Byla 2A-633-544/2012
Dėl netinkamos kokybės daikto grąžinimo, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Valiulienės, kolegijos teisėjų Ramunės Čeknienės (pranešėja), Zinos Mickevičiūtės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (ieškovo) P. P. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2563-902/2012 pagal ieškovo P. P. ieškinį atsakovei UAB „Autolona“ dėl netinkamos kokybės daikto grąžinimo, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas, vadovaudamasis LR CK 6.334 str. 1 d. 4 p., 6.217 str. 2 d., prašė pripažinti jam teisę atsisakyti sutarties su atsakove, priteisti jam sumokėtą automobilio kainą – 12 300 Lt, o automobilį priteisti atsakovės nuosavybėn, įpareigojant jį automobilį perduoti atsakovei per 10 dienų nuo pinigų grąžinimo dienos, taip pat prašė nuo priteistos sumos priteisti 6 % dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-07-01 jis iš atsakovės pirko lengvąjį automobilį ,,Renault Megane“. Pirkimo-pardavimo dokumentuose buvo nurodyta, kad automobilis yra lengvasis. Automobilio vidus atrodo kaip lengvojo automobilio, jame yra įrengtos penkios sėdynės keleiviams vežti. UAB ,,Autolona“ atstovas patvirtino, kad automobilis yra lengvasis. Norėdamas automobilį įregistruoti, kreipėsi į VĮ ,,Regitra“, tačiau jį registruoti buvo atsisakyta, nurodant, kad automobilis negali būti įregistruotas kaip lengvasis, kadangi pagal kilmės dokumentus yra krovininis. Jei tai būtų žinojęs, automobilio nebūtų pirkęs. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį negavo to, ko tikėjosi, nes automobilio negali naudoti pagal paskirtį ir juo vežti keleivius. Atsižvelgdamas į tai, kad buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, kurio negali naudoti pagal paskirtį, kreipėsi į atsakovę, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės daiktą bei atgauti sumokėtus pinigus, tačiau atsakovė atsisakė grąžinti sumokėtus pinigus ir nurodė, kad pardavė tinkamos kokybės daiktą (b. l. 3-7).

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-05-28 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2011 m. balandžio mėnesį pagal skelbimą internete Radviliškyje iš fizinio asmens ieškovas įsigijo lengvąjį automobilį ,,Renault Megane“. 2011-07-01 automobilio pirkimo-pardavimo sandorį pažyma-sąskaita Nr. 373808 įformino UAB ,,Autolona“. Automobilio pirkimo-pardavimo dokumentuose buvo nurodyta, kad automobilis ,,Renault Megane“ yra lengvasis. Ieškovas, norėdamas automobilį įregistruoti, kreipėsi į VĮ ,,Regitra“, bet transporto priemonę kaip lengvąjį automobilį įregistruoti buvo atsisakyta, nes nepateiktas automobilio perdirbimo iš krovininio į lengvąjį automobilį dokumentas. Teismas pripažino, kad ieškovas netinkamai vykdė įrodinėjimo pareigą, sudarė atsakovei kliūtis gintis byloje nuo pareikšto ieškinio ir teismui nustatyti tiesą, kas sudaro prielaidas ieškinį atmesti (CPK 12 str., 178 str.). Šią išvadą teismas padarė todėl, kad paaiškėjus, jog automobilis įgytas iš fizinio asmens, ieškovas atsisakė nurodyti to asmens duomenis, šį asmenį įtraukti į procesą nepageidavo. Nesant minėto asmens duomenų, teismas ir savo iniciatyva šio asmens į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų įtraukti negalėjo. Atsakovės atstovas reikalavo šios civilinės bylos nagrinėjimą sustabdyti, kol bus priimtas procesinis sprendimas ikiteisminio tyrimo medžiagoje, tačiau, teismo nuomone, tai daryti nebuvo tikslinga, nes tyrimas vykdomas pagal ieškovo pareiškimą dėl netinkamos kokybės automobilio jam pardavimo, o atsakovė neginčija, kad jos išduotame dokumente buvo nurodyti klaidingi duomenys apie automobilį.

6Teismas nustatė, kad atsakovė pripažįsta padariusi pažeidimą 2011-07-01 įformindama su ieškovu minėto automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. Vertindamas, ar sutarties pažeidimas yra esminis, teismas vadovavosi CK 6. 63, 6.205, 6.217, 6.217 str. 2 d. nuostatomis ir atsižvelgė į tai, kad, nors sutarties vertės ir patirtų nuostolių vertės santykis yra nemažas, atitinkamai iki 25 % (12300 Lt sutarties kaina, o ieškovo paskaičiuoti nuostoliai – apie 3000 Lt), tačiau automobilį ieškovas įsigijo ne asmeniniam naudojimui, o pardavimui, jo nepardavė dėl prasto techninio stovio, o ne dėl to, kad pagal pirminius dokumentus jis buvo mažiau vertingas krovininis automobilis, į tai, kad, nors ieškovas ir nesutiko, tačiau atsakovas sutiko atlyginti automobilio trūkumus. Todėl teismas konstatavo, kad atsakovės padarytas pažeidimas įforminant su ieškovu sudarytą automobilio pirkimo-pardavimo sutartį nėra esminis, iki šiol yra lengvai pašalinamas performinant dokumentus arba atsakovei sumažinant kainą.

7Dėl ieškovo teisės atsisakyti vykdyti sutartį, teismas pažymėjo, kad LR CK 6.334 str. 1 d. įtvirtinta pirkėjo teisė rinktis teisių gynimo būdą negali būti suabsoliutinta, nes ir tokio pobūdžio sutartiniuose santykiuose galioja bendrieji civilinių santykių reglamentavimo principai. Ieškovas savo reikalavimu prašo taikyti griežčiausią savo pažeistos teisės gynimosi priemonę, nors yra galimos kitos LR CK 6.334 str. 1 d. numatytos priemonės. Nagrinėjamu atveju yra galimybė už palyginti nedidelę kainą (apie 120 Lt) lyginant su automobilio įsigijimo kaina (12300 Lt) automobilio dokumentus performinti taip, kad jo kokybės trūkumas būtų pašalintas arba sumažinti automobilio kainą tiek, kiek ji būtų atitikusi tuo metu įsigyjant tos pačios markės krovininį automobilį. Teismo nuomone, priešingu atveju būtų pažeisti taikomų priemonių proporcingumo, civilinių santykių dalyvių interesų pusiausvyros, civilinės apyvartos stabilumo principai ir tai leistų ieškovui piktnaudžiauti savo teise. Automobilį ieškovas savo žinioje turi jau daugiau nei metus laiko, jį pirko pardavimui, automobilį pardavinėjo ir tik jo nepardavęs kreipėsi į teismą. Ieškovas atsakovei pretenzijų dėl automobilio techninės būklės, išskyrus dėl aukščiau nurodyto kokybės trūkumo, neturėjo ir neturi, kokia dabar yra automobilio techninė būklė neaišku. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas ieškinio netenkino (b. l. 58-62).

8Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-05-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti visiškai. Apeliaciniam skundui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

9Pirma, teismas neteisingai nustatė ir vertino faktines bylos aplinkybes bei priimdamas sprendimą neteisingai taikė CK 6.327 str., 6.333 str., 6.334 straipsnio nuostatas. Ginčas kilo dėl vėliau paaiškėjusių parduoto daikto trūkumų - automobilio neatitikimo sutarties sąlygoms, kai buvo parduotas automobilis, nurodant, kad jis yra lengvasis, nors iš tikrųjų yra krovininis. Jei ieškovas būtų žinojęs apie minėtą trūkumą, automobilio nebūtų pirkęs. Ieškovo suklydimas dėl automobilio kokybės buvo esminis, todėl sandoris laikytinas sudarytu su esminiais valios trūkumais. Atsakovė, parduodama automobilį, ieškovui perdavė automobilį bei 2011-07-01 Pažymą - sąskaitą Nr. 373808, serija BLA. Šiame dokumente atsakovė nurodė savo įmonės duomenis, dokumentą pasirašė įmonės vadovas bei buhalterė, patvirtino antspaudu, todėl pardavėja atsako už jame nurodytų duomenų teisingumą. 2011-07-01 Pažymoje - sąskaitoje buvo nurodytas transporto priemonės tipas - lengvasis automobilis. Dėl šio kokybės trūkumo ieškovas negali įregistruoti automobilio ir jo eksploatuoti. Remiantis CK 6.327 str. 3 d., atsakovė yra atsakingas už parduoto automobilio kokybės neatitikimus.

