2013 m. nuostoliai sumažėjo. Bendrovė vykdo veiklą. 2015 m. vasario 28 d. įmonėje dirbo 25 darbuotojai (t. 3, b. l. 127), skolos darbuotojams nebėra. Sudarytos naujos sutartys dėl paslaugų teikimo: 2014-04-04 su A. V., 2014-07-21 su UAB „Nira group“, 2014-08-08 su UAB „Jūros vėjas“, 2014-11-14 su UAB „Alliance marine“ (t. 3, b. l. 91, 187, 197, t. 4, b. l. 2–9). Nors veikla buvo sustabdyta dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau bendrovė savo veiklą organizavo taip, kad pradėta atsiskaitinėti su kreditoriais. Visiškai padengtas didelis įsiskolinimas SODRAI (t. 3, b. l. 131, 132, t. 4, b. l. 10–17), yra tik einamieji mokėjimai. Kiti kreditoriai tiki, kad bendrovė pajėgi tęsti savo veiklą, ir sutinka atidėti mokėjimo terminus (t. 3, 129). Iš pateiktų įrodymų matyti, kad pagal trišalį susitarimą UAB „JVA partneris“ debitorė UAB „Nira group“ pervedė ieškovei UAB „Pamario žuvis“ 13 716,59 Eur (47 360,64 Lt) ir šia suma sumažino skolą (t. 3, b. l. 183).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Inspero“, UAB „JVA partneris“ ir UAB „Pamario žuvis“ sudarė trišalę sutartį, pagal kurią UAB „Inspero“ perdavė savo įsipareigojimus dėl skolos grąžinimo UAB „JVA partneris“. Tokio pat pobūdžio trišalė sutartis sudaryta ir su UAB „Kuršių marios“ (t. 3, b. l. 133). Tai rodo, kad pati ieškovė, sutikdama su kitos bendrovės skolos perdavimu atsakovei, tikisi atgauti skolą iš UAB „JVA partneris“ ir skola iš dalies sumokėta (t. 3, 128). Vertinant atsakovės mokumą, įvertintinos ir aplinkybės, susijusios su ieškovės bei trečiųjų asmenų pareikštais reikalavimais teismuose, kuriuos atsakovė ginčija.

14Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau jie yra laikino pobūdžio ir vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams atsakovė gali. Nagrinėjamu atveju atsakovės pasikeitusios finansinės galimybės leidžia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei tęsti veiklą ir ji tai daro – atlieka darbus pagal sutartis, atsiskaito su kreditoriais.

15Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

16Kadangi ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atmestas, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo nutarties įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 2 straipsnio 8 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

18atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „JVA partneris“.

19Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo nutarties įsiteisėjimo.

20Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida... 2. ieškovė UAB „Pamario žuvis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo... 3. Trečiasis asmuo UAB „Kelio servisas Klaipėdoje“, kuriai atsakovė yra... 4. Trečiasis asmuo M. R. individuali įmonė prašo iškelti atsakovei bankroto... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad tiek... 6. Kelti bankroto bylą atsisakytina.... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktų... 8. Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 9. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad... 10. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 11. Pagal 2012-12-31 balansą už 2012 metus UAB „JVA partneris“ turėjo turto... 12. 2014-08-31 balanse už 2014 metus matyti, kad bendrovė turėjo turto už 1 630... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Inspero“, UAB „JVA partneris“ ir... 14. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios... 15. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 16. Kadangi ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atmestas, laikinosios apsaugos... 17. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 2... 18. atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „JVA partneris“.... 19. Laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo nutarties... 20. Nutartį per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos...