Byla e2-950-330/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JVA PARTNERIS“ direktoriaus V. G. (V. G.) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „JVA PARTNERIS“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutarties, kuria atsisakyta uždarajai akcinei bendrovei „JVA PARTNERIS“ kelti restruktūrizavimo bylą ir nutarta jai iškelti bankroto bylą, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-670-253/2016 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JVA PARTNERIS“ direktoriaus V. G. (V. G.) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „JVA PARTNERIS“, taip pat pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „JVA PARTNERIS“. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Pamario žuvis“, uždaroji akcinė bendrovė „Kuršių marių žuvis“, uždaroji akcinė bendrovė „Inspero“, uždaroji akcinė bendrovė „NIRA GROUP“.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą,

3n u s t a t y t a :

4I. Klausimo esmė

5Atskiruoju skundu keliami teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB, bendrovė) „JVA PARTNERIS“ restruktūrizavimo bylą ir nutarta jai iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimai.

62015 m. rugpjūčio 21 d. teisme priimtas nagrinėti ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ iškėlimo. Kadangi bylos dėl bankroto nagrinėjimo metu buvo gautas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ iškėlimo, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas buvo atidėtas, iki bus priimta ir įsiteisės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1522-459/2015 dėl restruktūrizavimo bylos kėlimo. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi restruktūrizavimo byla buvo iškelta, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartimi šią nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – atsisakė atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

72016 m. vasario 17 d. Klaipėdos apygardos teisme priimtas pakartotinis pareiškėjo V. G. (V. G.) pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos UAB „JVA PARTNERIS“ iškėlimo.

8Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m. vasario 18 d. nutartimi prie civilinės bylos Nr. eB2-670-253/2016 (dėl bankroto bylos iškėlimo) buvo prijungta civilinė byla Nr. B2-989-253/2016 (dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo).

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi atsisakė UAB „JVA PARTNERIS“ kelti restruktūrizavimo bylą ir nutarė jai iškelti bankroto bylą

11Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs pateiktus UAB „JVA PARTNERIS“ finansinės būklės duomenis, sprendė, kad bendrovė neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ir ĮRĮ) keliamų sąlygų. Teismas nustatė, kad esminės prielaidos, kurių pagrindu numatoma gerinti UAB „JVA PARTNERIS“ veiklos rodiklius yra: 1) pagal pateiktą planą restruktūrizuojami kreditiniai įsipareigojimai; 2) bendrovė sėkmingai bendradarbiauja su verslo partneriais, siekdama užtikrinti verslo plane numatytų pardavimų apimčių realizaciją Lietuvos ir užsienio rinkose, pelno paskirstymą atsiskaitymui su kreditoriais; 3) bendrovė plečia prekių ir paslaugų pardavimo veiklą; 4) bendrovė mažina sąnaudas; 5) bendrovė dalį kreditorių reikalavimų dengia iš išieškotų debitorinių lėšų. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad bendrovės veiklos ar struktūros pertvarkymų neplanuojama atlikti, o ketinama tik tęsti iki šiol vykdytą ūkinę-komercinę veiklą. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad bendrovės verslo plano nėra, kad bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys pagrįsti deklaratyviais teiginiais, todėl neatitinka ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų ir tai yra kliūtis iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas, 12 straipsnio 2 dalis). Teismas pažymėjo, kad pateikti restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės yra identiški metmenis, kurie jau buvo pateikti kitoje civilinėje byloje Nr. B2-1522-459/2015, išskyrus nuostatas dėl numatomų palūkanų kreditoriams mokėjimo iki teismo nutarties patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs nurodytą bylą apeliacine tvarka, panaikino Klaipėdos apygardos teismo nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir išsprendė klausimą iš esmės – atsisakė UAB „JVA PARTNERIS“ kelti restruktūrizavimo bylą.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visas atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, įskaitant esamas ir būsimas lėšas banko sąskaitose, yra įkeistas bankui užtikrinant kredito grąžinimą. Iš 2015 m. birželio 1 d. antstolės pažymos Nr. S-15000-7829 matyti, kad per laikotarpį nuo 2014 m. liepos 29 d. iki 2015 m. birželio 1 d. nerasta piniginių lėšų nei atsakovės banko sąskaitose, nei kasoje; nerasta atsakovei priklausančio likvidaus kilnojamojo turto; be to, atsakovė veiklą vykdo per UAB „NIRA GROUP“. Teismas pažymėjo, kad į atsakovės turto masę yra įtraukti debitoriai, kurių skolas pati bendrovė pripažįsta esančias beviltiškomis. Dalį finansinių įsipareigojimų kreditoriams atsakovė nurodė kaip nepradelstus įsiskolinimus, tačiau, teismo vertinimu, faktiškai jie laikytini pradelstais. Įvertinęs byloje esančius įrodymus teismas nustatė, kad reali bendrovės turto vertė yra 381 554,52 Eur, o jos pradelsti įsipareigojimai siekia 266 908,82 Eur. Toks nustatytas bendrovės pradelstų įsipareigojimų ir turto santykis sudarė teismui pakankamą pagrindą konstatuoti faktinį UAB „JVA PARTNERIS“ nemokumą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytus kriterijus, todėl pirmosios instancijos teismas atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ iškėlė bankroto bylą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Pareiškėjas UAB „JVA PARTNERIS“ direktorius V. G. ir atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“ atskirajame skunde prašo Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