10Antra, teismas nepagrįstai paneigė ieškovo teisę pasinaudoti CK 6.334 str. 1 d. 4 p. įtvirtinta gynybos priemone. Ieškovas, iš anksto žinodamas apie tai, kad automobilis pagal dokumentus krovininis ir kad jo registravimas sukels papildomų išlaidų, laiko sąnaudų ir pan., būtų už šalių sutartą kainą nepirkęs ginčo automobilio. Todėl pirkėjas turėjo teisinį pagrindą reikalauti nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, nes atsakovė, būdama juridiniu asmeniu ir verslo subjektu, sąmoningai nuslėpė parduodamo automobilio trūkumus bei pirkimo-pardavimo sutartyje nurodė melagingus duomenis apie transporto priemonės tipą, tuo sukeldama ieškovui neigiamas teisines pasekmes. Pardavėjui, kaip verslo subjektui, keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, todėl atsakomybė dėl esminio sutarties pažeidimo negali būti perkeliama pirkėjui, kuris yra fizinis asmuo. Įmonės (verslininko) sutartinė atsakomybė yra platesnė, nes remiantis CK 6.256 str. 4 d. ji taikoma visais atvejais, išskyrus nenugalimos jėgos bei įstatymo ir sutartimi nustatytus atvejus. Atsakovės kaltė dėl parduodamų daiktų kokybės bei kitų trūkumų yra preziumuojama, ir ji šios prezumcijos nepaneigė. Priešingai - pripažino faktinę aplinkybę, kad automobilio pardavimo dokumente nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys. Aplinkybė, kad transporto priemonė teoriškai gali būti registruojama po papildomos techninės apžiūros bei ekspertizės atlikimo, nepanaikina atsakovės padaryto esminio sutarties pažeidimo.

11Trečia, teismas be pagrindo netaikė imperatyvių įstatymo nuostatų dėl privalomos teisinės automobilio registracijos, įtvirtintų LR vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 60 patvirtintų „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių" 57, 70 p., LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 32 d., 25 str. 2 d., 27 str. 2 d.. Atsakovė, nuslėpdama trūkumus, pardavė automobilį, kurio ieškovas negali įstatymu nustatyta tvarka įregistruoti, neturi galimybės juo pasinaudoti pagal paskirtį, nes negali įvykdyti įstatymo reikalavimų dėl privalomos automobilio registracijos, todėl trūkumas, laikytinas esminiu bei pažeidžiančiu ieškovo teisėtus lūkesčius dėl įsigyjamo daikto kokybės bei galimybės juo naudotis.

12Ketvirta, pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, įtvirtintas CPK 176-185 str., 197 str., 270 str. 4 d. 2 p., bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais. Nors teismas mano, kad įsigyto automobilio kokybės trūkumas nėra didelis ir gali būti pašalinamas vos už 120 Lt, tačiau savo išvados nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais ir/ar specialistų išvadomis, o vadovavosi vien tik atsakovo niekuo nepagrįstais išvedžiojimais bei samprotavimais. Tokia teismo išvada pažeidžia CPK 270 str. 4 d. 2 p. nuostatą. Įrodymai, kuriais grindžiama teismo išvada dėl galimybės pašalinti kokybės trūkumus už 120 Lt, sprendime ne tik nevertinami, bet ir nenurodomi. Teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai atsakovės paaiškinimams suteikė didesnę įrodomąją vertę nei ieškovo. Nors teismas mano, kad sutarties pažeidimas yra neesminis ir lengvai pašalinamas performinant dokumentus, tačiau tokią savo išvadą grindžia tik atsakovės abstrakčiais teiginiais, kuriuos ginčija ieškovas.

13Penkta, teismas neanalizavo atsakovės nesąžiningumo bei tyčinių veiksmų sudarant pirkimo-pardavimo sandorį. Atsakovė yra juridinis asmuo, verslininkė, užsiimanti automobilių prekyba, todėl jai taikomi didesni rūpestingumo bei atidumo reikalavimai. Specializuodamasi automobilių pardavimo srityje, atsakovė tikslu nesuklaidinti pirkėjo dar iki sutarties sudarymo turi realiai įvertinti parduodamo automobilio specifiką ir kitus faktorius, būtinus tinkamam automobilio eksploatavimui bei nuosavybės teisių į jį įregistravimui. Atsakovės elgesys, kuomet pirkimo-pradavimo sutartyje nurodoma, jog parduodamas lengvasis automobilis, nors iš tikrųjų parduodamas krovininis, laikytinas nesąžiningu ieškovo atžvilgiu. Atsakovė iš esmės suklaidino ieškovą dėl įsigyjamo daikto, jo kokybės bei vertės. Apžiūros natūroje metu ieškovui nekilo jokių abejonių dėl to, kad automobilis yra lengvasis, nes automobilyje buvo įrengtos penkios sėdynės keleiviams vežti. Todėl atsakovė, pateikdama klaidinančią informaciją, sąmoningai siekė parduoti ieškovui prekę su paslėptais trūkumais. Ieškovas neturėjo jokių galimybių išsiaiškinti prekės trūkumų apimties ir dydžio, nes atsakovės paaiškinimai, pirkimo-pardavimo sutartis, apžiūra leido ieškovui pagrįstai tikėti, kad automobilis yra lengvasis (b. l. 64-69).

14Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovas ginčo automobilį turi nuo 2011 metų balandžio mėnesio, ieškinį pateikė tik 2012-03-01. Tai reiškia, kad jis elgėsi nesąžiningai, nes per protingą laiką po to, kai sužinojo apie įsigyto daikto neatitikimą, ieškovei pretenzijų nepateikė, o ieškinį pareiškė tik kada, kai pačiam automobilio parduoti nepavyko. Atsakovės nuomone, nors ieškovas ir teigia, kad nusipirko blogos kokybės daiktą ir tuo pagrindu pareiškė ieškinį, tačiau iš esmės ginčas dėl daikto asortimento (komplektacijos). Ieškovas teismo posėdžio metu pripažino, kad jis automobilį pirko ketindamas jį perparduoti ir taip užsidirbti. Priešingai nei teigia ieškovas, automobilio tipas nuo pirkėjo nebuvo slepiamas - jam buvo pateikti prancūziški dokumentai, kur buvo nurodyta, kad automobilis yra krovininis. Po sutarties sudarymo atsakovė pasiūlė perregistruoti automobilį iš krovininio į lengvąjį performinant dokumentus, nors tokiai procedūrai jokių automobilio rekonstrukcijų nereikėjo, nes automobilis yra įrengtas kaip lengvasis, ieškovas tai daryti atsisakė. Automobilio perregistravimas už 120 Lt galimas ir dabar, sutinka pateikti performinimui reikalingą transporto priemonės perdirbimo dokumentą ir tai yra nesudėtinga procedūra. Pagal CK 6.333 str. 6 d., kokybės reikalavimų neatitinkančiais daiktais laikomi daiktai, kurie neturi tų savybių, kurios yra būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Automobilį esmės galima naudoti pagal įprastinę paskirtį - eksploatuoti viešajame eisme, vadinasi, transporto priemonė atitinka CK numatytus daiktams keliamus reikalavimus. Teismas pagrįstai konstatavo, jog sutarties pažeidimas nėra esminis. Automobilis neturi trūkumų, jį tik reikia įregistruoti pagal faktinę padėtį kaip lengvąjį automobilį. Pasirinkęs patį griežčiausią teisių gynimo būdą, kai buvo galimos kitos švelnesnės gynybos priemonės, ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis (b. l. 83-84).

15Apeliacinis skundas tenkintinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.2 d.). Pirmos instancijos teismo sprendimas naikinamas dėl netinkamo materialinės ir procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Apeliacinio skundo argumentai pripažintini pagrįstais.

16Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2011-07-01 sudarė lengvojo automobilio “Renault Megane“, pagaminimo metai – 2004 m., pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu buvo surašyta pažyma-sąskaita BLA Nr. 373808. Pagal minėtos sąskaitos duomenis, ieškovas atsakovei už automobilį sumokėjo 12 300 Lt (b. l. 9). Pirkimo – pardavimo dokumentuose buvo nurodyta, kad automobilis „Renault Megane“ yra lengvasis (b. l. 9, 39-40). Minėtoje pažymoje-sąskaitoje UAB „Autolona“ nurodyta pardavėju, sąskaitą-pažymą pasirašė atsakovės direktorius M. S. ir kasininkė I. L., nurodė, kad pinigus gavo, dokumentas patvirtintas įmonės antspaudu.

17Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 str.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-454/2011). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą ir ne pagal CPK nurodytas įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas įvertino byloje esančius įrodymus, dėl ko netinkamai nustatė svarbias bylai išspręsti aplinkybes ir tai turėjo esminės įtakos, jog byla buvo išspręsta neteisingai.

18Atsakovė, teigdama, kad ne ji ieškovui pardavė automobilį, leistinais įrodymais tai turėjo paneigti (CPK 12 str., 178 str.). Pardavėjas privalo parduodamą daiktą perduoti pirkėjui ir patvirtinti savo turėtą nuosavybės teisę į perduodamą daiktą. Tik savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę perduoti kitam asmeniui nuosavybės teisės objektą ir nuosavybės teisę (CK 4.37, 6.317 str.). Atsakovės direktorius M. S. pripažįsta, kad pažyma-sąskaita išrašyta UAB „Autolona“ vardu ant jos naudojamo blanko, kad jis ją pasirašė, kad automobilius parduoda tik jis pats, kad minėta sąskaita-pažyma yra nenuginčyta ir galiojanti, kad bendrovė gali pasirūpinti automobilio dokumentų sutvarkymu, kas patvirtina, jog atsakovė pripažįsta esanti automobilio pardavėja (b. l. 9, 53-54). Tai, kad minėta sąskaita neįtraukta į atsakovės apskaitą, reikšmės ieškinio teisėtumui ir pagrįstumui neturi. Todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo pripažinti, kad ieškovas netinkamai vykdė įrodinėjimo pareigą dėl automobilio pardavėjo nustatymo, nes jokių patikimų ir objektyvių duomenų apie kitą automobilio pardavėją byloje nėra. Vadovaujantis išdėstytu darytina išvada, kad UAB „Autolona“ neįrodė, kad ne ji buvo tikroji automobilio pardavėja, todėl būtent ji ir yra tinkama atsakovė šioje byloje.

19Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad atsakovė (pardavėja) nesilaikė CK 6.333 str. reikalavimų garantuoti pirkėjui, jog automobilis atitinka sutarties sąlygas, kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų jo trūkumų, dėl kurių automobilio nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba šių trūkumų pašalinimo rizika būtų perkelta ieškovui (pirkėjui), kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, nebūtų to daikto pirkęs. Pagal šios bylos duomenis, ieškovas siekė nusipirkti lengvąjį automobilį “Renault Megane“ ir sandorio sudarymo metu buvo įsitikinęs, jog tokį automobilį nusipirko. Atitinkamai, kaip ir kiekvienas pirkėjas, jis tikėjosi, jog automobilį nustatyta tvarka galės įregistruoti VĮ „Regitra“, apdrausti civilinę atsakomybę ir eksploatuoti viešajame eisme (Saugaus eismo įstatymo 2 str. 32 d., 25 str., 27 str.). Paaiškėjo, jog ieškovas nusipirko automobilį, kurio dokumentai rodo, kad jis yra krovininis, nors pagal išvaizdą atrodė ir pažymoje-sąskaitoje buvo nurodyta, jog tai lengvasis automobilis, taip pat paaiškėjo, jog yra neįvykdytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 70 p. – nėra transporto priemonės perdirbimo iš krovininės į lengvąjį dokumento, todėl automobilis negalėjo būti nustatyta tvarka įregistruotas ir naudojamas viešame eisme. Tai, kad ieškovas dėl abejotino techninio stovio buvo nusprendęs automobilį parduoti, nesudaro pagrindo atsakovę atleisti nuo atsakomybės. Ieškovas nurodo, kad automobilį tuo metu pardavinėjo ne todėl, kad suprato, jog jis ne to tipo, o dėl to, kad specialistai jam paaiškino apie prastą mašinos techninę būklę. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas ex officio privalo identifikuoti vartojimo sutartis ir taikyti tiek bendrus visoms vartojimo sutartims, tiek sutarties rūšims nulemtus vartotojo teisių gynimo būdus. Vartojimo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo faktas teisme gali būti įrodinėjamas visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pagal bendrąsias įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, įtvirtintas CPK II dalies XIII skyriuje bei CK ar kitų įstatymų normose įtvirtintus įrodinėjimo ypatumus, nulemtus sandorio rūšies ar formos. CK 1.39 str. 1 d. vartojimo sutartis apibrėžiama kaip sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 14 d. nustatyta, kad vartojimo sutartis – prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Prekių ar paslaugų pardavėju (teikėju) vartojimo sutartyje yra verslininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris, vykdydamas savo verslą, siūlo ir parduoda prekes ar teikia atlygintines paslaugas vartotojams (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 5, 8 d.). Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartimis CK 6.350 – 6.370 str. prasme kvalifikuojamos pirkimo – pardavimo sutartys, kurios atitinka bendruosius vartojimo sutarties požymius: prekes ar paslaugas perka fizinis asmuo; fizinis asmuo prekes ir paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams poreikiams); prekes ar paslaugas parduoda verslininkas (asmuo, veikiantis verslo ar profesiniais tikslais), dalykas yra kilnojamasis daiktas.