151. Nepaisant laikinų finansinių sunkumų, atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“ nėra nutraukusi ūkinės veiklos, deda pastangas bendrovės veiklos atgaivinimui, užsakymų paieškai. Bankroto bylos iškėlimas yra socialiai neteisingas šešiolikos bendrovės darbuotojų, kurie nuolat ir laiku gauna darbo užmokestį, atžvilgiu. Bendrovėje dirba Kintų vietovės gyventojai, kuriems kitą darbą rasti šioje vietovėje būtų sudėtinga.

162. Kadangi pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo restruktūrizavimo bylos iškėlimui reikšmingų materialaus pobūdžio sąlygų, o iškart pradėjo nuo procesinio pobūdžio sąlygų analizės, tai leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

173. Restruktūrizavimo plano metmenyse aiškiai įvardytos priežastys, kurios sukėlė bendrovės finansinius sunkumus. Teismui pateikti išsamūs duomenys apie bendrovės kreditorines ir debitorines skolas, taip pat duomenys apie turimo turto sudėtį ir balansines bei rinkos vertes, patikslinta informacija apie bylas, kuriose bendrovė yra pareiškusi turtinio pobūdžio reikalavimų bei kuriose jai pareikšti turtiniai reikalavimai. Pareiškėjas restruktūrizavimo plano metmenyse įvardijo konkrečias priemones bendrovės mokumui atkurti. Kadangi bendrovė nevykdo nuostolingos veiklos, numatoma tęsti veiklą pagal turimas pasirašytas sutartis ir ieškoti naujų pardavimo rinkų, sudaryti naujas sutartis.

184. Bendrovės kreditoriai AB DNB bankas, UAB „Inspero“, UAB „NIRA GROUP“, kurių reikalavimai siekia 60 proc. visų finansinių reikalavimų, palaiko bendrovės prašymą dėl restruktūrizavimo proceso, o kiti smulkesni verslo partneriai taip pat toliau tęsia bendradarbiavimą su bendrove. Tik UAB „Pamario žuvis“ ir UAB „Kuršių marių žuvis“ siekia, kad bankrutuotų veikianti bendrovė.

195. Klausimas dėl atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ bankroto bylos iškėlimo jau buvo nagrinėtas 2015 metais. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 18 d. nutartimi konstatavo bendrovės finansinių sunkumų laikinumą. Atsižvelgiant į tai, galima konstatuoti, kad, vadovaujantis CPK 182 straipsniu, civilinėje byloje Nr. 2-1180-464/2015 bei civilinėje byloje Nr. B2-716-112/2015 yra nustatyti prejudiciniai faktai, kurie neturi būti iš naujo kvestionuojami ir įrodinėjami.

206. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartyje pažymėjo, kad UAB „JVA PARTNERIS“ nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų paneigęs kreditoriaus UAB „Pamario žuvis“ abejones dėl bendrovės debitorių SK Import & Export Grob und Einzelhandel (4 699,95 Eur), Nigerijos įmonės „Ngamasu Limited“ (38 564,82 Eur) skolų išieškojimo, tačiau šis klausimas buvo nuodugniai ištirtas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais. Nei vienam teismui nekilo abejonių, kad UAB „JVA PARTNERIS“ sugebės atgauti debitorines skolas iš šių skolininkų. Vadinasi, Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartyje iš naujo įvertinęs aplinkybes, kurios jau buvo nustatytos įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais dalyje dėl UAB „JVA PARTNERIS“ nemokumo iki 2015 m. birželio 18 d. ir dėl debitorinių skolų, tikėtinai padarė procesinės teisės normų pažeidimus.

217. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ balansinės turto vertės ir pradelstų finansinių įsipareigojimų dydžio, todėl neteisingai nusprendė, kad atsakovė laikytina nemokiu ūkio subjektu.

22Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą, o apeliantų atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime akcentuoja tokius esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

231. Pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo bei pagrįstai atsižvelgė į tai, kad klausimas dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ iškėlimo nagrinėjamas jau antrą kartą. Bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys tiek šioje byloje, tiek jau anksčiau išnagrinėtoje byloje iš esmės yra vienodi, o Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs metmenis yra konstatavęs, kad jie neatitinka ĮRĮ keliamų reikalavimų.

242. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos nekonkrečios priemonės bendrovės mokumui atkurti, o tai lemia, kad teismas neturi galimybės įvertinti jų realumo ir įgyvendinamumo.

253. Teismas, išanalizavęs byloje esančius duomenis, pagrįstai konstatavo bendrovės realios turto vertės ir pradelstų skolų dydžio santykį. Atskirajame skunde apeliantai iš esmės pripažįsta, kad bendrovės reali turto vertė yra mažesnė nei nurodyta balanse, kadangi teigiama, jog bendrovės bankroto atveju būtų padengtos tik administravimo išlaidos ir atsiskaitoma su įkaito turėtoju.

264. Bendrovės įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nuolat didėja – 2015 m. rugpjūčio 12 d. duomenimis įsiskolinimas sudarė 17 269,21 Eur, o 2016 m. kovo 23 d. duomenimis sudaro jau 27 425,37 Eur sumą.

27Trečiasis asmuo UAB „Pamario žuvis“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirojo skundo netenkinti. Atsiliepime akcentuoja tokius esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

281. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“ susiduria su laikinais finansiniais sunkumais. Byloje esanti antstolės pažyma patvirtina, kad atsakovas neturi jokio likvidaus ir hipoteka nesuvaržyto turto, kurį būtų galima areštuoti. Vadinasi, atsakovo banko sąskaitose ir kasoje pinigų nėra, kilnojamųjų daiktų taip pat nerasta. Nors apeliantai ir teigia, kad turto areštas trukdė vykdyti bendrovės ūkinę-komercinę veiklą, tačiau realiai joks turtas nebuvo areštuotas, todėl tokie argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

292. Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2016 m. sausio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-407-157/2016 konstatavo, kad atsakovės vardu įmokas moka UAB „NIRA GROUP“, todėl teismas buvo įsitikinęs, jog vien šis faktas leidžia spręsti, kad bendrovė veikia neskaidriai ir tokiu būdu tikėtinai slepia savo turimą turtą, nesąžiningai siekdama išvengti atsiskaitymų su kreditoriais. Byloje esantys įrodymai aiškiai patvirtina, kad bendrovė nuostolingai dirba nuo 2012 metų ir per šį laikotarpį nematyti jokio finansinio pagerėjimo ar stabilumo.

303. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-408-163/2016 paliko galioti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimą, kuriuo darbuotojai buvo priteista iš atsakovės ne tik vidutinis darbo užmokestis, tačiau ir išeitinė išmoka bei neturtinė žala. Atsakovė nesąžiningai elgiasi darbuotojų atžvilgiu, kas lemia įsiskolinimų darbuotojams didėjimą.

314. Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2016 m. sausio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-407-157/2016 konstatavo, kad atsakovės pateikti restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkto reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs į bylą pateiktus bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis, pagrįstai nustatė, kad jie yra identiški tiems, kurie jau buvo išanalizuoti Lietuvos apeliacinio teismo anksčiau nagrinėtoje byloje. Pažymėtina, kad su šiuo faktu sutiko ir pats bendrovės vadovas V. G.. Nesant jokių reikšmingų ir naujų esminių pakeitimų atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse, nėra pagrindo šiuo klausimu daryti kitokias išvadas nei padarė Lietuvos apeliacinis teismas minėta nutartimi.

325. Aplinkybė, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimui pritaria dalis kreditorių, nesudaro pagrindo restruktūrizavimo bylai kelti. Kreditoriaus AB DNB banko finansinis reikalavimas yra užtikrintas hipoteka, o kiti restruktūrizavimui pritariantys kreditoriai – UAB „NIRA GROUP“ ir UAB „Inspero“ yra susiję asmenys su atsakove UAB „JVA PARTNERIS“.

336. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo ir įvertino visus byloje esančius atsakovės finansinę būklę apibrėžiančius dokumentus ir pagrįstai nustatė, kad reali bendrovės turto vertė yra 381 554,52 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 266 908,82 Eur. Apeliantai visiškai nepagrįstai nagrinėjamoje byloje remiasi Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 18 d. nutartimis, kuriomis buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“. Šiose bylose buvo analizuojami atsakovės 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. kovo 31 d. balansai, o dabar nagrinėjamoje byloje – 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2016 m. vasario 5 d. apskaitos duomenys.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta. Byloje yra kilęs ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti atsakovei restruktūrizavimo bylą ir nutarta jai iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Dėl naujų įrodymų

37Apeliantai 2016 m. balandžio 20 d. kartu su rašytiniais paaiškinimais Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė naujus rašytinius duomenis (pelno (nuostolių) ataskaitos, sąskaitų faktūrų, susitarimų dėl skolos mokėjimo termino atidėjimo, paraiškos, patikslinto kreditorių sąrašo, UAB „NIRA GROUP“ atliktų mokėjimų, priėmimo-perdavimo aktų, naujai sudarytų sutarčių kopijas).

38Prie ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus atsiliepimo į apeliantų atskirąjį skundą taip pat pridėtas naujas rašytinis įrodymas – preliminari finansinė ataskaita apie atsakovės įsiskolinimus 2016 m. kovo 31 d. duomenimis. Nors Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314 straipsnyje įtvirtintas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme priėmimo ribojimas, tačiau šiuo atveju nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme aukščiau nurodyti nauji (papildomi) rašytiniai įrodymai priimami. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad dalyje dokumentų yra pateikti tikslesni duomenys apie bendrovės kreditorius ir jų reikalavimus, o kita dalis dokumentų pateikiama siekiant paneigti arba patvirtinti apskųstoje pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytas išvadas.

39Dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą

40CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis).

41ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki. Kadangi tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų sprendimo priemonės, teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turi vertinti ne tik įmonės pateiktus finansinius dokumentus, tačiau ir jos veiksmus rinkoje, kitus su vykdoma veikla susijusius duomenis.

42Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Teismas ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu nutarė atsisakyti atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ kelti restruktūrizavimo bylą.

43Apeliantų įsitikinimu, pateikti bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys atitinka jiems ĮRĮ keliamus reikalavimus, todėl teismas nepagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą.

44Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į kasacinio teismo praktiką, pagal kurią aiškinama, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus įmonės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti įmonės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti pateiktas preliminarus įmonės verslo planas, kuriame būtina numatyti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1-8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurios turi būti nurodytos restruktūrizavimo plano metmenyse, o vėliau – restruktūrizavimo plane. Taigi įmonės restruktūrizavimo plano metmenys negali būti tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Siekdamas restruktūrizavimo proceso, pareiškėjas turėtų pateikti restruktūrizavimo plano metmenis, kurių turinys atitiktų ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje keliamus reikalavimus, o juose nurodytos priemonės būtų konkrečios, dalykiškos, kurių realumą teismas galėtų įvertinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taipogi yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl pareiškimo iškelti bendrovės restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi ne tik įmonės turtinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, bet ir pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę-komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

45Pateiktuose atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos šios vykdytos, vykdomos ir planuojamos vykdyti priemonės bendrovės veiklos rodikliams gerinti: 1) tęsti veiklą pagal turimas pasirašytas sutartis ir ieškoti naujų pardavimo tinklų; 2) visi struktūriniai tolimesnės veiklos pertvarkymai yra atlikti, todėl papildomų išlaidų tam nebus patiriama; 3) paskolų refinansavimo atveju planuojama sudaryti naujas kreditavimo sutartis; 4) pagal pateiktą planą restruktūrizuojami kreditoriniai įsiskolinimai; 5) sėkmingas bendradarbiavimas su verslo partneriais; 6) prekių ir paslaugų pardavimo veiklos plėtimas; 7) sąnaudų mažinimas; 8) kreditorinių reikalavimų dengimas iš bendrovės debitorių išieškotų lėšų. Apeliacinis teismas laikosi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, jog atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta visuma konkrečių ir realių ekonominių priemonių, atitinkančių ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurių įgyvendinimas išties leistų pasiekti bendrovės restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir geras šios veiklos perspektyvas. Restruktūrizavimo plano metmenyse numatomos pasitelkti mokumo atkūrimo priemonės paremtos tik deklaratyviais teiginiais, nekonkretizuojant, kokiu būdu šios priemonės bus įgyvendinamos (ar jau pradėtos įgyvendinti) ir kaip pasiekiami jomis užsibrėžti tikslai. Kaip matyti iš pateiktų įrodymų, bendrovė yra nepajėgi pati atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl jos pradelstus įsipareigojimus imasi dengti kitas kreditorius – UAB „NIRA GROUP“. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su bylą nagrinėjusio pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse apibrėžtos priemonės iš esmės yra esamos bendrovės veiklos tolesnis tęsimas, neišryškinant jokių kitų konkrečių priemonių, kurių pagrindų būtų gerinami bendrovės finansiniai rodikliai ir dengiami įsiskolinimai kreditoriams. Be to, iš pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų negalima teigti, kad atsakovė objektyviai įvertino galimybes atkurti savo mokumą, kai jos skolos iš esmės viršija realią turto vertę.

46Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo proceso paskirtis nėra išvengti skolų, palūkanų ir delspinigių mokėjimo kreditoriams. Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Įmonė, siekdama restruktūrizuotis, turi turėti aiškų planą ir konkrečias priemones, kaip pasiekti restruktūrizavimo tikslus – atkurti ilgalaikį įmonės mokumą ir galimybę vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta visuma konkrečių ir realių ekonominių priemonių, atitinkančių ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kurių įgyvendinimas leistų pasiekti bendrovės restruktūrizavimo tikslus, t. y. atkurti atsakovės mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas, todėl pagal tokius metmenis teismas pagrįstai konstatavo teisinės galimybės kelti atsakovei restruktūrizavimo bylą nebuvimą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 12 straipsnio 2 dalis).

47Dėl pagrindo bankroto bylos iškėlimui

48Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tai aktualu ir aptariamu atveju, kadangi atsakovei UAB „JVA PARTNERIS“ bankroto byla apskųstąja nutartimi iškelta konstatavus šios bendrovės nemokumą.

49Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis).

50Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą.

51Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius (aktualaus vertinamojo laikotarpio) įmonės buhalterinės apskaitos duomenis, todėl apeliantų argumentai, kad ankstesniais įsiteisėjusiais teismų sprendimais (nutartimis) buvo konstatuotas atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ mokumas, yra atmestini kaip nepagrįsti.