21Iš teismui byloje pateiktų duomenų ir įmonės tinklalapio internete http://autolona.autopolis.lt/ matyti, kad atsakovė yra juridinis asmuo, užsiimantis automobilių prekyba, veikla yra tęstinė, savarankiška, ja siekiama ekonominės naudos. Ieškovas yra fizinis asmuo, byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas užsiiminėtų automobilių prekyba. Tai, kad ieškovas vieną ginčo automobilį ketino parduoti, nepatvirtina, kad jis užsiima šia veikla kaip verslu. Priešingai nei teigia atsakovė, ieškovas nurodo, jog automobilį pirko asmeniniam naudojimui, bet po patikrinimo supratęs, kad automobilis yra prastos techninės būklės, bandė jį parduoti. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šalių sudaryta sutartis turi būti kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių ir, atsižvelgiant į tai, ginčo santykiui greta bendrųjų sutarčių teisės normų turi būti taikomos specialiosios taisyklės, užtikrinančios vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių apsaugą. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 str. nustatytus sąžiningumo kriterijus (silpnesnės sutarties šalies (vartotojo) teisinė apsauga, sutarties laisvės principo ribojimas). Vartojimo sutartims taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193 - 6.195 str.), bet ir speciali CK 6.193 str. 4 d., CK 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė, kad, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002). CK 6.188 str. 1 ir 2 d. nustatyta, kad negaliojančiomis gali būti pripažintos sąžiningumo kriterijams prieštaraujančios vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus. Vienas vartojimo sutarties sąlygų atitikties bendriesiems sąžiningumo kriterijams aspektų yra vertinimas, ar jos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui, ir ar verslininkas pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją. Šiuo atveju pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad parduodamo automobilio tipas yra lengvasis (b. l. 9). Dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Sutarties turinys saisto sutarties šalis, todėl kiekvienas pirkėjas gali pagrįstai tikėtis, kad pateiktas pasiūlymas yra galiojantis ir teisingas. Todėl pirkėjas – ieškovas - sudarydamas pirkimo- pardavimo sutartį, pagrįstai tikėjosi, kad automobilis tiek pagal jo dokumentų turinį, tiek faktiškai yra lengvasis. Priešingu atveju, automobilio ieškovas nebūtų pirkęs pagal pardavėjos siūlomas sąlygas. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad ieškovas sutarties sudarymo metu žinojo, jog automobilis pagal jo dokumentus yra krovininis, kad jis buvo įspėtas, jog automobilis į lengvąjį automobilį perdarytas iš krovininio, kad jam neatlikta atitinkama ekspertizė, kuri reikalinga norint gauti transporto priemonės perdirbimo dokumentą, būtiną automobilį įregistruoti VĮ „Regitra“. Registracijos liudijimas nebuvo išverstas į lietuvių kalbą, o toje vietoje, kur turėtų būti įrašas apie keleivių vietas, įrašas neperskaitomas, neįskaitomos ir kitos šio dokumento vietos (b. l. 39-40).

22CK 6.163 str. 4 d., 6.353 str. 1 d. numatyta pardavėjo pareiga informuoti pirkėją: suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus: jų kainą (įskaitant visus mokesčius), kokybę, vartojimo būdą ir saugumą, tinkamumo naudoti terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes, atsižvelgiant į daiktų pobūdį, paskirtį ir kt. Pardavėjas, pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to pirkėjo patirtus nuostolius. CK 6.353 str. apibrėžta minimali informacijos, kurią būtina pateikti apie siūlomą vartojimo prekę, apimtis, turinys bei įtvirtinti šios pareigos pažeidimo padariniai. Pardavėjo pareiga informuoti pirkėją įtvirtinta ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str.1 d. 3 p., nustatant, kad vartotojai turi teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas. Pagal CK 6.353 str.10 d. pardavėjas, nesuteikęs pirkėjui informacijos, reikalingos tinkamam nupirkto daikto naudojimui pagal paskirtį, turi pareigą atsakyti už daiktų trūkumus, išaiškėjusius po daiktų perdavimo pirkėjui, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad jis neturėjo reikiamos informacijos, taip išplečiant pardavėjo atsakomybės už parduoto daikto trūkumus ribas (nes pagal bendrąją taisyklę pardavėjas atsako už neaptartus trūkumus, buvusius daikto perdavimo metu). Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas (pirkėjas) šias aplinkybes įrodė (CPK 178 str.).