52Remiantis į bylą pateiktomis pelno (nuostolių) ataskaitomis, bendrovė atitinkamais ataskaitiniais laikotarpiais patyrė tokius nuostolius: 1) 2012 metais – 165 453 Lt; 2) 2013 metais – 312 018 Lt; 3) 2015 metais – 62 082 Eur nuostolių. 2014 metais bendrovė turėjo 55 585 Lt pelno. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo į bylą teikiamos bendrovės finansinės ataskaitos yra prieštaringos: pareiškėjas teikdamas pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kartu pateikė 2015 m. liepos 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą, kurioje nurodoma, kad atsakovė šiuo laikotarpiu turėjo 6 115 Eur pelno, tačiau apeliacinės instancijos teismui kartu su naujais įrodymais apeliantai pateikė 2015 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą, kurioje nurodoma, kad atsakovė turėjo 18 126 Eur pelno. Atsižvelgiant į tai, kad pelno (nuostolių) ataskaitose iš esmės už tą patį laikotarpį nurodomi prieštaringi duomenys, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie prieštaravimai patvirtina, kad apeliantai be jokio faktinio pagrindimo finansinės atskaitomybės dokumentuose fiksuoja geresnę nei yra reali bendrovės finansinę padėtį ir tai nesudaro pagrindo išvadai, kad bendrovės finansinė padėtis būtų pagerėjusi.

53Atsakovės balansuose fiksuotais duomenimis bendrovės turto buvo apskaityta už tokias sumas: 1) 2012 metais – 1 611 282 Lt; 2) 2013 metais – 1 579 572 Lt; 3) 2014 metais – 1 620 928 Lt; 5) 2015 metais – 446 994 Eur (1 543 380,88 Lt). Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė: 1) 2012 metais – 1 687 775 Lt; 2) 2013 metais – 1 968 083 Lt; 3) 2014 metais – 1 953 854 Lt; 4) 2015 metais – 584 314 Eur (2 017 519,38 Lt). Iš šių duomenų matyti, kad bendrovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams nuo 2012 metų nuolat viršijo viso į atsakovės balansą įrašyto turto vertę.

54Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 176 683,34 Eur. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su bendrovės turimo turto balansine verte ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydžiu, sprendė, kad šie duomenys pateikti neteisingai. Teismas akcentavo šias svarbias aplinkybes: 1) pareiškėjas nepagrįstai į bendrovės pradelstų įsipareigojimų sudėtį neįtraukė 79 258,56 Eur skolos kreditoriui UAB „Pamario žuvis“ pagal Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimą; 2) pareiškėjas nepagrįstai prie bendrovės gautinų sumų įrašė 57 924 Eur nuostolių atlyginimą iš UAB „Pamario žuvis“, kadangi Klaipėdos apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-676-538/2015 šis reikalavimas yra atmestas, o apeliacinis skundas pateiktas tik dėl 36 753,07 Eur, todėl balansinė turto vertė mažintina 21 170,93 Eur suma; 3) kreditoriaus UAB „Fishlita“ 10 966,92 Eur reikalavimas nurodytas kaip nepradelstas, tačiau Klaipėdos rajono apylinkės teismo nagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-650-838/2014 duomenimis skolos mokėjimo terminas suėjo 2014 m. rugpjūčio 12 d.; 4) bendrovės skolininkų SK Import & Export Grob und Einzelhandel (4 699,95 Eur), UAB „Pamario prekyba“ (1 003,78 Eur) skolos bendrovei – iš viso už 5 703,73 Eur, paties pareiškėjo nurodomos kaip beviltiškos, tačiau įtrauktos į bendrovės balansinę turto vertę; 5) skeptiškai vertinamos galimybės bendrovei susigrąžinti 38 564,82 Eur debitorinę skolą iš Nigerijos įmonės „Ngamasu Limited“, nes į bylą pateikta 2015 m. rugpjūčio 19 d. sutartis Nr. 11/08/15 NG sudaryta ne su UAB „JVA PARTNERIS“, o su UAB „Inspero“. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nustatyta, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams faktiškai siekė 266 908,82 Eur, o balanse įrašyto turto reali vertė sudarė 381 554,52 Eur.

55Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl bendrovės turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykio, teigia, kad tokios išvados yra nepagrįstos, nes įsiteisėjusiais teismų sprendimais buvo konstatuota, jog atsakovės finansiniai sunkumai esantys laikini, o abejonių dėl debitorinių skolų susigrąžinimo galimybės nėra. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl Nigerijos įmonės „Ngamasu Limited“ debitorinio reikalavimo, pagrįstai teigia, jog UAB „Inspero“ yra sudariusi sutartį su Nigerijos įmone „WILSON & JOHNSON CO. LTD“, tačiau nėra pagrindo sutikti su apeliantų pozicija, kad bylos duomenys esą patvirtina, jog Nigerijos įmonė „Ngamasu Limited“ ir atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“ taip pat yra sudarę sutartį, kadangi teismui tokia sutartis nėra pateikta. Be to, apeliantai nepateikia jokių objektyvių įrodymų, kuriais pagrįstų šio debitorinio įsiskolinimo išieškojimo realumą, todėl nėra pagrindo šio debitoriaus įsiskolinimo įtraukti į bendrovės turimo turto balansą. Kadangi apeliantai bendrovės debitorių UAB „Pamario prekyba“ ir SK Import & Export Grob und Einzelhandel skolinius įsipareigojimus nurodė kaip beviltiškus, pirmosios instancijos teismas, vertindamas bendrovės realią balansinę turto vertę, šių debitorių įsipareigojimų sumas pagrįstai išskaičiavo iš apeliantų nurodytos bendrovės balansinės turto vertės. Apeliacinės instancijos teismui apeliantai pateikė patikslintą bendrovės kreditorių sąrašą, kuriame nurodoma, kad pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 116 800,17 Eur. Kreditorių sąrašas patikslintas atsižvelgiant į susitarimus su kreditoriais dėl skolų mokėjimo termino atidėjimo, kurie sudaryti po apskųstos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo. Iš patikslinto kreditorių sąrašo matyti, kad nors bendrovės įsipareigojimų vykdymo kreditoriams AB DNB bankui (149 075,81 Eur) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (45 547,64 Eur) terminai yra suėję, tačiau apeliantai, nurodydami, kad šiems kreditoriams buvo pateikti bendrovės prašymai dėl atsiskaitymo terminų pratęsimo, šių skolinių įsipareigojimų nelaiko pradelstais. Su tokia apeliantų pozicija apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, nes prašymo (paraiškos) prievolės įvykdymo terminui pratęsti pateikimas dar nereiškia, kad pradelstas prievolės vykdymo terminas bus pratęstas. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, kreditorių AB DNB banko ir Valstybinės mokesčių inspekcijos finansiniai reikalavimai dabartiniu metu išlieka prie bendrovės pradelstų įsipareigojimų. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 27 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-676-538/2015, paliktas nepakeistas, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo išvados, kad prie bendrovės pradelstų įsipareigojimų papildomai įtrauktinas 79 258,56 Eur įsiskolinimas kreditoriui UAB „Pamario žuvys“, o prie debitorinių įsiskolinimų nėra pagrindo įtraukti 57 924 Eur sumos, yra pagrįstos. Vadinasi, nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dieną atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ pradelsti įsipareigojimai kreditoriams siekė 390 682,18 Eur (116 800,17 Eur + 149 075,81 Eur + 45 547,64 Eur + 79 258,56 Eur), o atsakovės reali balansinė turto vertė – 344 801,45 Eur (446 994 Eur - 4 699,95 Eur - 1 003,78 Eur - 38 564,82 Eur - 57 924 Eur). Iš šių duomenų matyti, kad nuo bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme iki jos išnagrinėjimo apeliacine tvarka bendrovės pradelsti įsipareigojimai dar labiau padidėjo, o turtas sumažėjo. Be to, nors apeliantai akcentuoja aplinkybę, kad darbuotojams yra laiku mokamas darbo užmokestis, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai smarkiai didėja – 2015 m. rugpjūčio 12 d. duomenimis skola sudarė 17 269,21 Eur, o 2016 m. balandžio 21 d. – 30 661,42 Eur. Apeliantai apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kuriais remdamiesi tvirtina, kad bendrovės įsiskolinimai kreditoriams yra po truputį dengiami, tačiau pažymėtina, jog atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ įsipareigojimus kreditoriams dengia ne pati atsakovė, o jos kreditorius UAB „NIRA GROUP“. Įstatymai nedraudžia trečiajam asmeniui įvykdyti prievolę už skolininką (CK 6.50 straipsnis), tačiau atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad pati atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“ yra nepajėgi vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, o aplinkybė, kad po truputį atsiskaitoma su UAB „JVA PARTNERIS“ kreditoriais, nesuponuoja išvados, jog bendrovės finansinė padėtis gerėja, kadangi bendra įsipareigojimų kreditoriams suma nemažėja (CK 6.50 straipsnio 3 dalies nuostatos).

56Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl bendrovės pradelstų įsipareigojimų ir realios balanse nurodyto turto vertės santykio, o bylą nagrinėjant apeliacine tvarka bendrovės pradelstų įsipareigojimų ir realios turto vertės santykis yra pakitęs dar daugiau į bendrovės faktinio nemokumo būseną. Nustačius atsakovės nemokumą, ši aplinkybė taip pat sudarė savarankišką pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

57Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliekama nepakeista.

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. n u s t a t y t a :... 4. I. Klausimo esmė... 5. Atskiruoju skundu keliami teismo nutarties, kuria atsisakyta kelti atsakovei... 6. 2015 m. rugpjūčio 21 d. teisme priimtas nagrinėti ieškovo Valstybinio... 7. 2016 m. vasario 17 d. Klaipėdos apygardos teisme priimtas pakartotinis... 8. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2016 m.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi atsisakė UAB „JVA... 11. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs pateiktus UAB „JVA PARTNERIS“... 12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visas atsakovės UAB „JVA... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Pareiškėjas UAB „JVA PARTNERIS“ direktorius V. G. ir atsakovė UAB „JVA... 15. 1. Nepaisant laikinų finansinių sunkumų, atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“... 16. 2. Kadangi pirmosios instancijos teismas visiškai neanalizavo... 17. 3. Restruktūrizavimo plano metmenyse aiškiai įvardytos priežastys, kurios... 18. 4. Bendrovės kreditoriai AB DNB bankas, UAB „Inspero“, UAB „NIRA... 19. 5. Klausimas dėl atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ bankroto bylos iškėlimo... 20. 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 21 d. nutartyje pažymėjo, kad... 21. 7. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl atsakovės... 22. Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 23. 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo bei pagrįstai... 24. 2. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos nekonkrečios priemonės... 25. 3. Teismas, išanalizavęs byloje esančius duomenis, pagrįstai konstatavo... 26. 4. Bendrovės įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui... 27. Trečiasis asmuo UAB „Pamario žuvis“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 28. 1. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad atsakovė UAB „JVA PARTNERIS“... 29. 2. Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2016 m. sausio 21 d. nutartimi... 30. 3. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-408-163/2016 paliko... 31. 4. Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2016 m. sausio 21 d. nutartimi... 32. 5. Aplinkybė, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimui pritaria dalis... 33. 6. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo ir įvertino visus... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. Dėl naujų įrodymų ... 37. Apeliantai 2016 m. balandžio 20 d. kartu su rašytiniais paaiškinimais... 38. Prie ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus atsiliepimo į apeliantų atskirąjį... 39. Dėl atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą... 40. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 41. ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 42. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad atsakovės UAB „JVA... 43. Apeliantų įsitikinimu, pateikti bendrovės restruktūrizavimo plano metmenys... 44. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į kasacinio teismo... 45. Pateiktuose atsakovės UAB „JVA PARTNERIS“ restruktūrizavimo plano... 46. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad restruktūrizavimo proceso... 47. Dėl pagrindo bankroto bylos iškėlimui... 48. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 49. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 50. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 51. Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius (aktualaus... 52. Remiantis į bylą pateiktomis pelno (nuostolių) ataskaitomis, bendrovė... 53. Atsakovės balansuose fiksuotais duomenimis bendrovės turto buvo apskaityta... 54. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad jos pradelsti... 55. Apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl... 56. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde išdėstyti... 57. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad atskirojo skundo argumentai... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....