23Sprendžiant klausimą dėl ieškovo teisės atsisakyti nuo sutarties, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad pagal CK 6.327 str. 1 d., 6.333 str. pardavėjo pirkėjui perduodamo daikto kokybė turi atitikti sutarties sąlygas, o jei sutartyje nėra nurodymų, – įprastus reikalavimus. Pagal CK 6.327 str. 3 d. pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo momentu, net jeigu tai paaiškėja vėliau. Tai reiškia, kad pagal šią nuostatą už paslėptus (neakivaizdžius) daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą, todėl pasižymi didžiausiu vykdymo intensyvumu (CK 6.317 str. 2 d.). Viena vertus, tai reiškia, kad pardavėjas garantuoja, jog parduodamų daiktų kokybė atitinka reikalavimus daiktui (CK 6.327 str.). Kita vertus, pardavėjui atsakomybė už netinkamą daikto kokybę netaikoma tik įstatyme ar sutartyje aiškiai apibrėžtais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2010).

24CK 6.334 str. 1 d. formuluojama bendroji taisyklė, kad pardavėjas atsako už netinkamą parduoto daikto kokybę, jei nenurodė pirkėjui ir su juo neaptarė daikto trūkumų. Pirkėjas savo pasirinkimu, atsižvelgdamas į CK 6.334 str. nurodytas sąlygas, gali pareikšti pardavėjui šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. CK 6.334 str. 1 d. 4 p. nustatyta pirkėjo teisė nutraukti sutartį, kai netinkamos kokybės daikto perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Pirkėjo, kuriam perduotas netinkamos kokybės daiktas, galimybę pasinaudoti įstatyme nustatytomis teisėmis įstatymų leidėjas susiejo su daikto trūkumų pobūdžiu (CK 6.334 str.). Kai daikto trūkumai yra reikšmingi (esminiai) ir negali būti pašalinti, pirkėjas gali pasinaudoti sutarties nutraukimo teise. Tokios nuostatos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Artrema“ v. UAB „SDG“, byla Nr. 3K-3-149/2009). Dėl to tik tuo atveju, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, pirkėjas įgyja teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties (CK 6.334 str. 1 d. 4 p.). Kitais atvejais pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina (CK 6.334 str. 1 d. 2 p.), kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti (CK 6.334 str. 1 d. 9 p. ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009 ir kt.). LR CK 6.338 str. 2 d. nustatyta, kad, kai nenustatytas daikto kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino. Ieškovas šio termino nepraleido.

25Vertinant, ar ieškovo teisės gali būti ginamos atsisakant sutarties ir reikalaujant gaminio kainos grąžinimo, atsižvelgiama į nurodytą virš teisinį reglamentavimą, į tai, kad šiuo atveju pirkimo-pardavimo sutartis buvo vartojimo, ieškovas dėl neteisingos ir nepakankamos informacijos apie automobilį patyrė neigiamų padarinių: nusipirko neatitinkantį jo poreikių automobilį, kurio jis negali naudoti pagal paskirtį, dėl kurios jis šį automobilį pirko, o atsakovas neįrodė, kad pirkėjui pateikė būtiną ir teisingą informaciją apie parduodamą automobilį (CPK 178 str., 185 str.). Faktai, kad automobilis pagal dokumentus yra krovininis, o vizualiai - lengvasis, kad jis neturi perdirbimo dokumentų ir kad jam neatlikta ekspertizė, nuo ieškovo sutarties sudarymo metu buvo nuslėpti, ir dėl to ieškovas negalėjo automobilio naudoti pagal paskirtį kaip lengvojo automobilio. Teisėjų kolegijos nuomone, tai yra esminis sutarties pažeidimas. Trūkumų pašalinimo rizika ir apimtis, nežiūrint atsakovės tvirtinimo apie mažas išlaidas, neapibrėžta ir niekuo nepagrįsta, automobilio perdirbimo kokybė ir techniniai parametrai nežinomi, todėl nėra paneigta, kad automobilis gali iš viso būti neįregistruotas kaip lengvoji transporto priemonė. Ši rizika ir finansinė našta neturi būti perkelta ieškovui, todėl jis turi teisę, vadovaujantis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., atsisakyti sutarties. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pardavėja (atsakovė), sutarties sudarymo metu nesuteikusi teisingos ir visapusiškos informacijos apie automobilį, dėl kurios pirkėjas be papildomų išlaidų ir laiko sąnaudų negali prekės naudoti pagal paskirtį, o atsakovė, žinodama, kad ieškovė siekia įsigyti lengvąjį automobilį, užsiimdama automobilių pirkimo-pardavimo verslu, turėjo žinoti, kad ieškovui kils keblumų siekiant automobilį įregistruoti, be to, būdama verslininkė, žinodama ir galėdama kaip šiuos trūkumus ištaisyti prieš sandorio sudarymą, pati jų neištaisė, o sutartyje nurodė, kad automobilis lengvasis, tuo esminiai pažeidė sutartį, ir todėl šiuo atveju ieškovas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties.

26Ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja priteisti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau neteisingai nurodo jų dydį. Abi šalys nėra verslininkai ir privatūs juridiniai asmenys, todėl priteistinos 5 % dydžio procesinės palūkanos, ir šia prasme ieškinys tenkinamas iš dalies (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

27Ieškovui, kurio naudai priimamas sprendimas, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą yra po 500 Lt (CPK 80 str. 2 p., 4 d., b. l. 2, 70, 79). Patenkinus ieškinį iš atsakovės valstybei priteisiamos išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Kadangi ieškinys ir apeliacinis skundas tenkinami, tai ieškovui iš atsakovės priteisiamos teisinės pagalbos išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme 2420 Lt (b. l. 8, 44-47, CPK 88 str. 3 p.), nes tai yra išlaidos už visą bylą ir jos atitinka CPK 98 str. reikalavimus, 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus dydžius.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

30Pripažinti ieškovui P. P. (a. k. ( - ) teisę atsisakyti nuo 2011-07-01 automobilio Renault Megane, ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties (pagal pažymą-sąskaita BLA Nr. 373808), sudarytos su UAB „Autolona“ (į. k. 302092559).

31Priteisti ieškovui P. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB „Autolona“ (į. k. 302092559) sumokėtą automobilio kainą – 12 300 (dvylika tūkstančių tris šimtus) Lt.

32Įpareigoti ieškovą P. P. (a. k. ( - ) per 10 dienų nuo tos dienos, kai atsakovė UAB „Autolona“ (į. k. 302092559) sumokės ieškovui automobilio kainą – 12 300 (dvylika tūkstančių tris šimtus) Lt, grąžinti atsakovės UAB „Autolona“ (į. k. 302092559, Žilvičių g. 9, Panevėžys) nuosavybėn automobilį Renault Megane,( - ).

33Priteisti ieškovui P. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB „Autolona“ (į. k. 302092559) 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 12 300 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme ( 2012-03-09) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Autolona“ (į. k. 302092559): ieškovui P. P. (a. k. ( - ) – 2420 (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 1000 (vieną tūkstantį) Lt žyminio mokesčio; į valstybės pajamas – 22 (dvidešimt du) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas - 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, “Svedbank”, AB, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas, vadovaudamasis LR CK 6.334 str. 1 d. 4 p., 6.217 str. 2 d., prašė... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-05-28 sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Teismas nustatė, kad atsakovė pripažįsta padariusi pažeidimą 2011-07-01... 7. Dėl ieškovo teisės atsisakyti vykdyti sutartį, teismas pažymėjo, kad LR... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 9. Pirma, teismas neteisingai nustatė ir vertino faktines bylos aplinkybes bei... 10. Antra, teismas nepagrįstai paneigė ieškovo teisę pasinaudoti CK 6.334 str.... 11. Trečia, teismas be pagrindo netaikė imperatyvių įstatymo nuostatų dėl... 12. Ketvirta, pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas,... 13. Penkta, teismas neanalizavo atsakovės nesąžiningumo bei tyčinių veiksmų... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį skundą... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m.... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2011-07-01 sudarė lengvojo... 17. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 18. Atsakovė, teigdama, kad ne ji ieškovui pardavė automobilį, leistinais... 19. Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad atsakovė (pardavėja)... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas ex officio... 21. Iš teismui byloje pateiktų duomenų ir įmonės tinklalapio internete... 22. CK 6.163 str. 4 d., 6.353 str. 1 d. numatyta pardavėjo pareiga informuoti... 23. Sprendžiant klausimą dėl ieškovo teisės atsisakyti nuo sutarties, būtina... 24. CK 6.334 str. 1 d. formuluojama bendroji taisyklė, kad pardavėjas atsako už... 25. Vertinant, ar ieškovo teisės gali būti ginamos atsisakant sutarties ir... 26. Ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja priteisti procesines palūkanas... 27. Ieškovui, kurio naudai priimamas sprendimas, jo turėtos bylinėjimosi... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 28 d.... 30. Pripažinti ieškovui P. P. (a. k. ( - ) teisę atsisakyti nuo 2011-07-01... 31. Priteisti ieškovui P. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB „Autolona“ (į.... 32. Įpareigoti ieškovą P. P. (a. k. ( - ) per 10 dienų nuo tos dienos, kai... 33. Priteisti ieškovui P. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės UAB „Autolona“ (į.... 34. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Autolona“ (į. k. 302092559): ieškovui P. P....